Seznam odborné literatury ve formátu pdf ZDE

Transkript

Seznam odborné literatury ve formátu pdf ZDE
ZDRAVOTNÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Autor
Název knihy
Číslo
Anton Milan
Autrata Rudolf
Autrata Rudolf, Vančurová Jana
Brázdil M., Hadač J., Marusič P. a kolektiv
Brázdilová Nataša
Čihák Radomír
Friedlová K.
Gangale Debra C.
Heinz, Feneis
Hornová Jana
Hycl Josef
Hycl Josef
Hycl Josef
Kaňkovský P., Dufek
Keblová A., Lindáková L.,Novák I.
Kraus H., Karel I., Růžičková E.
Kraus Hanuš a kol.
Kraus Josef a kol.
Kvapilíková Květa
Kvapilíková Květa
Kvapilíková Květa
Kvapilíková Květa
Netter Frank H., M.D.
Orth Heidi
Rhee Douglas J, překlad Pavel Diblík
Rutrle Miloš
Rutrle Miloš
Sborník přednášek, Brno
Selikowitz Mark
Strunecká Anna
Strunecká A., Patočka J.
Strunecká Anna
Strunecká Anna
Synek S., Skorkovská Š.
Šikl Radovan
Thorová Kateřina
Vlková E., Pitrová Š., Vlk F.
Vojta V., Peters A.
Vokurka M., Hugo J. a kolektiv
Vrbík Petr
Wiedemann H. - R. , Kunze Keil J.
Winders Patricia C.
R.Hoffmann, V.Gudat
Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody
Dětská oftalmologie I.část
Nauka o zraku
Farmakorezistentní epilepsie
Organicky podmíněné dysfunkce
Anatomie 3
Bazální stimulace v základní ošetřovatelské praxi
Rehabilitace orofaciální oblasti
Anatomický obrazový slovník
Oční propedeutika
Glaukom
Šilhání a tupozrakost
Šedý zákal-brožura
Evokované potenciály v klinické praxi
Náprava poruch binokulárního vidění - brožura
Oční zákaly
Kompendium očního lékařstní
Dětská mozková obrna
Anatomie a embriologie oka
Práce a vidění
Přehled chorob zrakového ústrojí
Vyšetření oka
Anatomický atlas člověka
Dítě ve Vojtově terapii
Diagnostika a léčba očních chorob v praxi
Brýlová optika
Brýlová technika, estetika a přizpůsobování brýlí
Zdravé rodičovství-porod
Downův syndrom
Doba jedová
Doba jedová II
Jak přežít dobu jedovou
Varovné signály očkování
Kontaktní čočky
Zrakové vnímání
Poruchy autistického spektra
Lexikon očního lékařství
Vojtův princip
Velký lékařský slovník
Hygiena optického záření a osvětlování
Atlas klinických syndromů
Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem
Bioenergetická cvičení
70
214
69
122
73
201
173
174
93
256
17
15
16
72
38
30
31
118
66
74
239
71
92
204
213
75
76
155
142
266
263
265
267
260
257
134
240
258
113
68
32
205
287
ČINNOSTI S DĚTMI
Autor
1 Acredolo L., Goodwyn S.
2 Bartl A., Nitsch C.
3 Čechovská Irena
4 Dětské centrum Arpida
5 Dolínková Iva
6 Dolto Catherine
7 Griffin S., Sandler D.
8 Hanšpachová Jana
9 Hanšpachová Jana
10 Hašplová Jana
11 Hovorková, Belajevová, Štěpánková, Mecová
12 Kišová Hana
13 Knecht-Boyer Anne
14 Kohlenbergerová Eva
15 Kohlová Maryann
16 Kohlová Maryann, Gainerová Cindy
17 Newman Sarah
18 Petrželka Zdeněk
19 Pospíšilová Z.,Poláčková P.
20 Semling Marion
21 Schiller Pam
22 Silberg Jackie
23 Sobotková D., Dittrichová J.
Název knihy
Číslo
Znaková řeč pro batolata
Hry pro tříleté a mladší děti
Plavání dětí s rodiči
Ergoterapie manuál pro rodiče
Cvičíme s kojenci a batolaty
Hněv…a co s ním?
300 her pro děti s autismem
Veselé hry s malými dětmi
Hry pro maminky s dětmi
Masáže dětí a kojenců
Rehabilitační vzdělávací program
Hrátky s batolátky
Hry, zábava a cvičení s miminkem
Ergoterapie u DMO
200 výtvarných činností
Dalších 199 výtvarných činností
Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením
Veselé písničky
Pohyb s říkadly pro nejmenší
Vatové kuličky-Veselé nápady
Hry pro rozvoj dětského mozku
Hrajeme si s nejmenšími
Hra ve vývoji dětí v prvním roce života
227
83
29
52
184
279
272
126
27
42
278
135
57
44
80
101, 140
84
230
108
187
77
192
24 Strassmeier Walter
25 Špačková Renata
26 Vachulová Jana, Vachule Robert
27 Vachulová J., Vachule R. a kol.
28 Warne Penny
29 Warne Penny
30 Warne Penny
31
260 cvičení pro děti raného věku
111 námětů pro tvořivou hru dětí
Hry pro těžce zrakově postižené děti
Hry pro těžce zrakově postižené děti
Jak lépe využít čas strávený s dětmi
160 Her a cvičení pro první tři roky života
6x25 her rozvíjejících schopnosti a dovednosti dítěte
Lidová říkadla
45, 264
81
96
12
106
186
196
283
PSYCHOLOGIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Autor
Název knihy
Číslo
Baštecká Bohumila a kol.
Běchyňová V., Konvičková M.
Hájek Karel
Chvátalová Helena
Johnson Stephen M.
Jůn Hynek
Kopřiva Karel
Kopřiva P., Nováčková, Nevolová, Kopřivová
Kubler-Rossová Elisabeth
Kubler-Rossová Elisabeth
Kubler-Rossová Elisabeth
Kučerová Helena
Langmeier J., Balcar K., Špitz J.
Langmeier Josef, Krejčířová Dana
Lechta Viktor a kol.
Matějček Z., Dytrych Z.
Paško J.
Peaget J., Ingelderová B.
Pešová I., Šamalík M.
Platznerová Andrea
Prekopová Jiřina
Rogge Jan-Uwe
Rulíková Klára
Shapiro Lawrence E.
Schulze R., Roberts R.D
Sobotková Irena
Stock Christian
Špetenková Naděžda
Teusen G., Goze-Hänel I.
Vágnerová Marie
Vávrová Soňa
Vodáčková Daniela a kol.
Eric Berne
John Ceese, Robin Skynner
Terénní krizová práce
Sanace rodiny
Práce s emocemi pro pomáhající profese
Jak se žije dětem s postižením
Charakterové typy člověka
Moc, pomoc a bezmoc v sociálních službách a ve zdravotnictví
Lidský vztah jako součást profese
Respektovat a být respektován
O dětech a smrti
Otázky a odpovědi o smrti a umírání
O smrti a umírání
Psychiatrické minimum
Dětská psychoterapie
Vývojová psychologie
Diagnostika narušené komunikační schopnosti
Krizové situace v rodině očima dítěte
Jak se zbavit napětí, stresu a úzkosti
Psychologie dítěte
Poradenská psychologie pro děti a mládež
Sebepoškozování
Pevné objetí
Dětské strachy a úzkosti
Dvojčata
Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Emoční inteligence
Psychologie rodiny
Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout
Poradenství pro pozůstalé
Prenatální komunikace
Psychopatologie pro pomáhající profese
Doprovázení v pomáhajících profesích
Krizová intervence
Jak si lidé hrají
Rodina a jak v ní zůstat naživu
176
182
179, 244
2
177
238
103
183
167
168
169
281
189
25
147
190
127
188
193
259
218
46
219
139
180
181
229
228
120
200
248
146
288
289
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
Autor
1 Barešová J., Hrubý J.
2 Bazalová Barbora
3 Bednářová J., Šmardová V.
4 Bednářová Jiřina
5 Bednářová Jiřina
6 Corn A.L., Martinez I.
7 Čadilová V., Jůn H., Thorová K. a kol.
8 Čadilová V.,Žampachová Z
9 Čadilová,Žampachová
10 Čálek O.
11 De Clerq Hilde
12 Doherty-Sneddon Gwyneth
13 Dokoupilová, Fišárková, Novotná a kol.
14 Ellis A.,Frankenberg A.
15 Estivill Eduard
16 Finková Dita
17 Fiona Bleach
18 Fitznerová Ivana
19 Francová Pavla
20 Francová Pavla
21 Gardošová J. , Dujková L. a kol.
22 Goetz M., Uhlíková P.
Název knihy
Číslo
Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ
Dítě s mentálním postižením a podpora jeho vývoje
Diagnostika dítěte předškolního věku
Rozvoj zrakového vnímání 3-5 let
Rozvoj zrakového vnímání 4-6 let
Máte ve třídě zrakově postižené dítě?
Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem
Strukturované učení
Edukačně hodnotící profil dítěte s PAS (do 7 let) +CD
Výchova dospívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti
Mami, je to člověk nebo zvíře? Myšlení dítěte s autismem
Neverbální komunikace dětí
Narodilo se předčasně
Jak pomoci
Dětská nespavost
Rozvoj hapticko-taktilního vnímání zrakově postižených
Každý jsme jiný
Máme dítě s handicapem
O čem se sní poslepu
Za zeptání nic nedáte
Začít spolu pro předškolní vzdělávání
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
65
280
212
251
252
150, 162
245
271
284
54
144
121
234
158
198
254
290
233
163
164
125
262
23 Horáková Radka
24 Houdková Zuzana
25 Hrdlička M., Komárek V.
26 Chvátalová Helena
27 Jacobs D.S. , Betts D.E.
28 Jenett Wolfdieter
29 Keblová Alena
30 Keblová Alena
31 Keblová Alena
32 Keblová Alena
33 Keblová Alena
34 Keblová Alena
35 Kerrová Susan
36 Kirbyová Amanda
37 Kochlová K.,Schaeferová M.
38 Kolektiv autorů
39 Kowalik S., Bańka A.
40 Kutálková Dana
41 Kutálková Dana
42 Lebeer Jo
43 Lechta Viktor
44 Looseová A. C.,Piekertová N., Dienerová G.
45 Lynch Ch., Kida J.
46 Makovcová Jana
47 Michálek Miroslav
48 Michálek Miroslav
49 Moleman Y., Eijden A., Broek E.
50 Moor J.
51 Morales Rudolfo Castillo
52 Munden A., Arcelus J.
53 Nedvědová Alena
54 Nielsenová Lilli
55 Pátá Perchta Kazi
56 Patrick Nancy J.
57 Pulda M.,Lejska M.
58 Richman Shira
59 Roučková Jarmila
60 Sdružení zdravotně postižených v ČR
61 Schindlerová Olga
62 Slowík Josef
63 Slowík Josef
64 Smýkla Josef
65 Sobotková, Dittrichová
66 Szabová Magdaléna
67 Šarounová Jana a kol.
68 Štěrbová Dana a kolektiv
69 Švarcová Iva
70 Thorová Kateřina
71 Tyl J., Ptáček R. ,Tylová V.
72 Vágnerová, Strnadová, Krejčová
73 Valenta, Michalík, Lečbych a kolektiv
74 Vasilovčík Šustová Terezie
75 Vyskotová J. , Macháčková K.
76 Wiener P.
77 Zikl P.
78 Žáčková H.,Jucovičová D.
79
80
81
82
83
84
Sluchové postižení
Psychorehabilitační kurzy pro rodiče s dětmi raného věku se zdr. postižením
Dětský autismus
Jak se žije dětem s postižením po deseti letech
Nácvik sebeosluhy a sociálních dovedností u dětí s autismem
ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou
Čich a chuť u zrakově postižených
Hmat u zrakově postižených
Integrované vzdělávání se zrakovým postižením
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ
Sluchové vnímání u zrakově postižených
Zrakově postižené dítě
Dítě se speciálními potřebami
Nešikovné dítě. Dyspraxie a další poruchy motoriky.
Dítě s postižením zraku
ZOO terapie ve světě objektivních poznatků
Perspektivy rehabilitace hluchoslepých
Vývoj dětské řeči krok za krokem
Logopedická prevence
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje
Symptomatické poruchy řeči u dětí
Grafomotorika pro děti předškolního věku
Cvičení pro rozvoj řeči
Maminko, nezpívej
Nebojte se nevidomích!
Nebojte se pomoci nevidomým
Rosteme hrou. Výborj a podpora hry u dětí se zrakovým postižením
Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem
Orofaciální regulační terapie
Poruchy pozornosti a hyperaktivita
Problémové děti s poruchami učení a chování
Učení zrakově postižených dětí v raném věku
Mé dítě má autismus
Rozvíjení sociálních dovedností u lidí s poruchou autistického spektra
Jak žít se sluchovou vadou
Výchova dětí s autismem
Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením
Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdr. postižením
Na ruce si nevidím
Komunikace s lidmi s postižením
Speciální pedagogika
Hovory s rodiči (o výchově nevidomého dítěte)
Narodilo se s problémy, a co bude dál?
Cvičení pro rozvoj psychomotoriky
Metody alternativní a augmentativní komunikace
Hluchoslepota
Mentální retardace
Poruchy autistického spektra
Nové metody nápravy lehkých mozkových dysfunkcí
Náročné mateřství
Mentální postižení
Jak se domluvit s kojencem a batoletem
Jemná motorika
Prostorová orientace a samostatný pohyb
Děti s tělesným a kombinovaným postižením ve škole
Relaxace nejen pro děti s ADHD
Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat
Dítě s vadou sluchu
Hluchoslepí mezi námi
Nahlédnutí do života beze zraku
Prosím, pomoz mi!
Nedávejte do hrobu motýla živého - příběhy lidí s autismem
250
161
149
247
270
277
35
37
97
98
36
112, 138
23
47
285
171
7 až 11
231
48
141
185
43, 194, 275
79
211
165
166
268
249
195
217
99
6
197
269
67
145
148
78
133
243
175
3
253
24
286
153
49
242
41
261
276
255
282
237
274
273
160
178
157
156
226
291
OSTATNÍ
1
2
3
4
5
6
7
Autor
Název knihy
Číslo
Bernstein Albert J.
Hofmannová Heidemarie
Janíková M., Dzúrová D. a kol.
Jordánová Zdeňka
Kalabisová Jiřina
Kocourek Jiří
Michálek Miroslav , Francová Pavla, Jakeš jan
Citoví Upíři
Barevné vnímání zrakově postižené mládeže
Milá maminko, milý tatínku
Tvoje dítě jako šance pro tebe
S kloboukem na nepřítele
Hledání společné řeči
Nevídáno
224
14
34
203
111
154
89
8 Próza a poezie nevidomých autorů
9 Šálek M., Feřtek T.
10 Zuckoff Mitchell
11
Co vlastně ti nevidomí dělají?
Novináři nejsou zlí
Naia se smí narodit
Zkvalitnění účasti a činností žáků se souběžným postižením více vadami včetně
zrakového postižení
90
152
116
159
VÝVOJ, VÝCHOVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Autor
Název knihy
Číslo
Allen K.Eileen, Marotz Lyn R
Bacus Anne
Bacus Anne
Biddulph Steve
Biddulph Steve
Bonnot-Matheron Silviane
Brett Simon
Brett Simon
Brierley John
Dittrichová, Papušek, Paul a kolektivi
Einonová Dorothy
Farková Veronika
Chvátalová Helena
Kiedroňová Eva
Matějček Zdeněk
Matějček Zdeněk
Matějček Zdeněk
Prekopová Jiřina
Prekopová Jiřina
Rogge Jan-Uwe
Šalandová M., Pilinová A.
Warner Penny
Osvaldo Poli
Miloš Velemínský
Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let
Dítě pláče - co dělat
Vaše dítě ve věku od 1 do 3 let
Proč jsou šťastné děti šťastné
Tajemství výchovy šťastných dětí
Nechuť k jídlu
Prevítem snadno a rychle
Prevítovy první krůčky
7 prvních let života rozhoduje
Chování dítěte raného věku a rodičovská péče
Rozvoj osobnosti
Život rodiny s dítětem-epileptikem
300 rad pro první rok s dítětem
Něžná náruč rodičů
Po dobrém nebo zlém
Prvních 6 let ve vývoji a výchově díťete
Co, kdy a jak ve výchově dětí
Malý tyran
O lásce s níž se roste
Děti potřebují hranice
Zdravé zuby pro vaše děti
333 nápadů pro život s batoletem
Maminky, které milují příliš
Nenuťte mě na nočník
91
132
94
104
105
50
136
137
28
109
1
170
130
114
128
143
110
4, 5
33
26
39
131
291
292

Podobné dokumenty

Irmgard Haasová

Irmgard Haasová Josef Langmeier, Dana Krejčířová Vývojová psychologie Iva Švarcová Mentální retardace Daniela Sobotková, Jaroslava Dittrichová Narodilo se s problémy. A co bude dál ? a kol. K.Eileen Allen, Lyn R.M...

Více