7. číslo, II. ročník, září 2011

Komentáře

Transkript

7. číslo, II. ročník, září 2011








7. ČÍSLO | II. ROČNÍK | ZÁŘÍ 2011
KLUBKO

…informací, inspirace a nápadů kam s dětmi v Praze 10



ÚVODNÍK
Vážení a milí čtenáři a příznivci Klubka,
prázdniny nám pomalu protekly mezi prsty a už nám letí vstříc nový školní rok… Spolu s ním
se opět dokutálelo čerstvé vydání Klubka. A jak jinak než s tematikou věnující se začátku
školy. Dočtete se mnoho zajímavostí – pokračuje rubrika s názvem Abeceda dětských nemocí
– tentokrát nemoci od písmene C a minimum ze znalostí první pomoci, k tomuto tématu se
přidá i nový rozpis očkování, který naleznete v jednom z článků.
S novým číslem přichází komiks s oblíbeným Klubíčkem, samozřejmě na téma škola.
Vyzkoušíme váš postřeh v poznávačce, kde budete hledat rozdíly mezi dvěma obrázky –
můžete si je i vybarvit veselými barvičkami. Nakonec se dozvíte, co organizace v Praze 10
v následujících měsících chystají pro děti, a mnoho dalších potřebných rad a informací,
které se vám jistě budou hodit.
Nezbývá než popřát hezké počtení nad řádky nového Klubka. Budeme rádi, když nám
zachováte svou přízeň a těšíme se na vás s vydáním dalšího čísla našeho časopisu!
Škole zdar!
Vaše redakce časopisu Klubko
PŘIPRAVÍ ŠKOLA NAŠE
DĚTI PRO ŽIVOT?
Škola, jak ji známe, nehledí do budoucnosti
ani neodráží naši přítomnost, nýbrž je
usazena hluboko v minulosti. Dnešní systém
vzdělávání vznikl za dob a pro potřeby
průmyslové revoluce 19. století. Veřejné
vzdělání zdarma pro všechny byla revoluční
myšlenka. Mnozí byli přesvědčeni, že chudé
děti na ulici jsou nevzdělatelné. A co si
dnes myslíme o malých Romech? Vzdělání
bylo určeno pro potřebnou pracovní sílu
do výroby. Škola byla tedy uspořádána
podobným způsobem jako továrna. Děti jsou
seskupeny podle data výroby. Proč si myslíme,
že věk je to nejdůležitější, co mají děti
společné? Všem jsou ve skupinách předávány
stejné informace, stejným způsobem a stejnou
rychlostí. Připravujeme děti na to, jak
obstát v ekonomice 21. století, způsobem
odvozeným ze století devatenáctého. Bude to
fungovat?
Současnost je taková: děti hrají hry
3,5 hodiny týdně, dívají se 16,5 hodiny
týdně na televizi, 5,5 hodiny týdně stráví
u počítače, dvě hodiny si čtou, poslouchají
Harryho Pottera na i-Podu, píší esemesky
a noviny na Facebooku. 76 % učitelů nikdy
nevyužilo Wikipedii, blog nebo podcast. 63 %
učitelů nepoužívá při výuce žádné moderní
technologie. Než bude našim dětem 38 let,
vystřídají v průměru 14 zaměstnání. Většina
z těchto zaměstnání dnes neexistuje. Jak jim
pomůže to, co dělají dnes ve škole?
Děti, které tento rok nastupují do školy, půjdou do důchodu v roce 2070. Nikdo
nemá ani potuchy, jak bude svět vypadat za pět
let a jak si povede ekonomika na konci příštího týdne. Nicméně vzděláváme děti, aby uspěly ve světě a uměly řešit jeho problémy. Z toho
nám
vyplývá, že kreativita by měla
mít
stejnou váhu jako gramotnost. Jediné, co může
být v neznámé budoucnosti dětem užitečné,
bude umění nacházet
nejrůznější vhodná
řešení, což je jedna z definic kreativity. Kreativita
je nacházení co
největšího smysluplného počtu
odpovědí či řešení. Místo toho je
ale škola založena
na principu jedné
správné odpovědi,
který vede ke stigmatizaci
chyb
a omylů. Správná odpově je
v učebnici, ale tam
se nedívejte a neopisujte, to je podvádění.
Mimo školu se tomu
sice říká spolupráce,
ale te pracujte každý
sám za sebe.
Příliš mnoho lidí
projde svým životem,
aniž by rozpoznali, v čem spočívá jejich
talent. Znáte lidi, které zrovna nebaví jejich
práce? Svoje zaměstnání tak nějak přečkají
od pondělí do pátku. Ale občas potkáte lidi,
kteří svoji práci milují a neumí si představit, že
by dělali něco jiného, než dělají. Jejich práce
je to, čím jsou.
Mnoho lidí si myslí, že nemá žádný speciální
talent. Jedním z hlavních důvodů je vzdělání.
Vzdělání odvádí lidi od jejich talentu. Lidské
zdroje jsou jako přírodní zdroje. Nejsou vidět
kolem nás, ale musíme je hledat, a někdy
i hodně hluboko. Možná si myslíte, že právě
škola je místem, kde se talenty těží. Ale,
bohužel, opak je pravdou. Kolika z vás v dětství
říkali: Tohle nedělej, tím se neuživíš? Když
děláte něco, co vás baví, čas má jiný rozměr.
Pokud jste zabráni do něčeho, co máte rádi,
hodina vám připadá jako pět minut. Když se
zabýváte něčím, co vás otravuje, pět minut se
zdá jako hodina. Zamyslete se nad tím, co vás
baví, u čeho se nenudíte. Tam někde poblíž
bude ležet váš talent.
Má-li lidstvo přežít, musí být dnešní
generace dětí chytřejší a kreativnější, aby
našla řešení stále složitějších a závažnějších
problémů, kterým jako lidstvo čelíme.
Musíme začít využívat všech typů inteligence
a talentů. Učme děti kriticky přemýšlet, učme
je nacházet různá řešení, učme je analyzovat,
řešit problémy a aplikovat. A způsobem, jaký
je baví, například prostřednictvím moderních
technologií. Je to digitální generace.
Podle přednášek Kena Robinsona volně
přeložila Mgr. Karin Marques
Mach a Šebestová se pripravují do školy
Kurz pro děti, které se chystají do 1. třídy. Co vaše děti čeká? Rozmanitý
program poskládaný do hodinové lekce jednou za týden. Intenzivně budeme
podporovat uvolňování ruky tak, aby byla co nejlépe připravená naučit se
psát. Rozvíjet budeme zrakové a sluchové vnímání, aby nás nepřekvapila ta
hromada písmenek a hlásek. Nebudeme se učit matematiku jako ve škole,
ale jen si tak „hrát“ s knoflíky, kostkami, fazolemi, puntíky a obrázky, aby
z nás byl výborný počtář. Rozcvičíme si i jazýček a pamě
. Nezapomeneme
na posilování pravolevé orientace, vnímání času a prostoru, abychom se
neztratili a k tomu všemu se naučíme správně
p
dýchat
ý
a trochu odpočívat
p
při relaxačních hrách. Čekají na nás i zapeklité úkoly, které budeme řešit
ve skupině, protože víc hlav víc vymyslí a naučíme se pracovat hlavně
samostatně, do školy to bude důležité. Budeme mít i svoje poklady – pracovní
listy, kde je všechno udělané tak, aby nás už nic od září 2012 nepřekvapilo.
Minimální počet dětí v kurzu: 8
Maximální počet dětí v kurzu: 10
Studijní materiály: 150 Kč
Kurz: říjen – květen (přibližná cena se pohybuje kolem 3 410 Kč)
Úhrada je možná na základě přihlášky na účet nebo v hotovosti v den zahájení kurzu. Neučí se v době jarních prázdnin a státních svátků.
Klub K2
Praha 10, Ostružinová 9
Tel.: 723 824 703; www.klubk2.cz
2
CENTRUM
ALTERNATIVNÍ VÝUKY
Mgr. Irena Bartošová
PRÁZDNINOVÉ
TRAMPOTY
aneb Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Z dílny školáků
Pod lavici dýmovnici
hodil Standa Nováků,
te se třese někde v lese,
že bude mít poznámku.
•••
Jako žáček první třídy
spolkl jsem dvě bílé křídy.
Jako žáček 2. C
spláchl jsem se do WC.
Když se brala holá věta,
spadla na mě mapa světa.
O schod v běhu poklusem
zakopl jsem s glóbusem.
Před sborovnou když jsem upad,
začal po mně někdo dupat!
Poznámku jsem dostal znění:
Žák se válí po zvonění!
Samozřejmě byl jsem dítko,
upadl jsem na kružítko.
Připích se též na nástěnku,
špendlíky jsou už naštěstí venku.
Ve 4. a 5. třídě
líbil jsem se jisté Lídě.
V 6. třídě mi ta dívka čilá
cvičkou pěkně nabančila.
V 8. třídě psal jsem na koleně
o hodině naší Zdeně.
Poznámku jsem dostal novou:
Obtěžuje Novákovou!
•••
Kráčeli jsme do školy,
strachy celí rozklepaní,
psali první úkoly
a vždy byli poctivě naučení.
L
éto se nám pomalu přehouplo
blíže k podzimu a nezbývá než se
poohlédnout za uplynulými dvěma
měsíci prázdnin. Hodnocení mi asi příliš
nepřísluší, ale neodpustím si poznámku,
že to bylo vskutku léto za posledních pár let
chladné a deštivé… Moje maličkost, naše
dvě děti a náš pes jsme zcela neplánovaně
strávili celé dva prázdninové měsíce na naší
chatičce ve středních Čechách. Nebylo noci,
kdy by nespadlo pár kapek z oblohy, a večer
jsme museli přitápět. Koho by napadlo, že
v červenci, uprostřed léta, budeme muset topit
v kamnech?! A zde začíná epizoda několika
malých nemilých náhod nebo spíše nehod,
které se rozhodly zpestřit nám už tak dost
nezvyklé letní měsíce.
Vše začalo kamny. Jednoho krásného dne,
kdy pro změnu opět pršelo, nezbývalo než
sesbírat pár šišek, přinést ze sklípku dřevo
a zatopit, aby se nám do peřin a spacáku
nedostala mnou velmi neoblíbená vlhkost
a neútulnost. To se pak člověk v posteli jen
vrtí a neví, jak ulehnout, navíc v peřině, která
je prosycena vlhkým a chladivým vzduchem.
Brr! Jenže dvířka od kamen se rozhodla, že
tedy už po těch mnoha letech sloužení zkrátka
doslouží, vybrala si jeden sychravý večer
a upadla. Přesněji napsáno, zůstala mi v ruce
a já koukala do díry v kamnech, kam jsem
chvíli před tím pracně zabalila balíčky s šiškami
a přidala pár polínek na zátop. Ouha… Jak
jen tedy tohle vyřeším? Kdyby alespoň v té
chvíli upadla ta dolní dvířka, ale horní? To už
v nich nezatopíme . A tak nastala peripetie
s vymýšlením náhradního řešení – jak v tento
chladivý letní večer zahřát naše vlhkým
vzduchem prosycené peřiny. Spásný nápad
se mi vloudil do hlavy bleskurychle: „Vždy
máme ve skříni ukrytý přímotop, tak si pro
dnešní večer vezmeme ten a další dny snad
už budou teplejší a nebude ho potřeba!,“
uvažovala jsem sama pro sebe. Vydala jsem
se hledat naši záchranu v podobě náhradního
topení a netrvalo dlouho a kamínka byla
postavena na místo, odkud bude místnost
hned vyhřátá. Přece jen mne pronásledovala
myšlenka, co když to bude velká dávka pro
naši elektrickou sí
v chatě? Přece jen chata
byla postavena s určitým omezeným výkonem
a možnostmi, a pokud v ní bude zapojeno
více spotřebičů náročných na příkon elektrické
energie, může se stát, že v lepším případě
vyhodíme pojistky. Nebo se elektřina rozjede
ještě v horším směru a už budeme kromě
náhradních kamen svítit a ohřívat se u svíček.
Nicméně touha po vyhřátém vzduchu, teplé
peřině a zahnané vlhkosti byla silnější. A tak se
zapojil přímotop do elektrické sítě. Vše běželo
jako na drátku až do té doby, než jsem si šla
asi po třech nedělích zapnout notebook s tím,
že se podívám, jak to vypadá s došlou poštou,
zda nás někdo za tu dobu náhodou neshání.
3
Jedna věc je velmi nestabilní, a sice zdejší
příjem internetu – v naší chatařské oblasti je
omezený – jak jsem se dověděla při telefonátu
s provozovatelem internetu, kdy mi operátor
sdělil, že signál je závislý na několika faktorech
– na umístění vysílače – respektive vzdálenosti
naší chaty od něj, na počasí, na krajině kolem
– a na mnohém dalším. Tudíž jsem po čtvrtém
neúspěšném restartu počítače a marné snahy
přihlásit se na internet pro přečtení e-mailů
notebook vypnula a rozhodla se, že si tedy
aspoň pustím televizi a podívám se, co se děje
ve světě. To jsem ještě netušila, že to bude
poslední šance vidět naše elektrické obvody
v chodu tak, jak mají fungovat. Po odvysílané
čtvrthodině televizního programu obraz
zničehožnic zmizel a blik… Televize přestala
vysílat. „To je určitě jen vyhozená pojistka,
to bude v pohodě – nahodíme a vše půjde
jako před výpadkem proudu,“ pomyslela
jsem si, ale to jsem netušila, že závada bude
daleko rozsáhlejší. Vzala jsem tedy baterku,
nebo
v jedenáct hodin v noci není ani v tom
nejletnějším létě vidět na krok, a začala
montovat v budníku umístěném na zdi, kde
je ukrytá elektřina. Nahodila jsem všechny
jističe, vyměnila veškeré pojistky za nové,
ale nic. Elektřina se neumoudřila a rozhodla
se, že elektrické zásuvky v chatě – kromě
jediné – nebudou fungovat. Ejhle! Rychle
jsem zkontrolovala, zda zásuvka, kde máme
připojenou ledničku, je funkční, nebo
být bez
chlazených potravin, by nebylo dost dobře
možné… Uff, jaká úleva! Funguje. Ale také
jako jediná. A tak začal kolotoč s hledáním
prodlužovacích šňůr, abychom mohli připojit
ještě další životně důležité a pro nás zcela
nezbytné civilizační výdobytky – jako např.
televizi, rádio, nabíječku na mobilní telefon,
notebook apod. Vše jsem se rozhodla řešit až
druhý den ráno, nebo
se od jisté doby řídím
heslem: „Ráno moudřejší večera.“ A tak jsem
tedy zapojila elektrické spotřebiče do jediné
zásuvky a modlila se, aby se i ona nerozhodla
pro stávku a nepřidala se k ostatním kolegyním.
Od sousedů jsem dostala tip na pána, místního
osadníka trvale pobývajícího v chatové oblasti,
který se zabývá poruchami a následnými
opravami závad v elektrickém obvodě. Jupíí!
Došla jsem k němu s prosbou o pomoc, že
mám na prázdninách v chatě ještě babičku, tetu
a sestřenice našich dětí a přece jen je potřeba
drobet více zásuvek než pouze jedna jediná.
Pan soused nelenil, popadl nářadí, sbalil kufřík
a šel… Zkoušečkou prošel všechny nefunkční
zásuvky, prohlédl i budník vyvedený na fasádu,
ve kterém jsem měnila pojistky a nahazovala
jističe, a výsledek byl, že chyba bude na trase
– tedy někde ve vodicím kabelu. Ale kde?
Ouha. Tak jsem se snažila zavolat manžela
s dotazem, kde je ještě jeden budník, kam je
sveden zásuvkový obvod, ale… To by nesmělo
být moje veselé prázdninové chataření, kdyby
vše šlo hladce. Manželovi v ten den dosloužil
mobil a nebyl nijak k zastižení. Výborně! Jsem
tedy na vše sama a pátrám hluboce v paměti,
kde by tento obvod mohl být uložen?! Ha! Už
si matně vzpomínám. Řeč byla kdysi o jednom
z mnoha stropních panelů. Ale který je ten
správný? Tenhle? Nebo tamten? Začali jsme
tedy postupně sundávat jeden po druhém,
až se nám podařilo objevit panel, který šel
kupodivu odebrat. Ale k vyústění zásuvkového
obvodu to bylo daleko. Pan elektrikář bohužel
z tohoto místa neměl možnost natáhnout se
až k hledanému budníku a provést kontrolu.
Co te? Nic. Musíme se s panem odborníkem
rozloučit s nepořízenou a vymyslet jiné
řešení. Netuším, že na prodlužovací kabely
pojedeme další celý měsíc a chlup. Manželovi
v práci zajistili nový telefon a druhý den
už je konečně k zastižení. Nelení a shání
kamaráda, který by nám vyřešil problém se
zhaslou polovinou chaty. „Jo, kamaráde,
te odjíždím na dva týdny dovolené, ozvi se
mi potom a domluvíme se.“ „O. k.,“ říkám
si, „je to naše chyba, že jsme začali věci
řešit, až když se vše zcela zhroutilo.“ Nevadí,
počkáme, snad nebude nějaká další nemilá
příhoda v tom prázdninovém shonu… Ještě
nevím, že ta finančně i časově nejnáročnější
nás teprve čeká. Ale nepředbíhejme! Už
se po těchto událostech bojím na něco jen
pomyslet. Jakmile si něco pomyslím, hned se
to chystá a do pár hodin nás nemine. Poučena
kdysi kolegou v práci, že nahlas nemáme
říkat to, co nechceme, aby se stalo. No jo,
ale mně se stane, i když na to jen pomyslím,
natož to vyslovím. To byl začátek týdne, v němž
si manžel plánoval vzít na čtvrtek a pátek
dovolenou, a prodloužit si tak víkend s námi
na chatě.
V následující dny se mi podařilo předvést
pár dalších výborných uměleckých kousků
– třeba zlikvidovat kliku od WC, když jsem
při zavírání dveří zjistila, že nedoklaply.
Co se děje? Juknu na bok dveří a jejda –
kouká na mne zobáček u zámku, který
se chystá vypadnout na zem, a za ním
už skáče i pružinka… Takže nezbývá než
vymontovat celý zámek – jeho vnitřní část
– a jet koupit nový. Už si začínám říkat, že
těch nehod by mohlo drobet ubývat. Opak
je pravdou. Přišel čtvrtek a já se těšila, že mi
s výchovou našich divokých ratolestí pomůže
tatínek. Dopoledne tedy balíme děti s tím,
že pojedeme na nákup do vedlejší vesnice,
přičemž mě čeká vyjet jako vždy ze zahrady,
otočit auto, naložit tátu, který v mezičase
zavírá a zamyká branku, a můžeme jet.
Jenže už bylo divné, že mi auto při výjezdu 2x
zastavilo – špatně jsem držela spojku s plynem
a udusila jsem motor. „Nemám dneska dobrý
den, raději bychom neměli nikam jezdit.
Cítím se unaveně. Každodenní kolotoč kolem
dětí – ve dne v noci – to si člověk nemá
kdy odpočinout a pořádně vydechnout,“
říkám si sama pro sebe. To ale netuším, že
má slova mají takovou váhu, že jsem se
měla poslechnout a skutečně nevyjíždět. Co
následovalo? Při couvání jsem sjela očima
na naše ječící a peroucí se děti a v tom –
Bum! Prásk! Řinčení skla. Ano. Do cesty se mi
postavil strom. A mně se podařilo kompletně
vysklít celé zadní okno u auta (pozn. Ford
kombi). Děti leknutím ztichly. Manžel se
též lekl a vyběhl z branky. „Prosím tě, co to
děláš?! Jste v pohodě?!“ přispěchal s těmito
slovy a viděl, že máme zadní část auta
promáčknutou, sklo celé vysypané a já bulící
za volantem házím klíčky od auta do trávy se
slovy, že už nebudu nikdy sedět za volantem.
A tak místo výletu za nákupy jsme se chopili
kýblu a šli sbírat titěrné střípky, aby se nikdo
neporanil. Na nákupy jezdil manžel se starší
dcerkou autobusem, co jiného nám v tu chvíli
zbývalo. Následovala peripetie s výměnou
autoskla, kdy nám při našem štěstí objednali
sklo přední – přestože jsme nahlásili nehodu
při couvání a že došlo k narušení celého
zadního skla. Objednáni jsme byli na pondělí
hned brzo ráno, kdy si muž vyjednal den
dovolené navíc, abych nemusela do servisu
na výměnu s dětmi, a tam se dozvím, že
v ten den auto zasklené nebude z důvodu
objednání špatného skla. Tak to už jsem byla
hotová docela. S vypětím sil jsme se domluvili
v náhradním servisu a sklo nám nakonec
ve stejný den namontovali jinde. Manžel si
tedy nebral zmíněný den dovolené nadarmo,
jak to zpočátku vypadalo.
A takto bych mohla pokračovat dál:
Synovi jsem nechtěně rozbila nejoblíbenější
hračku – sekačku na trávu – při vytahování ze
zahradního domku, kdy se mi v ruce rozpadla
na tři kusy. Poté jsme se přesunuli na tři dny
do Prahy – vyprat prádlo a vyřídit nejnutnější.
Při vypalování DVD s fotografiemi z prázdnin
a jejich kopírování na internet přilétl počítačový
virus a já v tom spěchu a únavě zároveň, kdy
už jsem u PC téměř usínala, místo abych
klikla pro jeho odmítnutí, odklepla jsem jej
se souhlasem, že může k nám do počítače.
A tak máme zablokovaný přístup na internet
a musíme opět žádat kamaráda, aby nám
s tím pomohl a počítač odviroval. Pračka se
nám v Praze začíná hroutit, při odstředění
vydává prapodivné zvuky a já mám hrůzu
v ní prát, natož ždímat – nebo
při všech
těch událostech bych nerada ještě vytopila
sousedy a řešila další z mnoha problémů.
Ztratila jsem před domem klíče od auta –
naštěstí je našel pan soused a přinesl nám
je až pozdě večer, kdy jsem už počítala, kolik
peněz si budu muset dát stranou z rodičovské
na výrobu náhradních… A co vy? Také jste
měli veselé prázdniny a nenudili se, jako tomu
bylo u nás? Píši v době, kdy většina z věcí je
spravena, nahrazena – jen ta elektřina stále
nefunguje, a tak si říkám, že snad dopíšu tyto
řádky a stihnu je odeslat bez potíží. Pračka asi
stále vydává ty příšerné zvuky, to zjistím zítra,
kdy jedeme opět téměř po třech týdnech vyprat
kupu věcí, a při zapnutí počítače, hlavně
po připojení na internet, se na mě usměje virus
s přihlouplým varováním, že mám zavirovaný
počítač a že musím zaplatit bůhvíkolik dolarů,
abych měla klid a pustil mě pak laskavě
do světa po internetu.
Ale když nejde o život, nejde o nic – toto
rčení mám dennodenně na paměti a všem těm
událostem, které nás potkaly a ještě potkají, se
dnes již od srdce směji, i když mi v těch chvílích
úplně do smíchu nebylo. Ale věřte, že by se to
nestalo zcela určitě – a víte, v jakém případě?
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“
Přeji všem hezký a co nejpohodovější
návrat z letních dovolených a prázdnin, klidné
zasednutí do školních lavic a zapojení se
do pracovních procesů.
J. S.
ABC DĚTSKÝCH NEMOCÍ
Zdravíme naše pravidelné čtenáře a čtenářky při pokračování seriálu o dětských nemocech a první pomoci. V tomto čísle se budeme věnovat nemocem začínajícím písmenem C. Pokud vás napadne při čtení následujících řádků nějaký návrh, námitka, doplnění – sem s ním. Doufáme, že se i tentokrát dozvíte spoustu zajímavostí i užitečných
rad, a budeme se opět těšit na naše čtenáře v příštím čísle časopisu Klubko, kde nás
čekají nemoci začínající písmenem D a jako
bonus opět jeden případ první pomoci.
CUKROVKA (DIABETES MELLITUS)
Cukrovka je chronické autoimunitní onemocnění způsobené poruchou tvorby inzulinu pro nefunkčnost Langerhansových ost-
růvků. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi, což následně ovlivňuje
i metabolismus ostatních živin v organismu.
Cukrovka se u dítěte může objevit v kterémkoli věku, i u velmi malých dětí. Onemocnění se projevuje velmi nenápadně a většina
příznaků se rodičům vůbec nemusí jevit jako
známka nějaké nemoci.
Mezi obvyklé příznaky cukrovky patří:
nadměrná žízeň, únava, hubnutí i přes normální stravovací návyky, někdy pomočování,
občasná nevolnost a zvracení.
Často se právě těmto příznakům nevěnuje pozornost a přisuzují se např. růstu, přílišné aktivitě, stresu apod. Při projevech v dětském věku se vždy jedná o diabetes mellitus
4
1. typu, který je závislý na injekčním podávání inzulinu.
Komplikace diabetu:
Hypoglykemie: Nízká hladina cukru (glykemie) v krvi. Příčinou tohoto stavu je vysoká
dávka inzulinu, špatně zvolený druh inzulinu,
přílišná fyzická aktivita, hladovění při současné léčbě inzulinem nebo málo cukru ve stravě. Hypoglykemie se rozvíjí velmi rychle.
Příznaky hypoglykemie: bolest hlavy, zvýšené pocení, třes, mravenčení, snížená citlivost končetin, dezorientace, změna chování a u dětí často ztráta rovnováhy a odmítání chůze.
První pomoc spočívá v podání rychle vstřebatelného cukru. V případě, že se u nemoc-
ného projeví hypoglykemie, je nutné co
nejdříve podat něco sladkého, cukr, ovocný džus, čokoládu apod. Diabetik by proto vždy měl mít v kapse něco sladkého. Stačí
kostka cukru, bonbon apod. Pokud nemocný již není při vědomí a nemá k dispozici přípravek pro injekční podání glukózy do svalu
(glukagon), je nutné co nejrychleji volat RZP
155 nebo 112. Diabetik, jeho rodina a každý, kdo má nemocné dítě na starost (učitel apod.), by měl znát příznaky hypoglykemie a první pomoc. Neléčená hypoglykemie
může vést ke kómatu až ke smrti.
Hyperglykemie: Vysoká hladina cukru (glykemie) v krvi. Příčinou tohoto stavu je nedostatečná dávka inzulinu, vynechání aplikace
inzulinu, u nemocných s inzulinovou pumpou bývá při zalomení kanyly nebo jejím
vytažení a tím přerušení dodávky inzulinu pumpou. Hyperglykemie se rozvíjí velmi
pomalu a zpočátku poměrně nenápadně.
Příznaky hyperglykemie: žízeň, nevolnost,
zvracení, časté močení, dehydratace, bolest
břicha, nejasné vidění, podrážděnost, únava, zmatenost, hluboké, tzv. Kussmaulovo
dýchání, z úst nemocného je cítit pach acetonu, nízký krevní tlak (hypotenze).
Pokud není hyperglykemie včas zjištěna a kompenzována, dochází postupně
ke ketoacidóze – rozvratu vnitřního prostředí organismu. V tomto případě je nutná hospitalizace nemocného. Diabetik by měl mít
doma testovací proužky na moč diaPHAN,
které určí závažnost hyperglykemie a možný
nástup ketoacidózy.
První pomoc spočívá ve zjištění glykemie
na glukometru, který každý diabetik léčený
inzulinem používá. Podle naměřené hodnoty se aplikuje krátkodobý inzulin (dle doporučení lékaře). Po aplikaci je nutné zkontrolovat hladinu glykemie glukometrem.
Pokud hladina glykemie neklesá, obra
te se
na lékařskou pomoc.
Chronické komplikace diabetu:
Mezi chronické komplikace diabetu patří postižení nervů, oční sítnice, ledvin, srdce
a cév. Je proto nutné, aby diabetik docházel
na preventivní prohlídky. Těmto komplikacím lze poměrně úspěšně předcházet zdravou životosprávou, spoluprací se zdravotníky a dodržováním doporučených opatření.
Cukrovka je velmi závažné onemocnění,
ale pokud se nemocný chová zodpovědně,
může žít i poměrně normální život. S cukrovkou lze i sportovat, je však nutné mít na zřeteli, že se se zvýšenými fyzickými nároky musí
upravit i dávka inzulinu a stravy. Je velmi
důležité, aby všechny osoby pečující o takto nemocné dítě byly poučeny, jak postupovat v případě výskytu možných komplikací apod.
Zajímavé internetové odkazy týkající se
cukrovky u dětí:
CANDIDA ALBICANS – KANDIDÓZA
Candida albicans je druh parazitické kvasinky, řadící se do říše hub. Do lidského těla
se dostává krátce po porodu a je naší při-
Moučnivka – postihuje obvykle kojence.
Projevuje se bílými povlaky (soor) kdekoli
v ústech, na jazyku, dásních. Povlak vzhledem připomíná zbytky mléka v ústech, ale
nejde setřít. Dítě nijak neobtěžuje, nebolí a nesvědí, ale při kojení dochází k nekonečnému přenosu mezi ústy kojence a bradavkou matky. U kojence nemoc někdy bývá
provázena i mokvajícími puchýřky kolem
konečníku. U takto malých dětí je nejvhodnější léčbou potírat ústa 0,5% roztokem
genciánové violeti. Genciánová viole
má
fialovou barvu a obtížně se dostává z oblečení, avšak pro dítě je relativně neškodná.
Je volně dostupná v lékárně. Též je důležité veškeré dudlíky (savička i šidítko) pravidelně vyvářet ve vodě s trochou octa a nutná je současná léčba bradavek kojící matky.
„
Diabetik by vždy
měl mít v kapse
něco sladkého.
“
Prsní bradavky, které jsou napadené moučnivkou, provází pálivá bolest, která obvykle
přetrvává i po skončení kojení. Může vystřelovat do podpaží a do zad. Bradavky mohou
být zarudlé a šupinaté nebo nateklé, hladké a lesklé. Léčba také spočívá v potírání
bradavek genciánovou violetí, častém větrání, aby se zabraňovalo množení kvasinek
v nasládlém a vlhkém prostředí. Lze použít
i homeopatika, která napomáhají útlumu
množení kvasinek. V případě, že ani při léčbě genciánovou violetí nedochází do 4 dnů
ke zlepšení, navštivte lékaře.
ří svědění a pálení v oblasti žaludu a předkožky se současným nadměrným hromaděním bělavé hmoty. Sliznice je zarudlá, oteklá a je poseta červenými skvrnkami. Chlapci bez sexuální aktivity se mohou nakazit
přenosem z infikovaných ručníků nebo prádla. U chlapců, kteří trpívají mykózou penisu, je dobré dohlédnout, aby nosili bavlněné spodní prádlo, nejlépe neupnuté (trenýrky), a na dobrou hygienu.
Léčba mykózy – kandidózy: Léčba spočívá v podávání antimykotických přípravků
a léků, které kvasinky a plísně hubí. Někdy
je ale nutné postupovat komplexně – zvýšit
imunitu, navrátit tělu rovnováhu, aby kvasinky neměly možnost se opět přemnožit. Mezi
přírodní pomocníky, kteří hubí kvasinky, patří např. syrový česnek nebo česnek v tabletách, aloe vera, tea tree olej, extrakt z grapefruitových jadérek, Komolen, Vironal apod.
Imunitu podpoří také dostatečný přísun vitaminu C do organismu, echinaceové přípravky, jablečný ocet apod. Léčba mykózy bývá
někdy dlouhodobá a vyžaduje trpělivost.
Zajímavé internetové odkazy týkající se
problematiky Candida albicans:
www.metabolicketypy.com
www.mykoza.com
www.doktor.zdravi.cz
www.zdravejsi-zivot.cz
CELIAKIE
Celiakie je celoživotní onemocnění, způsobené nesnášenlivostí lepku v potravě.
K typickým příznakům této nemoci patří:
průjem, obrovské stolice s výrazným zápachem, nevolnost až zvracení, plynatost, křeče v břiše, únava, úbytek hmotnosti. Problémy jsou zapříčiněny tím, že působením lepku dochází ke změně sliznice tenkého střeva (ilea) a snižuje se jeho schopnost trávení a vstřebávání živin. Toto onemocnění se
může projevit kdykoli během života.
U dětí se obvykle ukáže brzy po přechodu
na kašovitou stravu, kdy se po přípravcích
obsahujících lepek (krupicová kaše, piškoty
apod.) u postiženého objeví objemné zapáchající stolice, dítě je mrzuté, plačtivé, může
mít nafouklé bříško, postupně ztrácí chu
k jídlu, ubývá na váze a málo roste.
U dospělých vyjde tento problém najevo
obvykle po nějaké zátěžové situaci, např.
nemoci, těhotenství apod. Příznaky bývají
obdobné jako u dětí.


 


Vaginální mykóza – k hlavním příznakům patří svědění a pálení v oblasti poševního vchodu a bělavý až tvarohovitý výtok, obvykle bez zápachu. Poševní sliznice bývá nateklá a zarudlá. U malých holčiček bývá důvodem výskytu nošení plen, špatná nebo naopak přehnaná hygiena genitálií a konečníku,
koupání v bazénu či vrozená predispozice pro
vznik vaginální mykózy. Mykózami velmi často trpí nemocní cukrovkou. Kvasinky mají rády
teplé a vlhké prostředí s omezeným přístupem
vzduchu, proto je důležité, aby holčičky, které
jsou náchylné k tomuto druhu mykózy, nosily bavlněné spodní prádlo, byly jim častěji
vyměňovány plenky a při návštěvě koupališ
si
na souši svlékaly mokré plavky. Léčbu u dětí je
vždy nutné zkonzultovat s lékařem.
Mykóza penisu – k hlavním příznakům pat-
Celiakie neznamená alergii na lepek.
Mezi těmito pojmy jsou určité rozdíly. Celiakie je nemoc, která je trvalá. Jedinou léčbou je bezlepková dieta. Brzy po přechodu
na bezlepkovou stravu se organismus dostává do normálu a nepříjemné příznaky mizí.
Léčba celiakie by se neměla podceňovat.
Neléčená nemoc zvyšuje nebezpečí vzniku
rakoviny.
Potraviny, které je nutné vyřadit z jídelníčku: Mouka (žitná, pšeničná, ovesná, špaldo-

www.cukrovka.zdrave.cz
www.mojecukrovka.cz
www.cukrovka.info
www.diadeti.cz
www.hospitalteachers.eu
www.zdravnet.cz
rozenou součástí. V našem organismu žije
v souladu s ostatními bakteriemi. Za určitých podmínek dochází k jejímu přemnožení a následné infekci - kandidóze. Nejčastěji při snížené imunitě, např. při léčbě hormonálními preparáty, léčbě antibiotiky, chemoterapii, cukrovce, špatné životosprávě,
v nadměrně stresovém období apod. Děti
nejvíce trpí moučnivkou, vaginální mykózou
a mykózou penisu.
5
vá, ječmenná), pečivo a chléb z mouky obsahující gluten (včetně celozrnného), těstoviny,
knedlíky připravené z mouky obsahující gluten, výrobky obsahující „lepkovou mouku“ –
může jít například o přídatné látky, dále škroby, polévky, zmrzlina, rostlinná masa, koření
a sójové omáčky. U všech potravin je nutné
pečlivě sledovat etikety a složení výrobků.
Zajímavé internetové odkazy týkající se
celiakie:
www.celiak.cz
www.vylecit.cz
www.potravinova-alergie.info
www.zivotbezlepku.estranky.cz
www.scumdoctor.com
malým vzrůstem. To, co by u dospělého způsobilo poměrně malou lokalizovanou popáleninu, u dítěte zasáhne třeba i více než
polovinu plochy tělíčka. Čím větší plocha je
zasažena, tím horší je prognóza stavu.
Ošetření malé popáleniny:
PRVNÍ POMOC U POPÁLENÉHO,
OPAŘENÉHO DÍTĚTE
Často slýcháme ve zprávách nebo čteme
v novinách, že se někde opařilo či popálilo malé dítě. Každý rodič jistě ví, že i přes
sebevětší hlídání našich ratolestí stačí
mžik a úraz je tady. Děti se nejčastěji opaří, popálí horkou nebo vroucí vodou, sáhnutím na plotýnku, plynová kamna, žehličku apod. I přes krátké působení vlivu nadměrného tepla dochází k závažným popáleninám. Je nutné jednat rychle, nezmatkovat a v horších případech vyhledat lékařskou
pomoc. Popáleniny u dětí jsou komplikovanější než u dospělých, což je dáno hlavně
Myšlena je popálenina velikosti dlaně dítěte, povrchová, kdy nedojde k porušení kůže
– pouze k jejímu zčervenání. V tomto případě je důležité z postiženého místa odstranit
oblečení a chladit slabým proudem studené vody. Po zmírnění bolesti místo kryjte sterilním krytím – postačí vyžehlený kapesník.
Ošetření závažnější popáleniny:
Důležité je odstranit oděv nasáklý horkou
tekutinou, nejlépe rozstřižením nebo rozříznutím. Pokud na dítěti hoří oděv, povalte ho
na zem, přikryjte dekou z přírodního materiálu a koulejte ho po zemi, dokud oheň neuhasíte. Tkaninu, která na spálenině pevně
drží, nikdy neodstraňujte!!! Postižená místa
chlate slabým proudem studené vody
Důležitá je prevence popálenin. Nejlépe
mějte doma stůl bez ubrusu nebo ho zajistěte sponami. Hrnky, talíře a vše s horkým
obsahem dávejte z dosahu všetečných dětských ručiček. Veškeré kabely (od varné konvice, remosky apod.) pečlivě kryjte a nenechávejte v dosahu dětí. Vařte pouze na zadních plotýnkách. Při koupání ve vaně posazujte dítě zády ke kohoutku, aby na sebe
nepustilo horkou vodu.
Změny v povinném
očkování
EĜH]HQ
32=251$=0ċ1<92ý.29$&Ë0.$/(1'Èě,
3R GORXKêFK RGERUQêFK GLVNX]tFK ]DþDO YýHVNp UHSXEOLFH SODWLW QRYê RþNRYDFt NDOHQGiĜ
1HMYê]QDPQČMãt]PČQRXMH]UXãHQtSORãQpKRRþNRYiQtSURWLWXEHUNXOy]H.WpWR~SUDYČYHGOD
SĜHGHYãtP SĜt]QLYi HSLGHPLRORJLFNi VLWXDFH SURWRåH YêVN\W WXEHUNXOy]\ X QiV SDWĜt PH]L
QHMQLåãt Y(YURSČ 3UR PDPLQN\ D MHMLFK GČWL SĜLQiãt QRYê NDOHQGiĜ L GDOãt GĤOHåLWp ]PČQ\
YRþNRYiQt NWHUp XPRåQt þDVQČMãt ]DKiMHQt RþNRYiQt SURWL þHUQpPX NDãOL SQHXPRNRNĤP
QHERURWDYLUĤP
2þNRYDFtNDOHQGiĜSURGČWLGROHWSODWQêRGOLVWRSDGX
ÒSOQêRþNRYDFtNDOHQGiĜQDOH]QHWHYSODWQpP]QČQt9\KOiãN\6ERRþNRYiQtSURWLLQIHNþQtPQHPRFHP
sĢŬ
WŽǀŝŶŶĠŽēŬŽǀĄŶş
EĞƉŽǀŝŶŶĠŽēŬŽǀĄŶş
ŽĚϲ͘ƚljĚŶĞ
ZŽƚĂǀŝƌLJ;ϭ͘ĚĄǀŬĂͿʹŶĂƉƎ͘ZŽƚĂƌŝdž
ŽĚϵ͘ƚljĚŶĞ
,ĞdžĂǀĂŬĐşŶĂ;ϭ͘ĚĄǀŬĂͿ
ZŽƚĂǀŝƌLJ;Ϯ͘ĚĄǀŬĂͿʹŶĂƉƎ͘ZŽƚĂƌŝdž
ϯŵĢƐşĐĞ
,ĞdžĂǀĂŬĐşŶĂ;Ϯ͘ĚĄǀŬĂͿ
ϰŵĢƐşĐĞ
,ĞdžĂǀĂŬĐşŶĂ;ϯ͘ĚĄǀŬĂͿ
ϱŵĢƐşĐƽ
ϭϭ͘Ͳϭϱ͘ŵĢƐşĐ
ϭϱŵĢƐşĐƽ
ƉƎşƵƓŶŝĐĞ
^ƉĂůŶŝēŬLJ͕njĂƌĚĢŶŬLJ͕
;ϭ͘ĚĄǀŬĂͿ
ĚŽϭϴ͘ŵĢƐşĐĞ
,ĞdžĂǀĂŬĐşŶĂ;ϰ͘ĚĄǀŬĂͿ
^ƉĂůŶŝēŬLJ͕njĂƌĚĢŶŬLJ͕
;Ϯ͘ĚĄǀŬĂͿ
WŶĞƵŵŽŬŽŬLJ;ϭ͘ĚĄǀŬĂͿ
,ƌĂnjĞŶŽnjĞnjĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶşʹŶĂƉƎ͘^LJŶĨůŽƌŝdž
WŶĞƵŵŽŬŽŬLJ;Ϯ͘ĚĄǀŬĂͿ
,ƌĂnjĞŶŽnjĞnjĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶşʹŶĂƉƎ͘^LJŶĨůŽƌŝdž
WŶĞƵŵŽŬŽŬLJ;ϯ͘ĚĄǀŬĂͿ
,ƌĂnjĞŶŽnjĞnjĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶşʹŶĂƉƎ͘^LJŶĨůŽƌŝdž
WŶĞƵŵŽŬŽŬLJ;ϰ͘ĚĄǀŬĂ͕ƉƎĞŽēŬŽǀĄŶşͿ
,ƌĂnjĞŶŽnjĞnjĚƌĂǀŽƚŶşŚŽƉŽũŝƓƚĢŶşʹŶĂƉƎ͘^LJŶĨůŽƌŝdž
^ƉĂůŶŝēŬLJ͕njĂƌĚĢŶŬLJ͕ƉƎşƵƓŶŝĐĞнŶĞƓƚŽǀŝĐĞʹWƌŝŽƌŝdž
dĞƚƌĂ;ϭ͘ĚĄǀŬĂͿ
^ƉĂůŶŝēŬLJ͕njĂƌĚĢŶŬLJ͕ƉƎşƵƓŶŝĐĞнŶĞƓƚŽǀŝĐĞʹWƌŝŽƌŝdž
dĞƚƌĂ;Ϯ͘ĚĄǀŬĂͿ
3529Ë&(,1)250$&Ë.217$.78-7(
$0,&RPPXQLFDWLRQVy'DYLG9RQGUXãNDy7êQy3UDKD
yWHOyHPDLOGDYLGYRQGUXVND#DPLFF]
V listopadu loňského roku začal platit nový očkovací kalendář pro děti.
Mezi nejvýznamnější změny patří zrušení plošného očkování proti tuberkulóze a také možnost časnějšího
zahájení očkování proti černému
kašli, pneumokokům či rotavirům.
Jelikož se domníváme, že informací
pro maminky není nikdy dost, dovolujeme si vám nabídnout přehledný očkovací kalendář. Díky němu si
můžete udělat představu o tom, kdy
a jaké očkování čeká vaše dě
átko.


 
=GURMH9\KOiãND
6ERRþNRYiQtSURWL
LQIHNþQtPQHPRFHP
9\KOiãNDþ6E
NWHURXVHPČQt9\KOiãNDþ
6ERRþNRYiQt
SURWLLQIHNþQtPQHPRFHP
9\KOiãNDNWHURX
VHPČQt9\KOiãNDþ
6ERRþNRYiQt
SURWLLQIHNþQtPQHPRFHP
=iNRQ6E
9DNFtQ\6\QIORUL[5RWDUL[
3ULRUL[7HWUDD%RRVWUL[LQM
VWĜtNDþNDMVRXUHJLVWURYDQp
OpNDĜVNpSĜtSUDYN\Yi]DQp
QDOpNDĜVNêSĜHGSLV3ĜHþWČWH
VLSURVtPSHþOLYČSĜtEDORYRX
LQIRUPDFL5HNODPDQD
KXPiQQtOpNDĜVNpSĜtSUDYN\



Ϯϭ͘ĂǎϮϱ͘ŵĢƐşĐ ƉƎşƵƓŶŝĐĞ
po dobu 10-20 min. Nikdy neochlazujte delší dobu celé tělíčko!!! Mohlo by dojít
k podchlazení nebo rozvoji šoku. Když se
bolest trochu zmírní, kryjte místo sterilním
krytím nebo vyžehleným kapesníkem. Nikdy
na postižené místo nedávejte žádný olej
nebo mast!!! Odvezte dítě nejlépe na popáleninovou jednotku nebo volejte RZP. Pokud
je popálenina závažnější nebo postihuje větší plochu kůže dítěte, neprodleně volejte
RZP. Do příjezdu RZP postupujte podle výše
zmíněného.
6
ZÁBAVA
Komiks – Klubíčko a škola
© J.S.
7
NAJDI 5 ROZDÍLŮ
Hanka a Pé
a jdou do školy
Řešení na straně 11
8
PÍSNIČKA
Vzpomínka
na
prázdniny...
PRÁZDNINOVÝ KUFR
V. Rosin / M. Růžičková
9
10
Řešení ze strany 8: rozdíly – u holčičky je to knoflík a podkolenka, u chlapečka kapsa, záplata a prak.
11
KAM S DĚTMI
S ORGANIZACEMI PRAHY 10
21.9. 2011 od 19 do 22 hodin
Jak poznám, že je moje dítě šikanované
KLUB RODIČŮ
A DĚTÍ K2
První část cyklu Jak ochránit své dítě
a projektu O škole po škole. Pomůžeme
vám poznat, jestli vaše dítě zažívá šikanu.
Poradíme vám, čeho si všímat, na co se ptát,
jak mu pomoci a na co si dát pozor. Dozvíte
se, jak nejlépe postupovat při podezření
na šikanu vašeho dítěte.
Vstupné: 50 Kč (bez zajištěného hlídání dětí).
Více http://www.aisis.cz/aktualni-projekty/7minimalizace-sikany.html
Rezervace na email: [email protected], nebo
telefon 723 824 703.
Ostružinová 9,
Praha 10
www.klubk2.cz
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
kurzy pro rodiče s dětmi od 2 měsíců
semináře o výchově
dětský klub
školka K2
job klub
rekvalifikační kurz péče o děti
asociace pečovatelek o děti
mobilní dětský koutek
akce pro celou rodinu
středa od 16 do 18 hodin – hřiště pod
střechou; volná herna pro příchozí, vstup
60 Kč / rodina
1.9. Zahájení provozu školky K2 s lesním
programem
6.9. Zahájení provozu dětského klubu
(Zkusíme to bez maminek)
7.9. 2011 od 10 do 12 hodin
Den otevřených dveří
22. 9. od 19.30 do 21.00 hodin
Angličtina pro mírně pokročilé
20. 9. 2011 od 19.00 do 20.30
Jóga a uvolnění
Ukázková lekce pravidelného kurzu cvičení
jógy pro začátečníky i pokročilé s Martinou
Márovou. Vstup zdarma.
Cena kurzu 2 100 Kč / pololetí, nebo
jednorázové vstupné 150 Kč / lekci.
Rezervace na email: [email protected], nebo
telefon 723 824 703.
Informace a zápisy do kurzů na 1. pololetí
škol. roku 2011/2012. Doprovodný
program pro děti. Přijte, nebo mejlujte
svoje přihlášky, kurzy se již plní.
Vstupné – zdarma.
7.9. 2011 od 9 do 10 hodin
Setkání DOBRO-týmu
Setkání všech, kteří chtějí v K2 dobrovolně
pomáhat v následujícím školním roce.
Na programu bude rozdělení pravidelných
služeb a plán akcí.
Informace: [email protected]
7.9. 2011 od 16 do 17 hodin
Mach a Šebestová se připravují do školy
Ukázková hodina pravidelného kurzu pro
předškoláky. Centrum alternativní výuky pro
vaše děti každý týden připraví rozmanitý
hodinový program pro rozvoj zrakového
a sluchového vnímání, grafomotorického
nácviku a dalších dovedností potřebných pro
úspěšný start ve škole. Vstup zdarma.
Cena celoročního kurzu je 3 410 Kč
(říjen – květen). Rezervace na email:
[email protected], nebo telefon 723 824 703.
12. 9. Zahájení pravidelných dopoledních
kurzů pro rodiče s dětmi dle rozvrhu
20.9. 2011 od 16 do 18.30 hodin
Slavíme svátky a tradice s dětmi – seminář
Asociace pečovatelek (pouze pro členy).
Vede Regína Dlouhá. Informace: [email protected]
klubk2.cz
12
Přijte si vyzkoušet ukázkovou hodinu
našeho pravidelného kurzu angličtiny pro
dospělé. V tomto školním roce bude kurz
vede rodilou mluvčí! Cena kurzu 2 500 Kč
pololetí; ukázková hodina zdarma! Lektorka:
Elsa Vieira (USA), absolventka ITC TEFL
certificate (výuka AJ pro cizince).
Rezervace na email: [email protected], nebo
telefon 723 824 703.
29.9. 2011 od 19 do 21 hodin
První pomoc a resuscitace u dětí
Je to snadnější, než si myslíte. Je to
jednodušší, než nás učili. Vše co potřebujete
jsou dvě ruce. Přednáší: Marek Hylebrant,
vedoucí krajského školicího a výcvikového
střediska Územní záchranné služby
Středočeského kraje (akreditovaného Českou
lékařskou komorou a Českou asociací
sester).
Vstupné: 150 Kč. Rezervace na email:
[email protected], nebo telefon 723 824 703.
POMOZME DĚTEM V AFRICE
Klub K2 se účastní sbírky oblečení, hraček
a školních potřeb pro Mosambik. Můžete-li
pomoci, noste věci v krabicích či taškách
do Klubu K2 do 23.9. Možné je darovat
nejen dětské, ale i dospělé oblečení, vše
pouze letní! Dále hračky, leporela, školní
potřeby, dekorace pro výzdobu školy. Vaše
dary osobně odevzdá rodinám v Mosambiku
Dana Neumanová, pracovnice Gonarezhou
Transfrontier Park.
Více http://pomahameafrice.cz/o-projektu
Koordinuje Marie Petrů.
4. října od 16.30
divadelní představení pro děti
O panence a panáčkovi
13. října od 16.00
seminář pro rodiče
Dětský vzdor
21. října od 15.30
Pohádkový les
soutěže a hry pro děti
24. listopadu od 16.00
Adventní věnce
tvůrčí dílna pro rodiče s dětmi
5. prosince od 11.00, od 15.30 od 17.00
Mikulášská besídka
pro nejmenší
TOULCŮV DVŮR
Středisko ekologické
výchovy Hl. m. Prahy
Toulcův dvůr,
Kubatova 32/1, Praha 10 – PSČ 102 00
tel/fax: 271 750 548,
http://www.toulcuvdvur.cz/
Na některé akce je potřeba se registrovat!
Co se děje v trávě II
Pondělí 5. 9. 2011 / 09:30 – 12:30
Vhodné pro: děti od 2 do 7 let
Na tom našem dvoře
Středa 7. 9. 2011 / 15:30
také: 5. 10.
Nejdříve si všichni společně povyprávíme
o zvycích, které se vztahují k danému měsíci,
a pak se vydáme na pou
za zvířátky. Děti
si vždy vyrobí něco hezkého, zazpívají si
a zahrají v pěkném prostředí Toulcova dvora.
Vhodné pro: děti od 1 do 6 let s rodiči
Hrajeme si u maminky II.
Pondělí 12. 9. 2011 / 09:30 – 10:30
Připomeneme si jednoduché dětské
hry, říkanky a písničky, které podporují
psychomotorický vývoj dětí. Zaměříme
se na podporu zdravé chůze, zlepšení
koordinace pohybu a orientace v prostoru,
budeme využívat balanční míče a taktilní
disky. Zbyde čas i na pohádku, výtvarné
tvoření, za pěkného počasí se vypravíme
za zvířátky nebo na zahrádku.
Vhodné pro: maminky s dětmi od prvních
krůčků do cca 2 let (chodím, běhám)
také: 15. 9., 19. 9., 22. 9., 26. 9., 29. 9.,
3. 10., 6. 10., 10. 10., 13. 10.,17. 10.
Mámo, táto, nauč mě...
Pondělí 12. 9. 2011 / 10:00 – 11:30
Program je inspirovaný danou roční
dobou, zvyky a slavnostmi, lidovou hudbou
a slovesností. Čekají nás rytmické říkanky,
písničky, společné hrátky a tvoření, které nás
přivedou k hlubšímu prožívání běhu roku.
Část programu probíhá v přírodním areálu
Toulcova dvora. Navštívíme a pohladíme si
zvířátka na farmě či budeme pečovat o naši
zahrádku. Až budete děti oblékat, počítejte
s tím, že se při programu mohou umazat.
Předpokládáme aktivní zapojení rodičů
do programu.
Vhodné pro: Pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
také: 16. 9., 19. 9., 23. 9., 26. 9., 30. 9.,
3. 10., 7. 10., 10. 10., 14. 10., 17. 10.
Hrajeme si u maminky I.
Pondělí 12. 9. 2011 / 11:00 – 12:00
Podpoříme naše nejmenší v jejich
motorickém vývoji pomocí pohybových
říkanek, pohoupeme je na balančních
míčích, společně jim zazpíváme, s miminky
v náručí si zatančíme. Nezapomeneme
ani na sebe, pomocí jednoduchých cviků
se protáhneme a zpevníme pánevní dno.
Ve zbylém čase si děti pohrají a my budeme
sdílet své pocity a zkušenosti z mateřství
a probírat témata, která se k počátku
rodičovství vztahují.
Vhodné pro: maminky s miminky od 2
měsíců do prvních krůčků (ležím, lezu)
Přírodní předškolička
Úterý 13. 9. 2011 / 08:30 – 11:30
Předškolička je určena dětem, které půjdou
brzy do školky. Vyzkouší si, jestli zvládnou
strávit dopoledne bez rodičů. V programu
budou vedeny k větší samostatnosti,
tvořivosti, ke kamarádství a lásce k přírodě.
To vše za pomoci her, písniček, malování,
tvoření z přírodních materiálů, ale také při
zahradničení nebo při kontaktu se zvířátky
na naší farmě.
Vhodné pro: děti od 3 let bez rodičů.
také: 20. 9., 27. 9., 4. 10., 11. 10.,18. 10.
Biokuchařinka – zdravé vaření čtvera
ročních období
Středa 14. 9. 2011 / 10:00 – 12:30
Někteří lidé mají zato, že zdravě vařit je
nesmírná dřina. My Vás z tohoto omylu
vyvedeme, stačí mít oči a uši dokořán.
Příroda je plná darů, po celý rok má pro nás
prostřený stůl. Nebude chybět ani vyprávění,
písnička, taneček... a děti nám se vším
pomohou, nevěříte? Přesvědčte se sami!
Těšíme se na Vás.
Vhodné pro: rodiče s dětmi od 2 do 4 let.
Všeználek
Středa 14. 9. 2011 / 14:45 – 17:15
Zveme Vás na dobrodružné „Putování se
Všeználkem“. Společně budeme odhalovat
tajemství přírody, provádět různé pokusy,
pozorovat, co se kolem nás děje, starat se
o naši zahrádku a sklízet úrodu. Budeme
též malovat, lepit, vystřihovat, kreslit, sázet
a vařit.... A to vše za doprovodu veselých
písní a tanečků. Vytvoříme také společný
deník našich objevitelských výprav.
Vhodné pro: děti od 4 do 6 let bez rodičů.
také: 21. 9., 28. 9., 5. 10., 12. 10., 19. 10.
Žížalky
Čtvrtek 15. 9. 2011 / 09:00 – 10:00
Dovádění, skákání, básničky, písničky,
legrace, vše proložené láskou k přírodě
a nenásilným poznáváním našeho světa.
Pomocí zajímavých pomůcek rozvíjíme u dětí
pohybovou koordinaci celého těla, jemnou
motoriku, pamě
, vědomosti i schopnost
spolupracovat. Využíváme balanční míče,
taktilní disky, zvlněné chodníčky, padák
a další pomůcky.
Vhodné pro: Rodiče s dětmi od 2 do 4 let.


 
také: 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10.


také: 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10.
Poj
me si hrát na divadlo
Pondělí 12. 9. 2011 / 15:30 – 16:30
Malá divadelní dílna, ve které si děti vyzkouší
vše, co k divadlu patří. Ladný pohyb, krásnou
mluvu i scénografii. Určeno pro všechny
děti, které se nebojí přenést do světa fantazie
a vyzkoušet si zkrátka všechno.
Vhodné pro: děti od 3 do 6 let
také: 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10.
Příroda hrou
Čtvrtek 15. 9. 2011 / 10:00 – 12:00
Chcete se dětmi poznávat přírodu a hrát si
v ní? Pak je pro Vás určený tento program,
který se bude celý odehrávat venku v areálu
Toulcova dvora a jeho blízkém okolí.
Budeme poznávat přírodu v proměnách
ročních dob a učit se znát její souvislosti.
Zaměříme se na hraní tradičních venkovních
her. Děti se naučí pohybovat se v terénu,
hrát si a tvořit s přírodními materiály
a respektovat vše živé.
Vhodné pro: děti od dvou let s maminkou či
jiným blízkým

Poprázdninové interaktivní setkání se zvířaty
našeho dvora, informace o jejich životních
potřebách, přímý kontakt se zvířaty. Některá
zvířátka nakrmíme, navštívíme běžně
nedostupné prostory. Cestou se zastavíme
u políčka s bramborami, kde si jich pár
nakopeme a dáme upéci do připraveného
popela.
Vhodné pro: rodiče s dětmi do 8 let
Putování za českými zvyky a obyčeji
Neděle 11. 9. 2011 / 10:00 – 12:00
Šikulkové
Pondělí 12. 9. 2011 / 16:00 – 17:30
Výtvarná dílna pro děti. Město s auty, artista
balancující na provaze a další výrobky, které
nezůstanou ležet doma na polici. Výtvarná
dílna pro každého, kdo si rád hraje.
Vhodné pro: děti bez rodičů ve věku 5 – 7 let
také: 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10.
13
také: 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10.
Paletka skřítka Vítka
Čtvrtek 15. 9. 2011 / 11:00 – 12:00
Skřítek Vítek poradí dětem, které se chtějí
naučit malovat, jak si udělat krásnou sbírku
obrázků. Dětské prstíky postupně poznají
možnosti voskovek, tužky, rudky, uhlu,
vodových barev, temper, skládání, lepení,
stříhání a koláže.
také: 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10.
Velká šustivá zářijová dílna
Čtvrtek 22. 9. 2011 / 18:00 – 20:00
Modelujeme na statku
Čtvrtek 15. 9. 2011 / 13:30 – 14:30
Tatínku, poj
si hrát
Neděle 25. 9. 2011 / 10:00 – 12:00
Vhodné pro: rodiče s dětmi od 2,5 do 5 let
Toulcův dvůr je plný zvířátek, stromů, květin
a kamínků. To všechno můžeme vymodelovat
z modelíny, těsta i samotvrdnoucí hlíny. Až
získáme více cviku, vymodelujeme si něco
i z keramické hlíny a na závěr to slavnostně
vypálíme.
Vhodné pro: děti od 4 do 7 let
také: 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10.
Malujeme na statku
Čtvrtek 15. 9. 2011 / 14:50 – 15:50
Co nevíte o ježcích . . .
Pondělí 26. 9. 2011 / od 17:30
Zdravý domov
Středa 28. 9. 2011 / 10:00 – 12:00
Ptačí festival
Sobota 1. 10. 2011 / od 08:00
Toulcův dvůr je plný zvířátek, stromů, květin,
kamínků... to vše si nejdříve pořádně
prohlédneme a pak zkusíme namalovat.
Spojováním základních tvarů nám jako
kouzlem postupně ožije květina, list a časem
třeba i krásný huculský kůň.
Vhodné pro: děti od 4 do 7 let
Den zvířat na Toulcově dvoře
Sobota 1. 10. 2011 / 10:00 – 18:00
také: 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10.
Motýlci
Středa 5. 10. 2011 / 10:00 – 12:00
Od krůčku k tanečku II
Čtvrtek 15. 9. 2011 / 16:00 – 16:45
Tento program nevyžaduje aktivní účast
maminek, ale ani jejich účast nevylučuje.
Budeme se mj. učit tancovat ve dvojicích,
spojovat jednotlivé taneční krůčky do delších
tanečních vazeb a pomalu pronikat do tajů
taneční techniky. Další informace jsou stejné
jako u pátečního programu „Od krůčku
k tanečku I.
Vhodné pro: pro rodiče s dětmi od 4 do 6 let
také: 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10.
18. Biojarmark a Dožínkové slavnosti
Pátek 16. 9. – sobota 17.9.2011
V polovině září proběhnou společně
dvě velké akce – Biojarmark ekofarem
a Dožínkové slavnosti. Jejich pořadatelé
– Liga ekologických alternativ a Základní
článek Hnutí Brontosaurus Botič tak navazují
na pětiletou úspěšnou spolupráci.
Vhodné pro: všechny
Od krůčku k tanečku I
Pátek 16. 9. 2011 / 09:00 – 09:45
Tento program je určen všem dětem
i maminkám, které mají z hudby i tance
upřímnou radost a rády by svým dětem
umožnily další rozvoj pohybových schopností,
rytmického i tanečního cítění. Naučíme
se první taneční krůčky, které budeme
postupně spojovat do krátkých tanečních
vazeb. Vyzkoušíme si vnímat rytmus hudby
a rozeznávat pomalé nebo rychlé písničky.
Budeme se učit vytleskávat do hudby,
tancovat s plyšáčky, stužkami nebo šátečky.
Vhodné pro: pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let
také: 23. 9., 30. 9., 7. 10.,14. 10.
4. výstava křečků a křečíků Českého
křeččího klubu
Neděle 18. 9. 2011 / 10:00 – 17:00
Léčivé a pohádkové tóny
Středa 21. 9. 2011 / 10:00 – 12:00
také: 19. 10.
Jak se u nás žije zvířatům
Středa 21. 9. 2011 / 16:00 – 18:00
Léčivé tóny – radostné tvoření
Středa 21. 9. 2011 / 17:30 – 19:30
také: 19. 10.
Kurs masáží kojenců a batolat
Úterý 4. 10. 2011 / 10:00 – 12:00
také: 11. 10., 18. 10.
Den stromů v Dendrologické zahradě
Sobota 8. 10. 2011 / 10:00 – 16:00
Putování za českými zvyky a obyčeji
Neděle 9. 10. 2011 / 10:00 – 12:00
Kouzelný svět stromů
Pondělí 10. 10. 2011 / 16:00 – 18:00
Biokuchařinka – zdravé vaření čtvera
ročních období
Středa 12. 10. 2011 / 10:00 – 12:30
Šelmy Evropy
Středa 12. 10. 2011 / 16:00 – 18:00
Příroda hrou
Čtvrtek 13. 10. 2011 / 10:00 – 12:00
„Pražské“ lesy kdysi a dnes (výstava)
Pondělí 17. 10. – Neděle 23. 10. 2011
pracoviště Hostivař, Petrovice, Kunratice
Golfová 10/910, Praha 10 – Hostivař,
102 00, Tel.:/fax: 274 862 574
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ
Přihlášky do zájmových útvarů přijímají
pracoviště Strašnice, Hostivař, Kunratice
od 1. září 2011 do 16. září 2011 od 9,00
do 17,00 hodin na jednotlivých pracovištích
DDM Praha 10 – Domu UM.
NOVÝ SYSTÉM PŘIHLAŠOVÁNÍ
DO KROUŽKŮ
Jak může probíhat přihlášení:
varianta 1, přijdete osobně na jedno
z pracoviš
(podle prvního čísla u kódu
kroužku 1 – Strašnice, 3 – Hostivař, 4 –
Kunratice, 5 – Uhříněves): pokud budete znát
základní údaje, budete mít vybrán kroužek
(máte ho rezervován nebo je volný) sepíšeme
s Vámi přihlášku do 5ti minut
varianta 2, z internetu máte vybrán
kroužek, případně jste si telefonicky zjistili,
že je volný (můžete si udělat i telefonicky
rezervaci), zašlete na příslušné pracoviště
svůj email – u Strašnic – [email protected]
cz, u Hostivaře – Nová@dumum.cz,
u Uhříněvse – [email protected] Obratem
Vám bude zaslán email s údaji, které
potřebujeme vyplnit. Po jejich zaslání Vám
bude zaslána emailem přihláška ve formátu
PDF. Nejpozději do prvního konání kroužku
ji podepsanou předáte na příslušném
pracovišti. Součástí přihlášky je vždy
i podklad pro platbu. Bez provedené platby
je povolena pouze 1x návštěva kroužku.
Zahájenní činnosti zájmových útvarů
je v týdnu od 19. září 2011, ukončení
zájmových útvarů je v týdnu do 8. června
2012. Pouze zájmové útvary, které se účastní
pravidelných výkonnostních soutěží zahajují
a končí svoji činnost v termínech, které jsou
uvedeny u každého z těchto zájmových
útvarů. Stejně tak tomu je i u Centra pro
předškolní děti „Domeček“.
„HURÁ DO DOMEČKU“ V UHŘÍNĚVSI
Přednáška „O lese“
Pondělí 17. 10. 2011 / od 17:30
Zábavné odpoledne plné her a soutěží pro
všechny příchozí. Vyzkoušíte si, co všechno
nabízí kroužky DDM a nakonec si užijete
na skákacím hradě.
6. 9. 2011 (15:00 – 17:00)
Dřevíčkohrátky
Středa 19. 10. – Neděle 23. 10. 2011
ZASTÁVKA VOLNÝ ČAS – PROPAGAČNÍ
AKCE DDM
Interaktivní hravá výstava pro všechny generace.
Drát, přírodniny a smalt
Středa 19. 10. 2011 / 14:00 – 17:00
Zapékané smalty
Středa 19. 10. 2011 / 18:00 – 20:00
DŮM UM
http://www.dumum.cz/
pracoviště Strašnice,
Vršovice, Malešice
Pod Strašnickou
vinicí 23, Praha 10 –
Strašnice, 100 00
Tel./fax: 274 772 081
Mob./ pouze GSM brána: 603 178 820
Propagační akce DDM v Praze. Trasa
historických tramvají s nabídkou činností
DDM v Praze.
7. 9. 2011 (14:00 – 18:00)
TURNAJ STIGA HOKEJ V KLUBU 803
První poprázdninový turnaj a hned premiéra.
Brusle potřebovat nebudeš, ale určitě se
zapotíš:) Registrace od 15:30
7. 9. 2011 (16:00 – 17:30)
PO PRÁZDNINÁCH S DOMEM UM
VE STRAŠNICÍCH
Zábavné dopoledne a odpoledne
8. 9. 2011 (10:00 – 16:00)
KLUB HOSTIVAŘ – TURNAJ FOTBÁLEK
Registrace do turnaje začíná v 15:30. Přijte
si zasoutěžit a poměřit síly s ostatními.
8. 9. 2011 (15:30 – 19:00)
pracoviště Uhříněves, Dubeč, Kolovraty
V Bytovkách, Praha 22 – Uhříněves, 104 00
Tel./fax: 274 877 017
14
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN
Přijte všichni, kdo máte chu
výtvarně strávit
sobotní dopoledne do keramické dílny DDM
Prahy 10 – Domu UM Uhříněves. Seznámíme
se zde se zdobením porcelánových misek,
talířků a hrnečků. Poplatek za každý
odnesený kus je 30 Kč. Bližší informace
a rezervace míst na: [email protected]
cz, kontaktní osoba Bc. Miroslava Hráská.
Organizuje: DDM Praha 10 – Dům UM
Uhříněves, podporováno MHMP, dle ročního
plánu. 17. 9. 2011 (09:00 – 12:00)
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „LETNÍ VÍLA“
DDM Praha 10 – Dům UM v Uhříněvsi
vyhlašuje výtvarně-keramickou soutěž
na téma „LETNÍ VÍLA“ pro děti navštěvující
i nenavštěvující zájmové kroužky DDM
Prahy 10 – Dům UM. Práce označte
jménem, věkem, kontaktem (telefonní č.,
e-mail) a doneste do kanceláře DDM Praha
10 – Dům UM v Uhříněvsi. Práce budou
vyhodnoceny, vystaveny a vítězové oceněni.
Proto všichni malujte, modelujte a vyrábějte.
Bližší informace: [email protected],
kontaktní osoba Bc. Miroslava Hráská.
Organizuje: DDM Praha 10 – Dům UM
Uhříněves, podporováno MHMP. Dle ročního
plánu. 19. 9. – 21. 10. 2011
NÁVRHY GRAFFITI V KLUBU 803
Návrhy graffitů na téma 20 tisíc mil pod
mořem. Ty nejzajímavější přenesou šikovní
sprejeři na stěny klubu.
21. 9. 2011 (14:00 – 18:00)
OTEVŘENÁ VÝTVARNÁ DÍLNA
V GOLFOVÉ
Zdobení „Skleněné podložky“ Nutné
přihlášení na [email protected]
24. 9. 2011 (10:00 – 13:00)
KLUB HOSTIVAŘ – TURNAJ DÁMA
Registrace do turnaje začíná v 15:30. Přijte
si zasoutěžit a poměřit síly s ostatními.
26. 9. 2011 (15:30 – 19:00)
VÝTVARNÉ PONDĚLÍ NA ZŠ PETROVICE
Téma dílny bude upřesněno na letácích
nebo v DDM Hostivař. Nutné přihlášení
na [email protected]
26. 9. 2011 (18:00 – 19:45)
PÁTEČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
VE STRAŠNICÍCH
Tématické výtvarné odpoledne
30. 9.2011 (15:00 – 18:00)
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „HRAVÝ PODZIM“
Vyrobte, nakreslete, ztvárněte libovolnou
výtvarnou technikou jak si představujete
„Hravý podzim“. Výrobek či práci přineste
do DDM Hostivař od 17. – 25.10. v úterý
1.11. proběhne vyhlášení výsledků a bude
zahájena výstava prací. Ukončení výstavy
18.11. Termín: 3. 10. – 18.11.2011
HRY A SOUTĚŽE V LESOPARKU HOSTIVAŘ
Soutěže s podzimní tématikou, společné
zamykání lesa.
3. 10. 2011 (15:00 – 16:30)
UMEČKOVÝ NETRADIČNÍ VÍCEBOJ
STRAŠNICE
Zábavné sportovní dopoledne s netradičními
disciplínami. 7. 10 .2011 (10:00 – 12:00)
florbalová liga (AFL). Tato soutěž je určena
pro účastníky kroužků DDM, škol a další
kamarády, kteří si chtějí zahrát florbal
pro zábavu. Soutěží se ve dvou věkových
kategoriích: mladší (ročníky 1998 a mladší)
a starší (ročníky 1995 – 1997). Týmy,
které se na konci soutěže umístí na prvních
třech místech v každé kategorii, vyhrávají
diplomy, pohár, medaile a další věcné ceny.
Týmy se musí přihlásit do termínu zahájení
soutěže! Soutěž končí květnovým víkendovým
turnajem, kde se vyhlašují výsledky
jednotlivých kategorií. Během turnajů panuje
v hale výborná sportovní atmosféra, proto
klidně vezměte kamarády, přidejte se!
MODELOVÁNÍ ZVÍŘÁTEK Z KERAMICKÉ
HLÍNY
Přijte všichni, kdo máte chu
výtvarně strávit
sobotní dopoledne do keramické dílny DDM
Prahy 10 – Domu UM Uhříněves. Naučíme
se zde jak správně pracovat s keramickou
hlínou a jak si vymodelovat zvířecí postavu.
Poplatek za jeden odnesený výrobek je
30 Kč. Bližší informace a rezervace míst
na: [email protected], kontaktní osoba
Bc.Miroslava Hráská.
Organizuje: DDM Praha10 – Dům UM
Uhříněves, podporováno MHMP,
dle ročního plánu.
8. 10. 2011 (09:00 – 12:00)
VÝTVARNÉ PONDĚLÍ NA ZŠ PETROVICE
Téma dílny bude upřesněno na letácích
nebo v DDM Hostivař. Nutné přihlášení
na [email protected]
10. 10. 2011 (18:00 – 19:45)
KLUB HOSTIVAŘ – TURNAJ PC
Registrace do turnaje začíná v 15:30.
12. 10. 2011 (15:30 – 19:00)
TURNAJ AUTODRÁHA V KLUBU 803
Závody na velké autodráze! Přij dokázat, že
v tobě dřímá pilot F1:)
Registrace od 14:30.
12. 10. 2011 (15:00 – 17:30)
OTEVŘENÁ VÝRVARNÁ DÍLNA
V GOLFOVÉ
„Fimo“ vyrábíme šperky a figurky. Nutné
přihlášení na [email protected]
22. 10. 2011 (10:00 – 13:00)
VÝTVARNÝ ATELIÉR „VITRÁŽ“
Přijte všichni, kdo máte chu
výtvarně strávit
sobotní dopoledne do výtvarného ateliéru
DDM Prahy 10 – Domu UM Uhříněves.
Ukážeme si, jak vytvořit z obyčejného kusu
skla, nebo zrcadla překrásnou dekoraci.
Poplatek za jeden odnesený výrobek je
30 Kč. Bližší informace a rezervace míst
na: [email protected], kontaktní osoba
Bc.Miroslava Hráská.
Organizuje: DDM Praha 10 – Dům UM
Uhříněves, podporováno MHMP,
dle ročního plánu.
22. 10. 2011 (09:00 – 12:00)
KLUB HOSTIVAŘ – PODZIMNÍ VÍCEBOJ
Registrace do turnaje začíná v 15:30. Přijte
si zasoutěžit a poměřit síly s ostatními.
25. 10. 2011 (15:30 – 19:00)
MATEŘSKÉ CENTRUM
FRYDOLÍNEK
T.J. SOKOL HOSTIVAŘ
Švehlova sokolovna,
U Branek 674/7,
Praha 10 – Hostivař
Tel. 602 974 854,
www.sokolhostivar.cz
provozní doba:
od 2.9. 2011: pondělí 10 – 13.30 hod.,
úterý až pátek 9 – 13.30 hod.
Po prázdninách začínáme v pátek 2. září.
Těšíme se na vás. Cena za dopoledne
130 Kč, pro členy Sokola 95 Kč,
za další dítě 55 Kč. Sourozenec do 1 roku
ZDARMA. PŘEZŮVKY S SEBOU.
Rádi využijeme v našem mateřském centru
hračky, odstrkovadla, chodítka po vašich
dětech.
Co vás u nás čeká:
8 tělocvična s různými prolézačkami,
skluzavkami, míči a odstrkovadly
8 herna se spoustou hraček, které průběžně
doplňujeme, a se skluzavkou a bazénem
plným kuliček
8 výtvarný koutek s vodovými barvami
a s připravenými šablonami a vymalování,
které každý týden měníme
8 vedený blok od 11 hod.: loutkové
představení pro nejmenší, např.
O kůzlátkách, O veliké řepě,
O sněhulákovi
8 zpívání a povídání říkanek s bubínky
a tamburínami
8 cvičení s velkým barevným padákem
v tělocvičně
8 příjemné posezení při dobré kávě nebo
čaji z naší kavárničky
Úterní odpolední Frydolínek bez
maminek od 4. října
15 – 18 hod. – zábavné odpoledne pro děti
od 2 let se zpíváním, loutkovým divadýlkem
a výtvarkou.
Středeční odpolední herna od 5. října
16 – 18 hod. – pojte si zahrát do prostor
herny se skluzavkou a bazénem s kuličkami
a spoustou hraček.
Cvičení rodičů s dětmi
Pro děti od 2 do 6 let.
V pondělí od 16 a 17 hod., úterý od 17 hod.
– začínáme 3. a 4. října.
Ve čtvrtek od 16 a 17 hod. – začínáme
29. září. Cena za kurz (15 hodin) 900 Kč +
členský příspěvek a úrazové pojištění na rok
2011 pro dítě 100 Kč a pro rodiče 300 Kč
(pokud jste ho již nezaplatili).
Ke každému dítěti je potřeba jedna dospělá
osoba, aby cvičební hodina mohla probíhat
plynule a byla plně využita. Cvičí se s různým
tradičním i méně tradičním náčiním
např. s žížalami, overbally, míči, švihadly,
třepetalkami aj.
TURNAJ Wii TENIS V KLUBU 803
AFL–AMATĚRSKÁ FLORBALOVÁ LIGA
UHŘÍNĚVES
Každé páteční odpoledne od 16 do 19
hodin se v ZŠ Vachkova hraje amatérská
Perfektní tenisová simulace. Hra ve dvojici
v reálném čase navozuje atmosféru pravého
utkání! Registrace od 14:30.
26. 10. 2011 (15:00 – 17:30)
15
Dopolední cvičení rodičů s dětmi
Pro děti od 2 do 5 let, v pondělí 9 – 10 hod.
od 3. 10. 2011. Cena za kurz (15 hod.)
900 Kč + členský příspěvek a úrazové
pojištění na rok 2011 – 100 Kč (pokud
jste ho již nezaplatili při registraci v MC
Frydolínek) a 300 Kč členský příspěvek pro
rodiče. Ke každému dítěti je potřeba jedna
dospělá osoba, aby cvičební hodina mohla
probíhat plynule a byla plně využita. Cvičí se
s různým tradičním i méně tradičním náčiním
např. s žížalami, overbally, míči, švihadly,
třepetalky aj.
Baby signs
Kurzy znakové řeči pro slyšící batolata mají
u nás i ve světě velký ohlas. Děti se díky nim
naučí komunikovat se svým okolím ještě dříve
než se naučí mluvit. To přispívá k rozvoji
jejich emočních i sociálních schopností
a napomáhá i při vývoji řeči. Znakování
s dětmi zná vlastně každý – všechny děti se
učí udělat pápá a paci paci, znakováním se
však naučí ukázat a vyjádřit mnohem více.
Kurz je určen dětem od 9 (10) měsíců.
Více informací na www.babysigns.cz.
Kdy: úterý 11 – 11.45. První lekce 27. 9.
2011 – celkem 12 lekcí. Cena 2 040 Kč
včetně CD a dalších výukových materiálů
Yamaha class
všeobecná hudební výchova pro nejmenší,
zábavný program, který učí děti nejen hudbě,
ale i vnímání mluveného slova. Napomáhá
k rozvoji komunikace a v neposlední řadě
je i dobrým posílením vztahů mezi rodiči
a dětmi. Kurz probíhá ve dvou věkových
kategoriích: ROBÁTKA – 4 – 18 měsíců
a PRVNÍ KRŮČKY 1,5 – 4 roky. Více info
na www.yamahaskola.cz. Kdy: Robátka –
středa 9.30 – 10.15. První krůčky– středa
10.30 – 11.15. Ve středu 14. 9. 2011
první ukázková lekce zdarma. Výuka začíná
ve středu 21. 9. 2011 – celkem 16 lekcí.
Cena: 1 700 Kč včetně výukových materiálů
Cvičení pro děti
Pro děti od 4 do 6 let ve čtvrtek od 17 hodin.
Cena kurzu: 1 400 Kč + členský příspěvek
100 Kč pro dítě. Začátek 29. září 2011.
Historie a činnost MC Frydolínek
MC Frydolínek zahájilo svou činnost 2. října
2000. Z prostoru původního marionetového
divadélka Sokola Hostivař jsme vytvořili
střed MC Frydolínek, kde se nachází
herna s hračkami, sezení pro maminky.
Původní marionetovou scénu jsme využili
na maňásková představení, které hrajeme pro
děti každé dopoledne od 11 hodin. Také jsem
využili tělocvičnu a každý rok doplňujeme
její vybavení, aby byl její prostor pro děti
co nejvíc zábavný. Jsou to různé žíněnkové
sestavy od firmy WESCO, prolézačky, tunely,
houpačky a skluzavky. Snažili jsme se vytvořit
prostředí, kde se děti setkávají s jinými
dětmi, připravují se na vstup do kolektivu
v mateřských školách a kde získají první
zkušenosti s výtvarnými technikami, s hudební
nebo tělesnou výchovou.
MC Frydolínek je v úzkém svazku
s Divadélkem Frydolín a pořádá akce pro
děti např. maškarní reje, Slety čarodějů
a čarodějnic, Martinský lampiónový průvod,
dětská soutěžní odpoledne, Mikulášské
a Vánoční besídky.
Máte-li chu
pomoci nám při organizování
dětských dnů, cvičení nebo s výtvarnými
dílnami volejte 602 974 854 nebo pište
na [email protected]
Neděle 27. 11. 2011 – 14:30
Klauní Vánoce
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 4. 12. 2011 – 14:30
Klidné Vánoce
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 11. 12. 2011 – 14:30
Andělé ze zapomenuté skříňky
pohádka
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 18. 12. 2011 – 14:30
Jak chtěl skřítek zaspat vánoce
pohádka
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
STRAŠNICKÉ DIVADLO
MATEŘSKÉ
CENTRUM
BAMBULKY
Solidarity 1986/53
100 00 Praha 10–Strašnice
Program pro děti:
http://www.strasnickedivadlo.cz/program/
pohadka/2011-10-01/
Neděle 2. 10. 2011 – 14:30
Klaunská pohádka
Národní divadelní společnost
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 16. 10. 2011 – 14:30
O drakovi
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 23. 10. 2011 – 14:30
Princezna na hrášku
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 6. 11. 2011 – 14:30
Pohádka pohádková
Pohádka od dětí do 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Neděle 13. 11. 2011 – 14:30
Kvak a Žbluňka
Mirošovická 4,
100 00 Praha 10
Ivana Hoffmannová, tel. 777 191 416
Martina Schlechterová, tel. 603 572 331
Email: [email protected],
www.bambulky.cz
8. 10. 2011, 10 – 16 hod.
Podzimní burza dětského oblečení
7. 10. od 14 do 17 hod. můžete přinést
pár kousků oblečení po svých ratolestech.
V sobotu od 17 hod. si vyzvednete neprodané
věci nebo peníze za věci prodané. Registrujte
se na [email protected]
12. 10. 2011, 18 – 20 hod.
Kurz první pomoci
Vstupné: 150 Kč
30. 10. 2011, 16 – 19 hod.
Halloween
Vstupné: 80 Kč. Program: dlabání dýní,
průvod masek. Masky s sebou! Dýni si
můžete přinést nebo u nás zakoupit.
1. 11. 2011, od 16 hod.
Divadelní představení Dřevěného divadla
HONZA A DRAK
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Vstupné: děti 80 Kč, 1 dospělí + 1 dítě
130 Kč, 1 dospělí + 2 děti 160 Kč.
Neděle 20. 11. 2011 – 14:30
Červík Jiřík a Světluška Liduška
4. 12. 2011, od 16 a od 18 hod.
Mikulášská besídka
Pohádka pro děti od 3 let.
Vstupné: 150 Kč / 60 Kč
Vstupné: 160 Kč
(cena zahrnuje balíček pro 1 dítě).
ZMĚNA PROGRAMU AKCÍ VYHRAZENA!
PROSÍM KONTROLUJTE AKTUÁLNÍ DĚNÍ PŘÍMO NA WEBU POŘADATELE.
Klubko informací, inspirace a nápadů kam s dětmi v Praze 10 - občasník. Číslo 7 / ročník II., září 2011.
Redakce: Karin Marques, Regina Dlouhá, Jana Skálová, Jana Holušová, Barbora Holá.
Ilustrace a korektura: Jana Skálová, Iveta Burdová.
Grafická úprava: Eva Kolářová, Lucie Šípková.
Adresa redakce: Klub K2, o.p.s., Ostružinová 9, 100 00 Praha 10, email: [email protected]

Podobné dokumenty