Primární Barvy

Komentáře

Transkript

Primární Barvy
1.
| metody zobrazování: o barvách
Barva
- patří mezi nejsilnější komunikační nástroje, vytváří dojem mnohem rychleji než
ostatní nositelé informací (text , obrázky)
- barvy se navzájem odlišují nejen svým vzhledem (každou barvu dokážeme objektivně
fyzikálně popsat), ale také tím, jak na nás působí, jaký z nich máme pocit.
Vnímání barev a jejich odstínů je u každého člověka individuální:
- pohled osobní (zkušenost, obliba,..)
- pohled sociálně kulturní (závislé na kultuře, ve které žijeme - významy a symboly
barev se v jednotlivých kulturách mohou lišit)
Barva jako výrazový prvek tedy není jen tím, co vidíme, ale také tím, s čím si ji jak
vědomě, tak podvědomě spojujeme.
Přesto lze obecně říci, že existuje několik pravidel, která jsou platná pro většinu populace, ovlivňují, jak se bude barva chovat, jak na nás bude působit, jak ji budeme vnímat v
prostoru, atd.
2.
| metody zobrazování: o barvách
1. světlo
- každá barva má jiný barevný odstín ráno, v poledne, večer, jinak se chová na lesklém
papíře, jinak na hladkém, jiný odstín bude na bílém podkladu, jiný na černém. Vše je dáno
působením světla a vzájemným kontrastem ploch okolo.
Barva je z fyzikálního hlediska určena vlnovou délkou světla. Rozsah spektrální citlivosti
lidského oka je 400-700 nm.
vlnové délky:
1 pm
1 nm
1 µm
1 mm
10-12 m
10-9 m
10-6 m
10-3 m
kosmické
RTG
gamma
UV
ultrafialové
UV
IR
mikrovlnny
radar
1 km
103 m
TV
radio
infračervené
IR
viditelné světlo
400 nm
1m
500 nm
600 nm
700 nm
3.
| metody zobrazování: o barvách
Tři znaky proměn světla (a s tím související vlastnosti barev):
• barva světla = odstín
• intenzita barvy = sytost
• světlost a tmavost barev = jas
Vlastnosti Barev
•Odstín - jednoduše řečeno - název barvy (hodnota barvy je vyjádřena číselně, v % ,
např. CMYK)
•sytost - je intenzita barvy, čistota barvy, barevná intenzita odstínu
100% sytost znamená, že jde o čistou barvu bez příměsi černé a bílé, čím je barva sytější,
tím je vnímána jako živější
100% sytost
0% sytost
4.
| metody zobrazování: o barvách
•jas (SVĚTELNOST) - označuje stupeň tmavosti či světlosti barevného odstínu (více
světla nebo méně světla)
0% jas
100% jas
5.
| metody zobrazování: o barvách
2. vzájemné vztahy mezi barvami
historické barevné systémy
Řecko - Pythaforas, Aristoteles,Platon
Středověk - Robert Grossetest, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci
- základy moderního pojetí barev: J. W. Goethe, P. O. Runge, F. W. Ostwald, A. H. Munsell
6.
| metody zobrazování: o barvách
V DNEŠNÍ DOBĚ nejčastěji používanou pomůckou tzv. barevné kolo (uspořádání odstínů
do kruhu, kde jsou barvy seřazeny dle příbuznosti, čím jsou barvy blíže k sobě, tím působí
klidněji, harmoničtěji, čím jsou dále od sebe, tím vytváří větší kontrast).
7.
| metody zobrazování: o barvách
Primární barvy - jsou základními barvami kruhu (červená, modrá, žlutá), nelze je
vytvořit kombinací ostatních barev.
Sekundární barvy - vznikají mícháním základních (primárních) barev.
Terciární barvy - vzniknou smícháním sekundární a primární barvy (fialovo-modrá,
zeleno-modrá, zeleno-žlutá, žluto-oranžová, červeno-oranžová, červeno-fialová).
primární
sekundární
terciární
8.
| metody zobrazování: o barvách
primární
primární
sekundární
sekundární
terciární
terciární
9.
| metody zobrazování: o barvách
harmonická barevnost - je vytvořena z barev, které jsou v barevném kruhu blízko
sebe (viz analogická paleta - paleta sousedících barev, které vytváří atraktivní harmonii s
nízkým kontrastem)
analogická paleta
10. | metody zobrazování: o barvách
kontrast - kombinace barev, které se navzájem ovlivňují (např. podle polohy v barevném
kruhu, v jasu, sytosti, ...)
•kontrast barevný
- kombinace barev v barevném kruhu - čím dále od sebe, tím větší barevný kontrast (největší kontrast mezi doplňkovými = komplementárními barvam, barvy položené naproti
sobě v barevném kruhu, viz doplňková paleta)
•kontrast světlosti
- kombinace světlých a tmavých tónů, čím větší rozdíl, tím větší světlostní kontrast (viz
monochromatická paleta - paleta jednoho odstínu různé světlosti)
•kontrast sytosti
- kombinace sytých a nesytých odstínů
•kontrast simultární - tzv. barevná indukce
11. | metody zobrazování: o barvách
Kontrast barevný
komplementární (doplňková)paleta
12. | metody zobrazování: o barvách
Kontrast světlosti
kombinace světlých a tmavých tónů jednoho odstínů
kombinace světlých a tmavých tónů doplňkových barev (jedna barva světlá, druhá tmavá)
monochromatická paleta
13. | metody zobrazování: o barvách
Kontrast sytosti
Kontrast simultánní - šedý čtverec se při upřeném pozorování tónuje k doplňkové barvě
(na žlutém pozadí do fialova, na červeném do zelena, na modrém do oranžova,....)
14. | metody zobrazování: o barvách
3. Významy A vnímání barev
a) symbolika barev - psychologie barev
- každá barva z barevného spektra může být nositelem řady neverbálních sdělení
- užívá se zde pojmu „psychologie barev“. (zvláštností barevné symboliky je její dvojznačnost, kažká barva má svou „dobrou i zlou podobu“)
ŽLUTÁ
- osvobozuje, povzbuzuje, uvolňuje, harmonizuje, značí veselost, otevřenost, ale i přelétavost a povrchnost, barva změny, očekávání
ZLATÁ
- zastupuje idealismus, velkorysost a šlechetnost, vznešenost, zlatá dělá cokoliv hodnotné, drahocenné
a žádoucí, transformuje poznání v pochopení, pomáhá při zvládnutí duševních nejistot, podporuje ducha
na cestě k univerzální moudrosti.
ČERVENÁ
- je vzrušující, energická, prudká, mocná, skrývá v sobě vášeň, sexualitu, pudovost, impulzivnost, ale
i agresi, má velmi silný náboj, je výrazem životní síly, aktivity, úspěchu a činorodosti, je symbolem
mužské energie, krev, oheň, válka, násilí, zároveň je barvou lásky, srdce a životní síly
ORANŽOVÁ
- oproti červené, mizí agrese, je hravější, dynamická, symbolizuje svádění, lákání, vábení, tanec, pohyb,
vášeň a erotičnost, je spojena s vřelými city, touhami a přáními (pohybuje se v jiné rovině než agresivní
červená), symbolizuje ženskou energii, symbol iracioality (emoce, intimnost)
SV. ZELENÁ
působí přirozeně, ale někdy i jedovatě, je spojena s představou chladu, vlhka, ticha, (rostlin) přírody,
ekologie a růstu
ZELENÁ
- zklidňuje, chrání, harmonizuje, uvádí do klidu, relaxace, snižuje tep, tlak, teplotu
- symbolizuje svět pocitů a také přírodu
15. | metody zobrazování: o barvách
MODRÁ
SV. MODRÁ
FIALOVÁ
PURPUR
- barva logická, argumentují, symbolizuje slova, řeč, diksuze, domluvení se, čistá logika, rozum, barva
introvertů, symbolizuje klid, soulad, stálost přetrvávající na věky, uspokojení, matriarchát, něhu, věrnost, důvěru, oddanost a tradici, barva intelektu, míru a rozjímání, symbolizuje
- působí přivětivě, vyvolává představu oblohy a vzduchu, ticha a touhy
- melancholická, osobitá, náročná, značí zastřené vzrušení, skryté tajemství vyvolávající znepokojení,
zdrženlivou střízlivost, pokoru, skromnost, duchovní svět, intuice, více spojena s ženami (vnímání světa
spíše intuitivně) x světle fialová - rozpolcenost, magie, melancholie, slabošství
- působí důstojně, hrdě, vznešeně, povzbudivě, je spojena s představou spravedlnosti a majestátu,
sebevědomí bez střetů, klidu, příměří
RŮŽOVÁ
volnost a zároveň energie — něžná aktivita, symbolizuje lásku, náklonnost a oddanost v srdeční úrovni,
bez pudové smyslnosti, barva něhy, jemnosti a oddanosti, jemného způsobu života, zdrženlivé elegance,
slavnostních nálad a sentimentálních citů.
HNĚDÁ
- je střízlivá, mlčenlivá, solidní a vážná, realistická, spojená s představou jistoty a pořádku, domova,
tradice, zdrženlivosti, loajální, drží se při zemi - barva země
ŠEDÁ
- předěl mezi černou a bílou, barva klidová, neutrální až sterilní
- seriózní, ale i depresivní, dokáže vyzdvihnout jiné barvy a naopak
- netečná, smutná, spojená s představou chudoby a pokory, neutralitou, hranicí mezi prostory
BÍLÁ
- neurčitá, nejistá, spojená s představou nevinnosti a čistoty, osvobození, absolutní svobody, nových
začátků, symbolem čistoty, panenství, i když současně je spojena i se stárnutím a s následující smrtí,
konec spojený se začátkem něčeho nového, konec spojený se začátkem něčeho nového
ČERNÁ
- barva smutku, zániku, smrti, popření pestrého života, nicotu, absolutní odříkání, barvou vzdoru, protestu, temného tajemství, magie, ale i zla, barvou tmy, černá je „nic“ - jde k ní přiřadit úplně vše, je k
ní třeba podtext, černá znamená individuální smrt pro každou z barev, barva stínová
16. | metody zobrazování: o barvách
b) Teplota barvy
- je dána svým podtónem, barvy teplé mají žlutý podtón, barvy studené modrý.
teplo
chlad
17. | metody zobrazování: o barvách
barvy teplé
V horní polovině kruhu je hlavní barvou žlutá. Další barvy obsahují její menší nebo větší
podíl, od žlutozelené až k ohnivě červené. Při denním osvětlení jsou tyto barvy nápadnější
a výraznější. Působí jasně a teple, proto je označujeme jako barvy teplé.
- pocitově působí jako barvy v popředí, emotivně kladné
teplé barvy
studené barvy
STUDENÉ BARVY
V dolním polokruhu je ústřední barvou modrá. Ostatní barvy mají rovněž její různý podíl,
od zelenomodré až k červenofialové. Tyto barvy vytvářejí opačný dojem - jsou intenzivnější a výraznější právě při úbytku intenzity světla, kdy se barevnost nachyluje směrem
k modrému odstínu (slunce za mrakem)
teplé barvy
- barvy modré a jejich odstíny vzbuzují pocit chladu, hovoříme o nich jako o barvách studených.
- pařížská modrá vytváří dojem prostoru, je to tzv. „hluboká“ barva.
studené barvy
18. | metody zobrazování: o barvách
c) KLIDNÉ, VZRUŠIVÉ A NEUTRÁLNÍ BARVY
V levé polovině kruhu je hlavní barvou zelená. Zelená je nejklidnější barvou z celého barevného spektra. Další barvy v levé části obsahují její menší nebo větší podíl. V pravé
polovině kruhu je hlavní barvou červená, která je naopak z celého barevného spektra nejživější, nejvzrušivější barvou.
klid
vzruch
19. | metody zobrazování: o barvách
KLIDNÉ BARVY - všechny odstíny zelené, zelenožluté, zelenomodré,...
VZRUŠIVÉ BARVY - odstíny červené, rudé, purpurové, oranžové, žlutooranžové, červenooranžové, fialové, purpurové, ...
NEUTRÁLNÍ BARVY - celá stupnice šedých odstínů včetně bílé a černé.
Všechny šedé odstíny mohou mít nádech jiného odstínu, tím přejímají zlomek jeho působnosti. A naopak, všechny barevné odstíny mohou mít nádech šedých odstínů, tím přijímají zlomek působnosti neutrálních tónů. Přidáním šedých odstínů, včetně bílé a černé
do ostatních, ztrácí barvy na živosti.
20. | metody zobrazování: o barvách
d) prostorové barvy
- studené – zejména modrá, šedá
- jako barva naprosto nepodporující prostorovou modelaci je čevená (Když ji budete kombinovat s více barvami, bude se chovat ze všech barev nejvíce „plošně“)
Vzdušná perspektiva – vrstva vzduchu, který není nikdy dokonale čistý ani čirý, ovlivňuje hodnoty barev v krajině. Se vzrůstající vzdáleností všechny barvy předmětů a objektů ztrácejí na jasu, sytosti i odstínu, všechny barvy modrají a šednou. V obrazech krajiny,
u kterých umělec uplatní tuto informaci, vzniká iluze prostorové hloubky.
21. | metody zobrazování: o barvách
e) vztah barvy a tvaru
Stejně jako barva, na lidské vnímání a psychiku působí i grafické prvky, geometrické i nesymetrické tvary a tělesa.
Bod, linie a plocha jsou základními prvky kompozice. Body jsou nejjednodušší a estetické
působení se projeví až při jejich nahromadění, kdy mohou zastupovat linii, plochu nebo
objem. Působení barvy podporuje tvar nebo objem (př. jinak na nás působí červený trojúheník, pro lepší představu červený jehlan, jinak na nás působí červené kolečko - červená
koule). Jinak vnímáme elipsy, elipsoidní křivky, válce, koule, kužele, jinak ostře lomené
křivky, pravé úhly, ...
Jednotlivými liniemi, tvary nebo objemy můžeme vystihnout významy slov, měkký, silný, tenký, pravidelný, plynulý, drsný, tvrdý,... slova, který pokud znázorníte linkou nebo
tvarem, případně ještě podpoříte barvou, budou zcela jistě vypadat jinak. Nebo zobrazení
lidských vlastností, nálad. Jinak se bude tvářit závist, jinak radost, smutek, ...
22. | metody zobrazování: o barvách
4. BARVA V GRAFICKÉM DESIGNU
a) Barva vytištěná a barva na monitoru
V tisku barvy rozdělujeme na přímé a výtažkové.
Přímá barva je označení pro barvu, která se tiskne jedinou barvou (předem namíchaná
barva požadovaného odstínu). Přímými barvami můžeme tisknout celou grafiku, nahradit
barvy výtažkové nebo je ještě doplnit (např. čtyři výtažkové barvy + jedna barva přímá,
která se běžným soutiskem nedá vytvořit - zlatá, stříbrná, některé odstíny oranžové, zelené,...).
Výhody přímých barev:
- nejsou viditelné tiskové body - (pro dosažení výsledného odstínu se většinou používá
100% krytí barvy), tisk kvalitnější, ale dražší
- definovaná barevná identita (např. Pantone - ve vzorníku PANTONE je každá barva identifikována samostatným číselným kódem), případně možnost použití speciálních barev
(reflexní, metalické, lak, apod.).
Výtažkové barvy (složené, process colours) - vznikají soutiskem čtyř základních výtažkových barev - systém CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK /blacK Key/) umožňuje
vytvořit milióny barevných odstínů a díky tomu relativně dokonalou reprodukci obrazu či
fotografie (vše vyjádřeno počtem DPI). Přesného procentuálního složení požadované barvy je nejlépe porovnávat se vzorníkem CMYK barev (nikoliv s tím, co vidíme namonitoru).
23. | metody zobrazování: o barvách
b) Barevné režimy
RGB (aditivní systém barev)
Viditelné spektrum barev lze realizovat kombinací intenzity a vzájemných poměrů červeného, modrého a zeleného světla - když se tyto barvy překryjí, vznikne azurová, purpurová a žlutá.
RGB režim přiřazuje každému obrazovému bodu hodnotu intenzity 0 (černá) – 255 (bílá)
každé složce RGB. Pokud je hodnota všech složek RGB 255, je výsledkem bílá, pokud je
hodnota všech složek 0, výsledkem je barva černá. V režimu RGB pracují monitory, lze jej
nastavit i ve skenerech.
blue
green
red
RGB
zastoupení barev v procentech
255%
200%
100%
red
0%
yellow
255%
255%
200%
200%
100%
100%
magenta
0%
0%
green
cyan
blue
Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), nepotřebují vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě).
24. | metody zobrazování: o barvách
CMYK (subtraktivní systém barev)
Barevný režim pracující s absorbcí a odrazem světla dopadajícího na tiskovou barvu a jeho
následném vnímání okem.
V systému CMYK je každému obrazovému bodu přiřazena hodnota pro každou tiskovou
barvu 0 - 100%. Tmavší a sytější odstíny mají vyšší procentuální zastoupení, barva bílá
má nulovou hodnotu u všech čtyřech barev.
75%
50%
25%
0%
cyan
100%
red
yellow
blue
green
cyan
black
yellow
magenta
magenta
V režimu CMYK se vytváří barevné výtažky (separace). Soutiskem čtyř tiskových barev se
realizují barevné tisky (ze čtyř barevných výtažků), dnes většinou technologií tisku- ofsetem.
Existují i další barevné režimy a systémy - LAB, HSB, YIQ, indexováné barvy, duplex, monochromní barevnost (např. pro práci s webovou grafikou, pro tisk fotografií, různé varianty tisku ofsetem apod.
24. | metody zobrazování: o barvách
shrnutí:
1.) vlastnosti barev
• odstín
• sytost
• jas
2.) vzájemné vztahy mezi barvami
historické barevné systémy
současnost - barevné kolo: barvy primární, sekundární, terciární
• harmonická barevnost
• kontrast - barevný, světlosti, sytosti, simultární
3.) významy a vnímání barev
a) psychologie barev
b) teplota barvy
c) barvy klidné a vzrušivé
d) vztah barvy a tvaru
4.) barevné režimy
RGB
CMYK,...
zdroje a literatura: O barvě, Karel Hanuš, 1984, Svět barev, Petra Pleskotová,1987, Tajemný jazyk symbolů, D. Fontana, 1994, Vizuální komunikace teorie barev, Jiří Eliška, http://www.colorsystem.com/

Podobné dokumenty

O barvách

O barvách oblohu ve srovnání s pohledem do černošedých těžkých mraků, atd. Vnímání barev a jejich odstínů je u každého jedince velmi individuální. Ovliňuje nás jak pohled osobní spojený s nějakou zkušeností,...

Více

Barvy

Barvy hnědá), proto musíme přidat tiskařskou čerň (K- black). V systému CMYK se vytvoří bílá barva, když mají všechny čtyři barvy procentuální hodnotu „nula“. Každému obrazovému bodu je v systému CMYK př...

Více

vladimíranděl

vladimíranděl aspektů. Německá společnost Sparks Filmtechnik, která zajišťovala osvětlovačské práce, vnesla do tváře herce Adriena Brodyho nízké, ostré, teplé a atmosféru konturující světlo, které bylo v symbiot...

Více

Pohlavní rozmnožování - Otázky z biologie a chemie

Pohlavní rozmnožování - Otázky z biologie a chemie Začátek – primordiální gonocyty z nich se vytváří oogonie (malé buňky s velkými jádry). U plazů, ptáků a savců se už během zárodečného vývoje oogonie mění mitózou na oocyty 1. řádu. Takto jsou ucho...

Více

Vzestupy a pády Thalíe

Vzestupy a pády Thalíe Rosalinda, kterou předá své sestře Dolores, aby ji vychovávala jako vlastní. Manžel Dolores Javier je na rok pryč, takže to vypadá, jakoby Rosalinda byla jejich dítě.

Více

Proceedings - Sociální procesy a osobnost

Proceedings - Sociální procesy a osobnost sebehodnocení, než extraverti. Pokud jde o diskrepanci mezi reálným a ideálním Já, introverti vykazují vyšší diskrepanci než extraverti, rozdíl je však statisticky neprůkazný. Dále jsme se zaměřili...

Více