SD květen 2016

Transkript

SD květen 2016
SBOROVÝ DOPIS
Květen 2016
„Tvá, Pane Kriste, věc to jest, jež nám zde svěřena, a žeť jest Tvá a pro Tvou čest,
nemůž být zmařena.“ (kancionálová píseň č. 123)
Milí bratři, milé sestry,
v posledních týdnech jsem měla možnost probírat se starými kronikami našeho sboru. Jak
mnozí víte – a to jistě mnohem lépe než já – naše modlitebna zde stojí již 90 let a historie
samotného sboru sahá ještě hlouběji. Téměř 100 let se zde buduje metodistická tradice, metodistická církev a myslím si, že je velmi potřebné si připomínat, na čem tato církev, tento sbor
i tento dům vlastně stojí.
Na začátku byla obrovská touha žít podle Písma a přivádět další lidi ke Kristu. Tento sbor
začínal obrovskými evangelizačními shromážděními ve velkém sále Lucerny. Když se
v květnu 1925 začaly sbírat peníze na stavbu naší modlitebny (měli jsme tenkrát přispět
deseti procenty, většinu stavby financovala církev z USA), stálo ve veřejném prohlášení:
„Úkolem Ústředního sboru jest sloužiti nejen užšímu kroužku věřících, ale také širší veřejnosti: probouzeti svědomí všeho lidu tak, aby v pravdě, poctivosti a spravedlnosti bylo učiněno
zadost; konati práci sociální mezi zanedbanými, nemocnými, nuznými; a spolupůsobiti se
všemi organisacemi, majícími za svůj účel ozdravění, vzdělání a povnešení lidstva. Věříme, že
nejlepším vodítkem k tomuto cíli jest nám bible Kralická a že jediným zdrojem mravní síly
a charakteru jest Pán Ježíš Kristus, Spasitel světa…“
Chci si připomínat tento základ, na kterém naše modlitebna stojí. Dnešní svět na nás klade
obrovské nároky. Nutí nás pojmout nepřeberné množství informací, neustále nás staví na
křižovatky, nabízí mnoho možností, kam se vydat, čemu věnovat své úsilí a svůj čas, své
peníze. Chci vás i samu sebe povzbudit k tomu, abychom se nehnali bezhlavě vpřed, ale pravidelně si udělali čas na to se zastavit, uvědomit si, kde jsme, kam směřujeme a kde chceme být.
Nebo lépe řečeno – kde nás Pán Bůh chce mít. Jako jednotlivce i jako společenství.
K tomu společnému ohlížení a uvědomování si, na čem stojíme, doufám aspoň trochu
poslouží série „obrazů“ z naší kroniky, která se během května objeví v chodbách modlitebny.
Kéž poslouží návštěvníkům při Noci kostelů, která se už kvapem blíží, kéž ale také poslouží
nám samým. Myslím, že historie dobře nastavuje zrcadlo době současné, je zdrojem napomenutí, povzbuzení a pomáhá správně nasměrovat naši budoucnost.
Lucie Švábová
Rozpis kázání
PRAHA 2
SEDLČANY
08/05Martin ŠvehlaIvana Procházková, VP
ve 13:00 výlet
15/05Ivana Procházková, VPMartin Švehla
Letnice
22/05Martin ŠvehlaIvana Procházková
29/05Ivana ProcházkováMartin Švehla
05/06
biskup Patrick Streiff, VP
Výroční konference
domácí skupinka
pondělí 16/05
Ekumenická svatodušní bohoslužba
Husův sbor (Dykova 1, Vinohrady) od 19 hodin
pátek 10/06 Noc kostelů (17:00–23:30) – viz dále program
sobota 11/06 Benefiční koncert amerického metodistického sboru
Ve prospěch školy v Barmě (viz program Noci kostelů – výstava
Pavla Mothejla)
The Woodlands United Methodist Church Chancel Choir
program našeho kostela
17:00–21:00 Dobrodruhem v kostele? Program Royal Rangers pro děti od 5 do 105 let
Jaké zálesácké dovednosti se můžete naučit v kostele uprostřed velkoměsta? Čeká na vás řada
krátkých zajímavých úkolů a spolu s nimi několik zkušených kostelních dobrodruhů, připravených vše ukázat.
18:00–19:00 Koncert amerických spirituálů v podání vokální skupiny Let´s Go!
Mezinárodní vokální skupina Let´ Go! a cappella zazpívá americké spirituály
(více na www.lets-go.eu).
20:00–21:00 Setkání s autorem fotografií z Kambodži a Barmy Pavlem Mothejlem v knihkupectví Brána
17:00–23:30 Máme se dobře a co ti druzí? Nezapomínejme na ně. Výstava fotografií
z Kambodži a Barmy Pavla Mothejla
Občanské sdružení Hvězdice, které založila studentka Veronika Pospíšilová, postavilo v chudé
vesnici Bantayrersey v Kambodži školu pro místní děti. Přijďte se podívat, jak taková škola
vypadá.
17:00–23:30 Ralf Mošt: Báseň jako výtvarný experiment. Výstava obrazů
V prostorách kostela můžete okusit hloubavé básně-obrazy z dílny současného experimentálního básníka Ralfa Mošta (www.ralfmost.cz).
17:00–23:30 Malé občerstvení a posezení v kavárně
Odpočiňte si u šálku kávy či čaje a kousku koláče. Můžeme chvíli společně posedět a popovídat si.
17:00–23:30 Výstava historických fotografií kostela
V chodbách kostela jsou umístěny fotografie budovy i ze života sboru z 20. a 30. let minulého
století a mladší.
19:30–23:30 Velká modlitebna – prostor ticha, hudby, zamyšlení a modlitby
Dominantou sálu je vrcholné dílo malíře Františka Dvořáka – obraz Poslední večeře Páně.
17:00–23:30 Prohlídka kostela samostatně nebo s průvodcem
Bez vaší pomoci tento program nezrealizujeme. Zvažte prosím, do které služby byste se
v průběhu večera mohli zapojit. V malé modlitebně bude brzy viset rozpis, kde si po cca dvou
hodinách budete moci služby rozepsat. Po celou dobu večera budou potřeba:
- průvodci (vždy dva pro celý kostel + jeden do velkého sálu, který bude i pouštět hudbu),
- obsluha v kavárně (1–2 lidi – mohou pomáhat i starší děti),
- lidé, kteří si budou s příchozími povídat (2 lidi).
Abychom měli co v kavárně nabízet, budeme také potřebovat vaše slané a sladké pekařské
výrobky. Po zkušenostech z loňska, kdy se z kavárny stal spíše bufet s rychlým občerstvením,
chceme zabránit hostům, aby kavárnou jen tak procházeli a sami si jídlo brali. Bude to uzavřenější místo, kde bude skutečně prostor pro rozhovory. Také zvažujeme, že tentokrát by
kavárna byla nahoře ve velké klubovně, kde je pro ni lepší zázemí.
program – sedlčany
18:00–19:00 Koncert křesťanské hudební skupiny HOPE ON (ECM Horní Počernice)
17:00–23:00 Výstava obrazů Jana Paula
17:00–23:00 Komentovaná prohlídka prostor sborového domu
17:00–23:00 Prezentace z English Campu 2015
17:00–23:00 Historický koutek o působení metodistů v Sedlčanech
19:00–23:00 Kavárna
Kurzy na Poušti
TermínNázev kurzuVedoucí kurzu
22. 6. – 2. 7.SeniořiPavel Hradský
2. 7. – 9. 7.
Týden pro rodiče a prarodiče s dětmi
Jana a Josef Červeňákovi
9. 7. – 16. 7.
Rodiny s malými dětmi
Miluše Šálková
16. 7. – 23. 7.
Spoušť (mládež AMM) Milan Mrázek
23. 7. – 30. 7.
Mládež (AMM) Milan Mrázek
30. 7. – 6. 8.
Sborová dovolená Třeboň Pavel Hradský
6. 8. – 13. 8.
Sborová dovolená Plzeň Lochotín Dana Rohovská, Petra Vlastová
20. 8. – 27. 8.
Dětský tábor (6–15 let)
Jitka a Zdeněk Buchtovi
Přihlášky a více informací naleznete na nástěnce v chodbě i v malém sále
nebo na www. umc.cz/poust.
křest jany šajnerové
Jana Šajnerová byla pokřtěna a stala se vyznávající členkou
našeho sboru v neděli 1. května 2016.
Mládež v Ječné končí
Během dvou let, kdy jsem vedla (organizovala) mládež v Ječné, jsem si častokrát připomněla
verš ze Žalmu 127: „Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.“ Vždy jsem
věděla, že z lidských sil to není možné zvládnout. Společenství – pevné, zdravé, budující – je
dar, nedá se vynutit, nedá se zorganizovat. V Ječné se to dlouhodobě nedaří. Byly zde světlé
chvíle, kdy jsem myslela, že je to na dobré cestě, ale nic z toho se neukázalo jako trvalé – jako
pevné, zdravé a budující. Jako něco, co by dávalo smysl, co by někam vedlo.
Nechci použitím tohoto verše z Bible „svalit vinu“ na Hospodina a zbavit se tak veškeré
odpovědnosti lidské. Přesto jsem si často připadala právě jako namáhající se stavitel, který
nemá spolustavitele. Chtěla jsem mládež propojit se sborem, chtěla jsem, aby mládež i sbor
rostly, leč stále jsem ve sboru v podstatě jediným mládežníkem. Nepodařilo se vybudovat
nějaké pevné jádro, které by mládež i sbor přijalo za vlastní, které by zvalo své nevěřící přátele
mezi sebe, které by bylo jakkoli navenek aktivní. Mládež v této podobě pro mě postrádá
smysl. V průběhu posledních měsíců jsem měla stále silnější dojem, že si cucám z prstu něco,
co prostě není. Poslední dubnový čtvrtek tedy proběhla mládež naposledy. Zda a kdy se obnoví, nechám v rukou Hospodinových.
Lucie Švábová
Pravidelné aktivity
Úterý
Středa
Neděle
15.00 Senioři (17. a 31. 5.)
18.00 Biblická skupinka
12.30 Modlitební setkání s VP a lehkým obědem
09.30 Bohoslužby
Kontakty
Farnost Praha 2
Ječná 19, 120 00 Praha 2 Nové Město
tel. kancelář: 296 214 146
e-mail: [email protected]
www.umc.cz/praha2
číslo sborového účtu: 1922957399/0800
Ivana Procházková, farářka
tel.: 777 864 461
e-mail: [email protected]
Martin Švehla, pomocník kazatelky
tel.: 608 939 084
e-mail: [email protected]