Veřejné hrací plochy v Libereckém kraji

Transkript

Veřejné hrací plochy v Libereckém kraji
Ve ejné hrací plochy v Libereckém kraji - okres
Obec
Bezd z
Blatce
Blíževedly
Bohatice
Brništ
Cvikov
eská Lípa
eská Lípa
Umíst ní (adresa)
Provozovatel
nemá
nemá
nemá
nemá
p.p. .38/1 v Brništ za budovou ZŠ a MŠ 101
p.p. .1007/1, Mánesova ul. Cvikov .p.153
p.p. .658/1, Sídlišt Cvikov
p.p. .2867/1, D lnická ul. U Gatesu Cvikov
p.p. .669/1, Van urova ul. Cvikov
p.p. .3513/1,ul.Boženy N mcové Cvikov
.p.177
p.p. .837/1, MKK Cvikov
p.p. .28/1 obec Drnovec
p.p. .60/1 obec Lindava
p.p. .5750/131, Jáchymovská .p.2907, .Lípa
p.p. .5750/86, Dvory Horní, ul.Šluknovská,
Kunratická a Cvikovská eská Lípa
p.p. .5780/85, Dvory Dolní, ul.Zrzavého,
Pražská, Špálova eská Lípa
p.p. .5750/191, BJ Lada u Hypernovy, ul.Emila
Fily eská Lípa
p.p. .5786/148, Okružní .p.2164, eská Lípa
p.p. .5786/1 Zoubkova .p.2199 eská Lípa
p.p. .5786/4, Okružní J.Maštálka .p.2027
eská Lípa
p.p. .2023/1, Bendlova .p.1969 eská Lípa
p.p. .2543 Železni ská .p.1756 eská Lípa
p.p. .5786/170 Okružní - St elnice .p.2216
eská Lípa
p.p. .5771/2 St elnice - KÚ .p.2956 eská
Lípa
p.p. .1338/1 ul.V trná Holý Vrch eská Lípa
p.p. .1392/1 Pod Holým vrchem .p.2496
eská Lípa
p.p. .4857/1, 5.kv tna .p.1923 eská Lípa
p.p. .4330/1 Na Pta í louce .p.2052 eská
Lípa
p.p. .2900/1 Smetanovo náb eží .p.2250
eská Lípa
p.p. .568/14 Újezd .p.2225 eská Lípa
p.p. .5831/42, 5831/66, 5831/67 Žitavská
.p.2531 eská Lípa
p.p. .5825/582 Na Výsluní .p.2636 eská
Lípa
p.p. .5825/571, 5825/578 Hradecká .p.2656
eská Lípa
p.p. .5825/2 Brn nská-Central .p.2558 eská
Lípa
p.p. .5825/502, 5825/148, 5825/546
Bard jovská- h išt J.Wericha .p.2460 eská
Lípa
p.p. .2702 ul.Mikovcova eská Lípa .p.2241
p.p. .2702 Rohá e z Dubé eská Lípa
.p.2455
x
x
x
x
Pískovišt
Obec Brništ
sto Cvikov
sto Cvikov
sto Cvikov
sto Cvikov
x
x
x
x
ANO
ANO
NE
NE
NE
sto Cvikov
sto Cvikov
sto Cvikov
sto Cvikov
M sto eská Lípa
ANO
NE
NE
NE
ANO
sto eská Lípa
ANO
sto eská Lípa
ANO
sto eská Lípa
M sto eská Lípa
sto eská Lípa
NE
ANO
ANO
sto eská Lípa
sto eská Lípa
M sto eská Lípa
ANO
ANO
ANO
sto eská Lípa
ANO - 2 pískovišt
sto eská Lípa
sto eská Lípa
ANO
ANO
sto eská Lípa
sto eská Lípa
ANO
ANO
sto eská Lípa
ANO
sto eská Lípa
sto eská Lípa
ANO
ANO
sto eská Lípa
ANO - 2 pískovišt
sto eská Lípa
ANO
sto eská Lípa
ANO - 3 pískovišt
sto eská Lípa
ANO
sto eská Lípa
M sto eská Lípa
sto eská Lípa
ANO - 2 pískovišt
ANO
ANO
eská Lípa
Doksy
Dubá
Dubnice
Hamr na Jeze e
Holany
Horní Libchava
Horní Police
Chlum
Chotovice
Jablonné v
Podješt dí
Jest ebí
Kamenický Šenov
Kozly
Krava e
Krompach
p.p. .5873, 5777 nová ást Starý Újezd K ížový
park eská Lípa .p.1644/1
p.p. .5858 Park d tí 28. íjna 2707 eská Lípa
p.p. .357/22 ul.Pražská Sochorova Doksy
p.p. .1411/1 Boženy N mcové .p.66,71 Doksy
p.p. .1381 Ku ivodská Doksy
p.p. .810 Tyršovy sady za ZUŠ Doksy
p.p. .2104/5 v parku Staré Splavy
p.p. .31 nad kalem Zbyny
p.p. .666/21 vedla Bistra Obora v Podbezd zí
p.p. .886/2 Ž ár
za autobusovým nádražím ul.na Malé stran
Dubá u .p.198
ul.Lu ní .p.28 areál mate ské školy
nemá
p.p. .422/2, Školní .p.272 Hamr na Jeze e
nemá
nemá
p. .226, koupališt Horní Police K.H.Máchy 44
nemá
p.p. .229 Obecní ú ad Chotovice .p.8
st.p. .39/1 zahrada u Loveckého zme ku
Zdislavy z Lemberka .p.335 Jablonné v
Podješt dí
p.p. .56 par ík v obci Kn žice
nemá
st.p. .188/1 a 188/2 Dvo
v park
Kamenický Šenov, Havlí kova 47
st.p. .232 Janur v park Kamenický Šenov,
Kamenická 151
p.p. .13/1 u obecního ú adu Kozly .p.93
nemá
nemá
p.p. .283 a 281/3 horní ást obce Kunratice
Kunratice u Cvikova
Kvítkov
Luka
Ma enice
Mimo
sto Nový Bor
p.p. .39/1 a 39/3 dolní ást obce Kunratice
p.p. .2724/5 a 2727/5 ve st edu obce
Kunratice
p.p. .18 za kostelem Kvítkov .p.7
p.p. .6/1 a 6/7 u bytovek .p.31 a 32 Luka
nemá
p.p. .2250/1 U borovice Sídlišt pod Ralskem
.p.604 Mimo
p.p. .2250/1 U Hastrmana Sídlišt pod
Ralskem .p.579 Mimo
p.p. .1949,1951 U v žák Sídlišt pod
Ralskem 631 Mimo
p.p. .1530/1 u Penzionu M Letná 274 Mimo
p.p. .45 U školy Komenského 101 Mimo
p.p. .1623 Areál TJ Jiskra .p.282 Mimo
p.p. .116 Vranov .p.12
p.p. .923/29 ul.Severní 665 Nový Bor
p.p. .535/1 sídlišt Rumburských hrdin 225
Nový Bor
p.p. .1908/1 ul.Sadová 746 Nový Bor
sto eská Lípa
M sto eská Lípa
sto Doksy
sto Doksy
sto Doksy
sto Doksy
sto Doksy
sto Doksy
M sto Doksy
sto Doksy
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
sto Dubá
Mate ská škola Dubá
x
Obec Hamr na Jeze e
x
x
Obec Horní police
x
Obec Chotovice
ANO
ANO
x
NE
x
x
ANO
x
NE
sto Jablonné v
Podješt dí
sto Jablonné v
Podješt dí
x
NE
NE
x
sto Kamenický Šenov
NE
sto Kamenický Šenov
Obec Kozly
x
x
Obec Kunratice u
Cvikova
Obec Kunratice u
Cvikova
Obec Kunratice u
Cvikova
Obec Kvítkov
Obec Luka
/
NE
NE
x
x
NE
NE
NE
NE
NE
/
sto Mimo
ANO
sto Mimo
ANO
sto Mimo
M sto Mimo
sto Mimo
sto Mimo
sto Mimo
sto Nový Bor
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
sto Nový Bor
sto Nový Bor
ANO
ANO
sto Nový Bor
Noviny pod Ralskem
Nový Old ichov
Okna
Okrouhlá
Pertoltice pod
Ralskem
Polevsko
Provodín
Prysk
Radvanec
Ralsko
Skalice u eské Lípy
Skalka u Doks
Sloup v echách
Slune ná
Sosnová
Stráž pod Ralskem
Stružnice
Stvolínky
Svojkov
Svor
Tachov
Tuhá
Velenice
Velký Valtinov
Volfarice
Vrchovany
Zahrádky
Zákupy
Žandov
Ždírec
p.p. .1102/53 ul.Husova 750 Jiráskova vnit ní
blok Nový Bor
p.p. .240/2 u fotbalového h išt Noviny pod
Ralskem 121
p.p. .128/4 U obecního ú adu .p.116 Noviny
pod Ralskem
nemá
p.p. .868/6 u základní školy Okna
nemá
u obecního ú adu .p.165 Pertoltice pod
Ralskem
p.p. .49, 48/1 u ZŠ a MŠ .p.167 Polevsko
pp. .190 areál h išt Provodín
p.p. .85/1 k.ú- obec Srní
nemá
nemá
p.p. .15/1 U Infocentra .p.703 Ku ívody
p.p. .55/4 U bytovek .p.326 Ploužnice
p.p. .51 obec Náhlov
p.p. .671/9 obec Hrad any
p.p. .126/19 obec Hv zdov
p.p. .31/1 obc Bore ek
u objektu t locvi ny p.p.472 Skalice u L
u fotbalového h išt .p.490 Skalice u L
p.p. .634/1 u obecního ú adu Skalka u Doks
nemá
p.p. .43/4 Slune ná, naproti .p.102
p.p. .112/13 u .p.202 Sosnová
p.p. .1354/1, ul.Energetik .p.329
p.p. .194, ul. Mimo ská .p.346
p.p. .1351/2, ul.Pionýr .p.312
p.p. . 1351/2, 2185, ul.U Potoka .p.137
p.p. . 1351/18, ul.Máchova I. .p.226
p.p. . 2135/60, ul.Máchova II Rusko .p.379
p.p. .1351/7, ul.Okružní .p.344
p.p. .282/1 h išt Jezvé u .p.32
p. .187/1 u bytových dom Stružnice u .p.210
p. .118/1 u bytových dom Stružnice u .p.216
nemá
p.p. .179/2 obec Svojkov
p.p. .623/5 a 291 u obecního ú adu .p.195
Svor
nemá
nemá
nemá
p.p. .246/2 u fotbalového h išt Velký Valtinov
p.p. .750, u obecního ú adu .p.59 Volfartice
nemá
nemá
p.p. .1480 ul.Gagarinova .p.396 Zákupy
p.p. .823 ul.Gagarinova Zákupy
p.p. .1852/10 Nové Zákupy
p.p. .1287 ul.Okružní koupališt Zákupy
p.p. .469 Žandov, ul.Kostelní .p. 58
u obecního ú adu .p. 7
sto Nový Bor
Obec Noviny pod
Ralskem
Obec Noviny pod
Ralskem
x
Obec Okna
x
Obec Pertoltice pod
Ralskem
Obec Polevsko
Obec Provodín
Provodín
x
x
sto Ralsko
sto Ralsko
sto Ralsko
sto Ralsko
sto Ralsko
sto Ralsko
Obec Skalice u L
Obec Skalice u L
Obec Skalka u Doks
x
Obec Slune ná
Obec Sosnová
sto Stráž pod Ralskem
sto Stráž pod Ralskem
sto Stráž pod Ralskem
sto Stráž pod Ralskem
sto Stráž pod Ralskem
sto Stráž pod Ralskem
sto Stráž pod Ralskem
TJ Dynamo Stružnice
Obec Stružnice
Obec Stružnice
x
Obec Svojkov
Obec Svor
x
x
x
Obec Velký Valtinov
Obec Volafrtice
x
x
sto Zákupy
sto Zákupy
sto Zákupy
sto Zákupy
sto Žandov
Obec Ždírec
ANO
ANO
NE
x
NE
x
NE
ANO
NE
NE
x
x
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
x
ANO
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
ANO
ANO
ANO
x
NE
ANO
x
x
x
NE
ANO
x
x
ANO
NE
NE
NE
ANO
NE

Podobné dokumenty

Příslušenství

Příslušenství Obr.: Dorum 3 kaštanově červené barvy Domácí modely, které jsou vyobrazeny v tomto prospektu jsou částečně doplněny součástmi ( např. střešními šindelemi,...) a dekoračním materiálem, které nejsou ...

Více

Visual FoxPro

Visual FoxPro KVS Hradec Králové VfL Bad Kreuznach VICK UP Olomouc British Canoeing AKV British Canoeing CDCK 22 CESSON SEVIGNE BRETAGNE CUPPEV British Canoeing Kanoe Tatra Klub KRASNOJARSK Leipziger-Kanu-Club e...

Více

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou Ve ejné hrací plochy - okres Jablonec n. Nisou Obec Albrechtice v Jizerských horách Bed ichov Dalešice Desná Držkov Frýdštejn

Více

Aktualizace Regionální surovinové politiky

Aktualizace Regionální surovinové politiky objem suroviny, apod). Tato ložiska nejsou ve vlastnictví státu, ale jsou souástí pozemku (dle § 7 Horního zákona). Ložiska se tží bez dobývacího prostoru v režimu innosti provádné hornickým zp...

Více

Celkové pořadí [soubor formátu , velikost 109,9 kB]

Celkové pořadí [soubor formátu , velikost 109,9 kB] Kulhánek Lud k ing., Kulhánková Šárka, Kulhánek Lud k ml.

Více

úvod final version

úvod final version ПЕРЕЧЕНЬ БРОНИРОВАНИЯ МЕСТ

Více

Kalendář akcí květen 2016

Kalendář akcí květen 2016 ZUŠ Doksy zve na muzikálové představení pohádky o Šípkové Růžence. Hrají a  zpívají žáci literárně-dramatického a  hudebního oboru ZUŠ Doksy. Rytířský sál zámku v Doksech pátek 6. května od 16.00 h...

Více

Vlna

Vlna to mi přišlo moc drahé. Musela jsem dodat vlnu a ještě zaplatit nejméně 1100Kč. Nemáte někdo lepší kontakt nebo nějakého výkupčího ( dali by jsme to se sousedkou dohromady) ? Moc děkuji. Dám příkla...

Více