systémové přístupy v sociálním začleňování na místní úrovni

Transkript

systémové přístupy v sociálním začleňování na místní úrovni
Při příležitosti ukončení projektu Polis (tvorba a podpora
nediskriminační sociální, vzdělávací a zaměstnanostní politiky)
si Vás dovolujeme pozvat na pracovní setkání zaměřené na
Systémové přístupy v sociálním začleňování na místní úrovni
Rádi bychom věnovali vymezený čas facilitované diskusi a pokusili se nalézt
podněty pro formulování lokálně použitelných nástrojů efektivního sociální začleňování vícečetně znevýhodněných osob.
Diskuse bude nahrávána, její výstupy budou sumarizovány a poskytnuty
všem účastníkům. Věříme, že diskuse bude dále pokračovat v elektronické
podobě, aby bylo možné, na jejím závěru, adekvátně formulovat některé principy
pro sociální začleňování v městech a obcích.
Pracovní setkání se uskuteční
19. 8. 2008 v prostorách Masarykovy koleje
(Thákurova 1, Praha 6, na rohu s Evropskou – 5 minut pěšky či 1 zastávku tramvaje ze stanice metra Dejvická směr Divoká Šárka)
Debata bude uvedena krátkými referáty:
ƒƒ Štěpána Moravce (Člověk v tísni, o.p.s.)
Co ukázal projekt Polis
ƒƒ Marka Podlahy (OSZRL – Agentura)
Úloha Agentury v sociálním začleňování
ƒƒ Petra Víška (Socioklub Praha)
Program řešení deprivovaných částí měst
(představení připravované koncepce MMR ČR)
ƒƒ Radka Jiránka (odbor prevence kriminality, MV ČR)
Bezpečnostní aspekty sociálního vyloučení
ƒƒ Kláry Laurenčíkové (skupina pro sociální programy ve školství, MŠMT ČR)
Podpora sociální inkluze
prostřednictvím změn v systému vzdělávání
Program:
9:30–10:00
10:00–11:30
11:30–11:45
11:45–13:00
13:00–13:20
13:20–13:45
13:45–14:00
14:00–15:00
registrace účastníků
vstupní referáty s otázkami na referující I.
přestávka
vstupní referáty s otázkami na referující II.
přestávka
diskuse nad závěry referátů
přestávka
diskuse (formulace doporučení)
Vaši účast na pracovním setkání považujeme za důležitou,
a proto Vás prosíme o přijetí pozvání a současně o potvrzení účasti
do 10. 8. 2008 na adresu [email protected],
případně na telefonní číslo 777 78 78 62
www.epolis.cz
www.clovekvtisni.cz