T-Mobile Program pro členy České lékařské komory

Komentáře

Transkript

T-Mobile Program pro členy České lékařské komory
T-Mobile Program pro členy České lékařské
komory
OBSAH
Proč zvolit T-Mobile Program? ................................................................................................................................. 2
Postup pro získání výhod z T-Mobile Programu ...................................................................................................... 2
Informace o cenách a podmínkách T-Mobile Programu .......................................................................................... 3
Informace a nastavení služeb .................................................................................................................................. 4
Ukončení poskytování výhod z T-Mobile Programu ................................................................................................. 4
Způsoby uzavření Účastnické smlouvy .................................................................................................................... 5
A. Uzavření nové Účastnické smlouvy (aktivace nové SIM karty) ................................................................... 5
B. Přenesení čísla k T-Mobile od jiného mobilního operátora ......................................................................... 6
C. Přechod z Twistu na standardní tarif........................................................................................................... 8
D. Převod Účastnické smlouvy ........................................................................................................................ 8
1/9
Proč zvolit T-Mobile Program?
T-Mobile Program pro Českou lékařskou komoru( dále jen ČLK) vám nabízí zlevněné ceny volání a další výhody dle
Rámcové smlouvy uzavřené mezi vaší komorou a společností T-Mobile. Tyto výhody můžete využívat po celou
dobu trvání Rámcové smlouvy a vašeho členství v ČLK.
Výhody z T-Mobile Programu automaticky využívají všechny Účastnické smlouvy, které jsou vedeny pod RČ / IČ,
které bylo zařazeno do T-Mobile Programu. Kdo může být Členem pro účely T-Mobile Programu určuje Rámcová
smlouva.
Postup pro získání výhod z T-Mobile Programu

Podmínkou zařazení do T-Mobile Programu je u každého RČ / IČ nově uzavřená Účastnická smlouva (nová
aktivace, anebo přenesení telefonního čísla do mobilní sítě T-Mobile). Účastnická smlouva musí být uzavřena
prostřednictvím eShopu na internetové stránce https://www.t-mobile.cz/web/cz/program-t-mobile, Zákaznického
centra TMCZ, Značkové prodejny či Partnerské prodejny (seznam Značkových a Partnerských prodejen
naleznete na http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/o-t-mobile/kontakty/prodejni-mista

V pořadí další Účastnické smlouvy mohou být jak nově uzavřené, přenesené od jiného operátora, převedené či
uzavřené přechodem z Twist na tarif (viz. kapitola Způsoby uzavření Účastnické smlouvy).

Požádejte pověřeného zástupce společnosti ČLK o sdělení čísla T-Mobile Programu a přístupového hesla
(přístupové heslo je nutné pouze při aktivaci/přenesení telefonního čísla přes eShop - https://www.t-
mobile.cz/web/cz/program-t-mobile)

Na zmíněných prodejních kanálech po uvedení čísla T-Mobile Programu (případně hesla) aktivujte či přeneste
telefonní číslo do mobilní sítě T-Mobile. Podrobný postup aktivace a přenesení telefonního čísla je uveden
v kapitole Způsoby uzavření Účastnické smlouvy.

Pokud je aktivace/přenesení telefonního čísla úspěšná, vaše žádost o zařazení do T-Mobile Programu se
automaticky odešle ke schválení pověřenému zástupci společnosti ČLK.

Výhody plynoucí z T-Mobile Programu budou ze strany T-Mobile aktivovány nejpozději do 5-ti pracovních dní
od potvrzení žádosti pověřeného zástupce T-Mobile Programu, nejpozději však od druhého celého zúčtovacího
období, které bude následovat po potvrzení takové žádosti. O zařazení do T-Mobile Programu budete
informováni zasláním SMS na telefonní číslo/čísla, o jejichž zařazení jste žádali.

Pozor, na své RČ / IČ můžete mít celkem nejvíc 6 mobilních telefonních čísel (do tohoto limitu se
nezapočítávají Účastnické smlouvy s tarify ADSL, Televize a podnikatelskými tarify pro pevné hlasové služby).

Účastnické smlouvy, které Člen uzavřel prostřednictvím obchodního zástupce TMCZ (Dealer), mohou být
převedeny do T-Mobile Programu pouze za předpokladu, že byly Členem uzavřeny dříve než 6 měsíců před
jejich zařazením do režimu Rámcové smlouvy.

Pokud již Zaměstnanec / Člen zařadil svoji první SIM kartu do T-Mobile Programu, je každá jeho další SIM karta
pod stejným RČ/IČ zařazena již automaticky.

Fyzické osoby podnikatelé nemohou s T-Mobile uzavírat další smlouvy, prostřednictvím kterých by bylo možné
čerpat případné další výhody. SIM karty patřící pod Smlouvu významného zákazníka, Rámcovou smlouvu nebo
zařazené v jiném T-Mobile Programu nemohou být zařazeny do tohoto T-Mobile Programu.
2/9

Podmínky pro zařazení do T-Mobile Programu a zvýhodněné ceny vyplývající z aktivace tohoto Programu
naleznete www.vyhodapro.cz/clk, pod přístupovým heslem lekarskakomora
Informace o cenách a podmínkách T-Mobile Programu
Ceny a podmínky T-Mobile Programu pro Členy ČLK:
Nabídka tarifů s výhodami z T-Mobile Programu + konečné ceny po aplikaci výhod (slev) v Kč (bez DPH) plynoucí
z T-Mobile Programu.
Hlasové tarify
T 30
T 80
T 160
Měsíční paušály
76,-
180,-
260,-
Volné minuty
80
180
260
Volné SMS
50
50
50
Sazby
HIT
Stnd
HIT
Stnd
HIT
Stnd
T-Mobile
1,60
2,-
1,40
1,75
1,40
1,75
Ostatní sítě v ČR
2,40
3,-
1,80
2,25
1,60
2,-
SMS
1,-
1,70
1,-
1,70
1,-
1,70
PPS
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
T300
T 600
Grand PLUS
396,-
716,-
1100,-
Volné minuty
500
900
0
Volné SMS
50
50
0
Měsíční paušály
Sazby
HIT
HIT
Stnd
Stnd
1,40
1,75
1,20
1,50
SMS
1,-
1,70
1,-
1,70
1,25
PPS
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
T-Mobile
zdarma
zdarma
Ostatní sítě v ČR
Datové tarify
Měsíční paušál
Internet na cesty
Internet na cesty
Standard
Premium
208,-
417,-
Technologie
Rychlost
(downlink/uplink)
FUP
GPRS/EDGE/3G/TDD
až 10,8 Mbps/ 5,76 Mbps
až 21,6 Mbps/ 5,76 Mbps
2 GB
30 GB
Rychlost po překročení
16kbps/16kbps
FUP (download/upload)
Navýšení FUP
82,50 / 1000 MB
3/9
Datové zvýhodnění
Měsíční paušál
Internet v mobilu
Internet v mobilu
Internet v mobilu
Standard
Klasik
Premium
58,-
100,-
208,-
Technologie
FUP
GPRS/EDGE/3G/TDD
100 MB
300 MB
Rychlost po překročení
2 GB
16kbps/16kbps
FUP (download/upload)
Navýšení FUP
82,50 / 1000 MB
Ke všem uvedeným cenám přistupuje DPH
Ostatní tarify a sazby zde neuvedené se řídí standardními cenovými podmínkami T-Mobile (www.t-mobile.cz) – dle
Ceníku služeb pro tarifní a Twist zákazníky společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.. Neuplatňují se na ně tedy
žádné slevy.
Souběžně s využíváním výhod vyplývajících z T-Mobile Programu není možné využívat časově omezené nabídky
T-Mobile, tzv. promo akce (tyto budou automaticky deaktivovány při zařazení Vaší Účastnické smlouvy do T-Mobile
Programu).
V rámci uzavření Účastnické smlouvy, tedy i při přechodu z Twistu, je nutné uhradit standardní poplatky a zálohy.
Tyto poplatky a zálohy se řídí aktuálními pravidly a ceníky společnosti T-Mobile a mohou být změněny.
Informace a nastavení služeb
Všechny další informace týkající se vaší Účastnické smlouvy nebo produktů a služeb T-Mobile získáte
prostřednictvím Zákaznického centra, které je vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na tel. čísle
603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile). Hovory uskutečněné z mobilní sítě T-Mobile jsou zdarma.
Prostřednictvím Můj T-Mobile, Zákaznického centra nebo na Značkových prodejnách T-Mobile můžete libovolně
administrovat nastavení služeb na svých SIM kartách (např. Hlasová schránka, Zamezení identifikace volajícího,
nastavení MMS zpráv, aktivace roamingu apod.). Na svých SIM kartách zařazených do T-Mobile Programu
nemůžete pouze provádět změny v nastavení služby Privátní podniková síť, které může provádět pouze společností
ČLK stanovený administrátor.
Ukončení poskytování výhod z T-Mobile Programu
V případě ukončení vašeho členství ve společnosti ČLK nebo při ukončení Rámcové smlouvy mezi společností a
TMCZ budou výhody z T-Mobile Programu automaticky deaktivovány na všech vašich SIM kartách. O ukončení
poskytování výhod z T-Mobile Programu můžete požádat i sami kontaktováním pověřeného zástupce společnosti
ČLK O případné změně T-Mobile Programu či Rámcové smlouvy Vás bude informovat zástupce společnosti.
Ukončení T-Mobile Programu nebo účasti v něm nemá vliv na platnost uzavřených Účastnických smluv. Jejich
cenové podmínky se dále budou řídit dle aktuálně platného Ceníku služeb pro tarifní zákazníky společnosti T-Mobile
Czech Republic a.s.
4/9
Způsoby uzavření Účastnické smlouvy
Uzavřít Účastnickou smlouvu s T-Mobile můžete těmito způsoby:
A.

uzavření nové Účastnické smlouvy (aktivace),
B.
přenesení telefonního čísla do mobilní sítě T-Mobile od jiného mobilního operátora (Vodafone, O2),
C.
přechod z Twistu na standardní tarif,
D.
převod stávající smlouvy od jiného zákazníka sítě T-Mobile.
Každou Účastnickou smlouvu uzavřete vždy na vaše jméno a rodné číslo / pokud jste podnikatel pak na své
IČ.

Účastnickou smlouvu můžete uzavřít i na dobu neurčitou. Pokud využijete nabídky tarifního zvýhodnění (HIT)
nebo nabídku koncového zařízení za zvýhodněnou cenu, pak se Účastnická smlouva uzavírá na dobu určitou
24 měsíců. Účastnické smlouvy v T-Mobile Programu nemohou využívat nabídku speciálních tarifů a jiné
speciální nabídky. TMCZ si vyhrazuje právo u Účastnických smluv v T-Mobile programu tyto nabídky či tarify
bez náhrady deaktivovat.
A. Uzavření nové Účastnické smlouvy (aktivace nové SIM karty)
Účastnickou smlouvu uzavřete vždy na své jméno a rodné číslo / IČ.
Uzavření nové Účastnické smlouvy můžete provést:

online prostřednictvím eShopu, a to přes internetovou stránku www.t-mobile.cz/web/cz/programtmobile
(neplatí pro občany bez české státní příslušnosti),

osobně na Značkové prodejně T-Mobile či Partnerské prodejně, kde s vámi budou vyplněny všechny potřebné
formuláře – seznam Značkových a Partnerských prodejen naleznete na:http://www.t-mobile.cz/web/cz/osobni/ot-mobile/kontakty/prodejny-t-mobile

zavoláním na Zákaznické centrum T-Mobile 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile) nebo 800 73 73 73.
Pro automatické odeslání žádosti o zařazení do T-Mobile Programu po aktivaci potřebujete znát číslo T-Mobile
Programu (pro aktivaci přes eShop i přístupové heslo), které získáte od pověřeného zástupce společnosti ČLK.
Doklady potřebné k aktivaci na Značkové prodejně, Partnerské prodejně T-Mobile:


Fyzická osoba podnikatel – výpis z živnostenského rejstříku (originál nebo ověřená kopie mladší 3 měsíců).
Právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřená kopie mladší 3 měsíců) + osoba, která
není členem statutárního orgánu, musí předložit také ověřenou plnou moc k uzavření Účastnické smlouvy.


Fyzická osoba s českou státní příslušností – občanský průkaz.
Fyzická osoba - cizinec – 2 doklady: pas (nebo obdoba OP pro občany Slovenské republiky) a dále jeden
z následujících dokladů: Zelená karta, povolení k dlouhodobému pobytu, dlouhodobé vízum s prokázáním
adresy, diplomatický průkaz, výpis z bankovního účtu s uvedením adresy v ČR (pouze cizinci ze zemí EU),
výpis platby za elektřinu, vodu, plyn ... (např. od SME, PRE, ...) s uvedením adresy v ČR.
V případě uzavírání nové Účastnické smlouvy vám vaše nové telefonní číslo bude přiděleno automaticky. Pokud ale
chcete mít snadno zapamatovatelné telefonní číslo, nabízíme vám zlatá a stříbrná čísla nebo číslo podle vašeho
výběru. Tato čísla jsou zpoplatněna.
5/9
Služeb sítě T-Mobile můžete začít využívat zpravidla do druhého dne od uzavření Účastnické smlouvy (nejpozději
do 5 dní). Délka procesu závisí na zvoleném objednacím kanálu. Výhody z T-Mobile Programu budou aktivovány
nejpozději do 5 pracovních dní od autorizace (potvrzení vašeho nároku na účast v T-Mobile Programu) pověřeným
zástupcem společnosti ČLK.
B. Přenesení čísla k T-Mobile od jiného mobilního operátora
4 kroky jak snadno přejít k T-Mobile a přenést si s sebou i své stávající telefonní číslo jiného mobilního operátora:


nejprve uzavřete novou Účastnickou smlouvu s T-Mobile,
po aktivaci nové Účastnické smlouvy zákazník obdrží SMS zprávou jedenáctimístný číselný Kód přenositelnosti
čísla (KPČ/PAC), který potřebuje pro podání výpovědi u svého operátora i pro další kontakt s T-Mobile.


následně podáte výpověď u svého stávajícího operátora,
při samotném přenosu čísla bude původní SIM karta jiného operátora deaktivována a nová SIM karta v mobilní
síti T-Mobile bude aktivována.
Pro automatické odeslání žádosti o zařazení do T-Mobile Programu po přenesení telefonního čísla, potřebujete znát
číslo T-Mobile Programu (pro uzavření nové Účastnické smlouvy přes eShop i přístupové heslo), které získáte od
pověřeného zástupce společnosti ČLK.
Krok 1 - Uzavřete novou smlouvu s T-Mobile
Uzavřít Účastnickou smlouvu můžete:



na bezplatné lince 800 73 73 73
na Značkové prodejně , Partnerské prodejně T-Mobile (doklady potřebné k uzavření smlouvy viz kapitola A)
na eShopu, a to přes internetovou stránku www.t-mobile.cz/web/cz/programtmobile (neplatí pro občany
bez české státní příslušnosti).
Doklady potřebné k přenesení telefonního čísla do mobilní sítě T-Mobile na Značkové prodejně a Partnerské
prodejně T-Mobile viz. kapitola A.
Upozornění: Může se stát, že vaše telefonní číslo nebude opouštěným operátorem uvolněno k přenesení čísla.
Pokud tato situace nastane a vy jste již uzavřeli Účastnickou smlouvu na dobu určitou s T-Mobile, bude nová SIM
karta automaticky aktivována s jiným telefonním číslem z rozsahu T-Mobile. Uzavřete-li Účastnickou smlouvu na
dobu neurčitou a vaše telefonní číslo nebude uvolněno k přenesení čísla, bude tato nově uzavřená smlouva na
dobu neurčitou automaticky zrušena.
Krok 2 - Podejte výpověď u svého stávajícího mobilního operátora
Pokud jste zákazníkem s předplacenou službou:
Zákazníci Telefónica O2 mohou podat výpověď

zasláním SMS ve tvaru PRENOS KPČ PUK (například tedy PRENOS 12345678901 12345678) na telefonní


zavoláním na *33
číslo 999111
na značkové prodejně Telefónica O2.
Pro výpověď budete potřebovat PUK (na značkové prodejně stačí SIM karta).
6/9
Zákazníci s Vodafone kartou mohou podat výpověď

zavoláním na *077 (budete potřebovat své heslo do hlasové samoobsluhy).
Při podání výpovědi uveďte KPČ. Výpověď musí být podána do 10-ti pracovních dní od podání objednávky
přenesení čísla a to v pracovních hodinách, tj. v pracovní dny 9:00 - 17:00. Výpověď nepodávejte ihned po obdržení
KPČ, ale počkejte nejméně 3 pracovní hodiny. Opouštěný operátor by vám měl nejpozději následující pracovní den
sdělit výsledek ověření objednávky. Pokud by vám opouštěný operátor nesdělil výsledek ověření včas, kontaktujte
nás na bezplatné lince 800 73 73 73.
Pokud máte uzavřenu tarifní smlouvu:
Zákazníci Telefónica O2 mohou podat výpověď


poštou
na prodejně Telefónica O2.
Můžete použít přiložený formulář:
Formulář pro podání výpovědi (pro zákazníky Telefónica O2).
Zákazníci Vodafone mohou podat výpověď

zavoláním na *077 v pracovních hodinách (v pracovní dny 9:00 – 17:00), budete potřebovat heslo do hlasové
samoobsluhy.
Výpověď musí být podána do 10-ti pracovních dní od podání objednávky přenesení čísla. Výpověď musí vždy
obsahovat KPČ a identifikaci zákazníka, jako důvod uveďte přenesení čísla. Po podání výpovědi má opouštěný
operátor maximálně 5 pracovních dní od autorizace zákazníka na ověření objednávky a výsledek je povinen vám
sdělit. Pokud by vám opouštěný operátor nesdělil výsledek ověření včas, kontaktujte nás na bezplatné lince
800 73 73 73.
Krok 3 - Deaktivace původní a aktivace nové SIM karty
Deaktivace SIM karty opouštěného operátora bude provedena v naplánovaný den mezi 0:00 a 2:00. Následně bude
mezi 4:00 a 6:00 aktivována nová SIM karta v síti T-Mobile. Do svého mobilního telefonu vložte ráno SIM kartu
T-Mobile (SIM kartu obdržíte při uzavření Účastnické smlouvy). Od této chvíle můžete využívat služby sítě T-Mobile.
7/9
C. Přechod z Twistu na standardní tarif
Přechod z Twistu na standardní tarif se nepovažuje za nově uzavřenou Účastnickou smlouvu.
Písemnou Účastnickou smlouvu ke Twist SIM kartě uzavřete vždy na své jméno a rodné číslo / IČ.
Přechod z Twistu a s tím spojené uzavření Účastnické smlouvy můžete provést:

online prostřednictvím T-Mobile e-Shopu (neplatí pro občany bez české státní příslušnosti), osobně na
Značkové prodejně či Partnerské prodejně T-Mobile, kde s Vámi budou vyplněny všechny potřebné formuláře

zavoláním na Zákaznické centrum T-Mobile 603 603 603 (4603 ze sítě T-Mobile) nebo 800 73 73 73.
K přechodu z Twistu na tarif je potřeba na Značkové prodejně nebo Partnerské prodejně T-Mobile fyzicky předložit
převáděnou Twist SIM kartu.
Doklady potřebné k přechodu z Twistu a s tím spojené aktivaci na značkové prodejně viz kapitola A.
Při přechodu z Twistu vám zůstává tel. číslo zachováno. Zůstatek kreditu (kladný nebo záporný) na vaší Twist kartě
bude automaticky převeden do prvního Vyúčtování služeb T-Mobile.
Přechod je uskutečněn zpravidla do druhého dne (nejpozději do 5 dní) po podání žádosti. Délka procesu závisí na
zvoleném kanálu.
D. Převod Účastnické smlouvy
Převod Účastnické smlouvy se nepovažuje za nově uzavřenou Účastnickou smlouvu.
Převod Účastnické smlouvy umožňuje Členovi ČLK převzít smluvní závazky sjednané mezi T-Mobile a původním
účastníkem. Původní účastník může být například váš rodinný příslušník / obchodní partner, kterého chcete
zahrnout do T-Mobile Programu. Jeho Účastnickou smlouvu musíte tedy převést na své jméno a RČ / IČ.
Jako nový účastník přebíráte původní Účastnickou smlouvu včetně všech závazků. Nastavení konkrétních služeb
(např. výběr roamingového tarifu) si zvolíte ihned při převodu v převodním formuláři na Značkové prodejně či
Partnerské prodejně. Převod Účastnické smlouvy může být uskutečněn pouze při uhrazení všech závazků
původního účastníka, které jsou v den převodu po splatnosti. Předmětem převodu jsou také složené zálohy. Pokud
původní účastník zálohu nesložil, budete vyzváni k jeho složení při převodu na Značkové prodejně nebo Partnerské
prodejně.
Dohodu o převodu Účastnické smlouvy můžete uzavřít:


na Značkové prodejně, Partnerské prodejně T-Mobile
Doklady potřebné k převodu Účastnické smlouvy na Značkové prodejně, Partnerské prodejně T-Mobile viz
kapitola A.
8/9
Při převodu Účastnické smlouvy nedochází k přerušení poskytování služeb a převod je proveden okamžitě.
Převod smlouvy do T-Mobile Programu je zdarma, pokud je RČ / IČ účastníka (Člen) v T-Mobile Programu již
zařazeno.
9/9

Podobné dokumenty

T-Mobile Program

T-Mobile Program T-Mobile Program T-Mobile Program nabízí zlevněné ceny volání a další výhody pro členy Vaší asociace dle Rámcové smlouvy uzavřené mezi Vaší asociací a společností T-Mobile. Výhody jsou využitelné p...

Více

Všeobecné obchodní podmínky EXCHANGE s.r.o. pro poskytování

Všeobecné obchodní podmínky EXCHANGE s.r.o. pro poskytování Platební službou se pro účel tohoto dokumentu a Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb rozumí provedení převodu peněžních prostředků, při němž plátce ani příjemce nevyužívají platební účet...

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně 6. Smlouva je příslušná smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, uzavřená mezi poskytovatelem a zákazníkem, nebo též akceptovaná objednávka veřejně dostupné služby e...

Více

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2006 hlavním bodům patří uvádění patriarchální genealogií, absence ženské činnosti, nerozlišování mezi veřejnou a soukromou sférou, vrácení žen do historie a práce s faktem, že ?jako žena nemám žádnou z...

Více

Smlouva - Liberecká IS, as

Smlouva - Liberecká IS, as • aktivační poplatek v částce (BUDE DOPLNĚNO),- Kč včetně DPH • konfigurační poplatek v částce (BUDE DOPLNĚNO),- Kč včetně DPH 4. Aktuální informace o všech platných cenách Služby jsou k dispozici ...

Více

Pozvánka - Medical Services

Pozvánka - Medical Services Abnormální děložní krvácení – efektivní léčebné metody*

Více

Galant - Insectpins.cz

Galant - Insectpins.cz Továrna postavená na kreativních nápadech

Více

česká lékařská komora - Nemocnice Strakonice

česká lékařská komora - Nemocnice Strakonice (pozn. maximálně lze žádat o finanční příspěvek ve výši 1200 Kč). K žádosti přikládám účtenku (účtenky) event. fakturu (faktury) dokladující zakoupení literatury. Prohlašuji, a, že literatura byla ...

Více