Společné vzdělávání nemusí být vždy chaos

Transkript

Společné vzdělávání nemusí být vždy chaos
Společné vzdělávání nemusí být
vždy chaos
o.s. Rytmus pod záštitou Magistrátu města Zlína pořádá vzdělávací akci
SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NEMUSÍ BÝT VŽDY CHAOS!
Termín a místo konání je 11.1. 2011 v 9 hod v prostorách přednáškového
sálu Zámku Zlín (Muzeu jihovýchodní Moravy, Soudní 1, 760 01, Zlín)
O. s. Rytmus se od roku 1994 snaží umožnit lidem se znevýhodněním plnohodnotnou a aktivní seberealizaci především ve vzdělávání a pracovním uplatnění. Podle Úmluvy o
právech lidí se zdravotním postižením, článku 24, má každá osoba právo na vzdělání v běžném vzdělávacím systému. Jak na to, aby se výuka stala pro všechny děti
společnou?
Zveme Vás na výjimečný jednodenní seminář, jehož cílem je inspirovat pedagogy při přípravě výuky pro třídu, kde je začleněný žák se speciálními vzdělávacími potřebami.
Seminář zahájí Mgr. Pavla Baxová, ředitelka o.s. Rytmus přednáškou „Já jsem ale nechtěla učit děti s postižením ...“. Na téma přednášky plynule naváže blok
tří tvořivých workshopů, které se budou zabývat praktickými návody, jak si pedagog může uspořádat výuku tak, aby to nebyl chaos, ale příjemných pětačtyřicet minut pro
každého ve třídě, včetně začleněného žáka a také učitele.
Témata a jejich moderátoři:
I.
Využití kreativity při úpravě učebních témat – Mgr. Kristýna Severová, SPC Vertikála při ZŠ Rooseveltova – speciální pedagog
II.
Jak může katedra zmizet ze třídy aneb jak vyučovat jinak – Mgr. Ivana Kočová, ZŠ a MŠ Louňovice pod Blaníkem - ředitelka
III.
Podpora sociálního začlenění dětí s odlišnostmi do třídního kolektivu – PhDr. Kristina Holúbková, Pedagogická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislavě – vysokoškolský pedagog
Nudit Vás dlouhými přednáškami nebudeme! Forma akce je nastavena tak, aby se každý z přítomných (pod vedením zkušených moderátorů) stal tvořivou složkou
programu, obohacující kolegy svými nápady a zkušenostmi.
Akce je ZADARMO a je určena všem pedagogickým pracovníkům běžných základních škol a lidem zabývajícím se inkluzívním vzděláváním ze Zlína a okolí.
Přihlaste se ZDE
Pro jakékoliv další informace kontaktujte Kateřinu Holomkovou, tel: +420 737 248 459, e-mail: [email protected] , www.rytmus.org , www.inkluze.cz
Akce je pořádána v rámci projektu Vzděláním pro změnu za finanční podpory Evropského sociálního fondu a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podobné dokumenty