rgassner AGROFIRE 25-40

Transkript

rgassner AGROFIRE 25-40
Hargassner AGROFIRE 25-40
25
Špičkový
kový kotel pro zemědělce
zem
a ty z Vás, kteří
ří chtějí
chtě
efektivně a pohodlně topit i
rostlinými palivy je rakouský
kotel Agrofire se speciálním
roštem. Agrofire je kotlem
obsahující nejmodernější
nejmoderně
dostupnou technologii. Spolu
s vysokou účinností
činností spalování
a širokým množstvím řešení
ř
skladů je optimálním řešením
ř
pro topení např.
ř. slaměnými
slamě
peletami. Při
ři spalování dřevní
d
štěpky
pky dosahuje výkonu 40
kW. Poradí si se spékavými
palivy jakými jsou např.
např různé
druhy energetické obilí. Díky
nerezovému provedení je jeho
dlouhá životnost zaručena.
zaruč
Klíčové vlastnosti a součásti kotle:
- plně vyšamotovaná spalovací komora se
směrovačem
čem plamene pro optimální odhořívání
odho
- automatické čištění
čiště a odpopelnění kotle
- účinné
inné turbulátory ve výměníku
vým
pro vírové
proudění a předání
ředání co největšího
nejv
množství tepla
- lambda sonda s detekcí paliva
(viz obr. vlevo)
- plynulé nastavení odtahu
- možnost spolehlivě a bezpečně spalovat rostlinná
i dřevní paliva
- řídící a regulační panel
Pohyblivý rošt:
Topný systém Agrofire pohybuje roštem průběžně při spalovacím
procesu. Podle speciálně přednastavených pohybů je žhnoucí jádro a
palivo okolo něj na roštu rovnoměrně distribuováno po celé šíři roštu a
tím cíleně spáleno.
K tomu jsou ještě transportovány zbytky po hoření, které se dostanou
automaticky na konec roštu a přes odpopelňovací šnekový dopravník přímo
do popelníku. Přes rošt je v přesném množství nasáván primární vzduch,
zažehnutí následuje automaticky prostřednictvím dmychadla spalovacího
vzduchu.
Garantovaná paliva pro vytápění:
dřevní pelety
slaměné pelety
sloní tráva
pastílie
energetické obilí
dřevní štěpka
Základní technické údaje:
Základní technické údaje
AGROFIRE 25- 40
Tepelný výkon
12 - 40 kW
Účinnost při jmenovitém výkonu
91 %
Tepelný výkon při plném zatížení
44,6 kW
Odkouření
150 mm
Objem vody
112 l
Maximální provozní teplota
95 °C
Pracovní teplota topné vody
69 - 78 °C
Teplota vratné vody
58 °C
Maximální přetlak
3 bar
Hydraulická ztráta kotle dT = 20/10 K
24/6,4 mbar
Připojení topné a vratné vody
5/4"
Hmotnost
500 kg
Výška
1527 mm
Šířka
740/1396 mm
Hloubka
960 mm
Rozměry:
Čelní pohled na kotel Hargassner AgroFire