Starověký Egypt -test - Základní Škola Stráž Nad Nisou

Komentáře

Transkript

Starověký Egypt -test - Základní Škola Stráž Nad Nisou
Výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu
Pořadové číslo projektu: CZ.1.0/1.4.00/21.1279
Šablona: III/2
Ověřeno ve výuce
Sada: JJ XIX.08
Třída: VI.
Datum: 14.2.011
Starověký Egypt
Test
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost
Předmět: Dějepis
Ročník: 6.ročník
Klíčová slova: starověký Egypt, události, osobnosti, bohové, vládcové, symboly
Jméno autora(vč.titulu.): Mgr. Jacíková Jitka
Škola - adresa: ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, příspěvková organizace
Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03
Starověký Egypt – opakovací test
Datum…………………
Známka…………………….
Jméno…………………………………….
1. Jak se jmenuje největší pyramida v Gíze?
2. Jak se jmenuje nejstarší pyramida?
3. Jak se jmenuje bůh písma?
a) USIR
b) THOVT
c) HÓR
4. Přiřaď správně pojmy: kobra Vadžo, bílá koruna, supice Nechbet, sever, červená
koruna, jih, kámen, bažiny - delta
 Horní Egypt –
 Dolní Egypt –
5. Jak se nazývaly nádoby na vnitřnosti a mozek používané při mumifikaci?
6. Jak se nazývá kamenná schrána na uložení rakví zemřelého?
7. Jak se jmenoval bůh Slunce?
a) RE
b) ESET
c) GEB
8. Co pro Egypťany znamenal symbol kříže ANCH?
9. Zařaď do správného sloupce.
Pyramida, faraon, cihla, Eufrat, hieroglyf, klínové písmo, mumie, Nil, visutá zahrada,
Sumerové, Chammurabi, sfinga, zákoník, Babylón, papyrus, Kniha mrtvých.
Egypt
Mezopotámie
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
10. Doplň do pyramidy jednotlivé zástupce společnosti starověkého Egypta:
vojenští velitelé, faraon, obchodníci, řemeslníci, kněží, zemědělci, otroci, úředníci.
………..
…...……….…
....……………………………….
.….……………………………….
………………………..
....…………………………..……
…………………………………….
..…………………………….……
…………………………………………………..
.....……………………………...
……………………………………………………………….
……………………………………
11. Vylušti doplňovačku a vysvětli význam tajenky.
Socha ženy s tělem lva
Hrobka panovníka
Bezprávný a nesvobodný člověk
Ústí Nilu
Egyptský bůh
Sjednotitel Egypta
12. Doplň text.
Egyptská říše vznikla sjednocením
a
Egypta. Vláda spočívala v rukou
. Řídit zemi mu pomáhali
. Mohli se věnovat vzdělání, proto ovládali
a
. Dovedli sestavit
,
z něhož určovali, kdy budou na Nilu
.
13. Vytvoř správné dvojice jmen a pojmů:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Meni
Amon
Thutmose III.
Džoser
Kleopatra
A.
B.
C.
D.
E.
2.
nejstarší pyramida
poslední panovník Egypta
egyptský bůh
sjednotitel Egypta
největší územní rozsah Egypta
3.
4.
5.
14. Urči, která tvrzení jsou pravdivá.
Egypťané uctívali mnoho bohů.
Sjednotitelem Egypta byl Alexandr Makedonský
Egyptské písmo vyluštil Napoleon Bonaparte
Egypťané vynikli jako lékaři
Základním způsobem výživy v Egyptě byl rybolov
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
15. Následující text uprav tak, aby odpovídal pravdě.
Vrcholu moci dosáhl starověký Egypt za vlády královny Kleopatry. Typickými
egyptskými stavbami byly vysoké štíhlé věže. Mezi úředníky v Egyptě patřili výběrčí
daní, správci sýpek a kněží Své mrtvé Egypťané spalovali.
Řešení
Starověký Egypt – opakovací test
1. Jak se jmenuje největší pyramida v Gíze?
Cheopsova
2. Jak se jmenuje nejstarší pyramida?
Džoserova
3. Jak se jmenuje bůh písma?
d) USIR
e) THOVT
f) HÓR
4. Přiřaď správně pojmy: kobra Vadžo, bílá koruna, supice Nechbet, sever, červená
koruna, jih, kámen, bažiny - delta
 Horní Egypt – bílá koruna, supice Nechbet, jih, kámen
 Dolní Egypt – červená koruna, kobra Vadžo, sever, bažiny - delta
5. Jak se nazývaly nádoby na vnitřnosti a mozek používané při mumifikaci?
KANOPY
6. Jak se nazývá kamenná schrána na uložení rakví zemřelého?
SARKOFÁG
7. Jak se jmenoval bůh Slunce?
d) RE
e) ESET
f) GEB
8. Co pro Egypťany znamenal symbol kříže ANCH?
Symbol života
9. Zařaď do správného sloupce.
Pyramida, faraon, cihla, Eufrat, hieroglyf, klínové písmo, mumie, Nil, visutá zahrada,
Sumerové, Chammurabi, sfinga, zákoník, Babylón, papyrus, Kniha mrtvých.
Egypt
…………pyramida.……………………..
…………faraon…………………………..
…………hieroglyf..……………………..
…………mumie..………………………..
…………Nil….……………………………..
…………sfinga.…………………………..
…………papyrus….……………………..
…………Kniha mrtvých…..…………..
Mezopotámie
…………cihla…………………………….
…………Eufrat.………………………….
…………klínové písmo……………….
…………visutá zahrada……….…….
…………Sumerové…………………….
…………Chammurabi…….………….
…………zákoník…..…………………….
…………Babylón.……………………….
10. Doplň do pyramidy jednotlivé zástupce společnosti starověkého Egypta:
vojenští velitelé, faraon, obchodníci, řemeslníci, kněží, zemědělci, otroci, úředníci.
FARAON
KNĚŽÍ,ÚŘEDNÍCI
....……………………………….
.….……………………………….
VOJENŠTÍ VELITELÉ
....…………………………..……
………OBCHODNÍCI………….
..…………………………….……
………ŘEMESLNÍCI, ZEMĚDĚLCI…..
.....……………………………...
………………………OTROCI……………………….
……………………………………
11. Vylušti doplňovačku a vysvětli význam tajenky.
P
D
E
S
F
I
Y
R
A
M I
O
T
R
O
L
T
A
A
M O
M E
N
N
G
A
Socha ženy s tělem lva
D
A
Hrobka panovníka
K
Bezprávný a nesvobodný člověk
Ústí Nilu
N
Egyptský bůh
I
Sjednotitel Egypta
FARAON – vládce Egypta
12. Doplň text.
Egyptská říše vznikla sjednocením …DOLNÍHO... a …HORNÍHO… Egypta.
Vláda spočívala v rukou …..FARAONA… . Řídit zemi mu pomáhali …KNĚŽÍ…
Mohli se věnovat vzdělání, proto ovládali …ČTENÍ… a …PSANÍ. Dovedli
sestavit …KALENDÁŘ…, z něhož určovali, kdy budou na Nilu …ZÁPLAVY… .
13. Vytvoř správné dvojice jmen a pojmů:
1.
2.
3.
4.
5.
1. D
Meni
Amon
Thutmose III.
Džoser
Kleopatra
2. C
A.
B.
C.
D.
E.
nejstarší pyramida
poslední panovník Egypta
egyptský bůh
sjednotitel Egypta
největší územní rozsah Egypta
3. E
4. A
5. B
14. Urči, která tvrzení jsou pravdivá.
Egypťané uctívali mnoho bohů.
ANO – NE
Sjednotitelem Egypta byl Alexandr Makedonský
ANO – NE
Egyptské písmo vyluštil Napoleon Bonaparte
ANO – NE
Egypťané vynikli jako lékaři
ANO – NE
Základním způsobem výživy v Egyptě byl rybolov
ANO – NE
15. Následující text uprav tak, aby odpovídal pravdě.
Vrcholu moci dosáhl starověký Egypt za vlády královny Kleopatry (THUTMOSE III.).
Typickými egyptskými stavbami byly vysoké štíhlé věže (PYRAMIDY). Mezi úředníky
v Egyptě patřili výběrčí daní, správci sýpek a kněží (PÍSAŘI). Své mrtvé Egypťané
spalovali (BALZAMOVALI A POHŘBÍVALI V HROBKÁCH, MUMIFIKOVALI).
Použité zdroje
SCHULZOVÁ, E. Dějepis 6 Pracovní sešit. Olomouc: pedagogické nakladatelství Prodos, 1997
ISBN 80-7230-002-4. [cit. 2011-20-03] s. 17 úkol č. 5, 6.
PARKAN, F. a kollektiv. Dějepis 6 Pracovní sešit. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová
společnost, 2006 ISBN 80-7235-338-1. [cit. 2011-20-03] s. 17 úkol č. 6, s. 20 úkol č. 2, 3; s. 21 úkol č.
5, 7, 8.
Použitý software:
Windows XP Profesional

Podobné dokumenty

STAROVĚKÝ EGYPT

STAROVĚKÝ EGYPT Co se díky mumifikování dozvěděli ? 7.Písmo Jak se jmenuje egyptské písmo ? Jací lidé v Egyptě ho nejlépe ovládali ? Na jaký materiál se v Egyptě psalo ? 8.Co bylo dříve, písmo, nebo pyramidy. 9.Zd...

Více

Národní obrození I.

Národní obrození I. BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. 2., upravené. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-25316-4. SOUKAL, Josef. Literární výchova: pro 2. stupeň základní školy a odpovídající ročníky víceletých g...

Více

Starověký Egypt - Mgr. David Mikoláš

Starověký Egypt - Mgr. David Mikoláš stahovat před 8-10 tisíci lety kvůli vysychání okolních oblastí význam Nilu pro život Egypťanů: o voda o potraviny o rostliny o bahno (viz záplavové a závlahové hospodářství, učebnice s. 44-45) o r...

Více

zde

zde CZ LO 456/8/MCO 24 IP EC Rahjah Supernova, IT JW DVM DSM (n 09 maj: MUDr. Choulíková Walentina chov: Muscianese

Více

Chrámy

Chrámy Údolí králů

Více