Noxyde - TX COLOR sro

Transkript

Noxyde - TX COLOR sro
TECHNICKÝ LIST
NOXYDETM
DISTRIBUTOR/VÝROBCE
Tradix Color spol. s r.o.
Rust - Oleum Netherlands B.V.
K Obecnímu úřadu 10
Roosendaal
251 70 Herink
Holandsko
tel. 323 637243
e-mail: [email protected]
POPIS
Antikorozní, nátěr na bázi vysoce elastických polymerů rozptýlených ve vodě obsahující účinné
inhibitory koroze. Vodotěsný, elastický (200%), odolný proti nárazu, bez olova.Vynikající
ochrana proti korozi,vlivům povětrnosti a řadě chemikálií.
1. Na litině,oceli,speciálních slitinách /např Korten /,galvanizované a metalizované oceli,
hliníku,mědi, zinku, olovu – jako prevence koroze a vodě-vzdorná úprava.
- Ocelové konstrukce, oplechování, kovové střechy, konstrukce v chemických provozech a
rafinériích,konstrukce vystavené vlivu slané vody, přístavní konstrukce.
- Mosty, vodní tanky /venkovní nátěry/, tanky na naftu a oleje /venkovní nátěry/, ocelová sila,
chladicí věže, jeřáby atd.
- na ocelové konstrukce v interiérech, kde nelze použít rozpouštědlové nátěry.
2. Ředěný 25% vody jako adhezní základ na málo nebo neporézní povrchy jako např.
sklo, glazované cihly,hlazený beton,keramiku,keramické obklady atd.. Na novou
,galvanizovanou ocel a inox je nejprve nutno aplikovat speciální základ – GALVAPRIM nebo
PEGALINK
DOPORUČENÉ POUŽITÍ
TECHNICKÉ ÚDAJE
Pojivová báze:
Pigmenty
Vzhled:
Lesk (60º)
Barva:
plastifikované styren akrylové pryskyřice
Titanová běloba, Zinkfosfáty
saténový povrch
± 20 %
anglická červená, šedo-zelená, šedo-béžová, bílá,černá,
hnědá, modrá /viz vzorkovnice/
Sušina:
62%± 3 váhových/55 ± 3% objemových
Hustota :
1,2-1,3 gram/cm3
VOC - obsah maximální
15 g/l
připraven k použití max. 15 g/l
Kategorie
A/i
EU limity
140g/l (2007) 140g/l (2010)
Vhodné vrchní nátěry
Coating PRT, Lesklé alkydové nátěry např ALKYTHANE 7500,
Aryline,
lesklé
a
pololesklé
akrylové
disperze
Bod vzplanutí:
nehořlavý
DOBA SCHNUTÍ
(při 20º C, RV 50%)
Zaschlý na dotek:
1,5 hodiny
Na manipulaci:
3 hodiny
Přetíratelný:
po 24 hodinách
Plně vytvrzen:
±2 týdny
Doba zasychání je závislá na teplotě vzduchu, teplotě povrchu, relativní vlhkosti vzduchu a
ventilaci /větru/. Zvýšená ventilace a teplota podkladu zkracují dobu schnutí.
SPOTŘEBA
teoretická
Štětec/váleček:
200 – 300g/m2/ vrstva
Bez-vzduchovým stříkáním: 300 – 500g/m 2/vrstva
Tloušťka filmu
suchý film 175 µm /při 400g/m2/= mokrý film 320 µm
Celková spotřeba pro optimální antikorozní ochranu = 800g/m2 =350µm suchý film
Při použití jako adhezní základ činí spotřeba cca 100g/m2
Praktická spotřeba závisí na řadě faktorů jako je poréznost a hrubost podkladu a ztrátách
materiálu při aplikaci.
PŘÍPRAVA POVRCHU
Povrch musí být odprášený a zbavený koroze nejlépe otryskáním pískem na Sa2 nebo vysokotlakou vodou (minimálně 600 barů). Před-úprava povrchu mechanickými nástroji na St2 je
rovněž akceptovatelnou metodou. Nový galvanizovaný povrch, nový pozink, hliník a nerezovou
ocel je před aplikací NOXYDE opatřit základovým nátěrem Galvaprim nebo Pegalink.
Strana 1 (celkem 2)
NOXYDE
Zpracováno: 4.7.2008
TECHNICKÝ LIST
APLIKACE
Neředěný jako antikorozní nátěr. Ředěný cca 25% vody jako
adhezní základ
Válečkem:
. Neředěný jako antikorozní nátěr Ředěný cca 25% vody jako
adhezní základ
Vzduchovým stříkáním:
nelze
Bez-vzduchovým stříkáním: Neředěný. Tryska 13-17 tlak min 170 barů. Lze aplikovat
ve dvou vrstvách celkovou tloušťku 350 um.
Upozornění : NOXYDE zůstává i po zaschnutí mírně lepivý. V případě, že je nutno zabránit
znečistění povrchu je možno použít na NOXYDE vrchní nátěry.
V případě aplikace v interiérech , zajistěte odpovídající větrání. Při přerušení práce ponořte štětec
nebo pistoli do vody.
Štětcem:
POZNÁMKA
PODMÍNKY APLIKACE
Teplota vzduchu a podkladu vyšší než 8°C a nižší než 55°C.Relativní vlhkost vzduchu nižší než
80%. Teplota podkladu minimálně 3o C nad rosný bod.
ŘEDĚNÍ
voda
ČISTĚNÍ NÁSTROJŮ
voda
BALENÍ
Balení: 5 kg a 20 kg
BEZPEČNOST
Bezpečnostní list na vyžádání
SKLADOVATELNOST
4 roky od data výroby v uzavřených nádobách na suchém, dobře větraném místě mimo přímé
slunce a při teplotách 5-35°C. Chraňte před mrazem.
Strana 2 (celkem 2)
NOXYDE
Zpracováno: 4.7.2008

Podobné dokumenty

Redox EP Metalprimer

Redox EP Metalprimer asy schnutí se mohou vlivem zm n vn jších podmínek adekvátn m nit. ist ní ná adí edidlem Redox 0104 nebo technickým benzinem.

Více

Dekorativní vločky

Dekorativní vločky TECHNICKÝ LIST DEKORATIVNÍ VLOČKY DISTRIBUTOR/VÝROBCE

Více

(\212ic\355 materi\341l.xls)

(\212ic\355 materi\341l.xls) NONABSORBABLE SUTURES in foil packs

Více

Dobrý den, jak jsme Vám slíbili, posíláme níže návod, jak, za jakou

Dobrý den, jak jsme Vám slíbili, posíláme níže návod, jak, za jakou je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 9339 Copyright © 2014, eCENTRE, a.s. Tato elektronická pošta je zasílána v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o ně...

Více

České vysoké učení technické

České vysoké učení technické Vedoucí práce: RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., odd. tokamak ÚFP AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Přestože měkké rentgenové záření zaujímá jen úzkou část spektra vyzařovaného fúzním plazmatem, má zásadní význam pro...

Více

Cromadex 903 Primer

Cromadex 903 Primer Issued: 01/05/2014 Revision Date: 01/05/2017

Více