2015 TSP, první ročník

Transkript

2015 TSP, první ročník
Test studijních předpokladů
čtyřleté studium, školní rok 2015/2016
V následujících úlohách vyber k danému slovu jedno další slovo s opačným významem.
1. SVOLIT
2. HARMONIE
3. ODMÍTNUTÍ
a) brát
a) vláda
a) opovržení
b) odmítnout
b) nelibost
b) nezdar
c) strpět
c) rozpor
c) souhlas
d) přiznat
d) nesoulad
d) nesouhlas
V každé z následujících úloh vyber dvojici slov, mezi nimiž je vztah nejpodobnější vztahu mezi
dvojicí slov v zadání.
4. HRNEC - KASTROL
5. KOMÍN-KOMINÍK
6. HOROLEZEC-VRCHOL
a) sušička-zvlhčovač
a) chodník-metař
a) letec - mrak
b) svatba-veselka
b) stůl-židle
b) slunce-nebe
c) nemoc-úraz
c) rybář-voda
c) běžec-cíl
d) led-sníh
d) kořist-lovec
d) úvod-závěr
V následujících úlohách vyber slovo či dvojici slov, která se nejlépe hodí na vynechaná místa v textu.
7. Výše stipendia je ____ podle školního prospěchu za předchozí rok.
a) udaná
b) odstupňovaná
c) vytipovaná
d) započítaná
8. Vědci na palubě ledoborce byli _____, jak daleko na sever již zalednění _____.
a) překvapeni - ustoupilo
b) zklamáni - dorazilo
c) udiveni – kleslo
d) znechuceni - došlo
Najdi slovo, které má stejný význam jako výchozí slovo.
9. OPAK
10. ODVÁŽNÝ
a) rub
a) hrdinný
b) lež
b) vznešený
c) protiklad
c) hazardní
d) jinakost
d) smělý
Text k úlohám 11 - 13
V Česku přibývá šestnáctiletých, kteří se pravidelně opíjejí
Šestnáctiletí Češi se stále častěji opíjejí, trvale holdují marihuaně a čtvrtina z nich kouří. Nejde o
lamentace starších generací, ale o výsledky evropské školní studie ESPAD o užívání drog
dospívajícími.
Z výsledků mimo jiné vyplynulo, že zatímco v roce 1995 se alespoň třikrát do měsíce opilo 14 procent
šestnáctiletých, loni jich už bylo přes 21 procent.
Ve srovnání s předchozími výzkumy mezi mladými loni alespoň ubylo těch, kteří přiznali zkušenosti s
nelegálními drogami. Poprvé se tak snížil podíl šestnáctiletých, kteří vyzkoušeli marihuanu či hašiš. I
tak jich ale bylo 42 procent. V roce 2007 s konopnými látkami mělo zkušenost 45 procent
šestnáctiletých. Mladým Čechům tak patřila v Evropě první příčka.
Mezi školáky ale zatím neklesá obliba cigaret. Denně kouří čtvrtina z nich. Každý dvanáctý je pak
silný kuřák, denně vykouří aspoň 11 cigaret.
Alkohol alespoň jednou v životě vyzkoušelo 98 procent dotázaných. Polovina dívek a dvě třetiny
hochů ho konzumovali nejméně dvacetkrát v životě. Za poslední měsíc se napili čtyři z pěti školáků.
Zhruba 26 procent mladých si víc než šestkrát v posledních 30 dnech dalo pivo. Je to o pět procent víc
než v roce 2007 a o osm procent víc než v roce 1995. Pivo si dopřávají pravidelně hlavně chlapci. Více
než šestkrát do měsíce si ho dává 37 procent hochů a skoro 16 procent dívek. Dívčí podíl se od roku
1995 víc než zdvojnásobil.
(http://www.novinky.cz)
11. Co je pravděpodobně hlavním účelem článku?
a) Ukázat, že česká mládež je nevychovaná.
b) Vyzvat rodiče, aby měli větší přehled o tom, jak jejich děti tráví svůj volný čas.
c) Informovat širokou veřejnost o výsledcích evropské školní studie.
d) Varovat děti před negativními důsledky užívání návykových látek.
12. Které z tvrzení z textu nevyplývá?
a) Podíl šestnáctiletých, kteří alespoň jednou kouřili marihuanu nebo hašiš, proti roku 2007
klesl.
b) 25% školáků kouří cigarety každý den.
c) V roce 1995 pilo pivo více než šestkrát do měsíce přibližně 7% dívek.
d) Více než 21% šestnáctiletých Čechů se alespoň třikrát měsíčně opije.
13. Kolik šestnáctiletých si podle výzkumu v roce 2007 dalo pivo více než šestkrát v posledních 30
dnech?
a) 26%
b) 53%
c) 21%
d) 18%
Text k úlohám 14 - 16
V pondělí první vyučovací hodinu různí učitelé (Adámek, Baloun, Cempírek, Drápela) vyučují čtyři
různé předměty (češtinu, matematiku, dějepis a fyziku) ve čtyřech různých učebnách (E, F, G, H).
Víme o nich, že:
V učebně G se vyučuje čeština.
Adámek neučí matematiku, ale učí v učebně E.
Drápela neučí češtinu.
Fyzikář Baloun učí v učebně E nebo F.
14. Ve které učebně může učit Cempírek?
a) jen v E
b) jen v F
c) jen v G
d) jen v H
15. Kdo a kde vyučuje dějepis?
a) Drápela v F
b) Cempírek v E
c) Cempírek v H
d) Adámek v E
16. Který předmět a v jaké učebně učí Drápela?
a) fyziku v F
b) matematiku v H
c) češtinu v H
d) dějepis v G
17. Humanitní předměty (češtinu a dějepis) vyučují:
a) Adámek a Cempírek
b) Cempírek a Drápela
c) Baloun a Drápela
d) Adámek a Drápela
Graf k úlohám 18 - 21
Petr psal v sobotu referát do školy. S prací začal v 7 hodin ráno. Když v 19 hodin večer skončil, měl
jeho referát 48 stran. Graf zachycuje, jak Petr během dne postupoval.
počet stran
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
7
8
9
10
11
12
13
hodin
14
15
16
17
18
18. Kolik stran napsal mezi jedenáctou hodinou dopoledne a druhou odpoledne?
a) 3
b) 12
c) 18
d) 30
19. Kolik procent z celkové doby, kterou Petr strávil psaním referátu, zabíraly přestávky (doba, kdy
nic nenapsal)?
a) 17%
b) 15%
c) 25%
d) 20%
20. V kolik hodin měl Petr hotové ¾ referátu?
a) v 18 hodin
b) v 17.30
c) v 17.00
d) v 16.30
21. Ve které části dne byl Petr nejproduktivnější (napsal nejvíc stran referátu)?
a) 7.00 – 8.00
b) 18.00 – 19.00
c) 11.00 – 12.00
d) 13.00 – 15.00
22. Která z písmen patří na místa otazníků v následující řadě?
AZCY?XG?
a) U, D
b) F, V
c) E, W
d) V, B
23. Operace ∆ je definována pro celá kladná čísla vztahem a∆b = 2b – 3a + ab. Kolik je potom (1∆3) ?
a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
24. Ze kterého čísla je 20% rovno padesáti?
a) 100
b) 1000
c) 250
d) 500
25. V následující rovnosti představují otazníky znaménka krát, děleno, minus nebo plus. Jaké pořadí
znamének musíme zleva doprava doplnit, aby rovnost platila? 9 ? 3 = 4 ? 3
a) minus, plus
b) děleno, plus
c) děleno, krát
d) plus, krát
19

Podobné dokumenty