1. den - Mládež KS Praha

Transkript

1. den - Mládež KS Praha
Vzkazy od těch, co s námi už letos na
TC nepokračovali..
ní "berushku" Kristýnku a
kabrňáka Kubu "všeuměla" Homolku.
Páčko /mucq !
xoxoxo
#teencamp20144ever
#lukasjeborec #I<3U
Čusík teencampeříci,
doufám, že vám budu mocinky
chybinkovat na teencampíčku.
Ve svým srdíčku cítím, že já budu hodně z vás missovat, protože vás mocinečky lovískuju /
mucq . Mějte čupr tajmík a buďte hodný na ťutínka Lukáška
"plyšáčka mucqíčka" Ondráčka,
mojí sestřičku a holku na vdává-
Kubíček Říháček
1. den
Hádanka:
Osmisměrka
A
B
U
K
M
Í
L
A
J
Ě
D
O
T
E
M
K
Š
N
D
A
V
I
D
E
B
L
E
O
J
O
N
Ť
Í
D
A
N
D
A
V
Š
A
I
CH O
N
Á
D
Á
M
A
R
T
I
N
I
CH
J
Y
S
T
P
D
I
V
O
R
T
S
O
E
I
A
S
Y
N
Ě
O
V
T
E
E
N
-
C
A
M
P
É
Ť
A
T
É
Ý
E
A
B
K
O
Ž
Í
S
E
N
K
Š
Š
N
R
R
Z
U
E
V
Í
R
U
Ť
O
V
Í
A
K
R
K
B
E
T
T
Y
I
S
U
E
T
M
U
J
J
A
N
A
K
R
Ě
V
E
Š
M
Ž
Í
Š
P
A
V
E
L
I
A
N
Ý
T
S
I
R
K
Dokážeš najít jména 26 vedoucích? Pozor, někteří vedoucí se jmenují
stejně. Pokud se ti to podaří, vyjde ti v tajence letošní verš Teen Campu.
Neboť všichni jste synové Boží skrze víru v Kristu Ježíši.
Na tomto místě bude
každý den hádanka. Kdo
by si chtěl zasoutěžit o
něco dobrého na zub,
můžete psát (správné)
odpovědi na papírek a
dát je Týně Komersové.
Dozorci ve vězení se
nudí, tak u večeře vězňům oznámí, že si s nimi zahrají hru:
Ráno je postaví do řady
tak, že každý uvidí na
všechny před sebou, ale
na nikoho za sebou.
Na záda jim náhodně
nakreslí barvou červený
nebo bílý pruh.
Budou se vězňů postupně odzadu ptát a oni
směji říci jediné slovo buď "červená" nebo
"bílá."
Když vězeň řekne barvu,
kterou má na zádech,
může jít domu. V opačném případě bude popraven.
24. 8. 2014
Pár slov úvodem...
16,00 příjezd, rozdělení
do pokojů, setkání
služebního týmu
16,30 setkání v sále,
přivítání, informace, kontrola WS
17,00 první WS setkání,
jupí!
18,00 večeře
18:50 modlitby za večer
19,20 večerní program,
skupinky, noční
víření, v lepším
případě 2. večeře
Máme rádi spoustu věcí,
a na facebooku to nejde
přehlédnout. K nové profilovce obvykle přibývají
liky jako houby po
dešti.
Například
dneska ráno .... já
jsem si ráda dala k
snídani
jablečný
džus a někdo by si
možná rád dal k snídani colu a hranolky z
Mekáče, pokud by ho
tam někdo pozval. Rádi
jsme s batohem vyrazili
směr Teen camp. Třeba
dneska ráno like k naší
pouhé existenci, prostě
proto, že jsem na světě?
Liked znamená ten, koho
má někdo rád. Je to ná-
pis, který bys mohl mít
na tričku nebo na kšiltovce, a byl by o tobě stoprocentní pravda. Bůh by ti
ho dal na tvůj profil, kdyby tam taková možnost byla.
Líbíš se,mu, představ si. A ti druzí,
kteří sedí kolem
tebe v autobuse, se
mu líbí taky. Na tomhle
Teen campu to chceme
společně víc pochopit - a
pořádně si to užít!!!! :)
Dita
Táborové sedmero:
Vězni jsou přes noc na
společné cele a mohou
si dohodnout taktiku.
Jaká je nejlepší? Kolik
jich přežije?
Pro to, abychom se tu
spolu měli co nejlépe, je
dobré dodržovat několik
následujících pravidel.
Prosíme, přečti si je, ať
víš, co máš (ne)dělat.
Doufáme, že nenastane
případ, kdy by při vážném porušení, musel být
někdo z nás poslán domů o trochu dříve, než
bylo plánováno.
1. Cílem akcí mládeže je
dát prostor Bohu a poznávání Ježíše. Z toho
vycházejí i pravidla chování na akcích.
2.
© mladezpraha.kaes.cz Redakce: Míša, Týna, Péťa, Kuba; tištěno 24. 8. 2014, 12:25
tam jede někdo, koho
máme rádi. Někoho třeba
i milujeme. Ale kdo miluje nás? Kdo by dal
23,00 večerka
VII
4
Gal 3,26
Účastni
se
prosím
všech částí programu a
respektuj všechny vedoucí.
3. Nevzdaluj se z tábora
bez svolení vedoucího.
4. Prosím nekonzumuj a
nepřechovávej kuřivo,
alkohol a ostatní návykové látky. Při nedodržení
budeš na vlastní náklady
poslán domů a nebudeš
se moci zúčastnit nejbližší akce.
5. Chlapci, nepřebývejte
na dívčích pokojích, dívky, nechoďte na chlapecké.
6. Večerka je denně v
23,00, budíček na ranní
modlitební
v
7,50
(nepovinný, první povinná aktivita je snídaně
v 8,20). V čase mezi večerkou a budíčkem buď
prosím potichu ve vlastním pokoji, bez zbytečného svícení. Jít je možno pouze na záchod a
zpět. Osobní hygienu
nutno stihnout ještě před
večerkou.
7. Máme vás rádi a chceme s vámi prožít krásné
dny!!!
1
1. den
24. 8. 2014
Kdo jsou hlavní vedoucí...
Rozhovor s kazatelem – Michalem Klesnilem
Letošní téma TC je Liked,
jak se ty díváš na dnešní
sociální sítě? Jaké je podle tebe jejich využití, případně zneužití?
Chceme i TVŮJ
příspěvek!
Je to sice skoro
neuvěřitelné, ale každý
den se na TC stane
něco
zajímavého!
Proto se s námi můžeš
o své zážitky podělit i
ty! Prožil jsi něco
s Bohem? Dal ti
nějaké slovo, vidění,
proroctví? Neváhej a
zajdi s tím do redakce
nebo vyhledej Péťu.
Povzbuzení
přece
potřebujeme všichni!!!
Nikomu je neberu, ale
sám nejsem jejich velkým
fanouškem. Zdá se mi, že
negativa (žrout času, iluze přátelství) převažují
nad pozitivy (rychlý sociální kontakt). Zřejmě
ale budu donucen pořídit
si účet na Facebooku,
protože jedna naše misionářka chce komunikovat
pouze tímto způsobem.
Proč jedeš letos na Teen
Camp? Co od toho očekáváš?
Na TC se vždycky těším,
protože je to místo, kde
Bůh jedná. Mám pocit, že
můžu druhým něco předat, a rád bych se o to
pokusil i tentokrát. Letos
zejména v oblasti přijetí
spravedlnosti a svobody
v Kristu.
Setkal jsi se někdy v životě s milosrdnou lží?
Musel ji někdy něco takového udělat? Jaký na
to máš názor?
Se lží jsem se setkal mnohokrát, milosrdná mi
nepřipadala nikdy. Pokud jsem sám ve svém
křesťanském životě někdy zalhal, tak jsem to
zpětně vždycky viděl
jako hřích, který jsem
neměl dělat. Myslím si,
že i nepříjemné a bolestivé věci se dají říci bez
lhaní a že je to tak lepší.
Víme o tobě, že pracuješ
či sloužíš na několika
místech, můžeš nám je
připomenout?
Které
službě se věnuješ v současnosti nejvíce? Máš
nějaké svědectví?
Dělám ředitele Nadačního fondu KMS, který se
věnuje misii, a Nadačního fondu překladu Bible,
který se stará o Český
studijní překlad Bible.
Něco dělám také pro
ICEJ neboli Mezinárodní
křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Ve sboru
KS Praha jsem jedním ze
starších a podílím se na
vedení mládeže. Celkem
pravidelně chodím kázat
evengelium bezdomovcům do Naděje. Občas
něco napíšu - teď by mi
měla vyjít brožurka o
významu starozákonních
obětí.
Ty služby mi tak nějak
plynule přecházejí jedna
do druhé, ale nejvíc času
mi asi zabírá ta misie.
Tam mě těší a povzbuzují všichni naši misionáři.
Každý z nich je zvláštní
osobnost a přitom normální člověk, který se dal
Pánu k dispozici a Bůh
skrze něj dělá neobyčejné
věci. Jako vždycky mě
taky v posledních měsících těšily všechny příležitosti, kdy jsem mohl
říkat lidem evangelium a
modlit se za ně. Myslím,
že jsem párkrát viděl
uzdravení, když někoho
něco přestalo bolet
(hlava, koleno...).
Jaký vynález ti na světě
chybí?
Zmrzlina, která se v horku nerozteče.
Kdybys mohl cestovat
časem, do které doby bys
nejraději zavítal?
Jazyky: Hittite · Crioulo da Guiné-Bissau · Sanskrit · Greek ·Latin · Surinaams · Gothic · Yoruba
Vyznání: křesťanka - to znamená, že znám živého Ježíše. A protože ho
znám, nejvíc ze všeho v životě mi stojí za to s ním žít:)
Vztah: Daniel Frantik - V manželství; Rodinný příslušníci: Lucinka, Daníček, David, Tereza Frantíková
Můj neoblíbenější text z Bible je: "Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená"
Počet přátel - 576
Vyznání: christian
Politické názory: nic moc…
Vztah: Tomáš Dostálek - V
manželství
Rodinný příslušníci: Bohdana Frantíková (Sestra), Pavel
Frantík (Bratr), Zakinka Frantikova (Sestra), Tereza Frantíková (Švagrová)
Počet přátel - 364
To se mi líbí: Hudba - Vinesong, Vojtěch Fröhlich, Run[a]way my son; Filmy - Saturnin;
TV pořady - Friends, Hercule Poirot
Rok 4000 př. Kr.
Modlitební místnost
Modlitební místnost je
tu proto, abys měl/a na
TC možnost nově poznat Boha - svého nebeského tátu a taky přítele a strávit s ním nerušený čas. Samozřejmě
můžeš přibrat i kamaráda nebo ostatní ze své
skupinky. Prostě, jak ti
2
to bude vyhovovat. V
modlitební místnosti,
která se nachází někde
v areálu, najdeš spoustu
podnětů, jak tento čas
zajímavě využít. Aby
vše dobře klapalo, je
potřeba se zapsat do
tabulky (která bude viset na nástěnce). Pokud
by ses taky rád/a za
něco modlila s nějakým
vedoucím, jednou za
čas tam bude někdo
napsán. Zároveň doufáme, že se tímto pokryje
většina času na TC
modlitbou a chválou.
Rodinný příslušníci: Michaela Ondráčková (Sestra), Lukáš Ondráček
(Bratr), Věra Ondráčková (Matka)
Informace o Šimonovi: Jsem obyčejnej kluk z města, kterej ví, že existuje Bůh, který mu úplně změnil život. On mi dali novou naději a jediný skutečný smysl, proč žít a za čím jít. A úplně stejnou možnost nabízí
každýmu. Nevěříš? Tak to zkus, za zkoušku nic nedáš.
Oblíbené citáty: Billy Graham: "Ztratíme-li bohatství, neztratíme nic, ztratíme-li zdraví, o něco přijdeme,
ztratíme-li charakter, ztratíme všechno."
Počet přátel - 223
To se mi líbí: Hudba - Lindsey Stirling, delirious, Third Day; Filmy - Amazing Grace, Lord of the Rings
3