KRYCÍ LIST SOUPISU

Transkript

KRYCÍ LIST SOUPISU
KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:
Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem
KSO:
Místo:
CC-CZ:
Česká Lípa
Datum:
Zadavatel:
IČ:
SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL
DIČ:
Uchazeč:
IČ:
DIČ:
Projektant:
IČ:
Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova
DIČ:
Poznámka:
Strana 1 z 10
27.06.2015
Rozpočet pro realizaci stavby
Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.
S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky
a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré položky
patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně
materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.
Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.
0,00
Cena bez DPH
DPH základní
snížená
Cena s DPH
Základ daně
Sazba daně
Výše daně
0,00
21,00%
0,00
0,00
15,00%
0,00
v
Strana 2 z 10
CZK
0,00
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem
27.06.2015
Místo:
Česká Lípa
Datum:
Zadavatel:
SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL
Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova
Uchazeč:
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
0,00
HSV - Práce a dodávky HSV
0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce
0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
0,00
997 - Přesun sutě
0,00
998 - Přesun hmot
0,00
PSV - Práce a dodávky PSV
0,00
764 - Konstrukce klempířské
0,00
766 - Konstrukce truhlářské
0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0,00
VRN3 - Zařízení staveniště
0,00
VRN7 - Provozní vlivy
0,00
Strana 3 z 10
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem
27.06.2015
Místo:
Česká Lípa
Datum:
Zadavatel:
SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL
Projektant: Ing. Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova
Uchazeč:
PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
Náklady soupisu celkem
HSV
D
3
D
1
2
K 317143724
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
0,00
Práce a dodávky HSV
0,00
Svislé a kompletní konstrukce
0,00
Překlady nosné z pórobetonu Ytong ve zdech tl 375 mm pro světlost otvoru do 1500 mm
PP
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, ve zdech tloušťky 375 mm,
pro světlost otvoru přes 1350 do 1500 mm
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
7
VV
Součet
K 342272742.1
J.cena
[CZK]
kus
7,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
7,000
Stěny výplňové tl 375 mm z pórobetonových přesných tvárnic PDK Ytong hmotnosti 500 kg/m3 - dozdívky
m2
27,080
PP
Stěny z přesných pórobetonových tvárnic YTONG výplňové a oddělovací pevné na pero a drážku s kapsou (PDK) jakékoli
pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 375 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3
VV
stávající okna ozn. 1
VV
0,35*1,5*2*4
4,200
VV
0,2*0,25*2*4
0,400
VV
0,7*2,2*4
6,160
0,000
VV
VV
stávající okna ozn. 2
VV
(0,35*1,5*2)*3
3,150
VV
(0,2*0,25*2)*3
0,300
VV
(0,76*2,2)*3
5,016
VV
(1,19*2,2)*3
VV
Součet
7,854
27,080
Strana 4 z 10
0,00
PČ Typ
3
K 342291131.1
5
6
7
Popis
MJ
Kotvení dozdívek do stávajících obvodových zdí
m
Množství
70,600
PP
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
VV
stávající okna ozn. 1
VV
2,2*4*4
VV
stávající okna ozn. 2
VV
(3,7*2+2,2*2)*3
35,400
VV
Součet
70,600
6
D
4
Kód
K 611311132.1
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Vápenná omítka štuková vnitřní jednovrstvá - ostění
VV
1500/1500 mm - ozn.1
VV
1,5*3*0,2*7
VV
Součet
K 612131121
0,00
6,300
0,00
6,300
6,300
Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně
m2
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
VV
1500/1500 mm - ozn.1
VV
1,5*3*0,2*7
VV
20,0
VV
Součet
26,300
0,00 CS ÚRS 2014 01
6,300
20,000
26,300
Oprava omítek vnitřních štukových
m2
20,000
PP
Oprava omítek vnitřních štukových
VV
po provedení bouracích prací - vstupní dveře, okna
VV
odhad
VV
20,0
20,000
VV
Součet
20,000
K 612142001
Cenová
soustava
0,00
m2
PP
K 612135101.1
Cena celkem
[CZK]
35,200
Vápenná omítka štuková vnitřní jednovrstvá - ostění
PP
J.cena
[CZK]
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV
ostění
VV
1500/1500 mm - ozn.1
VV
1,5*3*0,2*7
m2
33,380
6,300
0,000
VV
VV
dozdívky
VV
27,08
27,080
VV
Součet
33,380
Strana 5 z 10
0,00
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
8
Kód
K 619995001
Popis
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
PP
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
VV
nová okna ozn. 1
VV
1,5*3*7
VV
Součet
9
K 622131121
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně
VV
7,87*2,3*2+6,5*2,3+5,07*2,3
VV
-1,5*1,5*7+(1,5*3*0,13)*7
VV
Součet
K 622142001
m
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
7,87*2,3*2+6,5*2,3+5,07*2,3
-1,5*1,5*7+(1,5*3*0,13)*7
VV
Součet
51,158
m2
51,158
51,158
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
m
42,000
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
1,5*4*7
42,000
VV
Součet
42,000
lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m
m
PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník 2,5m
Al 10/10 cm
VV
42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
K 622143004
m
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím
začišťovacích samolepících (APU lišty)
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
1,5*3*7
14
M
PP
P
0,00 CS ÚRS 2014 01
31,500
0,00 CS ÚRS 2014 01
31,500
Součet
590514760
44,100
0,00 CS ÚRS 2014 01
44,100
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
PP
VV
0,00 CS ÚRS 2014 01
62,813
PP
13
0,00 CS ÚRS 2014 01
-11,655
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím
rohových s tkaninou
590514800
0,00 CS ÚRS 2014 01
51,158
VV
M
Cenová
soustava
-11,655
VV
12
Cena celkem
[CZK]
62,813
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
K 622143003
31,500
J.cena
[CZK]
31,500
m2
PP
11
Množství
31,500
Penetrace vnějších stěn nanášená ručně
PP
10
MJ
31,500
profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm
m
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka
2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm
Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm
Strana 6 z 10
33,075
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
K 622541021
VV
7,87*2,3*2+6,5*2,3+5,07*2,3
VV
-1,5*1,5*7+(1,5*3*0,13)*7
VV
Součet
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
1500/1500 mm - ozn. 1
1,5*1,5*7
VV
Součet
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
1,5*1,5*7
VV
Součet
7,87*2,3*2+6,5*2,3+5,07*2,3
VV
-1,5*1,5*7+(1,5*3*0,13)*7
VV
Součet
9
D
K 941211112.1
15,750
m2
15,750
0,00
15,750
m2
51,158
0,00
62,813
-11,655
51,158
Ostatní konstrukce a práce-bourání
0,00
Montáž, demontáž a pronájem lešení vč. ochranné sítě, zabradlí příp. stříšek
m2
94,300
PP
Montáž, demontáž a pronájem lešení vč. ochranné sítě, zabradlí příp. stříšek
VV
10,0*2,5*3
75,000
VV
7,72*2,5*1
19,300
VV
Součet
94,300
K 952901111
0,00 CS ÚRS 2014 01
15,750
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
0,00 CS ÚRS 2014 01
15,750
PP
VV
51,158
15,750
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou - vnitřní
PP
m2
m2
VV
K 629995101
Cenová
soustava
51,158
VV
18
Cena celkem
[CZK]
62,813
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící
páskou
K 619991011.1
J.cena
[CZK]
-11,655
PP
17
20
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn
Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
K 629991011
Množství
33,075
PP
16
19
MJ
31,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
VV
15
Popis
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
m2
PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do
4m
VV
prostory dotčené stavbou
VV
2,5*6*3*3
VV
2,5*6*2
165,000
135,000
30,000
Strana 7 z 10
0,00
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
K 962081141.1
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
VV
zasklení kopilit
VV
ozn. 1 - 2200 x 2200 mm
VV
2,2*2,2*4
VV
oz. 2 - 2200 x 3700 mm
VV
2,2*3,7*3
VV
Součet
K 978013191
m2
43,780
m2
20,700
stávající okna ozn. 1 - ostění
VV
2,2*3*0,375*4
VV
stávající okna ozn. 2 - ostění
VV
(3,7*2+2,2)*0,375*3
10,800
VV
Součet
20,700
997
K 997013501.1
PP
25
K 997013831
K 998011002
D
Přesun sutě
0,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace
t
4,568
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby
t
4,568
0,00
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
t
4,568
0,00 CS ÚRS 2014 01
t
9,732
Přesun hmot
0,00
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic
nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
PP
D
9,900
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
998
D
0,00 CS ÚRS 2014 01
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby
PP
26
0,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly
výšky přes 9 do 12 m
PP
24
Cenová
soustava
43,780
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %
VV
K 997013113
Cena celkem
[CZK]
24,420
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva,
v rozsahu do 100 %
D
J.cena
[CZK]
19,360
PP
23
27
Množství
165,000
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm - bourání kopilit. výplní vč. ocelových rámů
PP
22
MJ
Součet
VV
21
Popis
PSV
764
K 764002851
Práce a dodávky PSV
0,00
Konstrukce klempířské
0,00
Demontáž oplechování parapetů do suti
m
Strana 8 z 10
15,400
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV
kopilit
VV
2,2*7
VV
Součet
28
K 764216643
Oplechování rovných parapetů z Pz barveného plechu rš 250 mm
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
1,55*7
VV
Součet
K 998764202
766
D
K 766000001
Poznámka k položce:
Okno plastové bílé fix, rozm. 1500 x 1500 mm, Uw=1,2
K 766694112
0,00 CS ÚRS 2014 01
10,850
%
0,00 CS ÚRS 2014 01
0,00
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
7
VV
Součet
607941010.1
7,000
0,00
kus
7,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
7,000
deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,2 x 1 m - vč. krytek
výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x
1 m délky 200 mm
VV
1500/1500 mm - ozn. 1
VV
7*1,5
VV
Součet
K 998766202
kus
7,000
PP
D
Cenová
soustava
10,850
PP
m
10,500
0,00
10,500
10,500
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
%
0,00 CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
34
10,850
Konstrukce truhlářské
P
33
Cena celkem
[CZK]
15,400
m
Dodávka a montáž okno plastové rozm. 1500/1500 mm, Uw=1,2 - ozn. 1
Dodávka a montáž okno plastové rozm. 1500/1500 mm, Uw=1,2 - ozn. 1
M
J.cena
[CZK]
15,400
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
PP
31
Množství
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m
PP
30
MJ
Oplechování rovných parapetů z Pz barveného plechu rš 250 mm
PP
29
32
Popis
784
K 784211121
Dokončovací práce - malby a tapety
0,00
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
Strana 9 z 10
m2
700,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
PČ Typ
Kód
VRN
VRN3
D
35
K 030001000
PP
36
K 070001000
PP
Množství
J.cena
[CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
soustava
Vedlejší rozpočtové náklady
0,00
Zařízení staveniště
0,00
Zařízení staveniště
Kč
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště
VRN7
D
MJ
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech
výšky do 3,80 m
PP
D
Popis
Provozní vlivy
0,00
Provozní vlivy
Kč
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy
Strana 10 z 10
1,000
0,00 CS ÚRS 2014 01

Podobné dokumenty

katalogu protipožárních skel

katalogu protipožárních skel • Dostupné jako vnitřní jednoduché zasklení, venkovní jednoduché zasklení s UV filtrem (EG) a venkovní izolační zasklení v kombinaci s ostatními skly AGC. • Bezpečnostní sklo třídy EN 12600 (3B3, 2B...

Více

Konstrukce nábytku 2. část: Základní konstrukce

Konstrukce nábytku 2. část: Základní konstrukce Klasické pevné spojení prováděné klasickými technologiemi se používá pro spojení dílců z masivního dřeva, laťovky a překližky. Typy těchto spojů, které byly probrány včetně názorných obrázků, se za...

Více

Horní Suchá na ppč. 79/3 a 80/4 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ

Horní Suchá na ppč. 79/3 a 80/4 D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ v trubce PVC k jednotlivým datovým zásuvkám, bude proveden rezervní vývod vně budovy pro případně připojení k síti elektronické komunikace. Aktivní prvky datového rozvodu budou instalovány podle vý...

Více

Ve státní svátky 5. a 6. 7. máme pro Vás OTEVŘENO jako v sobotu.

Ve státní svátky 5. a 6. 7. máme pro Vás OTEVŘENO jako v sobotu. LO 23 23/0,8 LO 33 33/0,8 LO 43 43/0,8 LO 53 53/0,8 LO 63 63/0,8 LO 73 73/0,8, LO 83 83/0,8 LO 93 93/0,8 LO 103 103/0,8 LO 123 123/0,8 LO 143 143/1

Více

zadání - rekonstrukce záchodů SD

zadání - rekonstrukce záchodů SD dlaždice keramické RAKO - koupelny SAMBA (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.

Více

katalog pergol - Sruby Bohemia

katalog pergol - Sruby Bohemia Montáž si můžete provést svépomocí nebo si stavbu nechat smontovat našimi pracovníky a to po celé České republice. K montáži je většinou potřeba manipulační technika ( masivní trámy jsou těžké) - m...

Více

1505Fr – Krátký popis pramene

1505Fr – Krátký popis pramene Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 468/7, 503 03 Hradec Králové Hradec Králové, literátský kůr u sv. Ducha Kancionál Franusův Čeština, latina

Více