kompletní příspěvek ke stažení

Komentáře

Transkript

kompletní příspěvek ke stažení
Masturbace českých žen
Mgr. Lenka Tichotová, Mgr.
Lenka Tichotová,
prof. Petr Weiss Masturbace = onanie
Masturbace = onanie
• „vzrušovat sám sebe, dráždit se na přirození“.
• Původ
Původ slova není docela jasný:
slova není docela jasný:
„manus“ = ruka + „turbare“ = vzrušit „stuprare“= zhanobit či znásilnit
Historie před Kristem
Historie –
před Kristem
 Egypt: bůh Atun
Egypt: bůh Atun
 Mezopotámie: bůh Enki
 Řecko: Díogenés ze Sinópé
Historie: 9 17 stol.
Historie: 9 –
17 stol
9.
9. – 12. stol. 12. stol. – sebezneuctění = lehčí hřích
lehčí hřích
17. stol. – Angličan Samuel Pepys
– Ludvík XIII Ludvík XIII
Historie: 18 stol přituhuje
Historie: 18. stol. ‐
18. stol – sebezneužití = hřích chtíče, „Onanie“
„Onanie
 1760 S. A. D. Tissot – onemocnění trávicího, dý h íh
dýchacího a nervového systému, celkovou éh
é
lk
slabost a pobledlost, zhoršení vloh a paměti, tuberkulóza, „onemocnění nervů“ (hysterie) a problémy s dělohou
problémy s
Historie: 19 stol léčba nezbytná
Historie: 19. stol. –
léčba nezbytná
19. stol. – onanie – duševní poruchy S.
S. Graham Graham – potraviny
J.H. Kellogg – bandáže, klece, svazování rukou, obřízka bez anestezie, sešití předkožky, bří k b
i
ši í ř dk žk
kyselina karbolová
I. B. Brown – klitorektomie
P B
P. Broca
‐ připnutí spony na klitoris
ři
tí
klit i
První vibrátory v rukou lékařů
Historie: 20 stol tání
Historie: 20. stol. –
1912 sympózium ‐ Freud a kol.
 M.Stopesová
M Stopesová
Kinseyy a kol. B. Dodson
1994 ‐ generál J. Elders
Dnes?
škodlivá
slabá vůle a kontrola pudů
 ál ži
záležitost pubescentů a lidí bez partnera
b
ů lidí b
plnohodnotná praktika
p
p
terapeutický prostředek
Cíl:
Úvodní zmapování masturbačního chování Úvodní
zmapování masturbačního chování
žen v rámci české populace.
Cíle: souvislost
Cíle: souvislost …
frekvence masturbace s
f
k
b
věkem
ěk
frekvence masturbace s partnerským vztahem
p
ý
frekvence masturbace se znásilněním či zneužitím
se sexuální orientací

s postojem k
k masturbaci
b
se vzděláním ženyy
s náboženským vyznáním
Cíle:
Dále jsme ověřovali, zda při masturbaci ženy dosahují orgasmu snáze než při souloži
dosahují orgasmu snáze než při souloži
Metody:
anonymní dotazník na internetu
odkaz
odkaz na dotazník byl šířen za pomoci na dotazník byl šířen za pomoci
mailových konferencí, facebooku a odkazů na některých serverech Sběr probíhal na podzim
některých serverech. Sběr probíhal na podzim 2009
SPSS a Microsoft Excel
Dotazník
na stránkách vyplnto.cz
3
3 části:
části:
1.partnerské sexuální chování
2.masturbace a masturbační fantazie
3 demografické proměnné
3.demografické proměnné
dotazník automaticky přeskakoval otázky, které se dotyčné respondentky dle předchozích odpovědí netýkaly
Výzkumný vzorek
Výzkumný vzorek
1339 respondentek starších 15 let
město
město nad 100 tis obyvatel
nad 100 tis obyvatel
VŠ vzdělání
21,3% věřící
74 2% má partnerský vztah
74,2% má partnerský vztah
3,1% homosexuální orientace, 8,1% si není jisto Věkové rozložení
Věkové rozložení
věk
četnost
%
kumul. %
15 ‐ 20 let
142
10,6
10,6
21 ‐ 25 let
476
35,5
46,2
26 ‐ 30 let
405
30,2
76,4
31 ‐ 40 let
225
16,8
93,2
41 ‐ 50 let
53
4,0
97,2
51 ‐ 60 let
20
1,5
98,7
61 ‐ 70 let
11
0,8
99,5
nad 70 let
7
0,5
100,0
Celkem
1339
100,0
Výsledky: frekvence masturbace
Výsledky: frekvence masturbace
K masturbaci u mne dochází
četnost
%
kumul.%
Denně anebo vícekrát denně
Denně anebo vícekrát denně
83
62
6,2
62
6,2
2x nebo vícekrát za týden
386
28,8
35,0
několikrát měsíčně nejvíce 1x z týden
několikrát měsíčně, nejvíce 1x z
484
36 1
36,1
71 2
71,2
několikrát ročně, nejvíce 1x za měsíc
236
17,6
88,8
méně než 1x ročně
méně než 1x ročně
71
5,3
94,1
vůbec nikdy
79
5,9
100,0
1339
100
celkem
Souvislosti frekvence masturbace
Souvislosti frekvence masturbace
 Frekvence masturbace se signifikantně lišila u k
b
i ifik
ě lišil
žen, které mají a nemají stálý partnerský vztah: V šší b l ž kt é současné době nemají Vyšší byla u žen, které v
č é d bě
jí
stálý partnerský vztah. (p<0,001 )
 u žen, které byly a nebyly znásilněny: vyšší byla zaznamenána u žen, které znásilněny nebyly ( 0 025)
(p=0,025)
 Podařilo se nám také prokázat zápornou korelaci mezi věkem a frekvencí masturbace, a to na hladině významnosti p<0,01 Věk při první masturbaci
Věk při první masturbaci
od narození do 60 let.
Průměrný
Průměrný a také nejčastější věk byl 13 let. a také nejčastější věk byl 13 let.
20, 6% žen začne masturbovat do věku 10 let
12,5% žen získalo zkušenost s masturbací až p
po 18. roce života. Několik respondentek získalo tuto zkušenost až po 40. roce.
ž
40
Uvědomovala jste si hned při první U
ěd
l j t i h d ři
í
, j
masturbaci, že jde o součást sexuálního chování?
četnost
%
kumul.%
ano
659
52,3
52,3
ne
601
47,7
100
celkem
1260
100,0
Způsoby masturbace
Způsoby masturbace
četnost
%
kumul.%
stimulováním klitoridální oblasti prsty
693
55
55
třením o lůžkoviny
122
9,7
64,7
vkládáním předmětů do vagíny
101
8
72,7
drážděním vnějších částí genitálu vibrátorem
96
7,6
80,3
stimulací vchodu vagíny
87
6,9
87,2
stimulací proudem vody
46
3,7
90,9
další způsoby
115
9,1
100
celkem
1260
100
Oblast dráždění
Oblast dráždění
četnost
%
dráždění klitorisu
842
68,0
d áždě í
dráždění v pochvě
h ě
61
49
4,9
336
27,1
1239
100
současné dráždění v pochvě a klitorisu
celkem
Co ženy využívají k masturbaci
Co ženy využívají k masturbaci
četnost
%
vlastní ruku
976
77,5
proud vody
142
11,3
vibrátor nebo umělý penis
119
9,4
ji é
jiné
23
18
1,8
1260
100,0
celkem
 nejrůznější předměty falického tvaru (zelenina) deka nebo polštář, erotické pomůcky, nábytek, omyvatelné předměty denní potřeby (propisovačka) a různé vibrující přístroje (elektrický zubní kartáček míchátko na kávu
různé vibrující přístroje (elektrický zubní kartáček, míchátko na kávu, automatická pračka, vzduchovací strojek od akvária).
Orgasmus
soulož
orgasmus v
masturbace
četnost
%
četnost
%
v 90 ‐ 100%
360
29,8
923
76,3
asi v 75%
295
24,4
122
10,1
asi v 50%
163
13,5
49
4,1
asi v 25%
235
19,4
54
4,5
v 0%
v 0%
156
12 9
12,9
61
50
5,0
celkem
1209
100,0
1209
100,0
Jak se liší Váš orgasmus při souloži a při masturbaci?
četnost
%
Délkou: při masturbaci je delší
45
5,3
Délkou: při masturbaci je kratší
Délkou: při masturbaci je kratší
82
96
9,6
Intenzitou: při masturbaci je silnější
217
25,4
Intenzitou: při masturbaci je slabší
204
23,8
90
10,5
20
2,3
149
17,4
intenzitou: při masturbaci je silnější
46
5,4
Kombinace všeho
3
0,4
Délkou: při masturbaci je delší + intenzitou: při masturbaci je silnější
Délkou: při masturbaci je delší +
Délkou: při masturbaci je delší + intenzitou: při masturbaci je slabší
Délkou: při masturbaci je kratší + intenzitou: při masturbaci je slabší
Délkou: při masturbaci je kratší + Používáte při onanii nějaké erotické Používáte
při onanii nějaké erotické
(pornografické) materiály?
četnost
%
kumul.%
ano, často
228
18,1
18,1
ano, občas
602
47,8
65,9
nikdy
430
34,1
100,0
celkem
1260
100,0
Spojila jste někdy masturbaci se Spojila
jste někdy masturbaci se
sebepoškozováním?
četnost
%
kumul.%
ano
42
33
3,3
33
3,3
ne
1218
96,7
100,0
celkem
1260
100
Postoj
četnost
%
kumul.%
12
0,9
0,9
vyvarovatt
13
10
1,0
19
1,9
je to zlozvyk, ale nikomu neškodí
37
2,8
4,6
nedostatku partnerského sexu
306
22,9
27,5
je to přirozená součást zdravé sexuality
971
72,5
100,0
1339
100
masturbace je škodlivá, člověk by se jí měl rozhodně vyvarovat
je neslušná, nevhodná, člověk by se jí měl je to neškodná nouzová varianta při celkem
Stud
 85,2% respondentek se za masturbaci nestydí
27,6% o ní nikdy s nikým nemluví
Masturbační fantazie
Masturbační fantazie
četnost
%
sex s jiným mužem
857
68,0
ý p
sex se svým partnerem
830
65,9
,
sex s více muži
487
38,7
sex se ženou
ž
419
33 3
33,3
skupinový sex
297
23,6
celkem
1260
Souvislost fantazií
Souvislost fantazií
signifikantní rozdíl délky partnerského vztahu j j
ý j j j
mezi ženami, jejichž fantazie se týkají jejich partnera a ženami, jejichž fantazie se týkají jiného muže
jiného muže. Jiný muž se častěji vyskytuje ve fantaziích žen, jejichž vztah trvá déle.(p<0,05)
hž
h á él (
)
Obsah fantazií
Obsah fantazií
četnost
%
(podřízené) roli
771
61,2
něžný sex
něžný sex 717
56,9
jsem pozorována při sexu další osobou
429
34,0
pozorování dalších lidí při sexu
pozorování dalších lidí při sexu
339
26 9
26,9
(nadřízené) roli
308
24,4
to, že jsem znásilňována
301
23,9
to, že pociťuji bolest
139
11,0
jiné
58
4,6
to, že partner pociťuje bolest
31
2,5
nepředstavuji si nic
nepředstavuji si nic
16
13
1,3
sex, při kterém jsem v submisivní sex, při kterém jsem v dominantní celkem
1260
Diskuze:
sebeposuzování
reprezentativnost vzorku
(intrnet zdráhavější respondentky )
(intrnet, zdráhavější respondentky,…)
 ???  Lze lékařsky využít?
Děkuji za pozornost
„„Myslím, že zde své úvahy ukončíme. Všichni ys , e de s é ú a y u o č e š c
se přece shodujeme v tom, že téma onanie je téměř nevyčerpatelné“
téměř nevyčerpatelné
Sigmund Freud 1912

Podobné dokumenty

Tento e-book je zabezpečen identifikačním

Tento e-book je zabezpečen identifikačním minimálních domů, které mě zaujaly natolik, že se o ně s Vámi chci podělit. Seznámení se s těmito domy je nejsilnější možnou inspirací při tvorbě vlastního obydlí, jehož náklady nebudou ve většině ...

Více

komunikace v rodině - ruzovyamodrysvet.sk

komunikace v rodině - ruzovyamodrysvet.sk chlapci, kteří slyší na třídním výletě: Holky, pospěšte si! Určitě ne tak dobře, jako při oslovení, které je určeno oběma skupinám zároveň (žáci a žákyně, třído, lidi). Jazyk má velkou moc. A přito...

Více

Otrava alkoholem - na pivo s rozumem.cz

Otrava alkoholem - na pivo s rozumem.cz vyhledat lékařskou pomoc. Jak byste měli příznaků, obraťte se s žádosti o pomoc postupovat: na lékaře, specialistu nebo protialkoholní ■ léčebnu. Nepanikařte. ■ Okamžitě zavolejte lékařskou pomoc ...

Více

Příbalový leták

Příbalový leták pomocí předepsaných souprav pro stanovení HIV, HCV a HBsAg a bylo shledáno negativním. Vzhledem k tomu, že žádná testovací metoda nemůže plně zaručit, že produkty vyrobené z lidské krve neobsahují ...

Více

PIL - Takeda

PIL - Takeda nazývaných „perorální antidiabetika“. Používá se ke snížení hladiny krevního cukru u dospělých pacientů trpících diabetem 2. typu. Diabetes 2. typu se také nazývá non-inzulin-dependentní diabetes m...

Více

(07-Skloňování cizích vlastních jmen \(řešení\))

(07-Skloňování cizích vlastních jmen \(řešení\)) Fonograf, kinofilm, dynamo nebo umělý kaučuk si vybavíme v souvislosti s Thomasem Alvou Edisonem. Bratrům Montgolfierům můžeme poděkovat za možnost v klidu a nerušeně pozorovat svět z výšky. Na Ma...

Více

PIL - Takeda

PIL - Takeda Jestliže jste užil(a) více přípravku Vipdomet, než jste měl(a) Jestliže jste užil(a) více přípravku Vipdomet, než jste měl(a), nebo pokud jiná osoba nebo dítě užily tento léčivý přípravek, neprodle...

Více