zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Mons. Josef Žák
generální vikář
nám.Republiky 35
301 14
PLZEŇ
V Mešně 16.července 2014
Monsignore,
obracím se na Vás na základě našeho pondělního jednání ohledně budoucnosti kostela Nejsvětější
trojice u nás v Mešně. Chtěl bych tímto dopisem potvrdit ochotu obce převzít tuto nemovitost do
svého vlastnictví a starat se o ni tak, aby byla dominantou obce i nadále. Nevidíme totiž jiné cesty
pro záchranu této památky. Chápeme i Vaše stanovisko, jako současného majitele a uvědomujeme
si, že čas pracuje proti nám, resp. proti fyzickému stavu kostela. Kostel potřebuje pravidelnou
údržbu, ještě lépe větší zásah související s vysušením základového zdiva a odvedením podzemních
vod.
Uvědomujeme si zodpovědnost tohoto kroku, jak vůči kostelu, tak i obecním financím. Jsme malá
obec s plno problémy, které je potřeba řešit a financí nazbyt nemáme.
Věřím však, že nejen obyvatelé obce vše pochopí , ale i instituce, které mají ke kostelu určitý vztah,
tento krok ocení a budou nám nápomocni nejen odbornou radou , ale i sháněním potřebných
finančních prostředků na opravu.
Pro konečné rozhodnutí o převedení kostela , jsou nezbytné podmínky , za jakých jste ochotni jej
převést z církevního majetku do majetku naší obce. Chci Vás proto požádat o zaslání těchto
podmínek, nejlépe ve formě návrhu smlouvy.
V rámci našich rozvíjejících se vztahů bych Vás chtěl ještě požádat o následující prověření informace.
Církev historicky vlastnila v k.ú. Mešno pozemky. Chtěl bych se zeptat, zda-li církev zažádala na
základě restituce o vrácení těchto pozemků a pokud ano, jestli by byla ochotna jednat o prodeji
těchto pozemků,resp. o směně za pozemky, které jsou v majetku obce Mešno. Konkrétně se mi
jedná o parcely čp.151/1, 151/2, 142/5 a 198/4. Jedná se vesměs o parcely v k.ú. Mešno , které
sousedí s obytnou zástavbou obce a které jsou ve zpracovaném územním plánu obce uvažovány pro
výstavbu rodinných , popř. občanské vybavenosti.
S pozdravem
Za obec Mešno Ing. Vladimír Petr,starosta

Podobné dokumenty

19. ročník tradičních jízd historických vlaků a

19. ročník tradičních jízd historických vlaků a Jízdné: vlak + bus 50,-/30,- Kč, z Plzně hl.n. 80,-/50,- Kč. Zlevněné jízdné platí pro děti 6 - 15 let a ZTP. Po předložení jízdenky sleva ze vstupného ve výši 20,-/10,- Kč na Hamernický den. Další...

Více

Dopravni_reseni_stavby

Dopravni_reseni_stavby Směrové a výškové zaměření stávajícího stavu zájmového území včetně přilehlých MK provedené geodetickou firmou. Geotechnický a hydrogeologický průzkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby provede...

Více

kroniky Ro - podle obci

kroniky Ro - podle obci Kronika obce, II. Paměti obce Kronika obce, I. Kronika obce, II. Fotoalbum Fotodokumentace obce Kniha cti školy Kronika školy, I. Kronika školy, II. Kronika školy, IV. Kronika obce Kronika obce Kro...

Více

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas

Proč jsem se zdráhal vydat se jim napospas CONTROVERSES: Novinám jako 30 Jours dans l’Eglise a Le Monde, Vie actuelle a také jiným poskytli kardinálové Ratzinger a Oddi rozhovory, v nichž připouštějí – abychom necitovali jen kardinála Oddi...

Více

rozhovor - Caritas et Veritas

rozhovor - Caritas et Veritas Monsignore, na samý úvod bych se Vás ráda zeptala, jak jste se vlastně ke službě vojenského kaplana dostal? Když jste o ni byl požádán, váhal jste s odpovědí? Já jsem byl vůbec prvním českým vojens...

Více

Smíchov_iti.

Smíchov_iti. Poznámka Poznámka silnice č. 117 silnice č. 117 silnice č. 117 silnice č. 117

Více

S-projekt plus,as PROJEKTANT: OBSAH VYHODNOCENÍ

S-projekt plus,as PROJEKTANT: OBSAH VYHODNOCENÍ Řešení ÚP je podkladem pro rozvoj výrobních a podnikatelských aktivit Další rozvoj samozásobitelského zemědělství bude řešen v návrhu ploch pro smíšenou zástavbu vesnickou. V návrhu je řešen dostat...

Více

Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí

Mepilex Border Lite Samolepící měkké silikonové krytí atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest pacienta. Předcházejí také riziku macerace tím, že utěsní okraje rány a nedovolí tak pr...

Více