fvab_2014.notebook 1 June 23, 2015

Komentáře

Transkript

fvab_2014.notebook 1 June 23, 2015
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
1
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
2
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
3
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
Závislost dráhy, rychlosti a zrychlení rovnoměrného pohybu na čase:
Příklady ...
Z místa A vyjede cyklista rychlostí 10 km/h do místa B vzdáleného 10 km. Současně (z A) stejným
směrem vyletí moucha rychlostí 20 km/h. Když moucha doletí do místa B, otočí se a letí zpět k
cyklistovi. Jak daleko od místa A se znova střetnou?
• 1) moucha doletí do B za 0,5 hodiny a cyklista zatím urazí 5 km (|AA'| = 5km)
• 2) cyklista a moucha se pohybují proti sobě ze vzdálenosti 5 km ­ v jaké vzdálenosti (od A' a za jak dlouho) se střetnou?
Cyklista s mouchou se znova střetnou 6,6 km od
místa A.
4
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
5
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
6
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
7
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
8
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
9
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
10
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
Př.: Jak vysoko (nad horním okrajem okna ) je střecha, jestliže rampouch, který z jejího okraje padá volným pádem, proletí kolem dvoumetrového okna za desetinu sekundy?
11
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
12
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
13
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
14
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
15
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
16
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
http://www.youtube.com/watch?v=yLqLU3Qu_oY
17
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
18
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
19
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
20
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
21
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
22
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
23
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
24
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
25
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
26
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
27
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
28
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
29
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
30
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
31
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
32
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
33
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
Spočtěte maximální rychlost automobilu při průjezdu kruhovým objezdem v Hrabůvce. (návod: dostředivou silou je třecí síla mezi vozovkou a pneumatikou: f = 0,15 při náledí, f = 0,5 na suché vozovce; (poloměr určete pomocí internetu, nebo použijte r = 50 m)
Př.: Jaká síla (dostředivá) působí na kámen ve vzorku pneumatiky o poloměru 30 cm při rychlosti 90 km/h?
34
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
35
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
36
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
37
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
38
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
39
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
40
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
41
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
42
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
43
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
44
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
45
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
46
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
47
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
48
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
49
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
50
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
51
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
52
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
53
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
54
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
55
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
56
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
57
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
58
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
59
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
60
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
61
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
62
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
63
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
64
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
65
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
66
fvab_2014.notebook
June 23, 2015
67

Podobné dokumenty

Jakub Motl: Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti motorových vozidel

Jakub Motl: Aktivní a pasivní prvky bezpečnosti motorových vozidel Aktivní a pasivní systémy vozidel • Aktivní systémy = opatření vedoucí k eliminaci vzniku dopravní nehody – ABS, ASR, ESP, apod.

Více