Čs. medaile Bílého lva

Komentáře

Transkript

Čs. medaile Bílého lva
ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
Československá medaile
Bílého lva
1923–1956
(zřízená vládním nařízením č. 362/1922 Sb., ze dne 7. prosince 1922, které bylo nahrazeno
vládním nařízením č. 10/1961 Sb., ze dne 11. ledna 1961)
JMENNÝ REJSTŘÍK NOSITELŮ
podle matrik nositelů
(Archiv KPR, fond KPR, Evidenční knihy k udělování státních vyznamenání,
inv. č. 16–17 a 19–20, karton č. 5)
a spisů z fondu KPR
28. 1. 2015
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
1878
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 1614/29
9
KPR
bližší charakteristika nositele
184
C
141
ABBASSY, Sayed
197
C
154
ABDEL GHAFOUR, Ibrahim
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
194
C
151
ABDOU, Mohamed Selim
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
strojvůdce
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
175
C
109
ABDULLAH, Fouad
x
Egypt
I. (zlatá medaile)
1929.06.26
B 268/29
B 199/32
15
KPR
kancléř egyptského vyslanectví v Praze
207
C
164
ABOU BAKR, Taha
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
239
V
93
ADAM, G. Octavian
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
536
C
354
ADAMSKI, Stanislaw
1923
Polsko
II. (stříbrná medaile)
1947.09.01
B 718/47
B 718/47
38
KPR
215
C
172
AHMED, Aly El Kourdy
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
180
C
114
AHMED, Aly Soliman
x
Egypt
I. (zlatá medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
210
C
167
AHMED, El Khawwass
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
221
C
178
AHMED, Haroun
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
úředník polského velvyslanectví v Praze
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
177
C
134
AHMED, Ibrahim Aly Ahmed
1864
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
strojvůdce
209
C
166
AHMED, Kourdi
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
196
C
153
AHMED, Osman
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
617
C
359
ACHERAY, Albert
1919
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
227
V
86
AKSIONOV, Ivan
1893
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1931.03.17
B 111/31
B 622/31
14
KPR
533
V
181
ALBEKOV, Grigorij Ašubovič
1911
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
102
C
84
ALBRESPIC, Jean
1869
Francie
I. (zlatá medaile)
1927.12.31
B 541/27
B 176/28
7
KPR
347
C
256
ALBU, Mega
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
394
C
215
ALBU, Petre
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
468
V
220
ALEKSIĆ, Dobrosav
x
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 87/39
B 134/39
34
KPR
208
C
165
ALI MOHAMED, Nour
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
142
61
V
C
41
61
1894
1895
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1925.07.30
1923.10.16
B 212/25
B 197/24
B 406/25
B 409/37
3
4
KPR
KPR
191
V
70
ALIBERT, Pierre
ALIPHAT, Jean
ALLEGRET, Paul Henri
Francois
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
bývalý bojovník
letecký mechanik, účastník letu jihoslovanské eskadry do
ČSR v roce 1926
krasnoarmějec, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda
Beneše při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), Grigorij nebo Hrihorij
pedel Školy orientálních jazyků v Paříži
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
mechanik pro poštu, telegraf a telefon v královském paláci;
medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6 1936
šikovatel, č.j. je číslem zprávy o odeslání diplomu, nikoliv
rezoluce; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
člen gardy republiky
telefonista na ministerstvu zahraničních věcí
1889
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.05.24
B 236/30
B 310/30
11
KPR
poddůstojník francouzské armády
36
V
1
1887
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr 1. jízdního granátnického pluku
222
C
179
ALY, Akbar Jehani
x
Írán
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
75
397
V
C
4
218
AMAKA, Firmin Ferdinand
ANASTAZE, Ion
1885
x
Francie
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1936.06.04
B 199/24
B 104/37
B 409/37
B 81/39
4
33
KPR
KPR
ALLOO, Michel Joseph
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
velitel družstva gardy republiky
telefonista v královském paláci; medaile udělena při
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
409
C
301
ANČIĆ, Ivan
521
V
240
383
V
372
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
poručík, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
přednosta informačního oddělení banky ,,Skandinavska
Kreditaktiebolaget" ve Stockholmu
šéfagent na ministerstvu národní obrany; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
distribuční úředník UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu)
poručík
vrátný královského paláce v Bruselu
úřednice ministerstva dopravy
bývalá členka činohry, manželka bibliotekáře Collijna
kancléř japonského vyslanectví v Praze
velitel stráže; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
1909
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
ANDREJČENKO, Nikolaj
Andrejevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
102
ANDRIĆ, Čedomir
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
C
196
ANDSÉN, Claes Hugo
1882
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1936.12.31
B 646/36
B 180/37
27
KPR
287
C
238
ANGHELESCU, Aurel
1909
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
541
C
359
ANKER, Desmond Louis
1913
USA
II. (stříbrná medaile)
1947.10.23
B 1085/47
2030/A, 108581/48
452
KPR
228
26
272
349
174
V
C
C
C
C
87
26
155
181
108
ANTOCHI, Ilie Constantin
ANTOINE, Jules
ANTONOVIČS, Lucija
APPELBERG-COLLIJN, Ellen
ARAKI, Toichi
1900
1876
1883
1878
1887
Rumunsko
Belgie
Lotyšsko
Švédsko
Japonsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1931.04.30
1923.10.20
1933.01.17
1935.10.14
1929.07.16
B 175/31
B 485/24
B 737/32
B 583/35
B 299/29
B 96/35
B 129/25
B 115/33
B 950/47
B 429/29
22
4
18
38
9
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
390
C
211
ARBUNE, Stefan
1878
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
110
C
92
ASLAKSEN, Karl
1886
Norsko
I. (zlatá medaile)
1928.11.24
B 407/28
B 651/38
32
KPR
úředník československého generálního konzulátu v Oslu;
rozhodnutím z 20.1.1938 č.j. B 925/37, inv.č. 3060/A,
300189/62, kart. 851 propůjčen řád V. třídy
194
V
73
ASTIER, Marius Honoré
1888
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.05.24
B 236/30
B 310/30
11
KPR
poddůstojník francouzské armády
262
V
108
ATANASESCU, Alexandru
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1932.10.15
B 541/32
B 103/33
18
KPR
poručík
289
V
127
ATANASESCU, Aurel
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
62
C
62
AUBERT, Lucien Georges
1897
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 197/24
B 409/37
4
KPR
624
C
365
AUDOIN, Emile
1895
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
telefonista na ministerstvu zahraničních věcí
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Félicie
Juliette Audoin
470
V
222
AUDRIVET, Jean
1896
Francie
I. (zlatá medaile)
1938.04.01
B 242/38
B 464/38
31
KPR
praporčík ve výslužbě, člen francouzské vojenské mise;
Audrivet nebo Andrivet
370
V
175
AUGINE, Roger
1888
Francie
I. (zlatá medaile)
1936.12.31
B 617/36
B 202/37
27
KPR
vojenský podúředník, kurýr francouzského ministerstva války
38
C
38
AVRY, Jean
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
správce zásob na ministerstvu zahraničních věcí
353
C
185
AXEL-NILSSON, Ellen
1904
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 583/35
B 950/47
38
KPR
choť úředníka městského muzea ve Stockholmu
78
V
7
AYMERIC, Pierre Joseph
Dominique
1889
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky
353
C
262
BABUCEA, Constantin
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
560
C
311
BADDELEY, Arthur
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 812/47
2030/A, 125812/48
453
KPR
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
tajemník Národního svazu horníků Staffordshire; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
434
V
193
BADEA, Constantin
1903
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
315
V
153
BADESCU, Ioan
1906
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
266
C
217
BAESCU, Ion
1890
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
214
C
129
BAGENSKI, Sergije
1881
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.19
B 475/30
B 449/31
13
KPR
565
C
316
BAKER, Harry
1901
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 817/47
2030/A, 101141/48
452
KPR
378
C
199
BALAN, Constantin
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
400
C
221
BALAN, Gheorghe
1880
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
71
V
71
BALDINI, Denis
1895
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
policejní inspektor
591
122
539
550
C
V
C
C
342
31
290
368
BALDŽIJSKI, Krum
BALEINE, Henri
BALICKA, Janina
BALOCH, Ferenc
x
1894
1910
x
Bulharsko
Belgie
Polsko
Maďarsko
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1948.04.23
1923.10.20
1947.09.01
1950.04.28
110217/48
B 485/24
B 704/47
109347/50
2030/A, 145611/52
B 129/25
B 704/47
2930/A, 108793/58
452
4
38
799
KPR
KPR
KPR
KPR
447
V
206
BALTARETU, Ioan
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
330
V
77
BALUTA, Ilie C.
1903
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
489
V
137
BANDAKOV, Michail Fedorovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
284
C
235
BANICA, Ion
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
271
C
222
BARAGAN, Gheorghe
1905
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
485
V
133
BARBOI, Constantin
1914
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
432
V
191
BARBU, Constantin
1897
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
299
C
250
BARBU, Gheorghe
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
460
V
219
BARBULESCU, Nicolae
1904
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
540
101
C
C
291
83
BARCINSKI, Henryk
BARONI, Marius Louis
x
1896
Polsko
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
1927.09.14
B 705/47
B 393/27
B 702/47
B 117/28
38
7
KPR
KPR
570
C
321
BARRATT, Charles
1910
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 823/47
2030/A, 101146/48
452
KPR
260
V
106
BARSANESCU, Mircea
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1932.10.15
B 541/32
B 103/33
18
KPR
516
V
164
BARTĚNĚV, Ivan Afanaševič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
člen delegace; datum propůjčení je datem dekorace
první četař 1. pluku granátníků
úřednice polského velvyslanectví v Praze
strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
strážník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
lokaj královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
desátník; člen vojenské delegace během všesokolského
sletu v Praze v roce 1938
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
úředník ministerstva zahraničních věcí
policejní inspektor v Toulonu
tajemník města Coventry; informace o rozhodnutí prezidenta
a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
poručík
svobodník, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše
při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
lokaj královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
inženýr, šéf hydrotechnického institutu v Šabaci
tajemník Živnostenské rady Birminghamu; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
vrchní v královském paláci; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
komisionář detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
524
V
172
BASOV, Venedikt Efimovič
1922
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
212
V
84
BAUER, Franjo Branimir
1905
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.10.20
B 474/30
B 245/31
12
KPR
52
C
52
1884
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
123
V
32
1890
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
první četař 2. jezdeckého pluku
140
V
39
BAUCHÉ, Julien Marie
BAUS, Etienne Lucien Charles
Jules Marie Joseph
BEELAERT, Georges Adolphe
38
seržant, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
poručík pěchoty; rozhodnutím z 24.6.1935 č.j. B 222/35,
sign. B 85/36, kart. 25 propůjčen řád V. třídy
strojník
1888
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
starší četař 4. střeleckého pluku v Bruselu
302
C
253
BEGLIGIU, Vasile
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
policejní šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
192
C
149
BÉCHIR, Khalil
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
240
V
94
BELCESCU, Ricard Gr.
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
333
V
80
BELEI, Petre
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
206
V
80
BELJIĆ, Božidar
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.09.02
B 461/30
B 138/31
12
KPR
120
179
551
77
460
276
C
C
C
V
C
V
102
136
369
6
351
120
1880
1885
x
1887
1899
x
Řecko
Egypt
Maďarsko
Francie
Albánie
Francie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
1928.12.31
1950.04.28
1923.10.16
1939.02.08
1933.07.23
B 480/28
B 480/28
109347/50
B 199/24
B 82/39
B 315/33
B 614/29
B 614/29
2930/A, 108793/58
B 409/37
B 146/39
B 587/34
9
9
799
4
34
21
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
335
V
167
1895
Francie
I. (zlatá medaile)
1934.11.05
B 504/34
B 653/35
24
KPR
kapitán, přidělen francouzské vojenské misi v ČSR
10
C
10
BELLIVANAKIS, Grégoire
BENIAMIN MIKAIL, Youssef
BERECZKI, Gyula
BERGÉ, Pierre
BERISHA, Palok
BERNARD, Lucien
BERTRAND, Jean Francois
Louis Marcel
BERTRAND, Louis Marie
Joseph
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
školy do ČSR
šéf námořnické stanice v El Kantaře
strojvůdce
strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
velitel družstva gardy republiky
kavas československého vyslanectví v Tiraně
nadporučík v záloze
1879
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
strojvedoucí Severní francouzské dráhy
213
C
170
BESHIR, Idris
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
115
C
97
BEST, Edward Thomas
1896
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1928.12.12
B 460/28
B 304/30
11
KPR
467
V
115
BESTER, Mako
1908
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
622
C
363
BIRAY, Jean
1888
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Elisée Biray
77
V
15
BLAGOJEVIĆ, Janidžije
1884
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
major podplukovník
547
C
365
BLAHO, János
x
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
1950.01.10
107744/49
2930/A, 108793/58
799
KPR
civilní strážník
5
C
5
BLANC, Edouard Auguste
x
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 192/24
B 196/24
4
KPR
354
C
263
BOBEANU, Gheorghe
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
495
V
143
BOBROV, Nikolaj
Varchromějevič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
548
C
366
BODOR, Sandor
x
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
58
C
46
BOECKEL, Marguerite
1899
Francie
I. (zlatá medaile)
1924.09.08
B 377/24
B 105/25
3
KPR
osobní komorník prezidenta Francouzské republiky
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
hlavní strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým
24.6.1949
vedoucí sekretariátu Mezinárodní výstavy ke stému výročí
narození Luise Pasteura ve Štrasburku
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
inspektor pohraniční pasové služby v Kantaře
rotmistr námořnictva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
člen Bělehradské filharmonie
sekretářka polské delegace delimitační komise polskočeskoslovenské
vlakvedoucí Východní francouzské dráhy
úředník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
ředitelka hotelu ,,Palace" v Sinai, zajištění ubytování členů
Stálé rady Malé dohody v květnu 1938
poručík, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
zřízenec Společnosti spacích vozů
praporčík vojenské francouzské mise v Praze
249
C
201
BOGDANOVIĆ, Ljuba
1884
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1935.04.03
B 149/35
B 312/35
23
KPR
109
C
91
BOGUCKA, Antonína
1902
Polsko
I. (zlatá medaile)
1928.09.24
B 357/28
3060/A, 300830/59
851
KPR
20
C
20
BOHÉME, Francois Felicien
1875
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
458
C
350
BOJANOVIĆ, Dobrica
1906
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
484
C
262
BOLDEANU, Zamfira
1889
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1938.07.26
B 518/38
B 720/38
32
KPR
516
V
235
BONDARENKO, Nikolaj
Fedorovič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
33
503
C
V
33
223
BONNET, André
BONNIER, Médard
1895
1890
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1939.01.20
B 195/24
B 19/39
B 196/24
B 255/47
4
37
KPR
KPR
401
C
222
BONTOIU, Ioan
1889
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
9
C
9
BORDIER, Paul
1900
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
491
V
139
BORISENKOV, Jegor Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
586
C
337
BORISOV, Alexandr Vasiljevič
1913
SSSR
I. (zlatá medaile)
1948.04.08
109462/48
2030/G, 110454/48
458
KPR
520
V
239
BORISOV, Nikolaj Matjějevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
578
C
329
BOROWDALE, H. B.
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 828/47
2030/A, 100851/48
452
KPR
člen delegace komitétu ,,Lidice Shall Live"; diplom vrácen
ministerstvu zahraničních věcí a uložen viz č.j. Z I a 1/3-69
322
V
69
BOROZIA, Dumitru
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
103
C
85
BOSCHINI, Giuseppe
1898
Itálie
I. (zlatá medaile)
1928.02.02
B 33/28
B 15/29
8
KPR
423
C
315
BOŠKOVIĆ, Milovan
1889
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
56
580
C
C
56
331
x
1908
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1947.08.08
B 197/24
B 799/47
B 409/37
2030/A, 100734/48
4
452
KPR
KPR
80
V
9
1878
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
adjutant gardy republiky
16
124
C
V
16
19
BOTTOLLIER, Albert Henri
BOUDÉ, Robert Germain
BOUDOUX, Benjamin Jean
Louis Rosémond
BOURDAIS, Francois
BOURDON, Maurice
štábní rotmistr bezpečnostní stráže
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
zřízenec kurýrní pošty na ministerstvu zahraničních věcí
učitel, tajemník obce Martillac
1870
1890
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1929.01.22
B 194/24
B 2/29
B 196/24
B 634/32
4
17
KPR
KPR
567
C
318
BOURNER, David
1892
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 819/47
2030/A, 101143/48
452
KPR
464
C
245
BOUTELJE, Abraham Elias
1894
Nizozemsko
I. (zlatá medaile)
1937.10.12
B 693/37
B 59/38
30
KPR
zřízenec
poddůstojník v záloze, letecký mechanik
podplukovník, tajemník Britské legie; informace o rozhodnutí
prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
přísežný překladatel při amsterdamském krajském soudu
183
C
140
BOUTROS, Zaky Hanna
1884
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
strojvůdce
11
C
11
BOUVIER, Charles
1864
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
podinspektor Společnosti spacích vozů
96
C
72
BOVY, Jean
1894
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
zřízenec paláce
vrchní zahradník královského paláce; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
postilión
rotmistr, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
národohospodář UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu); další informace viz spis inv.č. 2030/A,
109685/49, kart. 455
podporučík, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše
při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
555
C
306
BOWMAN, James
1898
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 807/47
2030/A, 109603/48
452
KPR
584
C
335
BOWRING, James
1911
Kanada
I. (zlatá medaile)
1947.10.23
B 1084/47
2030/A, 100760/48
452
KPR
390
C
282
BOŽIČIĆ, Ljubomir
1903
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
288
V
126
BRAICU, Sever
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
391
C
283
BRAJKOVIĆ, Ivan
1898
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
280
C
231
BRANESCU, Ioan
1903
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
15
C
15
BRANGIER, Albert Louis
1878
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
viceprezident Národního svazu horníků; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
odborník zemědělské obnovy UNRRA (Správa spojených
národů pro pomoc a obnovu)
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937;
Brajković nebo Brajkorić
strážník v královském paláci; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
dveřník
37
V
2
BRANTS, Jules
1899
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr leteckého pluku
346
C
255
BRATU, Anton
1903
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
349
C
258
BRATU, Marin
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
367
C
276
BREBU, Constantin
1909
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
96
C
78
BREMER, Edith Terry
1885
USA
I. (zlatá medaile)
1927.05.25
B 202/27
B 399/27
6
KPR
600
C
351
BRETHES, Jean Henri
1913
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110802/49
2030/A, 102087/50
454
KPR
275
V
119
BRETIU, Nicolae
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1933.04.12
B 169/33
B 556/33
19
KPR
569
C
320
BRIGGS, George
1888
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 821/47
2030/A, 101145/48
452
KPR
406
C
227
BRODMAN, David
1884
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
12
C
12
BROCHIER-CENDRE, Victor
1882
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
347
C
179
BRONIECKI, Felix
1909
Polsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 582/35
B 331/36
26
KPR
542
C
360
BROOKBANK, Richard Link
1915
USA
II. (stříbrná medaile)
1947.10.23
B 1086/47
2030/A, 107437/48
452
KPR
97
101
C
C
73
77
BROOS, Florent
BRUYN, Alphonse Antoine de
1886
1899
Belgie
Belgie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
1923.10.20
B 485/24
B 485/24
B 129/25
B 129/25
4
4
KPR
KPR
starosta města Coventry; informace o rozhodnutí prezidenta
a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
dveřník
tajemník přednosty bezpečnostního oddělení města
Varšavy; Broniecki nebo Braniecki
repatriační důstojník UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu)
palácový šofér
zřízenec paláce
297
V
135
BUBUIANU, Gheorghe
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
425
V
184
BUCUR, Bratu
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
447
C
339
BUGARČIĆ, Obrad
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
343
C
254
BUGARSKI, Pavle
1894
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.27
B 268/37
B 347/47
37
KPR
správce školy v Silboši; 11.4.1947 vydán duplikát medaile
viz č.j. B 347/47
537
C
355
BUKALA, Zdzislaw
1923
Polsko
II. (stříbrná medaile)
1947.09.01
B 719/47
B 719/47
38
KPR
úředník polského velvyslanectví v Praze
sklepník; medaile udělena při příležitosti návštěvy
rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
ředitelka imigračního oddělení Národní rady YWCA (Young
Women´s Christian Association) v New Yorku
člen francouzské delegace, účastník uzavření úmluvy o
sociální bezpečnosti
vrchní rotmistr technické služby
praporčík gardy královské vojenské kanceláře; medaile
udělena při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda
Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
1892
Dánsko
II. (stříbrná medaile)
1927.02.18
B 36/27
B 133/27
6
KPR
zřízenec kodaňské radnice
x
Bulharsko
I. (zlatá medaile)
1948.04.23
110217/48
2030/A, 145611/52
452
KPR
člen delegace; datum propůjčení je datem dekorace
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
štábní rotmistr maršalátu dvora; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936; Burchi nebo Burghi
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík; datum propůjčení je datem dekorace prezidentem
na Hradě
bližší charakteristika nositele
156
C
114
592
C
343
BÜLOW-OLSEN, Wilhelm
Henrik
BUNDŽALOV
437
V
196
BURCA, Iordan
1893
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
429
V
188
BURCHI, Vasile
1907
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
443
V
202
BURILEANU, Nicolae
1909
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
532
V
246
BURKE, M.
x
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1209/46
2030/A, 135048/48
454
KPR
249
C
151
BURKELJC, Anton
1878
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1931.12.21
B 725/31
B 223/32
15
KPR
starosta obce Zgornji Tuhinj, statkář, velkoobchodník
29
C
29
BUSSY, Charles Eloi
1881
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
strojvedoucí Severní francouzské dráhy
380
C
201
BUSUIOC, Nicolae
1885
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
205
V
79
BUZDUMOVIĆ, Jovan
1905
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.09.02
B 461/30
B 138/31
12
KPR
537
C
288
1888
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.01.27
B 43/47
B 376/47
37
KPR
87
V
16
BYATT, Sidney Wymer
CADÉNE, Sébastien Jean
Gabriel
kastelán; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
školy do ČSR
osobní řidič československé ambasády
1897
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky
6
C
6
CACHOU, Antoine Emile
1863
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 192/24
B 196/24
4
KPR
šéf vojenské stráže
433
V
192
CALIN, Constantin
1903
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
442
V
201
CALIN, Constantin
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
144
C
102
CALIN, Elie
1892
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1925.09.19
B 431/25
B 55/26
5
KPR
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
průvodčí vlaku
308
V
146
CALINIC, Vasile
1909
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
98
54
504
C
C
V
74
54
234
CAMPÉ, Jean Baptiste Léopold
CANIVET, Joseph-Alexandre
CANNELLAS, André
x
x
1896
Belgie
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
1923.10.16
1939.01.20
B 485/24
B 197/24
B 19/39
B 129/25
B 409/37
B 255/47
4
4
47
KPR
KPR
KPR
387
C
208
CAPICESCU, Eugen
1905
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
vrátný paláce
zřízenec kabinetu na ministerstvu zahraničních věcí
praporčík
dvorní šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
22
C
22
CARLIER, Alfred
1874
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
350
C
259
CATALIN, Constantin
1896
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
118
C
100
CAVOUSSIANOS, Costa
1881
Řecko
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
470
V
118
CAZACU, Constantin
1910
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
507
V
226
CIMANOVIČ, Konstantin
Grigorijevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
321
V
159
CIORTEA, Cozma
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
323
V
70
CIUPERCA, Gheorghe
1905
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
64
C
64
CLÉMENT, Edmond
1904
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 197/24
B 409/37
4
KPR
policejní inspektor
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
komandant jachty ,,Aigrette"
rotmistr, tambor; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
nadporučík, stráž ochrany prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
telefonista na ministerstvu zahraničních věcí
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
starší četař četnictva
zřízenec kanceláře pro vnitřní službu na ministerstvu
zahraničních věcí
99
C
75
COENEGRACHTS, Jean Hubert
1892
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
48
C
48
COGNEVILLE, Paul
1876
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
536
C
287
COHEN, Harriet
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.01.08
B 1245/46
B 236/47
37
KPR
pianistka
25
C
25
COCHIS, Ferruccio
1890
Itálie
I. (zlatá medaile)
1923.10.21
B 187/24
B 729/37
4
KPR
338
V
85
COJOCARU, Ilie
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
477
C
255
COLARIĆ, Josip
1899
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
70
C
71
COLAS, Edouard Pierre Henri
1887
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
vedoucí recepce ,,Claridge´s Hotel London"
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
poddozorce policejní stráže; medaile udělena při příležitosti
cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní inspektor
100
C
76
COLLA, Henry
1877
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
zřízenec paláce
39
C
39
COMBET, Martin
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
dveřník na ministerstvu zahraničních věcí
220
C
135
COMPAGNON, Albert
1884
Švýcarsko
I. (zlatá medaile)
1931.05.10
B 189/31
B 447/31
13
KPR
405
C
226
COMSA, Gheorghes
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
83
V
12
CONFORTI, Michel Louis
Joseph
1889
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
velitel družstva gardy republiky
403
C
295
CONIĆ, Djordje
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
189
C
120
CONSTANTIN, Elisabeth
1886
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1930.04.18
B 142/30
B 359/37
28
KPR
zaměstnankyně rumunských státních drah
289
C
240
CONSTANTIN, Gheorghe R.
1904
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
327
V
74
CONSTANTINESCU, Dumitru
1896
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
296
C
247
CONSTANTINESCU, Grigore
1877
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
318
V
65
COSAC, Marin
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
486
V
134
COSTACHE, Nicolae
1915
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
336
V
83
COSTEA, Nicolae R.
1909
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
85
C
67
1877
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 25/27
B 529/27
6
KPR
38
V
3
COUFAL, Johann
COULON, Emile Camille
Clément Joseph
strážník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
rotmistr mechanik; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
šéf policejního oddílu; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
svobodník; člen vojenské delegace během všesokolského
sletu v Praze v roce 1938
četař, instruktor četnictva; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
policejní inspektor ve Vídni
1892
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr 2. jezdeckého pluku
121
C
103
COULON, Léon Emile
1879
Francie
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
intendant rezidence v Ismailii
89
V
18
COUMELONGUE, Edouard
1878
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky 4. eskadrony
102
239
C
V
78
48
COUX, Alfred de
CRACIUN, Gheorghe
1870
1903
Belgie
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
1932.10.15
B 485/24
B 541/32
B 129/25
B 103/33
4
18
KPR
KPR
428
V
184
CRACIUN, Simion
1907
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
dveřník královského kabinetu
rotmistr československého pluku
štábní rotmistr královské vojenské kanceláře; medaile
udělena při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda
Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
sekretář československého konzulátu v Ženevě, úředník v
advokátní kanceláři
šéf skupiny na ministerstvu národní obrany; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
27
C
27
CRAISSE, Victor
1886
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
starší četař četnictva
145
V
40
CREPAJAC, Alexandar
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
256
V
49
CRISAN, Damian
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1935.10.14
B 574/35
B 650/38
32
KPR
416
C
308
CRNJANSKI, Simo
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
261
V
107
CUCU, Emil
1907
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1932.10.15
B 541/32
B 103/33
18
KPR
300
C
251
CULCER, Ion
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
120
V
29
CUMPS, Henri
1893
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
404
C
296
ČEDIĆ, Živojin
1905
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
405
C
297
ČOLOVIĆ, Mirko
1902
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
412
C
304
ČORAK, Vladimir
1912
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
155
316
51
C
V
C
113
154
39
DALSHÓJ, Peter Johan Henrik
DANCUS, Stefan
DANIELS, Gilles-Guillaume
1885
1911
1877
Dánsko
Rumunsko
Belgie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
1934.05.05
1923.10.20
B 36/27
B 217/34
B 485/24
B 133/27
B 423/34
B 129/25
6
21
4
KPR
KPR
KPR
514
V
233
DANILIN, Gjeorgij Andrejevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
208
V
81
DARESSY, Casimir
1891
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.10.23
B 426/30
B 635/30
11
KPR
rotmistr
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
poručík
policejní šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
první četař 9. pěšího pluku
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
zřízenec kodaňské radnice
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
četař četnictva přidělený policejnímu úřadu
nadporučík, stráž ochrany prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
adjutant francouzské armády, kurýr hlavního štábu
14
C
14
DARROUZES, Félix
1872
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
pokladník na ministerstvu zahraničních věcí
335
V
82
DAVID, Grigore
1898
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
292
C
243
DAVIDESCU, Alexandru V.
1897
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
382
C
203
DAVIDESCU, Stefan
1906
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
140
V
35
DAVIDOVIĆ, Radivoje
1901
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
557
C
308
DAVIES, Alfred W. James
1897
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 809/47
2030/A, 101134/48
452
KPR
16
122
187
C
C
C
16
104
144
DAVIOT, Jean
DAVIS, William James
DAVOOD EL TOWAGAER, Deif
1873
1897
1883
Francie
Velká Británie
Egypt
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
1928.12.31
1928.12.31
B 193/24
B 480/28
B 480/28
B 196/24
B 614/29
B 614/29
4
9
9
KPR
KPR
KPR
379
C
200
DAWES, Horace
1881
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
46
V
11
DEBERSAQUES, René
1894
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
první četař 2. pluku granátníků
39
V
4
1897
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr leteckého pluku
1
3
453
C
C
V
1
3
212
1879
1871
1909
Francie
Francie
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1923.10.16
1936.06.04
B 192/24
B 192/24
B 104/37
B 196/24
B 196/24
B 81/39
4
4
33
KPR
KPR
KPR
vrchní číšník prezidenta Francouzské republiky
psovod prezidenta Francouzské republiky
štábní rotmistr četnictva; medaile udělena při příležitosti
DEBLIR, Henry Hubert Jean
Joseph
DECARNELLE, Paul
DECAUX, André
DEJU, Constantin
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
zástupce komisaře; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
komorník v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
prezident Federace horníků Jižního Walesu; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47, 21.6.1947 vydán duplikát viz č.j. B 764/47
dveřník na ministerstvu zahraničních věcí
důstojník tajné policie v Alexandrii
strojvůdce
vrchní v královském paláci; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
DELCROIX, Octave
1879
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
četař policejního četnictva
32
DELHAYE, Nestor
1879
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
zřízenec Společnosti spacích vozů
V
20
DELION, Albert Henri
1887
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky 2. eskadrony
103
C
79
DELMARLE, Francois
1875
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
vrátný paláce
27
C
27
DELVALÉE, Albert
1889
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
vlakvedoucí Severní francouzské dráhy
378
V
97
DELAĆ, Ladislav
135
C
97
32
C
91
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
DÉMOULIN, Georges
DEMOULIN, Pierre Joseph
1889
1875
Francie
Belgie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
1923.10.20
B 195/24
B 485/24
B 196/24
B 129/25
4
4
KPR
KPR
rotmistr, stráž ochrany prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
náčelník policejní stráže
zřízenec paláce
81
DENAYER, Gustave
1864
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
strojník paláce v Laekenu
C
122
DENTON, William Watson
1896
Velká Británie
II. (stříbrná medaile)
1928.12.12
B 460/28
B 304/30
11
KPR
seržant britské policie v Palestině
50
C
38
DEPLANCKE, Edouard
1886
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
úředník okresního soudu v Bruselu
119
15
28
58
106
V
C
C
C
C
28
15
28
58
82
DERMINE, Louis Joseph Marie
DESASSUR, Jean Eugéne
DESCY, Léon Henry Joseph
DESOILE, Maurice
DESTINÉ, Leopold
1886
1871
1872
1889
1865
Belgie
Francie
Belgie
Francie
Belgie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
1923.10.16
1923.10.20
1923.10.16
1923.10.20
B 485/24
B 193/24
B 485/24
B 197/24
B 485/24
B 129/25
B 196/24
B 129/25
B 409/37
B 129/25
4
4
4
4
4
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
435
V
194
DIACONU, Eftectrie
1895
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
adjutant armádního štábu
dveřník na ministerstvu zahraničních věcí
hlavní pokladník královského paláce v Bruselu
zřízenec kurýrní pošty na ministerstvu zahraničních věcí
královský zahradník v Ciergnonu
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
237
V
46
DIERRY, René
1896
Francie
II. (stříbrná medaile)
1932.09.18
B 483/32
B 90/34
20
KPR
desátník v záloze
78
V
16
DIMIĆ, Dragoljub
x
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
430
C
322
DIMITRIJEVIĆ, Dimitrije
1912
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
322
V
160
DIMITRIU, Nicolae
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
342
V
89
DINCA, Moise
1911
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
496
C
272
DJERIĆ, Nemanja
1892
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
67
C
53
DJORDJEVIĆ, Krista
1892
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
394
C
286
DJURAŠKOVIĆ, Borivoje
1902
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
497
C
275
DJUROVIĆ, Luka
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
plukovník; Dimić nebo Dinić
lokaj, zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
četař instruktor; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
šofér krále Petara II.; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
manželka lékaře a univerzitního profesora,
místopředsedkyně spolku ,,Cvijeta Zuzorić"
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
519
V
167
DĚMIDOVA, Natalia
Aleksějevna
68
104
C
C
69
80
105
C
165
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
323
V
161
DOBRESCU, Alexandru
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
481
V
129
DOBRIJEVIĆ, Ivan
1916
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
496
V
144
DOCENKO, Akim Mironovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
209
V
82
DOLAIN, William Paul Léon
1897
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.10.23
B 426/30
B 635/30
11
KPR
adjutant francouzské armády, kurýr hlavního štábu
542
C
293
DON KRÜGER, Wanda
1916
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 707/47
B 707/47
38
KPR
úřednice polského velvyslanectví v Praze
83
571
C
C
65
322
DOPLER, Lorenz
DORFSMEN, Stafania
1876
x
Rakousko
Polsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
1947.07.04
B 25/27
B 1138/47
B 529/27
B 1138/47
6
39
KPR
KPR
478
V
126
DOŠEN, Dušan
1915
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
574
C
325
DOUGLAS, Elsie
x
USA
I. (zlatá medaile)
1947.08.04
B 791/47
B 1219/47
39
KPR
policejní inspektor ve Vídni
vedoucí sekretariátu
četař pěchoty; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
osobní tajemnice soudce Roberta Houghwouta Jacksona,
generálního žalobce za USA během Norimberského procesu
28
C
28
DOYEN, Julien
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
topič Severní francouzské dráhy
480
C
258
DRAGAŠ, Miloš
1900
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
poddozorce policejních agentů; medaile udělena při
příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie
4.-8.4.1937
458
V
217
DRAGHICI, Soare S.
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
127
56
V
C
22
44
DRAGOVIĆ, Dušan
DRAPS, Charles
1897
1877
Jugoslávie
Belgie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
1923.10.20
B 214/29
B 485/24
B 176/30
B 129/25
10
4
KPR
KPR
443
C
335
DROBNIĆ, Frano
1905
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
127
V
36
DROSSART, Raymond
1893
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
poručík u 21. pěšího pluku ,, Československý"
vrchní strojník Belgických státních drah v Bruselu
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
četař 9. pěšího pluku
173
C
107
DRZYMAL, Konstantin
1873
Polsko
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
B 235/29
2030/A, 101799/51
454
KPR
starosta Zborova
četař letectva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
rotný, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
DUCHÉNE, Joseph Hyacinthe
1875
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
královský kočí
306
DUKIĆ, Ivan
1903
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
policejní strážník II. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
V
225
DULOUT, Antoine Bernard
Joseph
1894
Francie
I. (zlatá medaile)
1939.01.20
B 19/39
B 255/47
37
KPR
praporčík
389
C
210
DUMITRASCU, Andrei
1908
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
81
C
63
DUMITRESCU, Antonín
1881
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1926.07.14
B 314/26
B 109/27
6
KPR
269
C
220
DUMITRU, Gheorghe
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
231
V
45
DUNAND, Albert Etienne
1895
Francie
II. (stříbrná medaile)
1930.05.24
B 236/30
B 310/30
11
KPR
poddůstojník francouzské armády
467
C
248
DUNAND, Louis
1892
Francie
I. (zlatá medaile)
1938.02.24
B 148/38
B 629/38
32
KPR
vrchní policejní inspektor
506
V
154
DUBINA, Nikolaj Nikolajevič
107
C
83
414
C
505
vrchní krejčí v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
zřízenec na královském rumunském ministerstvu
zahraničních věcí
lokaj královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
sluha na ministerstvu zahraničních věcí
praporčík jízdy; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
telefonista na ministerstvu zahraničních věcí
rotmistr bezpečnostní stráže
poddozorce policejních agentů; medaile udělena při
příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie
4.-8.4.1937
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
kapelník III. třídy
dámský krejčí, předseda Československého klubu v Oslu
úředník polského vyslanectví v Praze
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"; Džurić nebo
Djurić
44
C
44
DUPONTHIEU, Louis
319
V
66
DURAC, Ioan
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
63
104
C
C
63
86
DURAND, Henri
DURANTE, Giovanni
1893
1888
Francie
Itálie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1928.02.02
B 197/24
B 33/28
B 409/37
B 15/29
4
8
KPR
KPR
482
C
26
DURIĆ, Muhamed
1897
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
452
V
211
DURLUT, Ion M.
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
163
359
543
133
V
C
C
V
58
189
294
28
DVOŘÁK, Leopold
DYTRYCH, Antonín
DZIEHCIAREK, Edward
DŽODŽEVIĆ, Dušan
1876
1883
1927
1896
Jugoslávie
Norsko
Polsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
1936.05.20
1947.09.01
1929.05.30
B 214/29
B 213/36
B 708/47
B 214/29
B 176/30
B 370/36
B 708/47
B 176/30
10
26
38
10
KPR
KPR
KPR
KPR
158
V
53
DŽURIĆ, Milivoje
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
117
C
99
EFIMČENKO, Vasil
1897
SSSR
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
šofér československého vyslanectví v Káhiře
253
C
205
ECHELE, Emil
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1935.07.31
B 397/35
B 659/35
24
KPR
pokladník Sokola v Petrovaradině
368
V
173
ELLIER, Charles Gustave
Francois
1896
Francie
I. (zlatá medaile)
1936.12.31
B 617/36
B 202/37
27
KPR
vojenský podúředník, kurýr francouzského ministerstva války
404
C
225
ENESCU, Stefan Mihail
1911
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
278
C
230
EPURE, Constantin
1913
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
371
C
280
ERIKSSON, Lars Erik
1906
Švédsko
II. (stříbrná medaile)
1937.07.21
B 510/37
B 235/38
30
KPR
395
C
287
ERŽENOVIĆ, Andrija
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
232
C
187
EYSSERY, Jules
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1930.07.02
B 277/30
B 183/31
12
KPR
277
C
157
FAIVRE, Marta
x
Francie
I. (zlatá medaile)
1933.09.26
B 349/33
B 165/34
20
KPR
šéf skupiny na ministerstvu národní obrany; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936; rozhodnutím z 28.10.1936 č.j., B
421/37, sign. B 3/40, kart. 34 propůjčen řád V. třídy
štolba královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
zřízenec Královské knihovny ve Stockholmu
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
zástupce přednosty pomocné služby pro udržování vozů v
Marseille
manželka superintendanta v Montpellier
552
C
370
FAKAN, Lájoš
x
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
172
C
129
FAKHRY HESSEIN, Soliman
Awess
1894
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
úředník tajné policie v Alexandrii
295
V
133
FEDORCIUC, Modest
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
490
V
138
FEDORČENKO, Michail
Jefimovič
502
V
150
FEDOTOV, Konstantin
Nikolajevič
230
V
44
FENAUX, Désiré Auguste
1898
Francie
II. (stříbrná medaile)
1930.05.24
B 236/30
B 310/30
11
KPR
desátník, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
adjutant, poddůstojník francouzské armády
111
C
93
FERRIER, Raoul
1886
Francie
I. (zlatá medaile)
1928.11.16
B 422/28
B 15/29
8
KPR
inspektor státní policie v Toulonu
202
C
159
FETOUHI, Ahmed
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
ČSR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
311
V
149
FILIP, Gavril
1906
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
444
V
203
FILIP, Ioan
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
227
C
184
FILIPOVIĆ, Lazar
1883
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1930.01.08
B 689/29
B 574/33
19
KPR
372
V
92
FIREC, Mijo
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1938.01.20
B 924/37
B 111/39
34
KPR
311
V
58
FLOREA, Avram E.
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
446
V
205
FLORESCU, Mihail
1890
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
147
C
105
FOITH, Joseph
1891
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1925.09.19
B 431/25
B 55/26
5
KPR
zřízenec velvyslanectví
108
C
84
FONDU, Jean Charles
1876
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
dveřník paláce
141
V
40
1878
Francie
II. (stříbrná medaile)
1925.07.30
B 212/25
B 406/25
3
KPR
člen gardy republiky
88
C
77
FOURNEAU, Florentin Valentin
Urbain
FRANDSEN, Christian
1869
Dánsko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 36/27
B 133/27
6
KPR
468
V
116
FRATNIK, Petar
1900
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
466
C
247
FREMAUX, Auguste Jean Victor
1865
Francie
I. (zlatá medaile)
1937.12.28
B 883/37
B 365/38
31
KPR
478
C
256
FRIMERMAN, Dimitrije
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
66
C
52
FRODENAU, Gustav
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1925.09.19
B 431/25
B 55/26
5
KPR
357
C
188
FRYKLUND, Ernst Emil
1886
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1936.03.24
B 110/36
B 377/36
26
KPR
místodozorce kodaňské radnice
rotmistr hudby; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
generální tajemník dolů v Courriéres; původně navrženo
propůjčení řádu V. třídy (č. 1013), ale nebylo realizováno
dozorce policejní stráže; medaile udělena při příležitosti
cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
první komorník rumunského korunního prince Carola v době
jeho návštěvy v ČSR
disponent firmy ,,Frestadius"
307
V
54
FUGARELU, Constantin
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
234
V
88
FULICEA, Victor
1903
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
416
C
237
FURDUESCU, Emil A.
1893
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
193
C
150
GAAFAR, Hassan
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
komisař policejního ředitelství; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
174
C
131
GABR ABDALLA, Hassan
1900
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
sluha v salonním voze
329
V
76
GAFITA, Ioan
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
94
C
76
GAILLARD, Edwin White
1872
USA
I. (zlatá medaile)
1927.05.11
B 161/27
B 355/27
6
KPR
zvláštní kontrolor ,,New York Public Library"
469
V
221
GAJIĆ, Radivoje
x
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 87/39
B 134/39
34
KPR
podporučík; rezoluce odpadá, medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
zřízenec na ministerstvu zahraničních věcí v Bělehradě
poddůstojník; původně měla být udělena zlatá medaile, ale
rozhodnutí změněno na udělení stříbrné medaile
Československého řádu Bílého lva
instrukční poddůstojník gardy; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936; Florea nebo Flores
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
210
346
C
C
128
178
GALASSE, Frano
GALKA, Zikmund
1868
1896
Jugoslávie
Polsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1930.10.23
1935.10.14
B 428/30
B 582/35
B 378/34
B 331/36
21
26
KPR
KPR
60
C
47
GARAPIN, Louis Camille
1879
Francie
I. (zlatá medaile)
1925.03.24
B 79/25
B 531/26
5
KPR
134
V
29
GARDAŠEVIĆ, Džoka
1897
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
479
V
127
GARDAVSKI, Karlo
1915
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
84
C
66
GARHOFER, Josef
1885
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 25/27
B 529/27
6
KPR
225
C
182
GARO, Giuseppe
x
Itálie
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
generální inspektor Jaderské paroplavby v Dubrovníku
podkomisař státní policie
šéf expeditu protokolu francouzského ministerstva
zahraničních věcí
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
četař pěchoty; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938; Gardavski nebo
Gardavský
policejní inspektor ve Vídni
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
26
C
26
GARREAU, Gustave Alexandre
1868
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
kontrolor Severní francouzské dráhy
426
V
185
GAVRILA, Nicolae
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
490
C
268
GAVRILOVIĆ, Milan
1906
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
18
C
18
GAZARD, Eugéne
1870
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
457
V
216
GEAMANA, Constantin
1896
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
414
C
235
GEANILONE, Alexandru
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
167
V
62
GEBAROWICZ, Jan
1899
Polsko
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
B 235/29
2030/A, 101799/51
454
KPR
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
poručík pěšího pluku č. 54
43
C
43
GELINEAU, Louis
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
zřízenec na ministerstvu zahraničních věcí
110
C
86
GELINNE, Georges
1897
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
zřízenec paláce
192
V
71
GELOT, Lucien Raymond
1896
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.05.24
B 236/30
B 310/30
11
KPR
poddůstojník francouzské armády
praporčík gardy královské vojenské kanceláře; medaile
udělena při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda
Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
úředník; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
ředitel tabulí a kuchyní na ministerstvu zahraničních věcí
1893
Řecko
I. (zlatá medaile)
1931.07.21
B 406/31
B 12/35
22
KPR
kapitán dělostřelectva, přednosta zahraniční skupiny 2.
oddělení hlavního generálního štábu; rozhodnutím z
18.1.1931 č.j. B 640/33, sign. B 12/35, kart. 22 propůjčen řád
V. třídy
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
šéf restaurace na ministerstvu zahraničních věcí
GEORGESCU, Mihail
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 574/35
B 650/38
32
KPR
236
GHEORGHIU, Ion
1904
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
V
V
158
152
GHERGHEL, Longin
GHERMAN, Emil
1909
1908
Rumunsko
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
1934.05.05
B 217/34
B 217/34
B 423/34
B 423/34
21
21
KPR
KPR
451
V
210
GHERMAN, Gheorghe
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
474
V
122
GHERNIC, Stefan
1904
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
281
C
232
GHETAU, Gheorghe
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
poručík
zaměstnanec policejního ředitelství; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
strážce v královském paláci; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
463
C
244
GHETU, Mihail
1883
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
elektromechanik; medaile udělena při příležitosti návštěvy
rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
439
V
198
GHINTOIU, Gheorghe
1899
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
praporčík gardy; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
244
V
98
GENNADIS, George
45
C
45
GEOLIER, Joseph
354
V
169
415
C
320
314
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
358
C
267
GHITAN, Dumitru
1910
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
145
40
C
V
103
5
GHITULESCU, Niculae
GILLIARD, Léon
1874
1887
Rumunsko
Belgie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1925.09.19
1923.10.20
B 431/25
B 485/24
B 55/26
B 129/25
5
4
KPR
KPR
64
C
5
GIRARD, Francois Louis
1887
Francie
I. (zlatá medaile)
1925.09.19
B 301/25
B 286/26
5
KPR
2
19
C
C
2
19
GIRARD, Louis Auguste
GIRAUDON, Fréderic
1893
x
Francie
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1923.10.16
B 192/24
B 193/24
B 196/24
B 196/24
4
4
KPR
KPR
263
V
109
GIUGARIU, Petru
1894
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1932.10.15
B 541/32
B 103/33
18
KPR
583
C
334
GLASSEY, Helena S.
1904
USA
I. (zlatá medaile)
1947.10.23
B 1083/47
B 1256/47
39
KPR
585
C
336
GLINKA, Alexandra
1891
SSSR
I. (zlatá medaile)
1948.04.08
109462/48
2030/G, 110454/48
458
KPR
259
C
210
GLIŠIĆ, Radomir
1897
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
508
V
156
GNĚVAŠEV, Aleksandr
Nikolajevič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
331
V
78
GOANTA, Ioan
1895
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
290
V
128
GÖCKEL, Walter
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
průvodčí vlaku
strážmistr četnictva
policejní inspektor, přidělen ministru Edvardu Benešovi jako
šofér a detektiv během jeho pobytu v Paříži
vrchní strojník prezidenta Francouzské republiky
,,brigadier-facteur" na ministerstvu zahraničních věcí
poručík, kapelník; rozhodnutím z 14.2.1939 č.j. B 86/39,
sign. B 148/39, kart. 34 propůjčen řád V. třídy
ředitelka pobočky UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu) pro Slovensko
tajemnice šéfa mise UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu); dřívější spisy viz inv.č. 2030/A,
125927/48, kart. 453
šofér kabinetu ministra financí; medaile udělena při
příležitosti návštěvy ministerského předsedy Hodži v
Bělehradě
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
111
C
87
GOFFIN, Emile
1867
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
palácový sklepmistr
301
V
139
GOGOSOIU, Alexandru
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
362
C
191
GOLDSCHMIDT, Nikolai
1900
Estonsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.20
B 299/36
B 451/36
26
KPR
449
V
208
GOLEANU, Alexandru
1892
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
599
C
350
GOUT, Etienne Henry
1908
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110801/49
2030/A, 102089/50
454
KPR
dirigent symfonického orchestru dělnické hudby v Tallinu
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
člen francouzské delegace, účastník uzavření úmluvy o
sociální bezpečnosti
138
V
33
GOVEDAROVIĆ, Vitomir
1900
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
307
148
V
C
145
106
1903
1895
Rumunsko
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1934.05.05
1925.09.19
B 217/34
B 431/25
B 423/34
B 55/26
21
5
KPR
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
zřízenec velvyslanectví
186
C
117
GRACIUN, Nicolae
GRAU, Mihai
GRAZIANO, Joseph Antoine
Wilhelm
1893
Švýcarsko
I. (zlatá medaile)
1930.01.28
B 40/30
2030/A, 145611/52
454
KPR
úředník, zástupce švýcarské dopravní ústředny
491
C
269
GREDINGER, Josef
1887
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
šéf kuchyně; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
287
V
125
GRIGORAS, Ioan
1897
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
237
V
91
GRIGORESCU, Emilian
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
298
V
136
GRIGORESCU, Eugen
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
507
V
155
GRIGORĚV, Petr Danilovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
308
V
55
GRIVESCU, Nicolae
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
rotný, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
473
C
251
GUBERINIĆ, Mihajlo
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
19
C
19
GUIBON, René Augustin
1876
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
11.6.1936
policejní úředník; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
mechanik u Východní francouzské dráhy
618
C
359
GUICHARD, Georges
1912
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
bývalý bojovník
40
C
40
GUILLON, Gustave
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
207
C
127
GUILLOT, Ernest
x
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.10.23
B 415/30
B 183/31
12
KPR
41
C
41
GUILLOT, Etienne Félix
1875
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
dveřník na ministerstvu zahraničních věcí
zvláštní policejní komisař na dráze ,,Paris-LyonMéditerranée", doprovod pana prezidenta na cestě po
Francii v roce 1930
dveřník na ministerstvu zahraničních věcí
176
C
110
GUIRARD, Georges
1897
Francie
I. (zlatá medaile)
1929.09.19
B 388/29
B 565/29
9
KPR
policejní komisař v Toulonu
295
C
246
GUIRUMESCU, Gheorghe
1884
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
293
C
244
GURGUTA, Nicolae I.
1895
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
393
C
285
GUZINA, Dušan
1908
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
326
V
164
HACKER, Josif
1896
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
223
C
180
HAFEZ, Younes
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
558
C
309
HALL, Joseph Arthur
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 810/47
2030/A, 101135/48
452
KPR
173
C
130
1894
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
úředník tajné policie v Alexandrii
57
C
57
HAMADA, Mohamad Mohamed
Abu
HAMEL, Emile Georges
1880
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 197/24
B 409/37
4
KPR
410
C
231
HANSA, Ilie
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
328
C
164
HARANT, Petr
1876
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1934.05.17
B 216/34
B 377/34
21
KPR
zřízenec kurýrní pošty na ministerstvu zahraničních věcí
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
živnostník, člen vídeňského spolku ,,Národ" a ,,České srdce"
546
C
364
HARASZTI, Robert
x
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
1950.01.10
107744/49
2930/A, 108793/58
799
KPR
civilní strážník
363
C
272
HART, Simion
1910
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
257
C
208
HARTOGH, Jan Jacobus de
1905
Nizozemsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.20
B 294/36
B 362/37
28
KPR
217
C
174
HASSAN, Ahmed Hussein
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
23
31
538
C
C
C
23
31
356
HATHERILL, Georges
HAVY, Julien-Henri
HECZKO, Tadeusz
1898
1892
1923
Velká Británie
Francie
Polsko
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.21
1923.10.16
1947.09.01
B 187/24
B 195/24
B 720/47
B 729/37
B 196/24
B 720/47
3
4
38
KPR
KPR
KPR
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
zachránce odborového rady Dr. Ziky před utopením
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
detektiv konstábl
topič Severní francouzské dráhy
úředník polského velvyslanectví v Praze
41
V
6
HEDGREN, Adolphe Francis
1874
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr leteckého pluku
29
C
29
HENRIETTE, Jules Félicien
Marie Joseph
1878
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
palácový tajemník
369
V
174
HENRY, Paul Louis Marie
1890
Francie
I. (zlatá medaile)
1936.12.31
B 617/36
B 202/37
27
KPR
vojenský podúředník, kurýr francouzského ministerstva války
472
V
120
HERDEANU, Teodor
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
strážník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936;
Giurumescu nebo Giuremescu
zástupce komisaře; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
kapelník, příslušník 87. pěšího československého pluku
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
prezident Národního svazu horníků Yorku; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
vrchní palácový strojník
tajemník ,,Labour Party" v Coventry; informace o rozhodnutí
prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
rotmistr 2. jízdního granátnického pluku
četař generálního štábu
přístavní reprezentant UNRRA (Správa spojených národů
pro pomoc a obnovu); belgická vláda nedala souhlas k přijetí
medaile viz č.j. 127.545/48, medaile vrácena 24.11.1948
šéf cirkulačního oddělení ,,New York Public Library"
generální tajemník Národního svazu horníků; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
30
C
30
HERMAN, Alphonse
1865
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
562
C
313
HODGKINSON, George Edward
1893
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 814/47
2030/A, 101138/48
452
KPR
361
C
270
HODOR, Nicolae
1910
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
42
128
V
V
7
37
HODY, Henri Victor Ghistaine
HOLTHEIER, Georges Edouard
1890
1890
Belgie
Belgie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
1923.10.20
B 485/24
B 485/24
B 129/25
B 129/25
4
4
KPR
KPR
543
C
361
HOORICKX, William Louis
x
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1947.10.23
B 1087/47
2030/A, 127545/48
454
KPR
95
C
77
HOPPER, Franklin Ferguson
1878
USA
I. (zlatá medaile)
1927.05.11
B 161/27
B 355/27
6
KPR
554
C
305
HORNER, Arthur Lewis
1894
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 806/47
2030/A, 101132/48
452
KPR
436
C
328
HORVAT, Franjo
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
529
V
243
HOVEY, Alfred Daniel
1900
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1212/46
2030/A, 110760/48
453
KPR
68
C
54
HRISTIĆ, Leposlava
1864
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
549
C
367
HRUBSI, Lajos
x
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
434
C
326
HRUŠKA, Oskar
1898
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
12
C
12
1875
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
inspektor skladiště na ministerstvu zahraničních věcí
302
230
V
C
140
143
HUGUENIN, Charles Louis
Henri
HULBAN, Gheorghe
HUŇKA, Josef
1906
1866
Rumunsko
Rakousko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
1931.05.10
B 217/34
B 179/31
B 423/34
B 463/31
21
13
KPR
KPR
212
C
169
HUSSEIN, Allam
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
211
C
168
HUSSEIN, Dahab
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
204
C
161
HUSSEIN, Gaafar
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
první režisér divadelního spolku ,,Pokrok" ve Vídni
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
100
C
82
HUTCHINS, Elbert M.
1875
USA
I. (zlatá medaile)
1927.09.14
B 92/27
B 165/28
7
KPR
ředitel praktických škol Fordových továren v Detroitu
200
C
157
CHAKER, Aly
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
22
541
C
C
22
292
CHAMLEY, Léon
CHAREZINSKI, Witold
1882
1919
Francie
Polsko
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1947.09.01
B 195/24
B 706/47
B 196/24
B 706/47
4
38
KPR
KPR
520
V
168
CHASANOV, Nikolaj
Chasanovič
1923
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
373
C
197
CHELARIU, Tanase
1896
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1937.02.11
B 35/37
B 359/37
28
KPR
228
C
185
CHELARIU, Tanase
1896
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1930.04.18
B 142/30
B 359/37
28
KPR
236
V
90
CHILIMAN, Gherghe
1903
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
356
C
265
CHIRIAC, Pandeli
1903
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
kapitán; datum propůjčení je datem dekorace prezidentem
manželka bývalého ministerského předsedy a vyslance v
Bělehradě
hlavní strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým
24.6.1949
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
strojník Východních francouzských drah
úředník polského velvyslanectví v Praze
seržant, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
zřízenec rumunského vyslanectví v Praze; od 18.4.1930 viz
č.j. B 142/30, sign. B 359/37, kart. 28 je držitelem
Československé medaile řádu Bílého lva II. stupně; Tenase
nebo Tanase
zřízenec rumunského velvyslanectví v Praze; od 11.2.1937
viz č.j. B 35/37, sign. B 359/37, kart. 28 je držitelem
Československé medaile řádu Bílého lva I. stupně; Tenase
nebo Tanase
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
355
C
264
CHIRVASE, Vasile
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
236
C
191
CHOMICZÓWNA, Aldona
1905
Polsko
II. (stříbrná medaile)
1931.06.18
B 275/31
B 61/34
20
KPR
5
C
5
CHOPARD, Joseph
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
497
V
145
CHVOROV, Petr Grigorěvič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
139
V
34
IBRAHIMBEGOVIĆ, Jašar
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
214
C
171
IDRIS, Ibrahim
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
178
C
112
IDRIS, Osman Aly
x
Egypt
I. (zlatá medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
384
V
103
IGNJATOVIĆ, Momir
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
265
164
V
V
111
59
ILCA, Julius
ILIĆ, Ljubisav
1905
1884
Rumunsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1932.10.15
1929.05.17
B 541/32
B 216/29
B 103/33
B 631/33
18
19
KPR
KPR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
četnický rotmistr I. třídy; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
podporučík v záloze
kapelník III. třídy šumadijské vojenské hudby v Kragujevaci
215
C
130
ILIĆ, Radovan
1875
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.19
B 475/30
B 499/31
13
KPR
obchodník v Šabaci
91
C
73
ILJIĆ, Danica
x
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1927.03.21
B 105/27
B 276/35
22
KPR
399
C
220
IONESCU, Georges Balaceanu
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
398
C
219
IONESCU, Marin
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
413
C
234
IONESCU, Marin
1891
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
440
V
199
IONESCU, Nicolae
1905
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
87
C
69
ISRAELSON, Erik Börje
1881
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 26/27
B 125/27
6
KPR
283
C
234
ISTRATE, Manolache
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
314
V
61
IVAN, Constantin
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
370
C
279
IVAN, V. Ioan
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
161
V
56
IVANČEVIĆ, Nikola
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
242
V
96
IVANESCU, Dumitru
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
489
C
267
IVANOVIĆ, Stevan
1902
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
524
564
V
C
242
315
JACKSON, William
JACOBS, Julius
x
1906
USA
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1946.05.11
1947.06.18
B 447/46
B 816/47
B 648/46
2030/A, 101140/48
36
452
KPR
KPR
sekretářka ministerstva obchodu, účast na Československopolské obchodní úmluvě
komorník, sluha
rotmistr, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
podnáčelnice Svazu Sokolů, náčelnice Bělehradské župy
sokolské, delegátka VIII. všesokolského sletu v Praze v roce
1926
kreslič při dvorním maršalátu v hodnosti sekretáře; medaile
udělena při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda
Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936; vydán duplikát medaile
viz č.j. 8460/72-7
telefonista v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
ředitel nakladatelské společnosti,, H. B. Patria"
strážník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
strážník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
zástupce sekretáře správy dvora; medaile udělena při
příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie
4.-8.4.1937
poručík
tajemník Živnostenské rady Londýna; informace o
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
JACQUIN, Henri
JACQUIN, Louis
JACQUINOT, Alexandre
JADOT, Waltere Joseph
1894
1871
1873
1872
Francie
Francie
Francie
Belgie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1931.12.05
1923.10.16
1923.10.16
1923.10.20
B 656/31
B 195/24
B 192/24
B 485/24
B 254/32
B 196824
B 196/24
B 129/25
16
4
4
4
KPR
KPR
KPR
KPR
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
policejní komisař ve Štrasburku
vlakvedoucí společnosti Východní francouzské dráhy
vrchní strojvedoucí Východní francouzské dráhy
královský kočí
JAFFIER, Félix Blaise Henri
1883
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky
112
JAJEC, Ivanko
1913
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
rotmistr námořnictva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
C
364
JALAIS, René
1888
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Rose Jalais
2
C
2
JALLAT, André
1896
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
komorník, sluha
476
V
124
JANKOVIĆ, Miroslav
1912
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
četař letectva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
544
C
295
JAREMA, Aleksander
1901
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 709/47
B 709/47
38
KPR
úředník polského velvyslanectví v Praze
602
C
353
JÁRMER, Ferenc
x
Maďarsko
I. (zlatá medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
500
V
148
JAŠNYJ, Vasilij Maksimovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
66
86
C
V
66
15
JAURY, Albert
JEAN, Maurice
1874
1888
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
1923.10.16
B 198/24
B 199/24
B 409/37
B 409/37
4
4
KPR
KPR
nadporučík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
vrchní zahradník města Paříž
gardista republiky
84
V
13
JEAUVRET, Louis Jacques
1885
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
velitel družstva gardy republiky
284
C
161
JENART, Fernand Henri
1892
Francie
I. (zlatá medaile)
1934.05.18
B 208/34
B 545/34
21
KPR
462
V
110
JEREMIĆ, Čedomir
1914
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
343
C
175
JEŘÁBEK, Alois
1884
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1935.07.31
B 397/35
B 659/35
24
KPR
428
C
320
JEŠIĆ, Miloš
1911
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
426
C
318
JEVDJIĆ, Lazar
1906
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
448
V
207
JIFCULESCU, Dumitru
1894
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
243
V
97
JITARU, Anton
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
61
C
48
JOHANSSON, Karl Anton
1877
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1925.07.30
B 218/25
B 408/25
3
KPR
264
C
215
JOKSIĆ, Miodrag
1903
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
559
C
310
JONES, Gerge Henry
1885
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 811/47
2030/A, 101136/48
452
KPR
121
V
30
JORDENS, Armand Francois
1886
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
policejní inspektor
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
místostarosta Sokola v Petrovaradině
lokaj, zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
lokaj, zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy; 1.8.1931 ztráta
medaile, duplikát zaslán 25.8.1931 viz č.j. B 496/31
poštovní kontrolor, předseda Švédského fotbalového svazu
agent policejního ředitelství v Bělehradě; medaile udělena
při příležitosti návštěvy ministerského předsedy Hodži v
Bělehradě
tajemník Národního svazu horníků Midlandu; informace o
rozhodnutí prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B
738/47
první četař 1. pluku granátníků
129
V
38
JORIS, Felix
1902
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
desátník 2. jezdeckého pluku
156
259
V
C
51
154
JOSIĆ, Uroš
JOSSE, Genevieve
1903
1881
Jugoslávie
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
1932.10.20
B 214/29
B 560/32
B 176/30
B 627/33
10
19
KPR
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
stenografka na československém vyslanectví v Paříži
247
23
7
31
C
C
C
C
149
23
7
31
79
V
8
464
V
623
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
387
V
106
JOVANETIĆ, Relje
398
C
290
JOVANOVIĆ, Dragoljub
1900
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
432
C
324
JOVANOVIĆ, Radomir
1903
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
271
V
117
JOVOVIĆ, Pavle
1895
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.10.20
B 543/32
B 184/33
18
KPR
498
V
146
JUDIN, Nikolaj Andrejevič
92
C
74
616
367
155
C
V
V
493
bližší charakteristika nositele
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
elektrotechnik; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
dobrovolník, člen vojenské delegace, účastník
všesokolského sletu v Praze roce 1932
četař, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
bývalá náčelnice Svazu sokolů, náčelnice záhřebského
Sokola, delegátka VIII. všesokolského sletu v Praze v roce
1926
bývalý bojovník
vojenský podúředník, kurýr francouzského ministerstva války
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
šéf lokajů; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
JUGOVÁ, Anna
1896
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1927.03.21
B 105/27
B 276/35
22
KPR
359
172
50
JURMANDE, Gaston
KAICHINGER, Emile
KALANOVIĆ, Džordže
1913
1888
1907
Francie
Francie
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
1936.12.31
1929.05.30
115041/56
B 617/36
B 214/29
2795/A, 117552/56
B 202/37
B 176/30
745
27
10
KPR
KPR
KPR
C
271
KALITA, Aleksandar
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
545
C
296
KAMINSKI, Tadeusz
1921
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 710/47
B 710/47
38
KPR
úředník polského vyslanectví v Praze
82
C
64
KANEKO, Tameuemon
1901
Japonsko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 21/27
B 27/28
7
KPR
úředník japonského vyslanectví v Praze
572
C
323
KANTECKA, Stefania
x
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.07.04
B 1139/47
B 1139/47
39
KPR
sekretářka ministerstva obchodu a průmyslu
141
V
36
KAPETANOVIĆ, Miodrag
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
510
V
229
KARABUT, Vladimir Pavlovič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
222
C
137
KARANAC, Sredoje
1896
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.30
B 551/30
B 686/30
11
KPR
355
C
186
KARIĆ, Predrag
1888
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 607/35
B 16/36
25
KPR
150
C
108
KASAROVÁ, Ljuba
1881
Bulharsko
II. (stříbrná medaile)
1927.01.17
B 549/26
B 85/27
6
KPR
167
182
C
C
124
139
KASSAPLADAKIS, Vasilli
KASSEM EL MAHY, Abol
1896
1872
Řecko
Egypt
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
1928.12.31
B 480/28
B 480/28
B 614/29
B 614/29
9
9
KPR
KPR
498
C
276
KAŠČAK, Alois
1899
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
157
148
V
V
52
43
KATANIĆ, Relja
KATANIĆ, Siniša
1907
1906
Jugoslávie
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
1929.05.30
B 214/29
B 214/29
B 176/30
B 176/30
10
10
KPR
KPR
501
V
149
KAZYLIN, Dmitrij Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
466
V
114
KELEMENTE, Alfred
1909
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
342
604
203
C
C
V
174
355
77
KELER, Václav
KEMENY, Bela
KEREČIN, Stjepan
1891
x
1901
Jugoslávie
Maďarsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1935.04.03
1950.04.28
1930.09.02
B 149/35
109347/50
B 461/30
B 312/35
2930/A, 108793/58
B 138/31
23
799
12
KPR
KPR
KPR
nadporučík, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše
při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B 968/47, kart.
38
inženýr dělostřelecko-technického arzenálu v Kragujevaci
vrchní četnický strážmistr v bezpečnostní službě ministerstva
zahraničních věcí v Bělehradě
spisovatelka ze Sofie, sekretářka ,,Bulharskočeskoslovenské vzájemnosti", překladatelka; původně měla
být udělena zlatá medaile rozhodnutím č.j. B 549/26 z
17.1.1927
druhý mechanik na jachtě ,,Aigrette"
strojvůdce
zahradník; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
rotmistr námořnictva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
člen Bělehradské filharmonie
nadporučík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
školy do ČSR
176
553
C
C
133
371
KHALIL, Ibrahim
KISS, Miklós
1878
x
Egypt
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
1950.04.28
B 480/28
109347/50
B 614/29
2930/A, 108793/58
9
799
KPR
KPR
268
V
114
KLAJN, Julijo
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.10.20
B 543/32
B 184/33
18
KPR
25
544
553
C
C
C
25
362
304
KLEIN, Jules-Emile
KLISAROV Nikola
KLOPACKA, Pauline
1867
1910
1914
Francie
Bulharsko
USA
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1948.04.23
1947.05.06
B 195/24
110217/48
B 482/47
B 196824
2030/A, 145611/52
B 956/47
4
452
38
KPR
KPR
KPR
strojvůdce
strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
kapelník IV. třídy, člen vojenské delegace, účastník
všesokolského sletu v roce 1932
zřízenec společnosti ,,Paris-Lyon-Mediterannée"
pomocník delegace; datum propůjčení je datem dekorace
tajemnice ,,Lékařské učitelské mise Unitářů"
125
V
20
KNEŽEVIĆ, Milan
1889
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
administrativní poručík u 21. pěšího pluku ,,Československý"
54
C
42
KNIBBER, Donat Auguste de
1860
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
vrchní vlakvedoucí belgických státních drah
531
V
179
KOBJAKOV, Pavel Nikolajevič
1907
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
251
546
V
C
100
297
KOJIĆ, Veljko
KOLARSKI, Leon
1891
1905
Jugoslávie
Polsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1932.04.28
1947.09.01
B 257/32
B 711/47
B 508/32
B 711/47
17
38
KPR
KPR
511
V
159
KOLONDADZE, Semen
Viktorovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
588
147
C
V
339
42
KONSTANTINOV, Georgi
KONSTANTINOVIĆ, Svetozar
1920
1904
Bulharsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1948.04.23
1929.05.30
110217/48
B 214/29
2030/A, 145611/52
B 176/30
452
10
KPR
KPR
488
C
266
KOROŠEC, Leopold
1906
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
396
C
288
KOSMAJAC, Djordje
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
547
C
298
KOSTA, Wladyslaw
1916
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 712/47
B 1214/47
39
KPR
úředník polského velvyslanectví v Praze
252
V
101
KOSTRENČIĆ, Luka
1892
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.04.28
B 257/32
B 508/32
17
KPR
poručík v záloze, člen Svazu válečných dobrovolníků
431
C
323
KOVAĆ, Dragutin
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
421
C
313
KOVALJEV, Nikola
1888
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
539
C
357
KOWSZYKOWA, Maria
1923
Polsko
II. (stříbrná medaile)
1947.09.01
B 721/47
B 721/47
38
KPR
úředník polského velvyslanectví v Praze
351
C
183
KRAEMER, Vera von
1878
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 583/35
B 950/47
38
KPR
435
C
327
KRECULOVIĆ, Veselin
1908
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
233
C
146
KREJČÍKOVÁ, Anna
1870
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1931.06.12
B 272/31
B 510/31
14
KPR
69
C
55
KRSTIĆ, Petar
1877
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
spisovatelka
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
důvěrnice jihoslovanského ministerstva vnitra, dobrovolná
válečná ošetřovatelka v poli u srbské armády
ředitel hudební školy v Bělehradě; rozhodnutím z 18.5.1934,
č.j. B 207/34, sign. B 544/34, kart. 21 propůjčen řád IV. třídy
142
V
37
KRSTIĆ, Vojislav
1902/1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
235
C
190
KŘÍŠŤANOVÁ, Luisa
1846
Rakousko
II. (stříbrná medaile)
1931.05.10
B 197/31
B 464/31
13
KPR
vdova po železničním úředníku, členka krajanských spolků
250
C
202
KUČERA, Julius
1898
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1935.07.31
B 397/35
B 659/35
24
KPR
jednatel Sokola v Petrovaradině
97
C
79
KUKARC-FOXLEE, Ludmila
1885
USA
I. (zlatá medaile)
1927.05.25
B 202/27
B 399/27
6
KPR
zástupkyně YWCA (Young Women´s Christian Association)
na Ellis Island
krasnoarmějec, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda
Beneše při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí); Kobjakov nebo Kobjahiv
poručík v záloze, člen Svazu válečných dobrovolníků
šéf reivindikační komise v Praze
vojín, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
žurnalista; datum propůjčení je datem dekorace
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
aktuárský tajemník ministerstva zahraničních věcí; medaile
udělena při příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
šéf topírny; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
skladník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
četař, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
nadporučík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
soukromý úředník, náčelník Sokola v Petrovaradině-náčelník
Sokola
bývalý kavas a výpomocný dragoman československého
vyslanectví v Tiraně
četnický desátník; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
rotný, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
gardista republiky 3. eskadrony
492
V
140
KULAKOV, Ivan Gavrilovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
508
V
227
KULIKOV, Gjeorgij Alexandrovič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
254
C
206
KURBATVINSKI, Andrija
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1935.07.31
B 397/35
B 659/35
24
KPR
243
C
195
KURBINI, Loro
1897
Albánie
II. (stříbrná medaile)
1933.11.09
B 458/33
B 597/34
21
KPR
389
V
108
KURTOVIĆ, Josuf
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
514
V
162
KUZOVOV, Vladimir Pavlovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
92
V
21
LACAUSSADE, Victor
1897
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
628
C
369
LAFOURCADE, G. Maurice
1911
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.09.21
117522/56
2795/A, 117522/56
745
KPR
partyzán, účastník Slovenského národního povstání,
bojovník u Strečna
246
C
148
LACHAUD, Franc
1874
Francie
I. (zlatá medaile)
1931.10.23
B 568/31
B 103/32
15
KPR
archivář kanceláře kabinetu policejního prefekta v Paříži
371
21
V
C
176
21
LALANNE, Léopold Jean
LAMAZIÉRE, Pierre
1889
1881
Francie
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1936.12.31
1923.10.16
B 617/36
B 193/24
B 202/37
B 196/24
27
4
KPR
KPR
vojenský podúředník, kurýr francouzského ministerstva války
,,brigadier" na pařížské policejní prefektuře
530
V
144
LAMBERT, Horace W.
1911
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1211/46
2030/A, 124809/48
453
KPR
kapitán pěchoty
358
V
170
LAMBIN, Pierre
1910
Francie
I. (zlatá medaile)
1936.05.20
B 212/36
B 372/37
28
KPR
praporčík, přidělen leteckému atašé Francouzské republiky v
Praze
597
C
348
LAMÉRE, Marie Thérèse
1912
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110799/49
2030/A, 102090/50
454
KPR
správkyně ministerstva práce a sociální péče
4
C
4
LAMOUREUX, Eugene
1874
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
komorník, sluha
625
C
366
LANDAU
1921
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.09.21
117522/56
2795/A, 117522/56
745
KPR
136
36
C
C
98
36
LANDSMAN, Edmond
LAPORTE, Francois
1873
1894
Belgie
Francie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
1923.10.16
B 485/24
B 195/24
B 129/25
B 196/24
4
4
KPR
KPR
519
V
238
LAPTĚV, Michail Vasiljevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
598
C
349
1899
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110800/49
2030/A, 102086/50
454
KPR
ředitel ministerstva práce a sociální péče
186
C
142
LARCHEVÈQUE, René Louis
Jules
LATIF MOSTAFA, Abdel
1882
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 618/29
9
KPR
strojvůdce
59
C
36
LAVAL, Charles
1874
Francie
I. (zlatá medaile)
1924.11.10
B 427/24
B 328/25
3
KPR
šofér československého vyslanectví v Paříži
518
V
237
LAVRINĚNKO, Petr Josifovič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
305
V
143
LAZAR, Constantin
1899
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Sarah
Landau
nádražní strojník; Edmond nebo Edmund
zřízenec Společnosti spacích vozů
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
1899
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
x
Francie
I. (zlatá medaile)
1930.07.02
B 277/30
B 183/31
12
KPR
bližší charakteristika nositele
475
C
253
LAZIĆ, Simo
198
C
125
LE GALL, Louis
626
C
367
LE GOFF, Francois
1916
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.09.21
117522/56
2795/A, 117522/56
745
KPR
53
C
53
LE VERGOS, Louis
1880
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 197/24
B 409/37
4
KPR
568
C
319
LEASON, Harry
1882
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 820/47
2030/A, 101144/48
452
KPR
522
V
1923
LEBEDEV, Nikolaj Pavlovič
1923
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
245
32
C
C
197
32
LEBLOND, Pierre
LEBRUN, Emile
1885
1876
Francie
Belgie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1934.05.18
1923.10.20
B 208/34
B 485/24
B 545/34
B 129/25
21
4
KPR
KPR
poddozorce policejní stráže; medaile udělena při příležitosti
cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní inspektor
bojovník; medaili převzala pozůstalá po bojovníkovi Marie Le
Goff
zřízenec kabinetu na ministerstvu zahraničních věcí; Le
Vergos nebo Levergos
starosta města Stoke-on-Trent; informace o rozhodnutí
prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
seržant, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
řidič společnosti Renault
vrchní královský zahradník na hradě Ciergnon
244
C
196
LECOEUR, Marcel
1905
Francie
II. (stříbrná medaile)
1934.05.18
B 208/34
B 545/34
21
KPR
řidič společnosti Renault
43
113
118
576
V
C
V
C
8
95
27
327
LECROART, Jules César Firmin
LEDBETTER, Eleanor
LEENAERTS, Joseph Francois
LEESE, Hugh
1889
1879
1883
x
Belgie
USA
Belgie
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
1928.12.12
1923.10.20
1947.06.18
B 485/24
B 453/28
B 485/24
B 824/47
B 129/25
B 115/29
B 129/25
2030/A, 100853/48
4
8
4
452
KPR
KPR
KPR
KPR
rotmistr leteckého pluku
vrchní knihovnice v ,,Public Library" v Clevelandu, Ohio
rotmistr 24. dělostřeleckého pluku
člen delegace komitétu ,,Lidice Shall Live"
594
C
345
LEGRAS, Marcel Gaston
1904
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110795/49
2030/A, 102092/50
454
KPR
šéf kabinetu ministra práce a sociální péče
67
C
68
LECHERF, Maurice Louis
1870
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 198/24
B 409/37
4
KPR
vrchní zahradní dozorce města Paříž
17
C
17
LEMESLE, Henri Julien
1875
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
dveřník na ministerstvu zahraničních věcí
182
V
68
LENARD, Rado
1884
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.01.08
B 638/29
B 175/30
10
KPR
člen výboru ,,Saveza dobrovoljaca" v Mariboru a výboru
Sokola
86
C
68
LENC, Johann
1874
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 25/27
B 529/27
6
KPR
policejní inspektor ve Vídni
197
59
C
C
124
59
LEONARD, Jean
LEONETTI, Antoine Toussaint
x
1893
Francie
Francie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1930.07.02
1923.10.16
B 277/30
B 197/24
B 183/31
B 409/37
12
4
KPR
KPR
403
C
224
LEPADATU, Dumitru
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
policejní inspektor
zřízenec kurýrní pošty na ministerstvu zahraničních věcí
šéf skupiny na ministerstvu národní obrany; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936; rozhodnutím z 28.10.1936 č.j. B
421/38, sign. B 3/40, kart. 34 propůjčen řád V. třídy
411
C
232
LEPADATU, Haralambie
1890
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
95
8
V
C
24
8
LEROY, Georges
LEVERRIER, Abel
1903
1900
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
1923.10.16
B 199/24
B 194/24
B 409/37
B 196/24
4
4
KPR
KPR
512
V
160
LEVUŠKIN, Aleksěj Fadějevič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
131
C
93
LIBEER, Odilon Joseph
1880
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
policejní zřízenec
169
C
126
LIRISTIS, Paolo
1880
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
námořník na jachtě ,,Aigrette"
224
C
139
LISEWSKI, Alfons
1902
Polsko
I. (zlatá medaile)
1930.12.19
B 578/30
B 487/46
35
KPR
studující práv
465
V
113
LISIĆ, Milan
1908
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
rotmistr námořnictva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
324
V
71
LISNIC, Petre
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
dělostřelec 13. dělostřeleckého pluku
postilión
desátník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
397
C
289
LJUBINKOVIĆ, Milivoje
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
561
C
312
LOCKETT, Harold
1896
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 813/47
2030/A, 101137/48
452
KPR
535
V
249
LOCKLING, P. W. B.
x
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1206/46
B 1002/47
39
KPR
509
V
157
LODĚLŠČIKOV, Ivan Petrovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
37
C
37
LORDERON, Guillaume
1888
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
úředník odborové organizace; informace o rozhodnutí
prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
činitel vojenské americké okupační vlády v Německu
četař, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
zřízenec Společnosti spacích vozů
49
C
49
LOTROUS, Jacques
1882
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
zřízenec kanceláře na ministerstvu zahraničních věcí
119
C
101
LUCOT, Edmond
1892
Francie
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
hlavní mechanik jachty ,,Aigrette"
279
C
229
LUDOVIC, Ioanic
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
350
C
182
LUNDH-ERIKSSON, Nanna
1878
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 583/35
B 950/47
38
KPR
318
V
156
LUNGULESCU, Ioan
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
364
C
393
LUPU, Florica
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.10.28
B 498/36
B 3/40
34
KPR
439
C
331
LUŽANIN, Lazar
1905
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
hlavní písařka
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
129
V
24
MADŽARIĆ, Boško P.
1901
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
336
V
168
MAHOT, René Jean
1900
Francie
I. (zlatá medaile)
1934.11.05
B 504/34
B 653/35
24
KPR
adjutant, přidělen francouzské vojenské misi v ČSR
34
196
319
548
181
C
C
V
C
V
34
123
157
299
67
MACHERET, Francois Emile
MAKOWIECKI, Stefan
MALDARESCU, Nicolae
MALESZKA, Franciszek
MALIĆ, Pero
1881
1860
1908
1894
1894
Francie
Polsko
Rumunsko
Polsko
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1930.07.02
1934.05.05
1947.09.01
1930.01.08
B 195/24
B 260/30
B 217/34
B 713/47
B 638/29
B 196/24
B 566/30
B 423/34
B 713/47
B 175/30
4
11
21
38
10
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
344
C
176
MALIN, Franjo
1884
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1935.07.31
B 397/35
B 659/35
24
KPR
116
C
98
MALLET, Joseph Frederich
1895
Britský mandát
Palestina
I. (zlatá medaile)
1928.12.12
B 460/28
B 304/30
11
KPR
292
V
130
MANEA, Nicolae
1899
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
459
V
218
MANEA, Nicolae
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
506
C
281
MANGEZ, Maurice Francois
1898
Francie
I. (zlatá medaile)
1939.02.10
B 83/39
B 151/39
34
KPR
178
C
135
MANSOUR, Mohamed
1882
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
zřízenec Společnosti spacích vozů
šéfredaktor měsíčníku ,,Przeglad Ogrodniczy" ve Lvově
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
úředník polského velvyslanectví v Praze
sekretář a archivář ,,Saveza dobrovoljaca" v Sarajevu
ředitel muzea, předseda dozorčího odboru Sokola v
Petrovaradíně
přednosta stanice v Jeruzalémě; vyznamenání zrušeno
rozhodnutím prezidenta ze dne 30.12.1929 č.j. B 643/29,
medaile vrácena 12.4.1930 č.j. B 196/30
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
zástupce generálního tajemníka společnosti ,,Mines de
Courriéres"
strojvůdce
278
V
121
MANTZOUKIS, Georgios
1896
Řecko
I. (zlatá medaile)
1933.09.26
B 366/33
B 361/34
21
KPR
kapitán
461
C
352
MARDJOKIĆ, Zefa
1886
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.08
B 82/39
B 146/39
34
KPR
kavas československého vyslanectví v Tiraně
85
V
14
MARESCAUX, Camille Jules
Charles
1889
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
velitel družstva gardy republiky
407
C
299
MARGETIĆ, Emil
1898
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
zřízenec královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
spisovatelka, učitelka, členka městského zastupitelstva
města Stockholmu
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
1872
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
zřízenec protokolu na ministerstvu zahraničních věcí
dveřník
bližší charakteristika nositele
47
C
47
MARCHAND, Georges
14
C
14
MARCHAND, Joseph
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
377
V
96
MARIĆ, Ivan
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
320
V
67
MARIN, Alexandru
1905
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
412
C
233
MARIN, Grigore
1897
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
424
V
183
MARIN, Ioan
1904
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
301
C
252
MARIN, Ioan
1905
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
352
C
261
MARIN, Ion
1894
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
334
V
81
MARIN, Zamfir
1896
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
492
C
270
MARKOBRUNI, Arlando
1875
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
253
V
102
MARKOVIĆ, Marko
1896
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.04.28
B 257/32
B 508/32
17
KPR
424
C
316
MARKOVIĆ, Zdravko
1900
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
280
V
123
MARTIN, Jean Julien
1894
Francie
I. (zlatá medaile)
1933.09.26
B 376/33
B 572/33
19
KPR
33
C
33
MARTIN, Victor Joseph
1850
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
526
V
174
MASLOV, Efim Vasilevič
1908
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
582
C
333
MASON, H. J.
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 826/47
2030/A, 100848/48
452
KPR
52
C
40
MASSART, Florent Joseph
1879
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
četař četnictva přidělený policejnímu úřadu v Bruselu
4
264
C
V
4
110
MASSON, Alfred Emile
MASTACAN, Grigore
1884
1906
Francie
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1932.10.15
B 192/24
B 541/32
B 196/24
B 103/33
4
18
KPR
KPR
268
C
219
MATAU, Nicolae
1904
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
339
V
86
MATEESCU, Haralambie
1905
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
407
C
228
MATEESCU, Simion
1888
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
325
V
72
MATEI, Victor
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
202
V
76
MATIĆ, Vasilije
1902
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.09.02
B 461/30
B 138/30
11
KPR
444
C
336
MATOVIĆ, Branislav
1906
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
vrchní kuchař prezidenta republiky
podporučík
lokaj královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
školy do ČSR
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
282
C
159
MATSUDA, Masatsuna
1896
Japonsko
I. (zlatá medaile)
1934.04.13
B 160/34
B 278/34
20
KPR
bývalý ředitel kanceláře Japonského vyslanectví v Praze
274
V
118
MATTELON, Francois
1883
Francie
I. (zlatá medaile)
1933.02.09
B 54/33
B 199/33
18
KPR
adjutant v záloze
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
praporčík gardy královské vojenské kanceláře; medaile
udělena při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda
Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
policejní šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
šéf kuchyně; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
kapitán I. třídy v záloze, člen Svazu válečných dobrovolníků
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
praporčík, úředník francouzského vyslanectví v Praze;
rozhodnutím z 15.12.1937 č.j. B 916/37, sign. B 292/38, kart.
30 propůjčen řád V. třídy
vrchní správce královského paláce v Laekenu
efrejter, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
člen delegace komitétu ,,Lidice Shall Live"; diplom vrácen
ministerstvu zahraničních věcí a uložen viz č.j. Z I a 1/3-69
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
494
V
142
MATVĚJEV, Fedor
Aleksandrovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
226
C
141
MAYER, Franciszek
1895
Polsko
I. (zlatá medaile)
1930.12.19
B 578/30
B 487/46
35
KPR
referent svazu ,,Kolek Rolniczych"
139
C
101
MAZYN, Gustave Fransas
1863
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
185
C
116
MELIKIAN, Hagop
1889
Belgie
Britský mandát
Palestina
I. (zlatá medaile)
1930.01.21
B 31/30
B 215/30
10
KPR
411
C
303
MEMEDOVIĆ, Milorad
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
zřízenec státního námořnictva v Ostende
obchodník a spolumajitel firmy ,,Hannush et Melikian" a
,,Sfinx" v Jeruzalémě
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
74
V
3
MENOU, Julien Gaston Fernand
1882
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
velitel čety gardy republiky
241
18
317
C
C
V
193
18
155
MERSIN, Ali
MEYER, Emile Albert Marie
MICLEA, Valeriu
1883
1884
1907
Albánie
Francie
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1933.03.24
1923.10.16
1934.05.05
B 118/33
B 194/24
B 217/34
B 295/33
B 196/24
B 423/34
18
4
21
KPR
KPR
KPR
454
V
213
MIHAESCU, Gheorghe
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
312
V
150
MIHAILESCU, Constantin
1906
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
440
C
332
MIHAJLOVIĆ, Božidar
1903
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
522
V
241
MICHAJLOV, Aleksěj
Nikolajevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
162
V
57
MILADINOVIĆ, Trifun
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
480
V
128
MILAKOVIĆ, Radivoje
1915
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
kavas československého vyslanectví v Soluni
mechanik u Východní francouzské dráhy
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
štábní rotmistr četnictva; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
četař pěchoty; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
448
C
340
MILANOVIĆ, Milisav
1902
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
441
C
333
MILANOVIĆ, Tanasije
1905
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
450
C
342
MILENKOVIĆ, Žarko
1900
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
183
V
69
MILIČEVIĆ, Lazar
1892
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.01.08
B 638/29
B 175/30
10
KPR
453
C
345
MILIČEVIĆ, Milivoje
1905
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
485
C
263
MILJANIĆ, Dušan
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
7
154
C
V
7
49
MILLOT, André
MILUNOVIĆ, Vlastimir
1897
1906
Francie
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1929.05.30
B 194/24
B 214/29
B 196/24
B 176/30
4
10
KPR
KPR
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
pokladník a člen správního výboru ,,Saveza dobrovoljaca" v
Bělehradě
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní agent III. třídy; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
komorník, sluha
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
283
C
160
MILUTINOVIĆ, Mile
1887
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1934.05.18
B 207/34
B 544/34
21
KPR
člen opery Národního divadla v Bělehradě
309
V
147
MINCIUNESCU, Ioan
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
454
C
346
MINIĆ, Savatije
1887
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
úředník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
188
C
119
MIRCEA, Nicolae
1890
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1930.04.18
B 142/30
B 359/37
28
KPR
šofér rumunského ministra zahraničních věcí Mironesca
170
C
127
MIRCO, Edouard
1886
Řecko
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
528
V
176
MIŠINKOV, Pavel Andrejevič
1922
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
úředník tajné policie v Alexandrii
efrejter, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
213
211
V
V
85
83
MIŠKOVIĆ, Zlatomir
MIŠOVIĆ, Milivoje
1905
1904
Jugoslávie
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1930.10.20
1930.10.20
B 474/30
B 474/30
B 245/31
B 245/31
12
12
KPR
KPR
581
C
332
MITCHELL, Thomas
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 882/47
2030/A, 123295/51
454
KPR
501
C
279
MITROVIĆ, Petronije
1901
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
422
C
314
MLADENOVIĆ, Bogdan
1899
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
256
C
153
MOCEK, Rudolf
1874
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1932.05.16
B 294/32
B 529/32
17
KPR
112
C
94
MOČA, Milica
1893
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1928.11.16
B 423/28
B 256/29
8
KPR
556
C
307
MOFFAT, Abraham
1896
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 808/47
2030/A, 101133/48
452
KPR
188
C
145
MOHAMED, Abdalla Saeid
1878
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
179
C
113
MOHAMED, Abdallah
x
Egypt
I. (zlatá medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
201
C
158
MOHAMED, Abdou Taha
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
224
C
181
MOHAMED, Ahmed Hassan
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
206
C
163
MOHAMED, Ahmed Charkass
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
203
C
160
MOHAMED, Ahmed Idris
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
199
C
156
MOHAMED, Khalil Diab
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
poručík pěchoty v Bělehradě
letecký poručík
primátor města Aberdeen, 29.3.1951 vydán opis diplomu a
duplikát medaile viz č.j. 128.113/51, diplom vrácen
ministerstvu zahraničních věcí a uložen viz č.j. Z I a 1/3-69
četnický šikovatel; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
vrchní úředník továrny ,,Astra" v Aradu, důvěrník
československého konzulátu v Kluži
klavírní virtuoska, choť advokáta z Nového Sadu
prezident Skotského svazu horníků; informace o rozhodnutí
prezidenta a předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
strojvůdce
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
220
C
177
MOHAMED, Khalil El Safi
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
198
C
155
MOHAMED, Khalil Khairy
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
219
C
176
MOHAMED, Soliman Issa
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
34
C
34
MONSCH, Alfred
1874
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
527
C
285
MOORE, Alex
1917
USA
I. (zlatá medaile)
1946.10.10
B 828/46
B 867/47
38
KPR
151
46
65
193
191
C
C
C
V
C
109
46
65
72
148
MORAWETZ, Franz
MORLAT, Louis
MORNAY, Francois
MOULIN, Albert Désiré
MOUSSA, Ahmed
1887
1869
1879
1895
x
Rakousko
Francie
Francie
Francie
Egypt
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1927.02.18
1923.10.16
1923.10.16
1930.05.24
1929.05.30
B 25/27
B 196/24
B 198/24
B 236/30
B 208/29
B 528/27
B 196/24
B 409/37
B 310/30
B 320/29
6
4
4
11
9
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
521
V
169
MUCHIN, Andrej Vasilevič
1923
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
70
465
601
C
C
C
56
246
352
MUNJIĆ, Dragomir
MUNTEANU, Constantin
NAGY, Lájos
1876
1897
x
Jugoslávie
Rumunsko
Maďarsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
1937.11.20
1950.04.28
B 32/26
B 778/37
109347/50
B 301/46
B 92/38
2930/A, 108793/58
35
30
799
KPR
KPR
KPR
365
C
274
NAIDA, Tudor
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
241
V
95
NANCESCU, Eugen
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
palácový kurýr
delegát mise amerického Červeného kříže v Brně,
distribuční úředník UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu)
policejní inspektor
zřízenec protokolu na ministerstvu zahraničních věcí
vrchní zahradník města Paříž
poddůstojník francouzské armády
kavas v Káhiře
seržant, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
náčelník okruhu v Kragujevaci
detektiv na předsednictvu rumunské vlády
nadporučík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
82
V
11
NARDIN, Georges Louis
1873
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
velitel poločety gardy republiky; Nardin nebo Mardin
530
V
178
NAROV, Georgij Vasilev
1921
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
291
V
129
NEAGOE, Valeriu
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
375
V
178
NEDELA, Gheorghe
1914
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1937.02.18
B 31/37
B 3/40
34
KPR
418
C
310
NEDELJKOVIĆ, Budimir
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
449
C
341
NEDELJKOVIĆ, Dobrivoje
1913
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
427
C
319
NEDIĆ, Milisav
1906
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
402
C
223
NEGOESCO, Ion Marin
1883
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
395
C
216
NEGRU, Petre
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
436
V
195
NEGURA, Ioan
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
385
C
206
NELEANU, Dumitru
1894
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
248
C
200
NĚMEČEK, Josef
1901
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1935.04.03
B 149/35
B 312/35
23
KPR
krasnoarmějec, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda
Beneše při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí)
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
svobodník královské rumunské gardy; medaile udělena při
příležitosti návštěvy rumunského krále Carola v Praze
28.10.-2.11.1936
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
lokaj, zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
lokaj; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
telefonista v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
šéfkuchař; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
člen Bělehradské filharmonie
341
C
173
NĚMEČEK, Ludvík
1877
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1935.04.03
B 149/35
B 312/35
23
KPR
člen Bělehradské filharmonie
269
V
115
NEŠIĆ, Ilija
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.10.20
B 543/32
B 184/33
18
KPR
podporučík, člen vojenské delegace, účastník
všesokolského sletu v Praze v roce 1932
595
C
346
NETTER, Francis
1907
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110797/49
2030/A 102091/50
454
KPR
zástupce ředitele sociální péče
441
V
200
NICOLA, Dumitru
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
473
V
121
NICOLAE, Nicolae
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
341
V
88
NICOLESCU, Gheorghe
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
1
C
1
NICOLLET, Bienaimé Eugene
1883
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
388
C
209
NICULITA, Constantin
1889
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
513
V
161
NIGMATULIN, Aleksandr
Nacibulovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
525
V
173
NIKITIN, Pavel Nikitov
1908
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
512
V
231
NIKOLAJENKO, Dmitrij Iljič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
518
V
166
NIKOLAJENKO, Ivan Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
komorník, sluha
šéf elektrotechnik u dvora; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
rotmistr, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
seržant, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
úředník; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
tajemník československého honorárního konzulátu v
Götteborgu
úřednice britského velvyslanectví v Káhiře
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
šéfkuchař v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
četař, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
praporčík
policejní komisař
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
499
C
277
NIKOLIĆ, Živadin
1908
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
415
C
307
NIKŠIĆ, Josip
1903
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
352
C
184
NILSON, Knut Robert
1890
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 583/35
B 950/47
38
KPR
538
C
289
NIMMO, Muriel Gladys
1919
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.02.18
B 112/47
B 561/47
37
KPR
317
V
64
NITESCU, Ilie
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
384
C
205
NITOIU, Stefan
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
499
V
147
NIVTACHOV, Farvac Zainějevič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
459
47
V
V
109
12
NOËL, Raoul-Abel
NORRÉ, Antoine
1904
1886
Francie
Belgie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1939.01.20
1923.10.20
B 19/39
B 485/24
B 255/47
B 129/25
37
4
KPR
KPR
326
V
73
NOVAC, Constantin
1904
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
517
V
165
NOVOCELOV, Aleksej
Timofějevič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
223
C
138
NOWAK, Józef
1903
Polsko
I. (zlatá medaile)
1930.12.19
B 578/30
B 487/46
35
KPR
předseda sdružení ,,Bratnia pomoc" u Poznaňe
125
V
34
1896
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
starší četař 4. střeleckého pluku
286
V
124
NUITTEN, Eugene Alphonse
Joseph
NUTA, Constantin
1899
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
242
C
194
NYLAENDER, Amanda
1881
Estonsko
II. (stříbrná medaile)
1933.10.23
B 441/33
B 2/34
20
KPR
442
C
334
ODOBAŠIĆ, Muradif
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
tlumočnice a pomocná písařka československého
velvyslanectví v Tallinnu
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
339
C
171
OGNJANOVIĆ, Ljuba
1886
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1935.04.03
B 149/35
B 312/35
23
KPR
413
C
305
OGRIZOVIĆ, Ilija
1898
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
93
152
C
V
75
47
OHLSSON, Carl
OKLOBCIJA, Tihomir
1885
1901
Švédsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1927.03.21
1929.05.30
B 108/27
B 214/29
B 254/27
B 176/30
6
10
KPR
KPR
policejní strážník II. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
tajemník Švédsko-československé společnosti, učitel, filozof
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
189
C
146
OKUHARA, Taeiichi
1897
Japonsko
II. (stříbrná medaile)
1929.05.30
B 211/29
B 417/29
9
KPR
šofér vyslanectví ČSR v Tokiu
540
C
358
OLEK, Julian
1922
Polsko
II. (stříbrná medaile)
1947.09.01
B 722/47
B 722/47
38
KPR
úředník polského velvyslanectví v Praze
35
C
35
OLIVIER, Raymond Gustave
1884
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
zřízenec Společnosti spacích vozů
357
C
266
OLTEANU, Gheorghe
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
274
C
225
OSEPCIUC, Nicolae
1909
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
170
V
65
OSINSKI, Bronislav
1900
Polsko
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
B 235/29
2030/A, 101799/51
454
KPR
216
C
173
OSMAN, Ahmed
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
327
C
163
OZÁBAL, Michal
1873
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1934.05.17
B 216/34
B 377/34
21
KPR
člen Bělehradské filharmonie
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
zřízenec královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík autovojska
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
zřízenec vídeňské pouliční dráhy ve výslužbě, člen
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
vídeňského spolku ,,Národ" a ,,Slovenské srdce"
zástupce ředitele hotelu ,,Claridge´s Hotel London"
24
C
24
PACCIARELLA, Giorgio
1891
Itálie
I. (zlatá medaile)
1923.10.21
B 187/24
B 729/37
4
KPR
456
V
215
PADURARU, Ilie
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
245
615
143
C
C
V
147
359
42
PAGE, Antony Raoul
PALLUAT DE BESSET, Allain
PAMS, Laurent Joseph Jean
1876
1922
1888
Francie
Francie
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1931.10.23
1956.08.29
1925.07.30
B 568/31
115041/56
B 212/25
B 103/32
2795/A, 117552/56
B 406/25
15
745
3
KPR
KPR
KPR
291
C
242
PANAIT, Theodor M.
1890
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
294
132
V
V
132
27
PANGRATIU, Aurel
PANTELIĆ, Milan
1901
1900
Rumunsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
1929.05.30
B 217/34
B 214/29
B 423/34
B 176/30
21
10
KPR
KPR
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
přednosta kanceláře policejní prefektury v Paříži
bývalý bojovník
člen gardy republiky
zástupce komisaře; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
216
C
131
PANTELIĆ, Svetozar
1875
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.19
B 475/30
B 499/31
13
KPR
školní inspektor v Šabaci
430
V
189
PANZARU, Pantelemon Mihail
1910
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
štábní rotmistr maršalátu dvora; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
160
C
117
PAPADOKONSTANTAKIS,
George Theodor
1904
Řecko
II. (stříbrná medaile)
1928.04.24
B 155/28
B 153/30
10
KPR
brigádník četnictva v Athénách
279
V
122
PAPARODOU, Nicolaos
1901
Řecko
I. (zlatá medaile)
1933.09.26
B 366/33
B 361/34
21
KPR
poručík
13
C
13
PARTIN, Louis Auguste
1883
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
423
V
182
PARVULESCU, Stefan
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
vojenský dozor v Elysejském paláci
praporčík královské vojenské kanceláře; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
333
C
168
PAŘÍZEK, Rudolf
1870
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.09.27
B 432/34
B 1/35
22
KPR
předseda kroužku Čechoslováků ,,Havlíček" v Kluži
190
C
121
PASCU, Tudor
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1930.04.18
B 142/30
B 359/37
28
KPR
osobní komorník rumunského ministra zahraničních věcí
Mironescu
158
V
43
PASKOPOULOS, Charalambos
Euripiades
1903
Řecko
II. (stříbrná medaile)
1928.04.24
B 155/28
B 153/30
10
KPR
450
V
209
PASLARU, Nicolae
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
232
C
145
PÁSLER, Antonín
1869
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1931.06.17
B 297/31
B 636/31
14
KPR
255
48
76
C
V
V
152
13
5
PÄTS-JAKOBSON, Magda
PAUL, Arthur
PAULET, Julius Auguste
1896
1870
1885
Estonsko
Belgie
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1932.04.28
1923.10.20
1923.10.16
B 270/32
B 485/24
B 199/24
B 391/34
B 129/25
B 409/37
21
4
4
KPR
KPR
KPR
362
C
271
PAUN, Gheorghe
1910
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
260
C
211
PAUNOVIĆ, Trajko
1888
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
527
V
175
PAVLIŠIN, Stepan Stepanovič
1921
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
247
71
C
C
199
57
PAVLOVIĆ, Dušan
PAVLOVIĆ, Kosara
1882
1885
Jugoslávie
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1935.04.03
1926.02.10
B 149/35
B 32/26
B 312/35
B 301/46
23
35
KPR
KPR
438
C
330
PAVLOVIĆ, Milivoje
1906
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
poddůstojník evzonů (elitní horská pěchota, horská jednotka
řecké armády)
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
odborný učitel řemeslnické školy ve výslužbě, zakladatel
loutkového divadla
koncertní pěvkyně
policejní komisař v Bruselu
velitel družstva gardy republiky
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
zřízenec ministerstva zahraničních věcí; medaile udělena při
příležitosti návštěvy ministerského předsedy Hodži v
Bělehradě
efrejter, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
člen Bělehradské filharmonie
manželka kapitána v Kragujevaci
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
217
C
132
PAVLOVIĆ, Miloš
1888
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.19
B 475/30
B 499/31
13
KPR
poručík v záloze, učitel v Šabaci
221
C
136
PAVLOVIĆA-BOJADJIĆ, Draga
Bože
1870
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.30
B 551/30
B 686/30
11
KPR
předsedkyně sdružení ,,Kolo srpskih sestara" v Kragujevaci
552
C
303
PAWELCZYK, Stefan
1917
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 717/47
B 717/47
38
KPR
zástupce šéfa reivindikační komise v Praze
363
C
192
PECHA, Janko
x
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1936.10.11
B 417/36
B 56/37
27
KPR
obchodník
17
C
17
PEIGNE, Paul
1868
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
zřízenec
619
C
360
PENAIN, Jean
1915
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
388
V
107
PERIŠIĆ, Andrija
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
425
C
317
PEROVIĆ, Pantelija
1905
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
614
C
359
PERRIN, Maurice
x
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
577
C
328
PERRY, A. D.
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 827/47
2030/A, 100852/48
452
KPR
44
V
9
PERSYN, Florent Henry
1875
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
strážmistr četnictva
135
V
30
PEŠIĆ, Uroš
1896
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
204
V
78
PETERLIN, Ernest
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1938.09.02
B 461/30
B 138/31
12
KPR
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
školy do ČSR
30
C
30
PETIAUX, Hector
1892
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 195/24
B 196/24
4
KPR
průvodčí vlaku Severní francouzské dráhy
609
C
359
PETIT, Robert
1907
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
471
V
119
PETRESCU, Florea
1905
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
420
C
312
PETROVIĆ, Dragoljub
1892
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
386
V
105
PETROVIĆ, Gvozden
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
219
C
134
PETROVIČEVA, Leposava
1875
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.11.19
B 475/30
B 449/31
13
KPR
bývalý bojovník
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
kuchař; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937; Petrović nebo Petrorić
ředitelka dívčí průmyslové školy, předsedkyně sdružení
,,Kolo srpskih sestara" v Šabaci
285
C
162
PETTRÉ, André
1887
Francie
I. (zlatá medaile)
1934.05.18
B 208/34
B 545/34
21
KPR
zástupce inspektora Společnosti východních drah
134
303
9
C
V
C
96
141
9
PIETERS, René Constant
PIETRATU, Vasile
PIÉTREMENT, Charles
1893
1901
1879
Belgie
Rumunsko
Francie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
1934.05.05
1923.10.16
B 485/24
B 217/34
B 193/24
B 129/25
B 423/34
B 196/24
4
21
4
KPR
KPR
KPR
četař policejního četnictva
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
podinspektor Východní francouzské dráhy
526
C
284
PINTNER, Lybie
1909
USA
I. (zlatá medaile)
1946.10.10
B 829/46
2030/A, 100492/48
452
KPR
sekretářka mise Červeného kříže v Praze
316
V
63
PISCARAC, Petre
1895
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
265
C
216
PITAŠEVIĆ, Sotir
1901
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
483
V
131
PLESOIANU, Constantin
1914
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
112
C
88
PLÉVOETS, Jean Joseph
x
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
332
V
79
PLOESTEANU, Gheorghe
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Suzanne
Penain
četnický desátník; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
bývalý bojovník; řád nebyl předán pro nepřítomnost viz č.j.
117522/56, inv.č. 2795/A, 117552/56, kart. 745
člen delegace komitétu ,,Lidice Shall Live"; diplom vrácen
ministerstvu zahraničních věcí a uložen viz č.j. Z I a 1/3-69
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
agent policejního ředitelství v Bělehradě; medaile udělena
při příležitosti návštěvy ministerského předsedy Hodži v
Bělehradě
četař; člen vojenské delegace během všesokolského sletu v
Praze v roce 1938
palácový šofér
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
11.6.1936
348
C
180
PODNIESINSKI, Josef
1897
Polsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 582/35
B 331/36
26
KPR
aspirant státní policie
270
V
116
PODUJE, Jozo
1892
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.10.20
B 543/32
B 184/33
18
KPR
podporučík v záloze, člen vojenské delegace, účastník
všesokolského sletu v Praze v roce 1932
138
C
100
POELMAN, César Francois
1892
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
nádražní vrátný v Bruselu
612
C
359
POISSON, André
1911
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
bývalý bojovník
50
C
50
POLI, Pancrace-Marie
1889
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
545
C
363
POLIKARPOVNA, Maria
x
Bulharsko
II. (stříbrná medaile)
1948.04.23
110217/48
2030/A, 145611/52
452
KPR
42
C
42
PONCET, Joseph
x
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
domovník na ministerstvu zahraničních věcí
pomocnice v domácnosti ministerského předsedy; datum
propůjčení je datem dekorace
zřízenec na ministerstvu zahraničních věcí
487
V
135
POPESCU, Dan
1914
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
235
V
89
POPESCU, Dumitru
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
374
V
177
POPESCU, Dumitru
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1937.02.18
B 31/37
B 3/40
34
KPR
417
C
238
POPESCU, Haralambie
1885
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
313
V
151
POPESCU, Ioan
1906
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
303
V
50
POPESCU, Ioan
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
419
C
240
POPESCU, Marcel
1904
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
418
C
239
POPESCU, Vintila
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
137
C
99
POPLIMONT, Georges
1893
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
487
C
265
POPOVIĆ, Djordje
1909
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
474
C
252
POPOVIĆ, Radimilo
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
445
V
204
POPOVICI, Ioan
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
250
72
V
V
99
1
POPOVICKI, Lazar
PORRI, Dominique
1887
1880
Jugoslávie
Francie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1932.04.28
1923.10.16
B 257/32
B 199/24
B 508/32
B 409/37
17
4
KPR
KPR
409
C
230
PRAVCU, Ioan
1883
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
270
C
221
PREOTEASA, Ioan
1909
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
251
6
C
C
203
6
PREPREK, Stanislav
PRIME, Louis Victor
1900
1872
Jugoslávie
Francie
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1935.07.31
1923.10.16
B 397/35
B 194/24
B 659/35
B 196/24
24
4
KPR
KPR
vojenský aspirant; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
štábní rotmistr královské rumunské gardy; medaile udělena
při příležitosti návštěvy rumunského krále Carola v Praze
28.10.-2.11.1936
zástupce komisaře policejního ředitelství; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
komisař policejního ředitelství; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
řád propůjčen při příležitosti cesty pana prezidenta do
Rumunska 4.-11.6.1936
nádražní topič
čekatel na ministerstvu zahraničních věcí; medaile udělena
při příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní úředník; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
kapitán I. třídy v záloze, člen Svazu válečných dobrovolníků
velitel poločety gardy republiky; Porri nebo Porrie
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
skladník královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
vzdělavatel Sokola v Petrovaradině
komorník, sluha
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Joséphine
Procot
učitel tělocviku v Kragujevaci
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
školy do ČSR; rozhodnutím z 30.6.1936 č.j. B 296/36, sign.
B 59/37, kart. 27 propůjčen řád V. třídy
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
621
C
362
PROCOT, Francois
1917
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
72
C
58
PROCHÁZKA, Josef
x
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
201
V
75
PROSEN, Milan
1902
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.09.02
B 461/30
B 138/30
12
KPR
399
C
291
PROTIĆ, Petar
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
94
V
23
PRUDENT, Léon
1882
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky, trubač 2. eskadrony
549
330
C
C
300
166
PUZIÓWNA, Józefa
QUÉBRIAC, Augustin
1924
1881
Polsko
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
1934.07.30
B 714/47
B 955/34
B 714/47
B 496/35
38
23
KPR
KPR
úřednice polského velvyslanectví v Praze
stavební dozorce
55
C
43
QUINTENS, Arthur
1885
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
vrchní strojník belgických státních drah
266
V
112
RABADAN, Ivan
1905
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.10.20
B 543/32
B 184/33
18
KPR
poručík, člen vojenské delegace, účastník všesokolského
sletu v Praze v roce 1932
427
V
186
RADA, Ioan
x
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
štábní rotmistr dvorní prefektury; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
479
C
257
RADINOVIĆ, Djura
1896
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
400
C
292
RADOJEVIĆ, Vojin
1901
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
502
C
280
RADOSAVLJEVIĆ Tihomir
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
150
160
V
V
45
55
RADOTIĆ, Miodrag
RADOVANOVIĆ, Miodrag
1903
1898
Jugoslávie
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
1929.05.30
B 214/29
B 214/29
B 176/30
B 176/30
10
10
KPR
KPR
385
C
104
RADULOVIĆ, Miloš
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
377
C
198
RAJCL, Arnošt
1882
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1937.02.18
B 28/37
B 339/37
28
KPR
401
C
293
RAJKOVIĆ, Ivan
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
113
C
89
1875
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
palácový pokladník
175
C
132
RAMACKERS, Antoine
Théodore Egide
RAMADAN, Aly
1870
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
strojvůdce
328
V
75
RANCU, Nicolae
1898
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
267
V
113
RATAJ, Ermin
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.10.20
B 543/32
B 184/33
18
KPR
338
528
C
C
170
286
REI, Teresa
REINIUS, Karl
1891
1912
Estonsko
Švédsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1935.02.12
1946.11.27
B 48/35
B 1120/46
B 353/35
B 388/47
23
37
KPR
KPR
337
C
169
REMMELGAS, Magda
1897
Estonsko
I. (zlatá medaile)
1935.02.12
B 48/35
B 341/35
23
KPR
611
C
359
RENVOYER, André
1916
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
494
C
272
REŠKOVIĆ, Milan
1908
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
331
V
165
RIMKEVIČIUS, Kazys
1893
Litva
I. (zlatá medaile)
1934.07.30
B 370/34
B 588/34
21
KPR
poddozorce policejních agentů; medaile udělena při
příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie
4.-8.4.1937
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
četnický šikovatel; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
šikovatel pěšího pluku královské gardy; medaile udělena bez
rezoluce při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda
Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
předseda Sdružení československo-vídeňských pěveckých
spolků pěvecké župy ,,Dr. Antonín Dvořák", statkářský mistr
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
praporčík četnictva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík, člen vojenské delegace, která se zúčastnila
všesokolského sletu v roce 1932
koncertní pěvkyně
kancléř švédského vyslanectví v Moskvě
učitelka tělocviku na gymnáziu v Tallinu, milosrdná sestra v
československých legiích v Rusku; záznam o doručení
vyznamenání č.j. B 341/35
bývalý bojovník
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
mechanik válečného letectva
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
610
93
C
V
359
22
RINGENBACH, André
RINIERI, Hyacinthe
1904
1899
Francie
Francie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1956.08.29
1923.10.16
115041/56
B 199/24
2795/A, 117552/56
B 409/37
745
4
KPR
KPR
463
V
111
RISTIĆ, Ilija
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
130
373
168
60
164
V
C
V
C
C
25
281
63
60
121
RISTIĆ, Vladimír
ROHATU, Gheorghe
ROJNA, Sylvester
ROLLET, Albert
ROMBOKOS, Konstantin
1896
1895
1896
1881
1889
Jugoslávie
Rumunsko
Polsko
Francie
Řecko
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1929.05.30
1938.02.11
1929.06.17
1923.10.16
1928.04.24
B 214/29
B 88/38
B 235/29
B 197/24
B 155/28
B 176/30
B 663/38
2030/A, 101799/51
B 409/37
B 153/30
10
32
454
4
10
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
bývalý bojovník
gardista republiky 3. eskadrony; Rinieri nebo Rimeri
rotmistr letectva; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
průvodčí vlaků
poručík pěšího pluku č. 54
zřízenec kurýrní pošty na ministerstvu zahraničních věcí
šofér československého vyslanectví v Athénách
226
C
183
ROSIĆ, Vladimir
1876
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1930.01.08
B 639/29
B 574/33
19
KPR
zřízenec na ministerstvu zahraničních věcí v Bělehradě
51
C
51
ROSSINI, Maurice
1887
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 196/24
B 196/24
4
KPR
elektrotechnik na ministerstvu zahraničních věcí
300
V
138
ROSU, Nicolae
1907
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
369
C
278
ROTARU, Gavril
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
strážník; medaile udělena při příležitosti návštěvy
rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
306
V
53
ROTARU, Marin
1904
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
229
199
20
C
C
C
186
126
20
ROTARU, Vasile
ROUBEAU, Pierre
ROUGIER, Georges
1893
x
1886
Rumunsko
Francie
Francie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1930.04.18
1930.07.02
1923.10.16
B 142/30
B 277/30
B 193/24
B 359/37
B 183/31
B 196/24
28
12
4
KPR
KPR
KPR
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
vrátný
vlakový inspektor
hlavní inspektor bezpečnostní stráže
613
C
359
ROUH, Jean
1921
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
bývalý bojovník; Rouh nebo Rouch
533
V
247
ROVIN, Charles
1912
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1207/46
2030/A, 124810/48
453
KPR
kapitán
523
C
282
ROWLAND, Wilmina
1908
USA
I. (zlatá medaile)
1946.03.19
B 216/46
B 1174/46
36
KPR
376
V
179
RUDAREANU, Ioan
1914
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1937.02.18
B 31/37
B 3/40
34
KPR
417
C
309
RUPČIĆ, Milan
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
360
C
269
RUSU, Ioan
1911
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
297
C
248
RUTA, Dumitriu
1896
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
500
C
278
RUŽIĆ, Nikola
1901
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
240
C
192
RŮŽIČKA, František
1852
Rakousko
II. (stříbrná medaile)
1932.11.30
B 674/32
B 58/33
18
KPR
513
V
232
RYBAK, Michail Samojlovič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
420
C
241
SACHIM, Grigore
1886
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
515
V
234
SACHNOV, Anatolij Těrentěvič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
190
C
147
SALEH OSMAN, Aly
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.05.30
B 208/29
B 320/29
9
KPR
zástupkyně generálního sekretáře Světového fondu
univerzitní pomoci (World Student Relief)
svobodník královské rumunské gardy; medaile udělena při
příležitosti návštěvy rumunského krále Carola v Praze
28.10.-2.11.1936
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
policejní důstojník; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
soukromník, předseda Svazu československých řemeslníků
a obchodníků ve Vídni
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
komisař policejního ředitelství; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
kavas v Káhiře
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
x
Bulharsko
I. (zlatá medaile)
1948.04.23
110217/48
2030/A, 145611/52
452
KPR
člen delegace; datum propůjčení je datem dekorace
zámečník dvorního vlaku
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
četař, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38; Sanikov nebo Sannikov
593
C
344
SAMUILOVNA, Pavlina
461
C
242
SANAUCEANU, Alexandru
1885
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
391
C
212
SANDU, Nicolae
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
321
V
68
SANDULESCU, Vlad. R.
1903
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
504
V
152
SANIKOV, Nikolaj Fatějevič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
482
V
130
SAS, Achim
1915
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
88
V
17
SAULNIER, René
1881
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
510
V
158
SAVDOT, Ivan Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
171
V
66
SAWICZ, Stanislav
x
Polsko
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
B 235/29
2030/A, 101799/51
454
KPR
218
C
175
SAYED, Ahmed Saleh
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
99
C
81
SEARLE, Frederick E.
1871
USA
I. (zlatá medaile)
1927.09.14
B 92/27
B 165/28
7
KPR
294
C
245
SECAREANU, Ovidiu I.
1911
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
379
V
98
SENKER, Anton
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
359
C
268
SERBAN, Marin
1921
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
534
V
248
SERBIN, Hilbert
1906
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1218/46
B 1159/47
39
KPR
285
C
236
SERBU, Gheorghe
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
105
185
49
114
8
C
C
C
C
C
87
142
37
90
8
SERGENTANIS, Emanuel
SHAARAWAY, Sayed
SCHAMPAERT, Francois
SCHINGTIENNE, Léon Ch.
SCHIPFER, Victor
1898
1879
1874
1893
1873
Řecko
Egypt
Belgie
Belgie
Francie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1928.04.24
1928.12.31
1923.10.20
1923.10.20
1923.10.16
B 155/28
B 480/28
B 485/24
B 485/24
B 192/24
B 153/30
B 614/29
B 129/25
B 129/25
B 196/24
10
9
4
4
4
KPR
KPR
KPR
KPR
KPR
484
V
132
SCHIPOR, Constantin
1914
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
106
C
88
SCHMID, Rudolf
1893
Řecko
I. (zlatá medaile)
1928.04.24
B 155/28
B 153/30
10
KPR
272
C
223
SCHOP, Conrad
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
89
C
71
SCHOU, Jacob Christian
1872
Dánsko
I. (zlatá medaile)
1927.02.18
B 36/27
B 133/27
6
KPR
386
C
207
SCHUSTER, Gheorghe
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
277
C
228
SCHWEITZER, Petre
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
45
V
10
SIGART, Victor Alexandre
1892
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
bližší charakteristika nositele
četař; člen vojenské delegace během všesokolského sletu v
Praze v roce 1938
trubač 2. eskadrony gardy republiky
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
chorazy (četař) pěšího pluku č. 54
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
ředitel Fordovy školy v Detroitu
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
četnická šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
poručík, zodpovědný činitel vojenské americké okupační
vlády
šéf ekipy na ministerstvu národní obrany; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936; rozhodnutím z 28.10.1936 č.j. B
431/38, sign. B 3/40, kart. 34 propůjčen řád V. třídy
četnický podporučík v Athénách
strojvůdce
policejní komisař v Bruselu
strážník
vrchní strojvedoucí Východní francouzské dráhy
četař; člen vojenské delegace během všesokolského sletu v
Praze v roce 1938
ředitel hotelu v Athénách
lokaj královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
zřízenec kodaňské radnice
šofér krále Carola II.; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
správce stolního stříbra v paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
první četař 2. pluku granátníků
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
x
Itálie
II. (stříbrná medaile)
1928.01.31
B 9/28
B 302/32
16
KPR
bližší charakteristika nositele
157
C
115
SILVESTRONI, Remo
první komorník ministra kolonií
396
C
217
SIMION, Ioan
1899
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
477
V
125
SIMONOVIĆ, Nenad
1916
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
171
C
128
SIMS, Williams
1899
Velká Británie
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
úředník tajné policie v Alexandrii
159
293
C
V
116
131
SIRAGAS, George
SIRCA, Viorel
1905
1901
Řecko
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1928.04.24
1934.05.05
B 155/28
B 217/34
B 153/30
B 423/34
10
21
KPR
KPR
351
C
360
SIVACHE, Dumitru
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
446
C
338
SLATKI, Anton
1899
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
456
C
348
SMICKER, Jakov
1899
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
488
V
136
SMOLIN, Petr Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
šofér v Athénách
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
zahradník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
550
C
301
SMYCZKOWA, Eugenia
1923
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 715/47
B 715/47
38
KPR
381
C
202
SOARE, Gheorghe
1885
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
408
C
229
SOCIANU, Marcu
1883
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
535
C
353
SOCHA, Stanislaw
1920
Polsko
II. (stříbrná medaile)
1947.09.01
B 723/47
B 723/47
38
KPR
kastelán zámku Peleš; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
úředník polského vyslanectví v Praze
180
C
137
SOLIMAN, Gad
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
strojvůdce
205
C
162
SOLIMAN, Mohamed Kassem
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
195
C
152
SOLIMAN, Mohamed Sélim
x
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1929.07.04
B 423/29
B 577/29
9
KPR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
úředník egyptského krále Fuada I., zúčastnil se návštěvy v
ČSR
53
C
41
605
98
C
C
312
telefonista v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
četař pěchoty; člen vojenské delegace během
všesokolského sletu v Praze v roce 1938
úřednice polského velvyslanectví v Praze
x
Belgie
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
vrchní lodní strojník v Ostende
356
80
SOMERS, Henri César Francois
Joseph
SOMOGYI, Andor
SORENSEN, Charles E.
x
1881
Maďarsko
USA
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1950.04.28
1927.09.14
109347/50
B 392/27
2930/A, 108793/58
B 165/28
799
7
KPR
KPR
V
59
SORESCU, Dumitru
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
273
C
224
SORETE, Ioan
1882
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
475
V
123
SOROP, Grigore
1909
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
298
C
249
SOTT, Lazar
1895
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
10
C
10
SOURIOUX, Hippolyte
1878
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
340
V
87
SPALATEU, Stefan
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
poručík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
ředitel oddílu Fordových továren v River Rouge, Michigan
instrukční poddůstojník četnictva; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
správce stolního stříbra; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
,,brigadier"
štábní rotmistr; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
krajský tajemník; informace o rozhodnutí prezidenta a
předání řádového odznaku viz č.j. B 738/47
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
inspektor státní policie
rolník, starosta obce Ribare
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
detektiv; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
šéf ekipy na ministerstvu národní obrany; medaile udělena
při příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
rotmistr; člen vojenské delegace během všesokolského sletu
v Praze v roce 1938
393
C
214
SPIRIDION, Ilie
1894
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
563
C
314
SPRAGG, Charles George
1890
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 815/47
2030/A, 101139/48
452
KPR
131
255
187
V
C
C
26
207
118
SREDŽKOVIĆ, Dragoljub
SROCZYNSKI, Teodor
STAJIĆ, Miloslav
1899
1897
1879
Jugoslávie
Polsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
1935.10.14
1930.02.04
B 214/29
B 582/35
B 54/30
B 176/30
B 331/36
B 173/30
10
26
10
KPR
KPR
KPR
431
V
190
STANCU, Dinu
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
392
C
213
STANESCU, Constantin
1888
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
286
C
237
STANESCU, Nicolae
1911
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
469
V
117
STANILESCU, Alexandru
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1939.02.14
B 86/39
B 148/39
34
KPR
437
C
329
STANKOVIĆ, Dušan
1902
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
402
C
294
STANKOVIĆ, Jeremija
1893
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
73
C
59
STANOJEVIĆ, Olga
1882
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
305
V
52
STEFAN, Ioan
1907
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
455
V
214
STEFAN, Nicolae
1904
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
282
C
233
STEFAN, Nicolae
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
65
299
C
V
51
137
1858
1903
Rumunsko
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1925.10.10
1934.05.05
B 311/25
B 217/34
B 162/28
B 423/34
7
21
KPR
KPR
325
V
163
STEFANESCU, Francois
STEFANESCU, Sever
STEFANESCU-CRETULESCU,
Dumitru
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
manželka profesora v Bělehradě
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
štábní rotmistr četnictva; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
strážce v královském paláci; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
vrchní zřízenec na ministerstvu zahraničních věcí
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
1911
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
263
C
217
STEFANOVIĆ, Dimitrije
1894
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
233
C
188
STEFANOVIĆ, Dušan
1880
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1930.11.30
B 551/30
B 686/30
11
KPR
128
V
23
STEFANOVIĆ, Michajlo
1895
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
šofér československého vyslanectví v Bělehradě; medaile
udělena při příležitosti návštěvy ministerského předsedy
Hodži v Bělehradě
nadmistr dělostřelecko-technického arzenálu v Kragujevaci,
zásluha na zřízení hřbitova popraveným Slovákům v
Kragujevaci
poručík u 21. pěšího pluku ,,Československý"
79
V
17
STEFANOVIĆ, Nikola
1881
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
kapelník vojenské hudby
406
C
298
STEJKOVIĆ, Dragomir
1907
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
529
V
177
STEPANENKO, Nikolaj Filipovič
1926
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
523
V
171
STEPANOV, Ivan Stepanovič
1923
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
462
C
243
STOENESCU, Constantin
1898
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
zámečník dvorního vlaku
361
V
171
STOIAN, Radu
1882
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 229/36
B 2/37
27
KPR
šéf radiové služby, technický kontrolor ředitelství pošt,
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
krasnoarmějec, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda
Beneše při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí)
seržant, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
telegrafů a telefonů
praporčík; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
četař, instruktor četnictva; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
fotoreportér; datum propůjčení je datem dekorace
šéf kuchyně v královském paláci; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
zřízenec královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
komorník
poručík královské vojenské kanceláře; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
313
V
60
STOICA, Ioan
1903
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
337
V
84
STOICESCU, Eugen
1913
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
589
C
340
STOJANOV, Gančo
1914
Bulharsko
I. (zlatá medaile)
1948.04.23
110217/48
2030/A, 145611/52
452
KPR
383
C
204
STRASSMAN, Josef
1889
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
275
C
226
SUCIU, Ion
1908
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
310
V
57
SUGA, Constantin
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
304
V
51
SURDEANU, Marin
1902
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
149
C
107
SURLEA, Stefan
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1925.09.19
B 431/25
B 55/26
5
KPR
421
V
180
SURLEA, Vasile
1897
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
365
C
194
SURUCEANU, Vladimir
1900
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.10.26
B 498/36
B 3/40
34
KPR
kancelářský úředník
495
C
273
SUTVIĆ, Radivoje
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
108
C
90
SUZUKI, Fukuji
1897
Japonsko
I. (zlatá medaile)
1928.09.24
B 354/28
B 470/28
7
KPR
kancléř japonského vyslanectví v Praze
154
C
112
SVENSSON, Alfred
1889
Dánsko
II. (stříbrná medaile)
1927.02.18
B 34/27
B 245/27
6
KPR
kustod Akademie krásných umění v Kodani
248
C
150
SVETÉ, Stane
1899
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1931.12.21
B 725/31
B 223/32
15
KPR
ředitel Národní školy T.G. Masaryka ve Zgornjem Tuhinju
229
C
142
SVOBODA, Josef
1876
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1931.05.10
B 177/31
B 462/31
13
KPR
vojenský kapelník a kapitán I. třídy v Mariboru
231
C
144
ŚWIATLOWSKI, Józef
1874
Polsko
I. (zlatá medaile)
1931.06.18
B 275/31
B 61/34
20
KPR
169
281
V
C
64
158
SZALKOWSKI, Antoine
ŠAIROVIĆ, Petar
1891
1873
Polsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
1933.11.09
B 235/29
B 458/33
2030/A, 101799/51
B 597/34
454
21
KPR
KPR
472
C
250
ŠAPINAC, Sava
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
503
V
151
ŠAPOVALOV, Timofej Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
587
C
338
ŠELKOV, Georgij Ivanovič
1900
SSSR
I. (zlatá medaile)
1948.04.08
109462/48
2030/G, 110454/48
458
KPR
218
146
C
V
133
41
ŠEŠIĆ, Marjan
ŠEŠLIJA, Dušan
1875
1905
Jugoslávie
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1930.11.19
1929.05.30
B 475/30
B 214/29
B 499/31
B 176/30
13
10
KPR
KPR
517
V
236
ŠIJAN, Gregorij Petrovič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
382
V
101
ŠLJIVAR, Bogdan
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
úředník na ministerstvu obchodu, účast na Československopolské obchodní úmluvě
poručík pěšího pluku č. 54
bývalý dragoman československého vyslanectví v Tiraně
čekatel policejní služby; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
četař, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
tajemník šéfa mise UNRRA (Správa spojených národů pro
pomoc a obnovu); dřívější spis viz inv.č. 2030/A, 125923/48,
kart. 452
podplukovník v záloze v Šabaci
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
podporučík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
ŠTAMBUK, Mate
1899
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.06.15
B 434/37
B 476/38
31
KPR
Jugoslávie 4.-8.4.1937
rotmistr, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
smluvní úředník, radiotelegrafista
103
ŠTRK, Ivo
1885
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1932.04.28
B 257/32
B 508/32
17
KPR
člen Svazu válečných dobrovolníků
V
33
TACKX, Jean Pierre
1894
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
starší četař 4. střeleckého pluku
144
V
39
TAJNŠEK, Janko
1897
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
471
C
249
TAKASUGI, Noboru
1905
Japonsko
I. (zlatá medaile)
1938.05.31
B 399/38
B 2/39
33
KPR
315
V
62
TALPA, Ilie
1900
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
408
C
300
TANASIJEVIĆ, Miodrag
1906
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
ředitel kanceláře japonského vyslanectví v Praze
praporčík letectva; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
166
C
123
TAOUIL, Boulos Ibrahim
1891
Britský mandát
Palestina
II. (stříbrná medaile)
1928.12.12
B 460/28
B 304/30
11
KPR
433
C
325
TAVRIĆ, Božidar
1889
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
123
C
105
TAYLOR, Elive Williams
1899
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
579
C
330
TAYLOR, S.
x
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 829/47
2030/A, 100850/48
452
KPR
332
C
167
TEJNOR, Jan
1851
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.09.27
B 432/34
B 1/35
22
KPR
438
V
197
TENEANU, Gheorghe
1901
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
238
V
92
TEODORESCU, Constantin
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1931.07.14
B 429/31
B 429/35
23
KPR
376
V
95
TEOFILOVIĆ, Proko
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
63
V
14
TERRIS, Marie
x
Francie
I. (zlatá medaile)
1925.07.30
B 213/25
921, D 7450/34
114
KPR
praporčík gardy; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
poručík, frekventant rumunské válečné školy, reciproční
propůjčení řádů za rumunská vyznamenání
československých posluchačů válečné školy
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
učitelka, ošetřovatelka u československé sibiřské armády
74
C
60
TERZIBAŠIĆ, Desanka
1885
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
manželka generála v Kragujevaci
24
11
107
C
C
C
24
11
89
THÉODORE, Raoul Louis
THEPAUX, Jean Francois Marie
THOMAIDES, Leonidas
1883
1882
1901
Francie
Francie
Řecko
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
1923.10.16
1928.04.24
B 195/24
B 194/24
B 155/28
B 196/24
B 196/24
B 153/30
4
4
10
KPR
KPR
KPR
525
C
283
THOMPSON, Alice Erwin
1898
USA
I. (zlatá medaile)
1946.10.04
B 827/46
B 945/47
38
KPR
zřízenec společnosti Východní francouzské dráhy
portýr
dragoman československého vyslanectví v Athénách
delegátka mise amerického Červeného kříže v Praze; Erwin
nebo Irwin
62
C
49
THORMAN, Elisabeth
1867
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1925.07.30
B 218/25
B 408/25
3
KPR
redaktorka časopisu ,,Konst"
133
C
95
TIBESAR, Camille
1888
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
úředník okresního soudu
114
C
96
TIBSHIRANI, Nejib George
1883
Britský mandát
Palestina
I. (zlatá medaile)
1928.12.12
B 460/28
B 304/30
11
KPR
zástupce inspektora železničního provozu v Kantaře
261
C
212
TIMOTIJEVIĆ, Petar
1894
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
zřízenec ministerstva zahraničních věcí; medaile udělena při
příležitosti návštěvy ministerského předsedy Hodži v
505
V
153
ŠOJB, Abram Josifovič
345
V
91
254
V
124
kavas konzulátu ČSR v Jeruzalémě
zástupce šéfa garáže; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
důstojník tajné policie v Káhiře
člen delegace komitétu ,,Lidice Shall Live"; diplom vrácen
ministerstvu zahraničních věcí a uložen viz č.j. Z I a 1/3-69
předseda československého kroužku v Temešváru
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
Bělehradě
člen vojenské delegace, účastník všesokolského sletu v
Praze v roce 1932
sanitní poručík u 21. pěšího pluku ,,Československý", lékař
dělostřelecké školy
svobodník, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
průvodčí dvorního vlaku; medaile udělena při příležitosti
návštěvy rumunského krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
238
V
47
TODOROVIĆ, Gradomír
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1932.10.15
B 543/32
B 184/33
18
KPR
126
V
21
TODOROVIĆ, Jovan
1899
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
515
V
163
TOKAREV, Jegor Ivanovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
348
C
257
TOMA, Marin
1898
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
166
V
61
TOMAKA, Vladislav
1899
Polsko
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
B 235/29
2030/A, 101799/51
454
KPR
620
C
361
TOMASI, Jean
1911
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.08.29
115041/56
2795/A, 117552/56
745
KPR
455
C
347
TONKOVIĆ, Stjepan
1899
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
493
V
141
TORACHOV, Vladimir Pavlovič
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
493
V
141
TORACHOV, Vladimír Pavlovič
x
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
554
C
372
TÓTH, Miklós
x
Maďarsko
II. (stříbrná medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
3
C
3
TOULVENT, Michel
1900
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 194/24
B 196/24
4
KPR
422
V
181
TRANDAFIRESCU, Nicolae
1896
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
90
C
72
TRDINOVÁ, Nina
1892
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1927.03.21
B 105/27
B 276/35
22
KPR
368
C
277
TRNOBRANSKY, Willy
1910
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
161
C
118
TSAKONAS, George Christos
1906
Řecko
II. (stříbrná medaile)
1928.04.24
B 155/28
B 153/30
10
KPR
bojovník; medaili převzala vdova po bojovníkovi Germaine
Tomasi
úředník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
vojín, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38; Torachov nebo Torochov
vojín, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí) viz sign. B 968/47
strážmistr; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949,
vydán duplikát medaile viz č.j. 108901/56, inv.č. 2795, kart.
745
komorník, sluha
praporčík královské vojenské kanceláře; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
bývalá náčelnice Svazu Sokolů, delegátka VIII.
všesokolského sletu v Praze v roce 1926; Nina nebo
Josefína
cukrář; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
četník v Athénách
162
C
119
TSIRONIS, Alexandr
1868
Řecko
II. (stříbrná medaile)
1928.04.24
B 155/28
B 153/30
10
KPR
průvodce cizinců v Athénách
366
C
275
TUDOR, Constantin
1912
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
290
C
241
TUFARU, Dragomir
x
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
419
C
311
TURČINOVIĆ, Blažo
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
137
V
32
TURKOVIĆ, Dragutin
1899
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"
163
C
120
TZIANOS, Nicolae
1903
Řecko
II. (stříbrná medaile)
1928.04.24
B 155/28
B 153/30
10
KPR
živnostník v Pireu
334
V
166
ULLIAC, Francis Gustave Marc
1895
Francie
I. (zlatá medaile)
1934.11.05
B 504/34
B 653/35
24
KPR
praporčík, přidělen francouzské vojenské misi v ČSR
304
V
142
UNGHEANU, Dumitru
1905
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
310
V
148
UNGUREANU, Ioan
1908
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
276
C
227
UNTARU, Constantin
1901
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
zřízenec královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
poručík pěšího pluku č. 54
strážník; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.-11.6.1936
zřízenec u předsednictva vlády; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
356
C
187
UROŠEVIĆ, Arman
1895
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1936.03.03
B 86/36
B 603/36
26
KPR
kancelářský tajemník ministerstva zahraničních věcí
184
C
115
UROŠEVIĆ, Svetozar
1855
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.01.08
B 639/29
B 574/33
19
KPR
zřízenec na ministerstvu zahraničních věcí v Bělehradě
306
V
144
URSU, Dumitru
1907
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
606
C
357
VAGO, Sandor
x
Maďarsko
I. (zlatá medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
podporučík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
267
C
218
VALCEANU, Vasile
1893
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
lokaj královského paláce; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
364
C
273
VALISCA, Gheorghe
1904
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1938.10.28
B 421/37
B 3/40
34
KPR
sluha; medaile udělena při příležitosti návštěvy rumunského
krále Carola v Praze 28.10.-2.11.1936
126
V
35
1895
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
četař 9. pěšího pluku
117
V
26
1885
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr 12. dělostřeleckého pluku
608
C
359
VANOSI, Gabor
x
Maďarsko
I. (zlatá medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A; 108793/58
799
KPR
podporučík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
603
324
C
V
354
162
VAS, Gyorgy
VASARHELI, Gheorghe
x
1910
Maďarsko
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1950.04.28
1934.05.05
109347/50
B 217/34
2930/A, 108793/58
B 423/34
799
21
KPR
KPR
288
C
239
VASILIU, Gheorghe I.
1896
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
445
C
337
VASILJEVIĆ, Rajko
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
nadporučík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
poručík, příslušník 87. pěšího československého pluku
komisař policejního ředitelství; medaile udělena při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Rumunska 4.-11.6.1936
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
168
C
125
VASSILIA, Georgi
1871
Egypt
II. (stříbrná medaile)
1928.12.31
B 480/28
B 614/29
9
KPR
380
V
99
VEČKOVEC, Stjepan
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
534
V
182
VEKIN, Taras Timof
1918
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
590
252
C
C
341
204
VELČEV, Aleksandr
VELICKI, Lazar
1914
1898
Bulharsko
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1948.04.23
1935.07.31
110217/48
B 397/35
2030/A, 145611/52
B 659/35
452
24
KPR
KPR
392
C
284
VELIČIĆ, Vladeta
1910
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
153
V
48
VELJKOVIĆ, Nikola
1907
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
krasnoarmějec, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda
Beneše při zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí); Vekin nebo Vjekin
kinooperatér; datum propůjčení je datem dekorace
správce sokolského domu v Petrovaradině
policejní agent; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
246
C
198
VENČEVIĆ, Momir
1873
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1935.04.03
B 149/35
B 312/35
23
KPR
člen Bělehradské filharmonie
115
C
91
VERBEYST, Joseph
1889
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
zřízenec paláce
116
V
25
VERCAUTEREN, Ernest Auge
1888
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
rotmistr 18. dělostřeleckého pluku
90
V
19
1893
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
gardista republiky 2. eskadrony
132
C
94
1869
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
policejní zřízenec
73
234
V
C
2
189
VERDIER, Francois Henri
VERFAILLIE, Achille Louis
Corneille
VERPY, Georges Henri
VERSLUYS, C. P.
1878
x
Francie
Nizozemsko
II. (stříbrná medaile)
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
1930.11.30
B 199/24
B 537/30
B 409/37
B 45/31
4
12
KPR
KPR
258
C
209
VESELINOVIĆ, Milorad
1893
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
159
V
54
VESELINOVIĆ, Veljko
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 179/30
10
KPR
velitel poločety gardy republiky
strážmistr královského četnictva v Eindhovenu
šofér kabinetu ministerského předsedy v Bělehradě; medaile
udělena při příležitosti návštěvy ministerského předsedy
Hodži v Bělehradě
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
13
C
13
VIDON, Louis
1859
Francie
I. (zlatá medaile)
1923.10.16
B 193/24
B 196/24
4
KPR
vrchní inspektor na ministerstvu zahraničních věcí
VAN DEN BROECK, Claude
Abel
VAN OOSTENRYCK, Edmund
Joseph
námořník na jachtě ,,Aigrette"
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
81
V
10
VIENNOT, Charles Joseph
1889
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 199/24
B 409/37
4
KPR
velitel poločety gardy republiky
55
C
55
VIGUIER, Joseph
1878
Francie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.16
B 197/24
B 409/37
4
KPR
zřízenec kabinetu na ministerstvu zahraničních věcí
627
C
368
VILLATTE
1901
Francie
I. (zlatá medaile)
1956.09.21
117522/56
2795/A, 117522/56
745
KPR
452
C
344
VILOTIJEVIĆ, Mladen
1904
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
75
21
C
C
61
21
VINAVER, Růžena
VINCENT, Alcime-Armand
1873
1877
Jugoslávie
Francie
I. (zlatá medaile)
II. (stříbrná medaile)
1926.02.10
1923.10.16
B 32/26
B 194/24
B 301/46
B 196/24
35
4
KPR
KPR
381
C
100
VINČIĆ, Nikola
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
486
C
264
VLADISAVLJEVIĆ, Jovan
1902
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
bojovník; medaili převzala pozůstalá po bojovníkovi
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
profesorka na hudební škole v Bělehradě
vlakvedoucí Východní francouzské dráhy
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
policejní agent II. třídy; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
80
V
18
VLAJIĆ, Živojin
x
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
major
296
V
134
VOINEAG, Valeriu
1902
Rumunsko
I. (zlatá medaile)
1934.05.05
B 217/34
B 423/34
21
KPR
nadporučík, příslušník 87. pěšího československého pluku
532
V
180
VORAŠČOV, Arsenij Fedor
1924
SSSR
II. (stříbrná medaile)
1945.11.29
B 167/45
B 325/46
35
KPR
efrejter, stráž ochrany pana prezidenta Edvarda Beneše při
zájezdu na Slovensko (rota NKVD - Lidový komisariát
vnitřních záležitostí)
149
V
44
VOSTRJAKOV, Sergije
1906
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
483
C
261
VREĆAR, Anton
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
poddozorce policejních agentů; medaile udělena při
příležitosti cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie
4.-8.4.1937
109
C
85
VRINS, Gentil Auguste
1879
Belgie
II. (stříbrná medaile)
1923.10.20
B 485/24
B 129/25
4
KPR
královský podkoní
262
C
213
VRTARIĆ, Marko
1886
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1936.06.30
B 305/36
B 594/37
29
KPR
195
C
122
VUČIĆ, Tanasije
1883
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.05.24
B 238/30
B 312/30
11
KPR
šéf kuchyně ministerstva zahraničních věcí; medaile udělena
při příležitosti návštěvy ministerského předsedy Hodži v
Bělehradě
národní básník, pěvec a houslař
151
V
46
VUJAČIĆ, Milovan
1898
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
476
C
254
VUKADIN, Nikola
1903
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
375
V
94
VUKELIĆ, Luka
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
76
C
62
VUKIČEVIĆ, Persa
1879
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1926.02.10
B 32/26
B 301/46
35
KPR
136
V
31
VUKOBRATOVIĆ, Dušan
1902
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
410
C
302
VUKOTIĆ, Blažo
1911
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
481
C
259
VUKOVIĆ, Mihajlo
1897
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1937.04.04
B 380/38
B 134/39
34
KPR
457
C
349
VUKOVIĆ, Stanimir
1909
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
200
V
74
VUKSANOVIĆ, Mihajlo
1901
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1930.09.02
B 461/30
B 138/31
12
KPR
poddozorce policejní stráže; medaile udělena při příležitosti
cesty prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
manželka ministra osvěty v Bělehradě
poručík 21. pěšího pluku ,,Československý"; v roce 1966
žádal o náhradní medaili za ztracenou během 2. světové
války, ale nebylo mu vyhověno, původní typ medaile byl
zrušen bez náhrady
policejní strážník III. třídy; medaile udělena při příležitosti
cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.8.4.1937
policejní úředník; medaile udělena při příležitosti cesty
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
šofér; medaile udělena při příležitosti cesty pana prezidenta
Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
poručík dělostřelectva, účastník zájezdu jugoslávské válečné
školy do ČSR
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
429
C
321
VULOVIĆ, Stanoje
1897
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
lokaj, zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
225
C
140
WALKOWSKI, Witold
Franciszek
1900
Polsko
I. (zlatá medaile)
1930.12.19
B 578/30
B 487/46
35
KPR
absolvent vysoké školy obchodní v Poznani
566
C
317
WALTON, Ernest
1895
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1947.06.18
B 818/47
2030/A, 101142/48
452
KPR
duchovní; informace o rozhodnutí prezidenta a předání
řádového odznaku viz č.j. B 738/47
366
C
195
WATANABE, Shinanotaro
1901
Japonsko
I. (zlatá medaile)
1936.11.28
B 504/36
B 124/37
27
KPR
kancléř japonského vyslanectví v Praze
607
C
358
WAVRIK, Karoly
x
Maďarsko
I. (zlatá medaile)
1950.04.28
109347/50
2930/A, 108793/58
799
KPR
531
V
245
WEAR, George E.
1919
USA
I. (zlatá medaile)
1946.12.16
B 1210/46
B 1163/47
39
KPR
360
C
190
WEIGL, Josef
1863
Švédsko
I. (zlatá medaile)
1936.05.20
B 213/36
B 370/36
26
KPR
596
C
347
WELHOFF, Edmond Martin
1900
Francie
I. (zlatá medaile)
1949.11.18
110798/49
2030/A, 102088/50
454
KPR
poručík; řád předán Antonínem Zápotockým 24.6.1949
kapitán, zodpovědný činitel vojenské americké okupační
vlády
disponent cukrovaru ve výslužbě, pomocný překladatel při
československém vyslanectví
generální kontrolor sociální bezpečnosti
273
C
156
WELSH, Joseph Ferdinand
1871
Velká Británie
I. (zlatá medaile)
1933.02.09
B 48/33
B 142/33
18
KPR
ředitel hotelu ,,Haymarket" v Londýně
130
573
35
C
C
C
92
324
35
WERNER, Jean
WIERZBICKA, Teresa
WILLEMS, Octave Richard
1872
x
1883
Belgie
Polsko
Belgie
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1923.10.20
1947.07.04
1923.10.20
B 485/24
B 1140/47
B 485/24
B 129/25
B 1140/47
B 129/25
4
39
4
KPR
KPR
KPR
policejní zřízenec
sekretářka ministerstva obchodu a průmyslu
starší četař četnictva
152
C
110
WINTER, Anton
1889
Rakousko
II. (stříbrná medaile)
1927.02.18
B 25/27
B 527/27
6
KPR
policejní inspektor
153
C
111
WÜNSCH, Emil
1886
Rakousko
II. (stříbrná medaile)
1927.02.18
B 25/27
B 529/27
6
KPR
policejní inspektor
345
C
177
WYSOKINSKI, Adam
1899
Polsko
I. (zlatá medaile)
1935.10.14
B 582/35
B 331/36
26
KPR
vedoucí v bezpečnostním oddělení vládního komisariátu
města Varšavy
146
C
104
ZAHARACHE, Stefan
1893
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1925.09.19
B 431/25
B 55/26
5
KPR
průvodčí vlaku
165
177
V
C
60
111
ZACHUTA, Adam
ZANNARDI, Michel
1900
1869
Polsko
Francie
I. (zlatá medaile)
I. (zlatá medaile)
1929.06.17
1929.09.19
B 235/29
B 388/29
2030/A, 101799/51
B 565/29
454
9
KPR
KPR
309
V
56
ZAZU, Alexandru
1906
Rumunsko
II. (stříbrná medaile)
1936.06.04
B 104/37
B 81/39
33
KPR
poručík pěšího pluku č. 54
hlavní policejní inspektor v Toulonu
štábní rotmistr gardy; medaile udělena při příležitosti cesty
pana prezidenta Edvarda Beneše do Rumunska 4.11.6.1936
551
C
302
ZAZULA, Mikolaj
1915
Polsko
I. (zlatá medaile)
1947.09.01
B 716/47
B 716/47
38
KPR
úředník polského velvyslanectví v Praze
181
172
C
C
137
106
ZEID ALY, Abou
ZEMAN, Jan
1884
1884
Egypt
Polsko
II. (stříbrná medaile)
I. (zlatá medaile)
1928.12.31
1929.06.17
B 480/28
B 235/29
B 614/29
2030/A, 101799/51
9
454
KPR
KPR
329
C
165
ZIRN, Jan
1863
Rakousko
I. (zlatá medaile)
1934.05.31
B 254/34
B 3/45
35
KPR
57
C
45
ZITOUNI, Ali ba Omar
1893
Francie
I. (zlatá medaile)
1924.06.29
B 252/24
B 194/26
5
KPR
374
V
93
ZOROEVIĆ, Stevan
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
x
B 134/39
34
KPR
509
V
228
ZUBAKOV, Fedor Alexejevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
strojvůdce
policejní komisař města Zborov
bankovní úředník ve Vídni, kulturní činovník v oboru
divadelního ochotnictví; medaile vrácena po konci války jeho
synovcem
úředník oddělení bezpečnosti u prefektury v Alžíru
četnický šikovatel; medaile udělena bez rezoluce při
příležitosti cesty pana prezidenta Edvarda Beneše do
Jugoslávie 4.-8.4.1937
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
451
C
343
ZUJALOVIĆ, Mihajlo
1884
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.04.04
B 831/37
B 134/39
34
KPR
344
V
90
ZUPAN, Josef
x
Jugoslávie
II. (stříbrná medaile)
1937.06.15
B 434/37
B 476/38
31
KPR
511
V
230
ŽELUNICIN, Jemeljan Vasiljevič
x
SSSR
I. (zlatá medaile)
1945.06.04
B 1/45
B 968/47
38
KPR
zřízenec; medaile udělena při příležitosti cesty pana
prezidenta Edvarda Beneše do Jugoslávie 4.-8.4.1937
letecký velitel, četař
poručík, stráž ochrany prezidenta (rota NKVD - Lidový
komisariát vnitřních záležitostí), více viz č.j. B 8/45, sign. B
968/47, kart. 38
pořadové
matriční
skupina
číslo
číslo
příjmení a jméno
rok
narození
stát
stupeň
vyznamenání
udělena dne
číslo jednací
signatura/
inventární číslo
karton
fond
bližší charakteristika nositele
143
V
38
ŽIVANOVIĆ, Vasilije
1905
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1929.05.30
B 214/29
B 176/30
10
KPR
podporučík 21. pěšího pluku ,,Československý"
340
C
172
ŽIVOJINOVIĆ, Vlada
1883
Jugoslávie
I. (zlatá medaile)
1935.04.03
B 149/35
B 312/35
23
KPR
člen Bělehradské filharmonie

Podobné dokumenty

Československý řád Bílého lva

Československý řád Bílého lva ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY

Více

Legionarsky smer 3 2014 - Československá obec legionářská

Legionarsky smer 3 2014 - Československá obec legionářská nese výraznou symboliku. Vždyť sokolové byli při vzniku legií, jejichž budování ovlivnila disciplína a sokolský řád, které do nich sokolové vnesli. A sokolové také od prvního roku Velké války krvác...

Více

LIFEPAK 1000 DEFIBRILÁTOR

LIFEPAK 1000 DEFIBRILÁTOR Informace o recyklaci produktu ...................................................................................5-6 Pomůcky, příslušenství a nástroje pro zaškolení ..................................

Více