Úloha SPO ve společnosti

Transkript

Úloha SPO ve společnosti
Sociální politika
1. ročník
Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ÚLOHA SOCIÁLNÍ POLITIKY VE SPOLEČNOSTI
vymezení pojmů „sociální“ a „politika“
sociální politika je často vymezována jako soubor
opatření státu a dalších subjektů, která směřují:
ke zlepšení základních životních podmínek
k zabezpečení sociálního bezpečí a sociální suverenity
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ÚLOHA SOCIÁLNÍ POLITIKY VE SPOLEČNOSTI
Opakem:
sociální suverenity je sociální závislost
sociálního bezpečí je sociální ohrožení, tíseň
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ÚLOHA SOCIÁLNÍ POLITIKY VE SPOLEČNOSTI
Sociální politika se rozvíjí v rámci celého společenského
systému a také sama významně působí na jeho rozvoj.
Vzájemná provázanost sfér života společnosti má za
následek, že se sociální politika, její cíle, funkce a nástroje
neutváří izolovaně, ale v souladu s těmito sférami
a v souvislosti s řadou ekonomických, politických
a mravních norem.
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
ÚLOHA SOCIÁLNÍ POLITIKY VE SPOLEČNOSTI
SOCIÁLNÍ POLITIKA je součástí politiky každé vyspělé
společnosti. Je to cílevědomá činnost státu a jiných
subjektů, usilující o vytvoření podmínek, které omezují
příčiny sociální nerovnováhy a zajišťují předpoklady
pro harmonický rozvoj jedinců, sociálních skupin a
společenských celků (komunit).
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Podobné dokumenty