únor 14 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

Komentáře

Transkript

únor 14 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem
LITURGICKÝ KALENDÁŘ
ne
po
st
čt
so
ne
po
út
so
ne
po
pá
so
ne
2.2. SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
3.2. Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
5.2. Sv. Agáty, panny a mučednice
6.2. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
8.2. Sv. Jeronýma Emilianiho
9.2. 5. neděle v mezidobí
10.2. Sv. Scholastiky, panny
11.2. Panny Marie Lurdské
15.2. Bl. Bedřicha Bachsteina a druhů,
14 františkánských mučedníků
16.2. 6. neděle v mezidobí
17.2. Sv. Alexia a druhů, řeholníků
21.2. Sv. Petra Damianiho, biskupa
22.2. STOLCE SV. PETRA
SVÁTEK
23.2. 7. neděle v mezidobí
HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.2.1919 založen Československý červený kříž
1.2.1974 zemř. Jan Dokulil, kněz, básník, překladatel, za totality 8 let vězněn
2.2.1594 zemř. Giovanni Pierluigi da Palestrina,
ital. skladatel
3.2.1264 vysvěcena kaple Všech sv. na Pražském
hradě biskupem Janem III. z Dražic
3.2.1814 zemř. Jan Ev. Ant. Koželuh, hud. skladatel, kapelník v katedrále sv. Víta
4.2.1894 zemř. Adolphe Sax, belgicko-franc.
nástrojář, konstruktér saxofonu
5.2.1649 nar. František Ferd. z Khünburgu,
pražský arcibiskup
7.2.1869 nar. Jindřich Šimon Baar, kněz, spisovatel, národopisec, sběratel folkloru
9.2.994 zemř. ct. Mlada Přemyslovna, abatyše
benediktin. kláštera sv. Jiří na Pražském hradě
10.2.1829 zemř. papež Lev XII., rozšířil vatikánskou knihovnu
10.2.1929 nar. František Nepil, spisovatel, rozhlas.
pracovník
10.2.1939 zemř. papež Pius XI. (v.j. Achille Ratti),
zavedl slavnost Ježíše Krista Krále
11.2.1929 na základě Lateránské dohody vznikl
Vatikánský městský stát
11.2.1984 zveřejněn Apoštolský list papeže Jana
Pavla II. Salvifici doloris o smyslu utrpení
11.2.1994 papež Jan Pavel II. ustanovil Papežskou
akademii pro život se sídlem ve Vatikánu
12.2.1804 zemř. Immanuel Kant, něm. filosof
12.2.1809 nar. Charles Robert Darwin, angl. přírodovědec, objevitel evoluční teorie
12.2.1809 nar. Abraham Lincoln, amer. prezident
12.2.1869 nar. Kamil Hilbert, architekt, dovršitel
stavby katedrály sv. Víta
14.2.869 zemř. sv. Cyril, slovanský věrozvěst, byzantský učenec, spolupatron Evropy
14.2.1804 nar. Adolf Würfel, probošt metropolitní
kapituly v Praze, profesor biblistiky
15.2.1924 nar. Jiří Šlitr, skladatel, zpěvák, herec
15.2.1999 zemř. František Planner, rektor v Nepomucenu, kanovník římské basiliky P. Marie Větší
16.2.1684 nar. Bohuslav Matěj Černohorský, skladatel, minorita, regenschori v Týnském chrámu
16.2.2004 zemř. Miloslav Šimek, herec, moderátor
18.2.1564 zemř. Michelangelo Buonarotti, ital. sochař, malíř, renesanční básník
19.2.1339 zemř. Petr Žitavský, cisterciácký opat na
Zbraslavi, autor latinsky psané kroniky
20.2.1829 nar. Antonín Lenz, vyšehradský probošt,
vysokoškolský profesor, poslanec
23.2.1279 biskupské svěcení přijal Tobiáš z Bechyně, 25. pražský biskup
24.2.1684 nar. Matyáš Bernard Braun, sochař a
řezbář vrcholného baroka
24.2.1984 zemř. Jiljí Dubský, převor dominikánů u
sv. Jiljí v Praze
25.2.1634 zemř. Albrecht z Valdštejna, vojevůdce
25.2.1969 zemř. Jan Zajíc, student, upálil se na
protest proti sovětské okupaci
26.2.1969 zemř. Karl Jaspers, něm. filosof
27.2.1849 nar. Václav Beneš-Třebízský (vl. jm. Beneš), kněz, spisovatel
28.2.1099 svatovítský kanovník a staroboleslavský
probošt Heřman zvolen 9. pražským biskupem
28.2.1804 nar. Jan Jestřábek, velmistr a generál
Řádu křížovníků, infulovaný prelát zemský
ADRESA DUCHOVNÍ SPRÁVY:
Celetná 5, 110 00 PRAHA 1
 222 318 186, 602 204 213, 602 457 200
e-mail: [email protected]
http://www.tyn.cz
Úřední hodiny:
po, st, pá 8.30 – 11.00; út, čt 15.00 – 17.00
LITURGIE
ne 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
s. Havel 8.30 s. Haštal 11.00 M. Boží 9.30, 21.00
Při mši sv. budou v duchu tradice žehnány svíce.
po 3.2. Sv. Blažeje – mše sv. u sv. Havla ve 12.15
Po jejím skončení bude možné přijmout tzv.
svatoblažejské požehnání.
so 15.2. Památka Čtrnácti pražských mučedníků
V rámci 403. výročí mučednické smrti Čtrnácti
pražských mučedníků bude v kostele Panny Marie
Sněžné slavena mše sv. v 18 hod., hlavním celebrantem bude kyjevsko-žitomírský arcibiskup
z Ukrajiny Herkulan Malfuk OFM.
ne 23.2. 7. neděle v mezidobí
Při všech bohoslužbách proběhne sbírka Haléř sv.
Petra. V loňském roce se vybralo 725.230,- Kč.
UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Děkujeme všem dárcům i obětavým koledníkům letošní Tříkrálové sbírky. Naší farnosti se podařilo
vybrat celkem 106.295,- Kč. Výtěžek půjde na projekty České katol. charity, z našeho podílu podpoříme Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech.
Naše farnost se v lednu aktivně zapojila do organizace příprav na veletrhy cestovního ruchu GO a
Regiontour na téma církevní turistiky pořádaných
16.-19. ledna v Brně. Ve spolupráci s Diecézním
konzervátorským centrem jsme zajišťovali expozici
Arcibiskupství pražského, kterou také navštívil Otec
kardinál s býv. premiérem Jiřím Rusnokem.
K ekumenické bohoslužbě a modlitbách jsme se
znovu sešli v kostele sv. Václava Na Zderaze se
zástupci několika dalších křesťanských církví.
Hostitelskou farnost zastupovala farářka Emanuela
Blažková, za husitskou církev byla přítomna farářka
Libuše Roytová. Mnoho let už pořádáme společné
duchovní akce se starokatolickým biskupem
Dušanem Hejbalem, nově byl přítomen také farář
z Církve bratrské Daniel Kvasnička.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI
Společenství modlitby:
po 17.00 Týn
Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 8.00 s. Havel
Večery chval mladých: 2. po v měs.19.00 s. Havel
Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Chvíle nad Písmem sv.:
po 18.00 Týn
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18.45, 19.45 Týn
Ve dnech 11.-17.2. se v Římě uskuteční národní
pouť českých a moravských věřících AD LIMINA –
k Apoštolským prahům. Každý den bude slavena
bohoslužba s našimi biskupy, bližší informace na
webových stránkách biskupství královéhradeckého.
Arcidiecézní pouť snoubenců proběhne v rámci památky sv. Valentina na pražském Vyšehradě. Celodenní rekolekce začíná v 9:00 a vyvrcholí mší sv.
v 15:30 hod. ve vyšehradské basilice. Rekolekci
povede ředitel Pastoračního střediska P. Michal
Němeček, je nutné se předem přihlásit v Centru pro
rodinu, kapacita je omezena. Příspěvek je 100,- Kč.
Akademická duchovní správa ČVUT pořádá ve st
19.2. komponovaný večer Pochodeň č. 1, věnovaný Janu Palachovi. Večer začíná ve 20.00 hod. mší
sv. v kostele sv. Bartoloměje (Bartolomějská ul.).
Všem nezadaným bezdětným katolíkům je určen
Víkend pro nezadané (30-43 let), který se uskuteční o víkendu 14.-16.2. v Arcidiecézním centru
mládeže Nazaret v Praze-Kunraticích. Začátek v pá
v 19.30 hod., konec v ne kolem 14 hod. Poplatek
700,- Kč, přihlášky na [email protected]
V po 24.2. se v Komunitním centru Matky Terezy
uskuteční přednáška dr. Jaroslava Lormana O
manželství. Začátek v 19.00 hod.
V rámci cyklu Prokopská zastavení představí P.
Juan
Provecho
OSA
pražskou
komunitu
španělských misionářů – augustiniánů. Beseda
proběhne v Komunitním centru sv. Prokopa
v Butovicích od 18.30 hod.
TÝNSKÉ LISTY
ČÍSLO 223
ÚNOR
LP 2014
Na konci letošního roku (29.12.-2.1.) svolává do
Prahy komunita bratří z Taizé celoevropské
modlitební setkání s mladými lidmi. Otec kardinál
nás vybízí, abychom se již nyní přemýšleli, jak se
můžeme zapojit do organizace této náročné akce.
Zvláště bude třeba zajistit přijíždějícím mladým
lidem ubytování. V průběhu roku budou přicházet
další informace.
MATKA BOŽÍ PŘED TÝNEM
MŠE SV.:
NEDĚLE 9.30 A 21.00 HOD.
ÚT,ST,ČT 18.00, PÁ 15.00, SO 8.00 HOD.
Restaurování severního královského portálu bylo
sice formálně ukončeno, přesto zbývá ještě vyměnit
jeden nepůvodní kamenný prvek a instalovat novou
historizující mříž, která umožní na schodech udržet
čistotu.
SV. HAVEL
MŠE SV.:
NEDĚLE 8.30 HOD.
PO-PÁ 12.15
Uvedení Páně do chrámu, Philippe de Champaigne, 1648
SV. HAŠTAL
MŠE SV.: 1. A POSLEDNÍ NEDĚLE V MĚSÍCI V 11 HOD.
Děkujeme všem, kteří naši farnost finančně podpořili darem před koncem roku. U sv. Havla jsme tak
kupř. mohli konečně opravit dožilé okno v sakristii,
u sv. Haštala pokračovala oprava oltáře P. Marie a
čtyři gotická okna byla osazena kovanými mřížemi.
______________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

Podobné dokumenty

Detail zájezdu Villa Angela

Detail zájezdu Villa Angela následuje procházka po rybá řské vesničce Sant ’Angelo. Na záv ěr Vám nabídne Belvedere ochutnávku ischitánských likérů, vín.  OKRUH OSTROVEM LODÍ ­ CENA CCA 45 €   Celodenní lodní výlet, při které...

Více

XIV.Vatikán a kořeny zednářství

XIV.Vatikán a kořeny zednářství dosáhl základního vzdělání. Dá se však předpokládat, že to bylo ve škole (zřízené v roce 1344) při kostele sv. Jakuba (v něm byl Jan pravděpodobně i pokřtěn), nedalekého cisterciáckého kláštera, je...

Více

kapota_rozhovor - Divadlo Kapota

kapota_rozhovor - Divadlo Kapota představu, co obnáší. A pokud to bude oběma stranám vyhovovat, mohou se po takové přípravě stát od příštího roku členy souboru Kapota. Třeba už za rok je pak uvidíte v naší hře. Pokud by se někdo c...

Více

březen 2014 - Činoherní klub

březen 2014 - Činoherní klub Na stránkách textů a na jevištích inscenací Pinterových her se pohybují poznatelní lidé a mluví řeči, které jsou rovněž poznatelné a srozumitelné – ale autor jako by mezi své postavy a jejich repli...

Více