Buletin Zábeh 09_20.indd

Komentáře

Transkript

Buletin Zábeh 09_20.indd
Číslo 20/2009
vydáno dne
4. 11. 2009
Žabák na kašnu nevyskočí
Kašna za zámkem bude zřejmě
rekonstruována v původní podobě, tedy
bez navrhovaného doplňku – chrliče
v podobě žabáka. Rada už před časem
odsouhlasila podání žádosti o dotaci
na realizaci projektu obnovy kamenného pítka, které by využilo středověké
kamenné nádrže polozapadlé v zemi za
zámkem. Rada také uložila odboru rozvoje podat žádost o dotaci a finančnímu
odboru nechala zapracovat do rozpočtu
města na rok 2010 částku 25.000 Kč na
obnovu pítka.
Odbor rozvoje žádost o dotaci připravil, neobdržel ale závazné stanovisko
oddělení státní památkové péče Měst-
ského úřadu Šumperk. V důsledku toho
nebylo možné podat žádost ve stanoveném termínu do 30. září.
Žádost na uvedený projekt, tedy
kašnu doplněnou o chrlič, ale nebude
možné podat ani v budoucnu. Státní
památková péče totiž žabáka zamítla, podle jejího vyjádření představuje
nevhodnou změnu autentického vzhledu této nedílné součásti zámku, který je
kulturní památkou. Zamítavé stanovisko poněkud radní překvapilo, souhlas
s doplněním pítka byl totiž předběžně
přislíben. Nezbude tedy než připravit
nový návrh řešení který bude respektovat charakter této památky.
(mk)
Keře u přechodu už nebrání
chodcům ve výhledu
Kluby plánují rekonstrukci trávníku
Další souhlas se zvelebováním
městského stadionu dala rada města.
Poté, co na svém minulém zasedání
radní povolili kuželkářům opravu objektu kuželny, vyslyšeli ve středu 21.
října také další požadavek občanského
sdružení Sportovní kluby Zábřeh.
To přišlo s úmyslem začít hledat
prostředky na rekonstrukci hlavní hrací
travnaté plochy na stadionu. Podmínkou
všech žádostí je ale souhlas majitele,
tj. města, s provedením oprav. Svolení
rada vydala za podmínky, že se město
nebude na této rekonstrukci finančně
podílet a samozřejmě budou dodrženy
všechny podmínky uvedené v nájemní
smlouvě se Sportovními kluby.
Zábřežští fotbalisté, kteří se těší
každým dnem na otevření nového hřiště
s umělou trávou, na němž se práce rychlým tempem chýlí ke konci, tak
začínají pošilhávat po úpravě největší
a hlavní hrací plochy. Ta je dlouhodobě
v nepříliš dobrém stavu, souvisejícím
mj. se skutečností, že hřiště vzniklo na
místě někdejších mokřin.
(mk)
Rybáři měli bohatou úrodu
Přibližně 1.800 kilogramů ryb vylovilo přes dvacet zábřežských rybářů
v sobotu 24. října z obou chovných
rybníků u Oborníka. Také letos se tak
mohli rybáři těšit z bohaté úrody. „Nejvíc bylo kaprů, asi 1.620
kilogramů, dále jsme vylovili 66 kilogramů candáta, přes šedesát kilo
lína, dvacet kilogramů
amura a čtyřicet kilogramů bílé ryby,“ vypočítával výsledky výlovu hospodář místního
rybářského svazu Pavel
Haluzík.
Naposledy
proběhl
výlov chovných rybníků
v roce
2007.
Dvouleté vylovené ryby byly
vysazeny do lovných
revírů místní organizace
Českého rybářského svazu. Ryby tak putovaly do
nemilského bagru, bagru u Postřelmova
a pískoviště v Leštině. Nejvíce vylovených ryb ale skončilo v těsném
sousedství, v rybníku Oborník.
(mk, FOTO: archiv MO ČRS Zábřeh)
a technické správy městského úřadu.
Vyčištěné prostranství zaplní nová
výsadba - trávník, keře, květiny, okraj
bude pořízený z kačírku tak, aby již na
jaře bylo prostranství upravené. Akce
navazuje na postupné úpravy zeleně na
Masarykově náměstí a náměstí Osvobození, při nichž zmizely přerostlé jehličnany, které komplikovaly dopravní situaci.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Třídění snížilo objem odpadu
Potěšitelné výsledky ve městě zaznamenalo třídění bioodpadu. Nádoby
na bioodpad do domácností a speciální
popelnice začala společnost EKO servis
ve městě instalovat už na jaře, snížení
objemu biologicky rozložitelných
zbytků v komunálním odpadu mělo
napomoci i poskytnutí kompostérů
domácnostem. Počátkem června už
byl zahájen svoz bioodpadu, který se
postupně zvyšoval až na současných asi
třicet tun měsíčně.
Od začátku roku bylo svezeno
2.941 tun komunálního odpadu a 82
tun bioodpadů z domácností. Zatímco
v minulých letech se objem svezeného
odpadu meziročně zvyšoval o zhruba
100 tun, letos se nárůst komunálního
odpadu zastavil právě díky třídění
bioodpadu za pouhé tři měsíce.
V červnu až září bylo celkem zpracováno 546 tun biologicky rozložitelných
odpadů z území města, z toho 82 tun
dělaly bioodpady z domácností, zbytek
tvořila tráva ze sečí či dřevo z ořezů
a kácení.
(mk)
Kulturák zve na punč a zabijačku
Upozornění městského úřadu
• Svoz komunálního odpadu. Vzhledem
ke státnímu svátku nebude v úterý 17. listopadu prováděn společností EKO servis
Během dvou dnů na počátku minulého
týdne byly ze země vytrhány keře u přechodu pro chodce před kulturním domem.
Jehličnany byly především dopravní
závadou, bránily rozhledu chodců před
vstupem na přechod, proto musely být
odstraněny. „Keře už také nevypadaly
dobře, byly proschlé a nedaly se tvarovat tak, aby vypadaly k světu,“ uvedla
dále Dana Krňávková z oddělení bytové
svoz komunálního odpadu. Náhradním
termínem svozu odpadu z domácností
bude středa 18. listopadu.
(red)
Poslední adventní víkend provoní
prostory před kulturním domem a v jeho vestibulu vůně zabijačkových specialit a vánočního punče. Kromě potěchy
oka a chuových buněk chce pořadatel
akce – Zábřežská kulturní – nabídnout
rovněž možnost stánkového prodeje se
sortimentem vhodným k posledním
předvánočním nákupům. Vyzývá proto zájemce o prodej jmelí, keramiky,
proutěných výrobků, kožešin, hraček,
vánočních ozdob, včelích produktů
a jiného tradičního zboží, aby se již nyní
přihlásili na kontaktech 775 915 400,
583 415 400 nebo [email protected]
(Dagmar Ziková). Uzávěrka přihlášek
je v pátek 4. prosince. Stánek a jeho
osvětlení si zajišuje prodejce, napojení na elektřinu, stoly, židle apod. zajistí Zábřežská kulturní. Vánoční trhy
s názvem Zábřežský vánoční punč
jsou předběžně naplánovány na 17. až
19. prosince vždy od 15 do 20 hodin.
Souběžně s prodejními trhy budou ve
velkém sále probíhat kulturní akce
– vánoční koncert zábřežské základní
umělecké školy, koncert souboru Alfa
Gospel Praises nebo zimní varianta
hudebního festival 7 a 1/2 Fest. Protože
stánky budou otevřeny až do večerních
hodin, nakoupit nebo občerstvit se mohou i návštěvníci těchto akcí.
(red)
strana 2
KRÁTCE Z RADNICE
Rada přispěla mažoretkám
Příspěvek ve výši 15.000 Kč obdržely
od rady města na svou činnost mažoretky ze základní umělecké školy. Rada tím
mimo jiné ocenila jejich úspěšné vystoupení na mistrovství Evropy.
Doplněná komise kultury
Komise kultury se od 1. listopadu
rozšíří o dalšího člena. Rada města tím
vyšla vstříc návrhu Spolku Metoděj,
který požádal o doplnění volného místa
v komisi svým zástupcem. Tím bude místopředseda spolku Petr Janů, komise tak
bude mít opět původních sedm členů.
Pečovatelky zůstanou v DPS
Pečovatelky ze Sociálních služeb Šumperk budou i nadále nabízet svou pomoc
v Domě s pečovatelskou službou na
Nerudově ulici. Umožní jim to schválená výpůjčka nebytových prostor v přízemí v tzv. středisku osobní hygieny, kde
je rovněž umístěno i potřebné zázemí pro
pečovatelky.
Pozemek poslouží penzionu
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
při penzionu na Sokolské ulici schválili
radní na svém zasedání 21. října. Městský pozemek o rozloze přes 500 m2 byl
využíván na základě nájemní smlouvy už dříve, později ale došlo k vypovězení smlouvy. Nová majitelka by jej ale
ráda využívala jako zázemí pro relaxaci
a posezení klientů penzionu.
Další zahrádka k pronájmu
Zahrádku v kolonii za Novou hutí nabízí k pronájmu město. Plocha o výměře
114 m2 bude pronajata na zahrádkářské
účely na neurčito s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné činí 3 Kč/m2 ročně.
Město zvažuje půjčení radaru
Návrhu komise dopravy a Besip
vyšla vstříc rada města. Ta odsouhlasila záměr uzavření smlouvy o výpůjčce informativního radaru. Přístroj ukazující řidičům jejich rychlost a upozorňující je na překročení v obci stanovené rychlosti by měl být na měsíc umístěn na Postřelmovské či Sušilově ulici.
Na základě reakce obyvatel a získané
statistiky o počtu porušení předpisů by
pak komise zvážila, zda předložila radě
případný návrh na trvalé pořízení informativního radaru.
(mk)
Městská policie Zábřeh
tísňové volání: 156
mobil na hlídku: 737 518 492
ZPRAVODAJSTVÍ
Školáci si lámali hlavy nad hlavolamy
Další
interaktivní výstavu připravil
pro zábřežské školy
a děti od neděle 25.
října Spolek Metoděj
v Katolickém domě.
Dny hlavolamů I. jsou
první část projektu,
který
návštěvníka
nutí zábavnou formou rozhýbat mozek.
Pro dospělé, ale především děti jsou zde
připraveny různé hlavolamy, úkoly, rébusy
a hry, které procvičují logické myšlení,
pamě i postřeh.
A malí návštěvníci
si zde užívají opravdu
dosytnosti. Kromě logických disciplín,
nutících hledat nejrychlejší či nejefektivnější řešení daného problému, vedoucí k prohloubení obratnosti a rozvaze při
stavbě věže jsou zde také úkoly, při nichž
si návštěvník vyzkouší na vlastní kůži,
jak složitá je orientace nevidomých.
Výstavu je možné v Katolickém domě
navštívit v pracovní dny do 6. listopadu
v době od 8 do 16 hodin.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Vladimír Körner dostal k sedmdesátinám
také divadelní představení
Další akcí, kterou připravila Zábřežská
kulturní při příležitosti sedmdesátých narozenin spisovatele a scenáristy Vladimíra
Körnera, se v neděli 25. října stalo divadelní představení Zánik samoty Berhof.
Samotnému představení předcházelo
krátké interview s Vladimírem Körnerem, který představení navštívil spolu
s manželkou. Improvizovaný rozhovor
přítomné určitě pobavil – snaha o hru na
asociace dopadla naprosto nečekaně, zcela
v duchu nenapodobitelného Körnerova
přístupu k životu.
Poté již přišlo na řadu vlastní představení,
které letos v březnu v české premiéře
uvedlo Divadlo Šumperk. V dramatizaci
stejnojmenné novely se kromě šumperských herců představil také herec Národního divadla Igor Bareš v roli velitele vojenské posádky v Branné. Ten musí v českém
pohraničí řešit těsně po 2. světové válce
problém s werwolfy, skupinkami fanatiků,
které vedou záškodnický boj. Vlastní děj
novely je českému divákovi známý rovněž
z filmového zpracování z roku 1983. Adaptace Venduly Borůvkové, kterou zrežíroval
Petr Štindl, ale zaujme svou formou rekonstrukce celé události s působivou scénou
a zejména zpočátku
až šokujícím doprovodem heavymetalovou hudbou
kapely Leibach.
Zánik
samoty
Berhof se po zářijové
předpremiéře televizního
filmu
Sněžná noc stal
další připomínkou
významného
životního
jubilea
Vladimíra Körnera,
čestného
občana
města.
(Text a foto:
Milan Kratochvíl)
Zábřeh 20/2009
Ochotníci míří do
Václavova
V pátek 20. listopadu se rozběhne 3.
ročník soutěžní přehlídky ochotnických
souborů O Václava z Václavova. Zahájení festivalu proběhne v kulturním
domě ve Václavově ve slavnostním
duchu v 17 hodin, poté se na „prkna
co znamenají svět“ vyhoupnou gymnazisti z Lanškrouna. Jejich soubor Škeble
uvede hru Lstivý Odysseus. Večerní
představení
bludovského
souboru
Blud v Tyátru A žije Pušón!!! přinese
úsměvný pohled o blouznění starosty
malé obce ve velké Unii. Závěr bude
patřit přátelskému posezení a divadelnímu pokecu.
V sobotu se ve václavovském kulturáku představí hned čtyři ochotnická
divadla. Brněnský Amadis s Plnou kapsou šutrů začíná v 10 hodin, ve 13.30
hodin se Bez roucha představí Divadlo
Ve středu z Lanškrouna a v 16.30 hodin Divadelní odbor Sokola Litovel se
hrou Už tu byla? Osmá hodina večerní
bude patřit Divadelnímu spolku Vojan z Libice nad Cidlinou, který uvede
představení Prázdniny snů, a pak už
čeká na všechny divadelníky a veřejnost
přehlídkový miniples.
Nedělní program má v plánu dvě
představení - Manželské vraždění Divadelního spolku Kroměříž a ve 14 hodin uvede Divadelní spolek Vojan další
hru Měla babka čtyři jabka. V 15 hodin
dojde na to hlavní - vyhlášení výsledků,
o nichž bude rozhodovat odborná porota, která předá sošky Václava z Václavova i ceny a čestná uznání za herectví,
režii, scénu a další dle rozhodnutí poroty. Chybět ale nebude ani tradiční Cena
diváků.
(red)
Jubilanti slavili na
gymnáziu
Přes šedesát pětasedmdesátníků se po
roce sešlo v jídelně zábřežského gymnázia na setkání, které pro jubilanty každoročně připravuje radnice. V sobotu 24. října byl pro oslavence s ročníkem narození 1934 nachystán kulturní program, který
připravily učitelky a děti z mateřské školy
Pohádka. Ty dědečkům a babičkám zazpívaly písničky a přednášely básničky.
Přítomné jubilanty také přišel pozdravit a do dalších let popřát hodně zdraví a spokojenosti starosta města Zdeněk
Kolář. Ve zbytku odpoledne se pak hlavně vzpomínalo a vyprávělo. Náladu zpříjemnilo také za přispění členů komise pro
občanské záležitosti připravené občerstvení a drobné dárky.
(mk)
INZERCE
Zábřeh 20/2009
strana 3
El Paso Bowling
! POZOR AKCE EL PASO !
! AKČNÍ CENY !
Akce v provozovnách
Mexican Bowling El Paso
a Bar Brooklyn:
Provozní doba: denně 10:00 - 5:00
Rezervace: 723 285 325, 583 415 222
Křížkovského 10, Zábřeh na Moravě 789 01
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS AUTOKELLY
Při jednorázové platbě vyšší
než 500,- Kč
za alkoholické, nealkoholické
nápoje a pochutiny má
zákazník nárok na slevový
kupon ve výši 50,- Kč,
který může uplatnit při další
návštěvě provozoven.
Nově v Zábřeze AUTOSERVIS PNEUSERVIS AUTOKELLY
AKČNÍ CENY PNEU MICHELIN. U nás nakoupíte LEVNĚJI NEŽ NA INTERNETU!!!
NOVĚ - GEOMETRIE
Kvalitní, elektronický, přesný přístroj BISSBARTH na měření
geometrie kol osobních a dodávkových vozů.
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
185/60R15
195/60R15
205/55R16
165/65R14
185/602R14
175/70R14
185/65R14
185/70R14
1721.-kč
1962.-kč
2809.-kč
1530.-kč
1555.-kč
1550.-kč
1683.-kč
1858.-kč
Michelin Alpin A3
Michelin Alpin A3
Kleber
Kleber
Kleber
BF Goodrich
BF Goodrich
185/65R15
175/65R14
175/70R14
165/70R14
195/60R15
185/60R14
215/70R15C
1725.-kč
1402.-kč
1216.-kč
1102.-kč
1395.-kč
1149.-kč
2621.-kč
AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh,
naproti Motelu u Kováře, tel. 604273215, 603791493
AUTO SP-Zábřeh s.r.o., Postřelmovská 33, Zábřeh,
naproti Motelu u Kováře, tel. 604273215, 603791493
www.autozabreh.cz
www.autozabreh.cz
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 468 111, Fax: 583 416 505, e-mail: [email protected], IČ: 00303 640, DIČ CZ00303640
vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
v platném znění na obsazení místa
REFERENT ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odbor správní Městského úřadu Zábřeh
Předpoklady pro podání přihlášky:
• splnění předpokladů podle § 4 zákona o úřednících ÚSC
• ukončené minimálně vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou se zaměřením na problematiku ochrany přírody, státní správu, ochranu životního prostředí, přírodovědeckého nebo lesnického směru
Požadavky pro podání přihlášky:
• znalost zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění • znalost zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění • znalost stavebního zákona, přestupkového zákona a ostatních složkových zákonů na ochranu životního prostředí výhodou • odborné znalosti budou ověřeny písemným testem • praxe ve státní správě a zkouška odborné způsobilosti vítána • komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita • dobrá znalost práce na
PC a znalost českého jazyka • dobrý zdravotní stav • občanská a morální bezúhonnost • řidičské oprávnění skupiny „B“
Náležitosti přihlášky: (www.muzabreh.cz)
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka), telefonní spojení, datum a podpis
K přihlášce doložte:
• životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech • výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce) • ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Hlavní zaměření činnosti:
• státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny
Místo výkonu práce: Městský úřad Zábřeh
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou, 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací, v platném znění.
Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, nejpozději do 16. 11. 2009
do 12,00 hodin. Informace k pozici podá vedoucí oddělení Bc. Květoslava Kropáčová tel. 583 468 254.
Město Zábřeh si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Zábřeh bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
INZERCE
strana 4
Zábřeh 20/2009
Tradiční svatomartinská husa
v hotelu AMCO
ve dnech 12. – 15. listopadu 2009.
Připravili jsme pro Vás sváteční menu.
Kolektiv zaměstnanců se těší na Vaši návštěvu a přeje dobrou chuť.
Rezervace stolů na tel.: 583 415 487, 775 280 300.
Ortopedická ambulance MUDr. Jiří Matuška
Školská 13, Zábřeh (budova „C“ polikliniky)
Nabízí léčbu RÁZOVOU VLNOU.
Určeno k léčbě bolestí kloubů, svalových úponů
a šlach (tenisový loket, ostruhy na patách apod.).
více na
www.razovavlna.cz
objednávky na tel.: 583 411 944, Pondělí, Středa, Čtvrtek
ZVEME VÁS SRDEČNĚ 16. – 20. LISTOPADU 2009 na
Restaurace CLUB
VELKÝ VÝPRODEJ
NADLIMITNÍCH ZÁSOB POUŽITÉHO TEXTILU
Vás zve ve dnech 10. - 12. listopadu 2009
na
SECOND HAND
MARTINSKOU HUSU
slavnostní svatomartinské menu
o čtyřech chodech + Svatomartinské mladé víno
rezervace na tel.: 583 418 372, 777 946 434
20 Kč/ks
za ceny maximálně
Místo konání akce
AREÁL FIRMY
!!! Denně
nové
zboží !!!
NAVRO ZÁBŘEH
Na Nové 10, Zábřeh (ulice k NH a PMV)
Prodejní doba :
Pondělí - Pátek 9.00 - 17.00 hod
Nabízíme
Svetry - Košile - Kalhoty - Sukně - Šaty
Dětské oděvy - Bundy - Mikiny
Konfekci - Oděvní doplňky
Bytový textil - Ložní prádlo - Tašky
Obuv a další.
Zve NAVRO, spol. s r.o., Zábřeh
Chcete prodat nebo pronajmout
váš byt, dům, chatu, pozemek,
obchod nebo kancelář?
Sháníte nemovitost?
Obraťte se na PETRA KOLČAVU,
makléře Realitní společnosti České spořitelny
tel. 775 780 991
e-mail: [email protected]
[email protected]
Město Zábřeh
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 468 111, Fax: 583 416 505, e-mail: [email protected], IČ: 00303 640,
DIČ CZ00303640
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
Tel: 583 468 111, Fax: 583 416 505, e-mail: [email protected], IČ: 00303 640,
DIČ CZ00303640
vypisuje
vypisuje
VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
VOLNÉ NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ
(dále jen VNŘ)
na prodej:
- pozemků p.č. 2723/6, 2723/7 a 2719 a části p.č.2723/1,
o celkové výměře 11556 m2
katastrální území:
Zábřeh na Moravě
min. nabídková cena: 450,- Kč/m2
uzávěrka přihlášek:
25. 11. 2009 ve 14,00 hodin
Informace o nabídkovém řízení lze získat telefonicky na čísle 583 468 206 – ing.Hana Mládková nebo 583 468
207 – Bc.Jana Badalová. Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení
MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 139 nebo 141.
Případné připomínky či námitky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ Zábřeh nejpozději do 25. 11. 2009.
Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 27. veřejném zasedání dne 17. 6. 2009
pod č. usn. 09/027/112/04/00.
Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na
žádnou nabídku.
(dále jen VNŘ)
na prodej:
budovy čp.1369 (kulturní památka) - budova bývalé sýpky v Krumpachu
a pozemků p.č.1092/1 o vým. 479 m2, p.č.1092/2 o vým. 282 m2
a pozemků nebo jejich částí – p.č.1074, 1088, 1089, 1091 a 1093
(dle geometrického plánu č.4446-218/2008 se jedná o p.č.1089 o vým. 415 m2, p.č.1091/2
o vým. 169 m2, p.č.1093/5 o vým. 151 m2 a p.č.1093/6 o vým. 109 m2)
katastrální území:
min. nabídková cena:
uzávěrka přihlášek:
Zábřeh na Moravě
1 000 000,- Kč
25. 11. 2009 ve 14.00 hodin
Písemné podmínky VNŘ je nutno vyzvednout osobně na majetkoprávním oddělení MěÚ Zábřeh, budova Masarykovo náměstí 510/6, 1. patro vlevo, dveře č. 137 – Ing. Hana Mládková, tel.č. 583 468 206, kde Vám budou
poskytnuty i veškeré dostupné informace o předmětu prodeje.
Případné připomínky či námitky k záměru prodeje můžete sdělit písemně přes podatelnu MěÚ nejpozději 25.
11. 2009.
Souhlas se zveřejněním VNŘ dalo Zastupitelstvo města Zábřeh na 25. veřejném zasedání dne 15. 4. 2009
pod č. usn. 09/025/112/02/02
Město Zábřeh si vyhrazuje právo zrušit VNŘ nejpozději v den uzávěrky přihlášek, případně nepřistoupit na
žádnou nabídku.
Evidováno pod č. 44 p/2009
Evidováno pod č. 43 p/2009
Zábřeh 20/2009
Do Zábřeha se vracejí
Beatles
Všechny, kteří si chtějí připomenout
slavnou éru Beatles, zve Zábřežská kulturní na koncert kapely The Backwards,
která je jedním z nejlepších Beatles revivalů na světě. Největším úspěchem slovenské čtveřice je dvojnásobné vítězství
na prestižním Beatlefestu v New Yorku
v letech 1998 a 2003, kde opakovaně
uspěli v konkurenci desítek kapel z celého světa. Ve Spojených státech skupina
koncertuje pravidelně, stihla zde odehrát
koncerty již ve třiadvaceti státech. V roce
2007 několikrát vystoupila také ve slavném liverpoolském Cavern clubu, který
je považován za kolébku Beatles. Backwards ztvárnili Beatles rovněž ve stejnojmenném divadelním představení na
Nové scéně v Bratislavě, které se dočkalo více než stovky repríz, a v podobném
projektu – muzikálovém přestavení Brouci – účinkovali také v pražském Divadle
Spirála. „Koncert The Backwards ocení
nejen příznivci nesmrtelných songů liverpoolské čtveřice, ale také originálních
hudebních nástrojů a aparatury té doby,“
zve na koncert ředitel Zábřežské kulturní
Zdeněk David. Zábřežský koncert odehrají The Backwards v pátek 6. listopadu
od 19 hodin ve velkém sále kulturního
domu. Poslední vstupenky lze pořídit
v pracovní dny od 8 do 17 hodin v infocentru kulturního domu.
(red)
KULTURA
Záhady Welzlova života poodhalila nová kniha
Unikum, už třetí křest knihy během šesti
týdnů letošního podzimu, zažil Zábřeh. Po
Zábřežácích a Kleinech představil ve středu
21. října v městském muzeu Martin Strouhal svou knihu Jan Eskymo Welzl – Svoboda pod bodem mrazu. Kniha tak nese stejný
název jako jeho před časem uvedený dokument o zábřežském rodákovi.
Výpravná publikace vydaná štíteckým
nakladatelstvím Veduta se dočkala křtu
oblíbeným Welzlovým nápojem – rumem.
Kniha přináší nové informace o Welzlovi,
jeho osudech „za velkou louží“ i v době
jeho nuceného návratu do vlasti. Mapuje
také Welzlovy osudy v Dawsonu, včetně
vzpomínek pamětníků, a další utajené
údaje z polárníkova života včetně dosud
neznámých dokumentů.
Slavnostní křest zahájili členové skupiny Two Men Whose Love´s Music svým
originálním uvedením písně Král tuláků.
Pod taktovkou Vladimíra Hrabala pak
o knize promluvil autor a nakladatel i oba
Dechovky zahrají
v Katolickém domě
Především všichni příznivci dechovky
by si měli ve svém kalendáři poznamenat
úterý 17. listopadu. V tento den vyvrcholí v Katolickém domě festival dechovek
pořádaný za podpory Olomouckého kraje
a města Zábřeh. Prvními tóny zahájí v 10
hodin své vystoupení Moravští muzikanti – držitelé bronzové medaile z mistrovství Evropy dechových hudeb. Dále pak
k poslechu, ale i k tanci postupně zahrají dechové hudby Plumlovanka, Veselá
kapela, Litomyšlská 11, Loštická veselka a Dolanka z Dolan. Vstupné 80 korun.
Občerstvení zajištěno.
(red)
Díla tří malířů skupiny M16 představila ve čtvrtek 22. října Galerie Tunklův
dvorec. Na bohatě navštívené vernisáži
byly k vidění především krajiny. První
z vystavujících Petr Bernard (druhý zleva) zde představil řadu olejů se zákoutími Čech a Moravy s typicky skromnou
škálou barev. Převážně podzimní či raně
jarní pohled na zamlklou a tak trochu
zachmuřenou přírodu nutí k zamyšlení
a vytváří tušení napětí, dřímajícího pod
povrchem.
Třetí zuby na Rafandě
Cvičení na trampolínách
kmotři – náměstek hejtmana Pavel Horák
a především malíř a cestovatel Libor Vojkůvka. Ten svým originálním pojetím
možná některé z přítomných poněkud
šokoval, nicméně právě on vnesl do muzea
Welzlova ducha – trochu prášilovského,
někdy až moc lidového, ale vždy nespoutaného a originálního.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Výrazně jiný přístup volí další
z vystavujících Josef Langer (třetí zleva). S Petrem Bernardem jej spojuje
působiště – okolí Brna, nezapře ale
inspiraci francouzskými impresionisty.
Volba barev i technika je zcela odlišná,
letnější, optimističtější.
V roce 2006 se po pětatřiceti letech
vrátil k paletě Josef Macek z nedalekého
Bušína (první zleva). Teprve v důchodu našel opět klid a čas na malířství.
Jeho krajiny jsou úzce spjaté s místem,
v němž žije, mnohá zákoutí budou jistě
povědomá i zábřežskému návštěvníkovi.
Kromě toho v Tunklově dvorci představuje i zátiší.
Výstava členů výtvarné skupiny M
16, kterou připravila zábřežská Základní umělecká škola, bude v Galerii Tunklův dvorec k vidění do 22. listopadu,
vždy ve středu a čtvrtek od 9.30 do16.30
hodin. Od 3. prosince ji nahradí výstava
uměleckého skla, maleb a kreseb mladých výtvarnic Anny Srovnalové a Lucie
Mrtvé. (Text a foto: Milan Kratochvíl)
Retro nabídlo básně, Pastrňáka či Madalen
Velmi bohatou nabídku připravilo v říjnu kino Retro. V úterý 20. října se zde
představila úspěšná ostravská výtvarnice
a básnířka Yvetta Bachová (na horním
snímku vpravo) se svými kresbami, dekorativním sklem a básněmi. Ty z její sbírky
Chci se tam vrátit nebyly pouze vytištěné, ale zazněly v galerii v citlivém podání členky uměleckého souboru Divadla
Šumperk Jaroslavy Vysloužilové.
Zaujaly rovněž kresby – portréty
významných postav českého herectví či
hloubavé abstrakce, vhodně doplňující
zamyšlené verše.
Jen skromně zaplněné kino přivítalo následující den ostravskou bluesovou
kapelu Pakostra Blues (dolní snímek).
S nápaditou hudbou prosycenou pořádnou
dávkou humoru se zde představil zpěvák
KRÁTCE Z KULTURY
V pátek 13. listopadu bude restaurace Rafanda opět patřit koncertu rockové kapely Třetí zuby. Známé zábavové
uskupení sem míří s Rockovou zábavou,
na níž „jak za starejch časů“ zazní především bigbít pro starší a pokročilé.
Návštěvníci se tak mohou těšit na
hardrock sedmdesátých let, ale také vlastní skladby Třetích zubů. Akce začíná ve
20 hodin.
Tunklův dvorec ožil krajinami tří výtvarníků
Přednáška na bojišti
Ve čtvrtek 1. října uspořádalo Muzeum
Zábřeh a Vlastivědný spolek Zábřeh
na otevřené scéně bojiště mezi Rájcem
a Zvolí vzpomínkové setkání zájemců
u příležitosti historické bitvy 1. října
1468.
Klement Rejšek z Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně
předložil pohled na tuto tragickou událost
v mnoha historických souvislostech 15.
století, předcházející válce mezi českým
králem Jiřím z Poděbrad, kterého papež
prohlásil kacířem, a uherským králem
Matyášem Korvínem. Je velkou ironií, že
vlastně proti sobě tehdy stáli a bojovali
čeští a moravští žoldáci, ale pod prapory
různých velitelů, protože jádro uherského
vojska tvořily bývalé táborské roty.
Navíc byl Jiří z Poděbrad Matyášovým
tchánem. Souhra špatných přírodních
podmínek a vojenské strategie tehdy
přinesla smrt takřka 600 mužům českého
vojska.
Přednášející prokázal jako amatérský
historik (zabývá se historií menších
i velkých bitev u nás) vysoké odborné,
časové i profesní znalosti v celém
aspektu souvislostí nejen vlastní bitvy,
takže i v polních podmínkách na mezi
a v příkopu vydrželo téměř šedesát
účastníků u staré silnice za Rájcem
pozorně více než dvě hodiny naslouchat.
Josef Beran
strana 5
Zajímavou pohybovou aktivitu, tzv.
jumping, nabízí na sobotu 14. listopadu
kulturní dům. „Jumping je ideální cvičení pro ty, kteří si chtějí formovat postavu
nebo si jenom řádně pročistit hlavu,“ říká
Dagmar Ziková z pořádající Zábřežské
kulturní. Aktivitu velmi podobnou aerobiku cvičenci absolvují na malých trampolínách. „V říjnu jsme jumping vyzkoušeli vůbec poprvé a vzhledem k velmi
slušnému zájmu jsme se rozhodli nabídku zopakovat,“ dodává Ziková. Zájemci
o moderní typ cvičení se mohou přihlásit osobně nebo na kontaktech 775 915
400, 583 415 400 a [email protected]
cz (Dagmar Ziková). Lekce pod vedením
Věry Formánkové trvá přibližně hodinu,
zápisné činí čtyřicet korun.
K tanci zahraje Moravská
veselka
Úspěšný cyklus tanečních odpolední pro „pokročilé“ má v kulturním domě
další pokračování v neděli 15. listopadu
– tentokrát s krojovanou dechovou hudbou Moravská veselka ze Sušic u Přerova. Tanečním odpolednem, které je určeno nejen pro milovníky české a moravské
lidové písničky, provází herec a moderátor Vladimír Hrabal. Návštěvníci se
mohou těšit na tradiční soutěže a losování o zajímavé ceny. „S nákupem vstupenek tentokrát neváhejte. O vystoupení
Moravské veselky je velký zájem,“ vzkazuje jednatel Zábřežské kulturní Zdeněk
David.
Městská šifrovací hra
Šifrovací městskou hru nazvanou
Uchem jehly připravila na úterý 17. listopadu organizace Royal Rangers. K účasti
jsou zváni nejen členové Royal Rangers,
ale i další zájemci z řad Zábřežáků. Start
akce se uskuteční ve 12 hodin před Katolickým domem.
(red)
Cimbál zněl kulturákem,
víno teklo proudem
Jiří Kostadinov, baskytarista Josef Pako
a frontman kapely Buty Radek Pastrňák.
Kromě vlastních skladeb Pakostry zazněly
i ty převzaté, například právě z dílny Buty.
Závěr hektického týden se nesl v režii
kapely Madalen, která v pátek 23. října
už potřinácté pozvala příznivce folkové
hudby na koncertní Vzpomínku, věnovanou památce muzikantů Honzy Šebesty
a Standy Hoigra. V Retru se kromě samotných Madalenů představila také folková
kapela z východních Čech Stráníci, která
přivezla osobitý folk míchající staré šlágry
a nové pojetí. Divákům v hlavách určitě
utkvěl humor, s nímž Stráníci svá jednotlivá vystoupení komentovali. Výtěžek z tradičního charitativního koncertu šel na účet
občanského sdružení Ryzáček, které se
věnuje hiporehabilitaci dětí i dospělých.
(Text a foto: Milan Kratochvíl)
Že dobré víno a cimbál k sobě neodmyslitelně patří, potvrdilo vystoupení
Zábřežské cimbálové muziky v pátek 23.
října ve foyer kulturního domu. Svérázná
kapela, která loni oslavila dvacet let svého působení, uvedla celou řadu moravských a slovenských písní k vínu neodmyslitelně patřících. Folklór ale nezněl
pouze v podání Zábřežské cimbálové
muziky, ke zpěvu se přidali i spokojení
návštěvníci.
(mk)
INFORMACE
strana 6
Zábřeh 20/2009
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 5. 11. – 22. 11. 2009
Čtvrtek 5. listopadu
KNIHOVNA
a SOLNÁ
JESKYNĚ
Neděle 15. listopadu
MORAVSKÁ VESELKA
POHÁDKOVÁ SOUTĚŽ – POHÁDKOVÉ CHVILKY V SOLNÉ JESKYNI
Taneční odpoledne s krojovanou dechovou hudbou ze Sušic u Přerova. Setkání všech příznivců české
a moravské lidové písničky. Připraveny jsou tradiční soutěže a losování o zajímavé ceny. Odpolednem
provází herec a populární moderátor Vladimír Hrabal. Občerstvení zajištěno.
Velký sál KLUBu, 14:00 – 18:00, 120 Kč
Čtení z dětských knížek, soutěže, maňásková divadla a další překvapení. Každé první pondělí a čtvrtek
v měsíci. Rezervace na tel. 583 416 381.
Solná jeskyně Zábřeh, 10:00
GAMER
Akční/thriller, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2009, 95 min.
Kino Retro, 20:00, 70 Kč
Pondělí 16. listopadu
Pátek 6. listopadu
HANNAH MONTANA
Rodinná hudební komedie, přístupno od 12 let, český dabing, USA 2009, 102 min.
Kino Retro, 19:00, 78 Kč
VÝZNAM A PŘESAH POLITIKY JOSEFA LUXE
Přednáší PhDr. Michal Pehr, PhD. Úvodní slovo Ing. Jan Březina – poslanec evropského parlamentu a
Ing. Jan Kasal – místopředseda Poslanecké sněmovny PČR.
Katolický dům, 16:00
Úterý 17. listopadu
THE BACKWARDS – The Beatles revival band
STÁTNÍ SVÁTEK – MUZEUM OTEVŘENO
Koncert jedné z nejlepších Beatles revivalů kapel na světě. Velký sál KLUBu, 19:00, 160 Kč a 190 Kč
Muzeum Zábřeh, 9:00 – 12:00, vstup zdarma
Sobota 7. listopadu
SETKÁNÍ DECHOVEK A JEJICH PŘÍZNIVCŮ
Účinkují Moravští muzikanti, Veselá kapela, Plumlovanka a další. Občerstvení zajištěno.
Katolický dům, 10:00, 80 Kč
VZPOMÍNKOVÁ VYCHÁZKA K ŠUBRTOVĚ KAPLIČCE
Trasa: 6 km. Vedoucí p. Kajnar.
Kuželkářský
klub Zábřeh
Odchod od evangelického kostela, 9:00
PRVNÍ CELOSTÁTNÍ LIGA ŽENY „A“ – NÁCHOD
TŘETÍ CELOSTÁTNÍ LIGA MUŽI „B“ – OPAVA „B“
Kuželna Zábřeh, 13:00
Kuželna Zábřeh, 16:30
G – FORCE
Kombinovaný/rodinný/akční, přístupno od 6 let, český dabing, USA 2009, 89 min.
Kino Retro, 17:00, 78 Kč
Royal
Rangers
UCHEM JEHLY
Městská šifrovací soutěž určená nejen pro členy Royal Rangers, ale i širokou veřejnost.
Katolický dům, 12:00
Středa 18. listopadu
ČLENSKÁ SCHŮZE MÍSTNÍ ORGANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH
Katolický dům, 14:00
Pondělí 9. listopadu
TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
KDO SI ZPÍVÁ, NEZLOBÍ
Pořad připravený hudební agenturou a skupinou Marbo.
Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup
pouze ve společenském oděvu.
Velký sál KLUBu, 17:30 – 21:00, vstupné dobrovolné
Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč
Úterý 10. listopadu
2BOBULE
VÍNO ROKU
Komedie, přístupno od 15 let, české titulky, USA 2008, 110 min.
Kino Retro, 20:00, 64 Kč
Středa 11. listopadu
Komedie, přístupno od 13 let, ČR 2009, 94 min.
TANEČNÍ PRODLOUŽENÁ
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
Historické drama, přístupno od 13 let, Polsko/ Ma
arsko/SR/ČR 2008, 140 min.
Kino Retro,19:00, 74 Kč
Koliba
Bozéňov
Veřejná představení kurzu tanečních pro rodinné příslušníky a přátele. Občerstvení zajištěno. Vstup
pouze ve společenském oděvu.
Velký sál KLUBu, 17:30 – 21:00, vstupné dobrovolné
Pátek 20. listopadu
MARTINSKÁ HUSA
Akce trvá do 15. listopadu. Bližší informace na tel. č. 583 411 299
JAK JSEM POTKALA PERU – PŘEDNÁŠKA S PROJEKCÍ
Koliba Bozéňov Dolní Bušínov
Povídání MUDr. Věry Hanuliakové o úchvatné přírodě Peru, jeho lidech i pamětihodnostech.
Kino Retro, 17:00, vstupné dobrovolné
Čtvrtek 12. listopadu
PODZIMNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY
Koncert určený pro širokou veřejnost.
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
Pátek 13. listopadu
DS
Václav
VEČER SVĚTLUŠEK
KNĚŽNA LIBUŠE
ŠTVANEC IRA
Hrají 380 V a VKV.
Listopadová pařba v rockovém a metalovém podání! Spousta skvělé muziky a dobrého pivka!
Velký sál KLUBu, 20:00 – 03:00, 65 Kč
Katolický dům, 20:00, 50 Kč
Akční thriller, přístupno od 15 let, české titulky, GB/Kanada 2008, 118 min. Kino Retro, 20:00, 74 Kč
Koliba
Bozéňov
TŘETÍ ZUBY
Rocková zábava „jak za starejch časů“, bigbít pro starší a pokročilé.
Rafanda, 20:00
DS
Václav
Odjezd ČD, 9:50 (Os)
10:00 představení divadelního spolku Amadis Brno, 13:30 představení divadla Ve středu Lanškroun,
16:30, představení divadelního odboru Sokola Litovel, 20:00 představení divadelního spolku Vojan
Libice nad Cidlinou, 22:30 přehlídkový miniples pro všechny divadelníky a veřejnost. Bližší informace
na plakátech.
Kulturní dům Václavov
KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU
PRVNÍ CELOSTÁTNÍ LIGA ŽENY „A“ ZÁBŘEH – NERATOVICE
Hodinový pořad s Majdou a Františkem, kde se bude střídat legrace s napětím.
Velký sál KLUBu, 18:00, dospělý 90 Kč, dítě 130 Kč
Kuželna Zábřeh, 12:00
PRVNÍ CELOSTÁTNÍ LIGA MUŽI „A“ ZÁBŘEH – VRCHLABÍ
Kuželna Zábřeh, 15:30
XAVIER BAUMAXA
Koncert osobitého písničkáře.
VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM
16:00 Tradiční setkání (pobožnost) u kapličky Svaté Anežky České, 16:30 zpívá Schola Svébohov,
sousedské posezení - hraje skupinaTriangl.
Kulturní dům Václavov, od 16:30
MARTINSKÁ HUSA SPOJENÁ S DEGUSTACÍ SVATOMARTINSKÝCH VÍN
Ochutnávka vín s odborným výkladem. K poslechu, tanci i zpěvu tento večer bude hrát živá hudba.
Koliba Bozéňov, od 18:30
S. S. D. – SPOJENÍ NENAVÁZÁNO
SK SULKO
Zábřeh
Odjezd ČD, 7:33
O VÁCLAVA Z VÁCLAVOVA 2009 - 3. ROČNÍK PŘEHLÍDKY OCHOTNICKÝCH
SOUBORŮ
LUDVÍKŮV OKRUH (RAPOTÍN)
Thriller, přístupno od 15 let, české titulky, Rusko 2008, 110 min.
Koliba Bozéňov Dolní Bušínov
Trasa: 12 km. Vedoucí p. Malá.
Novinka! Aerobic na trampolínách s Věrkou Formánkovou pro ženy bez rozdílu věku, které chtějí
vypadat a cítit se dobře. Přihlášky osobně, telefonicky nebo emailem na kontaktech 775 915 400, 583
415 400, [email protected] (Dagmar Ziková).
Velký sál KLUBu, 9:00 – 10:00 a 10:00 – 11:00
Koliba
Bozéňov
Bližší informace na tel. č. 583 411 299.
LANŠPERK
JUMPING NA TRAMPOLÍNÁCH
Trasa: 12 km. Vedoucí p. Baráková.
ZVĚŘINOVÉ HODY
Sobota 21. listopadu
Sobota 14. listopadu
DS
Václav
17:00 slavnostní zahájení, 17:15 představení DS Gymnázia Lanškroun, 20:00 představení Tyátru Bludov,
22:30 přátelské posezení a divadelní pokec.
Kulturní dům Václavov
CONFESSION & NIGHTWISH REVIVAL WISHMASTERS
ALTERNATIVE SESSION No. 1 … a little bit different night
Kuželkářský
klub Zábřeh
O VÁCLAVA Z VÁCLAVOVA 2009 - 3. ROČNÍK PŘEHLÍDKY OCHOTNICKÝCH
SOUBORŮ
Tradiční procházka s lampióny, rozloučení se světluškami. Výtěžek z akce bude věnován na adopci
běloruského chlapce. S sebou lampióny a dobrou náladu.
Sraz u bývalých kasáren, 17:00, vstupné dobrovolné
Historické drama, přístupno od 12 let, české titulky, USA/ČR 2009, 99 min. Kino Retro, 19:00, 70 Kč
Český rozhlas
Olomouc
a Beerbikers
Kino Retro, 19:00, 78 Kč
Čtvrtek 19. listopadu
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
Neděle 22. listopadu
DS
Václav
O VÁCLAVA Z VÁCLAVOVA 2009 – 3. ROČNÍK PŘEHLÍDKY OCHOTNICKÝCH
SOUBORŮ
10:00 představení divadelního spolku Kroměříž, 14:00 host přehlídky: divadelní spolek Vojan Libice
nad Cidlinou, 15:00 vyhlášení výsledků.
Kulturní dům Václavov
KÁLIKŮV PODZIM
Kino Retro, 21:00, 68 Kč
SK SULKO ZÁBŘEH – SK SIGMA OLOMOUC „B“
Již 17. ročník tradiční přehlídky pěveckých sborů pořádané na počest hudebního skladatele Václava
Kálika, který v letech 1898 – 1908 studoval na zábřežském gymnáziu.
Velký sál KLUBu, 14:00, vstupné dobrovolné
Městský stadion Zábřeh, 13:30
HRDINOVÉ Z DARANU
Rodinný film, přístupno od 6 let, český dabing, Nizozemí 2008, 89 min.
Kino Retro, 17:00, 68 Kč
MILÁČEK ANNA
Saša Rašilov, David Prachař, Vanda Hybnerová, Linda Rybová, Martina Hudečková. Světově proslulá
komedie Marca Camolettiho. Divadelní představení plné situačního humoru s plejádou vynikajících
herců.
Velký sál KLUBu, 19:00, 220 Kč a 250 Kč
Výstavy
Muzeum Zábřeh
Katolický dům
Zastav se člověče… obdivuj řemeslnou krásu a tradici Zábřežska. Výstava potrvá do 17. 11. 2009
Dny hlavolamů. Interaktivní výstava potrvá do
6. 11. 2009.
Galerie Tunklův dvorec
Galerie a kavárna kina Retro
Petr Bernard, Josef Langer, Josef Macek: Obrazy
Výstava potrvá do 22. 11. 2009, otevřeno středa
a čtvrtek od 9:30 do 16:30.
Yveta Bachová : Chci se tam vrátit (kresba, básně,
sklo). Výstava potrvá do 27. 11. 2009.
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 583 415 400,
mobil: 775 279 558, e-mail: [email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná
o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Agentura Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 300 kusů. Neprodejné.

Podobné dokumenty

Terezín - Malá pevnost

Terezín - Malá pevnost vidět víc než druzí, hodlám zde vylíčit dění v takzvané "Malé pevnosti"; je to líčení které by s malými obměnami mohlo platit i pro každý jiný internační tábor nebo věznici v Československu. Jako p...

Více

Buletin Zábeh 09_23.indd

Buletin Zábeh 09_23.indd se mohou i návštěvníci těchto akcí. (red)

Více

Festivalový katalog 2014

Festivalový katalog 2014 Vážení diváci, milí podporovatelé a příznivci, je mi velkou ctí, že Vás mohu spolu s celým týmem spolupracovníků pozvat na VII. ročník mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST...

Více

Rada mikroregionu 35

Rada mikroregionu 35 našemu území a znamená finanční podporu místní akční skupině.

Více

Poradenský den 02

Poradenský den 02 http://za.tcssl.cz/, kde všechny osoby zapojené do projektu naleznou potřebné kontakty, dokumentaci, odkazy, přihlašování na školení, lze zde přímo zadávat požadavky na podporu apod. Budování Techn...

Více