Prospekt Bently Microstation 894 kB

Transkript

Prospekt Bently Microstation 894 kB
Product data Sheet
MIcroStatIoN
®
NEJLEPŠÍ PLATFORMA PRO PROJEKTOVÁNÍ,
MODELOVÁNÍ A PROVOZ INFRASTRUKTURY
MicroStation „V8 Generace“ produktů společnosti Bentley®, je samostatná, komplexní platforma pro
projektování a modelování. Mezi ostatními dostupnými SW na trhu, MicroStation
nejlépe ze všech podporuje 3D modelování, práci s daty různých formátů, týmovou produktivitu
a vývoj specifických aplikací.
Oborově specifické aplikace, dodávané s MicroStation, ještě
více zvýší Vaši produktivitu a s pomocí specifických nástrojů
budete vytvářet a spravovat projekty s vysokou přidanou
hodnotou po celou dobu jejich životního cyklu.
kompletní správou provedených změn v každém DGN výkresu,
tzv. Historie výkresu. Ve spojení s poskytovanými možnostmi
řízení digitálních práv a digitálních podpisů můžete sledovat a
bezpečně řídit vývoj každého Vašeho projektu.
Interoperabilita
Pokročilé nástroje pro modelování a vizualizaci
Nativní podpora práce s DGN a DWG soubory vytváří
z MicroStationu univerzální nástroj pro projektování a
modelování. S MicroStationem se nemusíte obávat v jakém
datovém formátu pracujete, jak budete vyměňovat a sdílet své
projekty s okolím. Můžete se plně soustředit na svou práci –
modelování, projektování, tedy tvorbu dat.
Možnosti MicroStation pro 3D modelování zahrnují vyváženou
sadu nástrojů pro práci s drátovými modely, plochami a tělesy.
Jejich prostřednictvím snadno dosáhnete svých zamýšlených
záměrů. Profesionální úroveň, fotorealistický rendering
s bohatou škálou knihoven materiálů a nasvícení Vám umožní
vytvořit vysoce kvalitní prezentace a animace Vašich projektů.
Nativní práce s DGN a DWG soubory
(Čtení/Zápis).
Rozšiřitelnost
MicroStation je dodáván
s integrovanou sadou oborově
specifických aplikací, které
doplňují a rozšiřují jeho možnosti.
Podpora týmové práce
MicroStation obsahuje výkonné nástroje
pro práci ve 3D.
Růst týmové produktivity je v MicroStationu podporován
funkcemi jako práce s referenčními výkresy či podpora práce
s více modely v rámci DGN souborů. Rovněž správa a řízení
podnikových standardů pro tvorbu dat usnadňuje práci
v týmovém prostředí.
Řízení změn
Neoddělitelnou činností při každém projektu je kontrola, oprava
nebo návrat k předchozímu stavu nebo postupná kontrola a
vyhodnocení všech provedených změn. MicroStation disponuje
MicroStation nabízí tvorbu profesionálních
fotoreralistických výstupů. (zobrazeno se
svolením autora: Thomas Tsai)
MicroStation je dodáván s integrovanou sadou oborově
specifických aplikací, které doplňují a rozšiřují jeho možnosti.
Navíc, flexibilní vývojářská podpora vytváří z MicroStationu
vysoce adaptabilní prostředí pro Vaše obchodní potřeby a
požadavky.
SyStéMoVé PožADAVky
Procesor: Intel Pentium nebo AMD
Athlon
operační systém: Microsoft Windows
Vista, Windows XP Professional (SP2
nebo vyšší), Windows XP Home Edition,
Windows 2000 Professional (SP3 nebo
vyšší), Windows 2000 Server, Windows
Server 2003
Paměť RAM: 512 MB (minimum)
Pevný disk: 900 MB volné kapacity
(minimum)
bentley mIcrostatIon – HlaVnÍ VlastnostI
Podpora DWG
• Nativní čtení, zápis a referencování DWG souborů
• Nastavení pracovních režimů pro
zachování konzistence dat
• Podpora DWG souborů AutoCAD
do R2008
• Podpora příkazů (keyboard alias)
AutoCAD
• Podpora fontu SHX
Digitální práva
• Možnost definice přístupových
práv pro prohlížení, tisk a editaci
• Plně integrováno s technologií
digitálního posdpisu
• Časové omezení přístupových
práv
• Ochrana souboru heslem
Práce ve 3D
Grafický adaptér: Grafická karta podporovaná DirectX 9.0. Viz informace výrobců
grafických karet. Pokud nebude nalezena
žádná karta podporovaná DirectX,
MicroStation se pokusí použít emulátor
pod Windows XP SP2. Je potřeba nejméně
128 MB video RAM. Pro optimální provoz
by měla být hloubka barev nastavena
na 24-bitů. Pokud budete pracovat s
16-bitovými barvami, budete v určitých
situacích omezeni.
Historie výkresu
• Možnost zaznamenávat a
prohlížet kompletní historii
DGN souboru a připojených
referenčních souborů
• Možnost obnovení libovolného
předchozího stavu návrhu
• Obsaženo v každém DGN
souboru (V8)
• Modelování ploch a těles
• Modelování základních těles
• Parametrické objektové
modelování
• Booleanovské operace
• Pokročilé editační nástroje
• Možnosti práce s proměnnými
a podpora „dimension-driven“
návrhu
Výstupní zařízení: Kompatibilní s většinou
výstupních zařízení podporovaných
operačním systémem Windows.
Referenční výkresy
Raster Manager
o BeNtLeY
Bentley Systems, Incorporated poskytuje
software zaměřený na správu všech fází
životního cyklu infrastruktury. Komplexní
portfolio produktů a řešení pokrývá potřeby
architektů, inženýrů, profesních specialistů
v oblastech architektury, projektování,
výstavby a provozu a údržby infrastrukturálních projektů. S ročními tržbami
převyšujícími 450 mil. USD a více než
2800 zaměstnanci po celém světe je
Bentley vedoucí společností na trhu AEC
software podle Engineering News-Record
Top Design Firms a dále podle studie
Daratech řazena na 2. místo v poskytování
GIS/geospatial software a řešení pro
provozovatele a operátory infrastrukturálních projektů.
• Neomezený počet připojených
výkresů
• Pracuje s DGN i DWG soubory
• Integrace s historií výkresu
• Podpora připojení „sám k sobě“
• Podpora vnořených referencí
Digitální podpis
• Standardní šifrovací metody
• Možnost digitálního podpisu
výkresu
• Grafická a negrafická reprezentace podpisu
• Podpora v DGN a DWG
• Vícenásobná a hierarchická
struktura podpisů
• Podpora různých rastrových
typů (letecké a satelitní snímky,
skenované mapy a výkresy a
mnoho dalších)
• Podpora zobrazení více
rastrových souborů v jednom
výkresu
• Podpora tisku PostScript a
HPGL2/RTL
• Podpora průmyslových standardů
rastrových formátů od monochromatických (1-bit) až po plně
barevné (24-bit), včetně iTiff,
GeoTIFF, JPG, CIT, COT, RLE, a
ECW, MrSID atd.).
Vizualizace
• Možnosti stínování: Konstatntní,
Hladké, Phongovo, Raytrace a
Sledování částic
• Knihovny materiálů a světel
• Podpora průmyslových formátů
Pojmenované skupiny a
Zobrazené množiny
• Snadná definice prvků skupiny
• Uchováváno v rámci DGN
• Možnost modifikace prvku
v rámci skupiny
• Vyvolání na vyžádání
Nástroje AccuDraw a AccuSnap
• Pravoúhlý a polární režim
• Dynamické řízení pracovních
rovin a souřadnicového systému
výkresu
• Automatická identifikace
klíčových bodů geometrie
• Použitelné ve 2D i 3D prostředí
• Podpora režimů nájezdu
Rozšiřitelnost
• Upravitelné uživatelské rozhraní
• Podpora Microsoft Visual Basic
for Applications (VBA)
• Podpora MDL a MicroStation
BASIC
• Oborově specifické aplikace a
portfolia aplikací
Více informací o Bentley řešeních
a službách naleznete na
www.bentley.com
KoNtaKtujte BeNtLeY
centrála
685 Stockton Drive
Exton, PA 19341 USA
1-800-BENTLEY (1-800-236-8539)
ze zemí mimo US +1 610-458-5000
Bentley Systems Europe B.V.
Wegalaan 2
2132 JC Hoofddorp
Netherlands
+31 23 556 0560
Bentley Systems ČR s.r.o.
Mošnova 4, Praha 5, 150 00
Česká republika
+420 257 314 131
Předpoklady pro správu změn jsou implementovány
v každém DGN souboru
MicroStation je vysoce adaptabilní pro Vaše specifické
potřeby. (zobrazeno se svolením autora: Whitby Bird)
© 2008 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, the “B” Bentley logo, a MicroStation sou buď registrované nebo neregistrované obchodní značky a ochranné známky Bentley
Systems, Incorporated nebo některé z jejích dceřinných organizací. Všechny ostatní obchodní značky a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Uvedené
údaje jsou platné k datu zveřejnění a mohou se měnit bez předchozího upozornění. DAA022630-C/0002 08/08

Podobné dokumenty

bentley® projectwise

bentley® projectwise Extractor, File Properties Extractor)

Více

MicroStation V8

MicroStation V8 MicroStation V8 jediným dostupným nástrojem, který dokáže pracovat s oběma nejpopulárnějšími CAD formáty. DWG data zpracovává MicroStation V8 na stejné úrovni jako samotný AutoCAD, a to včetně graf...

Více

10 důvodů proč využívat MicroStation V8i 321 kB

10 důvodů proč využívat MicroStation V8i 321 kB MicroStation je v rámci komplexního portfolia Bentley produktů platformou pro inovace a  další rozvoj. Uživatelé se mohou zaměřit na maximalizaci své produktivity díky oborově  zaměřeným řešením, s...

Více

Popis předmětu

Popis předmětu souřadnic, nastavení výkresu. Dvourozměrné kreslení, kreslení jednoduchých čar, kreslení křivek a bodových objektů, zobrazení výkresu, úprava výkresu, pokročilé nástroje, hladiny, barvy, čáry. Tvor...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu Otevřením nového výkresu se všechny prvky kreslí do vrstvy (základní vrstvou Microstationu je Implicitní). Počet a název vrstev je daný zakládacím výkresem, je však možné v aktivním výkresu vše měn...

Více

OPP - Evropské fondy v Praze

OPP - Evropské fondy v Praze veřejné zakázky jsou obsaženy v návrzích smluv obligatomího charakteru, které tvoří Přílohu č. 4 a č. 5 této ZD. Na obchodních a platebních podmínkách zadavatel bezvýhradně trvá a jsou neměnné. 3.3...

Více

Datový list

Datový list *Mechanická rychlost Veškeré specifikace se mohou měnit bez upozornění [1] Océ, Océ PlotWave, Océ PowerM jsou registrované ochranné známky Océ-Technologies [2] Adobe®, Adobe® PDF a PostScript® 3™ ...

Více