Pozvánka

Komentáře

Transkript

Pozvánka
Česká společnost maxilofaciální chirurgie
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie,
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. Ústí nad Labem
pořádá
ÚSTECKÉ
STOMATOLOGICKÉ DNY
5.–6. května 2011, Větruše, Ústí nad Labem
www.bos-congress.cz
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
5.–6. května 2011, Výletní zámeček Větruše,
Ústí nad Labem
POŘÁDÁ
Oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie,
Krajská zdravotní, a. s. – Masarykova nemocnice
v Ústí nad Labem, o. z.
Česká společnost maxilofaciální chirurgie
za organizační spolupráce BOS. org s. r. o.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. et MUDr. Štefan Nátek, Ph.D.
ODBORNÁ TÉMATA
• T raumatologie: zubů, čelistí
•O
rtodoncie, ortognátní chirurgie
• Implantologie, implantologická protetika
•P
eriapikální patologie, cysty
•R
izikový pacient: bisfosfonáty a stomatologie,
krvácivé stavy a jejich ošetření
•P
oruchy temporomandibulárního kloubu,
artroskopie
•A
typická bolest v obličeji, neuralgie trojklanného nervu
•P
řenos infekčních chorob ve stomatologické
ordinaci
INFORMACE A ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ
BOS. org s. r. o.
tel.:475 531 098
Kekulova 615/38 475 207 082
400 01 Ústí nad Labem
fax:475 205 169
Gabriela Malá e-mail: [email protected]
Firma BOS. org s.r.o. je zapsána u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
KREDITNÍ HODNOCENÍ SYMPOZIA
LÉKAŘI – ČSK byla požádána o zařazení
konference mezi vzdělávací akce ČSK
s předpokládaným bodovým hodnocením
100 bodů.
SESTRY – Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.
a na základě souhlasu České asociace sester
bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním
kreditních bodů.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
do 30. 4. 2011 od 1. 5. 2011 a na místě
Lékař
1 650,-Kč
1 900,-Kč
Lékař – účast 1 den 900,- Kč
1 500,-Kč
Sestra
400,- Kč
600,- Kč
Aktivní účast
bez registračního poplatku
V ceně registračního poplatku jsou:
vstup na konferenci a výstavu firem, konferenční materiály, občerstvení o přestávkách.
(Uvedené poplatky jsou včetně DPH 20 %)
PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
5. 5. 2011 – čtvrtek
od 11.00 hod. příjezd, ubytování, registrace
13.00–18.30 hod. odborný program
od 20.00 hod. společenský program
6. 5. 2011 – pátek
08.00–09.00 hod. registrace
09.00–14.00 hod. odborný program
14.00 hod. závěr konference
SPOLEČENSKÝ VEČER
5. 5. 2011 – čtvrtek
od 20.00 hodin – Společenský večer na
výletním zámečku Větruše – rautové pohoštění,
hudba k tanci i poslechu.
Společenský večer
500,- Kč
UBYTOVÁNÍ
Pivovar Hotel Na Rychtě
Klášterní 75/9, Ústí nad Labem
Jednolůžkový pokoj / 1 noc
1 000,- Kč
Dvoulůžkový pokoj / 1 lůžko/ 1 noc
800,- Kč
Pivovar Hotel Na Rychtě je vzdálen od místa
konání cca 2 km. Na výletní zámek Větruše
můžete nově využít lanovku vedoucí ze střechy
nákupního centra FORUM, které se nachází
v těsné blízkosti hotelu. Pokoje jsou vybaveny
vlastním sociálním zařízením, plazmovou TV
s možností WiFi připojení na internet.
V ceně ubytování je zahrnuta snídaně.
PLATBY
Úhradu plateb proveďte, prosím, nejpozději
do 30. 4. 2011 na účet firmy BOS. org s. r. o.:
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.
číslo účtu: 1002040764/2700
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 201107
IČ: 64049876, DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Dokladem o zaplacení se prokažte u registrace,
zde Vám bude předán daňový doklad.
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI
Přihlášku k účasti zašlete, prosím, nejpozději
do 14. března 2011. Na přihlášce vyznačte Váš
požadavek ubytování, společenského večera.
Vyberte si jednu z možností registrace:
• Registrace on-line: z přihlašovacího
formuláře na internetových stránkách
www.bos-congress.cz
• E-mailem: [email protected]
• Poštou prostřednictvím formuláře přihláška
k účasti: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38,
400 01 Ústí nad Labem
• Faxem na číslo: 475 205 169
Zpětně Vám potvrdíme přijetí přihlášky zaslané
e-mailem a přihlášky on-line na internetových
stránkách.
1
2
3
4
PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTI
A ZASLÁNÍ ABSTRAKTA PŘEDNÁŠKY
Přihlášku k aktivní účasti zašlete nejpozději
do 15. února 2011:
1. On-line: prostřednictvím formuláře
PŘIHLÁŠKA AKTIVNÍ ÚČASTI na stránkách
www.bos-congress.cz
2. E-mailem: [email protected]
ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY (max. 1 strana A4)
Zašlete, prosím, spolu s přihláškou.
Název přednášky, posteru uveďte v přihlášce.
• řádkování: 1,5
• velikost písma: 12 bodů,
písmo Times New Roman
• rozsah abstraktu: 1 strana A4
(okraje 2,5 cm z obou stran)
• sjednotit hlavičku: 1. Název (tučně),
2. Autoři (příjmení, zkratka křestního jména),
3. Pracoviště (klinika nebo oddělení, město)
• obsah sdělení: nadpisy a názvy jednotlivých
částí či oddílů tučně s dvojtečkou
• abstrakt zašlete e-mailem na adresu:
[email protected]
(doručení Vám zpětně potvrdíme)
Požadujete-li zajištění ubytování, vyplňte,
prosím, Váš požadavek dle pokynů
viz. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI.
Město
Ústí nad Labem
1
Hotel Na Rychtě
2
Obchodní
centrum FORUM
3
Lanovka
4
Větruše
MatrixMANDIBLE předtvarované
rekonstrukční dlahy. Zvýšená pevnost
a stabilita osteosyntézy.
CMF Matrix
Nástroje a implantáty schválené
nadací AO Foundation
Synthes, s. r. o.
Radlická 740/113d
158 00 Praha
+420 220 515 006
www.synthes.com