Nastavení routeru netis® WF2419

Transkript

Nastavení routeru netis® WF2419
Nastavení routeru
netis® WF2419
Před provedením kompletního nastavení
doporučujeme uvést router do továrního
nastavení zmáčknutím tlačítka RESET (za
běhu routeru) po dobu 15ti vteřin. Router
se poté sám restartuje a naběhne již v
továrním nastavení.
Přívodní internetový kabel zapojte do portu
označený WAN. Váš počítač připojte dalším
kabelem do některého z portů LAN.
Do vašeho internetového prohlížeče napište
adresu 192.168.1.1, popř. 192.168.0.1 a
potvrďte klávesou Enter
Do administrace routeru se implicitně
dostanete bez přístupových údajů. Na
titulní stránce kliknete na tlačítko vpravo
Advanced.
V administračním rozhraní klikněte na odkaz Network a následně na odkaz WAN.
WAN Type: zvolte Wired Access
WAN ConnectionType: zvolte Static IP
Do řádků vyplňte Vaše údaje, které
Vám byly přiděleny technikem.
WAN IP Address je vaše IP adresa,
Subnet Mask je Maska podsítě,
Default Gateway je Výchozí brána.
Primary a Secondary DNS je
upřednostňovaný a náhradní DNS
server.
Klikněte na tlačítko Save a následně
počkejte na uložení změn.
Nastavení routeru
netis® WF2419
WAN Connection Type: zvolte
Static IP
Do řádku vyplňte Vaše údaje,
které Vám byly přiděleny
technikem. IP Address je
vaše IP adresa, Subnet Mask
je Maska podsítě, Default
Gateway je Výchozí brána.
Primary a Secondary DNS je
upřednostňovaný a náhradní
DNS server.
Klikněte na tlačítko Save
a následně počkejte na
uložení změn.
Upozornění: Některé internetové přípojky, které jsou realizovány na radiových spojích – rodinných domech,
mají IP adresu nastavenou přímo v anténní jednotce. V takovém případě zvolte v záložce Network – WAN –
WAN Connection Type volbu Dynamic a pokračujte v nastavení bezdrátové sítě.
Pro nastavení bezdrátové sítě zvolte odkaz WirelessWireless Settings
V kolonce SSID vyplňte název vaší bezdrátové sítě. Zvolte název bez diakritiky, protože některá zařízení
by mohla mít problém připojit se k WiFi síti. Zkontrolujte a přenastavte nastavení tak, aby odpovídalo
následnému vzoru na obrázku, zejména volba Region: EU, Channel Width: 20/40MHz.
V kolonce Channel můžete vybrat číslo kanálu, na kterém bude vaše síť dostupná.
Doporučujeme zanechat volbu režim Auto.
Nastavení routeru
netis® WF2419
Aby se k Vaši síti nepřihlásil nikdo nepovolaný, je potřeba ji zaheslovat.
Kolonku Authentication Type překontrolujte. Zda je nastavena WPA/WPA2‐PSK. Encryption Mode: zvolte AES a
Key Mode: ASCII
Heslo vaší bezdrátové sítě vyplňte do řádku Password: Heslo musí mít nejméně 8 znaků. Doporučujeme použít
dostatečné silné heslo, které bude obsahovat jak číslice, tak i písmena.
Opět vše uložte pomocí tlačítka Save.
Dále je nezbytné nastavit servisní přístup pro vzdálenou podporu.
V administračním menu klikněte na odkaz System Tools, dále Remote
management.
V poli Status: zvolte Enable, do políčka Port:, napište 80 a uložte tlačítkem Save.
Jelikož v routeru není implicitně nastaveno žádné heslo, je potřeba ho zadat.
V odkazu System ToolsPassword
New Username: napište admin
Do políčka New Password: zadejte heslo, které potvrďte (přepište ještě jednou) do políčka Confirm New Password:
a tlačítkem Save uložte.
Heslo zvolte takové, abyste ho mohli případně sdělit technikovi při servisním zásahu a pečlivě si ho zapište na
bezpečné místo.
Nyní je Váš router nastaven a připraven k použití.
V případě jakýchkoliv nejasností či potíží neváhejte kontaktovat naši servisní telefonní linku tel.: 246 030 675