Kalendárium 2011 - Městská knihovna Boženy Němcové

Komentáře

Transkript

Kalendárium 2011 - Městská knihovna Boženy Němcové
KALENDÁRIUM
2011
Soupis výročí regionálních osobností na rok 2011
Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové 2010
Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích
připravila již po několikáté pro vnitřní potřebu knihoven, kulturních zařízení,
škol, obecních a městských úřadů atd., výběr z výročí regionálních osobností
někdejšího okresu Domažlice, tentokrát na rok 2011.
Kalendárium 2011 obsahuje soupis výročí osobností Domažlicka řazený
chronologicky. Má sloužit jako pracovní a orientační pomůcka všem, kteří šíří
a zprostředkovávají znalosti o kulturních dějinách našeho okresu, či jinak
pracují s regionálními informacemi.
Bližší údaje o osobnostech zařazených do Kalendária 2011 získají zájemci
v Oddělení speciálních služeb MěkBN. Toto oddělení soustřeďuje regionální
literaturu, regionální periodika a buduje několik databází s regionálním
zaměřením. Z databáze regionálních osobností je kalendárium zpracováno. Je
možné využít i vyhledávání v databázi regionálních osobností, kterou najdou
zájemci na internetové stránce knihovny.
Oddělení speciálních služeb Městské knihovny Boženy Němcové je
připraveno poskytnout svůj informační aparát všem zájemcům, kteří o studium
regionálních dějin projeví zájem.
Mgr. H. Mlnáříková
Oddělení speciálních služeb MěkBN
Kontakty:
adresa: MěkBN Domažlice, ul. B. Němcové 118, 344 58 Domažlice
telefon: 379 723 041
fax: 379 778 139
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.mekbn.cz
www.domazlice.info (odkaz na MěkBN v sekci Organizace a zařízení města)
Obsah Kalendária 2011
Měsíce kalendária
NEZAŘAZENÉ AUTORITY ...............................1 - 6
LEDEN .................................................................6 - 10
ÚNOR ...................................................................10 - 15
BŘEZEN ...............................................................15 - 20
DUBEN.................................................................20 - 26
KVĚTEN ..............................................................26 - 33
ČERVEN ..............................................................34 - 39
ČERVENEC .........................................................39 - 44
SRPEN ..................................................................44 - 49
ZÁŘÍ .....................................................................50 - 54
ŘÍJEN ...................................................................54 - 59
LISTOPAD ...........................................................59 - 64
PROSINEC ...........................................................64 - 68
Rejstřík
PERSONÁLNÍ REJSTŘÍK...................................69 - 73
MÍSTOPISNÝ REJSTŘÍK ...................................74 - 76
VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ OSOBNOSTI S NEÚPLNÝM DATEM
VÝROČÍ NAROZENÍ ČI ÚMRTÍ
ABELES, Karel - hospodář
* 1896 – Lazce (okr. Domažlice)
+ 1954
Místa působení: Mířkov, Horšovský Týn, Kanada
Anotace: Velkostatkář, majitel statku Nový Dvůr. V době ohrožení ČSR
nacisty pomohl mnoha lidem s odchodem do ciziny. - 115. výr. narození
ANDERLE, Jiří - malíř
* 1936 – Díly (okr. Domažlice)
Místa působení: Praha
Anotace: Akademický malíř, spolupracoval s Václavem Havlem v Divadle
Na zábradlí. - 75. výr. narození
BAAR, Eduard – armádní důstojník
* 1855 - Horšovský Týn
+ 1916
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Armádní důstojník, roku 1912 jmenován generálmajorem a
velitelem 42. pražské brigády domobrany. V roce 1913 byl povýšen na
polního maršálka. - 95. výr. úmrtí
BÁRTA, Jindřich - stavař
* 1931
+ 1993
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Předseda někdejšího MěstNV Horšovský Týn, do funkce zvolen
v roce 1971. - 80. výr. narození
BENEŠ VON CZERCHOV, Franz – armádní důstojník
* 1831 - Klenčí pod Čerchovem
+ 1914
Místa působení: Komárno
Anotace: Armádní důstojník a později generálmajor, zemřel na počátku
1. světové války. - 180. výr. narození
1
BIRNER, Jan - soukromý podnikatel
* 1928 – Puclice (okr. Domažlice)
+ 1996
Místa působení: Puclice, Horšovský Týn
Anotace: Ředitel Domovní správy a starosta Sboru dobrovolných hasičů
v Horšovském Týně. - 15. výr. úmrtí
CUBINIUS, Pavel - správce školy
* 1546 - Vysoké Mýto
+ 03. 01. 1603 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Stříbro, Klatovy
Anotace: Učitel působící ve Stříbře, Klatovech a Domažlicích. Činný též
jako rektor a primas. - 465. výr. narození
DOMINÁČEK Z PÍSNICE, Zikmund - autor latinských veršů
* 1546 - Praha
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Farář a autor latinských veršů, studoval v Římě a Mnichově.
- 465. výr. narození
DUFFEK, Jakub - hudebník
+ 1856 – Mrákov (okr. Domažlice)
Místa působení: Mrákov
Anotace: Chodský dudák a hráč na housle. - 155. výr. úmrtí
DUFFEK, Jan - hudebník
* 1853 – Tlumačov (okr. Domažlice)
+ 1896 – Pasečnice (okr. Domažlice)
Místa působení: Chodsko
Anotace: V roce 1895 hrál se svou kapelou na Národopisné výstavě v Praze,
K. V. Rais se o něm zmínil v knize Ze vzpomínek. - 115. výr. úmrtí
DUFFEK, Jiří - lesník
* 1886 – Chrastavice (okr. Domažlice)
+ 14. 06. 1958 – Londýn (Velká Británie)
Místa působení: Domažlicko, Chrastavice, Londýn, Anglie
Anotace: Roku 1917 se zúčastnil bitvy u Zborova, za okupace byl členem
vojenské odbojové organizace NIVA. - 125. výr. narození
2
FINDEJS, Zdeněk Ing. - funkcionář
* 1924 – Vítějoves (nyní Vítějeves, okr. Svitavy)
+ 1986
Místa působení: Polička, Horšovský Týn
Anotace: Organizátor tělovýchovných vystoupení mládeže a tělovýchovné
akademie. Střídavě působil ve funkci předsedy a místopředsedy TJ Dynamo
Horšovský Týn. - 25. výr. úmrtí
HOVORKA, Jaroslav - učitel
* 1921 - Drhovy u Dobříše (okr. Příbram)
+ 1980
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Pořadatel veřejných tělovýchovných akademií, podílel se na
prosazení výstavby stadionu v H. Týně. - 90. výr. narození
HUSNÍK, Jan - malíř
* 1671
+ 05. 04. 1737 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Malíř a měšťan v Domažlicích. Činný v létech 1725-1731.
- 340. výr. narození
IGGERS, Wilma Abeles - propagátorka země, jazyka
* 1921 – Mířkov (okr. Domažlice)
Místa působení: Kanada, USA
Anotace: Působila v zahraničí jako propagátorka země a jazyka. Laureátka
prestižního ocenění Gratias agit. - 90. výr. narození
KALIŠ, Adolf - lékař
* 1911
+ 1963 - Plzeň
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Ředitel OÚNZ v Horšovském Týně. Velkou měrou se zasloužil o
rozšíření lékařských služeb ve městě. - 100. výr. narození
KALIŠOVÁ, Marta - lékařka
* 1911
+ 1990 - Toronto (Kanada)
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Působila ve městě Horšovský Týn jako obvodní lékařka. Manželka
Adolfa Kališe. - 100. výr. narození
3
MITZNER, Jakob - novinář
* 1871
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Novinář, redaktor a vydavatel, regionální autor Horšovskotýnska.
- 140. výr. narození
NEID, František - správce muzea
* 1876
+ 1949
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: První správce Vlastivědného muzea pro Horšovský Týn a okolí.
- 135. výr. narození
POPEL Z LOBKOVIC, Vilém starší - šlechtic
* 1557
+ 1626
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Patřil k vůdcům českého stavovského povstání v létech 1618-1620.
- 385. výr. úmrtí
ROH, Jan - biskup Jednoty bratrské
* 1491 - Domažlice
+ 11. 02. 1547 - Mladá Boleslav
Místa působení: Mladá Boleslav
Anotace: Biskup Jednoty bratrské, diplomat, jazykovědec a překladatel
nejdůležitějších myšlenek Martina Luthera. - 520. výr. narození
SEIDEL, Wolfgang - malíř
* 1825 – Hyršov (okr. Domažlice)
+ 1886 - Praha
Místa působení: Praha-Smíchov
Anotace: Malíř podobizen působící v Praze. V letech 1845-1847 žákem
výtvarné akademie. - 125. výr. úmrtí
SCHNABL, František - notář
* Domažlice
+ 1941
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil jako notář v Domažlicích. - 70. výr. úmrtí
4
SMAZAL, Jakub - hudebník
* 1891 – Vránov (okr. Domažlice)
Místa působení: Koloveč
Anotace: Od roku 1932 byl kapelníkem dechové kapely v Kolovči.
- 120. výr. narození
ŠTEFL, Jan - učitel
* 21. 11. 1882 - Chodská Lhota (okr. Domažlice)
+ 1966
Místa působení: Dříň, Chrášťany u Rudné, Svárov, Unhošť
Anotace: Učitel, autor publikace mapující dějiny obce Chodská Lhota.
- 45. výr. úmrtí
ŠTORCH, Karel Herbert - profesor
* 1906 - Horšovský Týn
+ 1973
Místa působení: Horšovský Týn, Praha
Anotace: Významný odborník v oblasti stavební techniky, autor řady
učebnic a vysokoškolských skript. - 105. výr. narození
ŠVÍGLER, Ivo - učitel
* 1931
+ 1977
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Od roku 1964 vykonával funkci okresního školního inspektora a
posléze vedoucího školského odboru ONV Domažlice. - 80. výr. narození
TÁHLO Z HORŠTEJNA, Severin - tajný písař Desek zemských
* 1571 - Horšovský Týn
Místa působení: Poběžovice (okr. Domažlice)
Anotace: Tajný písař Desek zemských, napomáhal provádění protireformace
v západních Čechách. - 440. výr. narození
TRAUTTMANSDORF-LICHTENSTEIN, Anna Marie - šlechtična
* 1651
+ 04. 05. 1704
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Manželka hraběte Rudolfa Wilhelma. U kostela sv. Anny na
Vršíčku nechala podle vzoru slavného jeruzalémského chrámu vybudovat
zmenšenou kapli Božího hrobu. - 360. výr. narození
5
VOGELTANZ, Jaroslav - fotograf
* 1956 - Domažlice
Místa působení: Plzeň
Anotace: Fotograf propagačního oddělení Zoologické a botanické zahrady
Města Plzně. - 55. výr. narození
VRBA, Václav - stavař
* 1911 – Chudenice (okr. Klatovy)
+ 1989
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Od roku 1956 působil ve funkci místopředsedy MNV v H. Týně,
v letech 1960-1971 byl jeho předsedou. - 100. výr. narození
Z RONŠPERKA, Dobrohost - šlechtic
+ 1506
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Šlechtic, nejvýraznější představitel západočeského rodu
Ronšperků. - 505. výr. úmrtí
LEDEN
BÍLKOVÁ, Marie - etnografka
* 04. 10. 1886 - Domažlice
+ 02. 01. 1981 - Domažlice
Místa působení: Mrákov (okr. Domažlice)
Anotace: Etnografka a vlastivědná pracovnice působící v Mrákově.
- 30. výr. úmrtí
BOŘEK-DOHALSKÝ, František - právník
* 05. 10. 1887 – Přívozec (okr. Domažlice)
+ 03. 01. 1951 - Praha
Místa působení: Domažlice, Praha, Vídeň
Anotace: Právník, básník a prozaik přednášející mj. v Domažlicích. Za
2. světové války vězněn, po válce se stal vyslancem ČSR v Rakousku.
- 60. výr. úmrtí
MAŠEK, Jaroslav - malíř
* 04. 01. 1891 - Plzeň
+ 29. 11. 1926 – Postřekov (okr. Domažlice)
Místa působení: Postřekov, Domažlicko, Chodsko
Anotace: Malíř, maloval zejména vesnické motivy a folkloristické žánrové
obrazy. - 120. výr. narození
6
KONRÁDY, Jiří - hudebník
* 05. 01. 1906 - Domažlice
+ 17. 10. 1982 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Hudebník, hudební skladatel a učitel hudby. Aktivně se účastnil
organizování domažlického hudebního života. - 105. výr. narození
POSPÍŠIL, Jan - ekonom
* 07. 01. 1921 - Hlinsk na Volyni (Ukrajina)
+ 30. 07. 1994 – Ostromeč (okr. Domažlice)
Místa působení: Domažlice, Ostromeč
Anotace: Působil jako ekonom, básník, kronikář a regionalista.
- 90. výr. narození
FELIX, Jiří - učitel
* 1856 - Domažlice
+ 08. 01. 1926 - Frenštát pod Radhoštěm
Místa působení: Frenštát pod Radhoštěm
Anotace: Učitel a vlastivědný pracovník, patřil mezi přední slezské národní
buditele. - 85. výr. úmrtí, na rok 2011 také připadá 155. výr. narození
FLOS, František - pedagog
* 28. 07. 1864 – Přelouč (okr. Pardubice)
+ 08. 01. 1961 - Praha
Místa působení: Domažlice, Chodsko
Anotace: Odborný učitel, okresní školní inspektor a autor knih pro děti i pro
dospělé. - 50. výr. úmrtí
HANA, Jan - úředník
* 16. 11. 1897 – Kout na Šumavě (okr. Domažlice)
+ 09. 01. 1991 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Tajemník městského úřadu, ve volném čase se věnoval domažlickému místopisu, rodopisu a vlastivědě. Vypracoval dějiny a popisy
domažlických kostelů. - 20. výr. úmrtí
RÁDL, František Prof., Dr. - matematik
* 10. 01. 1876 – Pyšely (okr. Benešov)
+ 30. 12. 1956 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Absolvent domažlického gymnázia. Profesor ČVUT, autor prací
z oboru matematiky a sférické geometrie. - 135. výr. narození
7
SCRIBONIUS Z HORŠOVA, Jindřich - autor latinských veršů
* 1510 - Horšovský Týn
+ 13. 01. 1586 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: V letech 1556-1561 administrátor pražského arcibiskupství,
podílel se na uvedení jezuitského řádu do Prahy. - 425. výr. úmrtí
SEDLÁČEK, Augustin - historik
* 28. 08. 1843 - Mladá Vožice (okr. Tábor)
+ 14. 01. 1926 - Písek
Místa působení: Chodsko
Anotace: Profesor gymnázia v Táboře, autor řady historických místopisů a
monografií. - 85. výr. úmrtí
FASCHINGBAUER, Petr - učitel
* 16. 01. 1936 - Praha
Místa působení: Domažlice, Horšovský Týn
Anotace: Domažlický trenér, předseda atletického oddílu Jiskry Domažlice a
učitel SOU. Stál u zrodu atletické ligy základních škol. - 75. výr. narození
PRUNAR, Jiří - knihař
* 1833 - Domažlice
+ 16. 01. 1886 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Knihkupec, majitel tiskárny a vydavatel týdeníku Posel od
Čerchova. - 125. výr. úmrtí
PINKEROVÁ, Marie - pěvkyně
* 18. 01. 1906 – Staňkov (okr. Domažlice)
Místa působení: Staňkov, Staňkovsko, Plzeň
Anotace: Pěvkyně, zpívala na četných hudebních akcích na Staňkovsku a
v Plzni. - 105. výr. narození
KÖNIG, Václav - malíř
* 20. 01. 1936 - Mělník
+ 28. 09. 2001 - Kdyně
Místa působení: Kdyně
Anotace: Malíř, ve svých obrazech se většinou inspiroval krajinou okolí
Kdyně. - 75. výr. narození
8
FLEGL, Václav - hudebník
* 22. 01. 1876 - Hořice
+ 28. 03. 1951 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil jako hudebník, hudební pedagog, ředitel kůru a ředitel
hudební školy. V roce 1901 se stal prvním dirigentem Čerchovanu.
- 135. výr. narození
BITTNER, Jiří - herec
* 23. 01. 1846 – Milavče (okr. Domažlice)
+ 06. 05. 1903 - Praha
Místa působení: Praha, Domažlice, Klatovy, Česká Kubice
Anotace: Divadelní herec, působil například v Meiningenu či v Berlíně. Člen
činohry Národního divadla v Praze. - 165. výr. narození
KRAJÍČEK, Jiří - hudebník
* 05. 09. 1868 - Domažlice
+ 23. 01. 1941 - Dvůr Králové nad Labem
Místa působení: Dvůr Králové nad Labem
Anotace: Varhaník Židovské obce, ladič pian a soukromý učitel hudby ve
Dvoře Králové nad Labem. - 70. výr. úmrtí
VACEK-KAMENICKÝ, František Jaroslav - děkan
* 24. 01. 1806 - Kamenice nad Lipou (okr. Pelhřimov)
+ 23. 03. 1869 – Blovice (okr. Plzeň-jih)
Místa působení: Blovice, Domažlice, Týnec u Klatov
Anotace: Působil jako děkan, básník a národní buditel. - 205. výr. narození
KRALOVEC, Karel - malíř pokojů
* 25. 01. 1906 - Domažlice
+ 10. 03. 1985 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Malíř pokojů a výtvarník, vytvářel olejové kopie obrazů klasických
autorů. - 105. výr. narození
NĚMEČEK, Jan - průmyslový výtvarník
* 27. 01. 1946 – Koloveč (okr. Domažlice)
Místa působení: Plzeň
Anotace: Průmyslový výtvarník, v oblasti designu se zaměřuje převážně na
návrhy strojů a design výrobních pracovišť. - 65. výr. narození
9
HINTERHOLZINGEROVÁ, Markéta - kastelánka
* 30. 01. 1891 - Domažlice
+ 21. 10. 1970 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Dlouholetá kastelánka domažlického muzea. Během 2. světové
války v něm ochraňovala sochu J. Š. Baara z pomníku na Výhledech.
- 120. výr. narození
INGERISCH, Mates - řezbář
* 1674
+ 30. 01. 1746 – Hostouň (okr. Domažlice)
Místa působení: Hostouň, Křakov, Mířkov, Hora sv. Václava
Anotace: Řezbář a truhlář, pracoval například v kostele v Hoře sv. Václava,
v Křakově a Mířkově. - 265. výr. úmrtí
KUBA, Ludvík - malíř
* 16. 04. 1863 - Pardubice
+ 30. 01. 1956 - Poděbrady
Místa působení: Chodsko, Kdyně, Postřekov, Luženice, Zahořany, Praha
Anotace: Malíř, národopisec a hudebník. Autor unikátních partitur chodské
lidové muziky. - 55. výr. úmrtí
SKALITZKÝ, Sepp - spisovatel
* 30. 01. 1901 – Rothenbaum (nyní Červené Dřevo, okr. Klatovy)
Místa působení: Plzeň, Domažlicko, Železná Ruda, Memmingen, Bavorsko
Anotace: Spisovatel, autor vlastivědných historických studií a historických
her. - 110. výr. narození
ÚNOR
AIL, Karel - ředitel tiskárny
* 02. 02. 1921 – Křenovy (okr. Domažlice)
+ 05. 11. 1993 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Od konce 50. let pracoval jako vedoucí tiskárny v Domažlicích.
- 90. výr. narození
MUSIL, Jan - spisovatel
* 02. 02. 1941 - Dvorec
Místa působení: Domažlicko, Poběžovice, Horšovský Týn, Plzeň, Praha
Anotace: Spisovatel a básník, působil jako knihovník v Plzni a Praze.
- 70. výr. narození
10
ŠTEFFEK, Wolfgang - dudák
* 02. 02. 1841 – Újezd (okr. Domažlice)
+ 21. 01. 1923 - Újezd
Místa působení: Újezd
Anotace: Dudák, výrobce dud a hudební nástrojař. Autor řady věžních hodin
v chodských obcích. - 170. výr. narození
ŠTOLOVSKÝ, Eduard Dr. - profesor
* 02. 02. 1856 – Solnice (okr. Rychnov nad Kněžnou)
+ 24. 11. 1914 - Praha
Místa působení: Domažlice
Anotace: Profesor, spisovatel a básník, spolupracovník Posla od Čerchova a
Domažlických listů. - 155. výr. narození
LUDVÍK, Josef - purkmistr
* 03. 02. 1826 – Smolov (okr. Domažlice)
+ 27. 12. 1898 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Mlynář, měšťan a purkmistr v Domažlicích. Zasloužil se o zřízení
městské policie, vypracoval lesní plán, inicioval i některé stavební úpravy ve
městě. - 185. výr. narození
URBAN, Joža - spisovatel
* 03. 02. 1921 - Plzeň
+ 18. 01. 1998 - Praha
Místa působení: Klatovy, Janovice nad Úhlavou, Chodsko
Anotace: Spisovatel působící mj. i na Chodsku. Autor knihy Božena
Němcová v Pošumaví. - 90. výr. narození
MAJTÁNOVÁ, Marie - spisovatelka
* 04. 02. 1936 - Plzeň
Místa působení: Bratislava
Anotace: Spisovatelka a etnografka, zabývá se například výzkumem folklóru
na Chodsku a v příhraničí. - 75. výr. narození
VESELÝ, Jan - učitel
* 11. 05. 1854 - Domažlice
+ 04. 02. 1911 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitel na domažlické chlapecké škole. - 100. výr. úmrtí
11
BEER, Josef - kněz
* 06. 02. 1776 - Bor u Tachova
+ 24. 04. 1840
Místa působení: Hostouň (okr. Domažlice)
Anotace: Duchovní, až do svého jmenování děkanem v Hostouni byl farářem
v Mělnici. - 235. výr. narození
GABRIEL, Vojtěch - hudebník
* 06. 02. 1906 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 1981
Místa působení: Bratislava
Anotace: Hudebník, dirigent a koncertní mistr. Působil např. ve Slovenské
filharmonii. - 105. výr. narození, na rok 2011 také připadá 30. výr. úmrtí
NOSIL, Jaroslav - filolog
* 06. 02. 1896 – Babylon (okr. Domažlice)
+ 17. 05. 1945 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Středoškolský profesor a filolog, spoluautor našich prvorepublikových učebnic. - 115. výr. narození
ŠAMBERGER, František MUDr. - lékař
* 12. 02. 1871 - Kout na Šumavě (okr. Domažlice)
+ 09. 12. 1944 - Praha-Vinohrady
Místa působení: Praha, Domažlice
Anotace: Lékař, profesor kožních a venerických chorob na univerzitě
v Praze. - 140. výr. narození
FIALA, Josef - sochař
* 13. 02. 1891 - Blansko
+ 31. 05. 1960
Místa působení: Chodsko, Praha
Anotace: Sochař a medailér, je autorem bust našich prvních prezidentů a
politiků. - 120. výr. narození
VONDRA, Antonín - farář
* 09. 04. 1870 - Chlum u Rovečného (okr. Žďár nad Sázavou)
+ 15. 02. 1951 - Kutná Hora
Místa působení: Jimramov, Domažlice
Anotace: Českobratrský farář v Jimramově, Semtěši a Domažlicích. Autor
teologických publikací. - 60. výr. úmrtí
12
MORAVEC, Augustin - kronikář
* 24. 05. 1902 - Čečovice u Nepomuku
+ 16. 02. 1986
Místa působení: Domažlicko, západní Čechy
Anotace: Působil jako kronikář a národopisec. - 25. výr. úmrtí
STAŠEK, Bohumil Msgre. - kněz
* 17. 02. 1886 - Klabava u Rokycan
+ 08. 08. 1948 - Praha
Místa působení: Praha, Domažlice, Oranienburg, Dachau
Anotace: Kněz, politik a redaktor, sídelní kanovník na Vyšehradě. Je
autorem četných knih a kázání. V letech 1939 – 1945 byl za odbojové
aktivity vězněn v koncentračním táboře v Dachau. - 125. výr. narození
POKLOP, Karel - učitel hudby
* 19. 02. 1931 - Velký Osek (okr. Kolín)
+ 02. 09. 2000 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Horšovský Týn
Anotace: Učitel hudby a hudební skladatel, podílel se na založení dechového
kroužku na LŠU. - 80. výr. narození
SLADKÝ, Václav - historik
* 20. 02. 1916 – Draženov (okr. Domažlice)
+ 17. 01. 1983 - Domažlice
Místa působení: Klenčí pod Čerchovem, Pařezov
Anotace: Učitel, historik a regionalista, zabýval se studiem chodské historie.
- 95. výr. narození
LUDVÍK, Jan - zahradník
* 22. 02. 1891 - Domažlice
+ 01. 02. 1988 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Zahradník a zahradní architekt. Pečoval se o vzhled Příhodova
parku, vysázel stromy na vrchu Škarman. Vybudoval největší městský parkHanův park. - 120. výr. narození
PETERA, Lubomír - výtvarník
* 23. 02. 1961 - Brno
Místa působení: Domažlice, Horšovský Týn
Anotace: Výtvarník, zabývá se kresbou, malbou i grafikou.
- 50. výr. narození
13
POTŮČEK, Václav - restaurátor
* 23. 02. 1956 - Karlovy Vary
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Absolvent sklářské SUPŠ a Akademie výtvarných umění. Restauroval mj. středověké nástěnné malby na hradě Prostiboř na Tachovsku.
- 55. výr. narození
REGAL, Karel - pedagog
* 06. 12. 1857 - Kdyně
+ 23. 02. 1931 - Chudenice
Místa působení: Domažlice, Klatovy, Praha, Brno, Chudenice
Anotace: Pedagog, překladatel, spisovatel a jazykovědec. Je spoluautorem
tělocvičného názvosloví. - 80. výr. úmrtí
LIEBSCHER, Karel - malíř
* 24. 02. 1851 - Praha
+ 20. 04. 1906 - Praha
Místa působení: Chodsko, Šumava
Anotace: Se svým bratrem Adolfem procestoval Šumavu a Chodsko, aby zde
oba namalovali řadu obrazů a obrázků pro Ottovo nakladatelství v Praze.
- 160. výr. narození
ECKER, Johann Matthias Alexander - lékař
* 26. 02. 1766 - Horšovský Týn
+ 05. 08. 1829 – Freiburg (Německo)
Místa působení: Horšovský Týn, Freiburg
Anotace: Lékař, od císaře Leopolda II. obdržel těsně před jeho smrtí
jmenování vrchním dozorcem nad všemi rakouskými špitály. Autor řady
odborných publikací. - 245. výr. narození
HOFMEISTER, Alexander - opat
* 26. 02. 1891 - Domažlice
+ 24. 10. 1966 – Metten (Německo)
Místa působení: Metten
Anotace: Benediktýnský kněz a opat, zastánce zásad humanismu.
Pronásledován nacisty, z vězení na svobodu se dostal až koncem 2. světové
války. - 120. výr. narození
BROŽ, Václav - spisovatel
* 1539 - Horšovský Týn
+ 27. 02. 1601 - Jindřichův Hradec
Místa působení: Horšovský Týn, Litomyšl, Sobotka, Jindřichův Hradec
Anotace: Zpočátku působil jako kaplan a farář v okolí Prahy, později se stal
děkanem a vikářem v Litomyšli. - 410. výr. úmrtí
14
MAERZ, Martin - učitel tělocviku
* 13. 11. 1831 - Domažlice
+ 27. 02. 1901 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Četník, policejní komisař a učitel tělocviku na domažlickém
gymnáziu. Stál u vzniku zdejší kopané. - 110. výr. úmrtí
SCHNABL, Alfréd ml. - malíř
* 27. 02. 1901 - Domažlice
+ 27. 02. 1968 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Působil jako portrétista, krajinář, grafik a ilustrátor.
- 110. výr. narození
PAVLAS, František - keramik
* 28. 02. 1931 - Všesulov (okr. Rakovník)
+ 18. 07. 1994 - Plzeň
Místa působení: Domažlice
Anotace: V letech 1967-1975 keramikem v Chodovii Domažlice.
- 80. výr. narození
BŘEZEN
PIVOŇKA, Josef - hudebník
* 03. 03. 1901 – Zahořany (okr. Domažlice)
+ 15. 08. 1931 - Domažlice
Místa působení: Zahořany
Anotace: Působil jako klarinetista a trumpetista. - 110. výr. narození
THOMAYER, František - zahradní architekt
* 03. 03. 1856 – Trhanov (okr. Domažlice)
+ 18. 02. 1938 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Zahradní architekt, ředitel městských sadů v Praze a autor
odborných publikací. - 155. výr. narození
JINDŘICH, Jindřich – hudební skladatel
* 05. 03. 1876 - Klenčí pod Čerchovem
+ 23. 10. 1967 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Hudební skladatel, klavírista, národopisec, autor odborných
publikací a sběratel chodských lidových písní. - 135. výr. narození
15
JINDŘICH, Alois st. - učitel
* 07. 03. 1821 – Kasejovice (okr. Plzeň-jih)
+ 27. 03. 1895 - Klenčí pod Čerchovem
Místa působení: Klenčí pod Čerchovem
Anotace: Působil v Klenčí jako učitel a ředitel kůru. Byl také všestranným
hudebníkem a složil několik drobných skladeb. - 190. výr. narození
KONRÁDY, Jakub st. - výrobce dud
* 07. 03. 1881 - Domažlice
+ 19. 05. 1946 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: První výrobce dud v Domažlicích, opravář varhan na celém
Plzeňsku. - 130. výr. narození
SCHMIDT-KLIMA, Maria - učitelka
* 07. 03. 1906 – Rothenbaum (nyní Červené Dřevo, okr. Klatovy)
+ 22. 04. 1986 - Schesslitz u Bambergu (Německo)
Místa působení: Horšovský Týn, Horšovskotýnsko, Klatovsko, NSR
Anotace: Působila jako učitelka, spisovatelka a básnířka.
- 105. výr. narození
NEDVĚD, Antonín - redaktor
* 17. 05. 1895 - Domažlice
+ 08. 03. 1941 – Výmar (Německo)
Místa působení: Plzeň, Buchenwald, Výmar
Anotace: Redaktor Nové doby, zatčen 4. 9. 1939 v Plzni. Zemřel ve Výmaru
po převozu z Buchenwaldu. - 70. výr. úmrtí
VOBORNÍK, Jan Dr. h.c. - literární historik
* 10. 04. 1854 - Pohoří u Opočna (okr. Rychnov nad Kněžnou)
+ 08. 03. 1946 - Praha
Místa působení: Domažlice
Anotace: Středoškolský profesor, dramatik, literární kritik a historik. Znalec
díla Vrchlického, Jiráskova, Máchova, Hálkova a Zeyerova. - 65. výr. úmrtí
BRETSCHNEIDER, Vladimír - sochař
* 09. 03. 1886 - Praha
+ 11. 05. 1951 - Litomyšl
Místa působení: Domažlice, Draženov, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem
Anotace: Sochař, vytvořil např. pamětní desku J. Vrchlického pro náměstí
v Domažlicích nebo Chodskou madonu v Draženově. - 125. výr. narození
16
SLADKÝ, Václav - učitel
* 19. 09. 1914 - Blatná
+ 10. 03. 2006 – Milavče (okr. Domažlice)
Místa působení: Prachatice, České Žleby, Domažlice, Milavče
Anotace: Působil jako vedoucí pěveckého sboru a jako propagátor dudácké
muziky. - 5. výr. úmrtí
WIMMER, Václav - umělecký řemeslník
* 10. 03. 1856 - Domažlice
+ 05. 12. 1938 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Sedlčansko
Anotace: Malíř církevních obrazů, portrétista. - 155. výr. narození
WIMMER, František - dudák
* 11. 09. 1891 - Domažlice
+ 11. 03. 1981 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Vyučil se holičem, živil se však jako pojišťovací agent. Známý
také jako klarinetista a dudák. - 30. výr. úmrtí
HEJNÝ, Václav - vlastivědný pracovník
* 27. 07. 1921 – Radnice
+ 12. 03. 1986 - Plzeň
Místa působení: Chodsko, Plzeň, Radnice, Klatovsko
Anotace: Vlastivědný pracovník a odborný publicista. Člen Baarovy
společnosti a Sdružení chodského národopisu. - 25. výr. úmrtí
LITTROW, Josef Johann - hvězdář
* 13. 03. 1781 - Horšovský Týn
+ 30. 11. 1840 - Vídeň
Místa působení: Vídeň, Krakov, Kazaň, Budín
Anotace: Rakouský hvězdář, matematik a vynálezce. Vydal několik
odborných i popularizačních prací z oboru astronomie. - 230. výr. narození
BUREŠ, Rudolf Prof., MUDr. - lékař
* 14. 03. 1906 - Trhové Sviny (okr. České Budějovice)
+ 25. 02. 1980 - Praha
Místa působení: Nové Dvory, Plzeň, Domažlicko
Anotace: Působil jako generální ředitel Státních lázní a zřídel ve Čtyřech
Dvorech a jako děkan Lékařské fakulty UK v Plzni. - 105. výr. narození
17
KOTAL, Josef PhDr. - kulturní pracovník
* 14. 03. 1921 - Mlázovy u Kolince (okr. Klatovy)
+ 01. 02. 1989 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Středoškolský profesor a kulturní pracovník. Patřil ke znalcům
regionálních osobností, spoluzakládal Domažlický zpravodaj.
- 90. výr. narození
KRČMA, František JUDr., ml. - právník
* 16. 01. 1910 - Domažlice
+ 14. 03. 1996 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Právník a literární historik, v roce 1975 se stal předsedou
Společnosti bratří Čapků. - 15. výr. úmrtí
ŠUSTER, Jan - čsl. zahraniční voják
* 15. 03. 1921 – Staňkov (okr. Domažlice)
+ 19. 11. 1988 - Anglie
Místa působení: Velká Británie
Anotace: Staňkovský rodák, během 2. světové války působil nejprve v čsl.
zahraniční armádě a poté jako palubní střelec RAF. - 90. výr. narození
Z ROŽMBERKA, Bohunka - šlechtična
* 17. 03. 1536 - Český Krumlov
+ 16. 11. 1557 - Český Krumlov
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Druhá manželka Jana mladšího Popela z Lobkovic, nejvyššího
purkrabího Českého království. - 475. výr. narození
BŘEZINA, Antonín - učitel
* 04. 03. 1895 - Velká Chýše u Pelhřimova
+ 19. 03. 1941 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitel a ředitel Hájenské školy, autor odborných publikací a
časopisových článků. - 70. výr. úmrtí
FEIRFEIL, Wenzl ThDr. - teolog
* 22. 02. 1868 – Srby (okr. Domažlice)
+ 19. 03. 1941 - Srby
Místa působení: Podolí, Teplice
Anotace: Absolvoval premonstrátské gymnázium v Plzni a UK v Praze, kde
získal v roce 1895 doktorát teologie. Je autorem řady odborných publikací.
- 70. výr. úmrtí
18
KOVÁŘ, Zdeněk MUDr. - lékař
* 20. 03. 1951 - Praha
Místa působení: Domažlice
Anotace: Pracoval jako lékař a primář v domažlické nemocnici.
- 60. výr. narození
KOVÁŘÍK, Antonín - zámečník
* 23. 03. 1896 – Nahošice (okr. Domažlice)
+ 19. 01. 1945 – Mírov (okr. Šumperk)
Místa působení: Plzeň, Mírov
Anotace: Zámečník, zatčen gestapem 19. 1. 1944 ve Škodovce v Plzni.
Umučen ve věznici na Mírově. - 115. výr. narození
ŠTEFKOVÁ, Josefa – oběť nacismu
* 23. 03. 1871 - Domažlice
+ 01. 05. 1945 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Vdova po krejčím, zabita dělostřeleckým granátem při ostřelování
Domažlic. - 140. výr. narození
BEJČEK, Jan - sportovec
* 25. 03. 1946 – Šitboř (okr. Domažlice)
Místa působení: Domažlice, Příbram
Anotace: Atlet, v létech 1968 a 1971 mistrem Československa v přespolním
běhu vytrvalců. - 65. výr. narození
TŠÍDA, Ferdinand Antonín - obchodník
* 31. 05. 1847 - Kdyně
+ 25. 03. 1916 - Kdyně
Místa působení: Kdyně
Anotace: Obchodník a starosta, spoluzakládal Sbor dobrovolných hasičů a
Tělocvičnou jednotu Sokol v Domažlicích. - 95. výr. úmrtí
PETRŽÍK, Josef - učitel
* 26. 03. 1801 - Domažlice
+ 28. 09. 1885 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitel, hudebník a výtvarník, činný v mnoha domažlických
spolcích. - 210. výr. narození
19
RANK, Josef - spisovatel
* 10. 06. 1816 – Chalupy (okr. Domažlice)
+ 27. 03. 1896 - Vídeň
Místa působení: Vídeň, Domažlicko, Klatovy
Anotace: Působil jako spisovatel, politik a novinář. - 115. výr. úmrtí
VONDRÁKOVÁ, Marie - redaktorka
* 27. 03. 1881 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 16. 04. 1970 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Katolická publicistka, redigovala Sborník pro přátele Svazu
katolických žen. - 130. výr. narození
FLEGL, Václav - hudebník
* 22. 01. 1876 - Hořice
+ 28. 03. 1951 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil jako hudebník, hudební pedagog, ředitel kůru a ředitel
hudební školy. V roce 1901 se stal prvním dirigentem Čerchovanu.
- 60. výr. úmrtí
RANDA, Hippolyt P. - historik
* 13. 08. 1836 - Domažlice
+ 29. 03. 1896 - Domažlice
Místa působení: Kout na Šumavě
Anotace: Osobní kaplan a správce stadionského archivu v Koutě na Šumavě.
- 115. výr. úmrtí
DUBEN
HOŠEK, František - sochař
* 02. 04. 1871 – Bechyně (okr. Tábor)
+ 09. 05. 1895 - Praha
Místa působení: Újezd, Hrádek (okr. Domažlice)
Anotace: Sochař, spolu s Č. Vosmíkem autorem pomníku Jana SladkéhoKoziny na Hrádku u Újezda. - 140. výr. narození
DUFFEK, Maxmilián - starosta
* 18. 12. 1856 - Domažlice
+ 03. 04. 1926 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Okresní starosta a autor národopisných publikací. - 85. výr. úmrtí
20
BAYER, František - autor odborných publikací
* 15. 05. 1854 - Mšené u Mělníka
+ 05. 04. 1936 - Praha
Místa působení: Domažlice, Písek, Tábor, Praha
Anotace: Středoškolský profesor, paleontolog a ornitolog. Učil na reálném
gymnáziu v Domažlicích. - 75. výr. úmrtí
FLEGL, Jaromír - hudebník
* 05. 04. 1901 - Domažlice
+ 21. 07. 1952 - Valašské Meziříčí
Místa působení: Domažlice, Valašské Meziříčí
Anotace: Působil jako hudebník a učitel hluchoněmých dětí, je autorem
řady odborných publikací. - 110. výr. narození
MUKAŘOVSKÝ, Josef - malíř
* 06. 04. 1851 – Mohuč (Německo)
+ 01. 11. 1921 - Klatovy
Místa působení: Domažlice
Anotace: Malíř, ilustrátor a portrétista, proslul jako autor čtyř řad chodských
pohlednic. - 160. výr. narození
ŠLAIS, Matěj - archivář
* 23. 05. 1896 – Hluboká (okr. Domažlice)
+ 08. 04. 1976 - Domažlice
Místa působení: Kdyně, Domažlice, Horšovský Týn
Anotace: Archivář, historik, básník, regionalista a autor čas. článků.
- 35. výr. úmrtí
PACHL, Václav - sklenář
* 09. 09. 1919 - Domažlice
+ 09. 04. 2006 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Prováděl sklenářské práce a prodával reprodukce obrazů. Také
působil jako pokladník u OV Českého svazu zahrádkářů. - 5. výr. úmrtí
POLÁK, Karel - historik
* 28. 01. 1909 - Bezděkov u Klatov
+ 09. 04. 1981 - Klatovy
Místa působení: Klatovy, Domažlicko
Anotace: Regionální historik a publicista, pracovník ONV v Klatovech.
- 30. výr. úmrtí
21
PROCHÁZKA, Alois st. - stavitel
* 09. 04. 1856 - Ouholice u Prahy
+ 11. 12. 1930 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Stavitel, vystavěl například budovu gymnázia či objekt městské
elektrárny. Spoluzakládal odbor Svazu českých turistů a Čerchovan.
- 155. výr. narození
NEUBAUER, Antonín - purkmistr
* 10. 04. 1761 - Domažlice
+ 06. 06. 1827 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Zakladatel textilní manufaktury, zasloužil se o rozvoj průmyslu
a obchodu ve městě. - 250. výr. narození
LEBEDA, Otakar - malíř
* 08. 05. 1877 - Praha
+ 12. 04. 1901 - Praha
Místa působení: Chodsko, Klenčí pod Čerchovem, Trhanov, Postřekov
Anotace: Malíř, v regionu působící zejména v Trhanově a Postřekově.
- 110. výr. úmrtí
ŠTÁHL, Josef - funkcionář
* 12. 04. 1901 – Krchleby (okr. Domažlice)
+ 01. 04. 1937 - Praha
Místa působení: Holýšov
Anotace: Zastupoval českou menšinu v obecním zastupitelstvu v Holýšově,
byl předsedou skupiny Svazu sklářských dělníků a důvěrníkem Okresní
odborové rady. - 110. výr. narození
KRÁLOVEC, Josef - úředník
* 15. 03. 1869 – Milavče (okr. Domažlice)
+ 14. 04. 1941 - Plzeň
Místa působení: Plzeň
Anotace: Právník, působil jako tajemník Obchodní živnostenské komory.
- 70. výr. úmrtí
BAUER, František - železničář
* 15. 04. 1896 - Pec pod Čerchovem
+ 02. 11. 1942 – Mnichov (Německo)
Místa působení: Pec pod Čerchovem, Mnichov
Anotace: Zatčen gestapem 13. 3. 1941, popraven. - 115. výr. narození
22
ŠEBEK, Jan - malíř
* 07. 03. 1890 - Praha-Vršovice
+ 15. 04. 1966 – Capartice (okr. Domažlice)
Místa působení: Domažlice, Capartice, Chodsko
Anotace: Malíř a ilustrátor, maloval zejména krajiny, zátiší a figurální
obrazy. - 45. výr. úmrtí
ZAPF, Ferdinand - malíř
* 15. 04. 1746 - Domažlice
+ 28. 12. 1817 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Tannaberg u Všerub (okr. Domažlice)
Anotace: Malíř fresek a měšťan v Domažlicích. - 265. výr. narození
GUTTMANN, Rudolf - úředník
* 17. 04. 1901 - Domažlice
+ 21. 12. 1944 - ?
Místa působení: Terezín
Anotace: Úředník, odtransportován do Terezína 27. 11. 1941. Místo úmrtí
není známé. - 110. výr. narození
KLÁNSKÝ, Mojmír - spisovatel
* 19. 04. 1921 - Kdyně
+ 23. 09. 1983 - Štěchovice
Místa působení: Praha
Anotace: Působil jako spisovatel, prozaik, redaktor a novinář. Byl signatářem
Charty 77. - 90. výr. narození
SKALOVÁ, Jiřina - zpěvačka
* 19. 04. 1921 - Domažlice
+ 06. 09. 2009 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Sólistka pěveckého spolku Čerchovan, propagátorka písní Jindřicha
Jindřicha a knihovnice domažlické knihovny. - 90. výr. narození
KRÁL, František Boleslav - učitel
* 18. 08. 1866 - Čížkov
+ 20. 04. 1901 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Pelhřimov, Soběslav, Přeštice
Anotace: Učitel, knihovník a básník. Soustředil se na studium Komenského,
zpracoval Plán všestranného sebevzdělávání. - 110. výr. úmrtí
23
LIEBSCHER, Karel - malíř
* 24. 02. 1851 - Praha
+ 20. 04. 1906 - Praha
Místa působení: Chodsko, Šumava
Anotace: Se svým bratrem Adolfem procestoval Šumavu a Chodsko, aby zde
oba namalovali řadu obrazů a obrázků pro Ottovo nakladatelství v Praze.
- 105. výr. úmrtí
GULDAN, Richard Prof., Ing. - stavař
* 21. 04. 1901 – Mířkov (okr. Domažlice)
+ 03. 07. 1955 – Hannover (Německo)
Místa působení: Smolov, Horšovský Týn, Praha, Hannover, NSR
Anotace: Stavař a univerzitní profesor, autor vysokoškolských učebnic a
skript. - 110. výr. narození
SCHMIDT-KLIMA, Maria - učitelka
* 07. 03. 1906 - Rothenbaum (nyní Červené Dřevo, okr. Klatovy)
+ 22. 04. 1986 - Schesslitz u Bambergu (Německo)
Místa působení: Horšovský Týn, Horšovskotýnsko, Klatovsko, NSR
Anotace: Působila jako učitelka, spisovatelka a básnířka. - 25. výr. úmrtí
SKALICKÝ, Josef Kalasan - kapelník
* 11. 07. 1833 - Vojkov (okr. Benešov)
+ 23. 04. 1911 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: V Domažlicích vedl kapelu hasičského a měšťanského ostrostřeleckého sboru. - 100. výr. úmrtí
ŠUMAVANSKÝ, Bohdan Vojtěch - básník
* 23. 04. 1891 - Praha
+ 04. 08. 1969 - Praha
Místa působení: Praha, Domažlice
Anotace: Básník, překladatel a učitel jazyků. - 120. výr. narození
PELNÁŘ, Jan - zedník
* 24. 04. 1911 – Mrákov (okr. Domažlice)
+ 23. 04. 1982 - Plzeň
Místa působení: Mrákov, Domažlice, Praha
Anotace: Původním povoláním zedník, posléze komunistický ministr vnitra.
- 100. výr. narození
24
ŠMÍD, Jakub Jiří - tajemník
* 24. 04. 1891 - Kdyně
+ 31. 03. 1943 - Osvětim
Místa působení: Kdyně, Osvětim
Anotace: Politik Národně-socialistické strany, zatčen gestapem. Zemřel
v koncentračním táboře v Osvětimi. - 120. výr. narození
GABRIEL, Ferdinand st. - hudebník
* 25. 04. 1886 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 13. 05. 1972 - Koloveč
Místa působení: Koloveč
Anotace: Působil jako učitel hudby, sbormistr pěveckého spolku v Kolovči a
jako ředitel kůru. - 125. výr. narození
AMORT, Václav - sochař
* 26. 04. 1891 - Olomouc
+ 27. 11. 1967 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Sochař, potomek staré malířské a sochařské rodiny pocházející
ze severoitalského Milána. - 120. výr. narození
KONRÁDY, Antonín ml. - hudebník
* 26. 04. 1931 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Jazzový hudebník a později dudák, roku 1956 založil Konrádyho
dudáckou muziku. - 80. výr. narození
HRABAČKA, Otakar Ing. - architekt
* 27. 02. 1888 - Praha
+ 27. 04. 1956 - Praha
Místa působení: Domažlice
Anotace: Městský inženýr v Domažlicích a vedoucí stavebního úřadu města.
- 55. výr. úmrtí
VANĚK, Norbert - knihovník
* 27. 04. 1781 - Horšovský Týn
Místa působení: Praha
Anotace: Knihovník pražské univerzitní knihovny. - 230. výr. narození
25
HABERZETTLOVÁ, Erna - básnířka
* 29. 04. 1901 - Horšovský Týn
+ 05. 03. 1945 - Vídeň
Místa působení: Horšovský Týn, Stříbro, Vídeň, Rakousko
Anotace: Básnířka a ošetřovatelka, účastnice protinacistického odboje.
- 110. výr. narození
PREISS, Jaroslav - podnikatel
* 08. 12. 1870 – Přeštice (okr. Plzeň-jih)
+ 29. 04. 1946 - Praha
Místa působení: Domažlice, Praha
Anotace: Publicista, podnikatel, redaktor a politik. - 65. výr. úmrtí
ROŠKOT, Kamil Ing. - architekt
* 29. 04. 1886 – Vlašim (okr. Benešov)
+ 12. 07. 1945 – Paříž (Francie)
Místa působení: Domažlice
Anotace: Architekt, autor návrhu na rekonstrukci štítů historických domů na
domažlickém hlavním náměstí. - 125. výr. narození
STORCH, Karel Herbert - architekt
* 30. 04. 1906 - Horšovský Týn
+ 05. 01. 1973 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Profesor průmyslové školy a ČVUT v Praze. Projektoval vily,
vnitřní zařízení budov i tovární objekty. - 105. výr. narození
KVĚTEN
FISCHER, Ladislav - čsl. zahraniční voják
* 12. 02. 1904 - Domažlice
+ 01. 05. 1986 - Plzeň
Místa působení: Domažlice, Praha
Anotace: Kovář, později rotmistr letectva. Během 2. světové války nejprve
příslušníkem čsl. vládního vojska a později britské RAF. - 25. výr. úmrtí
JENÍČEK, Emil - včelař
* 02. 05. 1911
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Působil jako včelař a učitel včelařství v Horšovském Týně, autor
řady odborných publikací. - 100. výr. narození
26
KOVÁŘ, Jan - středoškolský profesor
* 02. 05. 1841 – Mříčná (okr. Semily)
+ 06. 05. 1903 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Profesor matematiky, kreslení a krasopisu na domažlickém
gymnáziu. Činný i v kulturním života města. - 170. výr. narození
PITTERMAN, Max Msgre. - duchovní
* 02. 05. 1856 - Domažlice
+ 29. 06. 1938 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Hostouň, Horšovský Týn, Staňkov
Anotace: Působil jako kněz, konzistorní rada a biskupský vikář.
- 155. výr. narození
BÉBAR, Alfons Bohumil - převor
* 05. 05. 1881 – Zborovice (okr. Kroměříž)
+ 26. 02. 1940 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Do Domažlic přišel v září 1906. Působil zde jako katecheta,
později jako převor augustiniánského kláštera. - 130. výr. narození
ŽÁKAVEC, Theodor Ing. - stavební inženýr
* 05. 05. 1871 - Kdyně
+ 22. 07. 1947 - Domažlice
Místa působení: Praha
Anotace: Ředitel stavební firmy Lanna v Praze. - 140. výr. narození
KRAUS, Bohumil - hudebník
* 01. 06. 1908 – Kanice (okr. Domažlice)
+ 06. 05. 1986 - Kdyně
Místa působení: Domažlicko
Anotace: Učitel, odborný publicista v oblasti entomologie, ilustrátor, malíř a
hudebník. - 25. výr. úmrtí
WEBER, Klement MUDr., DrSc. - lékař
* 04. 03. 1890 - Domažlice
+ 06. 05. 1971 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Profesor vnitřního lékařství na univerzitě v Praze, ředitel
Ústavu pro choroby oběhu krevního v Praze-Krči. - 40. výr. úmrtí
27
HOFMAN, Jaroslav - středoškolský profesor
* 1885 – Staňkov (okr. Domažlice)
+ 07. 05. 1956 - Beroun
Místa působení: Jilemnice, Praha
Anotace: Středoškolský profesor češtiny a němčiny, prozaik a autor
odborných publikací. - 55. výr. úmrtí
KARLÍK, Vilém MUDr. - lékař
* 25. 02. 1913 - Domažlice
+ 08. 05. 1986 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Lékař a sběratel historických fotografií Domažlic. - 25. výr. úmrtí
KONOPA, Jan - hudebník
* 01. 09. 1820 – Mrákov (okr. Domažlice)
+ 09. 05. 1871 - Mrákov
Místa působení: Mrákov, Chodsko
Anotace: Hudebník, stal se vzorem pro postavu Jozy v knize Pohorská
vesnice od spisovatelky Boženy Němcové. - 140. výr. úmrtí
PŘIKRYL, Richard - malíř
* 09. 05. 1906 - Dolní Borová (okr. Žďár nad Sázavou)
+ 23. 10. 1978 – Třešť (okr. Jihlava)
Místa působení: Domažlice
Anotace: Malíř a grafik, v létech 1939-1945 působil jako profesor
v Domažlicích. - 105. výr. narození
BANÉR, Johan - vojevůdce
* 23. 06. 1596 – Djursholm (Švédsko)
+ 10. 05. 1641 - Halberstadt (Německo)
Anotace: Švédský vojevůdce ve Třicetileté válce, vrchní velitel švédské
armády mezi léty 1631-1641. Mj. obsadil i Domažlice. - 380. výr. úmrtí
FEUERSTEIN, Bedřich - malíř
* 15. 01. 1892 - Dobrovice (okr. Mladá Boleslav)
+ 10. 05. 1936 - Praha-Libeň
Místa působení: Domažlice
Anotace: Architekt a malíř-akvarelista. Spolu s O. Švecem autorem pomníku
Svobody v Domažlicích. - 75. výr. úmrtí
28
BRETSCHNEIDER, Vladimír - sochař
* 09. 03. 1886 - Praha
+ 11. 05. 1951 – Litomyšl (okr. Svitavy)
Místa působení: Domažlice, Draženov, Kdyně, Klenčí pod Čerchovem
Anotace: Sochař, vytvořil např. pamětní desku J. Vrchlického pro náměstí
v Domažlicích nebo Chodskou madonu v Draženově. - 60. výr. úmrtí
KONOP, Josef - inspektor ČSD
* 11. 05. 1901 - Louny
+ 03. 11. 1942 - Berlín
Místa působení: Havlovice (okr. Domažlice)
Anotace: Inspektor ČSD, během 2. světové války zapojen do odboje.
Popraven nacisty v Berlíně. - 110. výr. narození
DOUBA, Josef - malíř
* 15. 05. 1866 - Divišov
+ 08. 04. 1928 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Postřekov, Chodsko
Anotace: Malíř a ilustrátor, žák Pražské akademie. Psal také kritiky do
domažlických týdeníků. - 145. výr. narození
KOUBEK, Gabriel - trenér
* 16. 01. 1912 - Friesach (Rakousko)
+ 15. 05. 1991 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Harrachov, Praha
Anotace: Učitel a armádní sportovec. Věnoval se práci s dětmi, působil i jako
trenér. - 20. výr. úmrtí
JANŮ, Leopold - hudební pedagog
* 16. 10. 1905 - Jindřichův Hradec
+ 16. 05. 1971 - Jindřichův Hradec
Místa působení: Domažlice, Jindřichův Hradec
Anotace: Hudební pedagog a historik, do zabrání Chodska řídil ženský
pěvecký sbor Čerchovan. Autor četných článků s hudební tématikou.
- 40. výr. úmrtí
BÄUML, Pauline - malířka
* 29. 05. 1865 - Vídeň
+ 17. 05. 1946 - Horšovský Týn
Místa působení: Domažlice, Horšovský Týn
Anotace: Rakouská malířka a restaurátorka působící v Horšovském Týně.
- 65. výr. úmrtí
29
PROCHÁZKA, František Xaver - učitel
* 16. 02. 1878 - Domažlice
+ 17. 05. 1951 - Praha
Místa působení: Domažlice, Kdyně
Anotace: Učitel hudby v Domažlicích a ve Kdyni, zakladatel kdyňského
pěveckého spolku Jindřich Jindřich. - 60. výr. úmrtí
STADION, Jiří - šlechtic
* 01. 11. 1844
+ 18. 05. 1906 – Praha-Zbraslav
Místa působení: Trhanov (okr. Domažlice)
Anotace: Důstojník u hulánského pluku a hrabě, majitel trhanovského
panství. - 105. výr. úmrtí
ŠLEGL, František - malíř
* 18. 05. 1921 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 16. 09. 1979 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Kdyně
Anotace: Malíř, autor patentu na vynález výroby goblénů na textilním stroji
Arachne. - 90. výr. narození
VRBA, Jan - spisovatel
* 10. 07. 1889 - Klenčí pod Čerchovem
+ 18. 05. 1961 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů, kteří se zabývali
uměleckým ztvárněním přírody. - 50. výr. úmrtí
HOLUB, Jan Norbert - hodinář
* 19. 05. 1816 - Domažlice
+ 27. 02. 1893 - Budapešť
Místa působení: Domažlice
Anotace: Hodinář, vynálezce a učitel. Spolupracoval na vývoji hudebních
automatů a mechanických protéz pro válečné invalidy, navrhoval sluneční
hodiny. - 195. výr. narození
KONRÁDY, Jakub st. - výrobce dud
* 07. 03. 1881 - Domažlice
+ 19. 05. 1946 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: První výrobce dud v Domažlicích, regionální opravář varhan.
- 65. výr. úmrtí
30
MUŽÍK, Josef Prof., CSc. - psycholog
* 24. 09. 1928 – Libkov (okr. Domažlice)
+ 19. 05. 2001 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Historik a psycholog, autor řady odborných publikací. V létech
1981-1990 vedoucí katedry filozofie Univerzity Karlovy. - 10. výr. úmrtí
FEDER, Bedřich - architekt
* 20. 05. 1816 - Sedlečko
+ 14. 12. 1897 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Městský stavitel, zasloužil se o zachování historického charakteru
domažlického náměstí. - 195. výr. narození
ROUDNICKÝ, Pavel - student
* 20. 05. 1926 - Domažlice
+ 28. 02. 1945
Místa působení: Domažlice
Anotace: Student a oběť nacismu, zemřel v koncentračním táboře.
- 85. výr. narození
VRBA, Petr Josef - učitel
* 21. 05. 1861 - Domažlice
+ 01. 09. 1917 - Domažlice
Místa působení: Klenčí pod Čerchovem, Domažlice
Anotace: Učitel češtiny, zeměpisu a dějepisu. - 150. výr. narození
HAVEL, Jan - odbojář
* 01. 10. 1910 – Milavče (okr. Domažlice)
+ 22. 05. 1986 - Ostrava
Místa působení: Domažlice, Klatovy, Chodsko, Ostrava, Hranice
Anotace: Nadporučík u domažlických dělostřelců, během 2. světové války
se zapojil do odbojové činnosti proti nacistům. - 25. výr. úmrtí
ŠLAIS, Matěj - archivář
* 23. 05. 1896 – Hluboká (okr. Domažlice)
+ 08. 04. 1976 - Domažlice
Místa působení: Kdyně, Domažlice, Horšovský Týn
Anotace: Archivář, historik, básník, regionalista a autor čas. článků.
- 115. výr. narození
31
DOUBEK, Josef - malíř
* 24. 05. 1936 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil jako malíř, grafik, ilustrátor a ředitel MKS v Domažlicích.
- 75. výr. narození
PAVLÍČEK, Josef - středoškolský profesor
* 01. 08. 1881
+ 24. 05. 1941 - Pardubice
Místa působení: Domažlice, Klatovy
Anotace: Středoškolský profesor matematiky a fyziky na reálném gymnáziu
v Klatovech a v Domažlicích. - 70. výr. úmrtí
HUBENÝ, Viktor - politik
* 23. 12. 1882 – Slavíkovice (okr. Klatovy)
+ 25. 05. 1936 - Klatovy
Místa působení: Kdyně
Anotace: Patřil k organizátorům sociálně demokratické a později komunistické levice na Kdyňsku. - 75. výr. úmrtí
VUCHTERLE, Josef Boris - legionář
* 25. 05. 1891 – Vránov (okr. Domažlice)
+ 21. 12. 1923 - Praha
Místa působení: Vladivostok, Praha
Anotace: Legionář, plukovník a předseda Kanceláře čsl. legií. Jeden ze
zakladatelů Klubu starodružiníků. - 120. výr. narození
PALACKÝ, František - historik
* 14. 06. 1798 – Hodslavice (okr. Nový Jičín)
+ 26. 05. 1876 - Praha
Místa působení: Praha, Domažlice
Anotace: Zakladatel novodobého českého dějepisectví, organizátor českého
vědeckého, kulturního a společenského života. Ideolog českého národního
obrození. - 135. výr. úmrtí
MATHES, Karel pplk. - odbojář
* 28. 10. 1909 - Praha
+ 27. 05. 1996 - Praha
Místa působení: Domažlice
Anotace: Důstojník, účastník 2. čsl. zahraničního odboje. Zástupce
vojenského a leteckého atašé ČSR ve Washingtonu a čestný občan
Domažlic. - 15. výr. úmrtí
32
WEISSENBACH, Egon - malíř
* 30. 03. 1897 - Horšovský Týn
+ 27. 05. 1966 - Vídeň
Místa působení: Vídeň, Horšovský Týn
Anotace: Restaurátor gotických a renesančních obrazů, jeden z nejlepších
znalců freskové malby. - 45. výr. úmrtí
HANA, Jiří - historik
* 29. 05. 1916 - Domažlice
+ 05. 06. 2008 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Historik, prasynovec domažlického starosty Petra Hany.
- 95. výr. narození
ČÍŽEK, Václav - major
* 30. 05. 1896 - Pamětice (okr. Písek)
+ 07. 05. 1945 - Terezín
Místa působení: Domažlice, Terezín
Anotace: Major 6. hraničářského praporu v Domažlicích, zatčen gestapem
11. 1. 1945. - 115. výr. narození
NINGER, František MUDr., DrSc. - lékař
* 31. 08. 1886 – Doksany (okr. Litoměřice)
+ 31. 05. 1966 - Praha
Místa působení: Domažlice, Brno
Anotace: Lékař krčního a ušního lékařství na univerzitě v Brně, kde založil a
vedl kliniku ORL. Prozaik, básník a laický teolog. - 45. výr. úmrtí
PLACHÝ, Miroslav - mlynářský pomocník
* 31. 05. 1926 – Zlonice (okr. Kladno)
+ 28. 04. 1945 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Mlynářský pomocník, zabit dělostřeleckým granátem při
ostřelování Domažlic. - 85. výr. narození
SCHÄTZ, Miroslav doc. - chemik
* 31. 05. 1926 - Kdyně
Místa působení: Praha
Anotace: Vysokoškolský pedagog, autor 70 odborných prací a několika
skript. - 85. výr. narození
33
ČERVEN
BURDA, Josef - učitel
* 26. 02. 1903 - Švihov
+ 02. 06. 2001 - Ústí nad Labem
Místa působení: Chudenice, Chodsko
Anotace: Mnohaletý ředitel chudenické školy, zámeckého muzea i městské
knihovny. Vlastivědný pracovník, autor řady knižních i novinářských
prací. - 10. výr. úmrtí
HORN, František - obchodník
* 02. 06. 1896 - Filipova Hora (okr. Domažlice)
+ 20. 01. 1945 - Praha-Pankrác
Místa působení: Filipova Hora
Anotace: Obchodník, zatčen gestapem 26. 7. 1944. - 115. výr. narození
HŮRKA, Karel RNDr. - profesor entomologie
* 02. 06. 1931 - Domažlice
+ 27. 05. 2004 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Profesor entomologie a vedoucí katedry zoologie Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy. - 80. výr. narození
KOPECKÝ, Bohuš - historik
* 1854 - Poličany
+ 03. 06. 1936 - Brno
Místa působení: Domažlice, Bučovice, Praha, Uherské Hradiště, Brno
Anotace: Historik a středoškolský profesor, během působení v Domažlicích
učil dějepis a zeměpis. - 75. výr. úmrtí
TOPINKA, Karel - hudebník
* 05. 01. 1887 - Domažlice
+ 03. 06. 1966 - Most
Místa působení: Domažlicko, Mostecko
Anotace: Hudebník, autor četných populárních a tanečních skladeb.
- 45. výr. úmrtí
UHLÍŘ, Theodor - hudebník
* 04. 10. 1877 - Heřmanův Městec (okr. Chrudim)
+ 04. 06. 1946 - Plzeň
Místa působení: Kdyně
Anotace: Organizátor hudebního života ve Kdyni. - 65. výr. úmrtí
34
FOREJT, Jan - učitel
* 01. 01. 1829 – Loučim (okr. Domažlice)
+ 06. 06. 1911 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Stanětice, Loučim
Anotace: Hudebník a učitel, zakladatel domažlického Sokola.
- 100. výr. úmrtí
IBSCHER, Ondřej - purkmistr
* 09. 07. 1803 - Bečov
+ 06. 06. 1871 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil v Domažlicích jako měšťan, kupec a purkmistr. Úřad
purkmistra zastával po Jakubu Florianovi od roku 1861 do roku 1867.
- 140. výr. úmrtí
PRAŠTIL, Václav - hudebník
* 19. 11. 1884 – Zahořany (okr. Domažlice)
+ 07. 06. 1956 - Zahořany
Místa působení: Zahořany
Anotace: Lidový hudebník, klarinetista a pískač. - 55. výr. úmrtí
DUDEVANT, Aurore - spisovatelka
* 01. 07. 1804 - Paříž
+ 08. 06. 1876 - zámek Nohant (Francie)
Místa působení: Kout na Šumavě, Chodsko
Anotace: Spisovatelka, rozsáhlé dílo se vyvíjelo od individualistickoromantických románů po sociálně zaměřené romány. Vlastním jménem
George Sandová. - 135. výr. úmrtí
FREY, Jakub – námořní důstojník
* 08. 06. 1906 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ 23. 10. 1987 - Praha
Místa působení: Postřekov, Praha
Anotace: Jeden z prvních československých kapitánů dálných plaveb.
- 105. výr. narození
VÍT, Ondřej - politický vězeň
* 08. 06. 1926 – Draženov (okr. Domažlice)
+ 11. 04. 1945 - Terezín
Místa působení: Terezín
Anotace: Politický vězeň, zatčen 2. 3. 1945. Zemřel v terezínské Malé
pevnosti. - 85. výr. narození
35
BENEŠ, Václav - kovář
* 09. 06. 1901 – Draženov (okr. Domažlice)
+ 17. 07. 1944 – Drážďany (Německo)
Místa působení: Draženov, Drážďany
Anotace: Kovář, zemřel v nacistické věznici v Drážďanech.
- 110. výr. narození
BÍLKOVÁ, Anna - etnografka
* 26. 10. 1877 - Domažlice
+ 09. 06. 1976 - Domažlice
Místa působení: Mrákov
Anotace: Znalkyně chodských krojů, etnografka a vlastivědná pracovnice.
- 35. výr. úmrtí
FRABŠA, František Serafin - básník
* 04. 02. 1887 – Unhošť (okr. Kladno)
+ 10. 06. 1956 - Praha
Místa působení: Chodsko, Praha
Anotace: Básník, spisovatel a redaktor. Často navštěvoval Chodsko, spolupracoval se spisovatelem Josefem Masopustem. - 55. výr. úmrtí
HANA, Petr - purkmistr
* 10. 06. 1836 - Domažlice
+ 23. 06. 1908 - Praha-Krč
Místa působení: Domažlice
Anotace: Domažlický měšťan, velkoobchodník a purkmistr. Během jeho
funkčního období byla zmodernizována a rozšířena nemocnice, postavena
nová radnice, tělocvična či zřízena veřejná knihovna. - 175. výr. narození
RANK, Josef - spisovatel
* 10. 06. 1816 – Chalupy (okr. Domažlice)
+ 27. 03. 1896 - Vídeň
Místa působení: Vídeň, Domažlicko, Klatovy
Anotace: Působil jako spisovatel, politik a novinář. - 195. výr. narození
MARKL, Jaroslav doc., PhDr. - národopisec
* 14. 06. 1931 - Dvůr Králové nad Labem
+ 28. 12. 1985
Místa působení: Domažlice, Chodsko
Anotace: Odborný pracovník Etnografického ústavu ČSAV v Praze, na
Chodsku se věnoval soupisu dochovaných nástrojů vesnických muzik.
- 80. výr. narození
36
FELIX, Martin - učitel
* 15. 06. 1811 – Osvračín (okr. Domažlice)
+ 10. 01. 1857 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitel a autor romanticky laděných akvarelů. - 200. výr. narození
PAROUBEK, Jaroslav Ing. arch., CSc. - architekt
* 16. 06. 1921 - Domažlice
+ 26. 09. 1997 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Projektant a pedagog, autor odborných článků a vysokoškolských
učebnic pro studenty architektury. - 90. výr. narození
VOTLUČKA, Jaroslav - malíř
* 12. 05. 1913 - Plzeň
+ 16. 06. 1996 - Plzeň
Místa působení: Domažlice, Plzeň
Anotace: Malíř, grafik, sochař a keramik. - 15. výr. úmrtí
FRIŠHOLZ, Jiří - hudebník
* 17. 06. 1896 – Trhanov (okr. Domažlice)
+ 20. 12. 1977
Místa působení: Trhanov
Anotace: Klarinetista, roku 1945 byl ve volbách zvolen prvním poválečným
starostou Domažlic. - 115. výr. narození
PRAŽÁK, Albert - profesor
* 11. 06. 1880 – Chroustovice (okr. Chrudim)
+ 19. 06. 1956 - Praha
Místa působení: Praha, Chodsko, Mrákov, Klenčí p. Čerchovem, Postřekov
Anotace: Literární historik, profesor univerzit v Bratislavě a Praze, organizátor kulturního a vědeckého života. - 55. výr. úmrtí
ŠAMBERGER, Ondřej – stíhací pilot
* 21. 06. 1916 – Blovice (okr. Plzeň-jih)
+ 09. 02. 1945 – kanál La Manche
Místa působení: Domažlice, Anglie
Anotace: Pilot československé 312. stíhací perutě RAF, sestřelen nad kanálem La Manche. - 95. výr. narození
37
VODŇANSKÝ Z URAČOVA, Nathanel - spisovatel
* 03. 07. 1563 - Domažlice
+ 21. 06. 1621 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Spisovatel, politik a stavovský direktor. Po bělohorské porážce
byl jedním z 27 českých pánů a měšťanů popravených při exekuci na
Staroměstském náměstí. - 390. výr. úmrtí
KUBA, Jaroslav - učitel
* 29. 12. 1903 - Janovice nad Úhlavou (okr. Klatovy)
+ 22. 06. 1976 - Plzeň
Místa působení: Domažlice, Prapořiště, Mlýneček (okr. Domažlice)
Anotace: Učitel a knihovní inspektor, ředitel krajské knihovny v Plzni.
- 35. výr. úmrtí
BANÉR, Johan - vojevůdce
* 23. 06. 1596 – Djursholm (Švédsko)
+ 10. 05. 1641 - Halberstadt (Německo)
Anotace: Švédský vojevůdce ve Třicetileté válce, vrchní velitel švédské
armády mezi léty 1631-1641. Mj. obsadil i Domažlice. - 415. výr. narození
KUPILÍK, Václav - hudebník
* 24. 06. 1946 – Spáňov (okr. Domažlice)
+ 24. 08. 2001 - Domažlice
Místa působení: Spáňov, Mrákov
Anotace: Tanečník a zpěvák Mrákovského národopisného souboru, roku
1978 založil dudáckou muziku tohoto uskupení. - 65. výr. narození
MASOPUST, Josef - spisovatel
* 20. 10. 1885 - Domažlice
+ 24. 06. 1961 - Domažlice
Anotace: Regionální historik, zabýval se například požáry Domažlic.
- 50. výr. úmrtí
RIES, Achác - malíř
* 27. 06. 1736 – Hostouň (okr. Domažlice)
+ 31. 12. 1770 - Hostouň
Místa působení: Hostouň
Anotace: Malíř činný v letech 1763-1770, syn Josefa Riese.
- 275. výr. narození
38
ŠTURM, Václav - teolog
* 04. 04. 1533 - Horšovský Týn
+ 27. 06. 1601 - Olomouc
Místa působení: Praha
Anotace: Teolog, kazatel a jezuita. Autor polemik zaměřených proti Jednotě
bratrské. - 410. výr. úmrtí
FASTR, Petr - revolucionář
* 29. 06. 1801 - Domažlice
+ 19. 11. 1868 - Praha-Břevnov
Místa působení: Praha
Anotace: Český vlastenec, místopředseda Svatováclavského výboru a člen
Národního výboru v revolučním roce 1848. - 210. výr. narození
HALÍK, Miroslav Dr. - literární historik
* 30. 06. 1901 - Domažlice
+ 05. 08. 1975 - Praha
Místa působení: Domažlice, Praha, Malé Svatoňovice, Strž
Anotace: Literární historik a knihovník. Specializoval se na studium Karla
Čapka, podílel se na regionální muzejní činnosti. - 110. výr. narození
PSŮTKOVÁ, Zdeňka - spisovatelka
* 30. 07. 1929 – Trhanov (okr. Domažlice)
+ 30. 06. 2001 - Praha
Anotace: Spisovatelka a profesionální překladatelka, působila i jako
tajemnice Klubu překladatelů. - 10. výr. úmrtí
ČERVENEC
BOŽAN, Jan Josef P. - duchovní
* 1643 - Frýdek Místek
+ 01. 07. 1716 - Chroustovice (okr. Chrudim)
Místa působení: Úboč u Domažlic, Kdyňsko
Anotace: Duchovní, básník, sběratel lidových písní a autor kancionálu
Slavíček rajský. - 295. výr. úmrtí
HAVLOVIC, Jan - strojní zámečník
* 02. 07. 1926 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ 17. 05. 1945 – Folmava (okr. Domažlice)
Místa působení: Folmava
Anotace: Strojní zámečník, zákeřně zastřelen na Folmavě při vyčišťování
Chodska od nacistů. - 85. výr. narození
39
GLEISNER, Josef - hudebník
* 23. 07. 1850 – Nemanice (okr. Domažlice)
+ 06. 07. 1926 – Kaznějov (okr. Plzeň-sever)
Místa působení: Kaznějov
Anotace: Účetní chemické továrny v Kaznějově. Založil hornickou kapelu,
pořádal koncerty lidové hudby k dobročinným účelům. - 85. výr. úmrtí
KŮSTOVÁ, Anna - chalupnice
* 07. 07. 1871 - Česká Kubice (okr. Domažlice)
+ 01. 05. 1945 - Česká Kubice
Místa působení: Česká Kubice
Anotace: Chalupnice, zabita dělostřeleckým granátem při ostřelování České
Kubice. - 140. výr. narození
RAIS, Karel Václav - spisovatel
* 04. 01. 1859 - Lázně Bělohrad (okr. Jičín)
+ 08. 07. 1926 - Praha
Místa působení: Kdyňsko
Anotace: Spisovatel, představitel realismu a tzv. venkovské prózy. Do okolí
Kdyně umístil děj povídky Domov. - 85. výr. úmrtí
VACEK, Bohumil doc. - docent lékařské fakulty
* 09. 07. 1871 – Hostouň (okr. Domažlice)
+ 20. 07. 1965 - Mariánské Lázně
Místa působení: Domažlice, Praha, Vídeň, Brno, Mariánské Lázně
Anotace: Lékař a autor odborných publikací, patřil mezi spoluzakladatele
brněnské lékařské fakulty. - 140. výr. narození
FLORIAN, Jakub - purkmistr
* 28. 11. 1804 - Domažlice
+ 10. 07. 1876 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: První purkmistr královského města Domažlic. Člen c. k. okresní
školní rady, delegát c. k. zemědělské rady pro České království a dalších
institucí. - 135. výr. úmrtí
TYL, Josef Kajetán - herec
* 04. 02. 1808 - Kutná Hora
+ 11. 07. 1856 - Plzeň
Místa působení: Praha, Domažlice, Plzeň
Anotace: Herec, dramatik, spisovatel a národní buditel. Zakladatel novodobé české povídky ze současnosti. - 155. výr. úmrtí
40
BITTNER, Bartoloměj - novinář
* 12. 07. 1861 – Milavče (okr. Domažlice)
+ 02. 05. 1912 – Chicago (USA)
Místa působení: USA
Anotace: Novinář působící ve Spojených státech. - 150. výr. narození
BUBENÍČEK, Jindřich - malíř
* 13. 07. 1856 - Kšely (okr. Kolín)
+ 09. 08. 1935 – Svratka (okr. Žďár nad Sázavou)
Místa působení: Domažlice
Anotace: Malíř-akvarelista, roku 1934 se usídlil v Domažlicích. Působil i
na Babyloně. - 155. výr. narození
ERET, Jiří - hudebník
* 13. 07. 1891 – Havlovice (okr. Domažlice)
+ 19. 06. 1969 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Syn kameníka, přes špatný zrak ovládal hru na klavír, housle,
fagot, harmonium a varhany. Od roku 1921 činný ve vlastní hudební škole.
- 120. výr. narození
TOMAN, Jan - učitel
* 11. 10. 1907 - Cerhonice (okr. Písek)
+ 14. 07. 1996 - Mirovice (okr. Písek)
Místa působení: Chodsko
Anotace: Učitel a historik, mj. zpracoval životopis reformního kněze
P. M. Paidara z Draženova. - 15. výr. úmrtí
KLEMENT, Antonín Dr. - lékař
* 15. 07. 1801 - Brandýs nad Labem
+ 12. 12. 1860 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Lékař, jmenován městským fyzikem, jeho pacientkou byla i
Božena Němcová. - 210. výr. narození
HOLAKOVSKÝ, Břetislav - sochař
* 18. 07. 1926 – Předlice (nyní městská část Ústí nad Labem)
Místa působení: Domažlice, Plzeň
Anotace: Sochař, propagační výtvarník a učitel. - 85. výr. narození
41
HOLUB, Karel - turista
* 19. 07. 1921 - Olomouc
+ 21. 11. 1994 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Dlouholetý funkcionář domažlických turistů, v roce 1974 byl
jedním z pořadatelů dálkového etapového pochodu Krajem strážců hranic.
- 90. výr. narození
KUŽELKA, František - stavitel
* 04. 12. 1903 - Klenčí pod Čerchovem
+ 19. 07. 1986 - Erlangen u Norimberka (Německo)
Místa působení: Klenčí pod Čerchovem, Domažlice
Anotace: Stavební podnikatel a politik. Budoval objekty převážně průmyslového a veřejně prospěšného charakteru. - 25. výr. úmrtí
KOHOUT, Josef - turista
* 20. 07. 1941 - Domažlice
+ 14. 04. 1992 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Turista, věnoval se studiu historie Čerchova. - 70. výr. narození
HÖTZEL, Jiří Prof., JUDr. - právník
* 10. 09. 1874 – Stanětice (okr. Domažlice)
+ 21. 07. 1961 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Univerzitní profesor a sekční šéf Ministerstva vnitra, významně
přispěl k vytvoření celkové koncepce čsl. správního práva a vypracoval
naši první ústavu. - 50. výr. úmrtí
KOUKL, Josef - autor odborných publikací
* 21. 07. 1886 – Staňkov (okr. Domažlice)
+ 19. 06. 1942 - Staňkov
Místa působení: Praha
Anotace: Profesor nauky o výživě a krmení hospodářských zvířat na ČVUT
v Praze. - 125. výr. narození
PEK, Bedřich MUDr. - lékař
* 22. 07. 1926 - Domažlice
+ 19. 09. 1980 - Wolfsburg (Německo)
Místa působení: NSR
Anotace: Lékař-internista, po únorovém převratu v roce 1948 pronásledován
komunisty. Roku 1969 emigroval do tehdejšího Západního Německa.
- 85. výr. narození
42
LENZ, Jakob - kněz
* 23. 07. 1801 – Němětice (okr. Strakonice)
+ 15. 08. 1963 – Hostouň (okr. Domažlice)
Místa působení: Hostouň
Anotace: Děkan v Hostouni, autor četných záznamů o dění v tamní farnosti.
- 210. výr. narození
MATHAUSER, Josef - malíř
* 24. 07. 1846 – Staňkov (okr. Domažlice)
+ 10. 01. 1917 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Malíř historických i žánrových maleb a oltářních obrazů.
- 165. výr. narození
HEJNÝ, Václav - vlastivědný pracovník
* 27. 07. 1921 - Radnice
+ 12. 03. 1986 - Plzeň
Místa působení: Chodsko, Plzeň, Radnice, Klatovsko
Anotace: Vlastivědný pracovník a odborný publicista. Člen Baarovy společnosti a Sdružení chodského národopisu. - 90. výr. narození
ŠAMBERGROVÁ, Kateřina - politický vězeň
* 27. 07. 1891 – Borovy (okr. Plzeň-jih)
+ 09. 08. 1945 – Praha-Bohnice
Místa působení: Domažlice, Praha-Bohnice
Anotace: Žena dělníka z Domažlic, zatčena 17. 9. 1941. - 120. výr. narození
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel - spisovatel
* 31. 10. 1821 – Borová (okr. Havlíčkův Brod)
+ 29. 07. 1856 - Praha
Místa působení: Praha, Rýzmberk, Mrákov, Klenčí pod Čerchovem
Anotace: Spisovatel, básník, politik a novinář. Roku 1848 se údajně účastnil
velkého shromáždění lidu pod hradem Rýzmberkem. - 155. výr. úmrtí
HESOVÁ, Eva - pěvkyně
* 29. 07. 1931 - Plzeň
+ 21. 12. 1994 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Pěvkyně pěveckého sboru Čerchovan a od roku 1955 členka
Chodského tria. - 80. výr. narození
43
ŠLAIS, Jaroslav RNDr., DrSc. - biolog
* 09. 06. 1922 - Kdyně
+ 29. 07. 1991 - Plzeň
Místa působení: Domažlice, Plzeň
Anotace: Biolog, specialista na parazitologii. V 70. letech vybudoval ve
Fakultní nemocnici v Plzni moderní pracoviště pro elektronovou mikroskopii. - 20. výr. úmrtí
JIŘÍK, Václav - právník
* 30. 07. 1856 – Malonice (okr. Domažlice)
+ 28. 02. 1932 - Praha
Místa působení: Vídeň, Pula, Praha
Anotace: Generální námořní komisař, první generální ředitel Československé
plavby dunajské a sekční šéf Ministerstva vnitra. - 155. výr. narození
KUBAŠTA, Josef P. - duchovní
* 31. 07. 1876 - Dvory
+ 04. 11. 1940 – Milavče (okr. Domažlice)
Místa působení: Milavče
Anotace: Farář, vikář a biskupský notář působící převážně v Milavčích.
- 135. výr. narození
RÁDL, Matěj - starosta
* 31. 07. 1876 - Domažlice
+ 18. 08. 1945 - Plzeň
Místa působení: Domažlice
Anotace: Od 17. 12. 1935 do 12. 2. 1939 starosta Domažlic.
- 135. výr. narození
SRPEN
PAVLÍČEK, Josef - středoškolský profesor
* 01. 08. 1881
+ 24. 05. 1941 - Pardubice
Místa působení: Domažlice, Klatovy
Anotace: Středoškolský profesor matematiky a fyziky na reálném gymnáziu
v Klatovech a Domažlicích. - 130. výr. narození
44
SVAČINA, Josef - učitel
* 01. 08. 1861 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 18. 11. 1937 - Domažlice
Místa působení: Lštění u Domažlic, Kanice (okr. Domažlice)
Anotace: Učitel a hudebník, činný i jako sokol a hasič. - 150. výr. narození
BÖHM, Vladimír MUDr. - lékař
* 03. 08. 1906 - Kdyně
+ 15. 12. 1985 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Flossenbürg
Anotace: Domažlický lékař, grafik a fotograf, za 2. světové války vězněn
v nacistickém koncentračním táboře Flossenbürg. - 105. výr. narození
LINDMAJER, Václav - lékárník
* 04. 08. 1921 - Kdyně
+ 20. 07. 2002 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Lékárník domažlické městské lékárny U Zlatého jelena, později se
stává okresním lékárníkem. - 90. výr. narození
HERKLOC, Jaroslav - podplukovník
* 05. 08. 1891 - Stradonice u Zlonic (okr. Kladno)
+ 21. 08. 1943 – Vratislav (Polsko)
Místa působení: Domažlice
Anotace: Důstojník, spolu s pplk. Suchardou se zúčastnil úředního aktu předání podhaltravského Chodska nacistickému Německu. Zapojen do odboje,
zatčen gestapem. Zemřel ve vězeňské nemocnici. - 120. výr. narození
VOGELTANZ, Stanislav - malíř
* 07. 08. 1926 – Postřekov (okr. Domažlice)
Místa působení: Postřekov, Draženov, Klenčí pod Čerchovem
Anotace: Malíř zaměřující se na portréty a grafické listy, zemědělec.
- 85. výr. narození
HANA, Otomar - ekonom
* 29. 05. 1927 - Domažlice
+ 08. 08. 2006 - Plzeň
Místa působení: Domažlice
Anotace: Ekonom, ředitel kůru a člen pěveckého sboru Čerchovan. Zabýval
se mj. regionální historií se zaměřením na církevní objekty a osobnosti.
- 5. výr. úmrtí
45
BOZDĚCH, Vladimír - básník
* 07. 02. 1928 – Hostouň (okr. Domažlice)
+ 10. 08. 1991 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Český básník, překladatel francouzské a italské literatury. Je také
autorem řady odborných prací o českém jazyce. - 20. výr. úmrtí
ŠETELÍK, Jaroslav - malíř
* 10. 08. 1881 - Tábor
+ 12. 12. 1955 - Praha
Místa působení: Chodsko, Domažlice, Klenčí pod Čerchovem, Hadrovec
Anotace: Malíř-akvarelista, ilustrátor knihy J. Vrby Chodsko pod Haltravou.
- 130. výr. narození
KUBELÍK, Rafael - dirigent
* 29. 06. 1914 – Býchory (okr. Kolín)
+ 11. 08. 1996 - Luzern (Švýcarsko)
Místa působení: Domažlicko, Klatovsko, Plzeň
Anotace: Světoznámý český dirigent, hudební skladatel a houslista. Pobýval
a koncertoval mj. i na Domažlicku. - 15. výr. úmrtí
RANDA, Hippolyt P. - historik
* 13. 08. 1836 - Domažlice
+ 29. 03. 1896 - Domažlice
Místa působení: Kout na Šumavě
Anotace: Působil jako osobní kaplan a správce stadionského archivu v Koutě
na Šumavě. - 175. výr. narození
NĚMEC, Jaroslav - tajemník
* 21. 04. 1915 - Velká Galanta (Slovensko)
+ 15. 08. 1981 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Tajemník Okresního výboru KSČ v Domažlicích. - 30. výr. úmrtí
PIVOŇKA, Josef - hudebník
* 03. 03. 1901 – Zahořany (okr. Domažlice)
+ 15. 08. 1931 - Domažlice
Místa působení: Zahořany
Anotace: Působil jako klarinetista a trumpetista. - 80. výr. úmrtí
46
TAUEROVÁ, Marie PhDr. - knihovnice
* 15. 08. 1896 - Plzeň
+ 1981
Místa působení: Plzeň, Klenčí pod Čerchovem
Anotace: Doktorka filozofie, knihovnice, sochařka a překladatelka
z perštiny. - 115. výr. narození, na rok 2011 také připadá 30. výr úmrtí
ZÁVACKÝ, Jan - sbormistr
* 16. 08. 1936
+ 23. 09. 2008 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Sbormistr Čerchovanu v letech 1978-1992. - 75. výr. narození
BURŠÍKOVÁ, Růžena - řemeslnice
* 17. 08. 1921
Místa působení: Díly (okr. Domažlice)
Anotace: Pravděpodobně poslední výrobce tradičních třásní k chodským
šátkům. - 90. výr. narození
KRÁL, František Boleslav - učitel
* 18. 08. 1866 - Čížkov
+ 20. 04. 1901 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Pelhřimov, Soběslav, Přeštice
Anotace: Učitel, knihovník a básník, soustředil se na studium Komenského.
- 145. výr. narození
BERAN, Jan P. - administrátor
* 26. 02. 1750 - Domažlice
+ 19. 08. 1806 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: V Domažlicích působil jako administrátor a později jako děkan.
- 205. výr. úmrtí
JIRÁSEK, Alois - spisovatel
* 23. 08. 1851 – Hronov (okr. Náchod)
+ 12. 03. 1930 - Praha
Místa působení: Chodsko, Domažlice, Trhanov, Praha
Anotace: Prozaik a dramatik, autor historických povídek, románů a
cyklických románových kronik z českých dějin. - 160. výr. narození
47
KOŤANOVÁ, Ludmila - knihovnice
* 26. 03. 1904 – Blížejov (okr. Domažlice)
+ 23. 08. 2001 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Knihovnice, působila mj. v Muzeu J. Jindřicha a jako pokladní
městského kina. Dlouholetá členka Klubu českých turistů a pěveckého
spolku Čerchovan. - 10. výr. úmrtí
MILOTA, Ludvík - předseda obecní správní komise
* 23. 08. 1871 - Domažlice
+ 12. 10. 1936 - Klenčí pod Čerchovem
Místa působení: Domažlice
Anotace: Továrník a majitel kruhové cihelny, předseda obecní správní
komise. - 140. výr. narození
KUPILÍK, Václav - hudebník
* 24. 06. 1946 – Spáňov (okr. Domažlice)
+ 24. 08. 2001 - Domažlice
Místa působení: Spáňov, Mrákov
Anotace: Tanečník a zpěvák Mrákovského národopisného souboru, roku
1978 založil dudáckou muziku tohoto uskupení. - 10. výr. úmrtí
TIKAL, Oldřich MUDr. - lékař
* 25. 08. 1926 - Starý Plzenec (okr. Plzeň-město)
+ 12. 03. 2010 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Lékař, politický vězeň, publicista z oboru moderních regionálních
dějin a výtvarník. - 85. výr. narození
REČEK, Karel - ředitel gymnázia
* 26. 08. 1891 – Mlečice (okr. Rokycany)
+ 02. 09. 1969 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Středoškolský pedagog a ředitel domažlického gymnázia.
- 120. výr. narození
KAPIC, Jiří - zpěvák
* 27. 08. 1931 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ 19. 06. 2010
Místa působení: Postřekov
Anotace: Dlouholetý člen Národopisného souboru Postřekov a sólista
Konrádyho dudácké muziky. - 80. výr. narození
48
PELIKÁN, Jiří - spisovatel
* 20. 11. 1923 - Spálené Poříčí (okr. Plzeň-jih)
+ 27. 08. 1996 - Plzeň
Místa působení: Poběžovice (okr. Domažlice)
Anotace: Působil jako učitel a dobrovolný knihovník, věnoval se také ochotnickému divadlu. - 15. výr. úmrtí
AOYAMA, Mitsuko - hraběnka
* 07. 07. 1874 - Tokio
+ 28. 08. 1941 - Mödling (Rakousko)
Místa působení: Poběžovice, Pivoň (okr. Domažlice), Vídeň
Anotace: Hraběnka japonského původu žijící na počátku 20. století v Poběžovicích. - 70. výr. úmrtí
HAHN, Arnold PhDr. - spisovatel
* 28. 08. 1881 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 28. 06. 1963 - Londýn
Místa působení: Koloveč, Londýn
Anotace: Spisovatel a vystudovaný fyzikální chemik, od roku 1939 žil ve
Velké Británii. - 130. výr. narození
VOLFÍK, Jiří - politický vězeň
* 29. 08. 1911 – Postřekov (okr. Domažlice)
Místa působení: Poběžovice (okr. Domažlice)
Anotace: Nájemce chaty na Čerchově, politický vězeň a trenér kopané.
- 100. výr. narození
NINGER, František MUDr., DrSc. - lékař
* 31. 08. 1886 – Doksany (okr. Litoměřice)
+ 31. 05. 1966 - Praha
Místa působení: Domažlice, Brno
Anotace: Lékař krčního a ušního lékařství na univerzitě v Brně, kde založil a
vedl kliniku ORL. Činný také jako prozaik, básník a laický teolog.
- 125. výr. narození
PUGNAROVÁ, Eliška - politický vězeň
* 31. 08. 1886 - Domažlice
+ Osvětim
Místa působení: Osvětim
Anotace: Manželka advokáta J. Pugnara, popravena v Osvětimi neznámo
kdy. - 125. výr. narození
49
ZÁŘÍ
SPAZIEROVÁ, Míla - zpěvačka
* 01. 09. 1901 - České Budějovice
+ 27. 08. 1953 - České Budějovice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Zpěvačka a šansoniérka, vynikala i v malování a literární tvorbě.
- 110. výr. narození
MACH, Miroslav Ing. - starosta
* 02. 09. 1966
Místa působení: Domažlice
Anotace: Od listopadu 2006 ve funkci starosty Domažlic. Absolvent
Gymnázia Jindřicha Šimona Baara a ČVUT-fakulty pozemního stavitelství.
- 45. výr. narození
HOFMAN, Karel - pedagog
* 03. 09. 1926 - Vranov (okr. Rokycany)
Místa působení: Domažlice, Horšovský Týn, Rokycany, Plzeň
Anotace: Učitel, v letech 1955-1957 byl členem jazykové komise při
Výzkumném ústavu pedagogickém. - 85. výr. narození
MAYER, Josef - učitel
* 03. 09. 1816
+ 17. 07. 1897 - Domažlice
Místa působení: Kdyně, Domažlice
Anotace: Mezi léty 1853 až 1882 učil v Domažlicích na dívčí škole.
- 195. výr. narození
FRIČ, František - úředník
* 04. 09. 1881 - Kunvald (okr. Ústí nad Orlicí)
+ 13. 09. 1947 - Horšovský Týn
Místa působení: Horšovský Týn, Plzeň
Anotace: Správce muzea a městského archivu v Horšovském Týně.
- 130. výr. narození
FORST, František PhDr. - středoškolský profesor
* 23. 11. 1900 - Svobodné Dvory u Hradce Králové
+ 07. 09. 1981 - Nymburk
Místa působení: Domažlice, Nymburk
Anotace: Středoškolský profesor v Domažlicích a okresní archivář
v Nymburku. - 30. výr. úmrtí
50
PLACHÝ, Jiří Ing. - autor odborných publikací
* 07. 09. 1901 - Plzeň
+ 13. 05. 1968 – Šťáhlavy (okr. Plzeň-město)
Místa působení: Domažlice, Šťáhlavsko, Podkarpatská Rus
Anotace: Působil jako lesník a správce městských lesů. - 110. výr. narození
ROZSYPAL, Antonín JUDr. – zemský prezident Podkarpatské Rusi
* 07. 09. 1866 - Domažlice
+ 30. 04. 1937 - Praha
Místa působení: Podkarpatská Rus
Anotace: Mezi léty 1933 až 1935 zemský prezident Podkarpatské Rusi.
- 145. výr. narození
TAUBER, Josef - fotograf
* 07. 09. 1921 - Domažlice
+ 17. 12. 1998 - USA
Anotace: Fotograf, v roce 1949 odešel do zahraničí, nejprve do Anglie,
posléze žil v USA. - 90. výr. narození
WRBA, Heinrich – vědecký pracovník
* 14. 02. 1922 - Holýšov
+ 07. 09. 2001 - Vídeň
Místa působení: Heidelberg (Německo)
Anotace: Rakouský lékař, onkolog. Za 2. světové války sloužil u německého
ponorkového loďstva. - 10. výr. úmrtí
ŠTICHA, Václav - starosta
* 22. 01. 1875 - Domažlice
+ 08. 09. 1961 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil jako lakýrnický mistr a starosta Domažlic. - 50. výr. úmrtí
POSPÍŠIL, Antonín P. - děkan
* 09. 09. 1886 - Praha
Místa působení: Klenčí pod Čerchovem, Terezín
Anotace: Osobní děkan a biskupský notář v Klenčí. Zatčen gestapem 27. 10.
1944, nezvěstný. - 125. výr. narození
KRAUS, Karel - úředník
* 10. 09. 1911 – Prapořiště (okr. Domažlice)
+ 04. 10. 1942 - Berlín
Místa působení: Praha, Berlín
Anotace: Úředník Ministerstva národní obrany, zatčen 23. 6. 1939, popraven.
- 100. výr. narození
51
BURŠÍK, Josef - čestný občan Domažlic
* 11. 09. 1911 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ 30. 06. 2002 - Londýn (Velká Británie)
Anotace: Československý důstojník, účastník válečného odboje, příslušník
čsl. zahraniční armády. Dne 28. října 2005 vyznamenán in memoriam
prezidentem republiky Řádem Bílého lva. - 100. výr. narození
WIMMER, František - dudák
* 11. 09. 1891 - Domažlice
+ 11. 03. 1981 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Dudák a klarinetista, hrál s Frišholcovou kapelou.
- 120. výr. narození
KRČMA, Václav P. - kněz
* 23. 09. 1768 – Chrastavice (okr. Domažlice)
+ 13. 09. 1846 – Křakov (okr. Domažlice)
Místa působení: Horšovský Týn, Semněvice, Křakov
Anotace: Kněz, působil v Semněvicích, Horšovském Týně a Křakově.
- 165. výr. úmrtí
KOCOUREK, František Dr. - spisovatel
* 14. 09. 1901 - Praha
+ 13. 05. 1942 - Osvětim
Místa působení: Praha, Domažlice, Terezín, Osvětim
Anotace: Český prozaik a reportér Čsl. rozhlasu, spojka protinacistického
odboje. Zatčen gestapem, zemřel v Osvětimi. - 110. výr. narození
KRESL, Ladislav RNDr. - středoškolský profesor
* 14. 09. 1911 - Domažlice
+ 02. 11. 1989 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Praha, Užhorod, Zlín
Anotace: Působil jako středoškolský profesor, botanik, přírodovědec a
dlouholetý okresní konzervátor ochrany přírody. - 100. výr. narození
PELNÁŘ, Jakub - stavitel
* 16. 09. 1906 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: V červnu 1946 zvolen předsedou Okresního národního výboru
v Domažlicích. - 105. výr. narození
52
ŠNOBR, Jan PhDr. - spisovatel
* 16. 09. 1901 - Klatovy
+ 01. 12. 1989 - Praha
Místa působení: Praha, Kout na Šumavě (okr. Domažlice)
Anotace: Spisovatel, básník a jazykovědec, působil mj. v Národní knihovně
v Praze. - 110. výr. narození
TITTELBACH, Vojtěch - malíř
* 30. 07. 1900 – Mutějovice (okr. Rakovník)
+ 16. 09. 1971 - Praha
Místa působení: Chodsko
Anotace: Malíř, kreslíř, grafik a restaurátor, ve svém díle se často inspiroval
náměty z Chodska. - 40. výr. úmrtí
ČÁP, Jan - učitel
* 17. 09. 1906 – Soběslav (okr. Tábor)
+ 09. 09. 1944 – Postřekov (okr. Domažlice)
Místa působení: Postřekov
Anotace: Učitel ve Starém Postřekově, zastřelen na postřekovské návsi při
zatýkání německým četníkem. - 105. výr. narození
ŠTĚPÁNEK, Zdeněk - herec
* 22. 09. 1896 - Tvoršovice u Bystřice (okr. Benešov)
+ 20. 06. 1968 - Praha
Místa působení: Praha, Chotiměř, Přívozec (okr. Domažlice)
Anotace: Působil jako herec, režisér a dramatik. - 115. výr. narození
REIMER, Karl - učitel
* 19. 05. 1873 – Poběžovice (okr. Domažlice)
+ 23. 09. 1951 – Lauingen (Německo)
Místa působení: Hostouň, Poběžovice, Praha, Pivoň
Anotace: Učitel a hudebník, podílel se na založení dobrovolných hasičských
sborů v Semněvicích, Vlkanově a Hvožďanech. - 60. výr. úmrtí
ŠTĚPÁN, Václav P. - administrátor
* 23. 09. 1921 - Branišov (okr. Pelhřimov)
+ 25. 01. 1982 - Vyšší Brod (okr. Český Krumlov)
Místa působení: Domažlice
Anotace: Od 16. 9. 1951 do 30. 6. 1953 působil v Domažlicích jako administrátor. - 90. výr. narození
53
VESELÝ, Jiljí P. - administrátor
* 24. 09. 1776 - Domažlice
+ 01. 10. 1826 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: V roce 1806 činný v Domažlicích jako administrátor, od téhož
roku až do 1. 10. 1826 pak působí jako děkan. - 235. výr. narození
KLÁŠTERSKÝ, Antonín - básník
* 25. 09. 1866 - Mirovice (okr. Písek)
+ 03. 10. 1938 - Praha
Místa působení: Chodsko, Klenčí pod Čerchovem, Havlovice
Anotace: Básník a překladatel, spolutvůrce tzv. žánru, jímž se měla česká
poezie na přelomu 80. a 90. let 19. století přiblížit všední skutečnosti.
- 145. výr. narození
KÖNIG, Václav - malíř
* 20. 01. 1936 - Mělník
+ 28. 09. 2001 - Kdyně
Místa působení: Kdyně
Anotace: Malíř, ve svých obrazech se většinou inspiroval krajinou okolí
města Kdyně. - 10. výr. úmrtí
HANIČINCOVÁ, Štěpánka - herečka
* 30. 09. 1931 – Kvíčovice (okr. Domažlice)
+ 27. 10. 1999 - Praha
Místa působení: Děčín, Praha
Anotace: Autorka a moderátorka pořadů pro děti a mládež. V únoru roku
1999 uvedena do televizní Dvorany slávy. - 80. výr. narození
ŘÍJEN
VESELÝ, Jiljí P. - administrátor
* 24. 09. 1776 - Domažlice
+ 01. 10. 1826 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: V roce 1806 činný v Domažlicích jako administrátor, od téhož
roku až do 1. 10. 1826 pak působí jako děkan. - 185. výr. úmrtí
54
BÍLKOVÁ, Marie - etnografka
* 04. 10. 1886 - Domažlice
+ 02. 01. 1981 - Domažlice
Místa působení: Mrákov
Anotace: Etnografka, vlastivědná pracovnice a švadlena působící v Mrákově.
- 125. výr. narození
HERRMANN, František - předseda
* 04. 10. 1896 - Klatovy
+ 06. 12. 1955 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Přednosta finančního oddělení Okresního národního výboru
v Domažlicích. - 115. výr. narození
HAVEL, Václav - dramatik
* 05. 10. 1936 - Praha
Místa působení: Praha, Domažlice
Anotace: Český dramatik, esejista a politik, mluvčí Charty 77. Spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Poslední československý prezident a první hlava státu samostatné České republiky. - 75. výr. narození
PAROUBKOVÁ, Vlasta - učitelka
* 05. 10. 1926 - Domažlice
+ 11. 12. 2003 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitelka s aprobací český jazyk a dějepis. Pořadatelka řady besed o
Chodsku, vynikala hlubokými znalostmi z oblasti regionálních dějin.
- 85. výr. narození
POMAHAČ, Jiří - učitel
* 29. 02. 1904 – Žinkovy (okr. Plzeň-jih)
+ 05. 10. 1981 - Praha
Místa působení: Horšovský Týn, Meclov (okr. Domažlice), Písek
Anotace: Učitel a hudební skladatel. V Horšovském Týně vznikly jeho
Chodské tance a roku 1928 tu měla premiéru jedna z jeho operet - Bílé
chryzantémy. - 30. výr. úmrtí
KAŇKOVSKÝ, Václav - herec
+ 08. 10. 1931 - Domažlice
Anotace: Působil jako divadelní herec. - 80. výr. úmrtí
55
PIVOŇKA, Josef - strojník
* 09. 10. 1896 – Újezd (okr. Domažlice)
+ 16. 05. 1944 - Natzweiler II (Francie)
Místa působení: Domažlice, Natzweiler II
Anotace: Strojník a topič v domažlické elektrárně. Zatčen 23. 6. 1943, zemřel v nacistickém koncentračním táboře Natzweiler II. - 115. výr. narození
KAFTAN, Jan Ing., Dr. - autor odborných publikací
* 11. 10. 1841 - Praha
+ 22. 04. 1909 - Praha
Místa působení: Praha, Česká Kubice (okr. Domažlice)
Anotace: Specialista na splavňování řek, podílel se na řešení zásobování
Prahy pitnou vodou. Byl také poslancem Českého sněmu a Říšské rady.
- 170. výr. narození
FELIX, Emil PhDr. - literární kritik
* 23. 11. 1889 – Koloveč (okr. Domažlice)
+ 12. 10. 1956 - Plzeň
Místa působení: Domažlice, Plzeň
Anotace: Historik, folklorista a regionalista, patřil mezi významné znalce
Domažlic a Chodska. - 55. výr. úmrtí
MILOTA, Ludvík - předseda obecní správní komise
* 23. 08. 1871 - Domažlice
+ 12. 10. 1936 - Klenčí pod Čerchovem
Místa působení: Domažlice
Anotace: Továrník a majitel kruhové cihelny, předseda obecní správní
komise. - 75. výr. úmrtí
BÍLEK, František - sochař
* 06. 11. 1872 - Chýnov (okr. Tábor)
+ 13. 10. 1941 - Chýnov
Místa působení: Domažlice
Anotace: Sochař a grafik, patřil k nejvýznamnějším představitelům symbolistické generace. Tvořil dřevěné plastiky a dřevoryty. - 70. výr. úmrtí
KOLAŘÍK, Matěj P. - biskupský rada
* 15. 10. 1891 – Putim (okr. Písek)
+ 09. 10. 1949 – Sedlice (okr. Strakonice)
Místa působení: Sedlice, Domažlice
Anotace: Biskupský rada a děkan, v době svého domažlického působení
zpracoval podrobný materiál o církevních objektech náležejících do domažlické duchovní správy. - 120. výr. narození
56
SOKOL, Václav - tvůrce modelů hub
* 13. 12. 1914 - Homberg-Hocheid (Německo)
+ 15. 10. 2001 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Mykolog a tvůrce obsáhlé sbírky modelů hub. - 10. výr. úmrtí
JIROUŠ, Antonín - hudebník
* 30. 04. 1925 - Horní Růžodol (nyní městská část Liberce)
+ 17. 10. 1986 - Norimberk
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitel houslové hry na domažlické LŠU. - 25. výr. úmrtí
PRAŽÁK, Josef - hudebník
* 05. 06. 1919 - Domažlice
+ 17. 10. 1991 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Violoncellista, člen Symfonického orchestru Čsl. rozhlasu, profesor
AMU a zakladatel Pražákova kvarteta. - 20. výr. úmrtí
ŠALOUN, Ladislav - sochař
* 01. 08. 1870 - Praha
+ 18. 10. 1946 - Praha
Místa působení: Výhledy (okr. Domažlice)
Anotace: Jeden z nejvýraznějších představitelů českého secesního sochařství,
autor pomníku J. Š. Baara na Výhledech. - 65. výr. úmrtí
KEIL, Ota - majitel tkalcovny
* 21. 10. 1911 - Kdyně
+ 09. 02. 1945 – Buchenwald (Německo)
Místa působení: Kdyně, Buchenwald
Anotace: Majitel tkalcovny, zemřel v nacistickém koncentračním táboře
Buchenwald. - 100. výr. narození
BLÄTTERBAUER, Severin - hudebník
* 23. 10. 1801 – Vodňany (okr. Strakonice)
+ 26. 01. 1892 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Působil jako varhaník, kapelník, sbormistr a ředitel kůru.
Zakladatel ženského pěveckého spolku Jitka. - 210. výr. narození
57
SCHÜLLER, Karel - malíř
* 13. 06. 1852 - Domažlice
+ 23. 10. 1901 – Vídeň (Rakousko)
Místa působení: Domažlice, Vídeň, Jeseník
Anotace: Malíř fresek a podobizen působící mj. ve Vídni, dvorní malíř
Habsbursko-lotrinské dynastie. - 110. výr. úmrtí
HOFMEISTER, Alexander - opat
* 26. 02. 1891 - Domažlice
+ 24. 10. 1966 – Metten (Německo)
Místa působení: Metten
Anotace: Benediktýnský kněz a opat, zastánce zásad humanismu. Pronásledován nacisty, z vězení na svobodu se dostal až koncem 2. světové
války. - 45. výr. úmrtí
KOHOUT, Jiří - tesař
* 25. 10. 1926 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ 05. 05. 1945 – Otov (okr. Domažlice)
Místa působení: Otov
Anotace: Tesař, spolu s J. Berouškem, V. Gibfriedem, J. Krutinou a
J. Řezníčkem ubit SS-many u Otova při osvobozování Chodska.
- 85. výr. narození
BOROVIČKOVÁ, Julie - malířka
* 26. 10. 1906 - Mnichov
+ 22. 08. 1994 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Dcera českého malíře Josefa Mukařovského, činná jako amatérská
malířka. - 105. výr. narození
PICEK, Antonín - malíř
* 26. 10. 1861 - Nová Paka (okr. Jičín)
+ 21. 10. 1943 - Praha
Místa působení: Olomouc, Praha, Nová Paka
Anotace: Malíř a učitel kreslení, žák Pražské akademie. Autor obrazu Husité
u Domažlic. - 150. výr. narození
SEMRÁD, Stanislav Ing. arch. - architekt
* 29. 10. 1906 - Petrovice (okr. Hradec Králové)
Místa působení: Domažlice, Praha-Vokovice
Anotace: Projektant pozemních staveb působící v Praze-Vokovicích.
- 105. výr. narození
58
HAVLÍČEK BOROVSKÝ, Karel - spisovatel
* 31. 10. 1821 – Borová (okr. Havlíčkův Brod)
+ 29. 07. 1856 - Praha
Místa působení: Praha, Rýzmberk, Mrákov, Klenčí p. Čerchovem, Chodsko
Anotace: Spisovatel, básník, politik a novinář. Roku 1848 se údajně účastnil
velkého shromáždění lidu pod hradem Rýzmberkem. - 190. výr. narození
LISTOPAD
MUKAŘOVSKÝ, Josef - malíř
* 06. 04. 1851 – Mohuč (Německo)
+ 01. 11. 1921 - Klatovy
Místa působení: Domažlice
Anotace: Malíř, ilustrátor a portrétista, proslul jako autor čtyř řad chodských
pohlednic. - 90. výr. úmrtí
LAMMINGER Z ALBENREUTHU, Wolf Maxmilián - šlechtic
* 20. 11. 1634 - Chodský Újezd (okr. Tachov)
+ 02. 11. 1696 – Trhanov (okr. Domažlice)
Místa působení: Trhanov
Anotace: Šlechtic, majitel trhanovského panství a zámku. Jeho časté spory
s obyvateli chodských vesnic vyvrcholily roku 1693 otevřeným povstáním
Chodů. - 315. výr. úmrtí
PŘIBYLOVÁ, Eliška - učitelka
* 04. 11. 1866 – Čakovec (okr. České Budějovice)
+ 29. 03. 1947 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Spoluzakladatelka pěveckého sboru Čerchovan, spolupracovnice
Jindřicha Jindřicha. - 145. výr. narození
SCHLEISS, Antonín - zbrojíř RAF
* 04. 11. 1901 - Pasečnice (okr. Domažlice)
+ 03. 10. 1970 - Pasečnice
Místa působení: Anglie
Anotace: Účastník protifašistického odboje, zbrojíř 311. československé
bombardovací perutě britské RAF. - 110. výr. narození
59
VOLFÍK, Bohumil - geodet
* 04. 11. 1911 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ 29. 02. 1984
Anotace: Působil jako geodet a vědecko-výzkumný pracovník.
- 100. výr. narození
ERBEN, Karel Jaromír - spisovatel
* 07. 11. 1811 - Miletín (okr. Jičín)
+ 21. 11. 1870 - Praha
Místa působení: Praha, Chodsko, Domažlice
Anotace: Český historik, spisovatel, básník, překladatel a sběratel českých
lidových písní a pohádek. Několikrát studijně navštívil Chodsko.
- 200. výr. narození
ŠINDELÁŘ, Jan Ev. P. - administrátor
* 08. 11. 1851 - Domažlice
+ 26. 07. 1910 – Staňkov (okr. Domažlice)
Místa působení: Domažlice, Staňkov
Anotace: Roku 1889 a poté v roce 1900 působil v Domažlicích jako administrátor. - 160. výr. narození
FAHRNER, Josef - důstojník
* 09. 11. 1911
Místa působení: Domažlice
Anotace: Spoluzakladatel protinacistické odbojové skupiny Niva.
- 100. výr. narození
TRAUTTMANSDORFF, Karel Ferdinand - šlechtic
* 05. 09. 1845
+ 09. 11. 1921 - Horšovský Týn
Místa působení: Horšovský Týn
Anotace: Kníže, komoří a čestný rytíř Řádu maltézských rytířů. Nositel Řádu
Zlatého rouna a údajně nejlepší střelec své doby v Rakousku-Uhersku.
- 90. výr. úmrtí
LEO, Tomáš - autor latinských veršů
* 1551 - Domažlice
+ 11. 11. 1616 - Chrudim
Místa působení: Chrudim, Louny
Anotace: Správce školy a měšťan v Chrudimi, autor latinských veršů.
- 395. výr. úmrtí, na rok 2011 také připadá 460 výr. narození
60
BLÁHOVÁ, Věra - zpěvačka
* 12. 11. 1941 - Plzeň
+ 05. 06. 2010
Místa působení: Horní Bříza, Plzeň
Anotace: Interpretka lidových písní, manželka Zdeňka Bláhy. Spolupracovala s Konrádyho dudáckou muzikou a s programovým oddělením Chodských
slavností. - 70. výr. narození
MENZA, Heřman - malíř
* 12. 11. 1926 - Kdyně
+ 05. 01. 1975 – Osvračín (okr. Domažlice)
Místa působení: Horšovský Týn, Osvračín, Holýšov
Anotace: Akademický malíř, působil též jako kulturní pracovník v Holýšově.
- 85. výr. narození
TOMALA, Stanislav - ředitel hudební školy
* 12. 11. 1936 - Kamenice (Polsko)
+ 08. 01. 2009 - Plzeň
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitel a později ředitel domažlické LŠU. - 75. výr. narození
ANTOŠ, Stanislav - redaktor
* 13. 11. 1966
Místa působení: Domažlice
Anotace: Redaktor regionálních periodik, vedoucí Městského informačního
střediska a radní města Domažlic. - 45. výr. narození
HART, Gabriel - herec
* 13. 02. 1894 - Domažlice
+ 13. 11. 1961 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Činný jako herec a překladatel divadelních her. - 50. výr. úmrtí
MAERZ, Martin - učitel tělocviku
* 13. 11. 1831 - Domažlice
+ 27. 02. 1901 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Četník, policejní komisař a učitel tělocviku na domažlickém
gymnáziu. Podílel se na vzniku místní kopané. - 180. výr. narození
61
URBANOVÁ, Ludmila - učitelka
* 14. 09. 1914 - Domažlice
+ 13. 11. 2001 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Učitelka dějepisu, českého jazyka a literatury. - 10. výr. úmrtí
BOUDA, Cyril - malíř
* 14. 11. 1901 - Kladno
+ 29. 08. 1984 - Praha
Místa působení: Kdyně, Domažlice
Anotace: Malíř a ilustrátor, autor pamětní známky vydané k tisíciletému
výročí první písemné zmínky o Domažlicích. - 110. výr. narození
ZISCHKA, Virginie - učitelka
* 17. 11. 1876 - České Budějovice
+ 1955 - Lohr am Main (Německo)
Místa působení: Horšovský Týn, Terst, Vídeň
Anotace: Učitelka, dobrovolná sestra Červeného kříže a překladatelka.
- 135. výr. narození
MICHL, František - malíř
* 20. 11. 1901 - Domažlice
+ 04. 06. 1977 - Domažlice
Místa působení: Domažlice, Chodsko, Kolinec, Terezín, Flossenbürg
Anotace: Absolvent pražské Akademie výtvarných umění. Za 2. světové války vězněn nacisty, později pronásledován komunisty. - 110. výr. narození
VOJATZOGLU, Savvas - výtvarník
* 20. 11. 1936 - Piperia (Řecko)
Místa působení: Domažlice, Kout na Šumavě, Plzeň
Anotace: Keramik a návrhář, autor exteriérových plastik. Vystavuje keramické pohádkové postavy princezen, čertů či vodníků. - 75. výr. narození
ZÁHOŘ, Adam - zedník
* 20. 11. 1891 – Postřekov (okr. Domažlice)
+ březen 1945 – Ausbach (Německo)
Anotace: Pracoval jako zedník, zemřel v závěru 2. světové války ve středoněmeckém Ausbachu. - 120. výr. narození
62
ŠPILLAR, Karel - malíř
* 21. 11. 1871 - Plzeň
+ 07. 04. 1939 - Praha
Místa působení: Paříž, Pec pod Čerchovem, Praha
Anotace: Malíř, návrhář plakátů, sgrafit a obálek na časopisy. Na Chodsko
přivedl známé osobnosti výtvarného umění. - 140. výr. narození
HOLÝ, Matěj MUDr. - lékař
* 09. 10. 1859 - Domažlice
+ 26. 11. 1916 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Lékař působící na pražském Smíchově jako doktor chudých.
- 95. výr. úmrtí
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška - spisovatelka
* 18. 11. 1847 - Praha
+ 26. 11. 1926 - Praha
Místa působení: Česká Kubice (okr. Domažlice)
Anotace: Spisovatelka, básnířka, libretistka a překladatelka. Zasloužila se o
vznik prvního českého dívčího gymnázia Minerva a o možnost studia žen na
vysokých školách. - 85. výr. úmrtí
WEBER, Karel - hudební pedagog
* 06. 03. 1834 - Kdyně
+ 26. 11. 1911 - Kdyně
Anotace: Instrumentalista a hudební pedagog, propagátor české hudby
v zahraničí. - 100. výr. úmrtí
LORENC, František - kněz
* 31. 07. 1882 – Vránov (okr. Domažlice)
+ 28. 11. 1941
Místa působení: Hostouň
Anotace: Činný jako kaplan a děkan v Hostouni. Autor záznamů z hostouňské farnosti. - 70. výr. úmrtí
HAUSCHKONIUS, Tobiáš - autor latinských veršů
* Domažlice
+ 29. 11. 1661 – Drážďany (Německo)
Místa působení: Wittenberg, Drážďany, Rakovník, Teplice, Praha
Anotace: Rektor škol v Teplicích a Rakovníku, vydavatel díla Cechias od
Jana Campana Vodňanského. - 350. výr. úmrtí
63
MAŠEK, Jaroslav - malíř
* 04. 01. 1891 - Plzeň
+ 29. 11. 1926 – Postřekov (okr. Domažlice)
Místa působení: Postřekov, Domažlicko, Chodsko
Anotace: Malíř vesnických stavení, portrétů, krajin či lidí zachycených při
selské práci. - 85. výr. úmrtí
PROSINEC
BALBÍN, Bohuslav - historik
* 01. 12. 1621 - Hradec Králové
+ 29. 11. 1688 - Praha
Anotace: Český historik píšící latinsky, jezuita a představitel barokního
vlastenectví. Ve svém díle Miscellanea historica regni Bohemiae
(Rozmanitosti z historie Království českého) často zmiňuje místa na
Domažlicku. - 390. výr. narození
TŠÍDA, Emil - vlastivědný pracovník
* 13. 01. 1862 - Kdyně
+ 01. 12. 1926 - Plzeň
Místa působení: Kdyňsko, Plzeň
Anotace: Významný sokolský a vlastivědný pracovník, regionální historik
Kdyňska a Pošumaví. - 85. výr. úmrtí
VESELÝ-ŠTAINER, Karel - odbojář
* 02. 12. 1906
+ 26. 11. 1993 - Praha
Místa působení: Domažlice
Anotace: Důstojník dělostřelectva působící před válkou v Domažlicích,
posléze jedna z vůdčích osobností domácího protinacistického odboje.
- 105. výr. narození
KREUZ, Jakub - malíř pokojů
* 28. 10. 1910 – Díly (okr. Domažlice)
+ 04. 12. 1991 - Díly
Místa působení: Polsko, Francie, Díly
Anotace: Reprezentant ČSR v běhu na lyžích, příslušník československé
zahraniční armády. Od 1. 5. 1995 čestný občan obce Díly. - 20. výr. úmrtí
64
KRUPIČKA, Josef - učitel
* 05. 12. 1821 – Mlečice (okr. Rokycany)
+ 23. 01. 1884 - Lštění (okr. Domažlice)
Místa působení: Lštění
Anotace: Učitel, hudebník a sbormistr působící zejména ve Lštění.
- 190. výr. narození
JINDŘICH, Jaromír - hudebník
* 11. 09. 1903 - Domažlice
+ 06. 12. 1991 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: První ředitel hudební školy v Domažlicích, hudebník a předseda
Kruhu přátel dobrého umění. - 20. výr. úmrtí
NUSHART, Ladislav - básník
+ 08. 12. 1981 – Stod (okr. Plzeň-jih)
Místa působení: Domažlice, Chlumčany, Plzeň
Anotace: Autor několika set písní, mnoho jeho textů zhudebnil skladatel a
kapelník Starošumavské dechové muziky Karel Polata. - 30. výr. úmrtí
MÁNES, Josef - malíř
* 12. 05. 1820 - Praha
+ 09. 12. 1871 - Praha
Místa působení: Újezd sv. Kříže (okr. Domažlice), Chodsko
Anotace: Zakladatel a klasik novodobého českého umění a národní malby.
V letech 1859-1871 často pobýval v Újezdu sv. Kříže. - 140. výr. úmrtí
NĚMEC, Jan - učitel
* 12. 12. 1906 – Chotiměř (okr. Domažlice)
+ 30. 09. 1992 - Mšené (okr. Litoměřice)
Místa působení: Mšené, Mělnicko, Berounsko
Anotace: Působil jako učitel a národopisec. - 105. výr. narození
KALIVODA, Bedřich - učitel
* 15. 12. 1891 – Strážov (okr. Klatovy)
+ 28. 06. 1942 - Spálený Les u Klatov
Místa působení: Pocinovice (okr. Domažlice)
Anotace: Činný v Pocinovicích jako učitel, obecní starosta, předseda místní
školní rady či jako vzdělavatel Sokola. Důvěrník Národně-socialistické
strany, popraven nacisty. - 120. výr. narození
65
PLATZER, František - legionář
* 21. 03. 1864 – Chotiměř (okr. Domažlice)
+ 15. 12. 1941 - Zbrašov u Hranic
Anotace: V 1. světové válce zajat na italské frontě, poté sloužil v československých legiích. Od roku 1919 podplukovníkem, přidělen do Kartografického ústavu. - 70. výr. úmrtí
DIENTZENHOFER, Kilián Ignác - architekt
* 01. 09. 1689 - Praha
+ 18. 12. 1751 - Praha
Anotace: Nejvýznamnější architekt a stavitel českého baroka, syn Kryštofa
Dientzenhofera. Jeho západočeské působení je spojeno hlavně se sakrálními
stavbami. Podle jeho návrhu byl vystavěn i klášter augustiniánů v Domažlicích. - 260. výr. úmrtí
DUFFEK, Maxmilián - starosta
* 18. 12. 1856 - Domažlice
+ 03. 04. 1926 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Dlouhá léta působil jako okresní starosta, je autorem řady národopisných publikací. - 155. výr. narození
KUČERA, Vladimír - učitel
* 12. 04. 1942 - Brno
+ 18. 12. 2006 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Pedagog a malíř, věnoval se zejména krajinomalbě. - 5. výr. úmrtí
PROCHÁZKA, Alois ml. - stavitel
* 01. 11. 1889 - Domažlice
+ 19. 12. 1951 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Stavitel, architekt a správce domažlického muzea. Člen Klubu za
staré Domažlice, místní a osvětové komise. - 60. výr. úmrtí
ŠTÍPEK, Karel - učitel
* 24. 12. 1966
Místa působení: Domažlice
Anotace: Člen domažlického zastupitelstva, předseda Výboru školství,
mládeže a sportu. - 45. výr. narození
66
PEKLO, Josef - lakýrník
* 26. 12. 1931 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Účastník několika Závodů vítězství, dlouholetý předseda cyklistického oddílu Jiskry Domažlice. - 80. výr. narození
PEZL, Josef - hudebník
* 27. 12. 1881 - Merklín
+ 10. 11. 1938 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Hudebník a pedagog, v Domažlicích řídil kapelu místního hasičstva. - 130. výr. narození
DVOŘÁK, Václav P. - administrátor
* 28. 12. 1921 – Bechyně (okr. Tábor)
+ 30. 07. 2008 - České Budějovice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Český katolický duchovní, jako administrátor působil v Domažlicích mezi léty 1949 až 1951. - 90. výr. narození
PEER, Přemysl PhDr. - historik
* 17. 02. 1919 - Kdyně
+ 28. 12. 1981 - Praha
Místa působení: Teplice
Anotace: Odborník na kulturní dějiny Teplic a severních Čech v 18. a 19.
století a na genealogii severočeských šlechtických rodů. - 30. výr. úmrtí
SCHNOBRICH, Jan - malíř
* 28. 12. 1656 - Horšovský Týn
+ 27. 09. 1699 - Horšovský Týn
Místa působení: Horšovský Týn, Horšov (okr. Domažlice)
Anotace: Malíř, v létech 1688-1690 maloval obrazy pro kostel v Horšově.
- 355. výr. narození
RÁDL, František Prof., Dr. - matematik
* 10. 01. 1876 – Pyšely (okr. Benešov)
+ 30. 12. 1956 - Praha
Místa působení: Praha
Anotace: Absolvent domažlického gymnázia. Profesor ČVUT, autor prací
z oboru matematiky a sférické geometrie. - 55. výr. úmrtí
67
SCHEIB, Christián P. - teolog
* červenec 1750 - Praha
+ 30. 12. 1796 - Domažlice
Místa působení: Domažlice
Anotace: Teolog, působil v domažlickém klášteře jako profesor humanitních
tříd. Učil i na domažlickém nižším gymnáziu. - 215. výr. úmrtí
68
BURDA, Josef............................ 34
BUREŠ, Rudolf MUDr. ............ 17
BURŠÍK, Josef ........................... 52
BURŠÍKOVÁ, Růžena ............... 47
Personální rejstřík
A
ABELES, Karel............................ 1
AIL, Karel .................................. 10
AMORT, Václav ........................ 25
ANDERLE, Jiří ............................ 1
ANTOŠ, Stanislav...................... 61
AOYAMA, Mitsuko .................. 49
C
CUBINIUS, Pavel ........................ 2
Č
ČÁP, Jan..................................... 53
ČÍŽEK, Václav ........................... 33
B
D
BAAR, Eduard ............................. 1
BALBÍN, Bohuslav.................... 64
BANÉR, Johan..................... 28, 38
BÁRTA, Jindřich ......................... 1
BAUER, František ..................... 22
BÄUML, Pauline ....................... 29
BAYER, František ..................... 21
BÉBAR, Alfons Bohumil .......... 27
BEER, Josef ............................... 12
BEJČEK, Jan ............................. 19
BENEŠ VON CZERCHOV, ........ 1
Franz
BENEŠ, Václav.......................... 36
BERAN, Jan P. ......................... 47
BÍLEK, František ....................... 56
BÍLKOVÁ, Anna ....................... 36
BÍLKOVÁ, Marie .................. 6, 55
BIRNER, Jan ............................... 2
BITTNER, Bartoloměj ............... 41
BITTNER, Jiří ............................. 9
BLÁHOVÁ, Věra ...................... 61
BLÄTTERBAUER, Severin ...... 57
BÖHM, Vladimír MUDr. .......... 45
BOROVIČKOVÁ, Julie ............ 58
BOŘEK-DOHALSKÝ, ................ 6
František
BOUDA, Cyril ........................... 62
BOZDĚCH, Vladimír ................ 46
BOŽAN, Jan Josef P. ................ 39
BRETSCHNEIDER, ............ 16, 29
Vladimír
BROŽ, Václav ........................... 14
BŘEZINA, Antonín ................... 18
BUBENÍČEK, Jindřich .............. 41
DIENTZENHOFER, ................. 66
Kilián Ignác
DOMINÁČEK Z PÍSNICE, ........ 2
Zikmund
DOUBA, Josef ........................... 29
DOUBEK, Josef ......................... 32
DUDEVANT, Aurore ................ 35
DUFFEK, Jakub ........................... 2
DUFFEK, Jan ............................... 2
DUFFEK, Jiří ............................... 2
DUFFEK, Maxmilián ........... 20, 66
DVOŘÁK, Václav P. ................ 67
E
ECKER, ...................................... 14
Johann Matthias Alexander
ERBEN, Karel Jaromír ............... 60
ERET, Jiří ................................... 41
F
FAHRNER, Josef ....................... 60
FASCHINGBAUER, Petr ............ 8
FASTR, Petr ............................... 39
FEDER, Bedřich......................... 31
FEIRFEIL, Wenzl ThDr. ........... 18
FELIX, Emil PhDr. ................... 56
FELIX, Jiří ................................... 7
FELIX, Martin ............................ 37
FEUERSTEIN, Bedřich ............. 28
FIALA, Josef .............................. 12
FINDEJS, Zdeněk Ing. ................ 3
FISCHER, Ladislav .................... 26
FLEGL, Jaromír ......................... 21
FLEGL, Václav ...................... 9, 20
FLORIAN, Jakub ....................... 40
69
FLOS, František ........................... 7
FOREJT, Jan .............................. 35
FORST, František PhDr. ........... 50
FRABŠA, František Serafin ....... 36
FREY, Jakub .............................. 35
FRIČ, František .......................... 50
FRIŠHOLZ, Jiří ......................... 37
HOŠEK, František ...................... 20
HÖTZEL, Jiří Prof., JUDr. ........ 42
HOVORKA, Jaroslav ................... 3
HRABAČKA, Otakar Ing. ........ 25
HUBENÝ, Viktor ....................... 32
HŮRKA, Karel RNDr. .............. 34
HUSNÍK, Jan ............................... 3
G
I
GABRIEL, Ferdinand st. .......... 25
GABRIEL, Vojtěch.................... 12
GLEISNER, Josef ...................... 40
GULDAN, Richard Ing. ............ 24
GUTTMANN, Rudolf................ 23
IBSCHER, Ondřej ...................... 35
IGGERS, Wilma Abeles............... 3
INGERISCH, Mates ................... 10
J
JANŮ, Leopold .......................... 29
JENÍČEK, Emil .......................... 26
JINDŘICH, Alois st. ................. 16
JINDŘICH, Jaromír ................... 65
JINDŘICH, Jindřich ................... 15
JIRÁSEK, Alois ......................... 47
JIROUŠ, Antonín ....................... 57
JIŘÍK, Václav ............................. 44
H
HABERZETTLOVÁ, Erna ........ 26
HAHN, Arnold PhDr. ............... 49
HALÍK, Miroslav Dr. ............... 39
HANA, Jan................................... 7
HANA, Jiří ................................. 33
HANA, Otomar .......................... 45
HANA, Petr ............................... 36
HANIČINCOVÁ, Štěpánka ....... 54
HART, Gabriel........................... 61
HAUSCHKONIUS, Tobiáš ....... 63
HAVEL, Jan............................... 31
HAVEL, Václav......................... 55
HAVLÍČEK .......................... 43, 59
BOROVSKÝ, Karel
HAVLOVIC, Jan ....................... 39
HEJNÝ, Václav.................... 17, 43
HERKLOC, Jaroslav.................. 45
HERRMANN, František ............ 55
HESOVÁ, Eva ........................... 43
HINTERHOLZINGEROVÁ, .... 10
Markéta
HOFMAN, Jaroslav ................... 28
HOFMAN, Karel ....................... 50
HOFMEISTER, ................... 14, 58
Alexander
HOLAKOVSKÝ, Břetislav ....... 41
HOLUB, Jan Norbert ................. 30
HOLUB, Karel ........................... 42
HOLÝ, Matěj MUDr. ............... 63
HORN, František ....................... 34
K
KAFTAN, Jan Ing., Dr. ............. 56
KALIŠ, Adolf ............................... 3
KALIŠOVÁ, Marta ...................... 3
KALIVODA, Bedřich ................ 65
KAŇKOVSKÝ, Václav ............. 55
KAPIC, Jiří ................................. 48
KARLÍK, Vilém MUDr. ........... 28
KEIL, Ota ................................... 57
KLÁNSKÝ, Mojmír................... 23
KLÁŠTERSKÝ, Antonín ........... 54
KLEMENT, Antonín Dr. ........... 41
KOCOUREK, František Dr. ...... 52
KOHOUT, Jiří ............................ 58
KOHOUT, Josef ......................... 42
KOLAŘÍK, Matěj P. ................. 56
KÖNIG, Václav ...................... 8, 54
KONOP, Josef ............................ 29
KONOPA, Jan ............................ 28
KONRÁDY, Antonín ml. .......... 25
KONRÁDY, Jakub st. ......... 16, 30
KONRÁDY, Jiří ........................... 7
KOPECKÝ, Bohuš ..................... 34
KOTAL, Josef PhDr. ................. 18
70
KOŤANOVÁ, Ludmila ............. 48
KOUBEK, Gabriel ..................... 29
KOUKL, Josef ........................... 42
KOVÁŘ, Jan .............................. 27
KOVÁŘ, Zdeněk MUDr. .......... 19
KOVÁŘÍK, Antonín .................. 19
KRAJÍČEK, Jiří ........................... 9
KRÁL, František Boleslav ... 23, 47
KRÁLOVEC, Josef.................... 22
KRALOVEC, Karel ..................... 9
KRÁSNOHORSKÁ, Eliška ....... 63
KRAUS, Bohumil ...................... 27
KRAUS, Karel ........................... 51
KRČMA, ................................... 18
František JUDr., ml.
KRČMA, Václav P. .................. 52
KRESL, Ladislav RNDr. .......... 52
KREUZ, Jakub ........................... 64
KRUPIČKA, Josef ..................... 65
KUBA, Jaroslav ......................... 38
KUBA, Ludvík........................... 10
KUBAŠTA, Josef P. ................. 44
KUBELÍK, Rafael...................... 46
KUČERA, Vladimír ................... 66
KUPILÍK, Václav ................ 38, 48
KŮSTOVÁ, Anna ...................... 40
KUŽELKA, František ................ 42
MARKL, ................................... 36
Jaroslav doc., PhDr.
MASOPUST, Josef .................... 38
MAŠEK, Jaroslav ................... 6, 64
MATHAUSER, Josef ................. 43
MATHES, Karel pplk. ............... 32
MAYER, Josef ........................... 50
MENZA, Heřman ....................... 61
MICHL, František ...................... 62
MILOTA, Ludvík ................. 48, 56
MITZNER, Jakob ......................... 4
MORAVEC, Augustin ............... 13
MUKAŘOVSKÝ, Josef ....... 21, 59
MUSIL, Jan ................................ 10
MUŽÍK, Josef Prof., CSc. ......... 31
N
NEDVĚD, Antonín .................... 16
NEID, František ........................... 4
NĚMEC, Jan............................... 65
NĚMEC, Jaroslav ....................... 46
NĚMEČEK, Jan ........................... 9
NEUBAUER, Antonín ............... 22
NINGER, ............................. 33, 49
František MUDr., DrSc.
NOSIL, Jaroslav ......................... 12
NUSHART, Ladislav ................. 65
P
L
PACHL, Václav ......................... 21
PALACKÝ, František ................ 32
PAROUBEK, ............................. 37
Jaroslav Ing. arch., CSc.
PAROUBKOVÁ, Vlasta ............ 55
PAVLAS, František ................... 15
PAVLÍČEK, Josef ................ 32, 44
PEER, Přemysl PhDr. ................ 67
PEK, Bedřich MUDr. ................ 42
PEKLO, Josef ............................. 67
PELIKÁN, Jiří ............................ 49
PELNÁŘ, Jakub ......................... 52
PELNÁŘ, Jan ............................. 24
PETERA, Lubomír ..................... 13
PETRŽÍK, Josef ......................... 19
PEZL, Josef ................................ 67
PICEK, Antonín ......................... 58
LAMMINGER Z ....................... 59
ALBENREUTHU, W. M.
LEBEDA, Otakar ....................... 22
LENZ, Jakob .............................. 43
LEO, Tomáš ............................... 60
LIEBSCHER, Karel ............. 14, 24
LINDMAJER, Václav................ 45
LITTROW, Josef Johann ........... 17
LORENC, František ................... 63
LUDVÍK, Jan ............................. 13
LUDVÍK, Josef .......................... 11
M
MAERZ, Martin................... 15, 61
MACH, Miroslav Ing. ............... 50
MAJTÁNOVÁ, Marie ............... 11
MÁNES, Josef ........................... 65
71
PINKEROVÁ, Marie ................... 8
PITTERMAN, Max Msgre. ...... 27
PIVOŇKA, .......................... 15, 46
Josef - hudebník
PIVOŇKA, Josef – strojník ....... 56
PLACHÝ, Jiří Ing. .................... 51
PLACHÝ, Miroslav ................... 33
PLATZER, František ................. 66
POKLOP, Karel ......................... 13
POLÁK, Karel ........................... 21
POMAHAČ, Jiří ........................ 55
POPEL Z LOBKOVIC, ............... 4
Vilém starší
POSPÍŠIL, Antonín P. .............. 51
POSPÍŠIL, Jan ............................. 7
POTŮČEK, Václav .................... 14
PRAŠTIL, Václav ...................... 35
PRAŽÁK, Albert ....................... 37
PRAŽÁK, Josef ......................... 57
PREISS, Jaroslav ....................... 26
PROCHÁZKA, Alois ml. ......... 66
PROCHÁZKA, Alois st. ........... 22
PROCHÁZKA, ......................... 30
František Xaver
PRUNAR, Jiří .............................. 8
PŘIBYLOVÁ, Eliška ................. 59
PŘIKRYL, Richard .................... 28
PSŮTKOVÁ, Zdeňka ................ 39
PUGNAROVÁ, Eliška .............. 49
S
SCRIBONIUS ............................. 8
Z HORŠOVA, Jindřich
SEDLÁČEK, Augustin ................ 8
SEIDEL, Wolfgang ...................... 4
SEMRÁD, ................................. 58
Stanislav Ing. arch.
SCHÄTZ, Miroslav doc. ........... 33
SCHEIB, Christián P. ................ 68
SCHLEISS, Antonín .................. 59
SCHMIDT-KLIMA, ............ 16, 24
Maria
SCHNABL, Alfréd ml. .............. 15
SCHNABL, František .................. 4
SCHNOBRICH, Jan ................... 67
SCHÜLLER, Karel .................... 58
SKALICKÝ, Josef Kalasan ........ 24
SKALITZKÝ, Sepp ................... 10
SKALOVÁ, Jiřina ...................... 23
SLADKÝ, Václav – historik ...... 13
SLADKÝ, Václav – učitel.......... 17
SMAZAL, Jakub .......................... 5
SOKOL, Václav ......................... 57
SPAZIEROVÁ, Míla ................. 50
STADION, Jiří ........................... 30
STAŠEK, Bohumil Msgre. ........ 13
STORCH, Karel Herbert ............ 26
SVAČINA, Josef ........................ 45
Š
R
ŠALOUN, Ladislav .................... 57
ŠAMBERGER, .......................... 12
František MUDr.
ŠAMBERGER, Ondřej .............. 37
ŠAMBERGROVÁ, Kateřina ...... 43
ŠEBEK, Jan ................................ 23
ŠETELÍK, Jaroslav..................... 46
ŠINDELÁŘ, Jan Ev. P. ............. 60
ŠLAIS, ....................................... 44
Jaroslav RNDr., DrSc.
ŠLAIS, Matěj ..................... 21, 31
ŠLEGL, František....................... 30
ŠMÍD, Jakub Jiří ........................ 25
ŠNOBR, Jan PhDr. .................... 53
ŠPILLAR, Karel ......................... 63
RÁDL, ................................... 7, 67
František Prof., Dr.
RÁDL, Matěj ............................. 44
RAIS, Karel Václav ................... 40
RANDA, Hippolyt P. .......... 20, 46
RANK, Josef ........................ 20, 36
REČEK, Karel ........................... 48
REGAL, Karel ........................... 14
REIMER, Karl ........................... 53
RIES, Achác............................... 38
ROH, Jan...................................... 4
ROŠKOT, Kamil Ing. ............... 26
ROUDNICKÝ, Pavel ................. 31
ROZSYPAL, Antonín JUDr. .... 51
72
VESELÝ-ŠTAINER, Karel........ 64
VÍT, Ondřej ................................ 35
VOBORNÍK, Jan Dr. h.c. .......... 16
VODŇANSKÝ ........................... 38
Z URAČOVA, Nathanel
VOGELTANZ, Jaroslav............... 6
VOGELTANZ, Stanislav ........... 45
VOJATZOGLU, Savvas ............ 62
VOLFÍK, Bohumil ..................... 60
VOLFÍK, Jiří .............................. 49
VONDRA, Antonín .................... 12
VONDRÁKOVÁ, Marie ............ 20
VOTLUČKA, Jaroslav ............... 37
VRBA, Jan ................................. 30
VRBA, Petr Josef ....................... 31
VRBA, Václav ............................. 6
VUCHTERLE, Josef Boris ........ 32
ŠTÁHL, Josef ............................ 22
ŠTEFFEK, Wolfgang ................. 11
ŠTEFKOVÁ, Josefa ................... 19
ŠTEFL, Jan .................................. 5
ŠTĚPÁN, Václav P. .................. 53
ŠTĚPÁNEK, Zdeněk ................. 53
ŠTICHA, Václav ........................ 51
ŠTÍPEK, Karel ........................... 66
ŠTOLOVSKÝ, Eduard Dr. ....... 11
ŠTORCH, Karel Herbert .............. 5
ŠTURM, Václav ........................ 39
ŠUMAVANSKÝ, ..................... 24
Bohdan Vojtěch
ŠUSTER, Jan ............................. 18
ŠVÍGLER, Ivo ............................. 5
T
TÁHLO Z HORŠTEJNA, ............ 5
Severin
TAUBER, Josef ......................... 51
TAUEROVÁ, Marie PhDr. ....... 47
THOMAYER, František ............ 15
TIKAL, Oldřich MUDr. ............ 48
TITTELBACH, Vojtěch ............ 53
TOMALA, Stanislav .................. 61
TOMAN, Jan ............................. 41
TOPINKA, Karel ....................... 34
TRAUTTMANSDORFF, .......... 60
Karel Ferdinand
TRAUTTMANSDORF- ............. 5
LICHTENSTEIN, Anna M.
TŠÍDA, Emil .............................. 64
TŠÍDA, Ferdinand Antonín........ 19
TYL, Josef Kajetán .................... 40
W
WEBER, Karel ........................... 63
WEBER, Klement MUDr. ......... 27
WEISSENBACH, Egon ............. 33
WIMMER, František ............ 17, 52
WIMMER, Václav ..................... 17
WRBA, Heinrich ........................ 51
Z
Z RONŠPERKA, Dobrohost ........ 6
Z ROŽMBERKA, Bohunka ....... 18
ZÁHOŘ, Adam .......................... 62
ZAPF, Ferdinand ........................ 23
ZÁVACKÝ, Jan ......................... 47
ZISCHKA, Virginie ................... 62
Ž
ŽÁKAVEC, Theodor Ing. ......... 27
U
UHLÍŘ, Theodor ........................ 34
URBAN, Joža ............................ 11
URBANOVÁ, Ludmila ............. 62
V
VACEK, Bohumil doc. ............. 40
VACEK-KAMENICKÝ, ............. 9
František Jaroslav
VANĚK, Norbert ....................... 25
VESELÝ, Jan ............................. 11
VESELÝ, Jiljí P. ....................... 54
73
Místopisný rejstřík (zahrnuje pouze místa bývalého okresu Domažlice)
Babylon ................................................ 12, 41
Blížejov ................................................ 48
Capartice .............................................. 23
Česká Kubice ....................................... 9, 40, 56, 63
Díly ...................................................... 1, 47, 64
Domažlice ............................................ 2, 3-68
Draženov .............................................. 13, 16, 29, 35, 36, 41, 45
Filipova Hora ....................................... 34
Folmava ............................................... 39
Hadrovec .............................................. 46
Havlovice ............................................. 29, 41, 54
Hluboká ................................................ 21, 31
Holýšov ................................................ 22, 51, 61
Hora sv. Václava .................................. 10
Horšov.................................................. 67
Horšovskotýnsko.................................. 16, 24
Horšovský Týn ..................................... 1-6, 8, 10, 13, 14, 16-18, 21, 24-27, 29,
31, 33, 39, 50, 52, 55, 60-62, 67
Hostouň ................................................ 10, 12, 27, 38, 40, 43, 46, 53, 63
Hrádek.................................................. 20
Hvožďany ............................................ 53
Hyršov.................................................. 4
Chalupy ................................................ 20, 36
Chodská Lhota ..................................... 5
Chodsko ............................................... 2, 6-8, 10-12, 14, 17, 22-24, 28, 29, 31,
34-37, 41, 43, 46, 47, 53, 54, 59, 60,
62-65
Chotiměř .............................................. 53, 65, 66
Chrastavice........................................... 2, 52
Kanice .................................................. 27, 45
Kdyně ................................................... 8, 10, 14, 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29-34,
40, 44, 45, 50, 54, 57, 61-64, 67
Kdyňsko ............................................... 39, 40, 64
Klenčí pod Čerchovem ........................ 1, 13, 15, 16, 22, 29-31, 37, 42, 43, 4548, 51, 54, 56, 59
Koloveč ................................................ 5, 9, 12, 20, 25, 30, 45, 49, 56
Kout na Šumavě ................................... 7, 12, 20, 35, 46, 53, 62
Krchleby............................................... 22
Křakov ................................................. 10, 52
Křenovy ............................................... 10
Kvíčovice ............................................. 54
74
Lazce .................................................... 1
Libkov .................................................. 31
Loučim ................................................. 35
Lštění ................................................... 45, 65
Luženice ............................................... 10
Malonice .............................................. 44
Meclov ................................................. 55
Milavče ................................................ 9, 17, 22, 31, 41, 44
Mířkov ................................................. 1, 3, 10, 24
Mlýneček ............................................. 38
Mrákov ................................................. 2, 6, 24, 28, 36-38, 43, 48, 55, 59
Nahošice............................................... 19
Nemanice ............................................. 40
Nový Dvůr ........................................... 1
Ostromeč .............................................. 7
Osvračín ............................................... 37, 61
Otov ..................................................... 58
Pařezov................................................. 13
Pasečnice .............................................. 2, 59
Pec pod Čerchovem ............................. 22, 63
Pivoň .................................................... 49, 53
Poběžovice ........................................... 5, 10, 49, 53
Pocinovice ............................................ 65
Postřekov ............................................. 6, 10, 22, 29, 35, 37, 39, 45, 48, 49, 52,
53, 58, 60, 62, 64
Prapořiště ............................................. 38, 51
Přívozec ............................................... 6, 53
Puclice.................................................. 2
Rýzmberk ............................................. 43, 59
Semněvice ............................................ 52, 53
Smolov ................................................. 11, 24
Spáňov ................................................. 38, 48
Srby ...................................................... 18
Stanětice ............................................... 35, 42
Staňkov ................................................ 8, 18, 27, 28, 42, 43, 60
Staňkovsko ........................................... 8
Šitboř.................................................... 19
Tannaberg u Všerub (ZV)* .................. 23
Tlumačov ............................................. 2
Trhanov ................................................ 15, 22, 30, 37, 39, 47, 59
Úboč ..................................................... 39
*
Pozn.: Zkratka ZV označuje zaniklou vesnici.
75
Újezd .................................................... 11, 20, 56
Újezd sv. Kříže .................................... 65
Vlkanov................................................ 53
Vránov ................................................. 5, 32, 63
Výhledy................................................ 57
Zahořany .............................................. 10, 15, 35, 46
76
Kalendárium 2011
Soupis výročí regionálních osobností na rok 2011
Zpracoval: Petr Vecka
Odp. red.: Mgr. Hana Mlnáříková
Vydala: Městská knihovna Boženy Němcové
Domažlice, prosinec 2010. 76 stran
30 výtisků
Tisk: MěkBN Domažlice

Podobné dokumenty

Březen - Městská knihovna Boženy Němcové

Březen - Městská knihovna Boženy Němcové * 23. 03. 1921 - Mířkov (okr. Domažlice) Místa působení: Ottawa (Kanada), Buffalo (USA) Literatura: Šťastná, D.: Čestné občanství si zasloužila. Dom. deník, 11, 2002, 9. 7., č. 157, s. 17., Odvodyo...

Více

Červen - Městská knihovna Boženy Němcové

Červen - Městská knihovna Boženy Němcové Kalendárium osobností západních Čech na rok 2002, s. 129. Plzeň, SVK 2001., Cibulková, M.: Získali uniformu námořníka. Domažlicko, 13, 2003, 16. 7., č. 28, s. 4., Cibulková, M.: Námořní kapitán Jak...

Více