Prohlášení o začlenění částečně dokončeného strojního zařízení

Transkript

Prohlášení o začlenění částečně dokončeného strojního zařízení
Rotork Sweden AB
P.O. Box 80,
Kontrollvägen 15
SE-791 22 FALUN, ŠVÉDSKO
Tel.: +46 (0)23 587 00
Fax: +46 (0)23 587 45
Prohlášení o začlenění částečně dokončeného strojního
zařízení
Podle směrnice 2006/42/EC Dodatek IIB
Tímto prohlašujeme, že následující pneumatické ovladače
RC200/RCG/RCC/RC88
Splňují následující základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti podle směrnice
2006/42/EC Dodatek 1: 1.1.1g, 1.1.2b, 1.1.2c, 1.1.2e, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8,
1.3.8.2, 1.4.2.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.7, 1.5.13, 1.6.1, 1.7.3.
Ovladač nesmí být uveden do provozu, dokud nebude strojní zařízení, do kterého je
začleňován, prohlášeno za shodné podle směrnice 2006/42/EC.
Dále je zajištěno, že částečně dokončené strojní zařízení splňuje všechna příslušná
ustanovení směrnice o tlakovém zařízení 97/23/EC a směrnice ATEX 94/9/EC.
A že byly použity standardy a/nebo další technické specifikace uvedené níže:
EN 15714-3:2009
SS-EN ISO 12100-1:2003
SS-EN ISO 12100-2:2003
ISO 5211:2001 a
DIN 3337:1985
VDI/VDE 3845:1998
DIN 79:2004
Průmyslové ventily – ovladače– část 3: Pneumatické částečně otočené
ovladače pro průmyslové ventily – základní požadavky
Bezpečnost strojního zařízení - základní koncepty, obecné principy
konstrukce - část 1: Základní terminologie a metodologie
Bezpečnost strojního zařízení - základní koncepty, obecné principy
konstrukce - část 2: Technické principy
Průmyslové ventily - připojení ventilů částečně otočných ovladačů
Řídicí ventily pro průmyslové procesy; rozhraní mezi ventily, ovladači a
pomocným zařízením
Čtyřhrany pro průmyslová vřetena a ovládací prvky
Osoba oprávněná sestavovat odpovídající technickou dokumentaci:
Jméno: Ulf Kajgård
Obchodní název: Rotork Sweden AB
Níže podepsaný se rovněž zavazuje předávat informace týkajících se našich výrobků a
odpovídat na všechny odpovídajícím způsobem motivované požadavky národních
odpovědných orgánů.
Falun, 29.12.2009
Ulf Kajgård, Manažer vývoje___________________________________
970079