cermark nového časovače

Komentáře

Transkript

cermark nového časovače
www.loxone.cz
KABELÁŽ
Jak správně zapojit kabeláž
Následující pokyny jsou určené pro elektrikáře, kteří nesou zodpovědnost za profesionální
a správné zapojení řešení domácí automatizace od Loxone.
Všeobecné informace
Pokud narazíte při instalaci na nějaké potíže a nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Naši
operátoři Vám jsou k dispozici. (Technická podpora: +420 380 429 001)
Doporučujeme, abyste zapojení elektroinstalace nechali na profesionálovi.
Základní informace ke kabeláži
Instalace kabeláže může být srovnávána s nervovým systémem v lidském těle a proto musí být
naprosto dokonalá. Bez kvalitní elektroinstalace nemá automatizační systém žádný smysl.
Zatímco příroda se vyvíjela několik tisíc let, domácí automatizace nepůsobí mezi námi až tak
dlouho. Nikdo ale neví, jak na tom budeme s technologii za pár let. Objeví se speciální vypínače,
senzory, usazení světel, ovládání domu a dalších technických vymožeností.
Je velmi důležité myslet na koncepci elektroinstalace, protože v budoucnu se určitě objeví nové
technologie, které mohou být na novou instalaci lehce připojitelné. Správnou volbou instalace se
budoucnosti bát nemusíte. Páteř každého automatizovaného systému je kabeláž. Daleko
jednodušší je výměna senzorů, vypínačů, světel, než sekat nebo upravovat kabeláž ve zdi.
Proto doporučujeme, abyste použili kabely, které se staly průmyslovými standardy. Pro snímače
doporučujeme datový kabel, tj. Cat5/6/7. Cat kabel lze použít také pro různé aplikace, PC sítě,
sériová komunikace, sběrnicové systémy, atd. Poznámka: nelze použít pro zatížení 230V! Pro
spínání zátěže budete muset použít příslušně kabely, tj. 3x1,5 mm, 3x2,5 mm, apod.
Pro budoucí možnosti a flexibilitu je lepší provádět elektroinstalaci do hvězdy. To znamená
vedení kabeláže od středu (rozvaděč) k senzorům a aktorům. Pro delší vzdálenosti, můžete použít
vícenásobné zapojení do hvězdy, ale musíte dbát na to aby tyto okruhy byly spolu propojeny.
Následující tipy a užitečné rady Vám zajistí hladký průběh instalace:
·
·
·
·
·
Naše řešení ovládání je napájeno 24 V síťovým zdrojem. V jednom řešení je možné
provozovat 30 Loxone Extension na 1 Loxone Miniserver.
Aby bylo možné používat naše zařízení k ovládání, měli by být všechny kabely zapojeny
do našeho zařízení v rozvodné skříni.
Pro snazší instalaci doporučujeme použít kabel CAT 5
Jestliže použijete vícenásobné zapojení do hvězdy, pak povolená maximální délka mezi
nimi na Loxone sběrnici je 500m.
Sběrnice musí být u posledního zařízení zakončena 120 Ohm odporem.
www.loxone.cz
Připojení Miniserveru k elektrické síti
1. Zapojte napájecí AC adaptér do Vašeho LoxLIVE
2. Do elektrické sítě zapojte až po dokončení celé instalace
Připojení jednoho (nebo více) Loxone Extension k Vašemu Loxone Miniserveru
1. Připojte zdroj napájení z Vašeho Miniserveru do Loxone Extension
2. Spojte Loxone BUS na Miniserveru s Loxone BUS na Loxone Extension
3. Ujistěte se, že je Loxone BUS posledního Loxone extension zapojen do 120 Ohm
terminátoru!
www.loxone.cz
Ukázka kompletního zapojení
Kompletní zapojení síťového zdroje + Miniserver + Extension a přepínače, světla a teplotního senzoru.
Zapojení tlačítka a spotřebiče
Ukázkové zapojení konvenčního tlačítka a spínaného spotřebiče:
Zapojení žaluzií
www.loxone.cz
Příklad zapojení žaluziového motorku a tlačítek pro jízdu nahoru a dolů.
Zapojení Světla na Dimmer
Příklad zapojení světla na Loxone Dimmer.
Připojení PWM-Dimmer
www.loxone.cz
Příklad zobrazení pro zapojení více PWM - Dimmerů s DMX a Miniserveru.
Zapojení teplotního senzoru
Zapojení teplotního senzoru se provádí přes analogový vstup Miniserveru a nebo Loxone Extension. +24V a GND
(zemnění) můžete táhnout z jednoho teplotního senzoru do dalšího dle libosti.
·
·
·
A/1: +24V
B/2: GND
C/3: 0-10V
Zapojení analogové elektrotermické hlavice (0-10V)
www.loxone.cz
Analogová elektrotermická hlavice se zapojuje na analogový výstup (0-10V) Miniserveru a nebo loxone Extension.
Dále je nutné zajistit +24V a -24V. Toto napájení je možné využít rovnou z napájení Miniserveru.
Zapojení digitální elektrotermické hlavice (I/O)
Digitální hlavice 230V, kterou máme v nabídce, se zapojuje na digitální výstup Miniserveru a nebo Loxone
Extension.
MINISERVER
www.loxone.cz
Zprovoznění Miniserveru
Instalace
1. Nainstalovat Miniserver na DIN lištu
2. Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
3. Připojit vstupy a výstupy
4. *zapojit LAN konektor do sítě
5. *KNX®/EIB připojit
6. *Spojit LoxBUS s prvním Loxone rozšířením
7. *zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
8. Vyzkoušet: jestli je zasunuta Micro SD karta
9. Zapnout napájení
10. Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku
* Tyto kroky jsou volitelné v závislosti na konfiguraci a požadavcích
Nastavení sítě
Síťové spojení s Miniserverem (DHCP)
Pokud budete mít Miniserver poprvé v provozu, připojte síťový
konektor. Miniserver bootuje z vložené Micro SD karty, na které jsou
nahraná všechna uživatelská data a firmware. Po uvedení Miniserveru
do provozu uvidíte v průzkumníku windows v síťovém připojení Váš
Miniserver.
Tip:
Abyste viděli Váš Miniserver v síťovém připojení, musí
být ve Windows zapnuto automatické vyhledávání sítě.
Miniserver nastaví automaticky jméno hostitele na "lxl"a poslední čtyři
číslice sériového čísla. Dvojitým kliknutím na lxl0019 se otevře ve
Vašem prohlížeči. Výchozí uživatelské jméno je nastaveno na "admin",
stejně jako heslo - "admin". Pro uvedení do provozu nepotřebujete
prohlížeč.
Pomocí DHCP je Miniserveru přidělena IP adresa. Čas se nastaví
automaticky přes internet.
www.loxone.cz
Připojení Miniserveru k síti (bez DHCP)
Chcete-li se s Vaším Miniserverem spojit přímo, budete potřebovat
překřížený síťový kabel a nebo switch/hub. Výchozí IP adresa
Miniserveru je 192.168.1.77.
Manuální nastavení IP adresy
Pokud zadáváte IP adresu bez DHCP serveru,
popřípadě routeru, musíte nastavit takovou adresu,
která se nachází v rozsahu Miniserveru. Standardně v
rozsahu 192.168.1.x
Změna IP adresy Miniserveru
Chcete-li nastavit jinou IP adresu Miniserveru, můžete tak učinit v
konfiguračním software.
Přejděte v konfiguračním software na záložku údržby a klikněte na
"Konfigurovat zařízení".
Zadejte statickou IP adresu
Nejprve zadejte MAC adresu (sériové číslo) Vašeho Miniserveru.
Chcete-li ručně nastavit IP adresu, musíte odznačit volbu "Přiřadit
adresu automaticky". Zadejte požadovanou IP adresu a klikněte na
tlačítko "Odeslat". Vaše nová IP adresa je přidělena.
Jak najít sériové číslo zařízení
Každý Miniserver nebo Extension má unikátní číslo, které je zapotřebí zadat do Vašeho Loxone systému. Toto
sériové číslo můžete najít několika způsoby:
1) Na štítku na zadní straně zařízení
Všechny Loxone zařízení mají štítek se sériovým číslem nalepený na
zadní straně. Sériové číslo je vytištěno pod čárovým kódem.
Info: Sériové číslo Miniserveru je stejné jako jeho Mac-Address.
www.loxone.cz
2) V Administrátorském rozhraní Miniserveru
Otevřete admin rozhraní Miniserveru (http://miniserver-address/admin).
Sériové číslo Miniserveru naleznete na stránce vpravo nahoře. Kliknutím
na "Přehled zařízení" uvidíte všechny zařízení připojené k Miniserveru a
jejich sériové číslo zobrazené pod každým z nich.
3) Miniserver: V okně vlastnosti v "Místa v síti"
Ve Windows, otevřete Místa v síti, klikněte pravým tlačítkem myši na
Miniserver a vyberte vlastnosti. V položce "Řešení problémů" můžete
vidět sériové číslo Miniserveru.
Info: Tímto způsobem můžete získat pouze sériové číslo Miniserveru,
žádné jiné připojené zařízení (Extension).
4) V programu Miniserveru (Loxone Config)
Otevřete program Loxone Config a vyberte v perifériích Miniserver nebo
Extension. Sériové číslo zařízení je zobrazeno v okně vlastnosti zařízení.
Kolik toho můj Miniserver zvládne?
www.loxone.cz
Loxone Miniserver nabízí dostatek výkonu pro každý rodinný dům s dostatečnou rezervou.
Dozvěďte se více a využívejte Váš Miniserver správně.
Výkon Miniserveru je navržen pro rodinný dům, nicméně s dostatečnou rezervou. Na jeden
Miniserver lze připojit až 30 Extension, což v sumě znamená 498 vstupů a 372 výstupů.
Miniserver disponuje silným 400 MHz procesorem a 64 MB pamětí (RAM). Z toho je využito
cca. 10 MB pro běh operačního systému. Volná paměť obsluhuje program a veškerou správu
(APPS, webový prohlížeč, ...).
Aktuální spotřeba paměti
V administračním rozhraní (http://miniserver/admin) se lze přepnout na záložku Monitor a
sledovat zde využití paměti (SysHeap).
11624/56241kB znamená, že 11.624kB z 56.241kB je využito, paměť tedy běží na 20%.
Přiklady využití paměti
Abyste mohli porovnat zatížení Vaše Miniserveru, připravili jsme pro Vás příklady z
našich instalací.
Miniserver bez Extensions a programu
·
·
·
·
Komponenty: 1x Miniserver
Využití paměti: 6.490 kB / 56.241 kB (11%)
Procesy: 35 úloh
Velikost dat: 100 kB
www.loxone.cz
Miniserver pro otevírání dveří:
·
·
·
·
Komponenty: 1x Miniserver
Využití paměti: 5.984 kB / 56.241 kB (11%)
Procesy: 37 Úloh
Velikost dat: 83 kB
Miniserver s Extension pro ovládání domácnosti
·
·
·
·
Komponenty: 1x Miniserver, 1x Extension, 7x virtuální vstup, 4x virtuální výstup
Využití paměti: 11.591 kB / 56.241 kB (20,6%)
Procesy: 40 úloh
Velikost dat: 169 kB
Miniserver s Extensiony a EIB/KNX k ovládání rodinného domu
·
·
·
·
Komponenty: 1x Miniserver, 13x Extension, 214 EIB senzorů, 91 virtuálních vstupů, 69
virtuálních výstupů
Spotřeba paměti: 15.521 kB / 56.241 kB (27,6%)
Procesy: 51 úloh
Velikost dat: 1.500 kB
Tipy pro optimalizaci spotřeby paměti
Váš Miniserver má nezvykle vysokou spotřebu paměti? Díky optimalizaci konfigurace se
může spotřeba snížit. Přečtěte si, na co byste si měli dávat pozor:
Ukládání analogových hodnot do statistik a logů
Miniserver pracuje standardně v 50 Hz cyklu, to znamená, že se program zpracuje 50x za
sekundu.
Pokud zaznamenáváte analogové hodnoty na vstupech do statistik nebo logů, dávejte prosím
pozor na smysluplné zadávání intervalu dotazování (zaznamenávání). Pokud zadáte
zaznamenávat "Každou změnu". Znamená to, že se bude hodnota zaznamenávat 50x za sekundu!
Ve výsledku to znamená, že se bude 50x zapisovat na SD kartu Miniserveru.
Dávejte proto pozor při zaznamenávání analogových hodnot a zaznamenávejte pouze vybraný
časový interval (v praxi není třeba zaznamenávat každou změnu). Tím se nebude CPU a paměť
Miniserveru tolik zatěžovat. Navíc nebude na MicroSD kartě zaznamenáno tolik dat a bude na ní
více místa.
Ponechte rezervu
Z toho důvodu, že Miniserver nespadá nikdy do stavu údržby, měli byste nechat vždy minimálně
10 MB volných, které jsou k dispozici pro speciální momenty (webové dotazy, ...).
Detekce chyby předčasného zápisu
www.loxone.cz
Aby nedošlo na Miniserveru k DeadLocku (blokování jednoho procesu druhým), doporučujeme
nejprve program vyzkoušet na záložním Miniserveru, aby se předešlo případné chybě v
budoucnosti.
Žádné zlepšení? Kontaktujte nás! Možností je mnoho!
Drželi jste se našich rad a přesto je spotřeba paměti na Miniserveru příliš vysoká?
Kontaktujte nás a my Váš problém vyřešíme.
Využijte k tomu náš LiveChat, Telefonickou podporu (+420 380 429 003) nebo nám napište na
[email protected] .
Admin rozhraní
Jak se orientovat v admin rozhraní Miniserveru
·
·
·
Spusťte Váš webový prohlížeč
Do adresy zadejte: [IP Adresu Miniserveru]/admin
Přihlaste se Vašim uživatelským jménem a heslem (standardní uživatelské jméno: admin,
heslo: admin)
Domovská stránka
Na domovské stránce Miniserveru naleznete všechny důležité
informace - Sériové číslo, verzi Firmwaru a další.
Přehled zařízení
Na této stránce naleznete seznam všech Vašich použitých
zařízení, včetně Extensionů pohromadě. Jsou zde zobrazeny
sériové čísla a stavy vstupů a výstupu všech zařízení.
www.loxone.cz
Monitor
Zde můžete sledovat detail sítě, PLC aktivita, připojení ke
sběrnici a mnoho více.
Některé parametry lze vidět na obrázku. Například
při aktualizaci může být hodnota využití CPU
vysoká, než je obvyklé.
Nastavení
V tomto nastavení můžete nastavit jméno zařízení a nastavit
časovou zónu. Kliknutím na "Použít lokální čas", použije
Miniserver čas z Vašeho počítače. Tato funkce je užitečná,
když není Miniserver připojený k internetu.
LAN Nastavení
Mnoho parametrů je vysvětleno v Admin rozhraní.
V LAN nastavení můžete získat další potřebné informace:
1. V sekci DNS Adresa můžete buď použít adresu
serveru DNS, které jste dostali od vašeho
poskytovatele internetových služeb, nebo použijte
Google veřejné služby DNS (to, co doporučujeme) viz. obrázek. DNS server je potřebný pro správný chod
služeb Caller a Mailer.
2. Časový server: Když je kolonka prázdná, pak je
standardně nastaven LOXONE NTP Server.
3. HTTP Port: Pokud chcete mít ke svému Miniserveru
vzdálený přístup, můžete změnit HTTP port v této
části. Je to velmi důležité, protože mnoho
poskytovatelů blokuje port 80.
Aktualizace jednotek
INSTALACE & UPDATE
www.loxone.cz
Poznámka k instalaci
Konfigurační software je vydaný pro Windows XP, Windows Vista and Windows 7.
Důležité: Předtím, než začnete aktualizovat Váš Miniserver,
nainstalujte aktuální verzi konfiguračního software
Aktualizace přes Loxone Config
1. Spusťte Loxone konfigurační software a
spojte se s Vaším Miniserverem.
2. Přepněte na kartu Údržby a vyberte možnosti
„Aktualizovat Miniserver“. Otevře se okno
„Instalovat aktualizaci Miniserveru“.
3. Zde si můžete vybrat, zda chcete zachovat
data na Miniserveru.
Při aktualizaci doporučujeme mít zaškrtlou
volbu "Aktualizovat také Miniserver"
4. Pro spuštění aktualizace klikněte na možnost
"Nahrát aktualizace".
Po dokončení aktualizace se
Miniserver sám restartuje. Sledujte
nápovědu v okně!
www.loxone.cz
Jednoduchá aktualizace výměnou SD karty
Je možné nainstalovat nejnovější firmware pro Miniserver přímo z SD
karty. Tímto můžete provézt aktualizaci, i když Miniserver není
připojen k internetu a takto využít nejnovějších aktualiziací.
SD kartu s aktuálním firmwarem můžete koupit v našem Eshopu.
Indikační diody
URČENÍ STAVU ZAŘÍZENÍ NA ZÁKLADĚ DIOD
Na základě dvou indikačních diod, které se nacházejí na Miniserver a Loxone Extension, lze diagnostikovat stav
zařízení, ve kterém se právě nacházejí. Obě jednotky mohou blikat a nebo svítit zeleně, oranžově a nebo červeně.
V těchto tabulkách naleznete vysvětlivky k blikajícím a svítícím stavům jednotek
Stavy diod na Miniserveru
Status
Význam
Červená
Miniserver Bootuje
Oranžová bliká
Miniserver PLC pauza
Zelená bliká
Miniserver je připraven pro provoz
Červená bliká
Miniserver provádí update
Oranžová/zelená bliká
Miniserver startuje - fáze 2
Červená/oranžová bliká
Miniserver provádí aktualizaci
Loxone Extension
Červená/červená/zelená
bliká
Miniserver chyba PLC dokumentu
Červená/zelená/oranžová
bliká
Miniserver se identifikuje
Stavy diod na Loxone Extension
Status
Význam
Červená
Loxone Extension Bootuje
www.loxone.cz
Oranžová bliká
Loxone Extension se pokouší spojit s
Miniserverem
Zelená bliká
Loxone Extension je připraveno pro
provoz
Červená bliká
Loxone Extension provádí update
Oranžová/zelená bliká
Loxone Extension se aktualizuje
Červená/oranžová bliká
Chyba aktualizace Loxone Extension
Červená/zelená/oranžová
bliká
Loxone Extension se identifikuje
Webové služby
JEDNODUCHÁ KOMUNIKACE
Prostřednictvím Miniserveru a jeho webových služeb lze pomocí http příkazů odesílat
informace, provádět nastavení, ... Pro komunikaci s Miniserverem se používá technika
Restful-webservices.
Obecně
Struktura webových služeb:
(Použita technika Restful-webservices.)
http://Uzivatel:[email protected]/prikaz/control/hodnota
·
·
·
"control": může se jednat o jakýkoliv vstup a nebo výstup (také virtuální). Výstupy
mohou být použity pouze k vrácení stavu (pouze dotaz na stav).
"hodnota": Pokud "hodnota" neexistuje, bude zpět nastavena hodnota "control". Přijatelné
jsou následující hodnoty: 'Ein', 'On', 'Aus', 'Off', 'Impuls', 'Pulse' a nebo desetinné hodnoty
(za desetinnou čárkou)
Pro digitální vstupy se dvěma výstupy (od verze 1.5.4.16) jsou možné následující
hodnoty:
ImpulsPlus
ImpulsMinus
PlusEin
PlusAus
MinusEin
MinusAus
·
·
PulseUp
PulseDown
UpOn
UpOff
DownOn
DownOff
ImpulsAuf
ImpulsAb
AufEin
AufAus
AbEin
AbAus
PulseOpen
PulseClose
OpenOn
OpenOff
CloseOff
CloseOff
U digitálních vstupů a výstupů se používá pro 'On' vždy 1 a pro 'Off' vždy 0.
Analogové vstupy (0-10V) se pracuje v rozsahu 0-10,00. Neexistuje žádný formální limit
(například i EIB teplotního senzoru 21,5 nebo -5,2)
www.loxone.cz
·
Pro výstupy se používá desetinná tečka místo desetinné čárky.
STAVY & PŘEPÍNÁNÍ
Dotaz na stav
Příkaz http://miniserver/?dev/sps?/io/SvetlaKuchyne/state
Funkce Vrátí status vstupu
Odezva <LL control=“dev/sps/io/SvetlaKuchyne“ value=“0“
Code=“200“/>
Příkaz http://miniserver/dev/sps/io/SvetlaKuchyne/astate
Funkce Vrací hodnoty přiřazených výstupů (buď jednoznačnou hodnotu
pro všechny a nebo různé hodnoty)
Odezva
<LL control=“dev/sps/io/SvetlaKuchyne“ value=“1“
Code=“200“/>
Příkaz http://miniserver/dev/sps?/io/SvetlaKuchyne/all
Funkce Vrací počet přiřazených výstupů a seznam jejich hodnot
Odezva <LL control="dev/sps/io/ SvetlaKuchyne/all" value="8" Code="200"
n1="Aktor (Relais) Q1" u1="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v1="0"
n2="Aktor (Relais) Q2" u2="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v2="0"
n3="Aktor (Relais) Q3" u3="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v3="0"
n4="Aktor (Relais) Q4" u4="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v4="0"
n5="Aktor (Relais) Q5" u5="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v5="0"
n6="Aktor (Relais) Q6" u6="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v6="1"
n7="Aktor (Relais) Q7" u7="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a" v7="0"
n8="Aktor (Relais) Q8" u8="68347a0e-3bfc-11df-85f6ea34eeb9b08a"
v8="0"/>
Přepnutí
Příkaz http://miniserver/dev/sps/?io/?VypinacSvetlaKuchyne/Ein
Funkce Zapne analogový nebo digitální vstup
Odezva
<LL control=“dev/sps/io/VypinacSvetlaKuchyne“ value=“1“
Code=“200“/>
Dotaz na všechny změny výstupu
www.loxone.cz
Příkaz http://miniserver/dev/sps/?changes
Funkce Zašle všechny výstupy, které se změnily od posledního volání
Odezva
<LL control="dev/sps/changes" value="5" Code="200" n1="Aktor (Relais)
Q1" u1="68347a0e-3bfc-11df-8604ea34eeb9b08a" v1="0" n2="Aktor (Relais)
Q2" u2="68347a0e-3bfc-11df-8605ea34eeb9b08a" v2="0" n3="Aktor (Relais)
Q3" u3="68347a0e-3bfc-11df-8606ea34eeb9b08a" v3="0" n4="Aktor (Relais)
Q4" u4="68347a0e-3bfc-11df-8607ea34eeb9b08a" v4="0" n5="Aktor (Relais)
Q5" u5="68347a0e-3bfc-11df-8608ea34eeb9b08a" v5="1"/>
Příkaz http://miniserver/dev/sps/?event
Funkce Generuje události ve webserveru. Řízení událostí musí být
naprogramováno ve webovém klientovi (např.: nový zdroj
události (http://LoxLIVE/dev/sps/event).
Odezva Odešle všechny výstupy, které byly změněny bez obnovené žádosti k poslání.
http://www.w3.org/TR/eventsource/
Event: changed
data: Name
data: uuid
data: Wert
Příkaz http://miniserver/dev/sps/?enablestatusupdate
Funkce Umožňuje automatické odesílání stavových změn ve
WebSockets®.
Odezva Odešle aktuální stav přes WebSockety®.
NASTAVENÍ & STATISTIKA
SPS-Příkazy
Příkaz
Funkce
http://miniserver/dev/sps/status
PLC dotaz na stav
http://miniserver/dev/sps/restart
PLC restart
http://miniserver/dev/sps/stop
PLC stop
http://miniserver/dev/sps/run
PLC spuštění
http://miniserver/dev/sps/log
SPS povolit globální statistiku
www.loxone.cz
http://miniserver/dev/sps/nolog
SPS vypnout globální statistiku
http://miniserver/dev/sps/enumdev
Seznam všech PLC zařízení
(LoxLIVE, LoxMORE, ...)
http://miniserver/dev/sps/enumin
Seznam všech PLC vstupů
http://miniserver/dev/sps/enumout
Seznam všech PLC výstupů
http://miniserver/dev/sps/identify
Od verze 1.5.6.7: LoxLIVe musí
být identifikován
http://miniserver/dev/sps/manual
Nastavit Miniserver do manuálního
režimu Ein/On oder Aus/Off (verze
1.6.8.4 a vyšší)
Konfigurační příkazy
Příkaz
Funkce
http://miniserver/dev/cfg/mac
Získat MAC adresu
http://miniserver/dev/cfg/version
Získat verzi
http://miniserver/dev/cfg/versiondate
Získat datum firmware
http://miniserver/dev/cfg/dhcp
Získat nastavení DHCP a
nebo nastavení DHCP
http://miniserver/dev/cfg/ip
Nastavit a nebo získat IP
adresu
http://miniserver/dev/cfg/mask
Nastavit a nebo získat
masku sítě
http://miniserver/dev/cfg/gateway
Nastavit a nebo získat bránu
http://miniserver/dev/cfg/device
Nastavit a nebo získat názvy
zařízení
http://miniserver/dev/cfg/dns1
Nastavit a nebo získat
adresu 1. DNS
www.loxone.cz
http://miniserver/dev/cfg/dns2
Nastavit a nebo získat
adresu 2. DNS
http://miniserver/dev/cfg/ntp
Nastavit a nebo získat
adresu NTP
http://miniserver/dev/cfg/country
Nastavit a nebo získat zemi
http://miniserver/dev/cfg/timezoneix
Nastavit nebo získat časové
pásmo
http://miniserver/dev/cfg/daylightoffset
Načtení nebo nastavení
letního časového posunu
http://miniserver/dev/cfg/timezoneoffset
Načtení nebo nastavení
posunu časové zóny
http://miniserver/dev/cfg/http
Nastavit nebo získat HTTP
port
http://miniserver/dev/cfg/ftp
Nastavit nebo získat FTP
port
http://miniserver/dev/cfg/LoxPLAN
Nastavit nebo získat
LoxPLAN port
http://miniserver/dev/cfg/ftllocalonly
Načtení nebo nastavení
"FTP, Telnet, pouze přístup
pro lokální software"
Příkazy - Statistika
Příkaz
Funkce
http://miniserver/dev/lan/txp
Načte počet přenesených
paketů
http://miniserver/dev/lan/txe
Načte počet přenesených
chybových paketů
http://miniserver/dev/lan/txc
Načte počet přenesených
paketů s kolizí
www.loxone.cz
http://miniserver/dev/lan/exh
Načte počet chyb přetečené v
zásobníku (buffer) při
přenášení
http://miniserver/dev/lan/txu
Načte počet LAN chyb podjetí
http://miniserver/dev/lan/rxp
Načte počet přijatých LAN
paketů
http://miniserver/dev/lan/eof
Načte počet EOF LAN chyb
http://miniserver/dev/lan/rxo
Načte počet chyb - přeplnění
LAN
http://miniserver/dev/lan/nob
Načte počet LAN "No recieve
Buffer" chyb
http://miniserver/dev/bus/packETS®sent
Načte počet paketů poslaných
na CAN-BUS
http://miniserver/dev/bus/packETS®received
Načte počet paketů přijatých
na CAN-BUS
http://miniserver/dev/bus/receiveerrors
Načte počet chyb přijatých na
CAN-BUS
http://miniserver/dev/bus/frameerrors
Načte počet "frame" chyb na
CAN-BUS
http://miniserver/dev/bus/overruns
Načte počet "overflow" chyb
na CAN-BUS
http://miniserver/dev/bus/parityerrors
Načte počet počet paritních
chyb na sběrnici CAN
http://miniserver/dev/sys/numtasks
Načte počet úkolů
http://miniserver/dev/sys/cpu
Načte zatížení procesoru
http://miniserver/dev/sys/contextswitches
Načte počet přepnutí mezi
úkoly
http://miniserver/dev/sys/contextswitchesi
Načte počet přepnutí mezi
úkoly, které byly přerušeny
www.loxone.cz
http://miniserver/dev/sys/heap
Načte velikost paměti
http://miniserver/dev/sys/ints
Načte počet přerušení systému
http://miniserver/dev/sys/comints
Načte počet přerušení
komunikace
http://miniserver/dev/sys/lanints
Načte počet přerušení LAN
http://miniserver/dev/sys/watchdog
Načte "watchdog" bitů
http://miniserver/dev/sys/date
Vrátí datum
http://miniserver/dev/sys/time
Vrátí čas
http://miniserver/dev/sys/setdatetime
Nastaví systémové datum a
časový formát: 2010-04-20
14:35:00 nebo 2010/20/04
14:35:00
http://miniserver/dev/sys/spscycle
Načte počet SPS cyklů
http://miniserver/dev/sys/ntp
Vynutí NTP požadavek
http://miniserver/dev/task0/name
Načte úkol pojmenovaný 0
(0http://loxlive/dev/sys/numtasks
- 1)
http://miniserver/dev/task0/priority
Načte prioritu úkolu 0
http://miniserver/dev/task0/stack
Načte "stack" úkolu 0
http://miniserver/dev/task0/contextswitches
Načte počet přepínání úkolů 0
http://miniserver/dev/task0/waittimeout
Načte čekací dobu úkolu v ms
http://miniserver/dev/task0/state
Načte stav úkolu 0
http://miniserver/dev/sys/reboot
LoxLIVE bootování
Obnovení původního stavu Miniserveru
www.loxone.cz
V případě, že se nebudete moci připojit ke svému Miniserveru (například zapomenuté heslo),
můžete kdykoliv Váš Miniserver uvézt do původního stavu.
Verze Miniserveru a konfiguračního software jsou vždy totožné. Pokud
budete obnovovat nastavení Miniserveru, verze bude odpovídat verzi
konfiguračního software.
K tomu, abyste mohli provézt obnovení, budete potřebovat SD kartu z Vašeho Miniserveru,
konfigurační software a také micro SD adaptér pro načtení karty v PC.
Uložte si prosím Vaší konfiguraci (LoxPLAN) předtím, než začnete
obnovovat Miniserver.
1) Vyjměte SD kartu z Miniserveru a vložte jí pomocí adaptéru do Vašeho PC
2) Spusťte konfigurační software a zvolte možnost Údržba -> Formátovat SD kartu
3) Vyberte zařízení, ve kterém se SD karta nachází
4) Zvolte správnou cestu k aktualizačnímu souboru (pokud jste program řádně nainstalovali, měla
by být defaultně vyplněna)
5) Klikněte na možnost formátovat
6) Potvrďte formátování stiskem na "Ano"
7) U otázky, zda chcete zachovat původní nastavení, zvolte možnost "Ne". Pouze takto bude
obnoveno původní nastavení.
Po naformátování SD karty ztratíte všechna data uložená na paměťové
kartě! Miniserveru bude znovu přiřazena adresa pomocí DHCP serveru a
nebo se obnoví původní nastavení na adresu 192.168.1.77.
EXTENSIONS
Extension
www.loxone.cz
INSTALACE
1. Nainstalovat Loxone Extension na DIN lištu
2. Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
- doporučujeme přepojit z Miniserver
3. Zapojit vstupy a výstupy
4. Připojit Loxone BUS
5. Pokud se jedná o Loxone BUS posledního Loxone Extension, je třeba zapojit do 120
Ohm terminátoru
6. Zapnout napájení
7. Vyzkoušet: Pokud po cca. 7 sekundách bliká levá dioda zeleně, je Loxone Extension
nakonfigurován. Pokud ne, nakonfigurován není.
KONFIGURACE LOXONE EXTENSION
Přidání Extension do programu
Spojte se se svým Miniserverem. Přepněte se na záložku
periférie a přidejte Loxone Extension do programu. Do
stromové struktury periférie Vám přibude Extension i s
jeho vstupy a výstupy.
Zadání sériového čísla
Klikněte na Loxone Extension ve stromové struktuře
periférií a ve vlastnostech rozšíření vypište jeho sériové
číslo.
Sériové číslo
Sériové číslo naleznete na spodní straně
Extension. Sériové číslo se nachází pod
čárovým kódem.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla se přepněte na záložku
Miniserver a zvolte možnost "Uložit do Miniserveru".
Po restartování Miniserveru (cca. 7 sekund) budou obě
didody svítit zeleně.
DMX
INSTALACE
·
·
·
·
Připevnit DMX Extension na DIN lištu
Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace
(doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
Připojit Loxone sběrnici
Připevnit svorky DMX na DMX Extension.
www.loxone.cz
·
·
·
Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení
Miniserveru)
Aktivovat napájení
Statusy LED
Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je DMX extension
naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.
Klikněte zde pro dokumentaci, jak nakofigurovat PWM Dimmer.
Technický nákres
Obecné poznámky ke kabeláži
·
·
·
·
Použijte stíněný Cat5 nebo podobný
Kabel nesmí být delší jak 500m
DMX kabel musí jít z přijímače do přijímače ("daisy chained", sběrnicová topologie)
The Loxone sběrnice musí být zakončena odporem 120Ω
DMX Extension - Nastavení
Přidání Extension do programu
Připojte se ke svému Miniserveru a přidejte
DMX Extension do programu.
DMX Extension naleznete v záložce periférie
pod položkou DMX Extension.
www.loxone.cz
Vyplnění sériového čísla
Klikněte na DMX Extension ve stromové
struktuře a v okně vlastností vyplňte jeho
sériové číslo.
Sériové číslo
To naleznete na spodní straně
Extension nebo ve vyhledávání.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla klikněte na
záložku Miniserver a nahrajte program do
Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7 sekund)
by DMX Extension mělo blikat zeleně.
1-Wire
INSTALACE
·
·
·
·
·
·
·
Nainstalovat 1-Wire Extension na DIN lištu
Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace
(doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
Připojit Loxone sběrnici
Připojit 1-Wire svorky k 1-Wire Extension
Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení
Miniserveru)
Aktivovat napájení
Statusy LED
Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je 1-Wire extension
naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.
Technický nákres
www.loxone.cz
Podporovaná zařízení
Pro přidání 1-Wire Extension klikněte v záložce "Periférie Extension" na "1-Wire Extension".
1-Wire Extension podporuje následující 1-Wire zařízení:
1-Wire zařízení
DS1822
Econo 1-Wire
Digital
Thermometer
DS18B20
Programmable
Resolution 1Wire Digital
Thermometer
DS18S20
Parasite Power
Digital
Thermometer
DS1963S
Serial Number
iButton (SHA)
DS1990
Serial Number
iButton
DS2438
Smart Battery
Monitor
Popis
Defaultní
skenovací
cyklus [s]
Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +85°C
Přesnost: +- 2°C od -10°C do +85°C
Rozlišení : 12 Bit popř. 0,0625°C
60
28
Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +85°C
Přesnost: +- 0,5°C do -10°C bis +85°C
Rozlišení: 12 Bit popř. 0,0625°C
60
10
Teplotní senzor
Rozsah: -55°C do +125°C
Přesnost: +- 0,5°C od -10°C do +85°C
Rozlišení: 9 Bit popř. 0,5°C
60
18
Přístupový systém
0,1
01
Přístupový systém
0,1
26
AD převodníky a teplotní senzory.
Teplota
Rozsah: -55°C do +125°C
Rozlišení: 13 Bit popř. 0,03125°C
60
Family
Code
22
Napětí VDD
Napájení
Rozsah: 0V - 10,23V
Rozlišení: 10mV
Napětí VAD
Napájení vstupního pinu AD převodníku
Rozsah: 0V - 10,23V
Rozlišení: 10mV
www.loxone.cz
Napětí Vsens
Napětí na externím odporu (Rsens) pro
nepřímé měření proudu
Rozsah: -0,25V - 0,25V
Rozlišení: 0,2441mV
Výpočet proudu: I = Vsens/Rsens
Tento čip je používán mnoha výrobci pro měření
vlhkosti. K tomu je třeba přiřadit výstupní napětí z
AD převodníku senzoru vlhkosti vstupního pinu
(VAD) DS2438.
Například WireGate Multisensor "MS-THS13BRK":
humidity_uncompensated = ((VAD/VDD) 0.16) / 0.0062
temperature_compensation = 1.0546 (0.00216 * temperature)
humidity_compensated =
humidity_uncompensated /
temperature_compensation
Pro přepočet [V] na vlhkost [%] se používá funkční
blok "Vzorec" z kategorie "Matematika".
Kabeláž
1-wire čidla se vyznačují velice snadnou instalací. Následující pokyny pro instalaci jsou
směrodatná ke správnému fungování a přenosu dat.
·
·
·
·
K instalaci použijte kabel v průměrem minimálně 0,6 mm (např. CAT5) a vyšší.
Při parazitním zapojení doporučujeme maximální délku kabelu 100 metrů a maximálně
20 senzorů.
U samostatného napájení dbejte následujících rad.
Následující možnosti instalace a topologií je možné libovolně použít. V závislosti na
okolních podmínkách a celkové délce kabeláže se odvíjejí výsledné hodnoty senzorů.
Optimální topologie instalace
Sběrnice bez odboček
Tato topologie bez odboček se hodí pro
instalace nejlépe. Umožňuje délku kabelu
230 m a připojit je možné až 32 senzorů.
www.loxone.cz
Sběrnice s malými odbočkami
Díky použití této topologii je možné
dosáhnout podobných výsledků. Délka
kabelu může být až 300 metrů a použít lze
také 32 čipů.
Další možnosti instalace
Sběrnice s většími odbočkami
Tento typ lze doporučit pouze omezeně.
Umožňuje použít kabel o celkové délce
100 metrů a použít můžete 20 čipů.
Hvězdicová topologie
Tuto topologii lze doporučit pouze u
malých instalací. Celková délka by neměla
překročit 100 metrů a celkově 20 čipů.
Kruhová topologie: Topologie ring není pro 1-Wire vhodná. Pokud
použijete tento druh instalace, nebude možné přijímat žádné signály.
Kabeláž 1-Wire senzoru
Jedná se o schéma zapojení teplotního čipu 1-Wire DS18B20+. Popisky pinů se mohou výrobce
od výrobce lišit a doporučujeme Vám dbát na označení výrobce.
Parazitní zapojení napájení: Při parazitním zapojení se GND a VDD spojí a
data připojí na Extension
Extension DS18B20+
1-Wire telt. cip v pouzdre
(červený) Data
(A) Data (2) Data
(B) GND (1/3) GND/VDD (bílý/zelený) GND/VDD
Dávejte prosím pozor na skutečnost, že ne všechny 1-Wire čipy jsou vhodné pro
parazitní připojení. Informace o vhodnosti se dozvíte u výrobce.
Separátní zapojení: Připojení na všechny 3 piny čipu:
Extension
(A) Data
(B) GND
DS18B20+
(2) Data
(1) GND
1-Wire telt. cip v pouzdre
(červený) Data
(bílý) GND
www.loxone.cz
(C) 5V
(3) VDD
(zelený) VDD
1-WIRE EXTENSION - NASTAVENÍ
Přidání Extension do programu
Připojte se ke svému Miniserveru a přidejte 1-Wire
Extension do programu.
1-Wire Extension naleznete v záložce periférie pod položkou
1-Wire Extension.
Vyplnění sériového čísla
Klikněte na 1-Wire Extension ve stromové struktuře a v okně
vlastností vyplňte jeho sériové číslo.
Sériové číslo
To naleznete na spodní straně Extension nebo ve
vyhledávání.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a
nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7
sekund) by 1-Wire Extension mělo blikat zeleně.
Přidání 1-Wire senzoru
Přidání Extension
Nejdříve přidejte 1-Wire Extension do programu a pak jej uložte
do Miniserveru.
www.loxone.cz
Přidání 1-Wire čipu/zařízení
V okně periférií označte 1-Wire Extension a klikněte na možnost
"1-Wire vyhledávání".
Označte senzor, vyplňte jeho označení a klikněte na možnost
"vytvořit zařízení".
Jakmile se senzor zobrazí v okně periférií, je možné s ním
pracovat.
Identifikace 1-Wire senzorů
Doporučujeme všechna čidla nejprve přidat a poté je postupně naučit.
Opačný postup je přidávat a učit čidla jednotlivě.
Zapojení elektronické čtečky klíčů
iButton čtečka je zapojena do Loxone 1-Wire Extensionu. Bílý drát je "DATA" do Extensionu a
šedý drát je uzemění "GND".
Žlutý drát je běžně zem (GND) pro obě LED. Zelená = Zelená LED, Červená = Červená LED.
Zelené LED: U = 1.9V 20 mA
Červené LED: U= 2.1 V 20mA
S vyšším napětím použijte správný odpor!
Od chvíle, kdy je iButton aktivní komponenta v systému, můžete připojit pouze jednu iButton
čtečku pro každý 1-Wire Extension. Když by čteček na 1-Wire extension bylo více, pak by
www.loxone.cz
nebylo možné určit, odkud signál přichází. Maximum iButtonu pro iButton čtečku je
neomezený.
EnOcean
Instalace
·
·
·
·
·
·
Nainstalovat EnOcean Extension na DIN lištu
Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace
(doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
Připojit Loxone sběrnici
Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení
Miniserveru)
Aktivovat napájení
Statusy LED
Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je EnOcean extension
naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.
Technický nákres
EnOcean Extension - Nastavení
www.loxone.cz
Přidání Extension do programu
Připojte se ke svému Miniserveru a přidejte EnOcean
Extension do programu.
EnOcean Extension naleznete v záložce periférie v menu
Jednotky pod položkou EnOcean Extension.
Vyplnění sériového čísla
Klikněte na EnOcean Extension ve stromové struktuře a v
okně vlastností vyplňte jeho sériové číslo.
Sériové číslo
To naleznete na spodní straně Extension nebo
ve vyhledávání.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver a
nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7
sekund) by EnOcean Extension mělo blikat zeleně.
Naučení EnOcean senzoru
Zapnout EnOcean monitor
Aktivujte EnOcean Monitor v záložce "Miniserver" pod
položkou "EnOcean Monitor"
Naučení tlačítka
V monitoru klikněte na možnost "Učit". K tomu, abyste
tlačítko identifikovali, je nutné jej stisknout.
Označte tlačítko a zadejte "Označení" a "Typ". Poté
klikněte na možnost "Naučit senzor".
www.loxone.cz
Senzor nyní naleznete v kategorií periférií.
Tlačítko z našeho Eshopu (Číslo produktu:
200057) je „4-tlačítko ( neoddělené 2tlačítko)“.
Naučení okenního senzoru
Pomocí magnetického kontaktu okenního senzoru změňte
aktuální stav, aby jej bylo v monitoru možné identifikovat.
Označte okenní kontakt a vyplňte "Označení" a "Typ",
Poté klikněte na možnost "naučit senzor".
Naučení pohybového senzoru
Několikrát zmáčkněte učící tlačítko na senzoru, abyste jej
identifikovali.
Označte pohybový senzor a vyplňte "Označení" a "Typ",
Poté klikněte na možnost "naučit senzor".
Pohybový senzor z našeho obchodu (Číslo
produktu: 200060) slouží jako "Senzor světla,
přítomnosti a teploty".
Naučení EnOcean aktoru
www.loxone.cz
Bezdrátový přepínač
Přepněte se do záložky „Kontext“ klikněte na položku
senzory a aktory a přidejte EnOcean aktor
Naučení se může lišit výrobce od výrobce. Toto
naučení je demonstrováno na aktoru z našeho
Eshopu (Číslo produktu 200056)
Uložte program do Miniserveru.
Naučení zařízení
Označte přidaný aktor a klikněte na záložku "Miniserver"
a na možnost "Naučit zařízení"
Stiskněte tlačítko na aktoru. (LED bliká červeně)
V Loxone Configu klikněte na „OK“. (LED svítí
červeně)
Pro potvrzení stiskněte znovu tlačítko. (LED zhasne)
Uložte program do Miniserveru
Podporovány jsou následující senzory
Senzor přítomnosti
·
·
0 - nepřítomnost
1 - přítomnost
Okenní kliky
·
·
·
0 - zavřeno
1 - otevřeno
2 - přivřeno
Senzor vlhkosti
·
0 až 100%
www.loxone.cz
Kontakt
·
·
0 - kontakt rozpojen
1 - kontakt spojen
Senzory světla, teploty a přítomnosti
·
·
·
Typ 1 - 0 až 510 Lux, 0 až +51°C
Typ 2 - 0 až 1020 Lux popř. 0 až +51°C
Typ 3 - 0 až 1530 Lux popř. -30 až +50°C
Senzor světla
·
·
Typ 1 - 300 až 60000 Lux
Typ 2 - 0 až 1024 Lux
Pokojový regulator
EEP číslo lze získat u prodejce/výrobce.
EEP 07-10-01/A5-10-01
·
·
·
·
Senzor teploty: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Ventilátor: 0 až 255
Přítomnostní spínač
EEP 07-10-02/A5-10-02
·
·
·
·
Senzor teploty: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Ventilátor: 0 až 255
Snímač dne/noci
EEP 07-10-03/A5-10-03
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
EEP 07-10-04/A5-10-04
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Ventilátor: 0 až 255
EEP 07-10-05/A5-10-05
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Přítomnostní přepínač
www.loxone.cz
EEP 07-10-06/A5-10-06
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Senzor dne/noci
EEP 07-10-07/A5-10-07
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 255
EEP 07-10-08/A5-10-08
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 255
Senzor přítomnosti
EEP 07-10-09/A5-10-09
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 255
Senzor dne/noci
EEP 07-10-0A/A5-10-0A
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Regulátor: 0 až 255
Vstupní kontakt
EEP 07-10-0B/A5-10-0B
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Vstupní kontakt
EEP 07-10-0C/A5-10-0C
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor přítomnosti
EEP 07-10-0D/A5-10-0D
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor dne/noci
EEP 07-10-10/A5-10-10
·
·
·
·
Teplotní senzor: 0 do + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 do 100%
Regulátor: 0 do 255
Senzor přítomnosti
www.loxone.cz
EEP 07-10-11/A5-10-11
·
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor: 0 až 255
Senzor dne/noci
EEP 07-10-12/A5-10-12
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor: 0 až 255
EEP 07-10-13/A5-10-13
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Senzor pohybu
EEP 07-10-14/A5-10-14
·
·
·
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Senzor dne/noci
EEP 07-10-15/A5-10-15
·
·
Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
Regulátor: 0 až 63
EEP 07-10-16/A5-10-16
·
·
·
Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
Regulátor: 0 až 63
Senzor pohybu
EEP 07-10-17/A5-10-17
·
·
Teplotní senzor: -10 až + 41,2°C
Senzor pohybu
EEP 07-10-18/A5-10-18
·
·
·
·
Senzor světla: 0 až 1000 lux
Regulátor teploty: 0 až + 40°C
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
www.loxone.cz
EEP 07-10-19/A5-10-19
·
·
·
·
·
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor teploty: 0 až + 40°C
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
EEP 07-10-1A/A5-10-1A
·
·
·
·
·
Vstupní napětí: 0 až 5V
Regulátor teploty: 0 až + 40°C
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
EEP 07-10-1B/A5-10-1B
·
·
·
·
·
Vstupní napětí: 0 až 5V
Senzor světla: 0 až 1000 lux
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
EEP 07-10-1C/A5-10-1C
·
·
·
·
·
Senzor světla: 0 až 1000 lux
Senzor jasu: 0 až 1000 lux
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
EEP 07-10-1D/A5-10-1D
·
·
·
·
·
Senzor vlhkosti: 0 až 100%
Regulátor vlhkosti: 0 až 100%
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
EEP 07-10-1E/A5-10-1E
·
·
·
·
·
Vstupní napětí: 0 až 5V
Senzor světla: 0 až 1000 lux
Teplotní senzor: 0 až + 40°C
Ventilátor: 0 až 7
Senzor pohybu
Vypínač
·
0 - vypnuto
www.loxone.cz
·
1 - zapnuto
2 vypínač (nerozdělený)
·
·
0 - vypnuto
1 - zapnuto
2 vypínač
·
·
0 - vypnuto
1 - zapnuto
4 vypínač
·
·
0 - vypnuto
1 - zapnuto
2 tlačítko
·
·
0 - nestisknuto
1 - stisknuto
4 tlačítko (nerozdělené)
·
·
0 - nestisknuto
1 - stisknuto
4 tlačítko
·
·
0 - nestisknuto
1 - stisknuto
8 tlačítko
·
·
0 - nestisknuto
1 - stisknuto
Senzory teploty a vlhkosti
·
0 až +40°C, 0 až 100%
Teplotní senzor
Typ 1
-40 až0°C
Typ 2
-30 až+10°C
Typ 3
-20 až+20°C
www.loxone.cz
Typ 4
-10 až+30°C
Typ 5
0 až +40°C
Typ 6
+10 až+50°C
Typ 7
+20 až +60°C
Typ 8
+30 až +70°C
Typ 9
+40 až +80°C
Typ
10
+50 až +90°C
Typ
11
+60 až +100°C
Typ
12
-60 až+20°C
Typ
13
-50 až +30°C
Typ
14
-40 až +40°C
Typ
15
-30 až +50°C
Typ
16
-20 až +60°C
Typ
17
-10 až +70°C
Typ
18
0 až +80°C
Typ
19
+10 až +90°C
Typ
20
+20 až +100°C
Typ
21
+30 až +110°C
Typ
+40 až +120°C
www.loxone.cz
22
Typ
23
+50 až +130°C
Podporovány jsou následující aktory
Dimmer
·
0 až 100%
Relé
·
·
0 - relé otevřeno
1 - relé zavřeno
RS232
INSTALACE
·
·
·
·
·
·
·
Připevnit RS232 Extension na DIN lištu
Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace
(doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
Připojit Loxone sběrnici
Připevnit svorky RS232 na RS232 Extension.
Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení
Miniserveru)
Aktivovat napájení
Statusy LED
Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je DMX extension
naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.
Technický nákres
RS232 EXTENSION INSTALACE
www.loxone.cz
Přidání Extension do programu
Připojte se ke svému Miniserveru a přidejte RS232
Extension do programu.
RS232 Extension naleznete v záložce periférie pod
položkou DMX Extension.
Vyplnění sériového čísla
Klikněte na RS232 Extension ve stromové struktuře a v
okně vlastností vyplňte jeho sériové číslo.
Sériové číslo
To naleznete na spodní straně Extension nebo ve
vyhledávání.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku
Miniserver a nahrajte program do Miniserveru. Po
restartu (trvá cca 7 sekund) by RS232 Extension mělo
blikat zeleně.
Nastavení Fronius střídače
Hodnoty z Fronius střídače lze číst pomocí Fronius RS232 konvertoru a Loxone RS232
Extension.
Výběr protokolu
Parametry připojení:
Automatická přenosová rychlost ( 2400 Bd, 4800 Bd,
9600 Bd, 14400 Bd, 19200 Bd), 8 datových bitů, 1 stop
bit
Auto-baud rate ( 2400, 4800, 9600, 14400, 19200), 8 data
bits, 1 stop bit
Pro přenos hodnot senzoru je nutné vybrat "Fronius"
protokol.
www.loxone.cz
Změna ID v nabídce nastavení
Střídač reaguje pouze na hodnotu-požadavek. Tyto
požadavky jsou uloženy v aktoru, tedy impuls na aktoru
zapíše aktuální hodnotu na odpovídající čidla
ID střídače je součástí v příkazu požadavku (které může
být změněno v menu nastavení. Ve výchozím nastavení,
příkaz požadavku uloží ID 01.
Následující naměřené hodnoty jsou posílány s desetinnými místy. Desetinná místa
zkreslují naměřené hodnoty do síly 2 nebo 3:
2 desetinná místa:
Get Yield – DAY
Get Yield – YEAR
Get Yield – TOTAL
1 desetinné místo:
Get operating Hours – DAY
Tyto hodnoty senzoru mohou být opraveny použitím matematickou funkcí bloku.
Vemte na vědomí, že provozní doba je udávána v minutách.
RS485
INSTALACE
·
·
·
·
·
·
·
Připevnit RS485 Extension na DIN lištu
Po dokončení připojit napájení, ale aktivovat jej až po dokončení celé instalace
(doporučujeme táhnout 24V z Miniserveru)
Připojit Loxone sběrnici
Připevnit svorky RS485 na RS485 Extension
Pozor: Poslední Loxone Extension je nutné zakončit 120 Ohm odporem (v balení
Miniserveru)
Aktivovat napájení
Statusy LED
Levá dioda bliká po několika sekundách zeleně pokud je DMX extension
naprogramováno. Pokud není naprogramováno, bliká oranžově.
Technický nákres
www.loxone.cz
RS485 EXTENSION - NASTAVENÍ
Přidání Extension do programu
Připojte se ke svému Miniserveru a přidejte RS485
Extension do programu.
RS485 Extension naleznete v záložce periférie pod
položkou DMX Extension.
Vyplnění sériového čísla
Klikněte na RS485 Extension ve stromové struktuře a v
okně vlastností vyplňte jeho sériové číslo.
Sériové číslo
To naleznete na spodní straně Extension
nebo ve vyhledávání.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla klikněte na záložku Miniserver
a nahrajte program do Miniserveru. Po restartu (trvá cca 7
sekund) by RS485 Extension mělo blikat zeleně.
www.loxone.cz
Dimmer
Instalace
1. Nainstalovat Loxone Dimmer Extension na DIN lištu
2. Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
- doporučujeme přepojit z Miniserver
3. Zapojit vstupy a výstupy
4. Připojit Loxone BUS
5. Pokud se jedná o Loxone BUS posledního Loxone Extension, je třeba zapojit do 120
Ohm terminátoru
6. Zapnout napájení
7. Vyzkoušet: Pokud po cca. 7 sekundách bliká levá dioda zeleně, je Loxone Extension
nakonfigurováno. Pokud ne, nakonfigurován není.
Důležité rady
·
·
Jedním kanálem lze řídit pouze induktivní (např. konvenční trafa) nebo kapacitní zátěž
(např. el. trafa)! Je možné tedy pouze jeden druh stmívání na kanál!
Konvenční transformátory musí být zatíženy nejméně z 80% jmenovitého zatížení s
lampami.
Dávejte pozor na to, že používáte stmívatelné světelné zdroje zvláště pokud se jedná o nasazení úsporných žárovek a LED.
Nastavení Dimmer Extension
Přidání Dimmer Extension do programování
Připojte se ke svému Miniserveru a stáhněte z něho
konfiguraci (pokud tam nějaká je).
Přepněte se na záložku "Periférie" a vložte do
programování Dimmer Extension. V okně periférií se
Vám nyní zobrazí Dimmer Extension a jeho vstupy a
výstupy.
www.loxone.cz
Zadání sériového čísla
Klikněte na Dimmer Extension ve stromové struktuře
okna periférií. Jakmile kliknete na Dimmer Extension,
objeví se jeho vlastnosti v okně vlastností. Do položky
sériové číslo vyplňte jeho sériové číslo, které nalezne na
spodní straně jednotky (popřípadě ve vyhledávání)
Sériové číslo
Sériové číslo naleznete na spodní straně
Dimmer Extension.
Uložení programu do Miniserveru
Po vložení sériového čísla se přepněte na záložku
Miniserver a zvolte možnost uložit do Miniserveru.
Po restartu (cca. 7 sekund) svítí LED na Dimmeru zeleně.
Použití Loxone Dimmer Extension
Loxone Dimmer Extension je RLC stmívač. To znamená, že s ním lze stmívat jak odporovou a
induktivní zátěž, tak i kapacitní. Maximální zatížení jednoho kanálu je 210 W.
Druh stmívání
Zde se musí nastavit, jaký typ zařízení se bude stmívat.
Druh
stmívání
Zátěž
Příklad
Fázové řízení
(Anschnitt)
Induktivní
nebo
odporová
zátěž
Žárovky,
konvenční
trafa
Fázové řízení
(Abschnitt)
Kapacitní
zátěž
El. trafa
HV LEDs
Kapacitní
zátěž
Vysoko
napěťové
LED
www.loxone.cz
Korekce viditelnosti (vnímání)
V okně vlastností aktoru lze zaškrtnou možnost "Korekce
viditelnosti". Lidské oko dokáže světlo v různých
podmínkách vnímat různě. V noci se nám zdá vzrůstající
světlo daleko zářivější, než ve světle. Proto se nám občas
může zdát, že skok při stmívání 0-100% je příliš vysoký
nebo příliš pomalý. Abyste zabránili tomuto jevu, je možné
zapnout tuto volbu.
Oprava
Pokud Vám nebude vyhovovat rozsah (0-100%), ale
budete potřebovat jiný (např. 0-10V), lze změnit v
opravě následujícím způsobem.
Nastavení opravy na příkladu se stmívačem
Analogový výstup bloku "Stmívač" je 0-10V, ale výstup
Dimmeru pracuje s hodnotami 0-100%. Z toho důvodu je
nutné nastavit opravu, aby odpovídala reálným hodnotám využijeme k tomu linearitu křivky.
Pokud chceme, aby 1V na výstupu bloku udělal 10% na
výstupu stmívače, musíme nastavit následující parametry.
Vstupní
hodnota 1
0V
Cílová
hodnota 1
0%
Vstupní
hodnota 2
10V
Cílová
hodnota 2
100%
Vysoko napěťové LED obsahují vlastní elektroniku a může
se stát, že již při 70% svítí na maximum. I v tomto případě
nám poslouží oprava.
Vstupní
hodnota 1
0
Cílová
hodnota 1
0%
Vstupní
hodnota 2
100%
Cílová
hodnota 2
70%
www.loxone.cz
Zobrazení
Pod bodem Zobrazení je možné nastavit jednotky.
Rada: Řiďte se příkazy v okně nápovědy (dolní část - jak
vidíte na obrázku).
Pokud chcete zobrazovat status výstupu, zaškrtněte
možnost "Zobrazit pouze stav".
IR Extension
Základní informace
·
·
·
IR modul se připojuje na IR Extension pomocí UTP kabelu (CAT 5/ CAT 6/ CAT7).
Připojení jednotlivých modulů se provádí přímo na IR Extensionu. Na jedno IR Extension
lze připojit celkem až 8 IR modulů a maximální délka vedení může být až 500 metrů..
Na každý IR modul lze připojit 2 IR vysílače (oči), které se připojují na 3,5mm konektor.
Pokud se připojuje pouze jeden vysílač, je nutné jej připojit do levého konektoru.
Poslední IR modul je nutné terminovat pinem (Jumper na pin 2/3).
Kabeláž
www.loxone.cz
Pin
Popis
Barevné označení A
Barevné označení
B
1
+ 24 V
Oranžová/bílá
Zelená/bílá
2
GND
Oranžová
Zelená
3
Další IR modul B
Zelená/bílá
Oranžová/bílá
4
Vstup B
Modrá
Modrá
5
Vstup A
Modrá/bílá
Modrá/bílá
6
Další IR modul
Zelená
Oranžová
7
+ 24 V
Hnědá/bílá
Hnědá/bílá
8
GND
Hnědá
Hnědá
Zprovoznění s Loxone Configem
Přidání IR Extension
Po připojení IR Extension a IR modulu zapněte Loxone
Config. V horním menu zvolte možnost "Miniserver" a
možnost "Hledání". Ve výsledcích vyhledávání se Vám
zobrazí IR Extension. Označte IR Extension a do pole
"Označení" vyplňte název IR Extension. Poté stačí
kliknout na možnost "Vytvořit zařízení" a nahrajte
program do Miniserveru.
Přidání IR modulu
Po nahrání programu do Miniserveru bude blikat dioda IR
Extension zeleně. V okně periférií klikněte na IR
EXtension a v záložce "Kontext" na možnost
"Vyhledávání IR Extension". Ve výsledcích
vyhledávání se Vám zobrazí připojený(é) IR moduly.
Vyplňte označení a zvolte možnost "Vytvořit zařízení".
Zadejte sériové číslo IR modulu v okně vlastností a uložte
program do Miniserveru.
www.loxone.cz
Dálkové ovládání a naučení IR příkazů
Přidání dálkového ovládání
V záložce "Periférie Miniserver" možnosti "Obecné" vyberte
"Dálkové ovládání".
Naučení dálkového ovládání
Nyní je možné naučit tlačítka dálkového ovládání. Označte IR
modul v okně periférií, na kterém chcete dálkové ovládání
naučit. Spusťte režim učení a zvolte možnost "Naučit
zařízení". Modul signalizuje režim učení tím, že jeho LEDky
blikají oranžově/zeleně. Přiložte na velmi krátkou vzdálenost
dálkové ovládání a krátce stiskněte tlačítko.
Naučení tlačítka dálkového ovládání
V monitoru se Vám zobrazí odeslaný příkaz. V položce
"Dálkové ovládání" vyberte Vaše dálkové ovládání a do
políčka "Tlačítko" napište jeho název. Označte příkaz a
přiřaďte jej.
Naučení dalších tlačítek
První tlačítko jsme tímto způsobem naučili. Další tlačítka je
možné přidat stejným způsobem - zobrazují se pod sebou v
okně periférií.
www.loxone.cz
Přiřazení IR příkazů
Nyní je možné pomocí Drag and Drop tlačítka přiřadit a
rozhodnout se, zda se příkazy budou pouze na zařízení zasílat
nebo zda se budou i přijímat.
Příklad: Nadefinuji si tlačítko "On_Off" jako příkaz, který se
má odeslat z Miniserveru. K tomu je nutné označit příkaz
"On_Off" a při stisknutí levého tlačítka myši jej přetáhnout na
požadovaný IR modul.
Používání IR příkazů v programu
Nakonec je nutné napojit příkazy do programování. Klasickým
přetažením IR příkazu na pracovní plochu s ním můžete
následně pracovat.
Komplexní realizace IR ovládání
Použití funkčního bloku Dálkové ovládání
Pro komplexní IR ovládání použijte prosím funkční blok "IR
ovládání", který naleznete v záložce "Program" možnosti
"Regulátor".
Relay Extension
Technická data
·
·
·
·
14 digitálních vstup (Relé) 250V AC 16A při cosφ=1, 30V DC 16A
Spotřeba energie přibližně 30mA při 24V DC (všechna relé otevřená)
Spotřeba energie přibližně 300mA at 24V DC (všechna relé zavřená)
Okolní teplota: 0...50° C
www.loxone.cz
·
Stupeň krytí: IP20
Instalace
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nainstalovat Relay Extension na DIN lištu
Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
Připojit vstupy a výstupy
Spojit LoxBUS
zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
Zapnout napájení
Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku. Když
svítí oranžová, systém není správně nakonfigurován
·
·
·
·
SCHÉMA ZAPOJENÍ
ŠKOLENÍ
FORUM
KONTAKT
TECHNICKÁ DATA
·
·
·
·
·
14 digitálních vstup (Relé) 250V AC 16A při cosφ=1, 30V DC 16A
Spotřeba energie přibližně 30mA při 24V DC (všechna relé otevřená)
Spotřeba energie přibližně 300mA at 24V DC (všechna relé zavřená)
Okolní teplota: 0...50° C
Stupeň krytí: IP20
INSTALACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Nainstalovat Relay Extension na DIN lištu
Po dokončení instalace připojit 24 V ke stejnosměrnému proudu (zapnout až po instalaci)
Připojit vstupy a výstupy
Spojit LoxBUS
zapojit LoxBUS posledního Loxone Rozšíření do 120 Ohm terminátoru
Zapnout napájení
Vyzkoušet: Pokud bliká levá dioda, po asi 7 sekundách, zeleně, je vše v pořádku. Když
svítí oranžová, systém není správně nakonfigurován
Konfigurace Relay Extension
www.loxone.cz
Přidání Extension do programu
Spojte se se svým Miniserverem. Přepněte se na záložku
periférie a přidejte Loxone Extension do programu. Do
stromové struktury periférie Vám přibude Extension i s jeho
vstupy a výstupy.
Zadání sériového čísla
Klikněte na Loxone Extension ve stromové struktuře periférií
a ve vlastnostech rozšíření vypište jeho sériové číslo.
Sériové číslo
Sériové číslo naleznete na spodní straně Extension.
Sériové číslo se nachází pod čárovým kódem.
Uložení programu do Miniserveru
Po vyplnění sériového čísla se přepněte na záložku Miniserver
a zvolte možnost "Uložit do Miniserveru". Po restartování
Miniserveru (cca. 7 sekund) budou obě didody svítit zeleně.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PWM Dimmer
Zprovoznění s DMX
Doporučujeme používat PWM Dimmer s DMX Extension. Uživatel tak bude moci ovládat RGB
barvy ve vizualizaci. Zde naleznete krátký návod, jak PWM Dimmer nastavit:
Při nasazení s DMX Extension:
Zprovozněte DMX Extension dle návodu
• Zprovoznění DMX Extension
Přidání DMX aktoru
Přidejte DMX Aktor (ten naleznete v záložce periférie).
Dimmer používejte ve správném režimu. Pro režim 5
použijte "DMX-Aktor" a pro režim 6" DMX- Aktor
RGB"
www.loxone.cz
Nastavení režimu
Popis, jak nastavit příslušný režim, naleznete v
příbalovém letáku PWM DImmeru. K tomu, abyste
nastavili správný režim PWM Dimmeru, postupujte
následovně:
1) Napájejte zařízení 12-24V DC. Stiskněte a držte
programovací tlačítko do té doby, než stavové diody
nezačnou rychle blikat (pozor: v DMX režimu toto trvá
cca. 30 sekund). Pusťte tlačítko.
2) Stavová dioda bliká jednou, dvakrát... šestkrát. To
odpovídá režimu.
3) U požadovaného režimu stiskněte a držte
programovací tlačítko do té doby, než se stavové diody
znovu rychle nerozblikají. Pusťte tlačítko.
Volba DMX kanálů
PWM Dimmer v režimu 5 používá standardně 1 kanál,
v režimu 6 kanály 1-3 (1 = R, 2=G, 3=B).
Kanály u RGB musí za sebou následovat (z.B. R=1,
G=2, B=3).
Volitelné: Použití alternativních DMX kanálů
Pokud chcete použít jiné DMX kanály, zadejte je do
okna vlastností DMX aktoru. Například DMX RGB
Aktoru a uložte program do Miniserveru.
Naučení zařízení
Po uložení je pole "Naučit zařízení" zpřístupněno.
Klikněte na políčko a potvrďte následující hlášku OK
Nakonec klikněte v záložce Miniserver na "naučit
zařízení" a přepněte PWM Dimmer do učícího se
režimu (více u "Natavení režimu").
www.loxone.cz
Ukončení učení
Poté, co potvrdíte dialogové okno, stiskněte
programovací tlačítko PWM dimmeru déle než 5
sekund.
LED na zařízení pak začnou rychle blikat a to
signalizuje, že vše bylo úspěšné.
Zavřete učení a potvrďte hlášku OK.
Uložte program do Miniserveru.
PWM Dimmer by měl být umístěn co nejblíže k LED
pásku. Pokud to není možné, měl by být vodič zvolen s
dostatečně velkým průřezem, aby pokles napětí nebyl větší
než 1V.
Úbytek napětí se vypočítá podle následujícího vzorce:
ΔV = I · R = I · ((2 · l · ρ) / A)
Proud (= I)
Délka (= l)
Průřez (= A)
ρ = Konstanta (0.0172 pro měď)
ANALOGOVÝ PROVOZ PWM DIMMERU
Nastavení režimu PWM Dimmeru
Pro použití PWM Dimmer v analogovém režimu jej
přepněte do režimu 1 (návod viz. "Nastavení režimu")
Chování v analogovém režimu
V tomto případě jsou použity 2 analogové výstupy k
ovládání stmívání a barev. Stmívání = analogový vstup
1 (ANA1) a analogovým vstupem 2 (ANA2) se ovládají
barvy.
Stmívání se provádí v rozsahu 1-10V, při hodnotě 0V se
výstup vypne.
www.loxone.cz
PERIFÉRIE
Obecné informace
Možnosti nasazení
Náš software byl vyvinut pro konfiguraci domácnosti, jejíž centrální jednotkou je Miniserver.
Programování se provádí na základě předpřipravených funkčních bloků, které jsou dále
parametrizovatelné. Logika je velmi podobná PLC programování. Obsahuje následující funkce:
·
·
·
·
·
·
·
·
Vytvoření programu pro Miniserver
Uložení programu do souboru (koncovka ".LoxPLAN")
Offline simulace programu
Vytvoření vizualizace
Zaznamenávání statistik, logů a možnost upozornění
Online test programu
Online KNX monitor
Vytisknutí dokumentace
Požadavky na operační systém
Konfigurační software je k dispozici pro operační systém Windows XP, Windows Vista a
Windows 7. Nastavení softwaru bude po ukončení zapsáno do registrů Windows (pozice oken a
podobně).
Ke stažení
Nejnovější verze konfiguračního software naleznete v sekci ke stažení.
NÁPOVĚDA
Otevření nápovědy
V našem konfiguračním softwaru je k
dispozici obsáhlá nápověda ke každému
funkčnímu bloku. Tuto nápovědu otevřete
stisknutím na symbol "i", který obsahuje
každý stavební blok.
Nápověda se otevře v novém okně a lze jej
libovolně přesunovat.
Můžete najít užitečné rady zde: Videa a vzorová
data
www.loxone.cz
Správa uživatelů
Uživatelé & Uživatelské skupiny
Pomocí uživatelských skupin můžete definovat různá práva - například pro Vaše děti. Vaše
ratolesti pak budou moci přes vizualizaci (iPod, iPhone, ...) ovládat například pouze svůj pokoj a
hlavní místnosti. Nebudou tak mít přístup k ovládání ložnice a například technické místnosti a
garáže či sauny.
Vložení uživatele a uživatelské skupiny
K vytvoření nového uživatele vyberte kartu "Periférie
Miniserver" a pak vyberte v menu "Obecné", dále
klikněte na "Uživatel". Případně můžete použít klávesu
F4 a napíšete typ uživatele.
K vytvoření nového uživatele vyberte kartu "Periférie
Miniserver" a pak vyberte v menu "Obecné", dále
klikněte na "Skupina uživatelů". Případně můžete použít
F4 klávesu a napíšete typ skupiny uživatelů.
Přidání uživatele do uživatelské skupiny
Uživatel může být jednoduše přidán do uživatelské
skupiny kliknutím a přetáhnutím uživatele do správné
uživatelské skupiny.
Nastavení hesla
V okně "Vlastnosti" uživatele, můžete nastavit heslo a
přidat sériové číslo svého iButton, pokud ho má.
Nastavení přístupových časů
Pokud jste nastavili systém řízení přístupu s iButtons, pak
můžete nastavit čas, kdy skupina uživatelů bude mít
přístup. Více informací můžete najít v sekci řízení
přístupu - dokumentace.
www.loxone.cz
Pokud jste vytvořili skupinu uživatelů pro Vaše děti,
nezapomeňte přidat sami sebe. Pokud tak neučiníte, do
objektu budou mít přístup jen Vaše děti.
V uživatelské skupině "Všichni", se každý uživatel
přidává automaticky. Pro každý objekt, můžete nastavit
skupinu, která má výhradní přístup k tomuto objektu.
Přiřazení skupiny uživatelů na stránku
Chcete-li urychlit konfiguraci, můžete také přiřadit
skupinu uživatelů na celou stránku. To znamená, že
všechny objekty vložené do této stránky budou
automaticky přiřazeny k uživatelské skupině.
Vytvoření progamu
Nový program
Nový program
Po otevření konfiguračního software se automaticky otevře
nový program.
Přidání Miniserveru
Pokud chcete začít s programováním, je třeba do programu
přidat Miniserver. Ten je možné přidat v záložce
"Periférie". Jakmile přidáte Miniserver, zobrazí se Vám ve
stromové struktuře okna "Periférie" Miniserver a jeho
vstupy a výstupy. Po přidání Miniserveru je možné také
přidávat Loxone Extension.
Pojmenování vstupů a výstupů
Doporučujeme pojmenovat jednotlivé vstupy a výstupy
Miniserveru a Loxone Extension. Později to rapidně
usnadní orientaci v programu. Klikněte na odpovídající
vstup a nebo výstup. V okně "Vlastnosti" můžete upravit
jeho označení. Označení slouží pro konfigurační software.
Pokud chcete mít jiné označení v konfiguračním softwaru a
jiné ve vizualizace, vyplňte ještě popis. Pokud nevyplníte
pole popis, bude pro vizualizaci použito pole označení.
Použití speciálních znaků vyvarujte se používání speciálních
www.loxone.cz
znaků. Mohlo by dojít k
problémům při vizualizaci.
Přidání funkčních bloků
V záložce program se nachází funkční bloky, které můžete
použít. Jednoduše je lze přetahovat na pracovní plochu
pomocí "drag&drop".
Funkční blok lze umístit na jakékoliv místo na pracovní
plochu a též na libovolnou stránku. Je možné jej dále
parametrizovat.
Rychlé přidání - pokud se
nacházíte na stránce s
programováním, je možné využít
klávesu F5 a vyvolat tak
kontextovou nabídku se všemi
funkčními bloky. Po vybrání
příslušného bloku jej přidáte
"dvojklikem".
Spojení vstupů a výstupů
Stiskněte zelenou šipku na vstupu a držte. Následně táhněte
na požadovaný vstup, který reprezentuje červená šipka.
Tím dojde k požadovanému spojení. To samé platí u
výstupů. Je možné, aby na sebe navazovalo více funkčních
bloků, kombinovaných s porovnáním, a tak dále.
K odebrání spojení stačí kliknout na červený a nebo zelený
symbol a vazba se zruší.
VLASTNOSTI FUNKČNÍCH BLOKŮ
Po úspěšném programování, a nebo ještě lépe během něho, byste měli nastavit jednotlivé
parametry funkčních bloků.
www.loxone.cz
Okno vlastností
Po označení některého z funkčních bloků a nebo vstupu či
výstupu se objeví jeho vlastnosti v okně vlastností. Často se
setkáváme i s pojmem parametry. Pokud klikneme na
jednotlivé parametry, dole v okně se zobrazí krátká
nápověda.
Jednotlivé hodnoty lze upravit dle libosti.
Přizpůsobte si okno vlastností
Okno vlastností můžete umístit na
jakoukoliv stranu programovacího
software a nebo ho můžete nechat
pouze v prostoru. Záleží na Vás.
Můžete jej libovolně zmenšovat a
zvětšovat.
Nastavení vlastností simulace
Pro správnou funkci vypínačů je třeba zvolit správný typ.
Je možné zvolit jej i pro simulaci.
Například pro funkci dětské pojistky je třeba zvolit v
simulaci přepínač.
Nastavení barvy objektu
Kdo chce, může v programu libovolně měnit barvy objektů.
Kliknutím na barvu objektu ve vlastnostech můžete
kdykoliv barvu změnit.
Negace vstupů a výstupů
Pokud chcete nějaký vstup a nebo výstup negovat, najeďte
na jeho popisek. Ve chvíli, kdy se zobrazí tečka, stiskněte
levé tlačítko myši. U požadovaného vstupu a nebo výstupu
se zobrazí tečka, což znamená negaci.
www.loxone.cz
Nastavení remanence objektu
Remanence zajistí, že po výpadku proudu bude blok
okamžitě aktivován. Remanence se označuje symbolem
baterie. Pro aktivace remanence lze vstup negovat, připojit
na něj konstantu a nebo nějaký jiný funkční blok.
Režim simulace
Spuštění režimu simulace
Jistě se ocitnete v situaci, kdy si budete potřebovat
vyzkoušet, jak program doopravdy funguje. Právě k tomu je
v konfiguračním softwaru režim simulace.
K tomu, abyste režim simulace spustili, je třeba se přepnout
do záložky simulace a kliknout na start.
Režim simulace je možný pouze
bez připojení k Miniserveru pokud jste náhodou připojení k
Miniserveru, musíte se pro spuštění
simulace odpojit. Jinak je k
dispozici tzv. LiveView.
Simulace programu
Klikem na vstup můžete vyvolat akci podobně, jako by tomu
bylo stisknutím na vypínač a nebo přes vizualizaci. Tak
můžete simulovat reálné chování prvků i ve chvíli, kdy
nemáte k dispozici reálné zapojení.
Analogové hodnoty můžete zadávat analogovým jezdcem.
Nahrání programu do Miniserveru
Spojení s Miniserverem
K tomu, abyste se připojili k Miniserveru, je nutné se
přepnout na záložku "Miniserver" a na možnost "Připojit".
Uživatelské jméno a heslo
V novém dialogovém okně vyplňte odpovídající údaje. Do
horní kolonky zadejte IP adresu Miniserveru (např. 10.7.7.69)
a nebo jeho název (např. lxl19). Pokud používáte nějaký jiný
port pro konfigurační software, (jiný než 80), je nutné jej
doplnit za dvojtečku (např. lxl19:8080 a nebo
www.loxone.cz
10.7.7.69:8080).
Defaultní nastavení
Standardní nastavení uživatelského jména
a hesla je "admin". Toto heslo můžete
změnit v okně periférie pod položkou
uživatelé.
Zadání sériového čísla
Označte Váš Miniserver a v okně vlastností zadejte jeho
sériové číslo.
To naleznete na samolepce na zadní straně Miniserveru a
nebo je k dispozici na webovém rozhraní po zadání
http://adresa-miniserveru/admin/ a nebo je možné též zjistit
ve vlastnostech ve Windows Exploreru.
Nahrání programu do Miniserveru
Pokud jste provedli veškerá potřebná nastavení, můžete se
připojit ke svému Miniserveru. Klikněte na záložku
Miniserver a zvolte možnost "Uložit do Miniserveru".
Dojde k zaslání programu do Miniserveru. Standardně se
provede restart (doporučujeme ponechat zaškrtnutou možnost
"Při ukládání automaticky restartovat"). Program bude během
chvilky k dispozici (záleží na velikosti programu).
Uložení programu do počítače
Program z Miniserveru můžete samozřejmě stáhnout i zpět
do počítače. K tomu slouží volba "Nahrát z Miniserveru".
Pozor! Pokud zvolíte tuto možnost, přepíše program právě
aktuální rozdělaný program na Vaší pracovní ploše.
Online Test
Spuštění LiveView
Pokud chcete Váš program otestovat v opravdovém
provozu, připojte se ke svému Miniserveru a klikněte na
záložku "LiveView".
V této online simulaci můžete pozorovat, jak se po stisku
tlačítek (jak fyzických, tak ve vizualizaci) rozsvítí
jednotlivé vstupy a výstupy.
LiveViwe slouží k ověření
funkčnosti v reálném provozu.
Nelze v něm měnit stavy, ani
www.loxone.cz
parametry.
Komunikace s RS232/RS485
Nastavení
Následující nastavení pro RS232 a RS485 Extensiony může být změněno v okně Vlastnosti
Baud rate
Rychlost přenosu dat v bitech za sekundu
Data bits
5-8
Stop bits
1-2
Parity
None, Even, Odd, Always 0, Always 1
End-offrame
symbol
Použitím End-of-frame symbolů je volitelné. Symbol musí být zapsán v
hexadecimálním formátu (např. 0x0A). Jakmile RS232/RS485 Extension detekuje
End-of-frame symbol, pozná, že přijmul frame a pošle ho dále do Miniserveru.
Pokud není End-of-frame zadán, pak časový limit 32 bitové periody slouží k
signalizaci End-of-frame. To znamená, že když nebylo nic přijato pro periodu 32
bitů, pak RS232/RS485 Extension převezme přijatý ukončený frame a pošle ho do
Miniserveru.
Checksum
Použití checksum je volitelná. Následující checksum může být použita: XOR byte,
byte-sum, CRC byte, Modbus CRC Checksum Fronius. Když se přenáší přes
RS232/RS485 relé, pak je vhodná checksum vypočítaná a vložena do data
streamu. Když se přijímá přes RS232/RS485 senzor, příkaz rozpoznávání nastane
pouze tehdy, pokud odpovídající checksum byla správně přijata. Checksum nelze
použít pro příkaz rozpoznávání.
Monitor
RS232/RS485 Monitor může být aktivován zatržením "RS232/485 Monitor" v záložce
"Miniserver".
Pro RS232/RS485 Extension je každý přijatý "byte" zobrazen s výchozím nastavením v ASCII
formátu. Zaškrtnutím "Hex" hexadecimální hodnoty, se hodnota objeví u každého přijatého
"bytu".
Senzor
Ať RS232 nebo RS485 snímač má digitální nebo analogový vstup, může být definován v okně
Vlastnosti pro daný senzor zaškrtnutím "Použít jako digitální vstup", nebo může zůstat
nezaškrtnutý podle potřeby.
www.loxone.cz
V okně Vlastnosti pod "příkaz rozpoznávání", může být zadán řetězec znaků. Digitální vstup
umístí puls na výstupu, pokud přijatá data obsahují příkaz rozpoznávání řetězce. Pro analogový
vstup může být každá hodnota převzata z přijatých dat.
Řetězec je interpretován jako ASCII znaky.
Senzor může obdržet až 256 znaků.
Pokud se používá checksum, příkaz rozpoznávání funguje pouze v případě, pokud odpovídající
checksum byla správně přijata. Checksum nelze použít pro příkaz rozpoznávání. Speciální znaky
pro příkaz rozpoznávání při použití digitálního a analogového vstupu.
\x
Hexadecimal např., \x09 pro 0x09 nebo \x01\x02\x03\x04 pro 0x01020304
\\
\
\.
Jakýkoliv znak
\w Jakékoliv slovo
\#
Jakékoliv číslo
\t
Tabulátor (0x09)
\b
Tabulátor (0x09) nebo mezera (0x20)
\r
Návrat na začátek řádku (0x0D)
\n
Řádek (0x0A)
\d
Jakákoliv číslice (0-9)
\a
Jakékoliv písmeno (A-Z, a-z)
\m Jakékoliv písmeno (A-Z, a-z) nebo jakákoliv číslice (0-9)
Speciální znaky pro příkaz rozpoznávání, když je použit analogový vstup
\v
Hodnota je přijímána jako ASCII řetězec. Desetinná místa musí být odděleny čárkou nebo
tečkou.
\1
Číselná hodnota přijatých bajtů je umístěna v nejméně významném bajtu (LSB) na výstupu
(bity 0-7).
\2 Číselná hodnota přijatého bajtu je umístěna v bitech 8-15 na výstupu.
\3 Číselná hodnota získaného bajtu je umístěna v bitech 16-23 na výstupu.
\4
Číselná hodnota přijatého bajtu je umístěna v nejvýznamnější bajtu (MSB) na výstupu (bity
24 až 31).
www.loxone.cz
Příklady s digitálním vstupem
Přijatý datový tok
Příkaz rozpoznávání
Digitální výstup
Toto je test
Toto je test
Puls
Toto je test
Toto je test
0
CMD01 OK\n\r
CMD\d\d OK\n\r
Puls
Příklady s analogovými vstupy
Přijatý datový tok
Příkaz rozpoznávání
Analogový výstup
1254
\v
1250
1.254
\v
1.254
1,254
\v
1,254
pm 18.5 20 19.25
pm \v
18.5
pm 18.5 20 19.25
pm \# \v
20
pm 18.5 20 19.25
pm \# \# \v
19.25
CMD01 \ Xa5
CMD01 \ 1
0xA5
CMD02 \x01\x02\x03\x04
CMD02 \1\2\3\4
0x04030201
CMD02 \x01\x02\x03\x04
CMD02 \4\3\2\1
0x01020304
Aktor
RS232 nebo RS485 aktor lze nastavit v okně Vlastnosti. Pokud se aktor používá jako digitální
nebo analogový výstup je možno nastavit zatržením. V okně Vlastnosti v části "Příkaz zapnuto"
nebo "příkaz vypnuto" může být vložen řetězec znaků. Při aktivaci / deaktivaci digitálního
výstupu odešle odpovídající řetězec na rozhraní RS232. Pro analogový výstup může být hodnota
na vstupu relé předána (pro všechny vstupní variace) a umístěna na RS232 výstup. Řetězec znaků
je zobrazen jako ASCII znaky. Jestliže je použita checksum, vhodná checksum je vypočtena a
vložena do datového toku k odeslání.
Speciální znaky pro digitální nebo analogový výstup
\x Hexadecimal jako např.: \ x09 pro 0x09 nebo \ x01 \ x02 \ x03 \ x04 pro 0x01020304
\\
\
\t
Tabulátor (0x09)
\r
Návrat na začátek řádku (0x0D)
www.loxone.cz
\n Řádek (0x0A)
Speciální znaky pro analogový výstup
<v>
Zjištěná hodnota na vstupu relé je odeslána z rozhraní RS232 (bez desetinné čárky).
<v.1> Zjištěná hodnota na vstupu relé je odeslána z rozhraní RS232 pomocí desetinné čárky.
<v.2>
Zjištěná hodnota na vstupu relé je odeslána z rozhraní RS232 pomocí dvou desetinných
míst.
<v.3>
Zjištěná hodnota na vstupu relé je odeslána z rozhraní RS232 pomocí tří desetinných
míst.
<v.t>
Zjištěná hodnota na relé vstupu (čas ve vteřinách), je formátován a poslán z rozhraní
RS232.
Příklady digitálních výstupu
Vstup
Příkaz když Zapnuto
Příkaz když Vypnuto
Přenášený datový tok
Rising edge
CMD ON\n\r
CMD OFF\n\r
CMD ON\n\r
Falling edge
CMD On\n\r
CMD OFF\n\r
CMD OFF\n\r
Příklady analogových výstupů
Vstup
Příkaz když Zapnuto
Přenášený datový tok
36
CMD03 <v>
CMD03 36
36.1
CMD03 <v.1>
CMD03 36.1
36.123
CMD03 <v.3>
CMD03 36.123
59
Time: <v.t>
Time: 0:00:59
100
Time: <v.t>
Time: 0:01:40
3600
Time: <v.t>
Time: 1:00:00
36000
Time: <v.t>
Time: 10:00:00
86400
Time: <v.t>
Time: 1 day, 00:00:00
400000
Time: <v.t>
Time: 4 days, 15:06:40
UDP komunikace
www.loxone.cz
PŘIJÍMÁNÍ UDP PŘÍKAZŮ MINISERVEREM
Miniserver podporuje přijímání UDP příkazů. Dodatečně je možné z UPD monitoru vyčíst
všechny UDP příkazy a pakety.
Vytvoření virtuálního UDP vstupu
Přepněte se do panelu "Periférie Miniserveru" a přidejte
virtuální UDP vstup. Tento se Vám pak zobrazí v okně
periférií.
Nastavení portu a adresy
Klikněte na virtuální IRTrans vstup a přepněte se do okna
vlastností. Zde můžete změnit název a adresu (například
adresu IRTrans modulu) a nastavit přijímající port (např. port
IRTrans modulu).
UDP učící se režim
Pro usnadnění zadávání UDP příkazů je možné použít UDP
učící se režim. Naleznete jej v panelu "Miniserver". Aktivujte
UDP učící se režim a pozorujte pakety.
Způsob učení
Klikněte na UDP monitor a nastavte senzor na digitální a nebo
analogový.
Po přidání se bude zobrazovat v perifériích. Pokud budete
odesílat pouze textová data "vstup=1" (platí pro tento příklad)
www.loxone.cz
z Miniserveru lxl007f, vydá UDP vstup impulz.
Použitelné příkazy pro komunikaci
Proměnné
Popis
\v
Pomocí proměnné \v lze na virtuální vstup
zaslat UDP hodnotu
\1
Hodnota bytu 1 (nejnižší)
\2
Hodnota bytu 2
\3
Hodnota bytu 3
\4
Hodnota bytu 4
\x
Tato proměnná určuje dynamické HEX hodnoty
\\
\,
\.
Jeden znak
\t
Tab (0x09)
\b
0x20, 0x09
\r
0x0d
\n
0x0a
\d
0-9
\m
A-Z, a-z, 0-9
\a
A-Z, a-z
ODESÍLÁNÍ UDP PŘÍKAZŮ Z MINISERVERU
Zde se dozvíte, jak pomocí virtuálních výstupů zasílat UDP příkazy.
Přidání virtuálního výstupu
Přidejte virtuální výstup kliknutím na položku v panelu
periférií.
www.loxone.cz
Zadání adresy
Zadejte adresu:
/dev/udp/192.168.1.10/7000
Aktivujte prosím možnost "Po odeslání zavřít spojení", aby
bylo odesílání možné.
Přidání virtuálních příkazů
Příkaz se přidává vždy do označeného virtuálního výstupu.
Označte příslušný virtuální výstup a přidejte virtuální příkaz.
Virtuální příkaz naleznete v panelu "Periférie" pod možností
přidání virtuálních výstupů.
Zadání virtuálního příkazu
Označte požadovaný virtuální příkaz a přidejte příkaz na
vypnutí a nebo zapnutí.
Příkaz v poli "Instrukce při zapnutí" bude zaslán,
když se virtuální vstup zapne. Naopak příkaz v poli
"Instrukce při vypnutí" bude zaslán, pokud se
virtuální vstup vypne. Pokud v polích není nic
vyplněno, neprovede se žádná akce.
Může být odeslán libovolný telegram. Důležité je pouze to,
aby jej byl příjemce schopný rozeznat.
PŘÍKLAD IRTRANS - DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
Zde se dozvíte více o tom, jak nastavit UDP příkazy pro dálkové ovládání přes IRTrans tak, aby
správně komunikoval s Miniserverem. Tak můžete například ovládat vstupy a výstupy
MIniserveru a nebo zasílat příkazy přes IrDA.
Jako první musíte přidat dálkové ovládané do klienta pro IRTrans.
www.loxone.cz
Spustit IRTrans klienta
Spusťte IRTrans klienta. K tomu musíte ještě aktivovat IR
Server.
Otevřít databázi zařízení
Otevřete databázi zařízení a zvolte požadované zařízení. Jako
alternativa se nabízí možnost naučení vlastních příkazů. V
tomto příkladu si ukážeme, jak naučit vlastní zařízení.
www.loxone.cz
Přidání dálkového ovládání
Pro přidání nového dálkového ovládání zadejte prosím jeho
název a klikněte na "Fernbedienung öffnen / anlegen".
Přidání IrDA příkazu
Zadejte název příkazu a klikněte na naučení příkazu.
Zaslání povelu na IRTrans
Poté, co je aktivní učící se režim, zadejte časový interval, ve
který má být příkaz zaslán. K tomu si připravte Vaše
zařízení, abyste mohli zaslat odpovídající signál z tlačítka.
www.loxone.cz
Uložení příkazu
Poté, co byl signál odeslán, se
PŘÍKLAD IRTRANS - PŘIDÁNÍ UDP PŘÍKAZU
Pokud chcete Miniserver ovládat přes IRTrans, musíte ještě přidat UDP příkazy.
Vstup do databáze
Vstupte do databáze zařízení a zde již vidíte přidaná ovládání.
Zadání cílové IP a portu
Klikněte levým tlačítkem myši na požadovaný příkaz a zadejte
adresu a port Miniserveru, které jste zadali při definici UDP
příkazu ("UDP Befehle mit dem Miniserver versenden").
www.loxone.cz
Flashování IRTrans modulu
Uložte databázi a flashněte modul.
Pod "Commands" vidíte počet přidaných IrDA příkazů
a pod "Action-Commands"vidíte počet naučených
UDP příkazů.
Naučení se příkazů na Miniserveru
Nastavení UDP vstupu
Vytvořte virtuální vstup a nastavte adresu odesílatele a port
IRTrans modulu.
Varianta 1: zadání UDP příkazu
První možnost, jak přidat UDP příkaz je ručně přes
Miniserver. Jednoduše přidáte a vyplníte povely.
Varianta 2: naučení se UDP příkazu
Druhá varianta je naučit se příkazy vlastními silami pomocí
Loxone Configu. K tomu budete potřebovat UDP monitor.
Vyberte vhodný příkaz a pojmenujte jej.
Senzory
Senzor je možné nalézt v okně periférií a může se běžně
používat v programování.
Pozor - UDP příkaz je pouze krátké odeslání impulzu
a je v LiveView pouze těžce postřehnutelný.
www.loxone.cz
Mailer/Logger
Mailer
·
·
Zadejte zprávu, kterou bude odtud Mailer posílat.
SMTP Server: Odchozí e-mailový server pro e-mailové
adresy příjemce.
SMTP User
Uživatelské jméno e-mailové schránky
SMTP Password
Heslo do e-mailové schránky
Return Address
Zpětná adresa
Recipient's Address
Adresa příjemce
Pro správnou funkčnost Maileru je důležité zadat DNS server. V dynamické síti je to
automaticky.
Pokud je to nutné, můžete nastavit DNS server manuálně použitím Admin Interface.
Berte prosím na vědomí, že SSL-Encrypted e-mail servery
nejsou Miniserverem podporovány.
Logger
S Loggerem můžete jednoduše zaznamenávat nastavené události. Můžete ukládat libovolné
množství dat. Loggovací data mohou být odeslány i prostřednictvím serveru nebo UDP.
Nastavení
Adresa Loggeru
V tomto políčku se provádí nastavení souboru, do kterého se bude zapisovat. Pokud zůstane
prázdné, bude se zapisovat do standardní cesty def.log. Tento log můžete najít také na FTP
Miniserveru (ftp://uzivatelskejmeno:[email protected]/log)
Pokud se budou do Loggeru zapisovat teploty do souboru
/log/Temperatur.log, vytvoří se vlastní soubor
/log/Temperatur.log na FTP Miniserveru.
www.loxone.cz
Hlášení při zapnutí/změně analogové hodnoty a vypnutí
V těchto políčkách se vyplňuje hláška, která se zapíše (zašle pomocí UDP) do Loggeru na
zapnutí/změnu analogové hodnoty a vypnutí.
Příklad nastavení Loggeru
V tomto případě se bude dynamicky zapisovat teplota do
Loggeru.
V tomto případě se bude automaticky zapisovat změna
analogové hodnoty do souboru Temperatur.log.
Statistiky
Zaznamenávání statistik
Díky Miniserveru můžete zaznamenávat každou měřitelnou veličinu, sepnutí, ... a tak dále.
Zaznamenané údaje budou přehledně zobrazeny v diagramu. Záznamy se také dají exportovat do
souboru .csv popřípadě exportovat na web.
Aktivace statistik na vstupu/výstupu
Pro každý vstup a výstup lze v okně vlastností pod položkou
"Statistika" nechat zaznamenávat hodnoty. Hodnoty se dají
zaznamenávat dle různých kritérií - například po 5 minutách.
Pro digitální vstupy a výstupy je možná pouze volba
zaznamenávání každé změny.
Vstupy, které velice často zaznamenávají hodnoty a
je u nich aktivní volba "Jakákoliv změna", mohou
velice zatěžovat CPU Miniserveru a tak i celý
systém. Každou změnu je nutné zapsat na SD Kartu
Miniserveru.
Doporučujeme Vám tedy zaznamenávat analogové
hodnoty jako průměrné za nějaký interval. Digitální
www.loxone.cz
vstupy se vůbec nehodí pro časté zaznamenávání
změn hodnot.
Komprimace statistik
Statistiky mohou zabírat velké množství úložného prostoru.
Díky možnosti "komprimace statistik" je možné komprimovat
uložená data a nastavit i interval komprimace.
Příklad: Teplotní senzor zaznamená jednou za minutu
průměrnou hodnotu. Pokud budou zapsané hodnoty
komprimovány jednou za 30 minut, bude zaznamenán průměr
hodnot za 30 minut.
Prohlížení statistik
1. Statistiky můžete zobrazit přímo v Miniserveru a exportovat
je do souboru .csv
2. Dají se také zobrazit pomocí webového prohlížeče na adrese
http://miniserver/stats. Jedná se o výpis v podobě XML, se
kterým můžete následně pracovat například i v Excelu.
Virtuální výstup
Virtuální výstup se používá pro ovládání síťových zařízení. Tyto zařízení, které Miniserever
ovládá, by měly podporovat síťové protokoly (tcp, udp, http, wol).
Vlastnosti
Ve vlastnostech virtuálního výstupu musí být v adrese zadán typ protokolu, adresa a port. Před
zadanou adresou se zadávají protokoly http, tcp nebo wol (například tcp://192.168.1.199:23):
www.loxone.cz
Ovládání zařízení přes UDP
Pokud chcete ovládat zařízení přes UDP, musíte zadat do adresy protokol, podobně jako v
následujícím obrázku:
Wake On LAN
S Miniserverem můžete nastartavovat Váš počítač pomocí příkazu "Wake on LAN". Chcete-li tak
provést, musíte zadat adresu 'wol://'.
www.loxone.cz
Pro vytvoření virtuálního výstupu zadajte MAC adresu Vaší sítě do pole "Instrukce při zapnutí".
Vzorová data pro realizaci funkci "Wake on LAN" naleznete na našem webu >
Před uspěšném spuštění počítače (Wake on LAN), musí být tato funkce
nastavena v BIOSu Vašeho pošítače.
Příklad, jak aktivovat "Wake on LAN" ve vlastnostech síťového ovladače.
www.loxone.cz
Virtuální vstup
Virtální vstup slouží pro jako komponenta pro ovládání periférií přes vizualizaci. To znamenák
ovládání přes iPhone, iPod, iPad, Android, browsers, webové služby, ....
Virtuální vstup lze použít jako digitální nebo analogový. Jeho podobu je možné vybrat v okně
vlastností. Standardně je virtuální vstup nastaven jako digitální.
Použití virtuálního vstupu v digitální podobě
např. pro spínání osvětelní, žaluzií, audia...
www.loxone.cz
Použítí v analogové podobě
Validace:
Validaci lze použít v případě, že chcete omezit zobrazované hodnoty (platí pro vizualizaci).
Minimum a maximum zadávaných hodnot lze určit příslušnými volbami v okně vlastností a sekci
validace. Pokud se na vstupu objeví jiná hodnota, než je deklarovaná rozsahem minima a
maxima, objeví se na výstupu (Q) krátký impulz a na druhém výstupu bloku se objeví standardní
hodnota. Pokud tedy napojít výstup (Q) na mailer, budete informování o tom, že se překročily
minimální nebo maximální povolené hodnoty.
Zobrazení
V této sekci lze měnit počet desetinných míst, typ zobrazení nebo zobrazované jednotky. Dbejte
také pokynů v dolní nápovědě okna:
Citlivost
Minimální změna: Udává minimální změnu (až do 10% rozsahu). Tato změna se aplikuje na
validovanou hodnotu.
Minimální intervall: Specifikuje minimální interval mezi dvěma změnami (v sekundách). např.
pro 80ms zadejte 0.08.
Průměrná hodnota
www.loxone.cz
Vypočítává průměrnou hodnotu za danou periodu.
Příklad použití
Zadání požadovaných hodnot, stmívání, regulace hlasitosti
FUNKČNÍ BLOKY
Alarm
Vstupy
Vstupy (I1-I5) slouží jako vstupy pohybových senzor, okenních senzorů, čidel, .... Vstup (Tr)
slouží pro zastřežení a odstřežení alarmu. Vstup (A) (= aktivace) slouží pro zastřežení systému,
ale není možné jím systém odstřežit. Vstupem (V) lze zastřežit systém se zpožděním. Zpoždění
zastřežení lze nastavit parametrem (Da).
Vstup (R) (=reset) vypne všechny výstupy a odstřeží alarm. Vstup (C) lze použít pro potvrzení
alarmu.
Vstup (Dis), uzamkne výstup (Q) v aktuálních stavech a po dobu aktivace vstupu (Dis) jej nelze
měnit. Může být použit například pro funkci dětské pojistky.
Výstupy
Digitální výstup (Q) dává aktuální stav alarmu: zastřeženo nebo odstřeženo. Na výstupy (Q1-Q6)
lze připojit až šest různých signalizací alarmu. Jednotlivé výstupy mohou být časově zpožděny
parametry (D1-D6).
Výstup (AQ) dává počet aktivovaných hlásičů. Při větším počtu hlásičů na vstupu se hlásiče
počítají jednotlivě.
Výstup (Qt) je digitální výstup pro testování alarmu. Aktivace testovacího alarmu se provádí přes
parametr (Tm).
U tohoto funkčního bloku lze použít remanenci - symbol baterie.
Slovník:
Náběžná hrana je signál při změně 0 na 1 / vyp. na zap.
Sestupná hrana je signál při změně 1 na 0 / zap. na vyp.
Remanence je vstup pro zachování stavu po výpadku proudu. To znamená, že pokud je tento
vstup aktivní, tak blok nabyde po obnovení dodávky proudu stav, který měl před výpadkem.
www.loxone.cz
Automatické žaluzie
Tento blok se používá pro pokročilé ovládání žaluzií, rolet a markýz. Umožňuje optimální
ovládání žaluzií na základě pozice slunce.
Užitečné odkazy & Soubory ke stažení
·
·
Vzorová data Automatické žaluzie
Vzorová data Ovládání žaluzií ve skupině
Standardní funkce
Vstupy (Up) a (Dw) slouží pro krátký pojezd žaluzie nahoru nebo dolů. Pomocí parametrů (Tc) a
(Tdc), je možné provézt i vstupy (Up nebo Dw) kompletní jízdu (dvojklik nebo dlouhé podržení
(standardně podržení déle než 3 s)). Vstupy (Cu) a (Cd) slouží pro provedení kompletní jízdy
nahoru nebo dolů. Žaluziové motorky řídí dvojice digitálních výstupů (Q↑) a (Q↓). Jízdu žaluzií
lze kdykoliv přerušit aktivací vstupu (Up, Dw, Cu nebo Cd).
Aktivací vstupu (S) lze vyvolat vodorovnou pozici lamel žaluzií - stínění.
Tato funkce je možná pouze při použití žaluzií s lamelami.
Mezi další funkce tohoto bloku patří bezpečnostní vypnutí. Aktivuje se vstupem (Sp) a parametr
(SO) určuje, jaká akce se provede. Vstup (St) zastaví žaluzie. Pokud je vstup (St) aktivován,
uzamknou se žaluzie v aktuálním stavu a nelze s nimi pohybovat.
Příklad:
Zastavení je možné provézt například okenním/dveřním kontaktem.
Vstup (Dis) uzamkne vstupy (Up, Dw, Cu and Cd) a po dobu aktivace ignoruje impulzy na tyto
vstupy. Například pro dětskou pojistku.
Výstup (AQp) ukazuje aktuální pozici žaluzií a (AQl) aktuální naklopení lamel.
Pokud ve vizualizaci není správná pozice žaluzií, proveďte kompletní jízdu
nahoru/dolů pro zkalibrování.
Pokročilé funkce
Tento funkční blok je navržen tak, aby zajišťoval optimální naklonění lamel v závislosti na
poloze slunce. Cílem automatických žaluzií je poskytnout uživateli maximální světlo v místnosti
za dosažení minimálního ohřívání interiéru..
Náběžná hrana na vstup (AS) aktivuje automatické stínění. Aktivace automatického stínění je
možná pouze v případě, že je aktivní vstup (AD). Vstup (AD) musí být aktivován po celou dobu
www.loxone.cz
automatického stínění, jinak bude přerušeno. Vstup (AD) může být použit například pro rozlišení
letní a zimní sezóny. Výstup (Qa) dává stav automatického stínění - zap. / vyp..
Pokud je automatický režim aktivován, neznamená to, že se lamely žaluzií
začnou ihned natáčet. Jejich natáčení je také ovlivněno vstupními parametry (D,
DT a AT1).
K eliminiaci zbytečného hluku je blok navržen tak, aby se lamely naklápěly co nejméně. Čas za
který se lamely naklápějí lze upravit parametrem (AT). Vstupní parametr (AT) je standardně
nastaven na hodnotu 30. To znamená, že se lamely automaticky naklápějí každých 30 minut.
Pokud je automatický režim ukončen (to závisí na vstupních parametrech (D, DTe a AT2),
můžete nastavit jejich akci, kterou systém provedeí - například vyjetí žaluzií nahoru. Akce se
upravuje parametrem (AX).
Pokud se během automatického režimu zasáhne do systému vstupy (Up, Dw, Cu, Cd, Sp nebo
St), deaktivuje se automatický režim na daný den. Pokud chcete znovu aktivovat automatický
režim, je znovu nutné aktivovat vstup (AR).
Pro další informace o bloku čtěte prosím nápovědu ke vstupním parametrům.
Vstupy & výstupy
Vstupy:
Název
Up
Standardní hodnota
Žaluzie nahoru (krátký pojezd)
Dw Žaluzie dolů (krátký pojezd)
Cu
Žaluzie nahoru (celá jízda)
Cd
Žaluzie dolů (celá jízda)
S
Stínění (Kompletní jízda dolů a krátká jízda zpět pro
narovnání lamel)
0 / Vyp.
AS
Aktivace automatických žaluzií
0 / Vyp.
AE
Povolení automatických žaluzií
0 / Vyp.
AR
Znovuaktivace automatického režimu (pokud byl aut.
režim přerušen)
0 / Vyp.
Sp
Bezpečnostní vypnutí (například při bouřce)
0 / Vyp.
St
Vstup zastavení
0 / Vyp.
Dis
Vyp.
0 / Vyp.
www.loxone.cz
Výstupy
Název
Standardní hodnota
Q up
Výstup otevírání žaluzií
Q
down
Výstup zavírání žaluzií
AQp
Aktuální pozice žaluzií
0 = Úplně dole
1 = Úplně nahoře
AQl
Aktuální pozice lamel
0 = Horizontálně
1 = Vertikálně
Qsa
Stavový výstup stavu automatického režimu
0 = Automatický režim vypnutý
1 = Automatický režim zapnutý
0 / Vyp.
Qs
Stavový výstupstavu bezpečnostního vypnutí
0 = Bezpečnostní vypnutí vypnuté
1 = Bezpečnostní vypnutí zapnuté
0 / Vyp.
Parametery
Název
T
Typ ovládáneho zařízení
0… Žaluzie
1… Roleta, markýza
SO
Akce, která se provede při aktivaci bezpečnostního
vypnutí
0… Vyjetí žaluzií
1… Sjetí žaluzií
AX
Jednotka
Standardní
hodnota
-
0/1
0/Vyp. (standardní
hodnota)
-
0/1
0/Vyp. (standardní
hodnota)
Akce, která se provede při ukončení periody
automatického režimu
0… bez akce
1… Žaluzie otevřít
2… Žaluzie zavřít
3... Nastavit žaluzie na stínění (horizontálně)
-
0/1/2/3
1 (standardní
hodnota)
Režim naklápění lamel při automatických žaluziích
0 = Optimální světlost (pokud jsou žal. zavřeny,
MA
nebude se aktivovat aut. režim)
1 = Optimální chlazení(pokud jsou žal. zavřeny,
-
0/1/2/3
1 (standardní
hodnota)
www.loxone.cz
nebude se aktivovat aut. režim)
2 = Optimální světlost
3 = Optimální chlazení
Tc
Minimální délka trvání impulzu pro provedení
kompletní jízdy žaluzií nahoru / dolů.
Tento vstupní parametr určuje jak dlouho je nutné
držet (mít aktivní) vstup (Up) nebo (Dw), aby se
vykonala kompletní jízda nahoru nebo dolů. Počátek
impulzu je určen náběžnou hranou.
Pokud nechcete pro vykonání kompletní jízdy používat
dlouhý stisk (defaultně po 3 sekundách), nastavte
vysokou hodnotu tomuto parametru – např. 999s
s
3s (standardní
hodnota)
Tu
Doba nutná ke kompletnímu vyjetí žaluzií.
Tento parametr se společně s parametrem (Td) používá
k výpočtu aktuální pozice žaluzií
s
75s (standardní
hodnota)
s
70s (standardní
hodnota)
s
0,5s (standardní
hodnota)
Délka dvojstisku vstup (Up) nebo (Dw) pro vykonání
kompletní jízdy nahoru nebo dolů.
Dvojstik na vstup (Up) nebo (Dw) slouží pro
Tdc provedení celkové jízdy nahoru nebo dolů. Vstupní
parametr (Tdc) určuje možnou prodlevu mezi dvěma
stisky (po kterou je možné zanamenat dvojstik). Pokud
tuto funkci nechcete používat, nastavte hodnotu na 0s.
s
0,3s (standardní
hodnota)
Tdt
Změna pozice žaluzií.
s
0,3s (standardní
hodnota)
M
Doba jízdy žaluzií při krátkém stisku.
Tento parametr určuje dobu jízdy, která se provede na
krátký stisk vstupu (Up) nebo (Dw).
Pro vypnutí této funkce zadejte hodnotu 0s.
s
0,4s (standardní
hodnota)
Doba nutná ke kompletnímu sjetí žaluzií.
Tento parametr se společně s parametrem(Tu) používá
k výpočtu aktuální pozice žaluzií
Td
Poznámka: Nastavte tento parametr o maličko vyšší,
než jsou naměřené hodnoty. Toto opatření Vám v
budoucnu pomůže pro správné zatažení žaluzií.
TI
Doba zpoždění motoru při změně směru jízdy.
Z důvodu ochrany motorku před zadřením je nutné
mezi jízdou nahoru a dolů udělat krátkou pauzu (dle
výrobce)..
Parametr Tr:
www.loxone.cz
Název
jednotka
Doba nutná k narovnání lamel žaluzií.
Pokud chcete mít žaluzií správně natavenou, je také nutné
nastavit dobu jízdy zpět pro narování lamel. Pokud žaluzie
Tr jedou dolů, jsou kompletně zavřené. Pokud jedou nahoru, jsou
kompletně otevřené - žaluzie jsou v horizontální pozici
(stínění). Právě doba, kdy se lamely žaluzií dostávájí z
vertikální do horizontální pozice = parametr (Tr).
s
Standardní
hodnota
0,8s
(Standard)
Parametr D, DT a DTe:
Název
Jednotka Hodnota
www.loxone.cz
(rozsah)
D
Orientace oken relativně od geografického severu (0
= sever, 90 = východ, 180 = jih, 270 = východ).
Správné nastavení tohoto parametru je nutné pro
výpočet pohybu slunce po obloze v daném umístění
okna.
Například okno ja jihu bude mít nastaven parametr na
hodnotu 180.
...°
0° - 360°
180°
(standardní
hodnota)
...°
0° - 90°
85°
(standardní
hodnota)
...°
0° - 90°
85°
(standardní
hodnota)
Směrová toletance slunečních paprsků dopadajících
na okno.
Tolerance je úhel relativní od středu okna (viz.
nákres).
DT
Je možné, že nějaký objekt (stěna, strom, ...) bude
část dne stínit. Právě z toho důvodu je možné nastavit
tuto odchylku pomocí parametru (DT). Je tak možné
zpozdit automatické žaluzie.
Pokud je okno bez jakéhokoli zastínění, ponechte
parametr nastavený na hodnotu 85.
DTe
Směrová tolerance v na druhé polovině okna.
Z obrázku:
Orientace oken D --> 30°
Směrová tolerance DT --> 60°
Příklad: Směrová tolerance Dte --> 85°
Poznámka:
Pro vypočítání příslušných úhlů použijte plány domu nebo kontaktujte architekta.
Parametr Lw a Ls:
www.loxone.cz
Název
Jednotka
Hodnota
Lw Šířka lamely
mm
70mm (standardní hodnota)
Ls
mm
60mm (standardní hodnota)
Vzdálenost lamel
Parametr AT, AT1 aAT2:
a: počáteční bod ; b: konečný bod
Název
AT
Interval stínění Tato doba určuje, jak často se budou
automatické žaluzie naklápět.
Jednotka Hodnota
min
30min
(standardní
www.loxone.cz
Příklad: Pokud je parametr nastaven na hodnotu 30, bude
se sklon žaluzií automaticky upravovat (na základě polohy
slunce) každých 30 minut.
Začátek automatického stínění
Start automatického stínění obvykle začíná v závislosti na
pozici oken (D) a nastavení směrové tolerance (DT).
Parametrem (AT1) můžete tento start zpozdit o nastavenou
AT1
hodnotu (v minutách).
hodnota)
min
30min
(standardní
hodnota)
min
-30min
(standardní
hodnota)
Příklad: AT1 = 30 minut: Automatické žaluzie se
nastartují 30 minut poté, co paprsky zasáhnou okno.
Konec automatického stínění
Start automatického stínění obvykle začíná v závislosti na
pozici oken (D) a nastavení směrové tolerance (DTe);
Parametrem (AT1) můžete konec urychlit o nastavenou
hodnotu (v minutách).
AT2
Příklad: AT2 = -30 minut: Automatický režim skončí 30
minut před dopadem posledních paprsků na okno. To je
možné použít například při západu skunce, který chceme
skrze žaluzie vidět (pokud je parametr (AX) nastaven na
hodnotu1).
Ovládání přístupu
Přístupový systém
Použitím funkčního bloku řízení přístupu je snadné nastavit ověřování uživatelů a řízení přístupu
v systému Loxone.
Vložení uživatele
K vytvoření nového uživatele vyberte kartu "Periférie
Miniserver" a pak v menu "Obecné" klikněte na
"Uživatel". Případně můžete použít F4 klávesu a napišete
typ "Uživatel".
Vložení uživatelské skupiny
K vytvoření nové uživatelské skupiny vyberte kartu
"Periférie Miniserver" a pak v menu "Obecné" klikněte na
"Skupina uživatelů". Případně můžete použít F4 klávesu a
napíšete typ "Skupina uživatelů".
www.loxone.cz
Přidání uživatele do uživatelské skupiny
Uživatel může být jednoduše přidán do uživatelské
skupiny kliknutím a přetáhnutím uživatele do správné
uživatelské skupiny.
Nastavení přístupových časů
Pro každou skupinu uživatelů, musíte zadat časy, během
kterého je povolen přístup. Stačí kliknout na "Klikněte
zde" v okně vlastností uživatelské skupiny.
Přidání přístupového ovládacího bloku
Chcete-li vložit funkční blok, v kartě "Program" vyberte
"Monitorování" a klikněte na tlačítko "Přístupový
systém"(Berechtigung). Případně použijte klávesovou
zkratku F5 a zadejte "Přístupový systém"(Berechtigung).
Nyní musíte přiřadit 1-Wire Extension, který má být použit
a vybrat, které skupiny uživatelů mají přístup. V tomto
příkladu používáme rozšíření s názvem "Office dveří 1wire Extension". Nastavit můžete skupiny uživatelů
zaškrtnutím příslušné skupiny v sekci "povolených
skupin".
iButton nemusí být připojen na vstup Tr.
Topná křivka
Vstupy
Na vstupu (T) (= teplota) může být nastavena požadovaná cílová teplota. Požadovanou teplotu
lze nastavit buď pomocí "Virtuálního vstupu" nebo "Časovače". Analogový vstup (AI) je
nastaven jako aktuální venkovní teplota. Aktivováním vstupu (Dis) (= Disable) se zamkne vstup
(T) (= teplota) a znamená to, že poslední zapsaná hodnota na vstupu (T) bude použita pro
ovládání topení. Další změny v teplotě budou pak ignorovány. Tímto způsobem můžeme vytvořit
dětskou pojistku.
www.loxone.cz
a: Dodávaná teplota ve °C; b: Venkovní teplota ve °C; c: sklon; d: Paralelní posun
Zdroj Wikepedie (DE) :http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
Parametr
Parametr (S) je použit k nastavení strmosti vytápěcího systému. Tento parametr musí být
nastaven pro každý vytápěcí systém:
Hodnoty pro nastavení parametru (S) (=Steilheit):
Podlahové topení
0,25-0,5
Panelové radiátory
1,261,33
Radiátor podle normy DIN
4703
1,3
Konvektory
1,251,45
Paralelní posun topné křivky může být nastaven použitím parametru (N). Parametry (Min) a
(Max) jsou pro nastavení maxima a minima výsledné teploty.
www.loxone.cz
Výstupy
Analogový výstup (AQ) dává aktuální potřebnou teplotu.
Výstup (Q) je digitální chybový výstup, který se aktivuje když:
·
·
Venkovní teplota překročí teplotu v místnosti (chybový výstup je minimální výsledná
teplota)
Teplota místnosti překročí venkovní teplotu o více jak 80°C. Například když je v
místnosti teplota 20°C, pak nesmí teplota venku klesnou pod -60°C. Chybovým výstupem
je potom maximální výsledná teplota.
Inteligentní vytápění pokojové teploty
Inteligentní regulátor má několik režimů - od manuálního po plně automatický. V okně
vlastností můžete definovat pro vytápění a chlazení samostatné časovače/časové okno a také
vyvolat automatické stínění.
Regulátor podporuje dvě topné zóny (AQ / Q a AQ2/Q2). Pokud se regulátor nenachází zrovna
ve fázi nahřívání, je druhý topný okruh provozován se sníženou výhřevností. V pokojích pouze s
jednou topnou zónou se proto používá vždy Topný okruh 1 (AQ/Q).
Pro funkční blok časovač/časové okno jsou k dispozici tyto teploty: úsporná teplota, požadovaná
teplota, párty teplota, zvýšená spotřeba tepla, dům v hlubokém spánku, ochrana před horkem.
Díky integrované logice Fuzzy, je již dosaženo požadované teploty na definovanou dobu --> v
7:00 hodin požadovaná teplota --> Fáze ohřevu začíná dlouho předtím, aby bylo v 7:00 dosaženo
požadované teploty.
Vstupy
název
Popis hodnot
AM Režim
0=Automaticky (perioda topení, perioda chlazení)
1=Automatické topení (časovač topení)
2=Automatické chlazení (časovač chlazení)
3=Manuální topení (Teplota ze vstupu T)
4=Manuální chlazení (Teplota ze vstupu T)
Ip
Režim údržby
0=Režim údržby VYP
1= Topení –Vyp, Chlazení-Vyp
2= Topení – Zap, Chlazení-Vyp
3= Topení – Vyp, Chlazení-Zap
4= Topení – Zap, Chlazení-Zap
T
Požadovaná
teplota
Nastavení teploty manualních režimů
AI
Aktuální teplota
Vstup teplotního čidla
www.loxone.cz
Iw
Okno
Vstup okenního kontaktu – 0=zavřeno , 1=otevřeno
Pokud je otevřené okno (v automatickém režimu) bude pro topení
nastavena teplota úspory a pro chlazení teplota přehřátí.
Ic
Vynucení
komfortní teploty
Start s náběžnou hranou. Se sestupnou hranou se spustí odpočet podle
parametru „M“.Po vypršení času se regulátor vrátí do automatického
režimu.
Is
Vynucení teploty
úspory
Start s náběžnou hranou. Se sestupnou hranou se spustí odpočet podle
parametru „M“.Po vypršení času se regulátor vrátí do automatického
režimu.
R
Reset
Dis
Dětská pojistka
Výstupy
Název
AQ
Analogový výstup pro ventil topení zóny 1
Q
Digitální výstup pro ventil topení zóny 1
AQ2
Analogový výstup pro ventil topení zóny2
Q2
Digitální výstup pro ventil topení zóny 2
AQc
Analogový výstup pro chlazení
QS
Výstup pro stínění
QC
Digitální výstup pro chlazení
Popis hodnot
Aktuální spuštěný režim
0=Automaticky (perioda topení, perioda
chlazení)
1=Automatické topení (časovač topení)
2=Automatické chlazení (časovač
chlazení)
3=Manuální topení (Teplota ze vstupu T)
4=Manuální chlazení (Teplota ze vstupu
T)
AQss
Aktuální režim údržby
0=Režim údržby VYP
1= Topení –Vyp, Chlazení-Vyp
2= Topení – Zap, Chlazení-Vyp
3= Topení – Vyp, Chlazení-Zap
4= Topení – Zap, Chlazení-Zap
Qe
Chybový výstup - NENÍ POUŽIT V BETA
VERZI
Qa
Textový výstup - NENÍ POUŽIT V BETA
AQs
www.loxone.cz
VERZI
AQt
Analogový výstup aktuální dosahované
teploty
AQhm
Analogový výstup aktuálního režimu
časovače topení
AQcm
Analogový výstup aktuálního režimu
časovače chlazení
AQtr
Analogový výstup zbývajícího času v
sekundách
Parametry
Název
Popis hodnoty
Ts
Teplota úspory
Relativní teplota ve °C ke komfortní teplotě
Při topení = Komfortní teplota – tato hodnota
Pří chlazení = Komfortní teplota + tato hodnota
Tch
Komfortní teplota
topení (absolutní
hodnota)
Tcc
Komfortní teplota
chlazení (absolutní
hodnota)
Tp
Teplota Oslavy
Teplota ve °C relativní ke komfortní teplotě
Topení i chlazení – tato hodnota
Th
Zvýšená spotřeba
tepla
Teplota ve °C relativní ke komfortní teplotě
Topení i chlazení + tato hodnota
Td
Dům v hlubokém
spánku (Zámraza)
Absolutní teplota ve °C (pokud se topí)
Tm
Ochranná teplota
přehřátí
Absolutní teplota přehřátí ve °C (režim chlazení)
Ochrana ventilu
Tsm topení (AQ, Q, AQ2,
Q2)
Tcm
Ochrana ventilu
chlazení (Aqc, Qc)
S ventilem se pohne každých 30 minut, aby se zamezilo slepení.
Pohyb bude vyvolán náhodně, aby se nehýbalo všemi ventily
najednou. Nastevením tohoto parametru na 0 se funkce
deaktivuje.
POZOR – tato funkce není u Beta verze dostupná.
S ventilem se pohne každých 30 minut, aby se zamezilo slepení.
Pohyb bude vyvolán náhodně, aby se nehýbalo všemi ventily
najednou. Nastevením tohoto parametru na 0 se funkce
www.loxone.cz
deaktivuje.
POZOR – tato funkce není u Beta verze dostupná.
M
Čas vynucené
komfortní teploty
Tss
Čas vynucené teploty
úspory
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ
Tímto funkčním blokem můžete realizovat jak ovládání osvětlení 1:1 (tlačítko:zdroj), tak
hlavně také vytvářet světelné scény. Ovládat je možné spínané osvětlení, stmívání a RGB.
Poznámka: RGB lze ovládat pouze pomocí DMX nebo přes
funkční blok RGB světelná scéna
Světelné scény umožňují rozvěcení různých světel při různých příležitostech..
Příklad:
Scéna
Světlo nad stolem
Světlo v kuchyni
Večeře
100%
Vypnuto
Vaření
35%
Zapnuto
Vstupy (I1-I12) jsou přímo spojeny s výstupy (Q1-Q12). To znamená, že pokud je aktivován
například vstup I1, je aktivní výstup Q1.
Vstupy (I1-I12) jsou přímo spojeny s výstupy (Q1-Q12). To znamená, že pokud je aktivován
například vstup I1, je aktivní výstup Q1.
Spínání (zap. / vyp.):
Výstup reaguje při náběžné hraně na příslušný vstup. Při opakovaném stisknutí se při sestupné hraně příslušný
výstup deaktivuje. Deaktivaci lze provéz také dvojklikem.
Poznámka: Pro funci spínání (zap. / vyp.) musí být tato možnost
nastavena ve vlastnostech bloku u příslušného výstupu (viz. dále)..
www.loxone.cz
Stmívání:
Funkce stmívání je aktivována při stlačení tlačítka. Směr stmívání a počáteční hodnota jsou
závislé na vstupních parametrech (SI, ST, Min, Max, W a L). Procentuální nárůst lze nastavit
parametrem (SI) a dobu kroku v sekundách můžete nastavit parametrem (ST). Parametr (Min)
určuje minimální hodnotu stmívání (0-50%), a parametr (Max) určuje maximální hodnotu
stmívání (50-100%). Pokud je vstupní parametr (W) aktivní, tak po dosažení maxima dimmeru
pokračuje stmívání směrem k minimu. Jakmile dosáhne minima, pokračuje ve stmívání k
maximu. Pokud chcete po dosažení minima nebo maxima chod dimmeru zastavit, deaktivujte
parametrický vstup (W). Pokud je parametrický vstup (L) vypnutý, vyvolá krátký stisk dimmeru
poslední hodnotu před vypnutím. Pokud je parametrický vstup (L) zapnutý, začne dimmer
stmívat vždy od jeho minima. Funkční blok podporuje až 8 světelných scén. Ty mohou být
ovládány vstupy (S1 - S8). Náběžná hrana na vstup světelné scény ji aktivuje. Dvojstisk na vstup
světelné scény deaktivuje všechny výstupy funkčního bloku. Definování světelné scény je velice
jednoduché. Stačí zapnout koncová světla na požadovan hodnoty a uložit světelnou scénu pomocí
APP nebo webového rozhraní. Pokud nechcete používat APP nebo PC, je možné stisknout (po
dobu 5 sekund) tlačítko požadované světelné scény a vyčkat na zhasnutí světel (potvrzení
uložení). Přepínat mezi světelnými scénami tam a zpět lze prostřednictvím vstupů (+ a -). Vstup
(+) slouží pro posun na následující světelnou scénu a vstup (-) pro posunutí na předchozí
světelnou scénu. Světelnou scénu lze vybrat také přímo zaslání hodnoty (čísla) světelné scény na
vstup (As). Např. zasláním hodnoty 2 se aktivuje světelná scéna 2. Hodnota (číslo) aktivní scény
je umístěno na výstupu (AQs).
Funkce dvojstisku:
Funkční blok světelná scéna je vybavena funkcí dvojstisku. To znamená, že pokud stisknete
dvakrát jakýkoliv vstup (I1 - I12) nebo (S1 - S8), dojde k deaktivaci (resetu) všech výstupů
funkčního bloku. Příklad: Pokud opouštíte místnost, stačí dvakrát stisknout na tlačítko a všechna
světla v místnosti (napojená na blok ovládání osvětelní) se vypnou.
Funkce trojstisku:
Pokud stisknete třikrát jakýkoliv vstup (I1 - I12) nebo (S1-S8), objeví se krátký impulz na
výstupu (RaQ). To lze použít například pro vytvoření funkce centrálního vypnutí osvětlení.
Příklad: Pokud opouštíte dům, zmáčknete třikrát tlačítko a všechna světla se
vypnou.
Vstupním parametrem (M) lze nastavit maximální interval mezi dvojstiskem
(trojstiskem).Aktivací výstupu (Dis) lze zablokovat výstupy (AQ1 - AQ12) ve stavu, ve kterém
se právě nacházejí. Tento vstup lze použít například pro realizaci funkce dětské pojistky. Aktivací
vstupu (R) lze deaktivovat výstupy (AQ1 - AQ12 a AQs) a výstup (RQ) je aktivován. Pokud je
výstup (RQ) napojen na jiný funční blok, je možné vytvořit například centrální funkci. Pokud je
aktivován vstup (O), jsou všechny výstupy nastaveny na hodnotu 1 (popřípadě maximum. U
RGB je barva nastavena na bílou. U tohoto bloku lze použít remanenci - symbol baterie.
www.loxone.cz
Vytvoření světelné scény:
Pro definování světelné scény dvakrát klikněte na funkční blok. Tu samou volbu je možné
vyvovat i kliknutím na volbu "Světelné scény - Klikněte zde" v okně vlastností funkčního
bloku. V okně "Výstupy" je nutné nastavit jednotlivé druhy osvětlení (AQ1-AQ12):
Po dokončení definování zdrojů osvětlení se přepněte do záložky "Scény". Ve scénách je možné
definovat jednotlivé úrovně osvětlení na požadované scény. Pro přidání/přejmenování scény
dvakrát klikněte na pomlčku a v pravé části nastavte požadované úrovně.
U jednotlivých světelných scén lze nastvit jejich názvy - například večeře, návštěva, ... Tato
označení slouží pro potřeby vizualizace (APP, PC, ...). U každé scény je možné nastavit
www.loxone.cz
jednotlivá osvětlení na požadované úrovně. Pokud se jedná o spínané osvětlení, můžete jej
nastavit na hodnotu zapnuto nebo vypnuto. U dimmeru je možné nastavit intenzitu a u RGB je
možné vybrat konkrétní barvu. Jedna světelná scéna z funkčního bloku lze svázat se světelným
senzorem. K tomu je nutné zaškrtnou u dané světelné scény možnost "Spojit tuto světelnou
scénu se senzorem pohybu". Senzor pohybu se připojuje na vstup (Mv). Jeho provoz se
povoluje vstupem (EnM). Jakmile je tento vstup (EnM) aktivní a náběžná hrana aktivuje vstup
(Mv), aktivuje se příslušná světelná scéna. Pokud je vstup (EnM) neaktivní, není možné vstupem
(Mv) světelnou scénu aktivovat. Světelná scéna svázaná se senzorem pohybu je aktivní po dobu
(TH). Tento čas se počítá až po sestupné hraně vstup (Mv).
Přehled
Název
Hodnota
Vstupy
I1-I12
Vstup spouštěče osvětlení
+
Další scéna
-
Předchozí scéna
Als
Výběr světelné scény(0-9)
R
Reset
S1-S8
Vstup světelné scény
EnM
Povolení provozu pohybového senzoru
0 / Vyp.
Mv
Vstup pohybového senzoru
0 / Vyp.
O
Vše zapnout (všechny výstupy zapnout na
maximum)
0 / Vyp.
Dis
Zakázat (dětská pojistka)
0 / Vyp.
0 / Vyp.
Výstupy
AQ1AQ12
Výstup osvětlení
AQs
Aktivní scéna (0-x)
RQ
Reset na dvojklik
RAQ
Reset na trojstisk
Parametr
Vstup remanence
0 / Vyp.
www.loxone.cz
M
Maximální doba [s]
0.35
SI
Velikost kroku dimmeru
2
ST
Interval kroku dimmeru
0.05
Min
Minimální hodnota dimmeru(0-50%)
15
Max
Maximální hodnota dimmeru (50-100%)
100
W
Režim dimmeru (1=nahoru/dolů)
0 / Vyp.
L
Nepamatovat si poslední hodnotu dimmeru
(Vyp.= krátký stisk nastaví poslední hodnotu
dimmeru před vypnutím)
0 / Vyp.
TH
Čas rozsvícení světla svázaného s pohybovým
senzorem v [s] (počítáno od sestupné hrany)
180
Slovník:
Náběžná hrana je signál při změně 0 na 1 / vyp. na zap.
Sestupná hrana je signál při změně 1 na 0 / zap. na vyp.
Remanence je vstup pro zachování stavu po výpadku proudu. To znamená, že pokud je tento
vstup aktivní, tak blok nabyde po obnovení dodávky proudu stav, který měl před výpadkem.
Ovládání sauny
Vstup
Analogový vstup (T) (=požadovaná teplota) představuje vstup pro požadovanou teplotu. Zadána
může být "virtuálním vstupem" a nebo "časovačem". Analogový vstup (AI) (=aktuální teplota
sauny) slouží k připojení senzoru aktuální teploty sauny. Vstupem (Tr) lze ovládání sauny
vypnout a nebo zapnout. Vstupem (Tf) lze zapínat a vypínat ventilátor.
Vstupem (Tc) lze spustit přesýpací hodiny, jejichž čas bude zobrazen na výstupu (AQt). Čas
přesýpacích hodin lze nastavit parametrem (Tt).
Vstup (D) slouží ke sledování stavu senzoru dveří. Status dvěří sauny je velmi důležitý, pokud jej
chceme ovládat vzdáleně.
Na analogový vstup (Ab) se připojuje senzor lavice - pokud je instalován. Na vastup (P) je
možné připojit senzor přítomnosti.
www.loxone.cz
Parametr
Parametr (Tc) slouží ke korektuře aktuální teploty místa k sezení (při absenci senzoru lavice).
Potřebná teplota na vysušení se zadává pomocí vstupu (Td). Hodnotou vstupu (Tn) určuje dobu
vysoušení sauny. Parametr (Tt) slouží k nastavení času přesýpacích hodin.
Teplota bezpečnostního vypnutí lze nastavit parametrem (To). Parametrem (Ts) lze nastavit čas
bezpečnostního vypnutí - to slouží v případě, pokud zapomeneme saunu vypnout a nevypíná se
automaticky parametrem (Ts).
Vstupem (P) lze nastavit periodu PWM (v sekundách). Vstup (V) slouží k nastavení zesílení.
Parametrický vstup (P) slouží k nastavení počtu fází (Vypnuto = 3 fáze, Zapnuto = 1 fáze).
Výstup
Analogový výstup (AQ) slouží k ovládání 0-10VDC. Digitální výstup (Q1-Q3) je pro
odpovídající fázi (L1-L3).
Výstup (Qa) slouží k indikaci stavu sauny - konkrétně zapnutí. Na digitální výstup (Qf) lze
připojit ventilátor. Na výstupu (Aqt) je aktuální hodnota přesýpacích hodin. (Qd) je digitální
výstup stavu fáze vysoušení. (Qe) slouží pro identifikaci chyby (bezpečnostní vypnutí).
U bloku lze využít i remanenci. Ta je znázorněna pomocí symbolu baterie a lze na ni napojit
vstup a aktivovat jej.
Posuvný registr
Při každé aktivaci posuvného registru vstupem (Tr) je registr posunut odpovídajícím směrem.
Hodnota vstupu (D) (=data) bude uložena a obsah registru bude posunut.
www.loxone.cz
Směr je určen vstupem (Dir) (=směr). Pokud je aktivní, budou poslední bity registru posunuty
dopředu a nové hodnoty se vždy uloží na poslední místo registru. V opačném případě jsou
hodnoty prvního registru posunuty dopředu a nové hodnoty budou na prvním registru.
Parametrem (B) (=bit registru) lze tento bit registru vybrat. Tato hodnota se pak objeví na
výstupu (Q)
Časovač
Tento funkční blok slouží jako softwarový časovač.
Obecně:
Časovač obsatarává doby sepnutí (zaslání nalogové hodnoty) na výstup (AQ) v závislosti na
předem definovaných úsecích, provozních režimech nebo kalendáři. Je možné jej používat pouze
pro spínání, ale také pro odesílání konkrétní analogové hodnoty (například teploty).
U tohoto bloku lze použít remanenci - symbol baterie.
Vstup (R) deaktivuje výstup (AQ) (pokud je aktivní).
Pokud chcete, je možné aktivovat výstup i manuýlně za pomocí vstupu (Tr). Pokud chcete pro
aktivaci v časovém rozmezí používat vstup (Tr), je nutné u příslušného rozmezí zatrhnout
možnost "Aktivace nutná". Parametrický vstup (A) vypočítává sepnutí na základě režimu
časovače:
“Off” = automatický režim,
“On” = manuální režim.
Pokud je časovač v manuálním režimu, může být výstup (AQm) nastaven pomocí
parametrického vstupu (M).
Časovač může fungovat jak v digitálním, tak anlogovém režimu. V obou případěch je výsledek
umístěn na výstup (AQ). Zvolit druh časovače je možné v jeho vlastnostech zaškrtnutím /
odškrtnutím volby "Použít jako digitální výstup". Výstup (AQm) ukazuje, v jakém režimu se
časovač nachází.
Výstup (AQon) dává krátký impulz při začátku / změně periody nebo režimu. Výstup (AQoff)
dává naopak krátký impulz při konci periody nebo režimu.
Popis vstupů, výstupů a parametrů:
Kromě vstupu remanence jsou všechny ostatní parametry dostupné pouze v manuálním režimu..
Název
Vstupy
Tr
Spouštěč (Trigger)
Standardní hodnota
www.loxone.cz
R
Reset
0 / Vyp.
Výstupy
AQ
Výstup časovače (digital nebo analog)
AQm
Aktivní provozní režim
Qon
Krátký impulz zapnutí
Qoff
Krátký impulz vypnutí
Parametr
Výstup remanence
0 / Vyp.
A
Manual / Auto (0=automatický)
0 / Vyp.
M
Hodnota manuálního režimu
0
T
Doba trvání výstupního impulzu [s]
0
Pro změnu časovače dvakrát klikněte na funkční blok (nebo v okně vlastností stiskněte volbu "Časy sepnutí").
Následně se Vám zobrazí okno, kde můžete nastavovat různé časové úseky s různými hodnotami pro jednotlivé dny
nebo uživatelské režimy:
Obrázek: Loxone Config - Úpravy časovače
www.loxone.cz
Pro vložení časového úseku stiskněte levé tlačítko myší v příslušném dni a času a táhněte
doprava. Pro detailnější úpravu můžete použít i dolní časová okna.
Každý nově vložený časovač je automaticky nastaven do digitálního režimu.
Pokud chcete zasílat analogové hodnoty (např. teplotu), přepněte jej ve
vlastnostech bloku do analogového režimu.
Digitální režim
V digitálním režimu lze časovač použít pro spínání - zasílání 1 / 0 v určitý časový interval. Pro
nastavení digitálního režimu je třeba mít ve vlastnostech bloku zaškrtnutou možnost "Použít
jako digitální" (defaultně při vložení bloku na stránku).
Důležité: Druh časovače (Analog / digital) platí pro celý časovač.
Ve vyznačených polích je výstup (AQ) aktivní, v ostatních neaktivní..
Příklad:
Časově ovládané světlo u příjezdové cesty
Úkol:
Zapnutí venkovního osvětlení v době od 5:00 - 6:45 a 21:15 - 23:30. O víkendech je požadováno
zapnutí světel pouze večer.
Řešení:
Přepněte časovač do digitálního režimu (zaškrtnutí možnosti "Použít jako digitální" ve
vlastnostech bloku - při vkládání nového bloku je tato volba zaškrtnuta automaticky). Dále je
nutné označit periody od 5:00 - 6:45 a 21:15 - 23:30 v pracovní dny a v sobotu a v neděli od
21:15 - 23:30. Jako poslední je nutné spojit výstup (AQ) se vstupem pro aktivaci osvětlení.
Hotovo!
Analogový režim
V analogovém režimu může časovač odesílat konkrétní hodnoty. Pro přepnutí časovače do
analogového režimu je nutné odškrtnout ve vlastnostech bloku možnost "Použít jako digitální".
Důležité: Druh časovače (Analog / digital) platí pro celý časovač.
Nyní můžete definovat jednotlivé hodnoty pro různé časové rozmezí. Jednoduše označte počátek
a konec intervalu a vyplňte po "Hodnota" na požadovanou hodnotu.
Poznámka: Mimo označená pole se na výstup (AQ) dává hodnota z pole "Standardní hodnota".
www.loxone.cz
Příklad:
Časově řízené vytápění
Úloha:
Teplota fitness studia má být v pondělí, středu a pátek od 10:00 do 17:00 22°C. V ostatní dny
postačí teplota 19°C.
Řešení:
Umístěte funkční blok "Časovač" na stránku. V jeho vlastnostech odznačte možnost "Použít
jako digitální". Dále klikněte na možnost "Časy sepnutí" (nebo dvakrát poklepejte na funkční
blok). Otevře se Vám okno. V tomto okně vyplňte poeriody s hodnotou 22°C od 10:00 - 17:00 u
pondělí, středy a pátku. Poté je nutné ještě vyplnit standardní hodnotu na hodnotu 19°C. Nyní již
jen stačí připojit výstup (AQ) na funkční blok pro regulaci vytápění. Hotovo!
Dejte pozor na to, který systém topení používáte. Principielně u podlahového topení trvá
vytopení místnosti na požadovanou teplotu daleko déle, než u radiátorů.
Slovník:
Náběžná hrana je signál při změně 0 na 1 / vyp. na zap.
Sestupná hrana je signál při změně 1 na 0 / zap. na vyp.
Remanence je vstup pro zachování stavu po výpadku proudu. To znamená, že pokud je tento
vstup aktivní, tak blok nabyde po obnovení dodávky proudu stav, který měl před výpadkem.
Ovládání dveří
Nastavení ovládání dveří
Funkční blok ovládání dveří lze použít pro připojení IP kamery/vrátníka a díky tomu tak
komunikovat s okolním světem. Ovládání dveří využívá dvě technologie: audio stream a video
stream. Lze tedy využít jako obou možností současně, tak pouze jedné.
Níže můžete vidět nastavení pro MOBOTIX T24, která podporuje jak přenos videa, tak i audia.
www.loxone.cz
Nastavení videa
K tomu, abyste viděli živý obraz pomocí vizualizace, je nutné zadat URL s cestou k aktuálnímu
obrázku kamery. Ten naleznete nejčastěji ve formě ".jpg" nebo ".mjpeg". Tuto funkcionalitu
podporují všechny kamery s přístupem na internet, nezávisle na modelu/výrobci.
Výrobci, modely a jejich JPG URL
Vivotek
http://url:port/cgi-bin/viewer/video.jpg
http://url:port/video.mjpg
Mobotix T24
http://url:port/cgi-bin/image.jpg?size=320x180?quality=60
Axis M-1011W
http://url:port/axis-cgi/jpg/image.cgi
Axis P1344(-E) | Axis P55-Series | Axis Q60-Series
http://url:port/axis-cgi/mjpg/video.cgi
Panasonic BL-C101CE
http://url:port/nphMotionJpeg?Resolution=640x480Quality=Standard
DP-LINK TL-SC3171
http://url:port/video.mjpg?stream=full&fps=15&size=640x480
Foscam FI8904W
http://url:port/videostream.cgi?user=<username>&pwd=<passwort>&rate=6"
Longshien LCS-IC-716
http://url:port/bild.jpg
www.loxone.cz
INSTAR IP-Cam IN2905
http://url:port/snapshot.cgi?
Programovací scripty (ENG)
GENERAL INFORMATION
This documentation describes how a customized object can be programmed.
Reqirements
You need LoxoneConfig 2.1 onwards for using PicoC-Scripts in the configuration-software. Please check
out our newest beta-releases for using the scripts.
Underlying
The programming language PicoC (http://code.google.com/p/picoc/) is used. PicoC is a very
small C interpreter for scripting. It was originally written for scripting a UAV's on-board flight
system and it's also very suitable for other robotic, embedded and non-embedded applications
too.
PicoC Copyright
Important
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Note that the complete C specification can not be met!
The program code is interpreted. Therefore keep the code as low as possible. Avoid
complex program structures.
Each program runs in a separate task, therefore, asynchronous to the SPS.
Outputs with printf will be written to the log window of Loxone Config.
Note also that with an own programming, the system can be lead to crash. Program your
instructions carefully. In case of emergency an SD card must be created, so the system
gets operational again.
If you want to run the program indefinitely, add in the program loops implicitly a sleepfunction so that the program does not consume unnecessary CPU time.
An integer has 32 bits, little endian.
128kB are available for heap and stack. Use memory thrifty; do not forget to release
memory.
All functions which return a pointer must reallocate the memory with free (), unless the
pointer was passed as a parameter.
Time values are indicated in seconds since 1.1.2009 0 UTC clock.
Strings are encoded in UTF-8.
Use mathematical function sparsely - the processor in the Miniserver has no
mathematical hardware unit.
The scripts only work in Liveview
www.loxone.cz
SPS Objects
There are program objects with 1, 4, 8 and 16 inputs and outputs. You can insert a programobject by chosing it under "General" in the tab "Program".
Each program also has an error output (TeQ), where eventual interpreter- error messages are
released. This allows the detection of syntax errors.
The program code can be edited by double-clicking on the program- object.
Available Functions
In the following chapters all available functions are listed and all Miniserver specific functions
are described. For all standard C functions plenty of information can be found in appropriate
literature (e.g. www.cplusplus.com/reference/clibrary/).
C Library Functions
?
char *getprogramname();
void printf(char *format, ...);
char *sprintf(char *ptr, char *format, ...);
void exit();
void *malloc(int size);
void *calloc(int num,int size);
void *realloc(void *ptr,int size);
void free(void *ptr);
int atoi(char *str);
float atof(char *str);
void strcpy(char *dst,char *src);
void strncpy(char *dst,char *src,int len);
int strcmp(char *str1,char *str2);
int strncmp(char *str1,char *str2,int len);
void strcat(char *dst,char *src);
char *strdup(char *str);
char* strstr(char *str,char *strfind);
int strfind(char *str,char *strfind,int pos);
www.loxone.cz
int strlen(char *str);
void memset(void *ptr,int val,int len);
void memcpy(void *dst,void *src,int len);
int memcmp(void *ptr1,void *ptr2,int len);
void errorprintf(char *format,...);
Print to standard error device. Only used in shell command.
Mathematical Functions
?
float sin(float x);
Returns the sine of an angle of x radians.
float cos(float x);
Returns the cosine of an angle of x radians.
float tan(float x);
Returns the tangent of an angle of x radians.
float asin(float x);
Returns the principal value of the arc sine of x, expressed in radians. In
trigonometrics, arc sine is the inverse operation of sine.
float acos(float x);
Returns the principal value of the arc cosine of x, expressed in radians. In
trigonometrics, arc cosine is the inverse operation of cosine.
float atan(float x);
Returns the principal value of the arc tangent of x, expressed in radians. In
trigonometrics, arc tangent is the inverse operation of tangent.
float sinh(float x);
Returns the hyperbolic sine of x.
float cosh(float x);
Returns the hyperbolic cosine of x.
float tanh(float x);
Returns the hyperbolic tangent of x.
float exp(float x);
Returns the base-e exponential function of x, which is the e number raised to
the power x.
float fabs(float x);
Returns the absolute value of x
float log(float x);
Returns the natural logarithm of x.
float log10(float x);
Returns the common (base-10) logarithm of x.
float pow(float base,float exponent);
Returns base raised to the power exponent.
float sqrt(float x);
Returns the square root of x.
float round(float x);
Returns rounded value of x.
float ceil(float x);
Returns the smallest integral value that is not less than x.
float floor(float x);
Returns the largest integral value that is not greater than x.
Extended C Library Functions
?
int batoi(char *str);
float batof(char *str);
www.loxone.cz
char* strstrskip(char *str,char *strfind);
char *index(char *,int);
int lineno();
SPS Functions
Following Functions are available:
?
void setlogtext(char *str);
float getio(char *str);
int setio(char *str,float value);
int getinputevent();
float getinput(int input);
char *getinputtext(int input);
void setoutput(int output,float value);
void setoutputtext(int output,char *str);
char *getweatherserveraddress();
int setweatherdata(int type,unsigned int time,float value);
float getweatherdata(int type,unsigned int time);
void saveweatherdata();
File Functions
?
FILE *fopen(char *filename,char *mode);
int fclose(FILE *f);
int fprintf(FILE *f,char *format, ... );
int fputc(int character,FILE *f);
int fputs(char *str, FILE *f);
int fflush(FILE *f);
int fwrite (void *ptr,int size,int count,FILE *f);
int fgetc(FILE *f);
char *fgets(char *str,int num,FILE *f);
int fread(void *,int size,int count,FILE *f);
int fseek(FILE *f,long offset,int origin);
int remove(char *filename);
int rename(char *oldname,char *newname);
FILE* tmpfile();
char *tmpnam(char* str);
HTTP Functions
?
char *httpget(char *address,char *page);
Stream-Funktionen
?
www.loxone.cz
STREAM *stream_create(char* filename,int read,int append);
void stream_printf(STREAM* stream,char *format, ...);
int stream_write(STREAM* stream,void* ptr,int size);
void stream_flush(STREAM* stream);
int stream_read(STREAM* stream,void* ptr,int size,int timeout);
int stream_readline(STREAM* stream,void* ptr,int maxsize,int timeout);
void stream_close(STREAM* stream);
Description of Extended C Library Functions
atoi
?
int batoi(char *str);
Works like the atoi standard C function with the exception that blanks at the
beginning of parameter str are allowed.
Example:
?
atoi(“ 21”);
// return value = NULL
batoi(“ 21”); // return value = 21
batof
?
float batof(char *str);
Works like the atof standard C function with the exception that blanks at the beginning of
parameter str are allowed.
Example:
?
atof(“ 2.1”);
// return value = NULL
batof(“ 2.1”); // return value = 2.1
strstrskip
?
char* strstrskip(char *str,char *strfind);
Works like the strstr standard C function with the exception that the length of parameter strfind is
added to the result pointer.
Example:
?
strstr(“das ist ein test”,”ein ”);
// return value = “ein test”
strstrskip(“das ist ein test”,”ein ”);
// return value = “test”
www.loxone.cz
index
?
char *index(char *str,int charfind);
Returns a pointer to the first occurrence of character charfind in str, or a null pointer if charfind is
not part of str.
Example:
?
index(“0123456789”,0x32);
// return value = “23456789”
lineno
?
int lineno();
Returns the current line number in script.
Description of SPS Functions
setlogtext
?
void setlogtext(char *str);
Writes the string contained in paramater str to the log window of Loxnoe Config.
getio
?
float getio(char *str);
Returns the value of the speciefied virtual input or a virtual output.
Example:
?
getio(“VI1”); // Returns the value of the virtual input VI1
setio
?
int setio(char *str,float value);
Sets the value of the speciefied virtual input or a virtual output.
Example:
www.loxone.cz
?
setio(“VI1”,6.33); // Sets the value of the virtual input VI1 to 6.33
getinputevent
?
int getinputevent();
Returns a bitmask which contains the changes of inputs (bit 0 = first input of object, starts with
text inputs followed by analog inputs).
A return value of 0x02 for example means that input 2 has changed.
(see example 1).
getinput
?
float getinput(int input);
Returns the value of the analog input specified in parameter input. (0 = first analog input) (see
example 1).
getinputtext
?
char *getinputtext(int input);
Returns the string of the text input specified in parameter input. (0 = first text input).
setoutput
?
void setoutput(int output,float value);
Sets the specified analog output to the specified value. (0 = first analog output) (see example 1).
setoutputtext
?
void setoutputtext(int output,char *str);
www.loxone.cz
Sets the spcified text output to the string specified in parameter str. (0 = first text output) (see
example 1).
getweatherserveraddress
?
char *getweatherserveraddress();
Returns the value of the weather server address at Loxono Config properties.
setweatherdata
?
int setweatherdata(int type,unsigned int time,float value);
Sets the value of a weather data field at Loxone Config. You can set the following parameters:
type:
Description
Value
0
None
1
Temperature in °C
2
Dewpoint in °C
3
Relative Humidity in %
4
Wind Speed in m/s
5
Wind Direction in °
6
Wind Gusts in m/s
7
Absolute Radiation in W/m²
8
Relative Radiation in %
9
Precipitation in l/m² per hour
10
Weather Type
11
Air Pressure in hPa
12
User Defined 1
13
User Defined 2
14
User Defined 3
15
User Defined 4
16
User Defined 5
17
User Defined 6
18
User Defined 7
19
User Defined 8
20
User Defined 9
21
User Defined 10
www.loxone.cz
time:
time of the weather data
value:
value of the weather data
getweatherdata
?
float getweatherdata(int type,unsigned int time);
saveweatherdata
?
void saveweatherdata();
Saves all weather data fields in remanence file.
Description of Time Functions
sleep
?
void sleep(int ms);
Sleep in milliseconds.
sleeps
?
void sleeps(int s);
Sleep in seconds.
getcurrenttime
?
unsigned int getcurrenttime();
Get UTC time in seconds since 1.1. 2009.
getyear
www.loxone.cz
?
int getyear(unsigned int time,int local);
Get year of specified time. You can set the following parameters:
time: UTC time in seconds since 2009
local: Specifies time format: local time when 1, UTC when 0
getmonth
?
int getmonth(unsigned int time,int local);
Get month of specified time. You can set the following parameters:
time: UTC time in seconds since 2009
local: Specifies time format: local time when 1, UTC when 0
getday
?
int getday(unsigned int time,int local);
Get day of specified time. You can set the following parameters:
time: UTC time in seconds since 2009
local: Specifies time format: local time when 1, UTC when 0
gethour
?
int gethour(unsigned int time,int local);
Get hour of specified time. You can set the following parameters:
time: UTC time in seconds since 2009
local: Specifies time format: local when 1, UTC when
etminute
?
int getminute(unsigned int time,int local);
Get minute of specified time. You can set the following parameters:
time: UTC time in seconds since 2009
local: Specifies time format: local when 1, UTC when 0
www.loxone.cz
getsecond
?
int getsecond(unsigned int time,int local)
Get second of specified time. You can set the following parameters:
time: UTC time in seconds since 2009
local: Specifies time format: local when 1, UTC when 0
gettimeval
?
unsigned int gettimeval(int year,int month,int day,int hour,int minutes,int
seconds,int local);
Get UTC time in seconds since 2009. If parameters year, month, day, hour, minutes and seconds
are UTC time, parameter local must be set to 0. If parameters year, month, day, hour, minutes and
seconds are local time, parameter local must be set to 1.
convertutc2local
?
unsigned int convertutc2local(unsigned int timeutc);
Converts UTC time to localtime.
convertlocal2utc
?
unsigned int convertlocal2utc(unsigned int timelocal);
Converts local time to UTC time.
Description of File Functions
fseek
?
int fseek(FILE *f,long offset,int origin);
There is a difference to the standard C fseek function: origin must be 0, 1 or 2.
If somebody wants to use the standard C syntax he has to make the following definitions in
PicoC script:
#define SEEK_CUR
#define SEEK_SET
#define SEEK_END
0
1
2
// seek from current position
// seek from beginning of file
// seek from end of file
www.loxone.cz
For all other standard C file functions plenty of information can be found in appropriate literature
(e.g. www.cplusplus.com/reference/clibrary/).
Description of HTTP Functions
httpget
?
char *httpget(char *address,char *page);
Downloads the specified page from the specified address. You can set the following parameters:
address: Server address e.g. “de.wikipedia.org”
page: Page on the specified server e.g."/wiki/Intelligentes_Wohnen”
The memory where the returned pointer points to must be deallocated with function free().
Description of Stream Functions
stream_create
?
STREAM *stream_create(char* filename,int read,int append);
Creates a file stream, a tcp stream, an udp stream a syslog stream or a RS232/RS485 stream (see
example 2 and example 3)
filename:
Value
/path/filename
/dev/tcp/server-address/port
/dev/udp/server-address/port
/dev/syslog
/dev/tty/name of RS232 or RS485
Extension
Description
File-Stream
TCP-Stream
UDP-Stream
Syslog-Stream
RS232/RS485 Stream (only)
stream_read is possible, no stream_write)
read: If stream is a file stream: 1 = read file; 0 = write file
append: 1 = append text to file; 0 = overwrite text in file
stream_printf
?
void stream_printf(STREAM* stream,char *format, ...);
www.loxone.cz
Writes to the output buffer of the specified stream a sequence of data formatted as the format
argument specifies. After the format parameter, the function expects at least as many additional
arguments as specified in format.
stream_write
?
int stream_write(STREAM* stream,void* ptr,int size);
Writes an array of size elements, from the block of memory pointed by ptr to the to the output
buffer of the specified stream (see example 2).
The postion indicator of the stream is advanced by the total number of bytes written.
The total number of elements successfully written is returned. If this number differs from the
size parameter, it indicates an error.
stream_flush
?
void stream_flush(STREAM* stream);
If the given stream is a file stream and the file was opened for writing any unwritten data in the
output buffer is written to the file (see example 2).
If the given stream is a tcp stream, an udp stream or a syslog stream any data in the output buffer
is sent to the server.
stream_read
?
int stream_read(STREAM* stream,void* ptr,int size,int timeout);
Reads an array of size elements from the input buffer of the specified stream and stores them in
the block of memory specified by ptr (see example 2).
The timeout is given in milliseconds. The postion indicator of the stream is advanced by the total
amount of bytes read. The total number of elements successfully read is returned.
tream_readline
?
int stream_readline(STREAM* stream,void* ptr,int maxsize,int timeout);
If the given stream is a file stream the next line of the file is read.
The maximal number of elements to read is specified with parameter maxsize. The timeout is
given in milliseconds.
www.loxone.cz
stream_close
?
void stream_close(STREAM* stream)
Closes the specified stream and deallocates all memory used by the stream.
EXAMPLES
The examples should show how script programms can be created.
Example 1: Computing
This example shows how an own computing is done:
If a change on any input occurs, the value of input 1 multiplied with the value on input 2 plus the
value on input 3 is given to output 1.
The formula is outputted as text on text output 1.
?
1
2
write program here in PicoC
3 //
char szBuffer[128];
4 float f1,f2,f3,f4;
5 int nEvents;
6 while(TRUE)
{
7
nEvents = getinputevent();
8
if (nEvents & 0xe)
9
{
f1 = getinput(0);
10
f2 = getinput(1);
11
f3 = getinput(2);
12
f4 = f1 * f2 + f3;
13
setoutput(0,f4);
14
sprintf(szBuffer,"/ * %f + %f = %f",f1,f2,f3,f4);
setoutputtext(0,szBuffer);
15
printf(szBuffer);
16
}
17
sleep(100);
18
}
19
20
Example 2: website download per tcp stream
This example shows how to download a website with a tcp stream and how to save the website in
a file.
?
1 #define BUFF_SIZE 40000
2 #define RD_BLOCK_SIZE 128
3 STREAM* pTcpStream = stream_create("/dev/tcp/<a class="linkification-ext"
4 href="http://www.w3.org/80" title="Linkification:
5 http://www.w3.org/80">www.w3.org/80</a>",0,0); // create tcp stream
www.loxone.cz
6 char* pTcpCmd = "GET / HTTP/1.1\r\nHost: <a class="linkification-ext"
7 href="http://www.w3.org" title="Linkification:
http://www.w3.org">www.w3.org</a>\r\nUser-Agent: LoxLIVE [en]\r\nContent8 Type: text/html; charset=utf-8\r\n\r\n";
9 stream_write(pTcpStream,pTcpCmd,strlen(pTcpCmd)); // write to output
10buffer
// flush output buffer
11stream_flush(pTcpStream);
char szBuffer[BUFF_SIZE];
12char szTmpBuffer[RD_BLOCK_SIZE];
13int nCnt;
14int nBytesReceived = 0;
15int i = 0;
16// read stream
do
17
{
18
nCnt = stream_read(pTcpStream,szTmpBuffer,RD_BLOCK_SIZE,4000);
if(nCnt > 0)
19
strncpy((char*)szBuffer+i*RD_BLOCK_SIZE,szTmpBuffer,nCnt);
20
nBytesReceived += nCnt;
21
i++;
22
}
23while (nCnt > 0);
// open file
24FILE* pw = fopen("/w3.html","w");
// write file
25fprintf(pw,"%s",szBuffer);
printf("Bytes received: %d",nBytesReceived);
26fclose(pw);
27stream_close(pTcpStream);
Example 3: Connecting to an APC USV, if apcupsd is used on the PC
This example shows the actual load (AQ1), battery capacity (AQ2) as well as power failures
(AQ3).
?
1 char* p,*pS;
2 char szBuffer[1500];
3 int nLen;
4 int bOnline = 0;
double dCharge,dLoad;
5 printf("Start APC watch");
6 while(TRUE)
{
7
STREAM* stream = stream_create("/dev/tcp/<a class="linkification-ext"
8
href="http://192.168.1.9/3551" title="Linkification:
9 http://192.168.1.9/3551">192.168.1.9/3551</a>",0,0);
10
if (stream != NULL)
{
11
szBuffer[0] = 0;
12
szBuffer[1] = 6;
13
stream_write(stream,szBuffer,2);
14
stream_flush(stream);
15
stream_write(stream,"status",6);
stream_flush(stream);
16
nLen = stream_read(stream,szBuffer,2,1000);
17
nLen = stream_read(stream,szBuffer,sizeof(szBuffer) - 1,1000);
18
stream_close(stream);
19
szBuffer[nLen] = 0;
20
szBuffer[nLen + 1] = 0;
//printf("APC Len=%d",nLen);
21
pS = szBuffer;
22
www.loxone.cz
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
while(*pS)
{
p = strstr(pS,"STATUS
:");
if (p != NULL)
{
p = strstr(pS,"STATUS
: ONLINE");
if (p != NULL)
bOnline = 1;
else
bOnline = 0;
}
else
{
p = strstr(pS,"LOADPCT :");
if (p != NULL)
{
dLoad = batof(p + 11);
setoutput(0,dLoad);
}
else
{
p = strstr(pS,"BCHARGE :");
if (p != NULL)
{
dCharge = batof(p + 11);
setoutput(1,dCharge);
break;
}
}
}
pS += (strlen(pS) + 1);
}
if (bOnline)
{
setoutput(2,1);
//printf("Power OK Charge: %f%% Load: %f%%",dCharge,dLoad);
}
else
{
setoutput(2,0);
//printf("Power lost Charge: %f%% Load: %f%%",dCharge,dLoad);
}
}
else
printf("APC no connection");
sleeps(10);
// wait 10 seconds
}
www.loxone.cz
Example 4: Read from RS232 Extension via RS232 stream
This example reads the bytes received from RS232 extension and puts it on text output 1. The
total number of received bytes is put to the first analog output.
?
1 #define BUFF_SIZE 256
2
3 STREAM* pRs232Stream = stream_create("/dev/tty/my_rs232_extension",0,0);//
4 create rs232 stream
5 char szBuffer[BUFF_SIZE];
int nCnt;
6 int nBytesReceived = 0;
7 while(1)
{
8
nCnt = stream_read(pRs232Stream,szBuffer,BUFF_SIZE,100);
// read
9
stream
10
nBytesReceived += nCnt;
11
setoutput(0,(float)nBytesReceived);
setoutputtext(0,szBuffer);
12
sleep(100);
13
}
14
PICO-C COPYRIGHT
picoc is published under the "New BSD License".
http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php
Copyright (c) 2009, Zik Saleeba
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
·
·
·
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the Zik Saleeba nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
www.loxone.cz
THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
EIB/KNX®
POUŽITÍ EIB/KNX®
Základní nastavení čidel
Pokud chcete jako čidla Miniserveru používat EIB/KNX®, nabízíme Vám pár rad, které Vám
usnadní práci. Tyto vlastnosti by měly být:
·
·
·
·
Každému vypínači zadat jedinečnou skupinovou adresu
Vypínač by měl mít, pokud možno, na stlačení hodnotu "1" a při puštění "0"
Pohybová čidla mohou být programována jako tlačítka
Teplotní senzory (a jiné) by měly zasílat hodnoty dle nastavené delty a nebo periodicky
S výše uvedenými pravidly lze EIB/KNX® sběrnici jednou nastavit a v budoucnu se již obejdete
bez složitého programování. Zbytek se provede sám v konfiguračním software!
EIB monitor
V Miniserveru je samozřejmě i EIB/KNX® monitor, přes který lze kontrolovat průběh na
sběrnici.
www.loxone.cz
Programování s EIB senzory a aktory
EIB senzoru lze ve vlastnostech upravit následující hodnoty:
Chcete-li mít světlo s vypínačem, použijte funkci vypínače z naší knihovny:
Tip:
Vypínač má centrální funkci pro vypnutí a také centrální funkci pro
zapnutí. Funkce dětské pojistky a značky jsou také použity.
www.loxone.cz
POUŽITÍ MINISERVERU JAKO EIB BRÁNY (GATEWAY)
Chcete-li Miniserver použít také pro programování EIB zařízení prostřednictvím ETS®3, jsou
následující nastavení ve správci připojení pro EIB nutná.
Základy EIB/KNX
OBECNĚ
Loxone EIB/KNX IP Gateway
Loxone Miniserver působí jako plnohodnotná IP
Gateway a umožňuje programování s ETS přímo na
LAN
Miniserver bude přímo ETS automaticky rozeznán.
Následující nastavení je nutné provézt v ETS
Connection Manageru.
Funkce vyhledávání
Pokud kliknete na funkci EIB, zobrazí se Vám
zařízení, která jsou připojená k EIB a
nakonfigurovaná.
www.loxone.cz
Režim učení
Pokud chcete používat EIB režim učení, musíte
aktivovat EIB monitor.
Za pomocí režimu učení můžete velice rychle přidávat
skupinové adresy EIB senzorů i aktorů. Aktivujte k
tomu prosím v okně EIB tlačítko "Učit" (a ne
"Monitor")!
Ze seznamu pak můžete vybrat libovolnou
skupinovou adresu, ta bude zvýrazněna
modře.
Žlutě označené řádky ukazují aktuálně stisknutá
tlačítka.
V políčku "Označení" můžete zadat libovolný název
tlačítka. Typ EIS se nastaví automaticky, ale je možné
jej manuálně změnit. Jako poslední musíte
EIB senzor/aktor bude automaticky ve stromové
struktuře okna "Periférie" pod bodem "KNX/EIB".
EIB funkční bloky v konfiguračním softwaru
Pro bezproblémovou integraci a ovládání Vašich EIB
zařízení použijte prosím "EIB funkční bloky".
Příklady programování pro ovládání osvětlení a
žaluzií.
Stavy
Získávání stavů z KNX je pro vizualizaci velice
důležité, hlavně ve chvíli, kdy používáte Loxone
pouze jako vizualizační prvek (více u příkladu).
Pokud například nerozsvítíte světlo přes vizualizaci,
ale přes EIB tlačítko na zdi, rozpozná Miniserver,
jestli světlo svítí nebo ne a podle toho ukáže ve
vizualizaci správný status.
Pro zasílání stavů používejte "EIB senzory", na
www.loxone.cz
kterých nastavíte zpětné grupovací adresy (pokud
existují). Pokud nejsou žádné zpětné adresy, nastavte
prosím u senzorů ty samé jako u aktorů.
Na screenshotu vidíte správné naprogramování stavu.
EIB SENZORY
EIB Sensor
V panelu "Periférie Miniserveru" naleznete EIB
senzor, rozšířený EIB senzor a textový senzor. Klikem
na požadovaný senzor ho přidáte do stromové
struktury v okně "Periferií" pod položku KNX/EIB.
V okně vlastností lze nastavit správné parametry, jako
je například skupinová adresa a nebo EIB typ. Pokud
je aktivována volba "Nezasílat odpověď", nezašle
Miniserver žádné potvrzení". V políčku "Dotaz na
stav" je možné nastavit cyklický časový interval
dotazování v případě potřeby. Použijte tuto možnost
pouze v ojedinělých případech - jinak zbytečně budete
zatěžovat sběrnici EIB. Pokud použijete funkci
remanence, je možné se v případě výpadku proudu
zeptat na stav, který byl před výpadkem proudu.
Příklad: měření teploty
Následuje malý příklad toho, jak vyčítat data z EIB
meteostanice se zadáním odpovídajících parametrů v
konfiguračním softwaru a logiky včetně vizualizace.
Ujistěte se prosím, že máte správně nastavenou ETS.
Je nutné zvolit správný EIS typ, v tomto případě se
jedná se o EIS5 a pro nadefinování vizualizace stačí již
pouze pár kliků myši.
www.loxone.cz
EIB rozšířený sensor
V 80% případů Vám postačí použít normální EIB
senzor, ve speciálních případech je ale také možné
použít rozšířený EIB senzor. Například v případě,
pokud Vaše tlačítko neumožňuje zasílat signály na
stisknutí (1) a na puštění (0).
Další možnost využití by mohla být například v
případě, že plánujete instalaci Miniserveru do již
hotové instalace a nechcete měnit programování a
zároveň používat tlačítka naplno. Pomocí rozšířeného
aktoru máte možnost využít EIB tlačítko, které je
určené ke stmívání, využít naplno.
Ve vlastnostech senzoru lze
nastavovat skupinovou
adresu pro zapnutí i vypnutí,
kde je nejen adresa, ale i
odesílaná hodnota.
V následujícím příkladu se po stisku tlačítka odešle
adresa 14/1/5 s hodnotou 9 a po puštění tlačítka se
odešle adresa 14/1/5 a hodnota 0. Při krátkém stisku se
odesílá hodnota 1 dle EIB konfigurace a adresa 14/1/4
Příklad: EIB tlačítko s rozšířeným senzorem
V následujícím příkladu se detailně věnujeme EIB
tlačítku, které je používáno pro stmívání a v ETS jej
není možno jinak použít.
Při této konfiguraci je při krátkém stisku odeslána
adresa 14/1/4:1, tj. zapnutí/vypnutí stmívače. K tomu
je při dlouhém stisku doprogramováno rozsvěcení na
adrese 14/1/5:9 a 14/1/5:0 pro stmívání. Rozšířený
aktor se pro tuto funkci hodí naprosto dokonale.
Na tomto obrázku vidíte konfiguraci v EIB tlačítka v
ETS.
www.loxone.cz
Zde vidíte konfiguraci EIB rozšířeného aktoru v
Loxone konfiguračním softwaru. Důležité je zadání
správných EIB skupinových adres. Pokud je
zaškrtnuta volba Neposílat odpověď, nezašle
Miniserver žádné potvrzení.
EIB Textový senzor
Pomocí textového senzoru lze přijímat texty, které
jsou na sběrnici. Ty je pak možné zobrazovat ve
vizualizaci.
V poli "Dotaz na stav" lze nastavit cyklický interval
dotazování se na stav. Tuto možnost využívejte pouze
v situacích, které to nezbytně potřebují - zbytečně
byste tak zatěžovali sběrnici.
EIB AKTORY
EIB Aktor
V záložce "Periférie Miniserveru" naleznete EIB aktor,
rozšířený aktor a textový aktor. Klikem na příslušnou
volbu přidáte do stromové struktury KNX/EIB
požadovaný aktor.
Abstraktně řečeno můžete pomocí "EIB aktoru" zaslat
EIB skupinovou adresu na sběrnici.
V následujícím příkladu se budeme věnovat ovládání
žaluzií s Loxone vizualizací a EIB aktory pro jízdu
nahoru a dolů.
Pro ovládání přes vizualizaci je třeba použít volbu
nahoru dolů (viz. obrázek), aby bylo ovládání přes
vizualizaci srozumitelné.
Screenshot z konfiguračního SW.
Konfigurace z ETS.
www.loxone.cz
Na tomto screenshotu vidíte nastavení EIB aktoru pro
dlouhý provoz. Dávejte prosím pozor na správné
nastavení skupinových adres a EIS typu - v tomto
případě EIS7. Pro konfiguraci krátkého pojezdu
postupujte podobně.
EIB rozšířený aktor
Prostřednictvím rozšířeného aktoru můžete zasílat
nadefinované skupinové adresy a hodnoty.
To je vynikající například při použití s EIB scénou.
Pokud chcete mít na hodnotě 22 například scénu
"Jídlo" a adrese 14/1/3, vyplníte políčko EIB adresa
hodnotou 14/1/3:22. Lze zasílat i procenta (jako na
obrázku).
EIB textový aktor
pomocí textového aktoru lze na sběrnici zasílat texty.
Dejte si prosím pozor na správné zadání skupinové
adresy ve vlastnostech.
PŘÍKLAD VIZUALIZACE
Cíl:
Připravit konfiguraci EIB pro vizualizaci Loxone (iPhone, iPad, iPod, Android, Internet)
Dodržte prosím tyto body:
·
Prostřednictvím Loxone lze vytvořit vynikající vizualizace, při které se nemusí měnit
aktuální EIB konfigurace.
www.loxone.cz
Vizualizace tlačítek & dalších
Pro ovládací prvky (tlačítka, posuvníky, nahoru/dolů, atd.)
vždy použijte pouze virtuální vstupy.
V žádném případě nepoužívejte
pro vizualizace EIB tlačítek!
Většina EIB tlačítek je
naprogramováno tak, že se při
stisku odešle "1" a po puštění nic.
Při opětovném stisknutí se odešle
"0" a při dalším "1". Tímto
způsobem se světlo vypne a nebo
zhasne pouze na každé druhé
stisknutí, protože Miniserver
reaguje pouze na náběžnou
hranu.
K vizualizaci použijte prosím vždy jen virtuální vstupy přesně
tak, jak vidíte na obrázku.
Vizualizace hodnot senzorů
Pro vizualizaci hodnot EIB senzorů jako například teplota a
nebo rychlost větru použijte prosím "EIB senzory".
Aktivujte příslušnou možnost v okně vlastností objektu.
Důležité je správné nastavení datového typu EIB a také
jednotek.
Následující screenshot z ETS a konfiguračního softwaru
představuje vizualizaci hodnot teploty z EIB meteostanice.
PŘÍKLAD EIB SENZOR
www.loxone.cz
Cíl:
Nasazení EIB senzoru (např. tlačítko, pohybové čidlo, meteostanice, ...) namísto klasických
tlačítek v Loxone instalaci.
V závislosti na Vámi plánovanou instalaci Vám z finančních
důvodů doporučujeme využít klasických tlačítek a spojit je s
digitálními vstupy Miniserveru a přídavných modulů.
Za určitých podmínek však může být kombinace EIB senzorů
a Loxone aktorů smysluplná. Například pokud u Vás
nehrajou finanční prostředky rozhodující roli a potrpíte si na
design.
Dodržte prosím následující body:
·
·
Vzhledem k tomu, že Loxone reaguje pouze na náběžnou hranu, ujistěte se, že jsou
tlačítka v ETS správně nakonfigurována.
Pro optimální funkcionalitu doporučujeme konfiguraci provézt tak, že na stisknutí tlačítko
odešle "1" a na puštění "0".
Příklad použití tlačítka
V následujícím příkladu je použito 4-tlačítko od společnosti
Jung. Proveďte následující nastavení jak v ETS, tak v
Miniserveru.
Pokud jsou tlačítka naprogramována tak, jak je popsáno,
může být Loxone Miniserver použit bez omezení.
Pokud toto Vaše tlačítko
nepodporuje, můžete použít
"EIB rozšířený senzor".
Ke konfiguraci použijte funkční bloky tak, jak jste zvyklí.
Pro funkční blok je naprosto nepodstatné, jestli je vstup
realizován EIB senzorem a nebo digitálním vstupem.
<< Příklad programování žaluzií
<< Příklad programování osvětlení
www.loxone.cz
PŘÍKLAD LOGIKA
Cíl:
Přidání Loxone Miniserveru do systému EIB pro získání pokročilé logiky, časovačů a tak dále.
Dodržte prosím následující kroky:
·
·
Prostřednictvím logiky, kterou zpravidla Loxone nabízí je možné Vaší EIB instalaci
rozšířit o logiku, kterou konfigurační software nabízí a to bez zásahu do stávajícího
programování.
V závislosti na tom, co chcete realizovat, jsou v konfiguračním softwaru k dispozici EIB
senzory a EIB aktory (viz. dokumentace), které lze libovolně kombinovat s funkčními
bloky a využít tak jejich logiku.
Příklad použití Loxone časovače
Velice často a s nadšením je využíván Loxone časovač. Díky
této vynikající komponentě můžete v závislosti na čase posílat
digitální a analogové hodnoty na sběrnici. V následujícím
případě uvidíte například naprogramování rozsvěcení
vánočního stromečku pomocí EIB aktorů (spínání zásuvky).
Příklad žaluzií v závislosti na větru
V tomto příkladě si ukazujeme, jak zabránit poškození žaluzií
při vyšší, než nastavené rychlosti větru.
Naprogramovat lze vše, jediným omezením je pouze lidská představivost. Ke svému
programování můžete použít široké spektrum funkčních bloků, mezi které patří matematické
funkce, prvky logiky, času a další...
VIZUALIZCE – APP, WEBOVÉ ROZHRANÍ
DRUHY VIZUALIZACE
www.loxone.cz
Websocket klient
Websocket klient představuje možnost obousměrné
komunikace mezi MIniserverem a zařízeními, kterými
ovládáte domácnost. Tento klient zaručuje odezvy v reálném
čase jak statusů, tak spínání. Více o kompatibilitě prohlížečů
>>
Websocket klient je dostupný po zadání adresy vašeho
Miniserveru (např. http://192.168.1.77/)
Tenký klient
Tenký klient je textová verze Websocket klienta. Je
dostupný ve všech prohlížečích a na všech mobilních
telefonech. Je možné jej použít i při špatném připojení k
internetu - má velice nízké přenosy dat.
Lze jej otevřít na adrese :
http://adresa-Miniserveru/thin.html
App pro iPhone, iPad a Android
Nabízíme také nativní aplikace i pro OS a nebo Androidy
Stáhnout App
KOMPATIBILITA S WEBSOCKET KLIENTEM
Technologie Websockets představuje obousměrnou komunikaci mezi zařízeními v reálném čase.
Bude hrát velice důležitou roli s vazbou na HTML5 a CSS3. Všechny moderní webové
prohlížeče podporují a nebo v budoucnu budou podporovat Websockety:
·
·
·
·
·
·
Google Chrome (od verze 8)
Apple Safari (od verze 5)
Mozilla Firefox (od verze 4) *
Opera 11 (od verze 4) *
Apple Safari na iPodu/iPhone a iPadu (od verze iOS 4.2)
Blackberry (od verze 6)
Internet Explorer 9 v současné době Websockety nepodporuje.
Mobilní telefony s OS android také ne. Podpora se však očekává v
některých z dalších verzí prohlížečů.
Aktivace websocketů ve Firefoxu a Opeře
www.loxone.cz
Otevření pokročilého nastavení
Spusťte prohlížeč a do adresy napište
"about:config!
U firefoxu:
Potvrďte výstrahu
Aktivace Websockets
Zadejte "Websocket" do kolonky Filtr.
Firefox:
Nastavte hodnotu !networkwebsocket.override-security-block" na
hodnotu "true"
Opera:
Aktivujte pole "Enable WebSockets" a
klikněte na uložit.
Odstranění možných problémů s připojením
Nastavení portu na "80"
Nastavte v administračním rozhraní (http://adresaminiserveru/admin) HTTP port na "80" a obnovte spojení.
Pokud chcete používat jiný port, než "80", je nutné nastavit na
Vašem routeru přesměrování.
Výjimka u firewallu a antiviru
K úspěšné práci s Miniserverem v síti je nutné přidat výjimky do
nastavení firewallu a antivirového programu (popřípadě je
vypnout).
Například u aktuální verze Avast!®
Free je přidání výjimky zbytečné.
Pomůže pouze deaktivace.
Konfigurace
Nastavení vizualizace
K tomu, aby Loxone Config vygeneroval vizualizaci, je potřeba nastavit pár základních
parametrů u vstupů a výstupů a nebo u funkčních bloků.
www.loxone.cz
Vybrání objektu
Zapněte konfigurační software a klikněte na libovolný vstup
a nebo výstup, popřípadě funkční blok, který chcete zobrazit
ve vizualizaci.
Funkční bloky
U vybraných funkčních bloků je rozšířená možnost
ve vizualizaci. Jsou jimi blok "Žaluzie" a blok
"Ovládání osvětlení". Stačí u nich zaškrtnout
"Použít"
Označení a popis
Každý vstup a výstup, popřípadě funkční blok, lze
pojmenovat. Označení slouží hlavně pro prostředí
konfiguračního software, kdežto popis slouží pro vizualizaci.
Pokud není popis vyplněn, ve vizualizaci se zobrazí text
vyplněný v políčku "označení".
Zadání místnosti a kategorie
Ve vlastnostech vstupu/výstupu a nebo funkčního bloku je
pro správné zobrazení ve vizualizaci třeba přiřadit místnost a
kategorii. Pokud nenajdete požadovanou místnost a nebo
kategorii v nabízeném seznamu, je možné ji přidat v panelu
obecné.
Též je důležité zvolit možnost "Použít", aby se objekt ve
vizualizaci zobrazil.
www.loxone.cz
Nastavení zobrazení
Pod položkou "Zobrazení" je možné vybrat z více možností.
Je možno vybrat mezi vypínačem a přepínačem.
Oblíbené
Na titulní straně vizualizace je možné zobrazit až 6
oblíbených (doporučujeme nejpoužívanějších) funkcí. K
tomu, abyste zobrazili funkce na titulní straně, stačí označit
objekt příslušným počtem hvězdiček v poli "Upozornění".
Uložit do Miniserveru
Po vyplnění všech potřebných atributů stačí pouze program
nahrát do Miniserveru a užívat si tak výhody vizualizace.
Blokové funkce
Blokové funkce rozšiřují funkčnosti objektů ve vizualizaci a zjednodušují tak práci a šetří čas. U těchto
funkčních bloků se nevizualizují jednotlivé vstupy a výstupy, ale vizualizují se jednotlivé funkční bloky.
Další nové blokové funkce budou k dispozici pomocí aktualizace a to jak pro iPhone, iPad a iPod tak pro zařízení s
OS Android.
Následující funkční bloky jsou k dispozici:
Funkční blok
2-výběrové tlačítko
Webové
iPhone/iPod
rozhraní
•
•
iPad
•
Android
www.loxone.cz
2-tlačítko
•
•
•
Alarm
•
•
•
Výběrový vypínač
•
•
•
Automatické žaluzie
•
•
•
Čítač doby provozu
•
•
•
Stmívač
•
•
•
EIB přepínač
•
Ekvitermní regulace
•
•
•
Žaluzie
•
•
•
Komfortní přepínač
•
•
•
Přepínač světla u
schodiště
•
•
•
Ovládání osvětlení
•
•
•
Rádiotlačítka
•
•
•
RGB světelná scéna
•
•
•
Sauna s výparníkem
•
•
•
Sauna bez výparníku
•
•
•
Časovač (analog)
•
•
•
Časovač (digital)
•
•
•
Tlačítko
•
•
•
Textový status
•
•
•
Brána
•
•
•
Tracker
•
•
•
•
•
Zpřístupnění vizualizace přes internet
Konfigurace zpřístupnění vizualizace silně závisí na individuálním nastavení Vaší
domácí sítě. Tento návod Vám může pomoct s natavením přístupu mimo domácí síť.
Vyberte nejvhodnější postup.
www.loxone.cz
Zpřístupnění a nastavení portů v administraci
Do prohlížeče zadejte adresu Vašeho Miniserveru lomeno
admin (http://adresa-miniserveru/admin). Přihlašte se a
klikněte na nastavení.
Zde můžete nastavovat porty Miniserveru dle libosti. Pro
vzdálený přístup je důležité:
·
·
HTTP-Port (Standard 80): Tento port slouží k
přístupu k vizualizaci, administračnímu rozhraní a
také k Loxone Configu (port konfiguračního
softwaru verze 2.0.2. je :8080)
FTP-Port (Standard 21): Tento port slouží ke
vzdálenému přístupu k Miniserveru přes FTP
Z bezpečnostních důvodu doporučujeme změnit
výchozí porty Miniserveru a nepoužívat
standardní! Zadejte proto nový port a dejte uložit.
Dodatečně musíte v administračním rozhraní povolit
volbou "online" FTP, Telnet a konfigurační software.
Uvolnění portů routeru
Pokud chcete zpřístupnit vizualizaci pro vnější přístup,
musíte uvolnit port 80 (a nebo libovolný, který jste
nastavili). Poté již bude Váš Miniserver k dispozici.
Přesměrování portů se nastavuje přímo v nastavení
Vašeho routeru. Další nápovědu k přesměrování
portů routeru můžete nalézt na:
http://www.portforward.com.
Po uvolnění portů na routeru je třeba přistupovat k
Miniserveru ze sítě internet přes veřejnou IP adresu
(http://verejna-adresa-miniserveru:port-miniserveru). Pro
zjištění Vaší externí IP adresy Klikněte zde.
Nastavení při dynamické IP adrese
Pokud Vám byla poskytovatelem internetového připojení
přiřazena dynamická IP adresa, můžete použít bezplatnou
službu - Klikněte zde, abyste zpřístupnili Vás Miniserver v
síti internet.
www.loxone.cz
Vzdálená správa přes konfigurační software
Pro vzdálený přístup k Miniserveru přes konfigurační
software musíte zadat externí adresu Miniserveru (bez
http:// a také příslušný port).
CLOUD SERVICES
Jak aktivovat Vaše Loxone Cloud Services!
Aktivovat Vaše Cloud Services můžete tehdy, jakmile je zakoupíte v našem online eshopu. Ihned
poté Vám bude zaslán aktivační klíč. Tip: Pro aktivaci Loxone Service mějte při ruce sériové
číslo Miniserveru.
Aktivovat Vaše Cloud Services můžete v následujícím odkaze:
http://www.loxone.com/Pages/cz/Login.aspx
Zadejte sériové číslo Miniserveru
Jestliže jste Váš Miniserver dosud nezaregistrovali, budete
potřebovat sériové číslo zadat.
Jak najít sériové číslo Miniserveru >>
Zadejte Licenční klíč
Poté, co jste zadali sériové číslo, objeví se možnost "Přidat
službu". Klikněte na "Přidat službu" a zadejte licenční klíč
pro Loxone Service (licenční klíč Vám bude okamžitě
zaslán po zaplacení v Loxone online eshopu).
www.loxone.cz
Aktivace Cloud Service
Na závěr klikněte na "Přidat". Vaše služba bude
zaregistrována a uvedena ve Vašem Miniserveru.
Přidání Cloud Service k již dostupnému Miniserveru
Přidat Cloud Service k již zaregistrovanému Miniserveru
můžete v seznamu Vašich registrovaných produktů tak, že
kliknete na "Přidat Službu" a zadáte licenční číslo.
Potřebujete pomoc s registrací?
Budeme rádi, když Vám budeme moci pomoct s Vaší
registraci. Pokud budete mít potíže, ozvěte se nám
prostřednictvím kontaktního formuláře nebo LiveChatu.
Jak nás kontaktovat >>
Caller service
Se službou Caller Service je možné nakonfigurovat Miniserver tak, aby Vás informoval o
jakékoliv změně ve Vašem systému. Například při rychlé změně teploty v místnostech.
Jak vložit Caller do projektu
Caller naleznete v horní záložce, klikněte na Periférie
Miniserver a vyberte ikonu Caller. Následně se Caller objeví
ve stromové struktuře vlevo. Vezměte Caller a přetáhněte jej
na pracovní plochu projektu.
Příklad
Caller může být použit například pro měření teplot. Když
teplota stoupne nad nastavený limit, potom se Vám Caller
ohlásí formou telefonu nebo e-mailu.
www.loxone.cz
Funkce Odpověď Calleru
Pokud nastavíte v možnostech Calleru "Umožnit odpověď",
pak se odešle číslo, které jste stiskli na virtuální vstup
Calleru. Aby funkce pracovala, musí být u Miniserveru
vyplněna externí IP adresa. Virtuální výstupy jsou bez zadání
hesla dostupné 2 minuty.
Když během zavolání Calleru zmáčknete 3, pak bude poslán
impuls do "CVI3" vstupu.
Tuto funkci můžete použít například při obnovení činnosti
alarmu, pokud jde vypnout.
Jak je popsáno výše, k použití funkce "Odpověď" potřebuje
být Miniserver kontaktován zvenčí. Musíte tedy nastavit
externí IP adresu ve vlastnostech Miniserveru.
Caller detaily
·
·
Zprávy, které Vám bude Caller hlásit, můžete zadat v
části "Logování/Mail/Hovor/Sledování". Jakmile se
Vám ozve Caller, uslyšíte namluvenou digitální
zprávu, kterou jste předem nastavili.
Dávejte si pozor v jakém formátu zadáváte telefonní
číslo např.: 00420123123
Pro správnou činnost Caller Services je nutné, aby byl
vyplněn DNS server. V dynamické síti je DNS přiřazen
automaticky.
DNS server můžete nastavit manuálně v administrátorském
rozhraní.

Podobné dokumenty

taháci - Vrstevnice

taháci - Vrstevnice Výkresová dokumentace a 3D model  Výkresová dokumentace – stále nejčastější výstup – CAM a/nebo Rapid Prototyping nelze aplikovat vždy – Vazba CAD – výroba často (nejčastěji) lidským faktorem  Vý...

Více

Uděle jedno - ISC Communication Czech as

Uděle jedno - ISC Communication Czech as Řešení firemní komunikace - vyšší kvalita za dostupnou cenu. Pro každou malou či středně velkou společnost, která chce využít výhod kvalitních technologií společnosti Panasonic, aniž by měla velký r...

Více

POZNÁVAČKA ROSTLIN

POZNÁVAČKA ROSTLIN Physalis alkekengi – mochyně židovská třešeň

Více

iDB Journal 5/2014

iDB Journal 5/2014 sa myslieť dopredu. Je to vec vzdialenej budúcnosti napríklad 10 rokov? Nie. Môžeme povedať, že s takýmito systémami sa budeme stretávať tak o dva, možno tri roky. Podobne ako zmenil web náš pohľad...

Více