ke stažení zde

Transkript

ke stažení zde
Internal Announcement – TRW Automotive Aftermarket
2014 September, 15th
TRW Automotive to be Acquired by ZF Friedrichshafen
Today, TRW Automotive announced it has entered into a definitive agreement with ZF
Friedrichshafen (ZF) under which ZF will acquire all outstanding shares of TRW for
US$105.60 per share in an all-cash transaction valued at US$13.5 billion. The agreement
has been unanimously approved by TRW’s Board of Directors and ZF’s Supervisory Board
and Management Board.
John Plant, Chairman and CEO of TRW, said: “We have long respected ZF as a very
successful company in our industry with similar values and focus on innovation. This
transaction provides significant benefits for our shareholders who will receive full and
certain value for their shares, as well as for our employees, customers and communities,
all of which will reap the benefits of being part of a larger, more diversified global
organization. Our employees have shown admirable dedication in growing TRW into the
formidable company it is today, and our strong performance is a testament to their hard
work.”
ZF has announced that TRW will be integrated into ZF as a separate business division.
Integration teams, with balanced representation from both companies, will be established
in the near future to ensure a seamless integration while minimizing disruption for
employees and customers. They will conduct a detailed review and provide
recommendations to ensure that the combined company will take full advantage of the
strengths in both companies and will be well positioned to secure the targeted growth in
sales.
TRW and ZF will continue to operate as separate companies until the deal is approved
and completed.
The transaction is subject to antitrust and US foreign investment clearance and the
approval of TRW’s stockholders as well as customary closing conditions. The transaction
is expected to close in the first half of 2015. We will provide regular updates of the deal
progress using TRW’s intranet, as well as, to make available an electronic mechanism for
employees to get questions answered.
Interní oznámení – TRW Automotive Aftermarket
15.září 2014
TRW Automotive bude vlastněno společností ZF Friedrichshafen
Dnes TRW Automotive oznámilo, že byla uzavřena konečná smlouva se ZF
Friedrichshafen (ZF), dle které ZF získá veškeré akcie společnosti TRW. To znamená
hotovostní transakci za 105,60 dolarů na akcii v celkové hodnotě 13,5 miliardy amerických
dolarů. Dohoda byla jednomyslně schválena představenstvem TRW a představenstvem a
dozorčí radou společnosti ZF.
John Plant, předseda představenstva a generální ředitel společnosti TRW, řekl: "Dlouho
jsme respektovali ZF jako velmi úspěšnou společnost v našem oboru s podobnými
hodnotami a zaměřením na inovace. Tato transakce poskytuje významné výhody jak pro
naše akcionáře, kteří dostanou plnou hodnotu svých akcií, tak i pro zaměstnance,
zákazníky a společenství, z nichž všechny budou využívat výhod, že jsou součástí větší,
diverzifikované a globální organizace. Naši zaměstnanci ukázali obdivuhodné odhodlání
při vývoji TRW do tak impozantní společnosti jakou je dnes, a náš silný výkon je důkazem
jejich tvrdé práce. "
ZF oznámilo, že TRW bude začleněno do ZF jako samostatná obchodní divize. Integrační
týmy, s vyváženým zastoupením obou společností, budou v blízké budoucnosti zajišťovat
bezproblémovou integraci a zároveň minimalizovat možné narušení pro zaměstnance a
zákazníky. Budou provádět podrobný přehled a poskytovat doporučení, aby zajistili, že
společnost bude plně využívat silných stránek obou společností a bude v dobré pozici pro
zajištění cíleného růstu tržeb.
TRW a ZF budou i nadále fungovat jako samostatné společnosti, dokud dohoda nebude
schválena a zfinalizována.
Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu a schválení akcionářů TRW, jakož i
obvyklým podmínkám. Transakce by měla být dokončena v první polovině roku 2015.
Budeme poskytovat pravidelné aktualizace o vývoji v akvizici pomocí TRW intranetu,
stejně tak zpřístupníme elektronický mechanismus pro zaměstnance, aby mohly být
zodpovězeny veškeré otázky.

Podobné dokumenty