Untitled - Comics Centrum

Transkript

Untitled - Comics Centrum
™
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.
™
JAN
STRNAD
RICHARD
CORBEN
v
preklad
JAN
KANTŮREK
AMERICKÉ VYDÁNÍ:
šéfredaktoři
SCOTT ALLIE & DANIEL CHABON
pomocný redaktor
SHANTEL LAROCQUE
grafik souborného vydání
ADAM GRANO
vydavatel
MIKE RICHARDSON
ČESKÉ VYDÁNÍ:
překlad
JAN KANTŮREK
lettering
MARTIN TROJAN
redakce překladu
MAREK BARÁNYI
korektury
MILENA VOJTKOVÁ
distribuce
JITKA FIALOVÁ
předtisková příprava
MARTIN TROJAN A VÁCLAV DORT
šéfredaktor
VÁCLAV DORT
Neil Hankerson, výkonný viceprezident | Tom Weddle, ekonomický viceprezident | Randy Stradley, šéfredaktor | Michael Martens, viceprezident marketingu | Anita Nelsonová, obchodní a licenční viceprezidentka | David Scroggy, viceprezident produktového rozvoje | Dale
LaFountain, viceprezident informačních technologií | Darlene Vogelová, ředitelka nákupu | Ken Lizzi, hlavní právník | Matt Parkinson, vedoucí
oddělení marketingu | Scott Allie, starší manager vydavatelství | Chris Warner, senior redaktor | Diana Schutzová, výkonná redaktorka | Cary
Grazzini, vedoucí oddělení designu a produkce | Lia Ribacchiová, šéfgrafik | Cara Nieceová, vedoucí plánovacího oddělení
Navštivte naše internetové stránky: http://www.comicscentrum.cz
nebo naši prodejnu: Jana Masaryka 29 (vchod z Americké ulice),
120 00 Praha 2, telefon: 296 302 570, 296 302 571, fax: 296 302 573
Z anglického originálu Ragemoor, vydaného nakladatelstvím Dark Horse Comics, Inc. v roce 2012, českou verzi vydal: Martin Trojan – 3-Jan,
Jana Masaryka 29, 120 00 Praha 2
První české vydání © 2013
Vytištěno v České republice
ISBN: 978-80-86839-70-7
© 2012, 2013 Dark Horse Comics & Comics Centrum. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována nebo jinou
formou publikována bez přímého písemného souhlasu autorů.
Ragemoor™ © 2012, 2013 Richard Corben and Jan Strnad. Dark Horse Books® and the Dark Horse logo are registered trademarks of Dark
Horse Comics, Inc. All rights reserved. No portion of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means,
without the express written permission of Dark Horse Comics, Inc. Names, characters, places, and incidents featured in this publication
either are the product of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual persons (living or dead), events,
institutions, or locales, without satiric intent, is coincidental.
KAPITOLA PRVNÍ
Zámek
Ragemoor
je pevností…
...obráncem…
...strážcem…
...i Vězením!
raději jste
sem Neměli
jezdit.
Kdepak je
můj drahý bratr
Machlan? Necítí
se dobře?
Ragemoor
jej dohnal
k naprostému
Naopak,
můj hochu,
nebyl jsem
tu až příliš
šílenství,
strýčku.
dlouho!
"Občas jej
pozoruji
v zahradě
nahého Tančit při
hudbě, kterou
slyší jen on sám.“
"mrknul na mě
a promluvil
jazykem, který podle
mě ani nebyl lidským…“
Neviděl
jsem náš
starý rodinný
dům od…
inu…
Byl jsem pouhý chlapec,
když mě poslali do Států! A to
bylo dobře! Nadělal jsem
tam balík peněz na dámských
korzetech!
Zámek ti dovolil, abys odešel, strýčku. Můj otec a já
jsme byli odsouzeni, abychom tu zůstali.
Ale jdi, bratránku Herberte!
V dnešní moderní době
si přece člověk může jít,
kam ho srdce táhne!
"Jedné noci jsem
ho přistihl močit
v jedné ze zámeckých chodeb.“
I kdyby
bylo to, co
říkáš, pravda,
těžko můžeš z jeho
chování obviňovat
zámek! Ragemoor
je jen sídlo…
prostě stavba!
Dokonce
i žena si může
dělat, co chce.
Už ji nevážou staré
předsudky ani tradice.
"…a pak odručkoval po stropě
pryč, jako
nějaká opice!
Nedokážu
si vůbec
vysvětlit, jak
to dokázal!“
Ragemoor nebyl
postaven, strýčku.
sám vyrostl.
Kamení a trámy. Nic víc to
není. Stavba z chladného
kamene a mrtvých stromů.
Ty to
nechápeš.
Ragemoor je
živoucí bytostí.
Má svoji vůli
i rozum!
"základní kameny tu byly
položeny již tři tisíce let
před narozením krista!“
a Jestli
má i vlastní
duši, o tom se
musím teprve
přesvědčit!
žvásty.
" Pohanští otroci je
nalámali kdesi v lomech
a na jejich krvi pak
ony kameny dopluly
až sem, na místo určení!“
" jejich vztyčování
zbrotilo zem
potem těch pohanů.“
"Celá staletí byly
tyto kameny smáčeny
obětní krví.“
"Po čase se krev kněží
smísila s krví jejich
obětí a Ragemoor začal
tou novou silou růst.“
"silou tak živelnou
a neklidnou…“
"a Ragemoor tuto
krev sál, jako
dítě saje
mateřské mléko!“
"...tak
neúprosnou…“
" ...tak
obrovskou!“
Ale byl to
samozřejmě…
jen
příběh.
"že bez přičinění člověka
se Během staletí stal
To, co naznačuješ,
je naprosto
nemožné.
Ujišťuji vás, že je
to pravda do posledního písmene.
zámek Ragemoor
tím, čím je dnes…“
"…velkolepým
památníkem
zla!“
V noci
slyším o sebe
skřípět kameny! Trámy
sténají pohřební
písně nesnesitelné
bolesti
a utrpení!
a ráno
pak…
no ne…
to byl ale
rozkošný
příběh!
…objevím
místnost v místě,
kde nikdy předtím
žádná nebyla…
...nebo chodbu,
která je o polovinu
delší, než
byla večer.
Říkám ti znovu…
žvásty!
omezený
hlupáku! ten Tvůj
skepticismus vás
oba zahubí!
prostě
jsi se spletl. To
je v tak obrovské
budově docela
pochopitelné.
Ragemoor je nelítostné
stvoření bez skrupulí, které
dožene k šílenství každého,
koho polapí… a kdo se mu
vzepře, toho zabije!
Ať se ti to líbí, nebo ne,
dnes večer jsme tvými
hosty. snad
bys neVyhnal své
jediné příbuzné
do bouřky?
dej na mé varování! Když
už ne kvůli sobě, tak alespoň kvůli Anorii!
Dobrá.
Protože nemám
na výběr,
zůstaňte.
Bodrick
vám
ukáže vaše
pokoje.
Ale snažně
vás prosím…
zamkněte dveře
a v noci nevycházejte z pokojů!
Pch! Jako kdyby
neživé sídlo
dokázalo myslet
a něco plánovat!
Opusťte toto místo
věčného zatracení. Nesmíte
pod jeho prokletou střechou
strávit ani jedinou noc!
zdá se,
že přírodní
živly to
rozhodly za
nás, bratránku
Herberte.
Ragemoor
se k příliš
zvědavým dokáže
chovat velmi
nevybíravě!
Bůh ti buď
milostiv,
sestřenko…
Bodricku… kde je
ostatní služebnictvo?
Od chvíle, kdy jsme
dorazili, jsem
nezahlédla nikoho
jiného než tebe.
...pokud
se v těchto bezbožných zdech
vůbec nějaký
milosrdný bůh
nachází!
Jsou nablízku,
slečno, ale nejspíše je
nezahlédnete.
Dostali jste se
na konec ukázky.
Celý příběh
si můžete přečíst
kliknutím sem.
Drží se
ve stínech…
a dávají přednost
společnosti sobě
rovných.
www.comicscentrum.cz
Kliknutím navštívíte
internetové stránky
Comics Centra.

Podobné dokumenty

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu Vydání třetí, v tomto překladu první © 2014 Vytištěno v tiskárně EUROPRINT a. s.

Více

1 I - JDC - Archives

1 I - JDC - Archives FBBDRDBIFELD Bikter, Kralay a. V i t . Nerudeva op* A03, GLASBB, GLUCK Eauard, Praha V I I , , byv. Getheva, GOLDBACH Max, B e l i e e T . Ceckack, GOLOBBBB Julius a Ir*na,Oatrava-Zabr*k,ZiB»lereTa...

Více

na motivy příběhů roberta e. howarda

na motivy příběhů roberta e. howarda Velice nám pomohli Jimmy Betancourt, Guy Davis, Christian Endres, Ryan Jorgensen, Christian Langhagen, Andrew Mergenthaler, Gunther Nickel a Chris Warner.

Více

Konec ukázky. Celou knihu

Konec ukázky. Celou knihu FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 1: THE HARD GOODBYE Copyright © 1991, 1992, 1993, 2001, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All rights reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks o...

Více

Žabí mor - Comics Centrum

Žabí mor - Comics Centrum Jan Kantůrek ✠ překlad z angličtiny Martin Trojan ✠ redakce překladu, lettering Václav Dort ✠ šéfredaktor, úprava překladu, barevné korekce Marek Barányi ✠ redakce překladu Milena Vojtková ✠ korekt...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum FRANK MILLER’S SIN CITY® VOLUME 5: FAMILY VALUES Copyright© 1999, 2000, 2005, 2014 Frank Miller, Inc. All Rights Reserved. Sin City and the Sin City logo are registered trademarks of Frank Miller, ...

Více

Untitled - Comics Centrum

Untitled - Comics Centrum The Tale of One Bad Rat™ copyright © 1995, 2008 Bryan Talbot. All rights reserved. All prominent characters and their likenesses are trademarks of Bryan Talbot. The events, institutions, and charac...

Více