VY_52_INOVACE_32 Ekosystém les

Transkript

VY_52_INOVACE_32 Ekosystém les
VY_52_INOVACE_32
pro 4. ročník ZŠ
Člověk a jeho svět – Rozmanitost
přírody – Ekosystém les – Rostliny
listopad 2011
Ekosystém les
Rostliny
Mgr. Hana Patschová
Prezentace slouží k doplnění výkladu a upevnění učiva. Podrobněji se
věnuje jednotlivým lesním patrům.
Lesní patra
1.
2.
3.
4.
5.
kořenové
mechové
bylinné
keřové
stromové
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesastruktura/img/prostor1.jpg
Kořenové patro
http://etext.czu.cz/img/skripta/68/hlina_profil2_korenove_patro-1.jpg
Kořenové patro
 podzemní
části rostlin a podhoubí
Symbióza = výhodné soužití dvou živých
organizmů
(např. kořen stromu a podhoubí, kmen
stromu a mech)
Mechové a bylinné patro
http://forestry.ky.gov/Kentuckysstateforests/PublishingImages/TygartsStateForest.jpg
Mechové patro
 mechy
a houby
http://www.microbiologyonline.org.uk/themed/sgm/img/slideshows/3.1.4_fungi_3.png
http://1.bp.blogspot.com/-FMXjc6XhOFc/TcDxn6lVWhI/AAAAAAAAJH0/ZDTav9UmBy8/s1600/climbing-moss.jpg
Bylinné patro
např. jahodník obecný, brusnice borůvka,
brusnice brusinka
Pozor na jedovaté rostliny!!
rulík zlomocný, vraní oko čtyřlisté
Brusnice borůvka
http://i1-news.softpedia-static.com/images/news2/CurativeEffects-of-Bilberries-2.bmp
Vraní oko čtyřlisté
http://fotoatlaspr.zs-sychrov3.sweb.cz/vrani-okoo2.JPG
Rulík zlomocný
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/Atropa_belladonna_003.J
PG
Keřové patro
http://botany.cz/foto/rubusodorherb2.jpg
Keřové patro
např. ostružiník maliník, ostružiník křovitý,
lýkovec jedovatý – POZOR! JEDOVATÝ!
Lýkovec jedovatý
http://www.wmap.cz/opk/vmp/images/ros/jpg/lykovec_jedovaty_3.jpg
Ostružiník maliník
http://www.pfaf.org/Admin/PlantImages/RubusIdaeus2.jpg
Stromové patro
http://www.dosomething.org/files/project_photos/trees_in_forest.jpg
Stromy
 listnaté
 jehličnaté
Lesy dělíme na:
 listnaté
 jehličnaté
 smíšené
Jehličnaté stromy
 listy
ve tvaru jehlice
 stálezelené
 semena v šiškách
Smrk ztepilý
 mělké
kořeny
 šišky směrem dolů
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Norway_Spruce_cone.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bf/GemeineFichte.jpg/220px-GemeineFichte.jpg
Jedle bělokorá
 tupé
ploché jehlice
 šišky směrem vzhůru
http://nursery.artknappsurrey.com/files/2010/10/Abies-alba-Barabits-Star-2-300x277.jpg
http://freebigpictures.com/wp-content/uploads/2009/09/abies-alba.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-v7ALZFXb7iE/Ti2qp8D1bhI/AAAAAAAACHM/3_CbsdaShBw/s1600/abies-alba-71.jpg
Borovice lesní
 velmi
odolná
 hluboké kořeny
 dlouhé jehlice ve svazečcích
 kuželovité šišky
http://farm1.static.flickr.com/190/501043766_96065037aa.jpg
http://www.cirrusimage.com/Trees/pine/Scots_pine_2.jpg
Modřín opadavý
 opadavé,
 malé
šišky
krátké, měkké jehlice
http://m.onet.pl/_m/2e9895c1837057b537105932ee1b1990,14,1.jpg
http://drzewakrzewy.szlachetne.info/images/modrzeweuropejski.jpg
Listnaté stromy
 opadavé
Dub letní
 roste
velmi pomalu
 široká koruna
 plody - žaludy
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Quercus_robur_JPG_(d1).jpg
http://m.onet.pl/_m/2e9895c1837057b537105932ee1b1990,14,1.jpg
Buk lesní
 hladká,
světle šedá kůra
 plody - bukvice
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/1314.jpg
http://wiki.rvp.cz/@api/deki/files/755/=buk-lesni.jpg