Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Komentáře

Transkript

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA
Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA
Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry
FINANČNÍ SVOBODA.
Studenti v průběhu dvou dnů intuitivně bez podrobného vysvětlování např. pochopili:
a) Na jaké částky a proti jakým rizikům se v praktickém životě pojišťovat tak, aby pojistka byla
levná, ale klienta před podstatnými riziky ochránila
b) Jak je důležité využívat dobrých dluhů (hypotéky) a zbavovat se těch špatných (např. kreditní
karty)
c) Proč je dobré volnou hotovost investovat
d) Jak investovat do dluhopisových a akciových fondů, aby se klient posouval ke svým cílům co
nejbezpečnější cestou v duchu principů wealth protection (ochrany bohatství)
Jak porozumět grafům?
Studenti hráli finanční simulaci FINANČNÍ SVOBODA 4x v průběhu 3 dnů. Týmy, složené ze 2 – 3
studentů, byli v roli „finančního poradce“ a radili rodině klienta, jak má co nejlépe a co nejbezpečněji
naplnit své finanční cíle (koupit dům, zajistit dětem vzdělání a dosáhnout finanční nezávislosti do 60ti
let věku). Klientům radí po dobu 30 let, tj. od 30 do 60 let věku.
Při každém ze čtyř hraní jsme vždy v 39., 51. a 60. roce života klienta zaznamenávali strukturu majetku
a finančních produktů jednotlivých týmů.
Na grafech můžete vidět, jak se postupně měnilo chování studentů a co jako finanční poradci „radili“
svým klientům v první hře (první modrý sloupec) v druhé hře (hnědý sloupec) třetí hře (zelený
sloupec) a ve čtvrté hře (fialový sloupec). Čtvrtou hru již hrál každý student „sám za sebe“ a lektoři pro
ně připravili velmi pokročilý scénář.
Strana 1 (celkem 5)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz
Nezainvestovaná hotovost
se snižuje o více jak 80%
1
Nezainvestovaná hotovost se v průběhu her dramaticky snižuje. V první hře je vidět, že studenti neví,
co si s volnými penězi počít, ve třetí a ve čtvrté hře již ví, že investované peníze vynášejí více, než
hotovost „na stole“.
Investice do dluhopisových
fondů rostou na 4x násobek
2
Strana 2 (celkem 5)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz
Investice do akciových
fondů rostou na 4x násobek
3
V případě investic do dluhopisových a akciových podílových fondů je vidět, že v první hře měli studenti
k těmto nástrojům nedůvěru nebo je vůbec neznali. Od druhé hry již začínají tyto moderní investiční
nástroje systematicky využívat.
Strana 3 (celkem 5)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz
Hráči si berou hypotéku dříve
4
Graf ukazuje, jak studenti postupně chápou, že hypotéka je dobrý dluh a proto jej ve třetí a čtvrté hře
využívají ihned od počátku hry. (Je lepší platit hypotéku a po čase bydlet „ve vlastním“ než platit
nájem, který se bude třicet let valorizovat a ani po třiceti letech klient nemá vlastní bydlení.)
Životní pojištění je 3,5x vyšší
5
Strana 4 (celkem 5)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz
V průběhu hry studenti chápou, že pojišťovat se na desetitisíce/statisíce drahým kapitálovým životním
pojištěním není cesta, jak zajistit klíčová rizika. Mění strukturu pojistných produktů a pojišťují klienty
levněji a na částky, které znamenají skutečné zajištění rodiny.
Výsledný majetek klienta je 3x vyšší
při hře ve skupině a téměř 2x vyšší,
když hraje každý sám za sebe
Majetek v 60 letech klienta
4500
4083
Objem majetku (v tis.)
4000
3500
2994
3000
2542
2500
II.
III.
2000
1500
I.
1390
IV.
1000
500
0
6
Nejdůležitější graf, ze kterého je zřejmé, jak dokázali studenti stále lepším poradenstvím postupně
zvyšovat bohatství klientů. Srovnejte modrý graf (první hra) s výsledným majetkem 1 390 000 Kč v 60ti
letech klienta a zelený graf (třetí hra) s výsledným majetkem více jak 4 mil. Kč.
Poslední hra (fialový sloupec) je silně ovlivněna tím, že moderátoři připravili pro studenty těžký scénář
a týmy studentů rozdělili na jednotlivce. Přestože hrál každý sám za sebe, dokázali studenti v horších
podmínkách (prasknutí technologické bubliny na kapitálových trzích) dosáhnout téměř dvojnásobný
majetek ve srovnání s první hrou.
Strana 5 (celkem 5)
KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116175
www.kfp.cz

Podobné dokumenty

zde - KFP

zde - KFP  A jak se situace změní za 10 let? Výsledky, které dostanete, porovnejte se svými zkušenostmi. Najděte si v okolí někoho, kdo si bral úvěr v o 90 letech – hypotéku za 10 % p.a. Kde byl jeho příjem...

Více

Strategie rozvoje města 2015

Strategie rozvoje města 2015 Vazba na ostatní aktuální strategické/ rozvojové dokumenty na úrovni města nebo jeho širšího zázemí, SO ORP apod. ......................................................................................

Více

Chci si stáhnout vzor finančního plánu, vytvořený pro

Chci si stáhnout vzor finančního plánu, vytvořený pro Některá rizika nezpůsobují škody velikého finančního rozsahu. Proto je dobré vytvořit si pro tyto případy vlastní rezervu. Nebudeme tak potřebovat pojištění a díky tomu ušetříme. Některá rizika ale...

Více

Příloha 1 ke článku

Příloha 1 ke článku roku 2010. Rozjednané prodeje navíc rostou již několik měsíců v řadě. Zlepšení zaznamenaly i další ukazatele jako prodeje stávajících či existujících domů. Fichtner, s. r.o., IČO 26805383, sídlo Če...

Více

Příloha 1 ke článku

Příloha 1 ke článku Strana 1 (celkem 7) KFP - Kořený Fichtner Pavlásek, s. r.o., IČO 26866994, sídlo Černolice 49, 252 10 Mníšek pod Brdy, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka...

Více

Pojištění majetku - Asociace finančních poradců České republiky

Pojištění majetku - Asociace finančních poradců České republiky Předpokládáme,  že  zde  ani  nemusíme  zdůrazňovat,  že  pokud  jezdíte  s  vozidlem  bez  platné  technické  kontroly  a  nebo  pod  vlivem   alkoholu,  po...

Více

TJ Slavoj Koleč

TJ Slavoj Koleč ROZHOVOR S T RENÉREM 14.3.2002 po tréninku v kabinách SK Černolice, dva dny před prvním zápasem, tentokrát proti FC Horky Jak se těšíte na zahájení druhé části sezóny a co od něj jako trenér očeká...

Více