Forma státu podle hlavy státu

Transkript

Forma státu podle hlavy státu
Forma státu podle hlavy státu
Monarchie-vláda jedince-obvykle dědičná
Absolutní monarchie
 státní zřízení
 panovník (monarcha) disponuje nárokem na
samostatnou státní moc
 nejproslulejším příkladem nároku na absolutní
vládu monarchy je Král Slunce Ludvík XIV.
 chápání sebe sama podle výroku „L'état, c'est
moi“ (česky „Stát jsem já“)
Konstituční monarchie
 moc panovníka stanovená a omezená ústavou
 například
 Norsko
 Švédsko
Parlamentní monarchie
 demokratické státní zřízení, kde - na rozdíl od
konstituční (ústavní) monarchie - panovník nemá
velké pravomoci, nesestavuje vládu a zpravidla
nemá ani velký vliv na státní záležitosti, neboť ty
jsou obstarávány parlamentem a vládou
 Spojené království Velké Británie a Severního
Irska
Mapa Evropy:

Podobné dokumenty

zde - Katedra silničních staveb - České vysoké učení technické v

zde - Katedra silničních staveb - České vysoké učení technické v Doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc. - ČVUT, K136 Ing. Bohuslav Novotný, DrSc. Doc. Ing. František Luxemburk, CSc. - ČVUT, K136 Ing. Jaromíra Ježková - ČVUT, K136 Ing. Petr Pánek, Ph.D. - ČVUT, K136 Ing. Fi...

Více

Jan Saudek

Jan Saudek Osobně považuji za naprosto nevhodné umísťovat nahé, bezbranné lidské tělo (obzvláště podivuhodné tělo ženské) do venkovní přírody, do prostředí, které jest obvykle ke kůži člověka velmi nepřátelsk...

Více