Datasheet - Alternátory a regulátory

Komentáře

Transkript

Datasheet - Alternátory a regulátory
Alternátory s vysokým výstupním výkonem a vícestupňovým
nabíjecím procesem
Renomovaná značka alternátotů Balmar
Balmar je proslulý americký výrobce profesionálních alternátorů s výkonným výstupem, inteligentními regulátory nabíjení a
dalším příslušenstvím. Vysokovýkonný výstup alternátoru je výborná alternativa malým AC generátorům. Alternátor nezabírá
cenný prostor podlahy, je levnější a spolehlivější.
Alternátory typové řady 6
Potřeba inteligentního regulátoru nabíjení
Standardní alternátory hlavního motoru jsou konstruovány k nabíjení startovací baterie. K nastartování motoru potřebujete
vysoký proud během relativně krátké doby. Použitá startovací baterie tak zůstává stále téměř plně nabitá. Z tohoto důvodu
stačí pro její plné dobíjení relativně malý proud a jednoduchý jednostupňový regulátor nabíjení. Nabíjecí napětí je v takovém
případě obecně přibližně 14 V nebo 28 V (12 a 24 V systémy).
Provozní baterie má většinou daleko větší kapacitu než baterie startovací a oproti ní je i často hluboce vybíjena. Současně je zde
požadavek na její rychlé dobití (krátká doba běhu motoru). Toto může být dosaženou pouze kvalitním alternátorem s výkonným
výstupem a zvyšujícím se nabíjecím napětím. To vyžaduje inteligentní vícestupňový regulátor k zajištění bezproblémového a
dlouhodobého chodu bez provozních selhání a poškození baterií.
Silné stránky alternátorů Balmar:





Alternátor typové řady 94
Velká šíře nabízených produktů a jejich instalační variabilita a flexibilita
Kompaktní a plně izolované alternátory
Stávající vnitřní regulátory s konstantním výstupním napětím nemusí být demontovány, ale zachovány při současné
instalaci nového externího a inteligentního regulátoru alternátoru Balmar (pouze alternátory typové série 6). Vnitřní
regulátor je k dispozici jako ochrana v případě selhání externího regulátoru.
Inteligentní regulátory nabíjení jsou kompletně mechanicky chráněny proti vodě, otřesům a vzplanutí.
Dokonalá nabíjecí křivka je výsledkem mnoha let zkušeností a vývoje
Konečná fáze
rychlého nabíjení
Rychlé nabíjení
Konstantní
zvýšené
napětí
Přechod na
absorpci
Absorpce
Přechod na
udržovací napětí
Udržovací napětí
Nabíjecí regulátor MC-612
a MC-624
Nabíjecí napětí
Náběh nabíjení
Čas
Digitální Duo nabíječka –
nabíjení jedné baterie
dvěma alternátory
„Centerfielder“ – zařízení
pro společný paralelní chod
dvou alternátorů
Nabíjení více než jedné baterie – přehled možností:

Victron Cyrix-i bateriový propojovač: mikroprocesorově řízené relé, které propojuje dvě
baterie. Jakmile je kterákoli z baterií nabitá, připojí druhou. Jakmile je kterákoli baterie
vybíjena, druhá baterie je odpojena k zabránění jejímu vybíjení. Jednoduché řešení zejména
při rozšiřování stávajícího systému o druhou baterii.

Victron Diodové nebo Argo FET oddělovače: umožňují současné nabíjení dvou nebo více
baterií z jednoho alternátoru aniž by byly baterie vzájemně propojeny a navzájem se vybíjely.

Digitální Duo nabíječka: nabíjení druhé baterie nezávisle na první. Zařízení má vestavěny čtyři
programy a teplotně závislé volby. Maximální výstupní proud 30 A. Vhodné pro 12 V i 24
V systémy.
Použití dvou alternátorů pro dobíjení jedné baterie:

Centrefield: K dosažení nejvyššího nabíjecího proudu. Zařízení umožňuje společné fungování
dvou alternátorů koordinací jejich činnosti k zajištění správné nabíjecí charakteristiky.
Vhodné spíše pro větší baterie 12 i 24 V systémů.
Alternátory typové řady 6
Typ alternátoru
Typ alternátoru
Typ alternátoru
Maximální proud
Nominální výstupní
napětí
Maximální počet
otáček (rpm)
Dvojitá řemenice
Průměr řemenice
Směr rotace
Nutné kroky před instalací alternátoru s výkonným nabíjecím výstupem:

Řiďte se doporučeními výrobce vašeho motoru

Zkontrolujte otáčky motoru a převodový poměr mezi motorem a alternátorem. To určuje otáčky alternátoru a jeho
výkon. Pokud má alternátor dodávat určité množství energie při nízkých otáčkách motoru, zkontrolujte dostatečný
výkon motoru a přepočtem i dostatečný výkon alternátoru.

Většina baterií by neměla být nabíjena proudem přesahující 30% jejich kapacity (příklad: 120 A nabíjecím proudem
můžete nabíjet baterii o kapacitě minimálně 400 Ah). Vyšší nabíjecí proudy snižují životnost baterie. Pokud je vysoký
nabíjecí proud vyžadován, tak je vždy nutná teplotní kompenzace. Ta sníží nabíjecí napětí v závislosti na růstu
teploty baterie.

Jeden nebo více výkonných alternátorů s vhodně nadimenzovanou baterií společně s DC-AC měničem (měniči) může
nahradit AC generátor. Kniha „Energy Unlimited“ od společnosti Victron energy podrobně vysvětluje, jaká data
potřebujeme a jakým způsobem s nimi pracujeme pro výpočet denní potřeby energie a s tím související určení
potřebné velikosti baterie a nutnou minimální denní dobu chodu alternátoru pro generování potřebného množství
energie. Kniha je volně ke stažení na www.victronenergy.com.

existuje několik způsobů, jak nabíjet dvě a více baterií jedním alternátorem a současně zajistit jejich vzájemnou
elektrickou izolovanost bez vzájemného ovlivňování zejména při vybití jedné z baterií (vzájemné samovybíjení).
Možností je instalace Diodových nebo ArgoFET izolátorů, mikroprocesorově řízených propojovačů Cyrix-i nebo
digitální Duo nabíječe od výrobce Balmar. Podrobné informace naleznete na www.victronenergy.com nebo na
www.neosolar.cz.
60-150-SR-IG
604-150-SR-IG
621-150-SR-IG
150 A
12 V
60-24-70-SR-IG
604-24-70-SR-IG
621-24-70-SR-IG
70 A
24 V
94-210-12-IG
94-140-24-IG
210 A
12 V
140 A
24 V
15.000
15.000
6.500
6.500
Výstupní proud (A)
ne
ne
ano
ano
6,8 cm
6,8 cm
6,8 cm
6,8 cm
Ve směru
Ve směru
Ve směru hodinových Ve směru hodinových
hodinových
hodinových
ručiček i obousměrně* ručiček i obousměrně*
ručiček
ručiček
Hmotnost
5,5 kg
5,5 kg
8 kg
8 kg
*Pokud je alternátor objednán s obousměrným ventilátorem
Poznámka: všechny modely alternátorů jsou dodávány jako kompaktní zařízení s odpovídajícím nabíjecím
regulátorem, jedním teplotním čidlem alternátoru a jedním bateriovým teplotním čidlem
Počet otáček alternátoru za minutu
Rozměry v palcích (palec = 2,54 cm)
Boční pohled typu 60
Boční pohled typu 604
Boční pohled typu 621
otvor se závitem
8 mm x 1,25
zemnění
napětí + čidlo
do zapalování
pole
kladný výstup
stator
D + (nízké napětí)
Čelní pohled na typovou sérii 6
Zadní pohled na typovou sérii 6
(dodáváno společně s vnitřním regulátorem nabíjení, kabeláží a
konektory, jak je zde znázorněno, pro snadnou montáž)
záporný výstup
Boční pohled typ 94
Čelní pohled typ 94
stator
kladný výstup
Zadní pohled typ 94
Všechny alternátory jsou dodávány s řemenicí o průměru 6,8 cm, jiné průměry jsou k dispozici na vyžádání.
Nabíjecí regulátory MC-612 a MC-624









Žádoucí opožděný start a postupné změny napětí. To neklade takové nároky na motor a snižuje riziko
případného selhání
Čtyřstupňová nabíjecí charakteristika. Ke konci rychlého nabíjení jsou baterie nabíjeny po dobu 36
minut vysokým napětím. Tímto prvkem v nabíjecím procesu se dociluje co možná nejrychlejšího dobití
na 80-90%. Další standardní fáze – absorpce následuje po tomto rychlém nabíjení (více viz nabíjecí
křivka výše).
Po celou dobu nabíjení je napětí individuálně uzpůsobováno stavu baterie.
Možnost nastavení nižšího výstupního (nabíjecího) proudu. To je provedeno naprogramováním nebo
je proud snížen o 50% manuálně přepínačem. Této vlastnosti se využije, pokud je omezený výkon
motoru nebo například při prokluzu řemenu.
Tři ochrany proti přehřátí. Vysoký proud může způsobit přehřátí. Tři teplotní čidla, z toho dvě na
baterii a jedno na alternátoru zaručují teplotní ochranu.
Teplotní kompenzace. Pokud jsou baterie nabíjeny vysokým proudem, zahřívají se. Teplotní
kompenzací se snižuje nabíjecí napětí s rostoucí teplotou baterie, což jí chrání a prodlužuje životnost.
Jedno z teplotních čidel baterie je využíváno ke sledování teploty a následné kompenzaci.
Měření úbytku napětí: měření nabíjecího napětí přímo na baterii. Určitý pokles napětí je
nevyhnutelný, zejména při vysokých nabíjecích proudech. Výsledkem je nedokonalý nabíjecí proces.
Pokles napětí může být kompenzován jeho navýšením na výstupu z alternátoru. K tomuto účelu se
instaluje napěťové čidlo.
Alarm a bezpečností prvky. Světelná signalizace: vysoké napětí, nízké napětí, teplotní alarm. Možnost
napojení přídavného výstupu pro sběr informací.
Jednoduchá instalace a vnitřní záložní regulátor (pouze alternátory typové série 6). Příslušenstvím je
kabeláž pro snadnou a rychlou montáž. Alternátory typové série 6 mají vnitřní regulátor s konstantním
výstupním napětím. Ten slouží jako pojistka pro případ selhání vnějšího inteligentního regulátoru.
Digital Duo Charge
K nabíjení druhé baterie nezávisle na baterii hlavní. Digital duo charge je vhodný jak pro 12 V, tak pro 24 V systémy.
Zařízení má k dispozici čtyři volitelné programy. Maximální výstupní proud je 30 A.
Centerfielder
Umožňuje vzájemnou spolupráci dvou alternátorů k proudově vybalancovanému nabíjení baterie velké kapacity.
Pokud jsou dva alternátory napojeny na jednu baterii, pak zejména alternátor s vyšším napětím vykonává hlavní
nabíjecí činnost a druhý alternátor je odsunut do pozadí. Centerfielder tomuto zabraňuje a vybalancovává oba
alternátory. Podmínkou je, aby oba alternátory měly MC-612 nebo MC-624 regulátor. Pokud by také někdy některý
regulátor selhal, Centerfielder zajistí, aby oba alternátory fungovaly přes zbývající regulátor. Zařízení je vhodné pro
12 i 24 V systémy.
Nabíjecí regulátor MC-612-H (12 V) a MC-624-H (24 V)
Nabíjecí křivka (1)
Časové zpoždění
nabíjení
Pomalý náběh
Napětí rychlého
nabíjení (V) (2)
Čas rychlého
nabíjení (3)
Absorpční napětí
(V) (2)
Čas absorpčního
napětí (3)
Udržovací napětí
(V) (2)
Čas udržovacího
napětí (3)
Alarm přepětí (V)
Alarm podpětí (V)
Alarm vysoké
teploty baterie
Alarm vysoké
teploty
alternátoru (6)
Kompenzace
vysoké teploty
baterií
Přizpůsobitelný
výstupní proud
Čidlo napětí
Alarm
Pomocný alarm
Ekvalizace
Pro-1
Univerzální
tovární
nastavení
Pro-2
Trakční
olověná
baterie
Pro-3
Gelová
baterie
Pro-4
AGM
baterie
Pro-5
AGM
baterie2
Pro-6
Standardní
olověná
baterie
Pro-7
Nízké napětí
(halogenové
světlo)
14,60/29,20
14,40/28,80
14,00/28,00
14,40/28,80
14,20/28,40
13,50/27,00
13,40/26,80
13,40/26,80
13,50/27,00
45 sekund
14,10/28,20
14,60/29,20
14,10/28,20
60 sekund
14,40/28,80
36 minut
13,90/27,80
14,40/28,80
13,90/27,80
14,20/28,40
120 minut
13,40/26,80
13,35/26,70
13,70/27,40
13,40/26,80
6 hod (36 minut absorpčního napětí po 6 hodinách udržovacího napětí)
15,20/30,40
12,80/25,60
15,60/31,20
12,80/25,60
15,10/30,20
12,80/25,60
15,40/30,80
12,80/25,60
15,60/31,20
12,80/25,60
15,40/30,80
12,80/25,60
15,00/30,00
12,80/25,60
Ano, 52 °C, pro 2 baterie (zahrnuje teplotní kompenzaci jedné baterie)
Ano, 107 °C (50% snížení napětí)
ano
Ano, 50% snížení napětí s externím spínáním a programovatelným omezením
Ano
ano
Ano, světelná signalizace/bzučák
Ano, plný výstupní výkon alternátoru, 50% redukce, ekvalizační napětí
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
1. Přednastavená napětí jsou zamýšlená pro lodě a vozidla, kde motory dlouhodobě pracují a baterie nejsou hluboce vybíjena. Pokud je
vyžadován co nejkratší dobíjecí čas, dobíjecí napětí může být o 0,3 V (12 V baterie) nebo 0,6 V (24 V baterie). Pokud je vyžadováno rychlé
nabíjení, vždy použijte teplotní kompenzaci, která sníží nabíjecí napětí v závislosti na aktuální teplotě baterie. Příklad: aplikujte AGM nastavení
k nabíjení Victron nebo Exide/Sonnenschein gelové baterie. Vždy se informujte u svého dodavatele baterií.
2. Systémové napětí je nastavitelné
3. Systémový čas je nastavitelný
4. Nabíjecí cyklus je resetován pokud se motor zastaví
5. Dodávka zahrnuje 1,3 m dlouhý kabel
6. Teplotní čidlo alternátoru je volitelné
Teplotní čidla
Teplotní čidla alternátorů s 1,5 metru dlouhým kabelem, typ MC-TS-A, objednávací číslo: ALT080001000
(teplotní alarm 107 °C, 50% snížení výstupního výkonu)
Teplotní čidlo baterií s 6 metrů dlouhým kabelem, typ MC-TS-B, objednávací číslo: ALT080001100
(vhodné pouze pro MC 612 modely, teplotní alarm pro dvě baterie, teplotní kompenzace pro jednu baterii)

Podobné dokumenty

Alternátory, složení, funkce částí, údržba

Alternátory, složení, funkce částí, údržba Alternátor se skládá ze statoru a z rotoru. Na statoru je uloženo je uloženo většinou třífázové vinutí, které je spojeno do hvězdy. Také zde může být uloženo jednofázové vinutí. Vinutí je vyvedeno ...

Více

(Victron energy ceník 2012

(Victron energy ceník 2012 Miloš Mulač Kollárova 28, 30121 Plzeň, T/F +420 377 322 827 Czech republic, www.mulac.cz v01

Více

České domácnosti a zpětný odběr baterií

České domácnosti a zpětný odběr baterií galvanického článku. Standardně se pojmem tužková baterie rozumí klasická baterie velikosti AA (Size M). Existují také odvozené názvy jako mikrotužková baterie (Velikost AAA, size S), malý monočlán...

Více

DATASHEET

DATASHEET 2 Použitím bezdrátových technologií Bluetooth či Wi-Fi dochází k rychlejší spotřebě baterie. 3 Podsvícení nastaveno na 70% jasu. 4 Typ Bluetooth a Wi-Fi se liší v závislosti na zemi. Trimble Juno p...

Více

Zpracování informací - Ústav automatizace a informatiky

Zpracování informací - Ústav automatizace a informatiky (aktivní je vždy jen jeden rámec) Vstup i výstup do rámce jediným „tunelem“ (každý vstup ale může vést do více bloků) Přepínač (case) Větvení programu, dle podmínky do dvou či více větví Terminál p...

Více