Bez názvu

Komentáře

Transkript

Bez názvu
Souhrnné opakování 1. U. - Starověký Egypt.
Vývoj egyptské pohřební architektury
mastaba
Džoserova stupňuvitá pyramida
u SAKKÁRY
Gíza - Cheopsova pyramida - nejvyšší
Skalní hroby - Údolí králů:
je zde Tutanchamónova hrobka
Hieroglyfy - egyptské písmo
Egyptské sochařství
Tutanchamonova posmrtná maska
Strnulost = postavy nemají
pohyb.
• pohled zepředu – frontální.
• Frontální zobrazení =
v nejčitelnějším pohledu:
• Hlava, ruce a nohy byly
zachyceny z profilu.
•Trup, ramena a oko zpředu.
• Hiera cká perspek va.
Nejvíce realismu nalézáme v sochách
služebnictva:
• Sedící písař
Rahotep a jeho žena Nofret:
• byla jednou z prvních ženských
podobizen.
faraon Achnaton
• provedl náboženskou reformu.
• Změna k realismu – vynikají
jeho portréty,
s charakteris ckými rysy
jeho obličeje.

Podobné dokumenty

Chrámy

Chrámy http://www.profimedia.cz/fotografie/detail-starovekehoegyptskeho-reliefu-chram-kom-ombo/0006710333/

Více

Egyptské památky Pyramidy

Egyptské památky Pyramidy Nachází se na západním břehu N_______ nedaleko starobylého města Théby. Sloužilo jako pohřebiště faraonů, pozůstatky faraonů však zde nejsou umístěny v pyramidách, ale ve ___________ (ty měly bráni...

Více

Starověký Egypt - Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Starověký Egypt - Střední průmyslová škola stavební Pardubice Stručná anotace: Pracovní list slouží k seznámení s pohřbíváním ve starověkém Egyptě v období Staré říše. Mastaba, pyramida. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace ve vzdělávání na na...

Více

Achnaton – Hymnus na Slunce

Achnaton – Hymnus na Slunce Cizince, Syřany a Etiopy i Egypťany, každého usadilo jsi na jeho místo a opatřuješ jim jejich potřeby, takže každý má svoji potravu. Spočítán jest věk každého, jazyky rozlišeny jsou řečí a postava ...

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK O MAHABHARÁTĚ A BHAGAVAD GÍTĚ

NĚKOLIK POZNÁMEK O MAHABHARÁTĚ A BHAGAVAD GÍTĚ NĚKOLIK POZNÁMEK O MAHABHARÁTĚ A BHAGAVAD GÍTĚ Věčná Pravda je popisována velkými proroky a mudrci v Indii různými způsoby. Byla různá období předávání moudrosti od mistra žákům. Védy byly považová...

Více

Pravidla provádění plateb na Facebook

Pravidla provádění plateb na Facebook 1. Vydání platebního příkazu k převodu na facebookový profil je možné z: 1) běžného účtu mKonto vedeného dle zásad stanovených Obchodními podmínkami pro zakládání a vedení účtů v mBank, 2) firemního ...

Více

halloween

halloween Pro doplnění a zopakování reálií prezentuje učitel žákům text s vynechanými slovy (viz přiložený soubor). Žáci postupně doplňují chybějící slova. Pro odpovědi využívají tablety, na které jim učitel...

Více