Crib - VocApp

Komentáře

Transkript

Crib - VocApp
vocapp.com
500 most important Czech verbs 200 - 225
to produce
1.
This factory produces tons of chocolate every day.
vyrábět
Tato fabrika denně vyrábí tuny čokolády.
to accept
2.
Have they accepted the rules?
souhlasit
Souhlasili s pravidly?
to discover
3.
Columbus discovered America.
objevit
Kolumbus objevil Ameriku.
to wrap
4.
I didn't have time to wrap your gift.
zabalit
Neměla jsem čas zabalit tvůj dárek.
to regret
5.
I regret not going to college.
litovat
Lituji, že jsem nešel na vysokou školu.
to advance
6.
The technology has really advanced over the past 10 years.
pokročit
Za posledních 10 let technologie opravdu pokročila.
to penetrate
7.
Our strategy is to penetrate the European market.
proniknout
Naší strategií je proniknout na evropský trh.
to smile
8.
I told him a joke and he smiled.
usmát se
Řekl jsem mu vtip a on se usmál.
to leave
9.
Several workers have left our company.
odejít
Několik zaměstnanců odešlo z naší společnosti.
10. to improve
My English has improved significantly since I started using
Fiszkoteka.
11. to enter
I enter the office and make myself a coffee.
zlepšit se
Moje angličtina se výrazně zlepšila od kdy jsem začal používat
webovou aplikaci Fiškotéka.
vstoupit
Vstoupím do kanceláře a dělám si kávu.
12. to reach
I'm too short to reach the top shelf.
dosáhnout
Jsem příliš malá na to, abych dosáhla na vrchní poličku.
13. to replace
We've finally replaced the old windows.
vyměnit
Konečně jsme vyměnili stará okna.
14. to decide
She couldn't decide which dress to buy.
rozhodnout se
Nemohla se rozhodnout, které šaty si má koupit.
15. to compose
The Ode to Joy was composed by Beethoven.
složit
Bétoven složil Ódu na Radost.
16. to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
ujistit
Ujišťuji tě, že všechno bude dobré.
17. to repair
The mechanic repaired the brakes in my car.
opravit
Mechanik mi opravil brzdy na autě.
18. to take a shower
I think you really should take a shower.
osprchovat se
Myslím si, že by si se opravdu měl osprchovat.
19. to invite
I'd like to invite you to my birthday party.
pozvat
Chtěl bych tě pozvat na svou narozeninovou párty.
20. to be born
I wasn't born yesterday.
narodit se
Nenarodil jsem se včera.
21. to consider
I will consider your offer.
zvážit
Zvážím tvou nabídku.
22. to walk
Doctors said he'd never walk again.
chodit
Doktoři řekli, že už nikdy nebude chodiť.
23. to suffer
I suffered after a bad breakup.
trpět
Po těžkém rozchodu jsem se trápil.
24. to wait
I have to wait for my salary.
čekat
Musím počkat na svou výplatu.
25. to consume
Our society consumes more and more.
konzumovat
Naše společnost konzumuje čím dál tím víc.
- Page 1 -
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)