VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací

Komentáře

Transkript

VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10 Šablona č. I, sada č. 1 Vzdělávací
VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10
Šablona č. I, sada č. 1
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor
Matematika a její aplikace
Tematický okruh
Číslo a proměnná
Téma
Druhá mocnina a odmocnina
Ročník
8.
Materiál slouží k pamětnímu počítání druhé mocniny čísel 1 – 20 a
odmocniny čísel 1, 4, 9, …, 400.
Skupinová práce.
Anotace
Jedná se o didaktickou hru, která zároveň podporuje rozvoj
pozornosti, spolupráce a komunikace.
(Různé varianty použití – pexeso, přiřazovačka, číselná osa,
matematické operace.)
Očekávaný výstup a
klíčové kompetence
Žák zpaměti určuje druhou mocninu a odmocninu uvedených čísel.
Žák spolupracuje a komunikuje se svými spolužáky.
Klíčová slova
Druhá mocnina a odmocnina.
Druh učebního
materiálu
Didaktická hra - PEXESO
Autor/vytvořeno
Mgr. Ivana Kalousková/ srpen 2011
VY_32_INOVACE_MIK_I-1_10
Metodický list
Pomůcky a potřeby: vytištěný materiál (pokud je to možné, vytisknout na čtvrtku), nůžky
Materiál rozstříháme na jednotlivé kartičky.
Procvičujeme nejprve druhou mocninu, poté druhou odmocninu a nakonec vše dohromady:
1) PEXESO – skupinová práce.

Varianta A – klasická pravidla, každý žák hraje sám za sebe a sbírá správné
dvojice čísel (22 a 4 apod.).

Varianta B – Hraje větší počet hráčů, kteří se rozdělí do skupin a soutěží
jednotlivé skupiny proti sobě.
2) Přiřazování správných dvojic – pro jednotlivce či dvojice žáků.

Určeno pro slabší žáky.
Další varianty pro práci s materiálem:
3) Číselná osa - práce pro skupiny.

Žáci se rozdělí do skupin a zamíchají kartičky.

Na pokyn učitele co nejrychleji seřadí čísla tak, jak jdou za sebou na číselné
ose.
4) Matematické operace – práce pro skupiny.

Žáci jsou rozděleni do skupin po čtyřech žácích.

Žáci kartičky zamíchají a rozloží na lavici jako při pexesu.

Hrají vždy dva žáci ze skupiny. Jejich úkolem je otočit vždy dvě kartičky a
rychle sečíst uvedená čísla. Žák, který zná výsledek, bouchne rukou do lavice
nebo řekne „vím“ – tento má právo do 30 sekund vyslovit správný součet.
Pokud je výsledek správný, nechává u sebe dvojici kartiček a získává bod.

Dvojice žáků se ve skupině střídají, až dojde k vyčerpání kartiček na lavici.

Je vhodné, aby proti sobě soupeřili vždy stejně silní (matematicky) žáci.

Místo sčítání je možné použít i odčítání, různý počet kartiček apod. Při
násobení a dělení, které žáci nebudou schopní zvládnout zpaměti, je vhodné
použít písemné násobení a dělení.

Podobné dokumenty

SNAP! - Free time READ WRITE RIDE WALK WATCH WATCH

SNAP! - Free time READ WRITE RIDE WALK WATCH WATCH Oba hráči otočí a položí najednou jednu svou kartičku. Pokud k sobě kartičky pasují (je vytvořeno správné spojení slovesa a podstatného jména – např. READ BOOKS), hráč, který první vykřikne SNAP, z...

Více

Návod na vzorce a matematické výrazy v trenažérech

Návod na vzorce a matematické výrazy v trenažérech Úpravy a doplnění: Edufor Chcete-li používat v trenažérech matematické vzorce a výrazy, je nutné jen použít následující pravidla. Není to nic složitého, nehledě na to, že se může ke kopírování použ...

Více

Vyrovnávací kurz z matematiky ŠKODA AUTO Vysoká škla

Vyrovnávací kurz z matematiky ŠKODA AUTO Vysoká škla ŠKODA AUTO Vysoká škola, Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Více

vyhodnocení Chci, aby v knihovně…

vyhodnocení Chci, aby v knihovně… - novinky řadit zvlášť - zábradlí na schodišti i na druhé straně - ochotnější personál - nikdy nebyl Zeman - aby sem nechodili bezdomovci - automat na kondomy - byl hrací koutek či aspoň hračky pro...

Více