IP2 filtr regulátor tlaku stlačeného vzduchu ti3

Komentáře

Transkript

IP2 filtr regulátor tlaku stlačeného vzduchu ti3
Strana 1 z 4
TI-P510-01
CH Vydání 3
IP2, IP2A a IP2D
Spirax-Monnier
Filtr / regulátor stlačeného vzduchu
Cert. No. LRQ 0963008
ISO 9001
Popis
Filry/regulátory řady IP Spirax-Monnier slouží k ultračisté filtraci a
přesné regulaci stlačeného vzduchu pro všeobecné použití v
pneumatických systémech.
Dodávané typy:
IP2A s automatickým odvodněním
IP2D s poloautomatickým odvodněním
IP2
s manuálním odvodněním (pouze kovová nádobka)
Pozn.: Standardně je dodávána samouvolňující verze (při nárůstu
redukovaného tlaku při poklesu odběru dochází k jeho
automatickému snížení na nastavenou hodnotu). Neuvolňující verze
je pouze na vyžádání.
Vlastnosti:
- povrchová úprava - černý epoxyd - vnitřní a vnější povrch
- kompaktní konstrukce
- speciálně tvarovaný disk pro účinnou separaci
- průhledítka kovového krytu na přání
- nylonový filtrační element 5 mikronů s velkým povrchem
- dobrá průtoková a regulační charakteristika
- možnost montáže do potrubí, držáku nebo panelu
- snadná montáž ochranného krytu nádobky
1
Rozměry a připojení
1/4", 3/8" a 1/2" závit BSP (BS 21-Rp)
Doplňky
Bližší informace jsou uvedeny na straně 2.
- bezpečnostní kryt regulačního kolečka
- typ 21 - montážní držák
- manometry
- odvodňovací adaptér - pouze pro IP2A
- kovová nádobka
- ochranný kryt nádobky
Manometr - doplněk
3
Rozsahy pružin
(výstupních tlaků)
U všech regulátorů lze nastavit nulový výstupní tlak. Příslušný
rozsah tlaků je vyznačen na těle regulátoru.
Standardní rozsah
0,5 - 10 bar g
Další rozsah
0,2 - 3,5 bar g
Pozn.: Regulátory jsou dodávány se standardním rozsahem, v
případě požadavku na jiný je nutno toto uvést v objednávce.
Omezující podmínky
Maximální pracovní tlak
Maximální pracovní teplota
polykarb. nádobka
10 bar g
kovová nádobka
17 bar g
polykarb. nádobka
50°C
kovová nádobka
80°C
kovová nád. s průhledítkem 70°C
Materiály
Pol.
1
2
3
4
5
Část
Materiál
Tělo
slitina zinku, povrch epoxyd
Ventil
pogumovaná mosaz
Nádobka
polykarbonát nebo hliník (povrch epoxyd)
Filtrač.element (5 µm) nylon
Membrána
zesílená nitrilová pryž
Výrobce si vyhrazuje právo změn uvedených údajů.
Místní předpisy mohou omezit použití výrobku.
©
Copyright
2005
Strana 2 z 4
Doplňky
Bezpečnostní kryt
Kryt je vyroben z hliníku a používá se proti neoprávněnému zásahu
na nastavení tlaku regulátoru.
Rozměry (přibližné) v mm
A
B
54
53
B
Manometry pro montáž do panelu
Manometry jsou s pochromovanou obrubou, stupnice manometrů
je v bar a psi.
0 až 2 bar
0 až 11 bar
Rozsahy
Rozměry (přibližné) v mm
A
B
53
56
0 až 30 psi
0 až 160 psi
C
48
D
R1
B
A
D
C
A
Typ 21 - montážní držák
Držák vyroben z oceli. Pro zajištění regulátoru v držáku slouží
dodávaný plastový kroužek.
Pozn.: V případě požadavku na dodání hliníkového kroužku musí
být toto uvedeno v objednávce.
Rozměry (přibližné) v mm
A
B
C
D
E
44
19
32
12
6
upevňovací
třmen
Odvodňovací adaptér (pouze pro IP2A)
Adaptér může být dodán k modelu IP2A, umožňuje
měděné nebo plastové trubičky o průměru 8 mm.
napojení
Při umístění regulátoru do panelu musí mít otvor v panelu průměr
48 mm a tlouštka panelu nesmí být větší než 8 mm.
D
C
E
B
A
Kovová nádobka
s průhledítkem
montážní
kroužek
Manometry
Manometry lze dodat ve dvou rozměrech (40 a 50 mm) a se čtyřmi
rozsahy tlaků. Stupnice manometrů je v bar a psi.
0
0
0
0
Rozsahy
až 2 bar
až 7 bar
až11 bar
až20 bar
Rozměry (přibližné) v mm
Rozměr
A
40 mm
40
50 mm
49
0
0
0
0
až
až
až
až
30 psi
100 psi
160 psi
300 psi (pouze 50 mm)
B
47
45
Ochranný kryt
Viz upozornění na straně 4.
C
R1/ 8"
R1/ 8"
C
A
B
IP2, IP2A a IP2D Spirax-Monnier Filtr/regulátor stlačeného vzduchu
TI-P510-01 CH Vydání 3
Strana 3 z 4
Rozměry/hmotnosti
(přibližné) v mm a kg
Polykarbonátová nádobka
Typ
A
B
B1
C
D
E
E1
hmotnost
IP2A
82
152
158
76
62
39
82
0.83
IP2D
82
145
151
76
62
39
79
0.75
polykarbonátová
nádobka
s ochranným krytem
C
A
B polykarb.nádobka
B1 s ochran.košem
D
E polykarb.nádobka
prostor pro montáž: E1 s ochran.košem
Kovová nádobka
Typ
A
B
C
D
E
hmotnost
IP2
82
143
76
62
39
0.80
IP2A
82
152
76
62
39
0.88
IP2D
82
145
76
62
39
0.80
kovová nádobka
C
A
B
prostor pro montáž E
IP2, IP2A a IP2D Spirax-Monnier Filtr/regulátor stlačeného vzduchu
TI-P510-01 CH Vydání 3
Strana 4 z 4
IP2D
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní informace a další údaje jsou uvedeny v Návodu na
montáž a údržbu (IM-P501-04), který je dodáván s výrobkem.
Upozornění:
Polykarbonátová nádobka může být poškozena určitými kapalinami
(ředidla apod.) Tyto a podobné látky se nesmí v žádném případě
dostat do kontaktu s nádobkou. Polykarbonátovou nádobku mohou
poškodit i některé látky obsažené v mazacích olejích kompresorů.
V případě pochybností o kvalitě vzduchu nebo okolního prostředí
použijte kovovou nádobku nebo nádobku s ochranným krytem.
Poznámky k montáži
Filtr/regulátor by měl být umístěn do vodorovného potrubí co nejblíže
zařízení, pro které zajišťuje vzduch. Odkalovací nádobka musí
směřovat kolmo dolů. Šipka na těle regulátoru musí odpovídat
směru proudění média. Manometr pro zobrazení výstupního tlaku
(doplňkové zařízení) instalujte do jednoho z výstupů pro manometr.
Druhý otvor zaslepte zátkou (P).
1
3
4
11
Princip činnosti
Kontaminovaný tlakový vzduch (5) vstupuje do nádobky (14)
přes speciálně tvarovaný disk (7). Tím je provedena předběžná
separace a kapalina a pevné části se shromažďují ve spodní
části (15) mimo oblast turbulencí. Vzduch je poté filtrován přes
nylonový element (6), jde do hlavního ventilu (2) a výstupem (9)
odchází dále do systému. Zajistěte řádné odvodňování nádobky:
poloautomatické odvodnění (8 - IPD), ruční odvodnění (12 - IP2 s
kovovou nádobkou), automatické odvodnění (13 - IP2A).
Otáčením nastavovacího kolečka (1)proti směru hodinových
ručiček dochází k uvolnění pružiny (16) a uzavření hlavního
ventilu (2). Otáčením ve směru hodinových ručiček se stlačuje
hlavní pružina (3), která působí na membránu (4) a dochází k
otevírání hlavního ventilu (2) a tlakový vzduch se dostává do
výstupu (9). Tlak z výstupu je snímán a přiváděn trubičkou (10)
na spodní stranu membrány. Síla, která je proporcionální k
regulovanému tlaku, vyrovnává stlačení hlavní pružiny. Jakýkoli
pokles redukovaného tlaku způsobí, že se hlavní ventil dostatečně
otevře a zvýší se průtok pro udržení požadované hodnoty tlaku.
U samouvolňovacího modelu v případě zvýšení redukovaného
tlaku nad nastavenou mez se zvedne membrána s táhlem (11).
Tím se umožní únik vzduchu vnitřkem táhla do atmosféry. Jakmile
je přebytečný tlak odveden, táhlo dosedne na clonku (2) a hlavní
ventil se uzavře.
Automatické odvodnění - IP2A
Automatické odvodnění filtru/regulátoru je řízeno pilotním ventilem.
Pokud v nádobce roste hladina kapaliny, plovák (13) se zvedá a
tlak vzduchu působí na píst, který otevírá vypouštěcí ventil. V
opačném případě plovák klesá a vypouštěcí ventil je uzavírán. Při
nulovém přetlaku je vypouštěcí ventil otevřen a kapalina odtéká z
nádobky filtru/regulátoru.
Poloautomatické odvodnění - IP2D
Odvodnění je řízeno pružinovým vypouštěcím ventilem. Pružinový
vypouštěcí ventil se automaticky otevírá, pokud přetlak v nádobě
filtru/regulátoru klesne pod 0,06 bar. Toho je dosahováno při
odstavení filtru/regulátoru z provozu. Pružinou vypouštěcí ventil
může být také otevřen ručně nadzvednutím vřetene ventilu.
10
P
5
9
17
7
2
6
16
14
15
8
Objednání
Uveďte požadované množství, typ (IP2, IP2A nebo IP2D) a rozměr
(1/4", 3/8" nebo 1/2"). Bez další specifikace bude standardně
dodán filtr/regulátor s pokarbonátovou nádobkou a rozsahem
tlaků 0,5 až 10 bar.
Příklad: 1 ks Filtr/regulátor IF2 1/2"(závit BSP) pro tlakový vzduch.
Pozn.: Doplňky musí být objednány samostatně.
12
IP2
(kovová nádobka)
13
IP2A
IP2, IP2A a IP2D Spirax-Monnier Filtr/regulátor stlačeného vzduchu
TI-P510-01 CH Vydání 3

Podobné dokumenty

MPC1M MPC2M filtr regulátor tlaku stlačeného

MPC1M MPC2M filtr regulátor tlaku stlačeného Polykarbonát nebo slitina hliníku Hliník Mikrofíbr  / nerez ocel Nitrilová pryž

Více

focus 200 - Rekuperace Paul

focus 200 - Rekuperace Paul * kontrolní funkce jen při použití TFT dotykového řídícího panelu ** kontrolní funkce jen při použití LED jednotky

Více

Produktový list

Produktový list Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. Ceny jsou konečné v Kč bez DPH, bez...

Více

ADV ventil pro odvod kondenzátu ti3

ADV ventil pro odvod kondenzátu ti3 Kv hodnoty Rozmět ventilu Kv hodnota

Více

Metodický list pro stanovení orientační doby životnosti OOPP

Metodický list pro stanovení orientační doby životnosti OOPP Orientační životnosti (v měsících) ěsících) zde uvedené, byly stanoveny za využití dostupných příruček [1,2]. Upozorňujeme, ňujeme, že se ale jedná pouze o ilustrativní hodnoty obvyklých časových r...

Více

O zn á men í okon á n í dra ž ebn í horoku VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ

O zn á men í okon á n í dra ž ebn í horoku VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ 7,750% ročně úrok z prodlení z částky 977,00 Kč od 27.09.2011 do zaplacení 7,750% ročně úrok z prodlení z částky 3 748,00 Kč od 15.09.2011 do zaplacení 7,750% ročně úrok z prodlení z částky 3 385,0...

Více

Katalog A1 BUSINESS

Katalog A1 BUSINESS vyžaduje praktické zkušenosti počínaje nářezovým plánem a určením směru pokládky všech pásů koberce a poté jejich rychlou instalací. Odborná montáž přináší investorovi úsporu vlastního času, záruku...

Více

insignia – návod pro uživatele

insignia – návod pro uživatele INSIGNIA – NÁVOD PRO UŽIVATELE LUXUSNÍ DESIGN / JEDINEČNÝ PROŽITEK Důležité upozornění: Vaše INSIGNIA má z důvodů přepravy zablokované všechny funkce. Pro odblokování ji jednoduše zapojte k adaptér...

Více