Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu

Transkript

Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu
Dva bodové náboje Q1 = - 5 nC a Q2 = 2 nC jsou umístěny ve vakuu ve vzdálenosti 12 cm.
a) Jakou silou budou na sebe působit?
b) Jakou silou budou na sebe působit, jestliže se dotknou a pak se oddálí do původní
vzdálenosti?
Řešení (a):
Protože se jedná o opačné náboje, budou se navzájem přitahovat stejně velikými
elektrickými silami, jejichž velikost vypočítáme pomocí Coulombova zákona.
Q1 = - 5 ∙ 10-9 C, Q2 = 2 ∙ 10-9 C, r = 12 cm = 1,2 ∙ 10-1 m, k = 9 ∙ 109 N∙m2∙C-2, Fe = ? N
Platí
𝐹𝑒 = 𝑘
𝑄1 𝑄2
𝑟2
Číselně
5 ∙ 10−9 ∙ 2 ∙ 10−9
𝐹𝑒 = 9 ∙ 10 ∙
= 6,25 ∙ 10−6 𝑁
1,2 ∙ 10−1 2
9
Odpověď (a):
Bodové náboje se budou přitahovat silami 6,25 ∙ 10-6 N.
Řešení (b):
Při vzájemném dotyku se celkový náboj -5 nC + 2 nC = -3 nC rozdělí rovnoměrně na dva
díly (tzn. - 1,5 nC a - 1,5 nC). Protože vzniknou dva záporné náboje, budou se navzájem
odpuzovat stejně velikými elektrickými silami, jejichž velikost vypočítáme pomocí
Coulombova zákona.
Q1 = - 1,5 ∙ 10-9 C, Q2 = - 1,5 ∙ 10-9 C, r = 12 cm = 1,2 ∙ 10-1 m, k = 9 ∙ 109 N∙m2∙C-2, Fe = ? N
Platí
𝐹𝑒 = 𝑘
𝑄1 𝑄2
𝑟2
Číselně
1,5 ∙ 10−9 ∙ 1,5 ∙ 10−9
𝐹𝑒 = 9 ∙ 10 ∙
= 1,41 ∙ 10−6 𝑁
1,2 ∙ 10−1 2
9
Odpověď (b):
Bodové náboje se budou odpuzovat silami 1,41 ∙ 10-6 N.
Poznámka:
Při výpočtu velikosti elektrických sil pomocí Coulombova zákona dosazujeme pouze
absolutní hodnoty elektrických nábojů. Znaménka určující kladnost či zápornost
elektrického náboje nám umožňují vyhodnotit, zda se jedná o síly přitažlivé, nebo
odpudivé.

Podobné dokumenty

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné

Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné Určete molární hmotnost oxidu uhelnatého CO a kyseliny dusičné HNO 3. Řešení: V MFChT musíme vyhledat relativní atomové hmotnosti Ar, jednotlivých prvků, ze kterých se dané látky skládají. Ar (C) =...

Více

V každém rohu čtverce je kladný náboj o velikosti 1 coulomb. Délka

V každém rohu čtverce je kladný náboj o velikosti 1 coulomb. Délka Na náboj Q2 působí směrem doprava a dolů síly F1-3 a F4. Aby se náboj nepohyboval, působí na něj působit stejně velká opačně orientovaná síla – na obrázku označena jako Fξ. Pokud tomu tak je, náboj...

Více

1. průzkum bojem

1. průzkum bojem a) Sestavte funkci, která popisuje výrobu 1. způsobem. b) Sestavte funkci, která popisuje výrobu v 2. případě. c) Sestrojte grafy obou funkcí do jedné soustavy souřadnic. d) Zjistěte, zda je v příp...

Více

ELEKTROSKOP

ELEKTROSKOP z desky přitahovány k tyči a některé na ni přejdou. Tím se kovová deska nabije – kladně. A spolu s ní se kladně nabije i kovová tyčinka a na ní upevněná kovová ručka. Protože jsou obě nabity kladně...

Více

23. ročník, úloha IV . E MacGyver a teploměr !!! chybí statistiky !!! Z

23. ročník, úloha IV . E MacGyver a teploměr !!! chybí statistiky !!! Z 0–100 ◦C. Teplotu vzniklé směsi měříme rtuťovým teploměrem se stejným rozsahem. Musíme dávat pouze pozor na to, aby se nám kvůli teplotě vzduchu v okolí směs neohřívala či nechladila příliš rychle,...

Více

Materiály operačních plášťů bARRIeR

Materiály operačních plášťů bARRIeR • Savá vrstva pro vyšší pohodlí z netkané směsi viskóza/polyester

Více

Elektroskop

Elektroskop 2.1. ELEKTROSKOP 2.2. JEDNOTKY ELEKTRICKÉHO NÁBOJE Elektroskop (elektrometr) – je to přístroj pomocí kterého zjišťujeme, zda je těleso elektricky nabité. Dotkneme-li se kovové destičky např. kladně...

Více

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky

Elektrostatika 1 1) Co je elektrický náboj? 2) Jaké znáš jednotky 5.9 Dva bodové náboje se přitahují ze vzdálenosti r elektrickou silou o velikosti 1 N. Jak velkou elektrickou silou se budou přitahovat ze vzdálenosti a) r/2, b) r/3? 5.10 Jak velkou elektrickou si...

Více

Elektroskop, elektrostatická indukce a polarizace, siločáry

Elektroskop, elektrostatická indukce a polarizace, siločáry 2. Vysvětli, co se děje s částicemi v elektroskopu, jestliže se ho dotkneš záporně nabitým tělesem. 3. Vysvětli, co se děje s částicemi v elektroskopu, který byl kladně nabitý, jestliže ho uzemníš....

Více

Q8 LHM+

Q8 LHM+ - má podstatně lepší nízkoteplotní viskozitu ve srovnání s LHM - má vodu odpudivé vlastnosti, zajišťuje optimální podmínky pro výkonnost systému, a to i ve vlhkém prostředí

Více