Jak rozpoznat hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti?

Komentáře

Transkript

Jak rozpoznat hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti?
Jak rozpoznat hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti?
Projevy dětí:
1. Nadměrná aktivita
- dítě nedokáže sedět chvíli v klidu
- pohybuje rukama, nohama, stále se vrtí
- mívá potíže v klidu si hrát
- při vyučování vstává, i když má sedět
- je hlučné při všem, co dělá
- je hodně upovídané, stále mluví
2. Potíže s pozorností
- nedokáže se déle soustředit
- ať mu říkáte cokoliv, vypadá to, že neposlouchá
- snadno ho vyruší vedlejší podněty
- nedokáže dokončit započatou práci, není schopno postupovat dle předem domluvených
pokynů
- co si nenapíše, neví
- zapomíná, co slyšelo
- dělá chyby z nepozornosti
- zapomíná nejen své věci a úkoly, ale i pokyny, které dostane
- vše se mu musí říkat několikrát
- na jakýkoliv neúspěch reaguje neadekvátně, někdy i agresí
- vyhýbá se práci, která vyžaduje soustředění
- je snadno a rychle unavitelné
3. Jak je to s emocemi a impulzivitou
- porucha citů
- častá změna nálady
- co ho napadne, rychle a bez rozmýšlení udělá
- nedomýšlí důsledky svého jednání
- odpovídá dříve, než vyslechne celou otázku
- skáče druhým do řeči, plete se do hovoru, i když není tázáno
- skáče z tématu na téma, chvíli hovoří o něčem a hned zas o něčem jiném
- je rádo středem pozornosti za každou cenu
- nevydrží vyčkat v klidu, až na něj přijde řada, nedokáže stát v řadě
- nedbá na společenské zvyklosti
- i na běžný pokyn reaguje řevem, někdy i agresí, nejen slovní, ale i fyzickou
4. Proč si dítě často vymýšlí?
- nechce být stále napomínáno
- nechce být stále to nejhorší, přesto, že je neobratné a nešikovné
5. Má dítě ještě jiné problémy?
- nedokáže si zapnout knoflíky, zašněrovat tkaničky, má problémy s jemnou motorikou (i
kreslení apod.)
- je neobratné, neohrabané, stále do něčeho vráží, něco shazuje apod.
- má neúhledné písmo, škrtá, přepisuje
- ve VV nedokáže to, co ostatní děti
ADD – attention deficit disorder – poruchy pozornosti
ADHD – attention deficit hyperaktivity disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou
LMD – dřívější označení poruchy ADD i ADHD. Pojem LMD ještě neoznačuje, jedná-li se o poruchu
pozornosti spojenou s hyperaktivitou či nikoliv.
ADHD je problém celé rodiny, nikoliv jen dítěte. Proces léčby je zdlouhavý a namáhavý – potřebuje
hodně času, velké úsilí a značnou trpělivost od dítěte i dospělých.
S problémy mohou poradit odborní pracovníci – psychologové a dětští psychiatři, speciální
pedagogové.

Podobné dokumenty

Porucha pozornosti a hyperaktivita

Porucha pozornosti a hyperaktivita • okamžitě reaguje na zevní podněty, nechá se jimi rozptylovat • zapomíná na denní aktivity či povinnosti, které má plnit

Více

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha U nás méně často zmiňovaná pozornosti, ovšem ADD (Attention Deficit Disorder) je vlastně stejnou poruchou bez hyperaktivity. Jedinci ADD působí, jako by žili v jiném světě. Často bývají zasnění, ne...

Více

Organizační pokyny JK Cars Team

Organizační pokyny JK Cars Team bezpečnostní pomůcky nasazovačů, atd.) rozvod AUDIO systémů do depa jezdců u hlavní cesty nutná oprava střechy tribuny pro jezdce, diváky a hlavní budovy úpravy budovy pro nový bufet s občerstvením

Více

která se dá zvládnout účinnou léčbou

která se dá zvládnout účinnou léčbou úkol nesoustředí a jeho pozornost se snadno rozptýlí. Proto dosahuje menších úspěchů, než by mohlo. * ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je porucha pozornosti s hyperaktivitou. V ČR se...

Více