Project 4 Unit 1

Transkript

Project 4 Unit 1
PROJECT 4 ■ UNIT 1 „PAST AND PRESENT“
■ VOCABULARY (SLOVÍČKA)
∎ see workbook p. 74 (unit 1 past and present)
■ MATERIALS (MATERIÁLY)
∎ MATERIALS (materiály)
● plastic (plast)
● metal (kov)
● steel (ocel)
● iron (železo)
● copper (měď)
● gold (zlato)
● silver (stříbro)
● stone (kámen)
● cotton (bavlna)
● paper (papír)
● leather (kůže)
● glass (sklo)
● silk (hedvábí)
● wool (vlna)
● wood (dřevo)
● rubber (guma)
● nylon (nylon)
∎ NOUN COMPOUNDS (složeniny z podstatných jmen)
● a plastic toy (hračka z plastu)
● a silver ring (stříbrný prsten)
● gold ring (zlatý prsten)
● rubber gloves (gumové rukavice)
● paper plates (papírové talíře)
● a wooden box (dřevěná krabice)
● woollen socks (vlněné ponožky)
● nylon tights (nylonové punčochy)
● a leather jacket (kožená bunda)
● a cotton shirt (bavlněná košile)
● an iron man (železný muž)
■ AT THE CLOTHES SHOP (PŘI NAKUPOVÁNÍ OBLEČENÍ)
■ YOU SAY (ty říkáš)
● do you like these trousers? (líbí se ti tyhle kalhoty?)
● what do you think of this t-shirt? (co si myslíš o tomhle tričku?)
● what about this one? (a co tohle?)
● I´ll try it on (vyzkouším je)
● can I try this t-shirt on? (můžu si to tričko vyzkoušet?)
● where are the changing rooms? (kde jsou kabinky?)
● have you got it in a bigger size? (máte to v menším čísle?)
● I want something darker (chci něco tmavšího)
● I´ll take it / I´ll take them (vezmu si to / vezmu si je)
● I´ll leave it / I´ll leave them (nechám to být / nechám je být)
■ AN ASSISTANT SAYS (prodavačka říká)
● here you are (tady to máte)
● the changing rooms are over there (kabinky jsou támhle)
● how is it? / how are they? (jak vám je? / jak vám jsou?)
● does it fit ok? / do they fit ok? (sedí vám v pohodě?)
● do you want anything else? (chcete ještě něco jiného?)
■ TOO VS ENOUGH („PŘÍLIŠ“ vs „DOST“)
∎ TOO » PŘÍLIŠ
∎ ENOUGH » DOST
⇨ vždy s přídavným jménem a v kladné větě
⇨ this t-shirt is too expensive. (to tričko je moc drahé.)
⇨ vždy s přídavným jménem a v záporné větě
⇨ this t-shirt isn´t cheap enough. (to tričko není dost levné.)
■ RESPONDING TO NEWS (REAGUJEME NA NOVINKY)
■ BEFORE (před)
● we won / we lost (vyhráli jsme / prohráli jsme)
● good luck! (hodně štěstí!)
● I´ll keep my fingers crossed for you (budu ti držet palce!)
● I hope you´ll pass / win / get it! (doufám, že to zvládneš / vyhraješ!)
■ CONGRATULATING (blahopřání)
■ AFTER » QUESTIONS (po - otázky)
● how did you get on? (jak jsi dopadl(a)?)
● how did it go? (jak to šlo?)
● how was it?(jaké to bylo?)
● did you pass / win/ get it? (uspěl / vyhrál jsi?)
■ AFTER » ANSWERS (po - odpovědi)
● I passed (zvládl(a) jsem to)
● I failed(nezvládl(a) jsem to)
● congratulations! (blahopřeju!)
● that´s good news!( to jsou dobré zprávy!)
● well done! (dobrá práce!)
● I´m glad to hear that!(to rád(a) slyším!)
■ COMFORTING (utěšování)
● never mind! (nevadí!)
● that´s a pity!( to je škoda!)
● better luck next time! (příště víc štěstí!)
● I´m sorry to hear that!(to nerad(a) slyším!)
■ USED TO (MINULÉ ZVYKY)
∎ USED TO » touto konstrukcí vyjadřujeme minulé zvyky
⇨ I used to play tennis but I stopped. (hrával jsem tenis, ale už jsem přestal.)
⇨ she didn´t use to smoke when she was a little girl. (když byla malá holka, ještě nekouřila.)
■ DUTIES & ABILITIES IN THE PAST (POVINNOSTI & MOŽNOSTI V MINULOSTI)
∎ HAD TO » muset v minulosti
∎ DIDN´T HAVE TO » nemuset v minulosti
⇨ she had to clean her room (musela si uklidit pokoj)
⇨ she didn´t have to swim (nemusela plavat.)
∎ COULD » moct (smět) v minulosti
∎ COULDN´T » nemoct (nesmět) v minulosti
⇨ I could go home (mohl jsem jít domů)
⇨ I couldn´t buy it (nemohl / nesměl jsem si to koupit)
∎ VERBS IN THE PAST SIMPLE TENSE (SLOVESA V MINULÉM ČASE PROSTÉM)
∎ REGULAR VERBS (PRAVIDELNÁ SLOVESA)
● arrive ⇨ arrived (přijet)
● bruise ⇨ bruised (poranit)
● check ⇨ checked (zkontrolovat)
● clean ⇨ cleaned (čistit)
● close ⇨ closed (zavřít)
● collect ⇨ collected (sbírat)
● decide ⇨ decided (rozhodnout se)
● die ⇨ died (umřít)
● enjoy ⇨ enjoyed (užít si)
● happen ⇨ happened (stát se)
● like ⇨ liked (líbit se, mít rád)
● live ⇨ lived (žít)
● look ⇨ looked (podívat se)
● need ⇨ needed (potřebovat)
● open ⇨ opened (otevřít)
● phone ⇨ phoned (telefonovat)
● play ⇨ played (hrát)
● start ⇨ started (začít)
● stay ⇨ stayed (zůstat)
● stop ⇨ stopped (přestat, zastavit)
● talk ⇨ talked (mluvit)
● taste ⇨ tasted ((o)chutnat)
● use ⇨ used (používat)
● visit ⇨ visited (navštívit)
● wait ⇨ waited (čekat)
● want ⇨ wanted (chtít)
● wash ⇨ washed (umývat)
● work ⇨ worked (pracovat)
∎ IRREGULAR VERBS (NEPRAVIDELNÁ SLOVESA)
∎ see workbook p. 78 (irregular verbs)
∎ PAST SIMPLE & PAST CONTINUOUS TENSE (MINULÝ ČAS PROSTÝ & MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ)
∎ see workbook pp. 67 + 68
∎ MY NOTES (MOJE POZNÁMKY)