David Kalhous, piano

Transkript

David Kalhous, piano
MASTERWORKS SERIES
MARCH 4, 2011, 8pm
David Kalhous, piano
Complete solo piano works of Leoš Janáček (1854-1928)
Thema con variazioni (Zdenčiny variance - Variations for Zdenka)
Po zarostlém chodníčku (On an Overgrown Path), 1st Series
Naše večery (Our evenings) -- Lístek odvanutý (A blown-away leaf) -Pojďte s námi! (Come with us!) -- Frýdecká panna Maria (The Madonna of
Frýdek) -- Štěbetaly jak laštovičky (They chattered like swallows) -- Nelze
domluvit! (Words fail!) -- Dobrou noc! (Good night!) -- Tak neskonale úzko
(An unutterable anguish) -- V pláči (In tears) -- Sýček neodletěl! (The barn
owl has not flown away!)
Po zarostlém chodníčku (On an Overgrown Path), 2nd Series
Andante – Allegretto -- Più mosso – Allegro -- Vivo
-----INTERMISSION-----
Sonáta „1.X.1905” (Sonata “1 October 1905”)
I. Předtucha (Presentiment) -- II. Smrt (Death)
Moravské tance (Moravian Dances):
Pilky -- Čeladenský -- Starodávný -- Ej, danaj!
Moravské lidvé písně (Moravian Folksongs)
Ty hodiny vivanské (That clock of Vivany) -- Ked si já zazpívám (When I
sing a song) -- Ach, ty Jurko, Jurenko (Ah, Jurka, Jurka dear) -- Maryš, moja
Maryš (Maryš, my Maryš) -- Už sa mě můj milý pryč ubírá (My darling is
already leaving) -- Plelo dívča, plelo len (A girl was weaving flax) -Slubovals mi, že mě vezmeš (You promised to marry me) -- Čí to pachole v
noci chodí (Whose lad walks in the night) -- Čí je to děvče na tom vršku
(Whose girl on that hill) -- Dyž já budu ležat v černém lesi (When I lie down
in the black forest) -- Běži voda běži (A stream is running) -- Hradčanské
hodiny z temna bijou (The Hradčany clock) -- Na černej hoře sedláček oře
(On a black mountain, a farmer plowing) -- Na Javorině, na téj rovině (On
the Javorina plain) -- V tem hrušeckém širém poli (On that clear field of
Hrušky)
Intimní skici (Intimate Sketches)
Rondo -- Narodil se Kristus Pán (Christ the Lord is Born) -- Na památku (In
memoriam) -- Své Olze (To my Olga) – Moderato -- Melodie -- Bez názvu
(Without title) – Ukolébavka (Lullaby) -- Malostranský palác (Lesser Town
Palace) -- Jen slepý osud? (Only the blind fate?) -- Aby už se nemohlo jíti
nikdy zpět (So that one could never return) -- Zlatý kroužek (The golden
ring) -- Čekám Tě! (I wait for you!)
Vzpomínka (Reminiscence)
V mlhách (In the Mists)
Andante -- Molto adagio -- Andantino – Presto
******
Bargemusic, Fulton Ferry Landing, Brooklyn, NY 11201

Podobné dokumenty

Tisková zpráva ke stažení

Tisková zpráva ke stažení Namgyal Lhamo, považovaná za nejlepší žijící interpretku tibetské opery a lidových písní, zahraje skladby ze svého nového alba Obětování hudby: Antologie tibetských lidových písní (Musical Offering...

Více