L4 – Alternátor při nesymetrickém zatížení

Komentáře

Transkript

L4 – Alternátor při nesymetrickém zatížení
L4 – Alternátor při nesymetrickém zatížení
Cílem úlohy je zjistit jaké vlastnosti má alternátor při nesymetrické zátěži
Rozbor:
Při nesouměrném zatížení alternátoru dochází k porušení symetrie statorových proudů Iu, Iv
Iw. Ve vinutí statoru se objeví zpětná složka proudů. Nulová se neuplatní, protože uzel je
neúčinně uzemněn.
I u = I1 + I 2
I v = a 2 I1 + aI 2
I w = aI1 + a 2 I 2
Zpětná soustava proudů vytváří točivé magnetické pole, které se otáčí synchronní rychlostí
proti směru otáčení rotoru stroje. Vzájemná rychlost rotoru a točivého magnetického pole
vytvořeného zpětnou soustavou proudů je tedy dvojnásobkem synchronní rychlosti.
V důsledku toho se indukují v masivních částech rotoru a v tlumiči vířivé proudy o frekvenci
100 Hz, které způsobují přídavné oteplení rotoru. Protože tepelné využití rotoru je vyšší s
rostoucím typovým výkonem strojů, je nutné zejména u velkých alternátorů sledovat teplo
akumulované v rotoru od přídavných ztrát způsobených vířivými proudy. Alternátory snesou
trvale nesymetrické zatížení 8% In. Pro různé alternátory jsou výrobcem udávány hodnoty
tepelné rezervy a oteplovací charakteristiky daného stroje, podle které se stanoví přípustná
doba trvání určité nesymetrie.
Energie K(T) akumulovaná v rotoru vlivem I2 bude úměrná integrálu:
Zadání:
1. Navrhněte schéma zapojení pro měření
2. Změřte závislost změny příkonu na nesymetrii zatížení pro 5 velikostí nesymetrie a
ověřte činnost ochrany při nesymetrii
3. Vykreslete tuto změnu a vyznačte v grafu jednotlivé skoky
4. Vyhodnoťte měření

Podobné dokumenty

Alternátory, složení, funkce částí, údržba

Alternátory, složení, funkce částí, údržba vlastnostmi. Obr. Princip trojfázového alternátoru

Více

Měření veličin

Měření veličin Potom obě cívky spojíme do série tak, aby se jejich magnetické toky sčítaly a změříme (určíme) indukčnost obou cívek L1 + 2 Pak cívky přepojíme tak, aby jejich magnetické toky působily proti sobě a...

Více

Návod na valentýnské líčení Crazy in Love ALCINA

Návod na valentýnské líčení Crazy in Love ALCINA 2. Na celé pohyblivé víčko naneste aplikátorem jako podklad Miracle Eye Shadow bronze. Poté oko dostínujte Miracle Eye Shadow aubergine (případně mocca), který aplikujte do vnitřního a vnějšího kou...

Více

praktická cvičení

praktická cvičení Použijte generátor pseudonáhodných čísel k numerickému výpočtu dvojného integrálu I 2 = ∫∫ ye x dxdy . Ω

Více

Jiří Chomát: Nejčastější chyby zadavatelů PPC reklamy

Jiří Chomát: Nejčastější chyby zadavatelů PPC reklamy • Lze vyvolat poptávku něčeho co nikdo nehledá

Více

vysoké učení technické v brně fakulta strojního

vysoké učení technické v brně fakulta strojního Úlohu řešte s nastavenými velkými deformacemi (large displacement). Pozn.: pro zrychlení výpočtu nastavte PCG řešič.

Více

Autor(ři):

Autor(ři): sluchátkový výstup. (Malé upozornění - i přes použití stereofonních sluchátek bude výstup monofonní). Zbývá zmínit jen on/off tlačítko a červeně svítící ledku. Co se týká vstupních a výstupních mož...

Více

cz_sw asmot___090409

cz_sw asmot___090409 limitních parametrù zku¹ebního pracovi¹tì a zároveò jsou podkladem pro sestavení výsledného protokolu.

Více

TS 8 systémy řadových skříní

TS 8 systémy řadových skříní dynamickému a tepelnému namáhání v případě zkratu. Tepelné namáhání je zvlášť zajímavé s ohledem na rozváděčovou skříň a jednotlivé části rozváděčových skříní. Pro posouzení dovoleného tepelného na...

Více