Informace pro rodiče o táboře Port Royal 2016

Komentáře

Transkript

Informace pro rodiče o táboře Port Royal 2016
Informace pro rodiče o táboře
Port Royal 2016
•
•
•
•
Začátek tábora: neděle 24.7.206 v 9:00 u klubovny (naložíme věci a půjdeme na tábor
pěšky je to 6 km)
Konec tábora: neděle 31.7.2016 v 10:00 na tábořišti
Tábořiště: Soutok Labe a Pilníkovského potoka, GPS: 50°30'40.931"N; 15°45'.89"E
(tábořiště není v záplavové oblasti)
Ubytování: Chrostíci v rodinných stanech, ostatní v podsadách, zastřešená
kuchyně i jídelna
•
Jídlo: táborová kuchyně, 5 jídel denně, pitný režim během dne
•
Cena: zaplatit do 15.6.2016
1 300,- Kč
Hotově vedoucímu oddílu nebo na účet střediska: ČSOB, č.ú. 222400851/ 0300
VS: číslo přihlášky na tábor
Do poznámky pro příjemce: uveďte jméno účastníka
•
Táborové dokumenty:
Přihláška – odevzdat do 8.6.2016
Posudek o zdravotní způsobilosti – od lékaře
Prohlášení o bezinfekčnosti, kontakty, … - těsně = max. 3 dny před táborem
Seznam věcí
•
Kontakt v době tábora: jen v případě nutnosti po 20 hodině nebo zaslat SMS
Škvarek – Petr Suchý: 721 709 078
•
Kapesné: doporučené 200 Kč (prosíme nepřehánět hlavně u skautů a skautek)
•
Přísný zákaz dávat dětem sebou: mobily, digitální hry, různé přehrávače, tablety a rádia, a jiné
cenné věci. Za ztrátu či poškození neodpovídáme! A není kde nabíjet!
•
Adresa: První řádek:
Tábor Chotěvice
Druhý řádek: tábor 2.OVS Mostek
Třetí řádek:
jméno účastníka tábora
Čtvrtý řádek:
pošta Chotěvice
Pátý řádek PSČ: 543 76
Oblečení „TROSEČNÍKA“ na celotáborovou hru CTH.
VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA LETNÍHO TÁBORA
KROJ:
Košile krojová
Šátek
Kšiltovka
Opasek
Modré kalhoty a kraťasy ke kroji
Krojové tričko
3 dílný ešus
lžíce + malá lžička
hrneček (ne sklo, ani porcelán)
zavírací nůž / ne rybičku /
baterku (nejlépe čelovku) + náhradní baterie
KPZ, uzlovačka , zápisník, plavby, stezky
obyčejná tužka + propiska s náhr. Náplní, pastelky
dopisní papíry , korespondenční Lístky, známky
DALŠÍ OBLEČENÍ
Dlouhé pracovní kalhoty/montérky/
Pracovní košile
Pracovní rukavice
1x sportovní trenýrky /bavlněné, elasťáky /
1x teplá /flanelová / košile
3x barevné tričko (2x krátký, 1x dlouhý rukáv)
2x teplé ponožky
5x slabé ponožky
7x spodní kalhotky (slipy)
1x plavky
1x slabé šusťáky bez podšívky + šusťáková bunda na loď
5x kapesník
Šátek 4c
boty do vody s uzavřenou špičkou (ne sandále, ne kroksy)
kšiltovka (ne krojová – možnost namočit )
2x tepláková souprava
tepláky + tričko s dlouhým rukávem na spaní
pevná obuv na výpravy
holínky
teplý svetr (mikina)
pláštěnka do deště
bunda turistická
5 m prádelní šňůry
5 kolíčků na prádlo
repelent
krém na opalování
malý batoh na výlety
sluneční brýle
pytel na špinavé prádlo
tyčinka na rty
zrcátko
Oblečení CTH „TROSEČNÍK“
Pokud máte možnost , pořiďte si
táborovou bednu / dědečkův vojenský/ rovné víko
kufr : cca 40x40x60 cm, která bude i na další tábory
Ideální místo tašek a batohů.
OSTATNÍ VYBAVENÍ
1x ručník
1x osuška
1x utěrka
kus hadru na boty
mýdlo v pouzdře, šampon
zubní kartáček + pasta
hřeben, toaletní papír
spacák
kus igelitu jako podložku pod věci
Očkovací průkaz + průkaz zdravotní pojišťovny + prohlášení rodičů o bezinfekčnosti
Upozornění pro rodiče !!!!!!
Označte řádně všechny věci , napište dětem seznam .
Junák – český skaut,
středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z.s.
>> Přihláška na letní tábor 2. OVS Mostek <<
Přihláška číslo: 002……….
Přihlašuji závazně svého syna/dceru na skautský letní tábor, pořádaný střediskem Zvičina Dvůr Králové
nad Labem. Stálý tábor se uskuteční v Chotěvicích na soutoku Labe a Pilníkovského potoka (tábořiště
není v záplavové oblasti) v termínu od 24.7. do 31.7.2016.
Účastnický poplatek činí 1 300,- Kč.
Jméno a příjmení:
Přezdívka:
Rodné číslo:
Pojišťovna
Adresa:
Alergie a jiná zdravotní omezení:
Můžeme pomoci s odvozem materiálu
ANO
NE
Poznámka: Seznam užívaných léků během tábora a kontakty na rodiče v době tábora budete vyplňovat
do speciálního formuláře těsně před táborem.
Přihlášku je nutné odevzdat do 8.6.2016.
Zavazujeme se cenu tábora uhradit do 15.6.2016 způsobem (nehodící se škrtněte)
hotově vedoucímu 2. oddílu
na účet střediska Zvičina Dvůr Králové nad Labem
Kdo potřebuje vystavit fakturu pro zaměstnavatele, oznámí tuto skutečnost obratem vedoucímu oddílu
(kontakt viz. níže)
Junák – český skaut, středisko Zvičina Dvůr Králové nad Labem, z.s. IČO: 15039897
Bankovní spojení: ČSOB, č.u. 222400851/ 0300
Jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky.
Do zprávy pro příjemce prosím napište jméno nebo přezdívku účastníka. Děkujeme.
Další případné dotazy zodpoví vedoucí oddílu.
………………………………………………
Podpis účastníka
………………………………………………
Podpis rodičů
Škvarek: Petr Suchý: mobil: 721 709 078, email: [email protected]
Aktuální info o táboře a dokumenty naleznete na adrese: http://mostek.skauting.cz
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě
Evidenční číslo posudku:
1. Identifikační údaje
Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek:
Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele:
IČ:
Jméno a příjmení posuzovaného dítěte: ………………….………………………………………………….
Datum narození posuzovaného dítěte: ………………………………………..
Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky posuzovaného dítěte:
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Účel vydání posudku
3. Posudkový závěr
A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci:
a. je zdravotně způsobilé*)
b. není zdravotně způsobilé*)
c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**) ........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
B. Posuzované dítě:
a. se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO – NE*)
b. je proti nákaze imunní (typ/druh) …………………………….…………………………………………
c. má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) …………………………………………………...
d. je alergické na …………………………………………………………………………………………..
e. dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka) ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. ………………………………………………………………………………….
Poznámka:
*) Nehodící se škrtněte
**) Bylo-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se omezení podmiňující
zdravotní stav způsobilosti k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.
4. Poučení
Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních
dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem zdravotnických služeb, který posudek vydal.
Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že
posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s
podmínkou.
5. Oprávněná osoba
Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby:
…………………………………………………………………………………………………………………
Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun, popř. další příbuzný dítěte):
…………………………………………………………………………………………………………………
Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: ……………………………………...................
………………..……….
Podpis oprávněné osoby
Datum vydání posudku: ……………………….
.…………………………………
podpis, příjmení a podpis lékaře
razítko poskytovatele
zdravotnických služeb
Posudek je platný pouze rok od vystavení poskytovatele zdravotnických služeb / lékaře, pokud nedojde ke změně zdravotního stavu
dítěte.
Tábor Port Royal 2016
2. oddíl vodních skautů Mostek
PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI
Nesmí být starší než 3 dny před odjezdem na tábor !
Prohlašuji, že:
1.
ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota
apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že
v posledních dvou týdnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí.
2. dítě neužívá psychotropní a návykové látky a ani je nepřeváží.
3. dítě nemá vši a hnidy.
4. dítě má sanovaný chrup (zubním lékařem zkontrolovaný a opravený)
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.
Jméno dítěte: ………………………………………………….
Narozen: …………………………….
V ………………………………………………………………
Dne: ………………………………...
Podpis zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………...
Kontakty na rodinné příslušníky dostupné během tábora
Do následující tabulky prosím vyplňte údaje minimálně o dvou osobách (bylo by dobré, aby alespoň jedna z osob byla
rodič), které můžeme během tábora kontaktovat v případě nějakého problému s Vaším dítětem.
Jméno
Příjmení
Telefonní číslo(a)
Dostupnost (od kdy do kdy)
Souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte vedoucím/ zdravotníkovi akce:
V době konání tábora Port Royal 2016, tj. od 24.7. do 31.7.2016 souhlasím s poskytováním informací o zdravotním stavu
mého syna/dcery …………………………………………. (jméno, příjmení), nar. …………………………. ve smyslu
ustanovení § 31 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
zdravotních službách“) následujícím osobám:
•
•
Petr Suchý (hlavní vedoucí/ zdravotník tábora), narozen 5.4.1979, bytem Mostek 152, 544 75 Mostek
Kateřina Suchá (zástupce vedoucího tábora), narozena 21.12.1975, bytem Mostek 152, 544 75 Mostek
V …………………………………. dne ……………………Podpis zákonného zástupce …………...………………….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seznam užívaných léků
Pokud Váš syn/dcera užívá pravidelně nějaké medikamenty a je třeba ne něj dohlédnout, vyplňte prosím následující
tabulku.
Název léku
Dávkování (kdy, kolik)

Podobné dokumenty

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a A. Posuzované dítě k účasti na škole v přírodě nebo zotavovací akci: a. je zdravotně způsobilé*) b. není zdravotně způsobilé*) c. je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením)*)**)..................

Více