ceník 2012 - JDK, spol. s ro

Komentáře

Transkript

ceník 2012 - JDK, spol. s ro
ceník 2012
Česká republika
platnost od 1.5.2012
OBSAH
OBCHODNÍ POLITIKA............................................................................................................................... 4
VÝROBKY JDK...................................................................................................................... 5
Kompaktní jednotky řady COMPACT....................................................................................................... 5 - 8
Kondenzační jednotky..................................................................................................................................9 - 14
Kompresorové jednotky........................................................................................................................... 15 - 18
Jednotky s regulací výkonu řady VARIABLE......................................................................................... 19 - 20
Chlazení kapalin řady WDE..................................................................................................................... 21 - 22
Chlazení kapalin řady WDC.................................................................................................................... 23 - 24
Řídicí rozvaděče RKJ................................................................................................................................. 25 - 26
Rozvaděče pro řízení zákaznických míst CPC............................................................................................. 27
Typové chladicí technologie JDK............................................................................................................ 29 - 32
OBCHODNÍ ZBOŽÍ JDK................................................................................................... 33
Kompresory................................................................................................................................................ 34 - 37
Výparníky..................................................................................................................................................... 38 - 39
Kondenzátory...................................................................................................................................................... 40
Sběrače chladiva............................................................................................................................................ 40-41
Řídicí a regulační přístroje Eliwell a Dixell.................................................................................................... 42
Příslušenství................................................................................................................................................. 43 - 45
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY JDK, spol. s r.o.................................................. 46 - 48
REKLAMAČNÍ ŘÁD JDK, spol. s r.o............................................................................................. 49 - 50
CENÍK JDK 2012
Obchodní politika JDK, spol. s r.o.
I. Základní informace k ceníku
Platnost ceníku
Tento ceník platí od 1.5.2012 a nahrazuje „CENÍK 2011“, platný od 1.5.2011.
Ceny
Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. Cena neobsahuje dopravní náklady k odběrateli.
Rabat
Na výrobky lze poskytnout odběratelům slevu (rabat), která je
předmětem individuálního projednání.
Doba splatnosti faktur
Doba splatnosti je 14 dnů od vystavení faktury, pokud není
dohodnuto a na faktuře uvedeno jinak.
Platba předem
Platba proforma fakturou, zálohová platba před odběrem,
event. platba v hotovosti při odběru zboží je řešena vždy
zvláštní dohodou danou individuální situací v obchodním vztahu a výší fakturované částky.
IV. Obchodní vztahy
Obchodní vztahy se řídí, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, podle následujících dokumentů:
· Ceník 2012 JDK, spol. s r.o.
Platnost:����������������������������� od 1.5.2012
Nahrazuje dokument:����� Ceník 2011 JDK, spol. s r.o.,
platný od 1.5.2011
· Všeobecné obchodní podmínky JDK, spol. s r.o.
Platnost:����������������������������� od 22.4.2010
Dokument:������������������������ VOP-CZ-2010-01.A
Nahrazuje dokument:����� VOP-CZ-2007-01.A
· Reklamační řád JDK, spol. s r.o.
Platnost:����������������������������� od 22.4.2010
Dokument:������������������������ VOP-CZ-2010-02.A
Nahrazuje dokument:����� VOP-CZ-2007-02.A
Při pravidelné a perspektivní spolupráci je možné jednat o
uzavření „Rámcové kupní smlouvy“, která smluvně řeší individuální obchodní podmínky.
Dodací lhůta
Dodací lhůta je počítána od závazného potvrzení objednávky,
event. podpisu obchodní smlouvy.
Dodací lhůta závisí na:
· složitosti výrobku
· jedinečnosti řešení aplikace
· rozsahu dodávky
· stavu zásob klíčových komponent
Informace o dodacích lhůtách lze získat v obchodním oddělení
JDK telefonicky.
II. Prodej výrobků
JDK, spol. s r.o. vyrábí a dodává své výrobky a obchodní zboží
pro finalizaci chladicích okruhů prostřednictvím obchodního
oddělení JDK a sítě obchodních partnerů. Ve Slovenské republice působí dceřinná společnost JDK Slovakia, spol. s r.o.
se sídlem v Nitře.
III. Spolupráce při řešení aplikací
Důležitou složkou působení firmy JDK, spol. s r.o. je obchodně-technická podpora při řešení aplikací a projektování
v oboru chladicí techniky, stejně jako při instalaci, uvádění do
provozu a servisu výrobků JDK, spol. s r.o.
Spolupráce při této činnosti je zajišťována na základě poptávky příp. objednávky zákazníka.
Pro podporu této činnosti slouží:
· Nabídkové řízení
· Technické a obchodní katalogy
· Ceník
· Konzultace, školení a semináře
4
CENÍK JDK 2012
Kompaktní jednotky JDK
Kompaktní kondenzační jednotky splňují náročné požadavky
na hlučnost a moderní design. Slouží jako zdroj chladu pro
komerční i průmyslové chlazení a VZT jednotky.
Jednotky jsou vhodné všude tam, kde je málo volného
prostoru.
CENÍK JDK 2012
5
Kompaktní jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZF COPELAND
1
62 170
840
1 210
1 390
2 080
1 000
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
1KJX550577
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
CL-8-S3A
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1 470
2
CL-10-S3A
1KJX550578
67 730
840
1 210
1 390
2 080
1 000
1 470
3
CL-12-S3A
1KJX550579
67 710
840
1 210
1 240
2 080
1 000
1 470
4
CL-15-S3A
1KJX550580
74 850
840
1 210
1 240
2 080
1 000
1 470
5
CL-17-S3A
1KJX550581
75 200
960
1 420
1 420
2 080
1 000
1 470
Kompaktní jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZF EVI COPELAND
Typ
Objednací
číslo
1
CL-12-E3A
1KJX550582
78 430
840
1 210
1 240
2 080
1 000
1 470
2
CL-17-E3A
1KJX550583
96 920
960
1 420
1 420
2 080
1 000
1 470
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
Kulové ventily
vstup / výstup
Solenoid ventil
(kapalina)
Volitelné příslušenství [Kč]
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Základní
cena
[Kč]
Kompaktní jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZB COPELAND
1
6
52 310
840
1 210
1 200
2
CM-6-S3A
1KJX550586
54 220
840
1 210
1 200
3
CM-7-S1A
1KJX550587
53 030
840
1 210
1 200
4
CM-7-S3A
1KJX550588
52 290
840
1 210
1 200
1 000
2 080
2 080
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
1KJX550585
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
CM-6-S1A
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1 470
1 000
1 470
1 000
1 470
1 000
1 470
5
CM-9-S3A
1KJX550589
55 740
840
1 210
1 200
2 080
1 000
1 470
6
CM-10-S3A
1KJX550590
58 240
840
1 210
1 390
2 080
1 000
1 470
7
CM-12-S3A
1KJX550591
63 820
960
1 420
1 420
2 080
1 000
1 470
8
CM-17-S3A
1KJX550593
76 360
1 030
1 670
1 780
2 080
1 000
1 470
CENÍK JDK 2012
Kompaktní jednotky
s digitálními spirálovými kompresory COPELAND
1
96 620
840
1 210
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
1KJX550606
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
CH-10-D1A
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1 200
2
CH-14-D3A
1KJX550607
91 820
960
1 420
1 390
2 080
3
CM-8-D3A
1KJX550710
74 500
840
1 210
1 200
2 080
4
CM-12-D3A
1KJX550594
88 750
960
1 420
1 420
2 080
5
CM-15-D3A
1KJX550595
96 870
960
1 420
1 420
2 080
6
CM-17-D3A
1KJX550596
101 470
1 030
1 670
1 780
2 080
7
CL-17-DE3A
1KJX550584
116 280
960
1 420
1 420
2 080
Kompaktní jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZR COPELAND
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1
CH-4-S1A
1KJX550597
44 420
840
1 210
1 200
1 000
1 470
2
CH-5-S1A
1KJX550598
45 060
840
1 210
1 200
1 000
1 470
3
CH-5-S3A
1KJX550599
45 010
840
1 210
1 200
1 000
1 470
2 080
4
CH-7-S3A
1KJX550600
46 470
840
1 210
1 200
2 080
1 000
1 470
5
CH-8-S3A
1KJX550601
51 520
840
1 210
1 200
2 080
1 000
1 470
6
CH-9-S3A
1KJX550602
50 830
960
1 420
1 390
2 080
1 000
1 470
7
CH-12-S3A
1KJX550603
56 640
960
1 420
1 390
2 080
1 000
1 470
8
CH-14-S3A
1KJX550604
57 490
1 030
1 670
1 420
2 080
1 000
1 470
9
CH-17-S3A
1KJX550605
74 240
1 030
1 670
1 420
2 080
1 000
1 470
Kompaktní jednotky
s hermetickými pístovými kompresory MANEUROP
1
45 390
840
1 210
1 200
1 000
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
1KJX550610
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
CM-5-P3B
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1 470
2
CM-8-P3B
1KJX550611
45 810
840
1 210
1 200
1 000
1 470
3
CM-12-P3B
1KJX550612
51 310
840
1 210
1 200
1 000
1 470
4
CM-19-P3B
1KJX550613
65 550
1 030
1 670
1 780
1 000
1 470
5
CL-8-P3B
1KJX550608
50 610
840
1 210
1 390
1 000
1 470
6
CL-12-P3B
1KJX550609
51 270
840
1 210
1 200
1 000
1 470
CENÍK JDK 2012
7
Kompaktní jednotky
s pístovými kompresory TECUMSEH
1
43 820
840
1 210
1 200
1 000
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
1KJX550675
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
CL-9-P3C
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1 470
2
CL-20-P3C
1KJX550676
50 750
840
1 210
1 240
1 000
1 470
3
CL-23-P3C
1KJX550677
52 910
840
1 210
1 240
1 000
1 470
4
CM-10-P3C
1KJX550679
43 850
840
1 210
1 200
1 000
1 470
5
CM-16-P3C
1KJX550681
51 310
840
1 210
1 390
1 000
1 470
Kompaktní jednotky
s pístovými kompresory COPELAND
1
8
43 960
840
1 210
1 200
1 000
Nízkotlaký řídící
presostat
Ochranné relé
proti cyklování
Ochranné relé
sledu fází
1KJX550678
Volitelné příslušenství [Kč]
Kulové ventily
vstup / výstup
CM-9-P3A
Základní
cena
[Kč]
Solenoid ventil
(kapalina)
Objednací
číslo
Zabudovaný
filtrdehydrátor
s průhledítkem
Typ
1 470
2
CM-12-P3A
1KJX550680
45 970
840
1 210
1 200
1 000
1 470
3
CM-18-P3A
1KJX550682
56 690
960
1 420
1 420
1 000
1 470
CENÍK JDK 2012
Kondenzační jednotky JDK
Firma JDK, spol. s r.o. dodává na trh kondenzační jednotky,
u nichž je nabízena volitelná výbava, kterou si může zákazník
specifikovat sám.
Je tím umožněno volit úspornější eventuálně komfortnější
řešení chladicího okruhu.
Jednotlivé položky volitelné výbavy jsou uvedeny u každého
typu a jejich cena se přičítá k ceně základní.
CENÍK JDK 2012
9
Kondenzační jednotky
s hermetickými pístovými kompresory TECUMSEH
1
11 550
740
3 270
700
1 560
Krytování
Plynulé řízení
ventilátorů
Dvoustupňové
řízení ventilátorů
Jednostupňové
řízení ventilátorů
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJX550620
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
JHE-T-05
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
4 840
2
JHE-T-06
1KJX550633
11 540
740
3 270
700
1 560
4 840
3
JME-T-07
1KJX550634
11 820
740
3 270
700
1 560
4 840
4
JHE-T-07
1KJX550635
12 680
740
3 270
700
1 560
4 840
5
JME-T-09
1KJX550570
13 970
790
3 270
700
1 560
4 840
6
JHE-T-09
1KJX550632
14 960
790
3 260
700
1 560
4 840
7
JLE-T-10
1KJX550636
14 470
790
3 270
700
1 560
4 840
8
JME-T-12
1KJX550637
14 320
790
4 660
700
1 560
4 840
9
JHE-T-12
1KJX550571
15 060
790
3 270
840
1 560
5 140
10
JME-T-15
1KJX550638
15 550
790
4 670
840
1 560
11
JHE-T-15
1KJX550639
18 100
790
4 670
840
1 560
5 140
3 430
5 140
12
JME-T-20
1KJX550644
20 960
790
4 730
840
1 560
3 430
5 140
13
JHE-T-20
1KJX550645
21 610
790
4 740
840
1 560
3 430
5 140
14
JME-T-28
1KJX550640
27 500
5 310
840
1 560
3 430
5 140
(1)
15
JHE-T-28
1KJX550641
31 650
(1)
5 160
840
1 560
3 210
3 430
6 400
16
JME-T-50
1KJX550670
38 720
(1)
6 790
6 490
960
1 560
3 210
3 430
6 400
17
JHE-T-50
1KJX550646
43 360
(1)
6 790
6 490
960
1 560
3 210
3 430
7 170
18
JME-T-72
1KJX550669
43 710
(1)
7 010
6 490
960
1 560
3 210
3 430
7 170
19
JHE-T-72
1KJX550647
45 400
(1)
7 010
6 490
960
1 560
3 210
3 430
7 170
(1) Vyhřívání kompresoru je standardní součástí základního provedení.
Kondenzační jednotky
s hermetickými pístovými kompresory MANEUROP
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
1
JME-M-18
1KJX040200
28 160
720
5 310
840
1 560
3 430
5 140
2
JME-M-28
1KJX040201
29 120
720
5 310
840
1 560
3 430
5 140
3
JME-M-40.10
1KJX040250
32 660
720
5 250
3 700
960
1 560
4
JME-M-40
1KJX040202
36 870
720
5 160
3 700
960
1 560
3 210
3 430
5 140
3 430
6 400
5
JME-M-64.10
1KJX040251
43 560
720
6 780
3 700
960
1 560
3 210
3 430
6 400
6
JME-M-64
1KJX040203
48 220
720
6 780
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
7
JME-M-80.10
1KJX040252
56 600
720
7 020
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
8
JME-M-80
1KJX040204
57 950
720
7 010
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
9
JME-M-100.10
1KJX040253
79 310
720
10 450
6 490
960
1 560
3 210
3 430
7 170
10
JME-M-100
1KJX040205
81 920
720
10 450
6 490
960
1 560
3 210
3 430
8 920
11
JME-M-125.10
1KJX040254
92 570
720
14 190
6 490
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
12
JME-M-125
1KJX040206
93 200
720
14 190
6 490
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
Pozn.: Kondenzační jednotky s označením .10 jsou určeny pouze pro omezený rozsah vypařovacích teplot
oproti standardní řadě jednotek - parametry viz technický katalog kondenzačních jednotek JDK.
10
CENÍK JDK 2012
Kondenzační jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory MANEUROP
1
91 980
1 940
10 450
6 490
960
1 560
3 210
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJX050125
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
JME-SM-125
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
8 920
2
JME-SM-185
1KJX050126
157 330
1 940
20 450
8 210
1 030
1 560
3 210
12 530
3
JME-SM-250
1KJX050127
244 320
1 940
26 690
8 210
2 350
1 560
3 210
12 530
4
JME-SM-370
1KJX050128
294 890
1 940
38 190
8 210
2 350
1 560
3 210
12 530
12 530
5
JHE-SM-125
1KJX050150
136 020
1 940
15 170
6 490
1 030
1 560
3 210
6
JHE-SM-185
1KJX050151
193 890
1 940
23 400
8 210
2 350
1 560
3 210
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
Kondenzační jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZR COPELAND
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
1
JME-ZR-18E
1KJX020125
29 470
970
3 510
840
1 560
3 430
5 140
2
JME-ZR-28
1KJX020126
31 000
930
5 320
840
1 560
3 430
5 140
3
JME-ZR-40
1KJX020127
37 500
930
5 170
3 700
960
1 560
3 210
3 430
6 400
4
JME-ZR-64
1KJX020128
47 780
930
6 620
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
5
JME-ZR-80
1KJX020129
51 680
930
6 620
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
6
JME-ZR-100
1KJX020130
65 550
1 030
7 020
6 490
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
7
JME-ZR-125
1KJX020131
73 820
1 030
6 790
6 490
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
8
JME-ZR-160
1KJX020132
103 480
1 030
17 420
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
9
JME-ZR-185
1KJX020133
134 310
1 030
17 420
8 210
1 920
1 560
3 210
12 530
10
JME-ZR-250
1KJX020134
175 760
1 840
20 440
8 210
2 350
1 560
3 210
12 530
11
JME-ZR-310
1KJX020135
225 740
2 010
31 240
8 210
2 350
1 560
3 210
12
JME-ZR-370
1KJX020136
254 660
2 150
33 640
8 210
2 350
1 560
3 210
13
JHE-ZR-18E
1KJX020160
30 050
930
3 500
840
1 560
3 430
5 140
14
JHE-ZR-28
1KJX020161
35 080
930
5 170
840
1 560
3 210
3 430
6 400
15
JHE-ZR-40
1KJX020162
42 270
930
5 160
960
1 560
3 210
3 430
7 170
3 700
16
JHE-ZR-64
1KJX020163
50 000
930
6 620
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
17
JHE-ZR-80
1KJX020164
55 120
930
6 620
3 700
960
1 560
3 210
3 430
8 920
3 430
18
JHE-ZR-100
1KJX020165
67 050
1 030
7 020
6 490
1 030
1 560
3 210
19
JHE-ZR-125
1KJX020166
95 060
1 030
12 600
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
20
JHE-ZR-160
1KJX020167
129 920
1 030
17 420
6 490
1 920
1 560
3 210
12 530
21
JHE-ZR-185
1KJX020168
172 260
1 030
22 930
8 210
1 920
1 560
3 210
8 920
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
CENÍK JDK 2012
11
Kondenzační jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZB COPELAND
1
37 410
930
5 310
840
1 560
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJX020325
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
JME-ZB-15
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
5 140
2
JME-ZB-19
1KJX020326
42 400
930
5 160
960
1 560
3 210
3 430
6 400
3
JME-ZB-21
1KJX020327
40 940
930
5 160
3 700
960
1 560
3 210
3 430
6 400
4
JME-ZB-26
1KJX020328
51 420
930
6 610
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
5
JME-ZB-30
1KJX020329
51 700
930
6 610
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
6
JME-ZB-38
1KJX020330
59 360
930
6 780
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
7
JME-ZB-45
1KJX020331
59 290
930
6 790
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
8
JME-ZB-56
1KJX020332
72 260
1 030
6 790
3 700
960
1 560
3 210
3 430
8 920
9
JME-ZB-75
1KJX020333
84 250
1 030
10 450
6 490
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
10
JME-ZB-92
1KJX020334
103 020
1 030
15 180
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
11
JME-ZB-110
1KJX020335
123 240
1 030
17 420
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
Kondenzační jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZF COPELAND
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
1
JLE-ZF-09
1KJX090050
46 410
930
5 320
840
1 560
3 430
5 140
2
JLE-ZF-11
1KJX090051
51 910
930
5 320
840
1 560
3 430
5 140
3
JLE-ZF-13
1KJX090052
53 900
930
5 320
840
1 560
3 430
5 140
4
JLE-ZF-15
1KJX090053
62 430
930
6 620
5
JLE-ZF-18
1KJX090054
66 610
930
6 620
3 700
960
1 560
3 210
3 430
6 400
960
1 560
3 210
3 430
7 170
6
JLE-ZF-24
1KJX090055
94 220
1 030
6 790
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
7
JLE-ZF-33
1KJX090056
107 900
1 030
10 450
3 700
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
8
JLE-ZF-40
1KJX090057
118 130
1 030
10 450
3 700
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
9
JLE-ZF-48
1KJX090058
124 060
1 030
14 190
3 700
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
Kondenzační jednotky
s hermetickými pístovými kompresory COPELAND
1
25 430
(1)
5 310
840
1 560
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJX550280
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
JME-C-28
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
5 140
2
JME-C-40
1KJX550281
30 780
(1)
5 160
3 700
960
1 560
3 210
3 430
6 400
3
JME-C-64
1KJX550261
37 990
(1)
6 620
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
(1) Vyhřívání kompresoru je standardní součástí základního provedení.
12
CENÍK JDK 2012
Kondenzační jednotky
s polohermetickými kompresory COPELAND
1
40 800
2 470
6 470
840
1 560
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJX030125
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
JLE-CP-100
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
5 140
2
JLE-CP-150
1KJX030126
40 400
2 470
6 480
840
1 560
3 430
5 140
3
JLE-CP-200
1KJX030127
55 510
2 470
6 470
840
1 560
3 430
5 140
4
JLE-CP-300
1KJX030128
55 880
2 470
6 470
960
1 560
3 430
6 400
5
JLE-CP-400
1KJX030129
62 020
2 470
6 600
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
6
JLE-CP-500
1KJX030130
91 440
2 470
7 930
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
7
JLE-CP-600
1KJX030131
92 690
2 470
8 100
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Plynulé řízení
ventilátoru
3 210
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
Kondenzační jednotky
s polohermetickými kompresory COPELAND
Krytování
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
1
JME-3SC-1000.10
1KJX030275
118 670
2 470
11 760
6 490
1 030
1 560
3 210
2
JME-3SC-1000
1KJX030200
139 230
2 470
16 510
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
3
JME-3SS-1500.10
1KJX030276
155 160
2 470
18 750
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
3 430
8 920
4
JME-3SS-1500
1KJX030201
165 640
2 470
18 750
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
5
JME-4SA-2000
1KJX030202
173 070
2 530
18 750
8 210
1 030
1 560
3 210
12 530
6
JME-4SH-2500.10
1KJX030277
183 210
2 530
21 780
8 210
2 350
1 560
3 210
12 530
7
JME-4SH-2500
1KJX030203
214 510
2 530
24 920
8 210
2 350
1 560
3 210
8
JME-4SJ-3000.10
1KJX030278
188 410
2 530
29 510
8 210
2 350
1 560
3 210
9
JME-4SJ-3000
1KJX030204
221 010
2 530
32 760
8 210
2 350
1 560
3 210
10
JME-6SH-3500.10
1KJX030279
231 910
2 530
32 760
8 210
3 810
1 560
3 210
11
JME-6SH-3500
1KJX030205
240 090
2 530
32 760
8 210
3 810
1 560
3 210
12
JME-6SJ-4000
1KJX030206
254 620
3 440
39 010
8 210
3 810
1 560
3 210
13
JLE-3SC-750
1KJX030250
109 130
2 470
8 330
3 700
960
1 560
3 210
12 530
3 430
7 170
14
JLE-3SS-1000
1KJX030251
119 340
2 470
15 490
3 700
960
1 560
3 210
3 430
8 920
15
JLE-4SF-1000
1KJX030252
136 790
2 530
15 490
3 700
960
1 560
3 210
3 430
8 920
16
JLE-4SL-1500.10
1KJX030300
137 230
2 530
18 380
6 490
1 030
1 560
3 210
3 430
8 920
17
JLE-4SL-1500
1KJX030253
157 800
2 530
21 780
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
18
JLE-4ST-2000.10
1KJX030301
180 980
2 530
21 780
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
19
JLE-4ST-2000
1KJX030254
191 460
2 530
21 780
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
20
JLE-6SL-2500.10
1KJX030302
196 290
2 530
29 510
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
21
JLE-6SL-2500
1KJX030255
206 770
2 530
29 510
6 490
1 030
1 560
3 210
12 530
12 530
22
JLE-6ST-3200
1KJX030256
252 820
3 440
37 790
6 490
2 350
1 560
3 210
23
JLE-8SH-3700
1KJX030257
316 270
3 440
39 010
6 490
2 350
1 560
3 210
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
Pozn.: Kondenzační jednotky s označením .10 jsou určeny pouze pro omezený rozsah vypařovacích teplot
oproti standardní řadě jednotek - parametry viz technický katalog kondenzačních jednotek JDK.
CENÍK JDK 2012
13
Kondenzační jednotky
s polohermetickými kompresory BITZER
1
36 500
1 010
5 240
840
1 560
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJX120050
Volitelné příslušenství [Kč]
Rekuperace
JLE-BP-100
Základní
cena
[Kč]
Silový rozvaděč
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
5 140
2
JLE-BP-150
1KJX120051
36 980
1 010
5 240
840
1 560
3 430
5 140
3
JLE-BP-200
1KJX120052
48 940
1 220
5 240
840
1 560
3 430
5 140
4
JLE-BP-300
1KJX120053
56 230
1 220
5 240
960
1 560
3 430
6 400
3 210
5
JLE-BP-400
1KJX120054
64 930
1 220
6 690
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
6
JLE-BP-500
1KJX120055
76 430
1 220
6 870
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
7
JLE-BP-600
1KJX120056
83 790
1 220
6 860
3 700
960
1 560
3 210
3 430
7 170
8
JLE-BP-620
1KJX120057
86 280
1 220
6 860
3 700
960
1 560
3 210
3 430
8 920
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
14
CENÍK JDK 2012
Kompresorové jednotky JDK
Firma JDK, spol. s r.o. dodává na trh kompresorové jednotky,
u nichž je nabízena volitelná výbava, kterou si může zákazník
specifikovat sám.
Je tím umožněno volit úspornější eventuálně komfortnější
řešení chladicího okruhu.
Jednotlivé položky volitelné výbavy jsou uvedeny u každého
typu a jejich cena se přičítá k ceně základní.
CENÍK JDK 2012
15
Kompresorové jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZR COPELAND
1
24 760
930
230
410
840
1 560
3 210
3 430
2
KHE-ZR-40
1KJO020101
27 390
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
3
KHE-ZR-64
1KJO020102
33 160
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
4
KHE-ZR-80
1KJO020103
35 750
930
340
450
960
1 560
3 210
3 430
3 430
5
KHE-ZR-100
1KJO020104
46 060
1 030
340
450
1 030
1 560
3 210
6
KHE-ZR-125
1KJO020105
53 360
1 030
440
480
1 030
1 560
3 210
7
KHE-ZR-160
1KJO020106
71 930
1 030
440
480
1 030
1 560
3 210
8
KHE-ZR-185
1KJO020107
71 670
1 030
440
480
1 030
1 560
3 210
9
KHE-ZR-250
1KJO020108
111 480
1 840
1 040
820
2 350
1 560
3 210
10
KHE-ZR-310
1KJO020109
120 170
2 010
1 040
820
2 350
1 560
3 210
11
KHE-ZR-370
1KJO020110
143 220
2 150
1 040
820
2 350
1 560
3 210
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJO020100
Volitelné příslušenství [Kč]
Průhledítko (2)
KHE-ZR-28
Základní
cena
[Kč]
Filtrdehydrátor (2)
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
Kompresorové jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZB COPELAND
1
30 320
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
2
KME-ZB-26
1KJO020351
36 730
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
3
KME-ZB-30
1KJO020352
36 950
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
4
KME-ZB-38
1KJO020353
42 920
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
5
KME-ZB-45
1KJO020354
42 410
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
6
KME-ZB-56
1KJO020355
53 930
1 030
340
450
960
1 560
3 210
3 430
3 430
7
KME-ZB-75
1KJO020356
63 920
1 030
340
450
1 030
1 560
3 210
8
KME-ZB-92
1KJO020357
68 730
1 030
440
480
1 030
1 560
3 210
9
KME-ZB-110
1KJO020358
74 200
1 030
440
480
1 030
1 560
3 210
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJO020350
Volitelné příslušenství [Kč]
Průhledítko (2)
KME-ZB-21
Základní
cena
[Kč]
Filtrdehydrátor (2)
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
Kompresorové jednotky
s hermetickými pístovými kompresory COPELAND
Typ
Objednací
číslo
1
KME-C-28
1KJO120059
18 970
(1)
230
410
840
1 560
2
KME-C-40
1KJO120060
20 280
(1)
260
450
960
1 560
3 210
3 430
3
KME-C-64
1KJO120061
22 900
(1)
260
450
960
1 560
3 210
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
Průhledítko (2)
Filtrdehydrátor (2)
Volitelné příslušenství [Kč]
Vyhřívání
kompresoru (1)
Základní
cena
[Kč]
3 430
(1) Vyhřívání kompresoru je standardní součástí základního provedení.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
16
CENÍK JDK 2012
Kompresorové jednotky
s hermetickými spirálovými kompresory ZF COPELAND
1
40 260
930
230
410
840
1 560
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJO020150
Volitelné příslušenství [Kč]
Průhledítko (2)
KLE-ZF-09
Základní
cena
[Kč]
Filtrdehydrátor (2)
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
3 430
2
KLE-ZF-11
1KJO020151
45 130
930
230
410
840
1 560
3 430
3
KLE-ZF-13
1KJO020152
47 120
930
230
410
840
1 560
3 430
4
KLE-ZF-15
1KJO020153
51 840
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
5
KLE-ZF-18
1KJO020154
51 270
930
260
450
960
1 560
3 210
3 430
6
KLE-ZF-24
1KJO020155
77 850
1 030
340
450
960
1 560
3 210
3 430
7
KLE-ZF-33
1KJO020156
88 970
1 030
340
450
1 030
1 560
3 210
3 430
8
KLE-ZF-40
1KJO020157
97 120
1 030
340
450
1 030
1 560
3 210
3 430
9
KLE-ZF-48
1KJO020158
105 420
1 030
340
450
1 030
1 560
3 210
3 430
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
Kompresorové jednotky
s polohermetickými kompresory COPELAND
1
KLE-CP-100
1KJO030100
38 890
2 470
230
410
840
1 560
3 430
2
KLE-CP-150
1KJO030101
38 260
2 470
230
410
840
1 560
3 430
3
KLE-CP-200
1KJO030102
58 370
2 470
230
410
840
1 560
4
KLE-CP-300
1KJO030103
55 410
2 470
260
450
960
1 560
3 210
3 430
5
KLE-CP-400
1KJO030104
55 740
2 470
260
450
960
1 560
3 210
3 430
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
Volitelné příslušenství [Kč]
Průhledítko (2)
Základní
cena
[Kč]
Filtrdehydrátor (2)
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
3 430
6
KLE-CP-500
1KJO030105
82 600
2 470
260
450
960
1 560
3 210
3 430
7
KLE-CP-600
1KJO030106
85 970
2 470
260
450
960
1 560
3 210
3 430
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
Kompresorové jednotky
s polohermetickými kompresory BITZER
1
33 710
1 010
230
410
840
1 560
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJO120050
Volitelné příslušenství [Kč]
Průhledítko (2)
KLE-BP-100
Základní
cena
[Kč]
Filtrdehydrátor (2)
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
3 430
2
KLE-BP-150
1KJO120051
34 080
1 010
230
410
840
1 560
3 430
3
KLE-BP-200
1KJO120052
46 210
1 220
230
410
840
1 560
3 430
4
KLE-BP-300
1KJO120053
49 620
1 220
260
450
960
1 560
3 210
3 430
5
KLE-BP-400
1KJO120054
55 660
1 220
260
450
960
1 560
3 210
3 430
6
KLE-BP-500
1KJO120055
66 480
1 220
260
450
960
1 560
3 210
3 430
7
KLE-BP-600
1KJO120056
72 140
1 220
260
450
960
1 560
3 210
3 430
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
CENÍK JDK 2012
17
Kompresorové jednotky
s polohermetickými kompresory COPELAND
1
104 810
2 470
440
480
1 030
1 560
Krytování
Plynulé řízení
ventilátoru
Dvoustupňové
řízení ventilátoru
Jednostupňové
řízení ventilátoru
Filtrdehydrátor
s průhledítkem
1KJO030151
Volitelné příslušenství [Kč]
Průhledítko (2)
KHE-3SC-1000
Základní
cena
[Kč]
Filtrdehydrátor (2)
Objednací
číslo
Vyhřívání
kompresoru (1)
Typ
3 210
2
KHE-3SS-1500
1KJO030152
119 720
2 470
440
480
1 030
1 560
3 210
3
KHE-4SA-2000
1KJO030153
123 060
2 530
440
480
1 030
1 560
3 210
4
KHE-4SH-2500
1KJO030154
129 790
2 530
1 040
820
2 350
1 560
3 210
5
KHE-4SJ-3000
1KJO030155
136 540
2 530
1 040
820
2 350
1 560
3 210
6
KHE-6SH-3500
1KJO030156
146 070
3 440
1 010
820
3 810
1 560
3 210
7
KHE-6SJ-4000
1KJO030157
159 820
3 440
1 010
820
3 810
1 560
3 210
8
KLE-3SC-750
1KJO030200
100 700
2 470
340
450
960
1 560
3 210
3 430
9
KLE-3SS-1000
1KJO030201
109 030
2 470
340
450
960
1 560
3 210
3 430
3 430
10
KLE-4SF-1000
1KJO030202
124 730
2 530
340
450
960
1 560
3 210
11
KLE-4SL-1500
1KJO030203
122 340
2 530
340
450
1 030
1 560
3 210
12
KLE-4ST-2000
1KJO030204
146 000
2 530
340
450
1 030
1 560
3 210
13
KLE-6SL-2500
1KJO030205
152 030
3 440
440
480
1 030
1 560
3 210
14
KLE-6ST-3200
1KJO030206
182 660
3 440
1 040
820
2 350
1 560
3 210
15
KLE-8SH-3700
1KJO030207
231 080
3 440
1 040
820
2 350
1 560
3 210
(1) Jednotky pracující při nižších okolních teplotách doporučujeme opatřit vyhříváním kompresoru.
(2) Přibaleno, nezamontováno.
18
CENÍK JDK 2012
Jednotky s regulací výkonu řady VARIABLE
Nová řada chladicích jednotek s regulací výkonu
VARIABLE je určena jako zdroj chladu pro širokou oblast
použití v komerčním i průmyslovém chlazení. Ověřené
konstrukční řešení jednotek řady VARIABLE vychází z
rozmístění komponent na ocelové základně. Kondenzační a
kompresorové jednotky s regulací výkonu jsou vyráběny se
třemi variantami osazení kompresorů:
1) Digitální Scroll
2) Digitální Scroll + Scroll
3) 33% Scroll + 66% Scroll
Podrobný technický popis, tabulky výkonů a parametrů
jsou uvedeny v samostatném katalogu.
CENÍK JDK 2012
19
20
Paralelní kondenzační jednotky
řady VARIABLE
1
JME-ZBD-21
1KJX550629
53 650
25 000
30 710
930
840
3 700
1 200
6 400
2
JME-ZBD-30
1KJX550402
66 340
22 690
28 400
930
840
3 700
1 390
7 170
Oddělený
kondenzátor
(nízká hlučnost)
Oddělený
kondenzátor
(STD hlučnost)
Venkovní kryt
Kulový ventil
výtlaku
Vstupní /
výstupní kulové
ventily
Instalace
rozvaděče na
jednotku
Filtr a
průhledítko
(built-in)
Volitelné příslušenství [Kč]
Vyhřívání olejové
vany
Základní
cena
[Kč]
Varianta řízení
„Komfort“
Objednací
číslo
Varianta řízení
„Standard“
Typ
3
JME-ZBD-45
1KJX550403
77 200
25 150
30 860
930
960
3 700
1 420
4
KME-ZBD-21
1KJX550687
42 160
25 000
30 710
930
840
3 700
1 200
600
10 370
19 110
5
KME-ZBD-30
1KJX550688
50 200
22 690
28 400
930
840
3 700
1 390
600
14 750
31 430
600
16 620
42 620
18 480
42 620
7 170
6
KME-ZBD-45
1KJX550689
59 500
25 150
30 860
930
960
3 700
1 420
7
TME-ZB-51
1TME020338
90 940
29 570
35 280
1 860
1 030
3 700
1 420
8 920
8
TME-ZB-75
1TME020339
104 460
29 770
35 490
1 860
1 030
3 700
1 780
8 920
9
THE-ZB-75
1TME020340
115 090
39 250
1 860
1 030
3 700
1 780
11 980
10
TME-ZB-103
1TME020341
135 630
36 950
2 240
2 070
3 700
2 550
11 980
12 530
11
THE-ZB-103
1TME020342
144 860
36 950
2 240
2 070
3 700
2 550
12
TME-ZBD-42
1TME020343
92 220
29 020
34 730
1 860
960
3 700
1 420
7 170
13
TME-ZBD-60
1TME020326
111 020
29 260
34 970
1 860
1 030
3 700
1 780
8 920
37 320
1 860
2 070
3 700
2 550
35 280
1 860
1 030
3 700
1 780
14
TME-ZBD-90
1TME020327
140 150
15
PME-ZB-51
1PME020515
72 720
29 570
29 770
16
PME-ZB-75
1PME020516
84 440
17
PME-ZB-103
1PME020517
101 320
18
PME-ZBD-42
1PME020518
75 840
29 020
29 260
19
PME-ZBD-60
1PME020510
92 040
20
PME-ZBD-90
1PME020519
105 400
11 980
600
35 490
1 860
1 030
3 700
1 780
790
19 640
53 150
36 950
2 240
2 070
3 700
2 550
790
34 560
67 420
34 730
1 860
960
3 700
1 420
600
16 620
42 620
34 970
1 860
1 030
3 700
1 780
600
19 640
47 610
37 320
1 860
2 070
3 700
2 550
790
34 560
56 640
CENÍK JDK 2012
Chlazení kapalin řady WDE
Tradiční řada oblíbených jednotek pro chlazení kapalin
řady WDE je vhodná zejména pro průmyslové aplikace
pracující s uzavřeným okruhem chladicí kapaliny. Kompaktní
provedení jednotek řady WDE je standardně vybaveno
chladicím okruhem s kompresorem Scroll, vzduchem
chlazeným kondenzátorem, deskovým výměníkem,
zabudovanou akumulační nádrží a čerpadlem pro primární
okruh. Velmi často využívané příslušenství, zabudované
sekundární čerpadlo, je v několika výkonových variantách
nabízeno ve volitelném příslušenství chladicích jednotek.
Podrobný technický popis, tabulky výkonů a parametrů
jsou uvedeny v samostatném katalogu.
CENÍK JDK 2012
21
Jednotky pro průmyslové chlazení kapalin
řady WDE-S1K
Základní
cena (1)
[Kč]
Manometry na
sání a výtlaku
Automatické
dopouštění vody
Čerpadlo
P1-3.5
Čerpadlo
P1-2.8
Čerpadlo
P1-2.0
Zabudované sekundární čerpadlo (2)
Signalizace
nedostatku
kapaliny v nádrži
Volitelné příslušenství [Kč]
Čerpadlo
P1-1.0
Objednací
číslo
Čerpadlo
P1-0.5
Typ
1
WDE-S1K-4
1CHV011166
107 920
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
2
WDE-S1K-5
1CHV010847
112 710
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
3
WDE-S1K-6.5
1CHV010821
113 830
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
4
WDE-S1K-7.5
1CHV011167
132 630
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
5
WDE-S1K-9
1CHV010828
132 250
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
6
WDE-S1K-11
1CHV011113
139 860
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
7
WDE-S1K-14
1CHV010719
142 390
6 480
18 590
10 040
10 930
12 180
1 970
670
1 740
Typ
Objednací
číslo
10 850
11 830
12 840
1 970
670
Manometry na
sání a výtlaku
Čerpadlo
P2-3.5
19 040
Automatické
dopouštění vody
Čerpadlo
P2-2.5
11 240
Signalizace
nedostatku
kapaliny v nádrži
Čerpadlo
P2-1.7
146 630
1CHV010884
Zabudované sekundární čerpadlo (2)
Čerpadlo
P2-1.0
WDE-S1K-16
Volitelné příslušenství [Kč]
Čerpadlo
P2-0.5
8
Základní
cena (1)
[Kč]
1 740
9
WDE-S1K-18
1CHV011060
163 430
11 240
19 040
10 850
11 830
12 840
1 970
670
1 740
10
WDE-S1K-24
1CHV010730
207 940
11 240
19 040
10 850
11 830
12 840
1 970
670
1 740
11
WDE-S1K-27
1CHV011168
214 600
11 240
19 040
10 850
11 830
12 840
1 970
670
1 740
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena (1)
[Kč]
Manometry na
sání a výtlaku
Automatické
dopouštění vody
Čerpadlo
P3-3.0
Čerpadlo
P3-1.9
Čerpadlo
P3-1.0
Čerpadlo
P3-0.4
Zabudované sekundární čerpadlo (2)
Signalizace
nedostatku
kapaliny v nádrži
Volitelné příslušenství [Kč]
12
WDE-S1K-30
1CHV011169
264 010
11 630
31 430
15 920
17 370
1 970
670
1 740
13
WDE-S1K-35
1CHV011170
269 770
11 630
31 430
15 920
17 370
1 970
670
1 740
14
WDE-S1K-38
1CHV011171
276 760
11 630
31 430
15 920
17 370
1 970
670
1 740
15
WDE-S1K-43
1CHV010801
307 800
11 630
31 430
15 920
17 370
1 970
670
1 740
(1) V základní ceně není zahrnuto sekundární čerpadlo.
(2) Je možné zvolit maximálně jedno čerpadlo.
22
CENÍK JDK 2012
Chlazení kapalin řady WDC
Nová řada chladicích jednotek řady WDC je vhodná jako
zdroj chladu zejména pro klimatizační a vzduchotechnické
jednotky, ale i pro průmyslové aplikace pracující s uzavřeným
okruhem chladicí kapaliny. Kompaktní provedení jednotek
řady WDC je standardně vybaveno chladicím okruhem
s kompresorem Scroll,vzduchem chlazeným kondenzátorem
a deskovým výměníkem. Volitelné příslušenství zahrnuje
zabudované nebo externí cirkulační čerpadlo v několika
výkonových variantách.
Podrobný technický popis, tabulky výkonů a parametrů
jsou uvedeny v samostatném katalogu.
CENÍK JDK 2012
23
Jednotky pro průmyslové chlazení kapalin
řady WDC-S1K
Základní
cena (1)
[Kč]
Manometry na
sání a výtlaku
Čerpadlo
EP1-2.8
Cirkulační čerpadlo (2)
Zabudované
Externí
Zabudovaná
expanzní nádoba
Volitelné příslušenství [Kč]
Čerpadlo
EP1-2.0
Objednací
číslo
Čerpadlo
IP1-0.7
Typ
1
WDC-S1K-4
1CHV011189
73 750
6 660
7 050
8 010
1 380
1 650
2
WDC-S1K-5
1CHV011190
75 870
6 660
7 050
8 010
1 380
1 650
3
WDC-S1K-6.5
1CHV011191
79 210
6 660
7 050
8 010
1 380
1 650
4
WDC-S1K-7.5
1CHV011192
84 910
6 660
7 050
8 010
1 380
1 650
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena (1)
[Kč]
6 680
7 440
1 680
1 650
1CHV011194
97 140
6 680
7 440
1 680
1 650
1CHV011195
106 950
7 440
1 680
1 650
WDC-S1K-16
1CHV011196
115 840
7 440
1 680
1 650
9
WDC-S1K-18
1CHV011197
129 060
7 440
1 680
1 650
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena (1)
[Kč]
Volitelné příslušenství [Kč]
Cirkulační čerpadlo (2)
Zabudované
Externí
Manometry na
sání a výtlaku
8
Zabudovaná
expanzní nádoba
WDC-S1K-14
Čerpadlo
EP3-3.0
WDC-S1K-11
7
Čerpadlo
EP3-1.9
6
Manometry na
sání a výtlaku
93 790
Čerpadlo
IP5-0.9
1CHV011193
Čerpadlo
EP2-1.7
Čerpadlo
IP2-0.6
WDC-S1K-9
Čerpadlo
IP4-0.9
5
Zabudovaná
expanzní nádoba
Volitelné příslušenství [Kč]
Cirkulační čerpadlo (2)
Zabudované
Externí
10
WDC-S1K-24
1CHV011198
141 820
18 570
12 400
13 950
2 720
1 650
11
WDC-S1K-27
1CHV011199
161 940
18 570
12 400
13 950
2 720
1 650
18 570
12
WDC-S1K-30
1CHV011200
164 800
13
WDC-S1K-35
1CHV011186
190 050
31 930
12 400
13 950
2 720
1 650
12 400
13 950
2 720
1 650
14
WDC-S1K-38
1CHV011201
195 160
31 930
12 400
13 950
2 720
1 650
15
WDC-S1K-43
1CHV011202
222 170
31 930
12 400
13 950
2 720
1 650
(1) V základní ceně není zahrnuto cirkulační čerpadlo.
(2) Je možné zvolit maximálně jedno čerpadlo.
24
CENÍK JDK 2012
Řídicí rozvaděče RKJ
Firma JDK, spol. s r.o. vyrábí a dodává řídící rozvaděče
zajišťující elektrické napájení, jištění, spínání a regulaci
chladicích technologií. Obsahují elektronický regulátor
pro nastavení požadované teploty a lze je připojit do
monitorovacího nebo alarmového systému.
CENÍK JDK 2012
25
Řídicí rozvaděče
pro typové chladicí technologie
Typ
Užití pro typové chladicí technologie
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
RKJ-1B-C-1AC
CN4 D007, CN4 D009
1RKJ331001
6 690
2
RKJ-3B-C-1AC
CN4 R018E, CH4 R018E, CH4 R018E.1
1RKJ331006
9 640
3
RKJ-4B-C-1AA
CH4 E013, CH4 E013.1
1RKJ331003
6 930
4
RKJ-4B-C-1AC
CN4 E015, CH4 E015, CH4 E015.1
1RKJ331002
6 910
5
RKJ-BB-C-1AC
CN4 M018, CN4 M018.1, CN4 R028, CH4 R028, CH4 R028.1
1RKJ33D001
10 340
6
RKJ-CB-C-1AC
CN4 M028, CH4 R040, CH4 R040.1
1RKJ33M002
12 410
7
RKJ-CB-C-1AE
CN4 M40,CN4 R040
1RKJ33M003
11 890
11 960
8
RKJ-DB-C-1AC
CH4 R064, CH4 R064.1
1RKJ33AN15
9
RKJ-DB-C-1AE
CH4 R080
1RKJ33AN01
11 710
10
RKJ-DB-C-2AC
CH4 R080.1
1RKJ33AN07
12 110
11
RKJ-DB-C-1CD
CN4 M064, CN4 R064, CN4 R080, CN4 R100
1RKJ33AN03
13 730
12
RKJ-EB-C-1CE
CN4 R125
1RKJ33AR05
17 150
13
RKJ-FB-C-1CD
CN4 M080, CN4 M100
1RKJ33AP12
15 340
14
RKJ-GB-C-1CE
CN4 M125
1RKJ33BE01
17 300
15
RKJ-4B-M-1ACH
CE4 E015
1RKJ341004
7 850
16
RKJ-3B-M-1ACH
CE4 R018E
1RKJ341002
10 430
17
RKJ-BB-M-1AAI
MN4 M018.1
1RKJ34D005
11 860
18
RKJ-BB-M-1ACE
CE4 M018.1, MN4 M018
1RKJ34D002
11 720
19
RKJ-BB-M-1ACH
CE4 M018, CE4 R028
1RKJ34D001
11 360
20
RKJ-CB-M-1AEH
CE4 M040,CE4 R040
1RKJ34M004
12 690
12 620
21
RKJ-CB-M-1ACH
CE4 M028, MN4 M028
1RKJ34M001
22
RKJ-CB-M-1BCF
MM4 F009, MM4 F013, MN4 M028.1, MN4 M040, MN4 B021
1RKJ34M003
14 800
23
RKJ-CB-M-1BEH
MN4 B030
1RKJ34M002
14 660
24
RKJ-DB-M-1BEF
MM4 F015
1RKJ34AN15
14 940
25
RKJ-DB-M-1BEH
MM4 F018, MN4 M064
1RKJ34AN05
14 720
26
RKJ-DB-M-1BEI
MN4 B045
1RKJ34AN09
14 610
27
RKJ-DB-M-1DDE
CE4 M064, CE4 R064, CE4 R080, CE4 R100
1RKJ34AN02
15 720
28
RKJ-EB-M-1DDE
CE4 R125
1RKJ34AR02
17 920
17 610
29
RKJ-EB-M-1DDH
MN4 B056, MM4 F024
1RKJ34AR07
30
RKJ-FB-M-1BEI
MN4 M080
1RKJ34AP07
17 460
31
RKJ-FB-M-1DDE
CE4 M080, CE4 M100
1RKJ34AP02
18 360
32
RKJ-FB-M-1DDH
MN4 M100
1RKJ34AP09
17 500
33
RKJ-FB-M-1DDI
MN4 B075
1RKJ34AP10
18 040
34
RKJ-GB-M-1DDE
CE4 M125
1RKJ34BE03
19 680
35
RKJ-GB-M-1DDH
MN4 M125
1RKJ34BE04
19 000
Sdružené řídicí rozvaděče
pro typové chladicí technologie
Typ
Užití pro typové chladicí technologie
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
RKJS-C
Rozvaděče s odděleným řídicím regulátorem umístěným v řídicím panelu RPS
2
RKJS-M
Rozvaděče s odděleným řídicím regulátorem umístěným v řídicím panelu RPS
3
RPS-C-ID970
Řídicí panel RKJS-C
1RKJ090017
4 870
4
RPS-M-ID974
Řídicí panel RKJS-M
1RKJ090016
4 400
* 2 690
* 2 170
* Uvedená cena se odečte od ceny standardního rozvaděče z předchozí tabulky
26
CENÍK JDK 2012
Rozvaděče zákaznických míst
s regulátory Dixell
1
Typ
Objednací
číslo
CPC-DIB-1F
2KJS010866
Základní
cena
[Kč]
6 780
Počet
výparníků
Ventilátor
1
230V (1)
Odtávání
-
2
CPC-DIM-1F
2KJS010874
7 140
1
230V (1)
-
3
CPC-DIB-1D
2KJS010868
6 680
1
-
230V (3)
4
CPC-DIM-1D
2KJS010877
7 030
1
-
230V (3)
5
CPC-DIB-1
2KJS010860
8 240
1
230V (1)
230V (3)
6
CPC-DIM-1
2KJS010862
8 400
1
230V (1)
230V (3)
7
CPC-DIB-1/2
2KJS010867
10 110
2
230V (1)
230V (3)
8
CPC-DIM-1/2
2KJS010875
10 550
2
230V (1)
230V (3)
9
CPC-DIB-2
2KJS010869
8 840
1
230V (1)
400V (3)
10
CPC-DIM-2
2KJS010876
10 720
1
230V (1)
400V (3)
11
CPC-DIB-2/2
2KJS010870
12 810
2
230V (1)
400V (3)
400V (3)
12
CPC-DIM-2/2
2KJS010863
14 660
2
230V (1)
13
CPC-DIB-3F
2KJS010871
9 190
1
400V (2)
-
14
CPC-DIM-3F
2KJS010878
9 650
1
400V (2)
-
15
CPC-DIB-3
2KJS010857
11 340
1
400V (2)
400V (3)
16
CPC-DIM-3
2KJS010858
11 620
1
400V (2)
400V (3)
17
CPC-DIB-3/2
2KJS010872
15 540
2
400V (2)
400V (3)
18
CPC-DIM-3/2
2KJS010879
15 980
2
400V (2)
400V (3)
19
CPC-DIB-3D
2KJS010873
8 240
1
-
400V (3)
20
CPC-DIM-3D
2KJS010880
8 680
1
-
400V (3)
(1) do 10A
(2) do 6,3A
(3) do 16A
pro každý výparník
CENÍK JDK 2011
27
28
CENÍK JDK 2011
Typové chladicí technologie JDK
Typové technologie JDK slouží pro chlazení standardních
chladicích prostorů o velikosti od 4 do 400 m3. Podrobná
specifikace složení a parametrů je uvedena v katalogu.
Typové technologie JDK obsahují základní zařízení potřebná
pro kompletaci celého chladicího okruhu, tj. kondenzační
jednotku, výparník, vstřikovací ventil a řídící rozvaděč.
CENÍK JDK 2012
29
Typové chladicí technologie pro chladírny a mrazírny
1
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
CN4 D007
1TCN040301
27 800
31 760
2
CN4 D009
1TCN040302
3
CN4 E15
1TCN040401
34 250
4
CE4 E15
1TCE040401
38 040
5
CN4 R018E
1TCN040201
43 900
6
CE4 R018E
1TCE040201
48 840
7
CN4 M018
1TCN040101
51 800
8
CN4 M018.1
1TCN040102
53 940
9
CE4 M018
1TCE040101
57 070
58 220
10
CE4 M018.1
1TCE040102
11
MN4 M018
1TMN040101
51 120
12
MN4 M018.1
1TMN040109
55 050
13
CN4 M028
1TCN040103
61 200
14
CN4 R028
1TCN040202
61 530
15
CE4 M028
1TCE040103
65 650
16
CE4 R028
1TCE040202
66 200
17
MN4 M028
1TMN040102
60 430
65 430
18
MN4 M028.1
1TMN040103
19
CN4 M040
1TCN040104
76 610
20
CN4 R040
1TCN040203
77 240
21
CE4 M040
1TCE040104
81 660
22
CE4 R040
1TCE040203
82 290
23
MN4 M040
1TMN040104
71 430
24
MN4 B021
1TMN040209
79 560
25
CN4 M064
1TCN040105
95 560
26
CN4 R064
1TCN040204
95 120
27
CE4 M064
1TCE040105
102 870
28
CE4 R064
1TCE040204
102 430
29
MN4 M064
1TMN040105
95 660
30
MN4 B030
1TMN040211
103 740
31
CN4 M080
1TCN040106
112 960
32
CN4 R080
1TCN040205
105 120
33
CE4 M080
1TCE040106
113 420
34
CE4 R080
1TCE040205
106 330
35
MN4 M080
1TMN040106
115 830
36
MN4 B045
1TMN040213
115 820
37
CN4 M100
1TCN040107
144 920
38
CN4 R100
1TCN040206
126 940
39
CE4 M100
1TCE040107
147 920
40
CE4 R100
1TCE040206
130 840
41
MN4 M100
1TMN040107
141 830
42
MN4 B056
1TMN040215
134 070
43
CN4 M125
1TCN040108
171 280
44
CN4 R125
1TCN040207
148 340
45
CE4 M125
1TCE040108
165 800
46
CE4 R125
1TCE040207
144 210
47
MN4 M125
1TMN040108
156 590
48
MN4 B075
1TMN040217
152 750
30
CENÍK JDK 2012
Typové chladicí technologie pro chladírny a mrazírny (pokračování)
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
49
MM4 F009
1TMM040201
82 720
50
MM4 F013
1TMM040202
101 970
51
MM4 F015
1TMM040203
114 470
52
MM4 F018
1TMM040204
123 330
53
MM4 F024
1TMM040205
156 030
Typové chladicí technologie pro přípravny potravin
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
CH4 E013
1TCH040401
45 460
2
CH4 E013.1
1TCH040402
45 790
3
CH4 E015
1TCH040403
48 010
48 340
4
CH4 E015.1
1TCH040404
5
CH4 R018E
1TCH040201
60 950
6
CH4 R018E.1
1TCH040202
61 620
7
CH4 R028
1TCH040203
76 830
8
CH4 R028.1
1TCH040204
79 350
9
CH4 R040
1TCH040205
98 450
10
CH4 R040.1
1TCH040206
105 500
11
CH4 R064
1TCH040207
112 050
12
CH4 R064.1
1TCH040208
125 810
13
CH4 R080
1TCH040209
129 600
14
CH4 R080.1
1TCH040210
159 040
CENÍK JDK 2012
31
32
CENÍK JDK 2012
Obchodní zboží JDK
Firma JDK, spol. s r.o. dodává na trh vybrané komponenty
chladicích okruhů. Přednostně jsou určeny pro náhradní díly
výrobků JDK, následně jako doplněk prodeje komponent
chladicích okruhů. Nabídka obchodního zboží zahrnuje
zejména kompresory, výparníky, kondenzátory, ventilátory,
sběrače chladiva a ostatní příslušenství.
CENÍK JDK 2012
33
Kompresory COPELAND - polohermetické
1
28 810
2 270
Přídavný
ventilátor
5KOM020300
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
Regulátor výkonu
DKSJ-10X-EWL
Základní
cena
[Kč]
Jistič tlaku oleje
OPS1
Objednací
číslo
Vyhřívání oleje
kompresoru
Typ
4 150
2
DKL-15X-EWL
5KOM020206
28 410
2 270
4 150
3
DLE-20X-EWL
5KOM020081
33 010
2 420
10 210
4
DLL-30X-EWL
5KOM020302
38 560
2 420
10 210
5
DLSG-40X-EWL
5KOM020303
38 860
2 420
10 210
6
DLHA-50X-EWL
5KOM020305
68 850
2 420
10 210
7
D2SK-65X-AWM
5KOM020268
70 020
2 220
4 460
8 450
8
D3SC-100X-AWM
5KOM020267
73 040
2 220
4 460
8 450
9
D3SS-150X-AWM
5KOM020266
88 840
2 220
4 460
8 450
10
D4SA-200X-AWM
5KOM020265
92 170
2 490
4 460
8 380
10 210
11
D4SH-250X-AWM
5KOM020316
96 220
2 490
4 460
8 380
10 210
10 210
12
D4SJ-300X-AWM
5KOM020315
102 530
2 490
4 460
8 380
13
D6SH-350X-AWM
5KOM020310
112 470
3 090
4 460
8 380
9 140
14
D6SJ-400X-AWM
5KOM020314
126 180
3 090
4 460
8 380
9 140
15
D3SC-75X-AWM
5KOM020313
69 200
2 220
4 460
8 450
16
D3SS-100X-AWM
5KOM020312
77 290
2 220
4 460
8 450
17
D4SF-100X-AWM
5KOM020264
92 910
2 490
4 460
8 380
10 210
18
D4SL-150X-AWM
5KOM020311
91 550
2 490
4 460
8 380
10 210
19
D4ST-200X-AWM
5KOM020263
114 230
2 490
4 460
8 380
10 210
20
D6SL-250X-AWM
5KOM020262
129 600
3 090
4 460
8 380
9 140
21
D6ST-320X-AWM
5KOM020260
149 080
3 090
4 460
8 380
9 140
22
D8SH-370X-BWM
5KOM020261
196 660
3 090
4 460
8 380
9 140
Kompresory COPELAND - spirálové - ZF
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
1
ZF 09K4E TFD 551
5KOM020146
28 470
500
300
930
3 980
170
730
2
ZF 11K4E TFD 551
5KOM020149
33 310
500
300
930
3 980
170
730
3
ZF 13K4E TFD 551
5KOM020147
35 300
500
300
930
3 980
170
730
4
ZF 15K4E TFD 551
5KOM020145
39 270
500
300
930
3 980
170
730
5
ZF 18K4E TFD 551
5KOM020148
38 710
500
300
930
3 980
170
730
6
ZF 24K4E TWD 551
5KOM020124
65 420
750
500
1 030
1 350
170
730
1 160
7
ZF 33K4E TWD 551
5KOM020112
76 620
750
500
1 030
1 350
170
730
1 160
8
ZF 40K4E TWD 551
5KOM020191
84 850
750
500
1 030
1 350
170
730
1 160
9
ZF 48K4E TWD 551
5KOM020173
88 850
750
500
1 030
1 350
170
730
1 160
34
Relé
Solenoid
Filtrdehydrátor
Kapilára
DTC ventily
Vyhřívání oleje
kompresoru
Ventil - výtlak
Ventil - sání
Sada ventilů
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
CENÍK JDK 2012
Kompresory COPELAND - spirálové - ZR
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
1
ZR18 K4E PFJ 522
5KOM020353
14 320
500
300
740
930
2
ZR28 K3E-TFD-522
5KOM020351
16 170
500
300
740
930
3
ZR40 K3E-TFD-522
5KOM020212
18 210
500
300
740
930
4
ZR61KCE-TFD-522
5KOM020366
23 880
500
300
740
930
5
ZR72 KCE-TFD-523
5KOM020027
26 280
500
300
6
ZR94KCE-TFD-550
5KOM020385
35 830
750
500
1 010
1 030
7
ZR108KCE-TFD-550
5KOM020386
43 070
600
500
1 010
1 030
8
ZR125KCE-TFD-550
5KOM020387
45 890
600
500
1 010
1 030
9
ZR144KCE-TFD-550
5KOM020388
51 490
600
500
1 010
1 030
10
ZR160KCE-TFD-550
5KOM020389
53 230
600
500
1 010
1 030
11
ZR190KCE-TFD-550
5KOM020390
57 920
600
500
1 030
12
ZR250 K3E-TWD-523
5KOM020373
89 850
1 070
600
1 790
13
ZR310 K3E-TWD-523
5KOM020374
97 320
1 070
600
1 960
14
ZR380-KCE-TWD-523
5KOM020560
101 360
Rozběhový
kondenzátor
Vyhřívání oleje
kompresoru
Sada adaptérů
ventilů (1)
Ventil - výtlak
Ventil - sání
Sada ventilů
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
860
930
1 960
(1) Sada pro Rotalock připojení.
Kompresory COPELAND - spirálové - ZS, ZB
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
1
ZB15 KE TFD-551
5KOM020187
23 280
500
300
930
2
ZB19 KCE TFD-551
5KOM020186
24 040
500
300
930
3
ZB21 KCE-TFD-551
5KOM020176
22 580
500
300
930
4
ZB26 KCE-TFD-551
5KOM020177
28 320
500
300
930
5
ZB30 KCE-TFD-551
5KOM020178
28 530
500
300
930
6
ZB38 KCE-TFD-551
5KOM020179
34 440
500
300
930
7
ZB45 KCE-TFD-551
5KOM020171
33 930
500
300
930
8
ZB58KCE-TFD-551
5KOM020243
44 430
600
500
1 030
9
ZB76KCE-TFD-551
5KOM020245
54 400
600
500
1 030
10
ZB95KCE-TFD-551
5KOM020246
58 770
600
500
1 030
11
ZB114KCE-TFD-551
5KOM020247
63 700
1 070
1 070
1 030
CENÍK JDK 2012
Vyhřívání oleje
kompresoru
Ventil - výtlak
Ventil - sání
Sada ventilů
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
35
Kompresory COPELAND - hermetické pístové
Základní
cena
[Kč]
CR28 KQE-TFD
5KOM050209
11 260
2
CR37 KQE-TFD
5KOM050210
12 450
3
CRNQ 050E-TFD
5KOM050206
15 540
300
300
(2)
Ventil - výtlak
1
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
Ventil - sání
Objednací
číslo
Sada ventilů
Typ
(1)
500
500
(2)
(1) Vyhřívání kompresoru je v základním provedení.
(2) Kompresor CRNQ 050E-TFD obsahuje ventily v základním provedení
Kompresory BITZER - polohermetické
Typ
Objednací
číslo
1
2HC-1.2Y
5KOM070153
23 190
970
4 770
2
2GC-2.2Y
5KOM070089
23 670
970
4 770
3
2EC-2.2Y
5KOM070062
34 800
1 180
5 630
4
2CC-3.2Y
5KOM070086
37 560
1 180
5 630
5
4EC-4.2Y
5KOM070087
41 940
1 180
7 250
6
4DC-5.2Y
5KOM070088
52 740
1 180
7 250
7
4CC-6.2Y
5KOM070081
57 950
1 180
7 250
Přídavný
ventilátor
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
Vyhřívání oleje
kompresoru
Základní
cena
[Kč]
Kompresory BITZER - hermetické spirálové
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
1
ESH 725
5KOM070206
39 180
2 680
860
980
2
ESH 730
5KOM070207
47 520
2 680
860
980
3
ESH 736
5KOM070208
48 270
2 680
860
980
4
ESH 743
5KOM070209
53 360
4 850
2 210
980
Vyhřívání oleje
kompresoru
Sada adaptérů
ventilů (1)
Sada ventilů
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
(1) Sada pro Rotalock připojení.
36
CENÍK JDK 2012
Kompresory DANFOSS - MANEUROP - hermetické
MTZ 18 JA 4 V
5KOM010120
Základní
cena
[Kč]
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
1
14 420
1 040
Vyhřívání oleje
kompresoru
Objednací
číslo
Sada ventilů
Typ
K
680
2
MTZ 28 JE 4 V
5KOM010121
14 680
1 040
680
3
MTZ 40 JH 4 V
5KOM010122
18 090
1 200
680
4
MTZ 64 HM 4 V
5KOM010123
23 930
1 810
680
5
MTZ 80 HP 4 V
5KOM010124
31 330
2 340
680
6
MTZ 100 HS 4 V
5KOM010125
52 140
2 350
680
7
MTZ 125 HU 4 V
5KOM010126
62 170
2 350
680
Kompresory DANFOSS - MANEUROP - spirálové
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
1
SZ 125 4RM
5KOM010018
60 940
2 340
2
SZ 185 4RM
5KOM010019
77 510
3 320
Sada ventilů
Zvláštní příslušenství kompresorů [Kč]
CENÍK JDK 2012
37
Výparníky řady MF, MFE, MR, MRE, MUC, LUC, SKB
Typ
PRO CHLADÍRNY
Výkon
[W]
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
Topné tyče
typ E1K
[Kč]
podmínky SC2 (1)
1
MR 75 R
680
5VYP010019
4 390
2
MR 110 R
1 070
5VYP010010
5 760
3
MR 135 R
1 270
5VYP010011
6 830
4
MR 160 R
1 550
5VYP010089
8 000
5
MR 180 R
1 860
5VYP010024
8 710
6
MR 210 R
2 060
5VYP010012
9 500
7
MR 270 R
2 620
5VYP010013
12 170
8
MUC 145 R
1 850
5VYP010036
9 650
2 850
9
MUC 200 R
2 310
5VYP010037
11 100
2 940
10
MUC 285 R
3 480
5VYP010038
14 310
3 240
11
MUC 320 R
3 890
5VYP010039
15 850
3 470
12
MUC 420 R
4 940
5VYP010040
19 060
3 650
13
MUC 520 R
5 890
5VYP010041
23 540
3 650
14
MUC 620 R
7 170
5VYP010042
26 870
4 250
15
MUC 640 R
8 230
5VYP010408
28 740
4 780
16
MUC 660 R
9 650
5VYP010409
32 630
5 340
17
MUC 670 R
10 890
5VYP010410
36 960
5 340
18
MUC 780 R
12 010
5VYP010043
32 630
4 250
19
MUC 960 R
13 670
5VYP010044
40 520
4 250
20
SKB 06 R
7 620
5VYP010070
26 030
4 670
21
SKB 10 R
13 170
5VYP010062
38 730
5 940
22
SKB 12 R
15 770
5VYP010063
43 830
5 940
23
SKB 16 R
19 870
5VYP010064
56 950
6 600
24
SKB 19 R
23 510
5VYP010065
67 570
6 600
25
SKB 24 R
30 480
5VYP010066
92 480
6 860
PRO MRAZÍRNY
podmínky SC3 (2)
26
MRE 75 E
530
5VYP010985
6 560
27
MRE 110 E
820
5VYP010015
7 840
28
MRE 135 E
1 070
5VYP010016
9 380
29
MRE 160 E
1 210
5VYP010033
11 150
30
MRE 180 E
1 440
5VYP010034
11 530
31
MRE 210 E
1 660
5VYP010017
12 350
32
MRE 270 E
2 230
5VYP010018
16 420
33
LUC 150 C
1 300
5VYP010370
13 330
34
LUC 205 C
1 670
5VYP010371
16 120
35
LUC 290 C
2 480
5VYP010372
19 450
36
LUC 345 C
2 780
5VYP010375
21 910
37
LUC 435 C
3 580
5VYP010374
26 270
38
LUC 545 C
4 390
5VYP010377
31 200
39
LUC 645 C
5 170
5VYP010376
35 330
40
LUC 695 C
5 720
5VYP010054
39 870
41
LUC 705 C
6 260
5VYP010055
42 930
42
LUC 715 C
7 140
5VYP010056
47 170
43
LUC 835 C
8 380
5VYP010373
42 780
44
LUC 1025 C
9 640
5VYP010378
46 110
38
CENÍK JDK 2012
45
SKB 05 C
5 240
5VYP011008
41 770
46
SKB 08 C
8 050
5VYP010454
50 260
47
SKB 10 C
10 650
5VYP010455
55 090
48
SKB 12 C
12 380
5VYP010071
66 590
49
SKB 15 C
16 090
5VYP010069
72 200
50
SKB 19 C
20 170
5VYP010061
100 680
(1) Parametry při teplotě v chlazeném prostoru 0 oC a vypařovací teplotě -8 oC (DT1=8K)
(2) Parametry při teplotě v chlazeném prostoru -18 oC a vypařovací teplotě -25 oC (DT1=7K)
Výparníky řady TA
Typ
Výkon
[W]
PRO ZPRACOVNY
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
Topné tyče
typ E1K
[Kč]
podmínky SC1 (1)
1
TA 1R 4P
5 200
5VYP010301
20 520
2 710
2
TA 2R 4P
7 970
5VYP010302
28 130
2 860
3
TA 3R 4P
9 870
5VYP010303
30 020
3 150
4
TA 4R 4P
10 780
5VYP010304
31 880
3 860
5
TA 5R 4P
14 970
5VYP010305
42 640
4 230
6
TA 6R 4P
18 340
5VYP010306
48 730
4 860
7
TA 7R 4P
21 860
5VYP010307
60 970
6 090
8
TA 1R 6P
3 930
5VYP010308
20 710
2 710
9
TA 2R 6P
6 090
5VYP010309
28 570
2 860
10
TA 3R 6P
7 460
5VYP010310
30 430
3 150
11
TA 4R 6P
8 060
5VYP010311
32 250
3 860
12
TA 5R 6P
11 260
5VYP010312
43 310
4 230
13
TA 6R 6P
13 210
5VYP010320
49 360
4 860
14
TA 7R 6P
16 320
5VYP010314
61 790
6 090
15
TA 1R 8P
3 290
5VYP010315
21 040
2 710
16
TA 2R 8P
5 080
5VYP010316
29 240
2 860
17
TA 3R 8P
6 210
5VYP010317
31 100
3 150
18
TA 4R 8P
6 700
5VYP010318
32 950
3 860
19
TA 5R 8P
9 350
5VYP010319
44 270
4 230
20
TA 6R 8P
10 690
5VYP010313
50 360
4 860
21
TA 7R 8P
13 490
5VYP010321
63 120
6 090
o
o
(1) Parametry při teplotě v chlazeném prostoru 10 C a vypařovací teplotě 0 C (DT1=10K)
CENÍK JDK 2012
39
Kondenzátory JDK vzduchem chlazené s rámem
Typ
Výkon [kW]
R404A, R134a
∆T=15K
R407C
∆T=17K
Hlučnost (1)
[dB/Lp]
Rozměry sestavy
[mm]
šířka x hloubka x výška
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
KNO 18 - 1x350
3,9
3,4
37
664 x 224 x 440
1KNV010007
2
KNO 28 - 1x350
4,8
4,2
37
664 x 224 x 440
1KNV010008
6 610
7 130
3
KNO 40 - 2x300
7,5
6,6
38
880 x 210 x 440
1KNV010009
10 370
4
KNO 64 - 2x350
13,5
13,0
39
1090 x 265 x 555
1KNV010010
14 750
5
KNO 80 - 2x400
16,0
15,3
42
1090 x 265 x 555
1KNV010011
16 620
6
KNO 100 - 2x450
20,6
18,7
46
1285 x 290 x 670
1KNV010012
18 480
7
KNO 125 - 2x450
24,0
22,0
46
1285 x 290 x 670
1KNV010013
19 640
8
KNO 160 - 2x500
37,4
33,9
50
1800 x 700 x 890
1KNV010024
34 560
9
KNO 200 - 2x500
42,2
41,7
50
1800 x 700 x 1170
1KNV010018
43 790
10
KNO 200 - 2x550
46,1
45,4
53
1800 x 700 x 1170
1KNV010017
54 490
11
KNO 200 - 2x600
53,2
52,3
55
1800 x 700 x 1170
1KNV010014
58 070
12
KNO 250 - 4x550
84,1
82,0
56
1800 x 700 x 1870
1KNV010015
92 060
13
KNO 250 - 4x600
95,2
92,7
58
1800 x 700 x 1870
1KNV010016
99 560
(1) Hlučnost ve vzdálenosti 10 m
Ventilátory pro vzduchové kondenzátory
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
ZIEHL-ABEGG - 1 fázové
1
S0300 CR46 MG030W04A1
5ELE130085
2 100
2
S0350 CR43 MG030W04A1
5ELE130086
2 210
3
S0400 CR46 MG050W04A1
5ELE130087
3 020
4
S0450 CR46 MG060W04A1
5ELE130088
3 340
5ELE130101
2 990
ZIEHL-ABEGG - 3 fázové
1
S300 VD46TG30W4
2
S350 VD43TG30W4
5ELE130102
3 280
3
S400 VD41TG30W4
5ELE130103
4 050
4
S450 VD46TG60W4
5ELE130104
4 560
5
FB 050 - 4DK 4I 6P
5ELE130008
6 460
6
S55 PR25TX90P4RT
5ELE130019
12 570
7
S60 PR30TX100L4RT
5ELE130007
14 370
Sběrače chladiva
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
Uzavírací
ventil
[Kč]
1
RLV 1,5 (objem 1,3 L; 32 bar)
5SBE020007
670
330
2
RLV 08 (objem 3,4 L; 28 bar)
5SBE020008
1 150
310
3
RLV/S (objem 6,8 L; 28 bar)
5SBE030001
1 680
340
4
RV 220x365 (objem 11 L; 32 bar)
5SBE030003
2 100
340
5
RV 220x425 (objem 13 L; 32 bar)
5SBE030004
2 310
390
6
RV 280x495 (objem 24,5 L; 32 bar)
5SBE030005
3 470
350
40
CENÍK JDK 2012
Sběrače chladiva
Typ
Objednací
číslo
Základní
cena
[Kč]
Uzavírací
ventil (1)
[Kč]
Adaptér na
poj. ventil
[Kč]
BITZER
1
FS302 (objem 30 L)
5SBE080004
9 940
2
FS402 (objem 39 L)
5SBE080005
3
FS562 (objem 56 L)
5SBE080006
4
FS732 (objem 73 L)
5
6
7
490
580
10 980
580
580
17 150
1 030
580
5SBE080001
19 260
1 030
580
FS902 (objem 89 L)
5SBE080007
19 830
1 030
580
FS1122 (objem 112 L)
5SBE080002
27 370
1 030
580
FS1602 (objem 160 L)
5SBE080003
32 210
1 030
580
5SBE050001
7 890
720
TECNAC
1
RV-30 (capacity of 30 L)
2
RV-45 (objem 45 L)
5SBE050002
9 010
720
3
RV-60 (objem 60 L)
5SBE050003
11 400
580
4
RV-90 (objem 90 L)
5SBE050004
13 140
1 030
5
RV-120 (objem 120 L)
5SBE050005
17 300
1 030
6
RV-150 (objem 150 L)
5SBE050006
23 230
1 030
7
RV-180 (objem 180 L)
5SBE050007
25 800
1 030
CENÍK JDK 2012
41
Řídicí a regulační přístroje Eliwell
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
Elektronický regulátor teploty ID 970 LX
5ELI130001
2 070
2
Elektronický regulátor teploty ID 974 LX
5ELI130004
2 280
3
Elektronický regulátor EWCM 840 S
5ELI020016
10 790
13 540
4
Elektronický regulátor EWCM 900 S
5ELI020020
5
Tlakové čidlo EWPA 007 nízkotlaké (male)
5ELI070010
2 000
6
Tlakové čidlo EWPA 007 nízkotlaké (female)
5ELI070002
2 000
7
Tlakové čidlo EWPA 030 vysokotlaké (male)
5ELI070011
2 000
8
Tlakové čidlo EWPA 030 vysokotlaké (female)
5ELI070003
2 000
3 210
9
Elektronický regulátor teploty EWDR 985/CS (LX)
5ELI020034
10
Teplotní čidlo PTC-S
5ELI070018
130
11
Teplotní čidlo NTC-S
5ELI010114
150
12
Televis Compact 60/30
5ELI090055
27 460
Řídicí a regulační přístroje Dixell
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
Elektronický regulátor XR20C5 do panelu (1x relé 20A)
5ELI200001
1 330
2
Elektronický regulátor XR40C5 do panelu (20A) (2xrelé)
5ELI200003
1 540
3
Elektronický regulátor XR60C5 do panelu (3xrelé)
5ELI200004
1 510
4
Elektronický regulátor XR64C5 do panelu (4xrelé, 2xodtávání)
5ELI200005
2 110
5
Elektronický regulátor XR170C do panelu (4xrelé) RS485
5ELI200009
2 680
6
Převodník TTL/RS485 XR10-XR70
5ELI200021
340
7
Elektronický regulátor XC650C-0C00E do panelu (5xrelé) 12V DC + konektor HP
5ELI200016
4 950
8
Elektronický regulátor XC645CX do panelu (6xrelé) DigitalScroll (s konektory I/O + konektor HP)
5ELI200017
6 690
9
Elektronický regulátor XC1008D DIN (8xrelé)
5ELI200018
11 530
10
Elektronický regulátor XC1011D DIN (11xrelé)
5ELI200019
12 990
16 040
11
Elektronický regulátor XC1015D DIN (15xrelé)
5ELI200020
12
Zobrazovací klávesnice VGC810 k regulátorům XC1008D, XC1011D, XC1015D
5ELI200023
5 150
13
Elektronický regulátor XT121C5 do panelu (230V ac, 3 x relé, NTC/PTC)
5ELI200044
5 200
14
Elektronický regulátor IC 261L + LW30-KIT
5ELI200039
11 810
15
Programovací karta HOT KEY
5ELI200025
200
16
Monitorovací systém X-WEB 500/36 (LCD, na zeď, 36 zařízení)
5AUT040416
29 110
17
Monitorovací systém X-WEB 300D/18 (DIN, do rozvaděče, 18 zařízení)
5AUT040418
16 120
18
Monitorovací systém X-WEB 500D/36 (DIN, do rozvaděče, 36 zařízení)
5AUT040421
24 700
42
CENÍK JDK 2012
Elektromagnetické ventily (včetně cívky)
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
CASTEL
1
1028/2A6 - 6 mm
5AUT030138
700
2
1068/M10A6 - 10 mm
5AUT030103
1 070
3
1078/M12A6 - 12 mm
5AUT030105
1 260
4
1078/5A6 - 16 mm
5AUT030106
1 520
5
1098/7A6 - 22 mm
5AUT030107
2 200
6
1078/9A6 - 28 mm
5AUT030032
5 800
Průhledítka
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
CASTEL
1
3740/2 - 6 mm
5AUT090019
380
2
3740/M10 - 10 mm
5AUT090001
400
3
3940/M12 - 12 mm
5AUT090004
430
4
3940/5 - 16 mm
5AUT090002
460
5
3740/M18 - 18 mm
5AUT090020
570
6
3940/7 - 22 mm
5AUT090003
790
7
3770/M28 - 28 mm
5AUT090005
770
Termostatické vstřikovací ventily
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
DANFOSS
1
TS 2 bez MOP - rozsah N (-40°C až +10°C)
5AUT010017
1 170
2
TES2 bez MOP - rozsah N (-40°C až +10°C)
5AUT010024
1 860
3
Dýza T/TE2 č. 00
5AUT010030
430
4
Dýza T/TE2 č. 01
5AUT010031
430
5
Dýza T/TE2 č. 02
5AUT010032
430
6
Dýza T/TE2 č. 03
5AUT010033
430
7
Dýza T/TE2 č. 04
5AUT010034
430
8
Dýza T/TE2 č. 05
5AUT010035
430
9
Dýza T/TE2 č. 06
5AUT010036
430
10
TES 5 bez MOP - rozsah N (-40°C až +10°C)
5AUT010043
2 870
11
Spodní díl tělesa TE 5 roh 12/16
5AUT010123
1 120
12
Spodní díl tělesa TE 5 roh 12/22
5AUT010124
1 120
13
Spodní díl tělesa TE 5 roh 16/22
5AUT010125
1 120
14
Dýza TE 5 č. 1
5AUT010048
1 150
15
Dýza TE 5 č. 2
5AUT010049
1 150
16
Dýza TE 5 č. 3
5AUT010050
1 150
17
Dýza TE 5 č. 4
5AUT010051
1 540
CENÍK JDK 2012
43
Termostatické vstřikovací ventily (pokračování)
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
DANFOSS
18
TES 12 bez MOP - rozsah N (-40°C až +10°C)
5AUT010057
3 540
19
Spodní díl tělesa TE 12 - přímý 16/22
5AUT010126
1 120
20
Spodní díl tělesa TE 12 – roh 22/28
5AUT010127
1 150
21
Spodní díl tělesa TE 12 – přímý 22/28
5AUT010128
1 120
22
Dýza TE 12 č. 5
5AUT010054
1 750
Filtrdehydrátory (šroubovací)
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
CASTEL
1
032 - 6 mm
230
5AUT070131
2
053 - 10 mm
5AUT070133
220
3
084 - 12 mm
5AUT070132
330
4
164 - 12 mm
5AUT070134
300
5
ADK 305 - průměr 16 mm
5AUT070107
690
Filtrdehydrátory (pájecí)
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
CASTEL
1
032S - 6 mm
170
5AUT070120
2
083S - 10 mm
5AUT070117
220
3
084S - 12 mm
5AUT070161
250
4
165S - 16 mm
5AUT070118
420
5
305S - 16 mm
5AUT070139
690
6
416S - 18 mm
5AUT070140
970
7
307S - 22 mm
5AUT070135
1 000
Kulové ventily
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
DANFOSS
1
GBC 6S - 6 mm
5AUT010076
520
2
GBC 10S - 10 mm
5AUT010077
520
3
GBC 12S - 12 mm
5AUT010089
530
4
GBC 16S - 16 mm
5AUT010090
530
5
GBC 18S - 18 mm
5AUT010091
750
6
GBC 22S - 22 mm
5AUT010092
750
7
GBC 28S - 28 mm
5AUT010093
1 110
8
GBC 35S - 35 mm
5AUT010094
1 710
9
GBC 42S - 42 mm
5AUT010095
2 700
10
GBC 54S - 54 mm
5AUT010096
4 690
44
CENÍK JDK 2012
Topné kabely
Typ
Objednací
číslo
Cena
[Kč]
1
RES 0500 - 0,5 m - 12,5 W
5AUT150001
300
2
RES 1000 - 1,0 m - 25 W
5AUT150002
320
3
RES 2000 - 2,0 m - 50 W
5AUT150003
320
4
RES 4000 - 4,0 m - 100 W
5AUT150011
440
Kompresorový olej
1
Typ
Objednací
číslo
Maneurop 160 P (2 litry)
5CHE010001
Cena
[Kč]
850
2
Maneurop 160 PZ (2 litry)
5CHE010015
1 050
3
Shell S4 FR-V 68 (20 litrů)
5CHE010018
5 400
4
Emkarate RL32CF-ICI (1litr)
5CHE010010
1 140
5
Emkarate RL32CF-ICI (5 litrů)
5CHE010011
4 980
6
BSE 32 (5 litrů)
5CHE010022
3 830
7
BSE 170 (10 litrů)
5CHE010019
9 220
8
Daikin FVC 68D (18 litrů)
5CHE010029
21 780
CENÍK JDK 2012
45
Všeobecné obchodní podmínky JDK, spol. s r.o.
Všeobecné obchodní podmínky JDK, spol. s r.o.,
se sídlem Nymburk, Pražská 2161, PSČ 280 02,
ké právo k tomuto předmětu plnění (Zboží), popř. zajistit služby
a úkony spojené s uvedením zboží do provozu (např., montáž,
kompletace). Kupující se zavazuje převzít Zboží, které je předmětem plnění dle Kupní smlouvy, a to v dohodnutém termínu
a na dohodnutém místě dodání a zaplatit vzájemně dohodnutou
kupní cenu.
ČLÁNEK 1 - ÚČEL
Prodávající si vyhrazuje právo na svých výrobcích, a to i na těch,
které již byly objednány, provádět přiměřené a technicky zdůvodnitelné změny, a to bez předchozího oznámení.
IČ 186 21 066
dle § 273 obchodního zákoníku
1.1 Účelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále
jen „Podmínky“) je blíže upravit práva a povinnosti plynoucí
z kupní smlouvy, smlouvy o dílo, případně rámcové kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“)uzavřené mezi obchodní společností JDK,
spol. s r.o., se sídlem Nymburk, Pražská 2161, PSČ 280 02, IČ
186 21 066, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl
C., vložka 2158, jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“), a zákazníkem této společnosti jako kupujícím (dále jen „Kupující“),
jejímž předmětem je úprava práv a povinností souvisejících s dodávkami Zboží a plnění ze strany Prodávajícího Kupujícímu.
1.2 Uzavřením Smlouvy Kupující bere na vědomí a vyjadřuje
svůj souhlas s těmito Podmínkami. Jakékoliv odchylky od těchto
Podmínek, jejich doplnění nebo změny, jsou přípustné jen tehdy, jestliže se na nich smluvní strany písemně dohodly. V případě
jakýchkoliv rozporů mezi zněním Smlouvy a těmito Podmínkami,
mají přednost ustanovení Smlouvy.
1.3 Tyto Podmínky platí pouze pro Kupující, kteří: (a) mají své
trvalé bydliště, sídlo či místo podnikání v České republice nebo
Slovenské republice; (b) jsou fyzickými osobami s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo podnikateli s řádným
oprávněním k podnikatelské činnosti podle příslušných zákonných ustanovení, platných v České republice, respektive Slovenské republice. Kupující svým souhlasem s těmito Podmínkami
potvrzuje, že splňuje obě podmínky, uvedené pod písmeny (a)
a (b).
V těchto Podmínkách mají následující termíny tento význam:
« Prodávající »: JDK, spol. s r.o., se sídlem Nymburk, Pražská
2161, PSČ 280 02, IČ 186 21 066, zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C., vložka 2158,
« Kupující »: fyzická osoba, firma, společnost či jiná právnická
osoba provádějící Objednávky dodávky Zboží u Prodávajícího,
resp. která uzavřela Smlouvu s Prodávajícím.
« Zboží »: jakákoli věc movitá, včetně souvisejících plnění a dokumentů, popř. služeb, spojených s dodáním Zboží dle Smlouvy.
« Smlouva »: písemná kupní smlouva, rámcová kupní smlouva,
nebo smlouva o dílo mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo Objednávka provedená Kupujícím a následně potvrzená Prodávajícím
vztahující se k dodávce Zboží.
« Práva k duševnímu vlastnictví »: veškerá práva nemateriální povahy jako jsou práva autorská a práva podobné povahy,
práva k databázím, práva k designům, práva ke vzorům, patentům,
ochranné známky a registrace domén a přihlášky kterékoli z výše
zmíněných, práva na zachování tajemství, know-how, obchodní
tajemství.
« Objednávka »: jakákoli písemná, ústní (včetně telefonické),
či elektronická Objednávka provedená Kupujícím na dodávku
Zboží.
« Specifikace »: veškeré specifikace a/nebo popisy jakéhokoliv
Zboží, které má být dodáno, jež jsou zmíněny v Objednávce.
ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT PLNĚNÍ
ČLÁNEK 3 – SMLUVNÍ DOKUMENTY
3.1. Smlouva sestává, v případě potřeby, z následujících dokumentů, v pořadí důležitosti:
a) Objednávka resp. Smlouva, podepsaná Prodávajícím a Kupujícím, Specifikace, a dokumenty vztahující se k Objednávce, včetně
potvrzené Objednávky ze strany Kupujícího,
b) tyto Podmínky,
c) cenová nabídka Prodávajícího, a její akceptace Kupujícím.
3.2. Předložení Objednávky, její potvrzení Podávajícím a uzavření Smlouvy zahrnuje souhlas Kupujícího s tím, že se Smlouva
nebude řídit všeobecnými obchodními podmínkami Kupujícího,
pokud je Kupující má, a přijetí těchto Podmínek Prodávajícího.
Budou-li uváděny v Objednávce jakékoli jiné podmínky a ustanovení či odkazy na jiné dokumenty dodané Kupujícím, pak tyto
odlišné podmínky a ustanovení nebudou aplikovány a budou
v plném znění nahrazeny těmito Podmínkami a nebo ustanoveními Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3.3. Jakákoli změna Smlouvy může být sjednána v písemném
dodatku ke Smlouvě.
ČLÁNEK 4 – CENA – FAKTURACE A PLATEBNÍ
PODMÍNKY
4.1 – Cena
(a) Ceny uvedené v ceníku Prodávajícího nebo v jiných dokumentech Prodávajícího jsou ceny základní a mohou být smluvně
upraveny. Prodávající si vyhrazuje právo tyto ceny dle potřeby
aktualizovat. Pro účely Smlouvy jsou relevantní pouze ty ceny,
které jsou uvedeny v písemné Smlouvě (zejména v potvrzené
Objednávce). Objednávka zpravidla obsahuje konkrétní údaje
o dílčím obchodu, cenu, údaje o obalech, označení zboží , jeho
množství a lhůtu k dodání.
(b) Strany souhlasí, že potvrzením Objednávky Prodávajícím je
uzavřena Smlouva na konkrétní Zboží, či plnění.
(c) Cena uvedená ve Smlouvě je dohodnutá kupní cena. Ceny
zboží uvádí Prodávající ve vlastním ceníku. S ceníkovými cenami
je Kupující seznámen. Prodávající může Kupujícímu poskytnout
slevy.
ČLÁNEK 5 – DODÁVKA, PŘIJETÍ
A REKLAMACE
5.1 Prodávající prohlašuje a garantuje, že všechno jím dodané
Zboží je v řádné a obchodovatelné kvalitě a je způsobilé k účelu, ke kterému má být použito, pokud je tento účel uveden ve
Smlouvě, jinak k obvyklému účelu.
5.2 Převzetí Zboží Kupujícím závisí na splnění Specifikace Zboží
v akceptované Objednávce či ve Smlouvě. Předávací proces musí
proběhnout písemným potvrzením Dodacího listu Kupujícím
(oprávněnou osobou).
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu vyžádaný předmět plnění (Zboží) uvedený ve Smlouvě a převést na Kupujícího vlastnic46
VOP-CZ-2010-01.A
Všeobecné obchodní podmínky JDK, spol. s r.o. (pokračování)
5.3 Dodávky budou realizovány dle dodací parity EXW nebo
FCA, tj. ze skladu Prodávajícího dle INCOTERMS 2000, pokud se
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že se bude
jednat o tzv. „Přímou dodávku“, tj . dodávku zboží Kupujícímu od
dodavatele Prodávajícího, budou tyto dodávky realizovány dle
dodací parity CPT, tj. do místa určeného Kupujícím.
5.4 Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží Kupujícím a potvrzením Dodacího listu
Kupujícím, dle výše uvedených dodacích parit. Škoda na předmětu
plnění (Zboží), která vznikla po přechodu nebezpečí škody na
Zboží na Kupujícího nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní
cenu, ledaže ke škodě na Zboží došlo v důsledku porušení povinností Prodávajícího.
7.2 Prodávající zejména zaručuje Kupujícímu, že množství, jakost
a provedení Zboží odpovídá všem podmínkám Smlouvy. Prodávající dále zaručuje, že Zboží je bez vad jakéhokoliv druhu, je ve
shodě se všemi příslušnými zákony a předpisy a neporušuje práva
žádné ze třetích stran.
7.3 Během záruční doby Prodávající je povinen na žádost Kupujícího vyměnit vadné Zboží nebo odstranit vady tak, aby Zboží
odpovídalo podmínkám Smlouvy. Prodávající poskytuje od okamžiku výměny Zboží záruku po dobu dalších 12 měsíců.
7.4 Mezi Prodávajícím a Kupujícím může být sjednán garanční
paušál jehož výše bude upravena samostatně ve Smlouvě.
ČLÁNEK 8 – OBALY
5.5 V případě, že Kupujícímu bude zboží dopraveno Prodávajícím, resp. smluvním partnerem Prodávajícího, bude tak učiněno
na základě Individuálních podmínek dopravy.
Některé Zboží je dodáváno v a na transportních nevratných obalech.
5.6 Kupující je povinen prohlédnout Zboží co nejdříve po jeho
převzetí.
ČLÁNEK 9 – PŘECHOD VLASTNICTVÍ
5.7 Prodávající je povinen dodat Zboží v množství, jakosti a provedení, jak určuje Smlouva a odpovídá za to, že Zboží bude mít
po dobu trvání záruční doby vlastnosti sjednané ve Smlouvě. Prodávající odpovídá za vady (tj. Zboží není v souladu se Smlouvou, nevyhovuje Specifikacím, nedosahuje požadovaného stupně
výkonnosti, není ve sjednané kvalitě nebo způsobilé k účelu, ke
kterému má být použito, pokud je tento účel ve Smlouvě uveden,
jinak k obvyklému účelu), které má Zboží v době předání Kupujícímu anebo v záruční době, přičemž Kupující má právo toto
Zboží reklamovat dle Reklamačního řádu Prodávajícího, který je
nedílnou součástí Smlouvy.
5.8 Kupující prohlašuje, že se seznámil s Reklamačním řádem
JDK, spol. s r.o. (dále jen Reklamační řád), jež je nedílnou součástí těchto Podmínek, viz. Příloha č.1. Prodávajícího a případné
reklamace bude uplatňovat podle tohoto Reklamačního řádu,
pokud ze Smlouvy nevyplývá něco jiného.
ČLÁNEK 6 - SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK
Z PRODLENÍ
6.1 V případě prodlení Kupujícího s placením faktury je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši
0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6.2 Kupující má právo v případech vymezených ve Smlouvě
písemně zrušit Objednávku na Zboží potvrzenou Prodávajícím.
V takovém případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu
odstupné (storno poplatek) ve výši 50 % kupní ceny stornovaného Zboží. Právo na zrušení objednávky přísluší Kupujícímu pouze
po dobu 10 dnů ode dne provedení objednávky.
6.3 V případě prodlení Kupujícího s převzetím předmětu plnění (Zboží) v dohodnutém termínu a místě dodání je Prodávající oprávněn požadovat za prodlení přesahující 15 dnů smluvní
pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení z hodnoty nepřevzatého předmětu plnění (Zboží), přičemž není dotčeno právo na
náhradu škody.
ČLÁNEK 7 – ZÁRUKY
7.1 Kromě ostatních záruk stanovených příslušnými obecně
závaznými právními předpisy Prodávající zaručuje dodání Zboží
v množství, jakosti a provedení dle Smlouvy a odpovídá za to, že
Zboží bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté. Prodávající poskytuje záruku v délce 12 měsíců
od data předání Zboží Kupujícímu, není-li ve Smlouvě stanoveno
jinak.
VOP-CZ-2010-01.A
9.1 Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje Kupujícímu, že je
plně oprávněn a způsobilý převést na Kupujícího, při dodání řádné a ničím neomezené vlastnické právo ke Zboží, včetně záruk
třetích stran spojených s dodávaným Zboží, a že vlastnictví Zboží
bude převedeno bez jakýchkoliv nároků, zástavních práv a břemen.
9.2 Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího a odklad nabytí
vlastnického práva Kupujícího trvá do doby úplného zaplacení
kupní ceny Prodávajícímu ve výši oprávněně fakturované částky.
ČLÁNEK 10 – PRÁVA K DUŠEVNÍMU
VLASTNICTVÍ
10.1Prodávající garantuje (je-li to aplikovatelné), že Práva duševního vlastnictví a know-how poskytnutá v souladu s právními předpisy Kupujícím pro jeho použití budou užita výlučně pro
potřeby Kupujícího a Prodávající se zavazuje vrátit Kupujícímu
všechny podklady poskytnuté Kupujícím, zejména plány, studie,
a dokumentaci připravenou Kupujícím nebo jeho sub-dodavateli
pro plnění Smlouvy.
10.2 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know – how třetích osob, je Prodávající povinen zajistit
Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému
užívání Zboží dle Smlouvy.
10.3 V případě, že se ke Zboží vztahují Práva duševního vlastnictví, nebo know – how Prodávajícího, je Prodávající povinen
zajistit Kupujícímu výkon těchto práv v rozsahu nezbytném k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy.
10.4Pokud Prodávající poskytne jinému subjektu v rámci nabídky
Zboží a služeb možnost seznámit se s Právy duševního vlastnictví
třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1, 10.2 a 10.3 a následně
nedojde k uzavření Smlouvy, není tento jiný subjekt oprávněn
s těmito právy jakkoliv nakládat. V případě, že jiný subjekt poruší
toto ustanovení je tento povinen nahradit způsobenou škodu
v její plné výši.
10.5Pokud Prodávající poskytne a zajistí Kupujícímu výkon Práv
duševního vlastnictví třetích osob, nebo vlastních, dle odst. 10.1,
10.2 a 10.3 a Kupující při výkonu těchto práv překročí rozsah
nezbytný k řádnému užívání Zboží dle Smlouvy je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty
realizovaného plnění, přičemž není dotčeno právo na náhradu
škody.
47
Všeobecné obchodní podmínky JDK, spol. s r.o. (pokračování)
ČLÁNEK 11 – MLČENLIVOST
Veškeré dokumenty a informace jakékoli povahy dodané Kupujícím Prodávajícímu nebo Prodávajícím Kupujícímu, či připravené
Prodávajícím nebo Kupujícím v souvislosti s plněním Smlouvy, je
Prodávající nebo Kupující oprávněn použít pouze pro účely plnění předmětu Smlouvy a mohou být zpřístupněny třetí osobě pouze na základě předchozího písemného souhlasu příslušné Smluvní
strany a pouze po obdržení písemného prohlášení dotyčné třetí strany o převzetí závazku mlčenlivosti o těchto informacích.
Dále, Prodávající a Kupující se zavazuje považovat existenci, povahu a podmínky Smlouvy za důvěrné během trvání obchodního
vztahu a i poté.
ČLÁNEK 12 – VYŠŠÍ MOC
Žádná strana neodpovídá za neplnění smluvních povinností, pokud toto neplnění způsobila událost, která je nepředvídatelná, nevyhnutelná a mimo kontrolu dotčené strany, a nedá se jí zabránit
tím, že by strana konala z obchodního hlediska rozumné akce
(událost vyšší moci).
Ekonomická nouze nebo změna ve všeobecných ekonomických
podmínkách nemohou být považovány za vyšší moc.
Strana tvrdící, že byla postižena vyšší mocí, je povinna ihned informovat druhou stranu a co nejvíce se snažit omezit trvání a nepříznivé dopady vyšší moci na své plnění a na druhou stranu.
ČLÁNEK 13 – PORUŠENÍ POVINOSTÍ
– UKONČENÍ
13.1Nestanoví-li Smlouva jinak, pokud jedna ze stran neplní
některou ze svých povinností nebo poruší některé ustanovení
Smlouvy, upozorní druhou stranu na toto neplnění nebo porušení. Není-li toto neplnění nebo porušení odstraněno do 30 dnů
po písemném upozornění, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Smlouvy na základě písemného oznámení (odstoupení je
účinné okamžikem doručení druhé straně).V případě, že Smlouva
upravuje právo odstoupení od smlouvy odlišně, ustanovení tohoto bodu 13.1 se nepoužijí.
13.2Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě doručením písemného oznámení Kupujícímu, pokud se změní
finanční nebo obchodní situace Kupujícího, včetně nesolventnosti,
prohlášení konkursu na majetek Kupujícího, povolení vyrovnání,
vstupu do likvidace Kupujícího, nebo když nastane změna ve způsobu nakládání s kapitálem a pokud, podle odůvodněného názoru Prodávajícího, může taková změna nepříznivě ovlivnit činnost
Kupujícího, včetně, zejména schopnosti Prodávajícího splnit své
povinnosti podle Smlouvy.
ČLÁNEK 14 – ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ
Bude-li jedno nebo více ustanovení Podmínek v rozporu s jakýmkoli aplikovatelným zákonným požadavkem, bude učiněno neplatným nebo nebude vykonatelné z jakéhokoli důvodu, předmětné
ustanovení nebude použito a strany se budou snažit dohodnout
jeho nahrazení ustanovením, jehož platnost, zákonnost a vykonatelnost bude co nejbližší původním záměrům stran a bude mít
podobný ekonomický efekt. Zbývající ustanovení stávajících Podmínek zůstanou beze změny.
ČLÁNEK 15 – SOULAD SE ZÁKONEM
Prodávající se zavazuje dodržovat, a vyvinout maximální úsilí
k tomu, aby jeho dodavatelé dodržovali všechny obecně závazné
právní předpisy a další povinnosti (včetně povinností uložených
rozhodnutími státních orgánů) týkající se dodávek Zboží podle
48
Smlouvy, zejména, nabytí, výroby, montáže, testování, provedení,
manipulace, dopravy, skladování, balení a dodání Zboží.
ČLÁNEK 16 – ZDRAVÍ, BEZPEČNOST
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Prodávající je povinen dodržovat a zajistí, aby jeho zaměstnanci
a zástupci dodržovali příslušné zákony a opatření týkající se zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
ČLÁNEK 17 – VZTAH MEZI STRANAMI
Jakákoliv část Smlouvy neznamená a nemůže být vykládána, že na
jejím základě dojde k založení vztahu opravňující k zastupování
mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebo jakéhokoliv jiného vztahu
podobné povahy mezi stranami. Strany Smlouvy budou považovány za nezávislé smluvní strany a žádné straně není přislíbeno
právo nebo oprávnění rozhodnout o povinnostech v zastoupení,
nebo jménem druhé strany.
ČLÁNEK 18 – PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY – SOUDNÍ
PRAVOMOC
Tyto podmínky jsou sepsány a budou interpretovány v souladu
s právem České republiky, zejména ustanoveními obchodního zákoníku. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, všechny spory vzniklé
z Kupních smluv nebo v jejich souvislosti, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy ČR.
ČLÁNEK 19 – DALŠÍ USTANOVENÍ
19.1Kupní smlouva, Rámcová kupní smlouva, smlouva o dílo, dokumenty a dohody, zde předpokládané představují úplnou dohodu mezi stranami o předmětu plnění. Každá Smlouva včetně
všech svých součástí nahrazuje všechny předchozí dohody mezi
stranami a neexistují žádné další dohody ani souhlasy mezi stranami týkající se koupě Zboží.
19.2Žádný doplněk, změna, úprava nebo dodatek ke Smlouvě
uzavřené v písemné podobě a žádné vzdání se práv nebo opatření nebude platné nebo závazné, pokud toto není vyjádřeno
písemně a podepsáno oběma stranami a připojeno ke Smlouvě.
19.3Ustanovení bodu 19.2 se nevztahuje na případy, kdy Smlouva je uzavřena pouze v ústní podobě, nebo pokud doplnění, změna, úprava, nebo dodatek písemné Smlouvy je učiněn ústně do
okamžiku převzetí zboží Kupujícím, nebo do okamžiku předáním
prvnímu dopravci k přepravě.
Všechny záruky, ustanovení, práva a povinnosti stran zde popsané
a odsouhlasené ke splnění nebo ukončení Smlouvy, včetně povinností týkajících se důvěrnosti informací a náhrady škody, budou
trvat i po splnění nebo ukončení Smlouvy.
Nadpis každého článku slouží pouze pro orientaci a neměla by
jimi být ovlivněna interpretace obsahu.
Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jsou plně nahrazeny Všeobecné dodací podmínky JDK, spol. s r.o.,VOP-CZ-20070I.A
Příloha:
Reklamační řád JDK, spol. s r.o.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky JDK, spol. s r.o.
platí od 22.4.2010
VOP-CZ-2010-01.A
Reklamační řád JDK, spol. s r.o.
Reklamační řád JDK, spol. s r.o. ke Všeobecným
obchodním podmínkám JDK, spol. s r.o.
ze dne 22.4.2010.
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od Smlouvy.
Tento Reklamační řád JDK, spol. s r.o. (dále jen „Reklamační
řád“) je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek
JDK, spol. s r.o., a pokud není v Kupní smlouvě, Rámcové kupní
smlouvě, Smlouvě o dílo, nebo jiné obdobné smlouvě (dále jen
„Smlouva“), která upravuje mj. práva a povinnosti Prodávajícího
a Kupujícího při dodávkách Zboží a Služeb ze strany Prodávajícího Kupujícímu, uvedeno jinak, platí veškerá ustanovení těchto
Podmínek a současně se Prodávající a Kupující zavázali řídit se
Reklamačním řádem.
3. Volba mezi uvedenými nároky Kupujícímu náleží, jen jestliže ji
oznámí Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad (tj. současně se zasláním vyplněného Reklamačního protokolu) nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže
kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Jestliže se však ukáže,
že vady Zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly
spojeny nepřiměřené náklady, může Kupující požadovat dodání
náhradního Zboží, požádá-li o to Prodávajícího bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží
v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může Kupující odstoupit od Smlouvy
nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
Níže uváděné pojmy s velkými počátečními písmeny mají stejný
význam jako ve Všeobecných obchodních podmínkách JDK, spol.
s r.o., pokud není níže uvedeno jinak.
4. Neoznámí-li Kupující volbu svého nároku ve lhůtě uvedené v odstavci 3 tohoto článku, má nároky z vad Zboží jako při
nepodstatném porušení Smlouvy.
II. Odpovědnost za vady a záruka
5. Je-li dodáním Zboží s vadami Smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího
Zboží a odstranění ostatních vad Zboží, nebo slevu z kupní ceny.
I. Úvod
1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je
při převzetí Kupujícím ve shodě se Smlouvou, tj. že je bez vad.
Prodávající rovněž odpovídá za vady, které se projeví po převzetí
Zboží v záruční době (záruka).
2. Záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním ani na vady Zboží vzniklé z porušení povinností Kupujícího dle Smlouvy nebo z užívání Zboží v rozporu
s pokyny prodávajícího či návodem k užití, které byly prodávajícím
kupujícímu předány. Zejména se záruka nevztahuje na poškození
způsobená ohněm, vodou, statickou elektřinou, kolísáním napětí
v elektrorozvodné síti, nehodou, nesprávným použitím výrobku,
mechanickým poškozením, neodborným nastavením, nebo neodbornou opravou. Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobená při neodborné instalaci, úpravě, modifikaci nebo používáním
nesprávným způsobem v rozporu s návodem k použití, technickými normami, či bezpečnostními předpisy platnými v ČR.
Bude-li během záruční doby proveden jakýkoliv zásah do výrobku výměnou jeho části, či dílu za část, nebo díl neschválený či
nedodaný prodávajícím, nebo bude-li zásah proveden neodborně,
nebo k tomu nezpůsobilou osobou, není kupující oprávněn uplatnit nároky plynoucí z poskytnuté záruky.
3. Záruční doba na Zboží činí 12 měsíců, není-li ve Smlouvě
dohodnuto jinak.
4. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se
ke koupi Zboží váží podle zvláštních právních předpisů.
III. Práva a povinnosti
1. Chce-li Kupující uplatnit reklamaci Zboží zakoupeného od
Prodávajícího, je povinen vyplnit Reklamační protokol. Kupující je
povinen uplatnit reklamaci předáním vyplněného Reklamačního
protokolu Prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy vady
zjistil, nejpozději však do konce záruční doby.
2. Je-li dodáním Zboží s vadami porušena Smlouva podstatným
způsobem a vady nebudou odstraněny v přiměřené dodatečné
lhůtě shodné jako v bodu 7 tohoto článku, může Kupující:
a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního Zboží za Zboží
vadné, dodání chybějícího Zboží a požadovat odstranění právních
vad,
b) požadovat odstranění vad opravou Zboží, jestliže vady jsou
opravitelné,
VOP-CZ-2010-02.A
6. Dokud kupující neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo
neodstoupí od Smlouvy podle odstavce 9 tohoto článku, je prodávající povinen dodat chybějící Zboží a odstranit právní vady
Zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou
Zboží nebo dodáním náhradního Zboží.
7. Požaduje-li Kupující odstranění vad Zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout
k tomuto účelu Prodávajícímu a která nesmí být kratší než 30
dní, uplatnit jiné nároky z vad Zboží, ledaže Prodávající oznámí
Kupujícímu, že nesplní své povinnosti v této lhůtě. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná
k odbornému posouzení vady ani doba nutná pro zjištění subjektu odpovědného za vady pokud existují pochybnosti o tom kdo
nese za vytýkané vady odpovědnost.
8. Dokud Kupující nestanoví lhůtu podle odstavce 7 tohoto článku nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může Prodávající
sdělit Kupujícímu, že vady odstraní v určité lhůtě. Jestliže kupující
bez zbytečného odkladu po obdržení tohoto sdělení neoznámí
prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek stanovení lhůty podle odstavce 7 tohoto článku.
9. Neodstraní-li Prodávající vady Zboží ve lhůtě vyplývající
z odstavce 7 nebo 8 tohoto článku, může Kupující uplatnit nárok
na slevu z kupní ceny nebo od Smlouvy odstoupit, jestliže upozorní Prodávajícího na úmysl odstoupit od Smlouvy při stanovení
lhůty podle odstavce 7 tohoto článku nebo v přiměřené lhůtě
před odstoupením od Smlouvy, která nesmí být kratší než 20
dní. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu Prodávajícího
měnit.
10. Při dodání náhradního Zboží je Prodávající oprávněn požadovat, aby mu na jeho náklady Kupující vrátil vyměňované Zboží ve
stavu, v jakém mu bylo dodáno.
11. Porušení Smlouvy je ve smyslu odst. 2 tohoto článku podstatné, jestliže strana porušující Smlouvu věděla v době uzavření
Smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu Smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena, že druhá strana nebude
mít zájem na plnění povinností při takovém porušení Smlouvy.
V pochybnostech se má za to, že porušení Smlouvy není podstatné.
49
Reklamační řád JDK, spol. s r.o. (pokračování)
12. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční
doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
13. Náklady reklamačního řízení nese až do okamžiku uznání
reklamace Kupující.
14. Přímé náklady reklamačního řízení po uznání reklamace nese
prodávající. Přímými náklady se přitom rozumí cena předmětu
reklamace a náklady na práce spojené s opravou nebo výměnou
vadného Zboží.
15. Náklady reklamačního řízení vzniklé Prodávajícímu v případě
neuznané reklamace, je povinen zaplatit Kupující.
16. Prodávající dále nehradí náklady spojené s dopravou osob
a materiálu při vyřizování reklamace, uniklá media (chladivo, olej)
ani další případné nepřímé náklady reklamace.
17. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s vadou Zboží - poruchou chladícího zařízení, např. za
znehodnocené skladované zboží popř. ušlý zisk, a to i v případě
uznané reklamace.
IV. Lhůty
V. Závěrečná ustanovení
1. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná
osoba, je Prodávající povinen přijmout reklamaci ve nebo v sídle
nebo místě podnikání.
2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci pokud možno do tří pracovních dnů, ve složitých případech
do třiceti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady ani doba nutná pro zjištění subjektu odpovědného za
vady pokud existují pochybnosti o tom kdo nese za vytýkané
vady odpovědnost. Reklamace včetně odstranění vady musí být
vyřízena bez zbytečného odkladu, v souladu s ustanoveními čl. III.
tohoto Reklamačního řádu.
3. Otázky, které nejsou výslovně upraveny tímto Reklamačním
řádem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 22.4.2010. Změny
Reklamačního řádu lze provést písemnou dohodou prodávajícího
a kupujícího nebo písemným dodatkem ke Smlouvě.
1. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby,
kdy kupující po skončení opravy byl povinen Zboží převzít, se do
záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu
potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy
a o době jejího trvání.
50
VOP-CZ-2010-02.A
JDK, spol. s r.o.
Pražská 2161
288 02 Nymburk
Česká republika
JDK Slovakia, spol. s r.o.
Novozámocká 179
949 05 Nitra
Slovenská republika
Tel.: +420 325 519 111
Fax: +420 325 514 718
Tel.: +421 376 514 311
Fax: +421 376 555 858
www.jdk.cz

Podobné dokumenty

Ceník 2008 rev. 1

Ceník 2008 rev. 1 Ceny Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH. Cena neobsahuje dopravní náklady k odběrateli. Rabat Na výrobky lze poskytnout odběratelům slevu (rabat), která je předmětem individuálního projednání...

Více

ceník 2014 - JDK, spol. s ro

ceník 2014 - JDK, spol. s ro Chlazení kapalin řady WDE..................................................................................................................... 21 - 22 Chlazení kapalin řady WDC........................

Více

CT003 - JDK, spol. s ro

CT003 - JDK, spol. s ro Řada kompaktních jednotek používá hermetické kompresory typu scroll nebo pístové. Pro regulaci chladicího výkonu obsahují vybrané typy jednotek moderní kompresory Copeland Digital Scroll, kde se ch...

Více

1 - Logitron

1 - Logitron FUNKCE KLONOVÁNÍ (CLONE FUNCTION) ............................................................................................... 51

Více

ceník a katalog markýz ( pdf )

ceník a katalog markýz ( pdf ) Ceník – elektropohony

Více

Kompletní katalog v češtině, 292 stran

Kompletní katalog v češtině, 292 stran vakua je mìøítkem pro výkon vakuové pumpy. Na této hodnotì závisí také èas, za který mùe být urèité úrovnì vakua v daném objemu dosaeno. V tomto katalogu jsou nasávaná mnoství vzduchu i spotøeba...

Více

JDK-KnJ - JDK, spol. s ro

JDK-KnJ - JDK, spol. s ro Schéma zapojení nalepeno na zadní straně víčka

Více

MMČR v ledním hokeji 2010 mladšího dorostu

MMČR v ledním hokeji 2010 mladšího dorostu ZB MB NU -------------------------------------------------------------------------------1. SOUKUP Jakub

Více