AGRI-veletrh 03

Transkript

AGRI-veletrh 03
Rubber compounds
Rubber coating
V-belts
Technical rubber pressed
Antivibrating system
Sealing elements
Rubber roller coatings
Silicon rubber products
Thermoplastic elastomer products
Rubber-textile fabric products
Rubber processing machinery
Cure moulds
Piston rings
Car parts
Casting
Art casting
Tyre services
Testing
Plá‰tû pro zemûdûlské stroje
Plá‰tû pro víceúãelové a stavební
stroje a vysokozdviÏné vozíky
Plá‰tû pro letadla
Plá‰tû pro lehké nákladní automobily
Protektorování
Motoplá‰tû
Veloplá‰tû a velodu‰e
Gumárenské smûsi
Pogumování
Klínové fiemeny
Technická pryÏ lisovaná
Antivibraãní systémy
Tûsnící elementy
PryÏové povlaky válcÛ
Silikonové v˘robky
V˘robky z termoplastick˘ch elastomerÛ
PryÏotextilní v˘robky
Stroje pro gumárensk˘ prÛmysl
Vulkanizaãní tvárnice
Pístní krouÏky
Autodíly
Odlitky
Umûlûcká litina
Pneuservisy
Zku‰ebnictví
Reifen für Landwirtschaftsmachinen
Reifen für Mehrzwecks- und Erdbewegungsmachinen und Hubwagen
Flugzeugreifen
Reifen für LKWs
Runderneuerung
Motorradreifen
Fahrradkompleten
Kautschukmischungen
Gummierung
Keilriemen
Gepresste technische Gummi
Antivibrationssysteme
Dichtungselemente
Walzerüberzüge
Silikonkautschukerzeugnisse
Erzeugnisse von
thermoplastischen Elastomeren
Erzeugnisse vom
gummibeschichteten Gewebe
Maschinen für Gumiindustrie
Vulkanisationsformen
Kolbenringen
Autoteile
Gussteile
Kunstgusseisen
Reifenservices, Versuchswesen
Pneumatiques agricoles
Pneumatiques pour véhicules à
usage multiples, pour génie civil
et pour manutention
Pneumatiques avion
Pneumatiques poids lourds
Rechapage
Pneumatiques motocyclettes
Pneumatiques et chambres à air
bicyclettes
Mélanges en caoutchouc
Caoutchoutage
Courroies trapezoidales
Produits en caoutchouc technique
pressé
Systèmes antivibratoires
Eléments de compression
Les couvertures caoutchoutées
des rouleaux
Produits du silicone
Produits d’ elastoméres
thermoplastiques
Produits du textile caoutchouté
Machines pour industrie
du caoutchouc
Moules de vulcanisation
Segments du piston, Pieces de voitures
Pieces moulées, La fonte artistique
Service après-vente des pneus
Homologations-essais
Neumáticos agrícolas
Neumáticos para máquinas de
mutiuso, máquinas de construcción
y carretillas elevadoras
Neumáticos de avión
Neumáticos de camión
Renovación
Neumáticos de motocicleta
Neumáticos y cámaras de bicicleta
Mezclas del caucho
Engomado
Correas trapeciales
Productos de goma técnica prensada
Sistemas antivibratorios
Elementos de empaquetadura
Revestimientos del caucho para
rodillos
Productos de silicona
Productos de elastomeros termostáticos
Productos de tejido engomado
Máquinaria para industria del caucho
Moldes de vulcanización
Segmentos para pistón
Autopartes, Moldeados
Hierro fundido
Servisios para neumáticos, Pruebas
âeská gumárenská spoleãnost, a.s.
·vehlova 1900, 106 24 Praha 10
http://www.cgs.cz
Export:
MITAS a.s.
·vehlova 1900
106 25 Praha 10
Czech Republic
Tel.: +420 267 111 522
Fax: +420 271 750 214
E-mail: [email protected]
Czech Republic:
Obnova Brno, a.s.
Herãíkova 1a, 657 71 Brno
âeská republika
Info: 841 111 131
Fax: 541 212 790
E-mail: [email protected]
www.cgs.cz
© âGS/M:10/2003/I
Dealer:
AGRICULTURAL TYRES - ZEMùDùLSKÉ PLÁ·Tù
Tyres for agricultural machines
Tyres for multipurpurose and
construction machines and
forklift truck tyres
Aircraft tyres
Truck tyres
Retreading
Motorcycle tyres
Bicycle tyres and tubes
ZEMùDùLSKÉ
PLÁ·Tù
AGRICULTURAL TYRES - ZEMùDùLSKÉ PLÁ·Tù
AGRICULTURAL
TYRES
Tractor Radial Drive Tyres
Traktorové radiální plá‰tû
RD-01
RD-02
280/85R24 (11.2R24)
320/85R24 (12.4R24)
340/85R24 (13.6R24)
380/85R24 (14.9R24)
280/85R28 (11.2R28)
320/85R28 (12.4R28)
340/85R28 (13.6R28)
380/85R28 (14.9R28)
420/85R28 (16.9R28)
380/85R30 (14.9R30)
420/85R30 (16.9R30)
460/85R30 (18.4R30)
420/85R34 (16.9R34)
460/85R34 (18.4R34)
340/85R36 (13.6R36)
340/85R38 (13.6R38)
420/85R38 (16.9R38)
460/85R38 (18.4R38)
520/85R38 (20.8R38)
520/85R42 (20.8R42)
112B
119B
122B
128B
115B
121B
124B
130B
136B
132B
137B
142B
139B
144B
129B
130B
141B
146B
152B
155B
TL*
TL
TL
TL
TL*
TL*
TL
TL
TL
TL*
TL
TL*
TL
TL
TL*
TL*
TL
TL
TL
TL*
320/70R24
380/70R24
420/70R24
380/70R28
420/70R28
480/70R28
480/70R30
480/70R34
480/70R38
520/70R38
580/70R38
116B
125B
130B
127B
133B
140B
141B
143B
145B
150B
155B
TL*
TL*
TL*
TL*
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL*
Tractor Drive Tyres
Traktorové zadní plá‰tû
TD-01
23.1-26
TD-02
10, 14PR TL
8.3-24
9.5-24
11.2-24
12.4-24
14.9-24
14.9-24
16.9-24
18.4-26
11.2-28
12.4-28
13.6-28
14.9-28
16.9-28
16.9-30
18.4-30
16.9-34
18.4-34
12.4-36
12.4-38
13.6-38
16.9-38
18.4-38
TD-03
6PR
8PR
8PR
8PR
6, 14PR
8PR
8PR
8, 10, 12PR
6, 8PR
6, 8PR
6PR
8PR
8, 10PR
8, 10, 12PR
8, 10, 12PR
8, 10PR
8, 10, 12PR
6PR
8PR
6PR
8PR
8PR
TT
TT
TT
TT
TL
TT
TT
TT*
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT*
TT
TT
TT
16.9-30
12.4-32
13.6-36
TD-04
8, 10, 12PR TT
6PR TT*
6PR TT*
14.9-24
14.9-24
6PR TL
8PR TT
* In preparation
v pfiípravû
Tractor Industrial Tyres
Plá‰tû pro industriální traktory (IND)
TI-02
17.5L-24 IND
TI-03
10PR
TL
12PR
10, 12PR
TL
TL
16.9-28 IND
TI-04
10, 12PR TT/TL
16.9-24 IND
TI-05
12PR
TL
19.5L-24 IND
10, 12PR
TL
TI-06
18.4-26 IND
16.9-28 IND
Tractor Small Tyres
Plá‰tû pro malé traktory
TS-01
4.00-8
TS-02
2PR TT/TL
TS-05
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
5.00-12
6.5/75-14
4.0-10
TS-03
2, 4, 6PR TT
4PR TT
2, 4PR TT
5.0-10
2, 4, 6PR TT
4PR TT
2, 4, 6PR TT
690x180-15
TS-06
8, 10PR TL
10, 14PR TL
6.5/80-12
5.00-15
6.5/80-15
TS-04
2, 4PR TT
TS-07
4PR TT
6.00-16
7.50-16
7.50-16
7.50-20
8.3-20
6, 8PR
6PR
8PR
6PR
6PR
TT
TT
TT/TL
TT
TT*
Agricultural Radial Tyres
Zemûdûlské radiální plá‰tû
AR-01
AR-02
385/65R22.5 (15R22.5)
161F TL
445/65R22.5 (18R22.5) IMP 169D TL
445/65R22.5 (18R22.5)
169F TL
560/60R22.5
161D TL
Implement Tyres
Nosné plá‰tû
IM-01
10.50-16
IM-02 (TO2)
14PR TT
IM-06
4.00-10
12PR TT
140K TT/TL (TO2)
IM-07
4PR TT
IM-09
500/60-22.5
550/60-22.5
13.00-18
13.00-18
IM-03
400/60-15.5
400/60-15.5
500/50-17
14.5/80-18
IM-04
12PR TT
10.0/80-12
6, 8, 10PR
10.0/75-15.3 8, 10, 12, 14, 18PR
10.0/75-15.3
10, 12, 14PR REINF
10.0/75-15.3
18PR REINF
11.5/80-15.3 8, 10, 12, 14, 16PR
11.5/80-15.3 10, 12, 14, 16PR REINF
12.5/80-15.3
14PR
12.5/80-15.3
14PR REINF
15.0/55-17
10, 12, 14PR
19.0/45-17
10, 14PR
12.5/80-18
14, 16PR
13.0/65-18
16PR
13.0/65-18
16PR REINF
TT/TL
TT/TL
TT
TL
TT/TL
TT
TL
TL
TL
TL
TT
TT
TT
IM-08
10, 14PR TL
14PR TRAILER TL
10, 14PR TL
10.0/80-12
10.0/80-12
6PR TL
8PR TT/TL
IM-10
12, 16PR TL
12, 16PR TL
200/60-14.5
200/60-14.5
6PR TL
10PR TT/TL
* In preparation
v pfiípravû
Implement Traction Tyres
Zemûdûlské zábûrové plá‰tû
TR-01
15.0/55-17
400/70-20
15.5/80-24
15.5/80-24
15.5/80-24
17.5L-24
TR-03
10, 12PR
150B
12, 14, 16PR
163A8
12, 14PR REINF
10PR
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TR-06
31x15.50-15
8PR TL
31x15.50-15
10, 14PR TL
12.0/75-18
152A8 TL*
12, 16PR TL
10.0/75-15.3
TR-05
8, 10PR TT/TL
TR-08
8PR TL
TR-11
TR-12
500/60-22.5
600/40-22.5
TR-04
8, 10, 14PR TT/TL
10, 14PR TT/TL
12PR TL
TR-07
TR-10
14-17.5
10.0/75-15.3
11.5/80-15.3
12.0/75-18
12PR TL
400/60-15.5
500/60-22.5
550/60-22.5
550/60-22.5
600/50-22.5
14.5/80-18
12PR TT
TR-09
14PR
12, 16PR
12, 16PR
171A8
12, 16PR
TL
TL
TL
TL
TL
12.5/80-18
10, 12PR TL
Other Mitas branded product
Dal‰í v˘robky se znaãkou Mitas
MPT, Off the Road and Forklift Tyres
Mimosilniãní plá‰tû
Multipurpose Radial Tyres
Víceúãelové radiální plá‰tû
Multipurpose Tyres (diagonal)
Víceúãelové plá‰tû (diagonální)
Earthmover Radial Tyres (EM)
Plá‰tû pro stavební stroje radiální (EM)
Earthmover Tyres (EM)
Plá‰tû pro velké stavební stroje (EM)
Excavator Tyres
Plá‰tû pro rypadla
Roller Tyres
Plá‰tû pro válce
Grader Tyres
Plá‰tû pro grejdry
Fork Lift Tyres
Plá‰tû pro vysokozdviÏné vozíky
Motorcycle Tyres
Plá‰tû pro motocykly
Truck Tyres
Nákladní plá‰tû
Aircraft Tyres
Letecké plá‰tû
Tractor Front Tyres
Traktorové pfiední plá‰tû
TF-01
TF-03
6.00-16
7.50-16
7.50-20
6PR TT
6PR TT
6PR TT
6.00-16
6.50-16
7.50-16
9.00-16
10.00-16
6.00-18
6.50-20
7.50-20
F3
6PR
6PR
6PR
6PR
8PR
6PR
6PR
6PR
TT
TT
TT
TT*
TT
TT*
TT*
TT
11L-16
10PR TL
Tractor Bantam Tyres
Plá‰tû pro ruãní vozíky
B1 AERO
12x4
12x4
B3
2PR TT
2PR/28J TT
4.00-8
B5
2PR TT
16x4
16x4
2, 4PR TT
4PR/71J TT SUPER
Skid Steer Tyres
Plá‰tû pro malé nakladaãe
SK-01
23x8.50-12
10.0/75-15.3
SK-02
6PR TL
8, 10PR TT/TL
23x8.50-12
27x8.50-15
10-16.5
12-16.5
6PR
6PR
8PR
10PR
TL
TL
TL
TL
* In preparation
v pfiípravû

Podobné dokumenty

TRUCK TYRES

TRUCK TYRES Plá‰tû pro lehké nákladní automobily Protektorování Motoplá‰tû Veloplá‰tû a velodu‰e Gumárenské smûsi

Více

Příloha D: Ceník pro Dopravce Breakdown Service Ceník

Příloha D: Ceník pro Dopravce Breakdown Service Ceník Příloha D: Ceník pro Dopravce Breakdown Service Ceník pro Dopravce Není platný bez podepsané smlouvy

Více

NOKIAN HEAVY TYRES PRODEJNÍ CENÍK Výroba

NOKIAN HEAVY TYRES PRODEJNÍ CENÍK Výroba 540/65R28// 500/70-28 TR 218A 800/40-26.5 TR 218A BROMOBUT 600/70-38// 650/75-38 TR 218 600/50-22.5/ 600/55R22.5 TR 218A BROMOBUT 500/55-15.5/500/60-15.5 TR15 BROMOBUT 700/45-22.5// 710/40-22.5 TR ...

Více

Forterra Dodatek navodu 2010 CZ

Forterra Dodatek navodu 2010 CZ *Rychlospojky se zachycením odkapů............................... 10 Přídavná závaží ..................................................................... 11 ∗Závaží předního tříbodového závěsu ......

Více

CZmanual WELL PTI_universal s 840V

CZmanual WELL PTI_universal s 840V Popisuje mechanizmus hardwaroveho připojení.

Více

Označování motoplášťů

Označování motoplášťů H 3.15 inch J 3.50 inch L 3.65 inch

Více