zde - Česká asociace kompetitivních komunikací

Komentáře

Transkript

zde - Česká asociace kompetitivních komunikací
8. výroční konference ČAKK / 8th CACC Annual Conference
CZECH BROADBAND COMMUNICATIONS CACC 2007
– The 2006 Review and its legal and regulatory consequences –
23. – 24. dubna / April 23 & 24
CONFERENCE ORGANIZER :
ČAKK / CACC
Vodičkova 41, 110 00 Prague
[email protected], www.cacc.cz
Každý mu přijde na chuť !
HustlerObalka_final.indd
1
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd
1
4.4.2007 15:32:03
23:03:34
19.4.2007
CZECH BROADBAND COMMUNICATIONS CACC 2007
is made possible with the co-operation of the following companies:
SUPPORTING SPONSORS
COFFEE-BREAKS SPONSORS
LUNCH SPONSOR
EVENING GALA RECEPTION SPONSOR
PANEL DISCUSSIONS SPONSORS
MEDIA PARTNERS
01
PATRONAGE
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 2
19.4.2007 15:32:05
O B S A H
S T R A N A
Uvítací slovo prezidenta ČAKK
...............................................................................................................................
Program konference (v češtině)
.................................................................................................................... 04-09
Program konference (v angličtině)
Seznam sponzorů, vystavovatelů
a mediálních partnerů konference
ProÞl ČAKK
............................................................................................................. 10-15
............................................................................................................... 16-30
..............................................................................................................................................................................
Přihláška za člena ČAKK
03
..............................................................................................................................................
C O N T E N T S
32
P A G E
The CACC President´s Welcome Address
Conference Programme (in Czech)
31
......................................................................................................
03
.............................................................................................................. 04-09
Conference Programme (in English)
.......................................................................................................... 10-15
List of the conference sponsors, exhibitors
and media partners .................................................................................................................................................. 16-30
CACC ProÞle
...........................................................................................................................................................................
CACC Membership Application Form
.................................................................................................................
31
33
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 3
02
19.4.2007 15:32:07
Vítám vás na 8. výroční konferenci ČAKK. Jsem potěšen, že vás mohu opět uvítat v Praze. Moji kolegové a já se těšíme, jak doufáme, na
podnětnou konferenci bohatou svým programem, na největší a nejzajímavější kabelově-televizní, mediální a elektronicko-komunikační
představení v České republice v tomto roce.
V 2007 roce se zaměřujeme na revizi předpisového rámce elektronických komunikací a na s související otázky a problémy. Změny, které
formují elektronické komunikace, jsou nevyzývavějšími událostmi v našich životech, pojďmež tedy sdílet své úvahy, myšlenky i starosti.
Všichni nepochybně sledujete změny, které mají vztah k sítím založeným na IP, jakož i k „triple play“ či „quadruple play“, a jejich dopad
jak na nás, tak na průmyslové odvětví. Konvergence dramaticky ovlivňuje prostředí elektronických komunikací a my jsme si všichni
vědomi, že cesta vpřed povede prostřednictvím služeb IP a IMS a bouřlivými vodami sítí a služeb nové generace.
Výroční konference ČAKK nabízejí jedinečnou platformu pro odborné diskuze, cenné prezentace a také k vzájemnému setkávání – které
je tak důležité v rychle se proměňujícím světě.
Když jsme připravovali program této konference, měli jsme na paměti činnost odvětví v celosvětovém měřítku, s dopady na konkurenční
situaci na evropské (a také na české) trhy.
Nechť se vám tedy konference líbí a ať je pro nás všechny přínosem!
Zdeněk Vaníček
prezident občanského sdružení Česká asociace kompetitivních komunikací
člen představenstva CABLE EUROPE
Welcome to CACC´s 8th annual conference. It is great to see you again in Prague. My colleagues and I look forward to, as we hope, an
exciting as well as eventfull conference, the biggest and the most interesting cable TV-, media-, and electronic communications show in
the Czech Republic throughout 2007.
This year we will primarilly focus on the 2006 Review and on all related issues and topics. Changes that are shaping electronic
communications are the most challenging features in our lives, so let us share our thoughts, ideas, and concerns. No doubt you
are all following all the activities related to IP based networks, and triple and quadruple play, and its impact on us and the industry.
Convergence is dramatically changing the shape of the electronic communications landscape and we all know that IP and IMS services
as well as NGN and services are the way forward.
CACC annual conferences offer a unique platform for expert discussions, valuable presentations, and also for networking – so important
in our fast changing world.
The activity of the industry worldwide, with consequences for the competitive situation in the European (and also Czech) markets, is
what we had in mind when preparing the conference programme.
Enjoy it and have a nice conference in beautiful Spring Prague!
Zdeněk Vaníček
President of the Czech Association of Competitive Communications
CABLE EUROPE Board member
PLEASE ENSURE YOU KEEP YOUR PERSONAL BELONGINGS, CONFERENCE WORKBOOK AND NOTES WITH YOU AT THE END
OF EACH DAY AS CACC CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ITEMS LEFT IN THE CONFERENCE AND EXHIBITION AREA
03
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 4
19.4.2007 15:32:07
P R O G R A M
Pod záštitou:
Rektora ČVUT
Prof. Ing. VÁCLAVA HAVLÍČKA, CSc.
Ministra vnitra a ministra informatiky
MUDr. Mgr. IVANA LANGERA
GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE:
PONDĚLÍ 23. dubna 2007
den společnosti
08.00 – 18.00 Registrace – registrační stůl
09.00 – 18.00 Výroční konference ČAKK
Hlavní sál sponzoruje společnost
Internetový koutek sponzoruje společnost
Moderátor konference: Evžen Staněk
08.00 – 09.00 Ranní káva - foyer konferenčního sálu
09.00 – 09.45 Zahájení 8. výroční konference ČAKK
Přivítaní a úvodní vystoupení prezidenta ČAKK
OÞciální zahájení konference
Prof. Václav Havlíček – rektor Českého vysokého učení technického v Praze
Pavel Dvořák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 5
04
19.4.2007 15:32:07
09.45 – 11.15 Panelová diskuze I
Revize evropského předpisového rámce elektronických komunikací z roku
2002 a nové Doporučení Komise o relevantních trzích
Implementuje ČR evropské právní předpisy dobře a úplně?
12. implementační zpráva Komise
Revize předpisového rámce elektronických komunikací v roce 2006
Nové Doporučení Komise o relevantních trzích
Co ukázala „Revize 2006“ – jaké budou její právní a regulační dopady?
Příklady a poučení do budoucna
Úvodní slovo:
Wolf-Dietrich Grussmann – zástupce vedoucího odboru B2 generálního
ředitelství Evropské komise pro informační společnost a media
(DG INFSO & Media)
Reinald Krueger – zástupce vedoucího odboru generálního ředitelství pro
hospodářskou soutěž Evropské komise
Účastníci:
Wolf-Dietrich Grussmann
Reinald Krueger
Malcolm Harbour – poslanec Evropského parlamentu
Gary Waller – poslanec dolní sněmovny Britského parlamentu (1979 – 1997)
a předseda stálé ICT komise Sněmovny obcí (1992 – 1997)
Michal Frankl - člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
Zdeněk Vaníček – prezident ČAKK
Moderátor:
Richard Harris
11.15 – 11.30 Prezentace T-Mobile Czech Republic - Richard Stonavský, manažer regulace
11.30 – 11.45 Prezentace ASTRA CEE - Leszek Bujak, Business Development Manager
„Satelit – efektivní prostředek pro komunikaci a zábavu.
Nová služba Triple-Play přes ASTRU.“
11.45 – 12.30 Polední káva
Prezentace sponzorů:
12.30 – 12.40 SPI International – Ivan Hronec, General Manager
„NONSTOP KINO HD – první Þlmový HD kanál ve střední Evropě“
12.40 – 12.50 Zonemedia – Philip Mordecai, Commercial Sales Manager
12.50 – 13.00 VIASAT – Viera Červenáková, Sales Manager
„VIASAT v ČR a na Slovensku“
05
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 6
19.4.2007 15:32:08
13.00 – 14.30 Panelová diskuze II
Revize směrnice TVWF
Stav revize směrnice TVWF
Souvislost s „Revizí 2006“
Dopad na relevantní trhy elektronických komunikací
Směrnice TVWF a služby ve veřejném zájmu
Úvodní slovo:
Graham King – Senior Corporate Counsel, Liberty Global Legal
and Public Policy Team
Účastníci:
Senátor Jiří Oberfalzer - předseda Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
Poslanec Vítězslav Jandák - předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky PS
Jaromír Talíř – první náměstek ministra kultury
Vladimíra Chlandová – předsedkyně představenstva ČAKK
Petra Smolíková – vrchní ředitelka sekce A, Ministerstvo kultury
Petr JoseÞ – Senior právník, T-Mobile Czech Republic
Vladimír Kroupa - advokát
Moderátor:
Jan Kramosil
14.30 – 16.00 Oběd – restaurace Loreta
Prezentace sponzorů:
16.00 – 16.10 National Geographic Channel – Lada Dobrkovská, marketingová konzultantka
16.10 – 16.20 Total Media – Stephanie Murdoch-Meyer, Director
16.20 – 16.30 Discovery - Katie Merriam, Commercial Manager
16.30 – 17.45 Panelová diskuze III
Digitalizace vysílání v České republice
Syndikovaný výzkumný program digitálního televizního vysílání v letech 2006 – 2010
Obsah syndikovaného výzkumu, jeho první výsledky
Jak se mění mapa digitálního vysílání v ČR
Jak nové regulační prostředí ovlivňuje konkurenci mezi platformami rozhlasového a televizního
vysílání
Obsah, obsah, obsah …
Vysílání a NGN
Úvodní slovo:
Jiří Peterka – nezávislý konzultant a publicista, Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzity Karlovy
Účastníci:
Pavel Dvořák – předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Václav Žák – předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Zdeněk Duspiva – národní koordinátor digitálního vysílání v ČR
Jiří Balvín – předseda Asociace digitálních televizí
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 7
06
19.4.2007 15:32:08
Martin Kubacki – Managing Director, ASTRA CEE
Ondřej Zach – ředitel HBO Česká republika
Aleš Janků - předseda sdružení DIGI MONITOR
Jan Dašovský - místopředseda představenstva ČAKK
Moderátor:
Tomáš Nielsen
17.45 – 18.30 Večerní káva
18.30
Závěr prvního konferenčního dne
20.00 – 23.00 Večerní gala recepce
&
Přivítání hostů
Udělení výročních cen ČAKK za rok 2006
Kulturní program
Our Audience
Means Business
BLOOMBERG TELEVISON
®
Bloomberg is the world’s leading source of data, news and analytics
for corporations, news organizations, financial professionals and
individual investors.
Bloomberg’s global media services include BLOOMBERG NEWS®, with
more than 1,600 journalists in 127 bureaus worldwide; BLOOMBERG
TELEVISION®, a 24-hour business and financial network distributed across
10 channels in seven languages; and BLOOMBERG RADIOSM, which provides
up-to-the-minute news.
The BLOOMBERG TELEVISION and BLOOMBERG RADIO services are
syndicated to more than 800 affiliates worldwide, generating thousands
of news reports that are made available to Bloomberg users in real-time
via the BLOOMBERG PROFESSIONAL® service and syndicated to more
than 350 newspapers and publications.
Elérhetoségünk:
Agnes Paraskeva
Telephone:
+44 20 7673 2048
E-mail:
[email protected]
Bloomberg:
City Gate House
39-45 Finsbury Square
London
EC2A 1PQ
Web:
www.bloomberg.com
Television
Radio
Internet
Print
©2007 Bloomberg L.P. All rights reserved. 23269525 0307
07
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 8
19.4.2007 15:32:08
ÚTERÝ 24. dubna 2007
den společnosti
08.00 – 09.00 Registrace – registrační stůl v konferenčním foyer
09.00 – 18.00 Konference – 2. den
Hlavní sál sponzoruje společnost
Internetový koutek sponzoruje společnost
09.00 – 18.00 Individuální schůzky, debaty a setkání – salónky a stánky
Moderátor konference: Evžen Staněk
08.00 – 09.15 Ranní káva
09.15
Zahájení druhého konferenčního dne
09.30 – 10.00 Zásadní vystoupení předsedy ÚOHS na úvod druhého konferenčního dne
10.00 – 11.30 Panelová diskuze IV
Hospodářská soutěž, elektronické komunikace a svět rozhlasového
a televizního vysílání
Hlavní zásady soutěžních pravidel
Evropské právo o hospodářské soutěži
Stav ochrany hospodářské soutěže v sektoru elektronických komunikací
Platí pravidla soutěžního práva také v sektoru vysílání?
Úvodní slovo:
Martin Pecina – předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Účastníci:
Martin Pecina
Jana Fürstová - členka Rady Českého telekomunikačního úřadu
Poslanec Karel Sehoř – místopředseda Hospodářského výboru PS
Petr Mlsna – vedoucí Sekretariátu Legislativní rady vlády
Miroslav Uřičař – General Legal Counsel, T-Mobile Czech Republic
Radek Pokorný – Senior Partner, AK Pokorný, Wagner & spol.
Moderátor:
Luděk Vrána
11.30 – 11.45 Prezentace společnosti ScientiÞc-Atlanta, A Cisco Company
Michael Olsen – Sales Manager
11.45 – 11.55 Prezentace společnosti Jetix - Lada Dobrkovská, marketingová konzultantka
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 9
08
19.4.2007 15:32:11
11.55 – 12.05 Prezentace společnosti BBC Prime
John Anderson – Sales & Distribution Executive for BBC Prime
12.05 – 13.30 Polední pohoštění
13.30 – 15.00
Rada Českého telekomunikačního úřadu hovoří s podnikatelskou obcí
elektronických komunikací
Úvodní slovo:
Zdeněk Vaníček - prezident ČAKK
Účastníci:
členové rady ČTÚ Pavel Dvořák, Michal Frankl, Jana Fürstová,
Marcela Gürlichová, Petr Štěpánek
Václav Bartoň – generální ředitel společnosti UPC Česká republika,
zasloužilý člen ČAKK
Roland Mahler – generální ředitel T-Mobile Czech Republic
Jiří Nykodým – generální ředitel společnost Alcatel-Lucent
David Šita – výkonný ředitel pro regulaci a propojování,
Telefónica O2 Czech Republic
Moderátor:
Václav Moravec
15.00 – 15.15 Závěrečné vystoupení prezidenta ČAKK a hlavního organizátora
výroční konference
15.30
Pohoštění na cestu domů
17.00
Závěr 8. výroční konference ČAKK
Program a řečníci potvrzeni ke dni 15. dubna 2007 *Změny programu vyhrazeny.
09
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 10
19.4.2007 15:32:11
P R O G R A M M E
Patronage:
Czech Technical University in Prague
Ministry of Informatics Czech Republic
GENERAL CONFERENCE SPONSOR:
MONDAY 23 April 2007
conference day of
08.00 – 18.00 Registration – registration desk in Belvedere Foyer
09.00 – 18.00 CACC Annual Conference
Conference hall sponsored by
Internet Corner Sponsor
Conference Chairman: Evžen Staněk
08.00 – 09.00 Welcome and get-together coffee-break
09.00 – 09.45 Opening of the 8th CACC Annual Conference
The CACC President´s introduction and welcome address
OfÞcial opening of the conference
Prof. Václav Havlíček – Rector, Czech Technical University in Prague
Pavel Dvořák – Chairman, Council of the Czech Telecommunications OfÞce
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 11
10
19.4.2007 15:32:11
09.45 – 11.15 Panel discussion I
The Review of the 2002 Regulatory Framework of Electronic
Communications and a Revised Commission Recommendation
on Relevant Markets
Does the Czech Republic implement European law fully and properly?
12th Report
The 2006 Review of the electronic communications framework
New Commission Recommendation on relevant markets
Legal and regulatory consequences of the 2006 Review
Lessons to be drawn…
Introduction:
Wolf-Dietrich Grussmann – Deputy Head of B2 Unit, DG Information
Society & Media, European Commission
Reinald Krueger – Deputy Head of Unit „Telecommunications and post,
information society Coordination“, Competition Directorate-General,
European Commission
Participants:
Wolf-Dietrich Grussmann
Reinald Krueger
Malcolm Harbour – MEP
Gary Waller – Former MP, House of Commons (1979 – 1997) and Chairman of
the House of Commons Select Committee for Information
Michal Frankl – Member, Council of the Czech Telecommunications OfÞce
Zdeněk Vaníček - CACC President
Chair:
Richard Harris
11.15 – 11.30 T-Mobile Czech Republic presentation
Richard Stonavský, Head of Regulatory Affairs
11.30 – 11.45 ASTRA CEE presentation - Leszek Bujak, Business Development Manager
“Satellite – an effective mean for communication and entertainment.
New Triple-Play service via ASTRA”
11.45 – 12.30 Midday coffee-break
Sponsors´ presentations:
12.30 - 12.40
SPI International – Ivan Hronec, General Manager
„NONSTOP KINO HD – The Þrst HD Þlm channel in the Central Europe“
12.40 – 12.50 Zonemedia – Philip Mordecai, Commercial Sales Manager
12.50 - 13.00
VIASAT – Viera Červenáková, Sales Manager
“VIASAT in Czech Republic and Slovakia”
11
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 12
19.4.2007 15:32:12
13.00 – 14.30 Panel discussion II
The Review of the Television without Frontiers Directive
New „Audiovisual without Frontiers“ Directive
The revised TVWF Directive and the 2006 Review of eletronic communications framework
Consequences on electronic communications relevant markets
The revised TVWF Directive and public interest services
Introduction:
Graham King – Senior Corporate Counsel, Liberty Global Legal
and Public Policy Team
Participants:
Senator Jiří Oberfalzer – Chairperson of Senate Media Committee
Vítězslav Jandák MP - Chairman of the Standing Committee for Media,
the House of Deputies of the Parliament
Jaromír Talíř – First Deputy Minister of Culture
Vladimíra Chlandová - Chairperson of the CACC Board of Directors
Petra Smolíková – Director, Ministry of Culture
Petr JoseÞ - Senior Lawyer, T-Mobile Czech Republic
Vladimír Kroupa - Attorney
Chair:
Jan Kramosil
14.30 – 16.00 Buffet Lunch - Loreta Restaurante
Sponsors´ presentations:
16.00 – 16.10 National Geographic Channel – Lada Dobrkovská, Marketing Consultant
16.10 – 16.20 Total Media – Stephanie Murdoch-Meyer, Director
16.20 – 16.30 Discovery – Katie Merriam, Commercial Manager
16.00 – 17.45 Panel discussion III
Digital Broadcast in the Czech Republic
A syndicated research programme of the digital television broadcast in the period
between 2006 and 2010
Syndicate research of transition to digital TV broadcast
Changes on a map of digital TV broadcast in the Czech Republic
New regulatory environment and its impact on competition among broadcast platforms
Content, content, content…
Brodcasting and NGN
Introduction:
Jiří Peterka – Consultant & Writer, Faculty of Mathematics and Physics,
Charles University in Prague
Participants:
Pavel Dvořák – Chairman, Council of the Czech Telecommunications OfÞce
Václav Žák – Chairman, Council for Radio and Television Broadcasting
Zdeněk Duspiva – National Coordinator for Digital Broadcasting
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 13
12
19.4.2007 15:32:12
Jiří Balvín – Chairman, Association of Digital Televisions
Martin Kubacki – Managing Director, Astra CEE
Ondřej Zach – Country Manager, HBO Czech Republic
Aleš Janků – Chairman, DIGI MONITOR
Jan Dašovský - Deputy Chairman of the CACC Board of Directors
Chair:
Tomáš Nielsen
17.45 – 18.30 Late afternoon coffee-break
18.00
Close of the conference day one
20.00 – 23.00 Evening Gala Reception
&
Welcome
CACC 2006 Annual Awards
© Jean-Marie Hervio / Flash Press
Entertainment
Zúãastnûte se boje o ‰i‰at˘ míã na TV5MONDE !
Mistrovství svûta v ragby 2007 od 7. záfií do 20. fiíjna
TV5MONDE
naleznete v kabelovych
´ sítích, napr.
ˇ UPC…
Informace na www.tv5.org
nebo [email protected]
13
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 14
19.4.2007 15:32:13
TUESDAY 24 April 2007
conference day of
08.00 – 09.00 Additional registration of participants
09.00 – 18.00 Conference Day Two
Conference hall sponsored by
Internet Corner Sponsor
09.00 – 18.00 Individual meetings and discussions – meeting rooms and booths
Conference Chairman: Evžen Staněk
08.00 – 09.15 Morning coffee-break
09.15
Opening of the conference day two
09.30 – 10.00 Key-note address of Chairman of the OfÞce for the Protection of Economic
Competition
10.00 – 11.30 Panel discussion IV
Competition, Electronic Communications and the World of Radio and
Television Broadcast
Principles of competition rules
Acquis and economic competition
The protection of economic competition in the area of electronic communications
Do economic competition rules apply also on brodcasting?
Introduction:
Martin Pecina – Chairman, OfÞce for the Protection of Economic Competition
Participants:
Martin Pecina
Jana Fürstová - Member of the Council of the Czech Telecommunications OfÞce
Karel Sehoř MP - Deputy Chairman of Economic Committee, Czech Parliament
Petr Mlsna – Director of the Government Legislative Council Secretariat
Miroslav Uřičař – General Legal Counsel, T-Mobile Czech Republic
Radek Pokorný – Senior Partner, Pokorný, Wagner & spol.
Chair:
Luděk Vrána
11.30 – 11.45 ScientiÞc-Atlanta, A Cisco Company presentation - Michael Olsen, Sales Manager
11.45 – 11.55 Jetix presentation - Lada Dobrkovská, Marketing Consultant
11.55 – 12.05 BBC Prime presentation
John Anderson – Sales & Distribution Executive for BBC Prime
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 15
14
19.4.2007 15:32:14
12.05 – 13.30 Noon refreshment
13.30 – 15.00
The Council of the Czech Telecommunications OfÞce (Czech NRA) talks to
electronic communications industry leaders
Introduction:
Zdeněk Vaníček - CACC President
Participants:
Members of the Council of the Czech Telecommunications OfÞce Pavel Dvořák,
Michal Frankl, Jana Fürstová, Marcela Gürlichová, Petr Štěpánek
Václav Bartoň – CEO, UPC Czech Republic, CACC Honorary Member
Roland Mahler – General Director, T-Mobile Czech Republic
Jiří Nykodým – CEO, Alcatel-Lucent
David Šita – Chief Regulation and Interconnection OfÞcer,
Telefónica O2 Czech Republic
Chair:
Václav Moravec
15.00 – 15.15 Closing address of the CACC President
15.30
Refreshment
17.00
Close of the 8th CACC Annual Conference
Programme and speakers conÞrmed as of 15. 04. 2007 * Right to alter the programme content and speakers reserved.
15
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 16
19.4.2007 15:32:15
Asnet, s.r.o. is working since July 2004. The company has two main directions.
Main direction we are the reseller and integrator of Enigma Systems Certex™ Technology scrambling systems.
The second main direction of company is integration of digital TV systems, building new digital head end stations
and integrations of CMTS to existing TV cable networks. Furthermore we are cable operator and MMDS operator
as well.
Lastly we do LAN networks, IP telephony and security camera surveillance systems.
e-mail: [email protected]
www.asnet.sk
ASTRA is the European leader in direct-to-home satellite broadcasting, combining performance, reliability and
audience reach. ASTRA delivers over 1600 services to more than 107 million European homes. The ASTRA
portfolio includes variety of international and domestic TV and radio services as well as direct-to-cable, occasional
use and HDTV services (currently 23 HD channels on different ASTRA orbital positions).
Telecom operators and service providers together with ASTRA can effectively offer last mile connectivity anywhere
in Europe and beyond. ASTRA provides a reliable platform with totally secure methods for data package delivery,
multimedia streaming services and broadband Internet services via satellite. Being a part of the SES group,
ASTRA delivers satellite connections around the world.
ASTRA CEE
Pl. Pilsudskiego 2
PL 00-073 Warszawa
tel. +48 22 332 78 50
fax +48 22 332 78 55
email: [email protected]
www.ses-astra.com
Logo AXN
About AXN
Delivering top rated series, blockbuster features, Þrst-run sporting events and, reality programming, AXN is
a leading international television destination among young adults 18-34. AXN is seen in 46 countries across
Asia, Latin America, Europe and the Middle East, and is part of Sony Pictures Television International’s
diverse portfolio of over 35 global networks. Sony Pictures Television International is a Sony Pictures
Entertainment company. AXN in Czech Republic is distributed and marketed by HBO Czech Republic.
AXN is distributed via cable, satellite and ADSL. For more information about AXN see: www.axn.cz.
Logo BBC Prime
BBC PRIME is a 24-hour entertainment channel for the whole family offering Great British programmes such
as classic and modern dramas, the top children’s series and comedies – both old and new. There’s music, reallife documentaries, world-class natural history programmes, lifestyle series dealing with fashion, gardening and
interior design. Overnight, there are Learning English programmes and an education service for all ages. It also
offers Czech subtitling on it‘s prime-time entertainment schedule.
There are over 2,500 hours of fresh new programming each year, with many of the UK‘s recent programmes.
BBC PRIME is broadcast to over 22 million subscribers across Europe, the Middle East, Africa and Asia on cable
and satellite.
http://www.bbcprime.com
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 17
16
19.4.2007 15:32:16
Bloomberg is the world’s leading provider of Þnancial news & information, providing
customers across the globe with the tools to facilitate investment decisions.
Bloomberg News is an integrated media provider operating out of 127 news bureaus employing over 2000
journalists and distributing via TV, radio, print, web and mobile services. Bloomberg TV reaches over 200 million
households globally via 10 channels broadcasting in 7 languages and providing 24hr coverage of the world’s
Þnancial markets. In Europe, we offer 5 independent channels: English, German, French, Spanish and Italian.
Bloomberg News’ wire service generates 4,000 breaking news stories every day, syndicated to 50 million readers
through 350 publications. Bloomberg - a wealth of information.
Contact: Agnes Paraskeva
Tel: +44 20 7673 2048
Email: [email protected]
Cinemax, the premium pay movie channel launched by HBO Central Europe in February 2005, is a complementary
channel to HBO. Cinemax has a themed approach, focusing on a particular genre each day of the week. Cinemax
includes top movies with top stars and award winning Þlms from around the world. Cinemax focuses on all time
movie favorites, International and European Þlm festival hits and movies with top stars which have had limited
theatrical releases. Cinemax broadcasts local language versions using the same localization approach as HBO.
In Hungary, the Czech Republic and Slovakia the channel is dubbed. In Poland the channel is voiced-over, and
in Romania and Bulgaria the channel is subtitled. Cinemax airs 24 hours a day.
The channel is distributed via cable, satellite and ADSL.
www.cinemaxtv.cz
Zdenek SAMEK
CommScope -Territory Manager Eastern Europe
Tel/FAX: +420 283 882 013
GSM: +420 603 489 480
[email protected]
Please also visit our Web:
www.commscope.com
Logo CorningCabelcon
Corning Cabelcon is Europe’s largest and leading manufacturer of connectors, jumper cables, adapters and
installation tools for CATV and Broadband applications. Premium class connectors for telecommunications
such as GSM networks are also an important part of our business. Our customers count the most well-known
broadband network operators all over Europe.
Please contact us for more information on our products.
Corning Cabelcon ApS
Industriparken 10
DK-4760, Vordingborg, Denmark
[email protected]
www.cabelcon.dk
17
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 18
19.4.2007 15:32:17
Logo Deutsche Welle
Deutsche Welle (DW) is Germany‘s international broadcasting service with DW-TV, DW-RADIO and DWWORLD.DE. Deutsche Welle promotes freedom of information, the programmes are to foster the peaceful
coexistence of nations, and to serve as a bridge of understanding among peoples in the world. DW has gained
an excellent reputation for reliability and credibility. The publicly funded institution in Germany is one of the Þve
largest international broadcasting services in the world. All programmes can be received direct-to-home via a
globe-spanning satellite network or via rebroadcasting partners.
Deutsche Welle
Distribution Europe
Kurt-Schumacher-Straße 3
53113 Bonn
Germany
T+ 49 228 429 2735
F+ 49 228 429 2789
[email protected]
www.dw-world.de
Discovery Channel channel is braver than ever. With trademark high quality programming, it reaches deep
in the human psyche with subjects that amaze, enthral, amuse and rouse emotions in even the hardest of
characters. As leader and innovator in the Þeld, Discovery Channel is spearheading the evolution of the factual
television genre. With an attractive audience of upscale 25-39 year old men, the Discovery Channel, is distributed
in 170 countries and territories with nearly 1.5 billion subscription units.
Animal Planet is the world‘s leading animal entertainment brand, Animal Planet reaches 195 million subscribers
in more than 160 countries outside of the United States with programming customized in 24 languages. Offering
intrigue, adventure, humor, relationships, life and death, Animal Planet is the only television network on the
planet dedicated to people‘s fascination with animals. A joint venture between Discovery Communications and
BBC Worldwide. Animal Planet launched in Asia in 1998 and is currently distributed to 114.5 million subscribers
in over 20 countries and territories.
Contact details:
Zonemedia Czech, s.r.o.
Radlická 608/2, 150 00 Prague 5
[email protected]
www.zonemedia.net
E! Entertainment Television is your front-row seat to everything entertainment. Broadcasting direct from
Hollywood 24/7, no one can match our exclusive celebrity access. From exclusive Red Carpet coverage to original
series you won’t see anywhere else, we’re the ultimate Hollywood destination.
Contacts:
E! Entertainment
141 Wardour Street
London, W1FOUT
Brad Wald
Managing Director, EMEA
Tel: +44 207 297 5050
[email protected]
Oliver Taprogge
AfÞliate Sales Manager, EMEA
Tel: +44 207 297 5053; Fax: +44 207 297 5060
[email protected]
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 19
18
19.4.2007 15:32:17
About EuroNews
Launched in 1993 EuroNews is broadcast 24 hours a day, simultaneously in seven languages: English, French,
German, Italian, Spanish, Portuguese and Russian.
The European news channel reaches over 189 million households by cable, digital satellite and terrestrial
distribution in 121 countries worldwide. The channel is also broadcast on 24 ADSL / High Speed Internet
networks in 16 countries, on 29 mobile phone platforms in 17 countries across Europe (3G, VOD), and also
broadcast live on board the aircraft of leading international airlines.
EuroNews covers world news from a European perspective providing live breaking news as it happens with
constantly updated bulletins on the hour and half hourly, containing in-depth coverage of the day‘s top
news, sport, business and European affairs, together with a comprehensive weather forecast. EuroNews
also brings a wide range of Current Affairs and Lifestyle features including space, science, sustainable
development, web-news, arts and entertainment.
www.euronews.net
The Eurosport Group is today the leading multimedia platform in Europe with Eurosport, Eurosport 2 and
eurosport.com. The pan-European channel Eurosport, available in 19 different languages, reaches over 105
million homes across 54 countries. Eurosport 2, the new sports channel, is already transmitted to 20 million
households across 39 different countries.
Following the tenth anniversary of the localization of Eurosport in Czech Republic, Eurosport is now available
with 100% of the commentaries in Czech language and is distributed in the basic package of all major cable and
DTH networks.
Contact details:
Zonemedia Czech, s.r.o.
Radlická 608/2, 150 00 Prague 5
[email protected]
www.zonemedia.net
FRANCE 24 is the Þrst French international news channel to broadcast on a 24/7 basis. Launched in December
2006, it brings a French perspective and sensibility to world news.
Resolutely modern, FRANCE 24 extends its reach via a continually updated and comprehensive trilingual website
in French, English and Arabic. Built upon a commitment to upholding cultural, political and economic diversity,
FRANCE 24 offers groundbreaking images and news reports to provide a quality alternative on the international
news scene.
Contact details:
Vincent Chabrier
Distribution manager
Tél: +33.1.73.01.24.21
Mob: +33.6.72.77.51.15
France 24- Beyond The News.
www.france24.com
19
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 20
19.4.2007 15:32:17
Logo HBO
About HBO in Czech and Slovak Republics.
Home Box OfÞce, America’s leading premium television network arrived in the Central European Region in 1991,
providing basic and premium pay television entertainment channels. HBO was launched in the Czech Republic in
1994 whilst in 1997 it expanded its services to Slovakia.
Currently the HBO family offers 4 premium pay television channels HBO, HBO 2, Cinemax and Cinemax 2 in
Czech and Slovak Republics. Addition to this, HBO is responsible for the distribution of a documentary channel,
Spektrum and also a basics action and adventure channel AXN owned by Sony Pictures Entertainment.
The channels are distributed via cable, satellite and ADSL.
HBO is bringing the biggest blockbusters, award winning original series, exclusive events and the biggest stars
into the home. HBO broadcasts 24 hours a day without commercial interruption.
HBO ofÞce in Czech and Slovak Republics is located in Prague.
www.hbo.cz
The PORT Group has been collecting and distributing cultural events information (TV, cinema, theatre,
concert, sports and exhibition) for 12 years and now runs the most frequently visited cultural portal
both in Hungary (http://port.hu) and Romania (http://port.ro). We entered to the Czech market in
2005; our reference site can be found at http://houser.cz. We provide XML-based EPG services for
T-online, T-Mobil, Vodafone and many other companies in Hungary and for Vodafone in Czech Republic.
Channel One Russia
24-hour leading Russian-language TV network for worldwide audience understanding
Russian language
№1 brand name in the world among Russian language TV channels
the package of 3 unique thematic channels for family viewing:
Dom Kino (Russian movie channel), Vremya (retro channel), Muzika (music channel)
innovative, diversiÞed and high quality programming
rich tradition of television production and broadcasting for more than 50 years
the largest Russian language television news service in the world
the competitive and rich collection of modern and classic Russian movies,
soap operas and documentaries
For further details, please contact Denis Gorshkov (Director, Network Distribution, Europe)
at [email protected] or +7 495 540 5580, www.1tvrus.com
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 21
20
19.4.2007 15:32:17
IKO Cable s.r.o. is the provider of thematic family Þlm channel Film+ in Czech republic, Slovakia, Hungary,
Romania and Serbia. Film+ is broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. All Þlms on Film+ are dubbed in
Czech. Film+ offers the widest variety of European, American and Asian Þlms of different types – comedies,
dramas, Þlms for children, action Þlms, family Þlms, sci-Þ, erotic Þlms and horrors ... Film+ guarantees being of
help to every family member to Þnd the most favourable and most entertaining program.
Contact details:
Erika Luzsicza
Operation Manager
Tel.+420 222 710 393
Mob.+420 721 559 707
www.Þlmplus.cz
Irdeto provides content security solutions for digital TV, IPTV and mobile networks worldwide.
Irdeto has nearly forty years experience and more than 200 deployments worldwide. Irdeto
secures any content, over any network to any device. Its products also enable a wide variety
of
revenue-generating
business
models.
Irdeto offers three families of products:
• The Irdeto Digital TV solution offers conditional access systems for both large and smaller operators, using
Irdeto’s state-of-the-art smart cards which support subscription, pay-per-view, VOD, pay-per time and pre-paid
subscriber revenue models.
• The Irdeto IPTV solution offers telcos, ISPs and other IP-based service providers the choice of the company’s
time-proven smart card-based system as well as an IP-centric software client solution.
• The Irdeto Mobile solution offers content protection and DRM for DMB (Digital Mobile Broadcasting) and
DVH-H (Handheld) broadcast content on mobile devices.
Contact details :
Francois Hernandez
Telephone: +31 23 556 2159
Email: [email protected]
Jetix is the global kids entertainment brand launched by Jetix Europe and The Walt Disney Company (ABC Cable
Networks Group and Jetix Latin America) in 2004. Jetix entertains kids aged 6-14 worldwide through a unique
combination of action, adventure and cheeky humour.
Jetix programming reaches over 270 million television households in 80 countries and 25 languages worldwide
Jetix in the Czech Republic targets kids aged 6-16, and broadcast daily 18 hours in Czech language from 6:00
to 24:00 in Czech language!
The channel is supported by a fully localised interactive website, www.jetix.cz visited by 258.070 children
a month - and various marketing activives, among them the successful brand initiative, Jetix Kids Award.
Dariusz Wasilewski
distribution manager
JETIX Europe Ltd.
Tel: + 44 20 8222 3565
Fax: +44 20 8222 3490
E-Mail: [email protected]
Jetix Česká a Slovenská republika
Masarykovo nám. 18
Jílové u Prahy 254 01
Tel: +420 222 733 679
Lada Dobrkovská: [email protected]
+420 739 058 224
Martina Zvířecí: [email protected]
+420 731 173 869
21
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 22
19.4.2007 15:32:18
Company JJJ SAT s.r.o. is a successor of company JJJ SAT & BESIE s.r.o. We are a supplier of CATV and
SMATV systems. We are a wholesaler of world brands such as Grundig SAT Systems, Hirschmann, Triax and FTE
maximal.
We have been selling Grundig headend stations for 17 years. During this time we have had a lot of successful
customers not only in the Þeld of small cable systems but also at many hotels, pensions, guest houses, schools
and factories. Most of embassies in Prague 6 have installed our systems and people in diplomacy have been our
good customers for a long time.
We always keep pace with the newest trends which we use to strengthen the position of our customers at their
market.
www.jjjsat.cz
Karneval Media, s. r. o. is a member of the UPC Group in the Czech Republic, members of which also include
UPC Česká republika, Forcable and TES Wireless. Karneval Media is the second largest cable television and highspeed Internet provider in the Czech Republic, and the Þrst and largest company to offer digital cable television.
Karneval Media also offers voice services. In 2006 the Karneval Media network serviced a total of 500,000 homes
with approximately 1.2 million inhabitants. 330,000 customers subscribed to individual services.
Karneval cable television offers over 40 television channels, of which more than 30 are in Czech or
Slovak. Its Internet services are divided into 8 price and quality categories and surveys show that these
have long been considered to be the best in their Þeld. Karneval’s telephone services rank among the
most value-for money and high quality services in the Czech telecommunications market.
LICA s.r.o. headquartered in Nymburk was founded in 1994. In the Þrst years the company specialized in
wholesale and retail of technologies for cable television networks.
LICA can provide turn key solution for both analog and digital TV transmitions together will integration and after
sales support. Latest projects include MPEG2, MPEG4 processing of the TV signal as well as IP-TV distribution
solutions.
Lica is also logistic operator offering since September 2005 complete value added warehouse services
(packing,completation, add on documents, ...)
As reference we can mention our cooperation with UPC Prague, Self Servis s.r.o. and some other companies.
LICA s.r.o., Na Přístavě 267, 288 02 Nymburk, Czech Republic
tel. : +420 325 531 080 - fax : +420 325 531 218 – http://www.lica.cz
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 23
22
19.4.2007 15:32:18
MINIMAX is a perfect channel for young children and school kids. The Hungarian feed was launched in
December, 1999. In less than two years a separate channel was started up in Romania in June, 2001 followed by
the one covering the territories of the Czech Republic and Slovakia in December, 2003. The channels broadcast
14 hours a day (06:00-20:00).
Minimax gives continuously a very special attention to the channels’s content. All the programmes are nonviolent, entertaining, educating and and some featuring also regional cultural values. That is why the parents
can safey let their children watch Minimax any time of the day. This is an important factor signiÞcantly increasing
potential customers´ readiness to subscribe.
Anime+ is primarily targeting teenagers and young adults. It is showing mostly original and world-famous Japanese
„anime“ series. The programmes are bringing more action, adventure, tension but also fun and romance. Launched
also in Hungary and Romania the total audience is about to reach 4 million households. Anime+ is on air 6 hours
a day (20:00-02:00).
http://www.minimaxtv.cz
National Geographic Channel Europe invites viewers to re-think the way they see television and the world.
Globally, National Geographic Channel (including NGC U.S. which is a joint venture of NGT&F and Fox Cable
Networks Group) is available in over 290 million homes (including day-part households) in 164 countries and 27
languages.
In March we will be launching Nat Geo Wild, a brand new channel dedicated to the best in wildlife programming,
offering a unique insight into the natural world, the environment and the incredible creatures that inhabit it.
And not to forget National Geographic HD which presents every dimension of the world in incredible detail,
breathtaking colour, superior sound and vibrancy that has to be seen to be believed.
We’re conÞdent the combination of our core channel, our high deÞnition channel and our new WILD channel
provides the best possible mix of programming for our partners and viewers.
Contact:
Lada Dobrkovská. Tel: 00420 739 058 224
E-mail: [email protected]
Czech.ngceurope.com
Playboy Television is the number 1 operator of erotic TV channels in the World.
In Europe the company operates 12 TV channels in 25 countries. Now 3 of these channels are available to
cable operators in the Czech Republic and Slovakia. The Playboy channel has the highest quality erotic content,
beautiful women and the highest production values, 9 hours every night.
The Adult Channel is Europe’s most popular erotic channel. It brings you the very best and latest erotic
entertainment with more premieres and the most varied programming.
Private Spice is the explicit premium service from Playboy and Private. 24 hours a day of the World’s top
programmes from Private and Playboy. Operators can take all or part of its output or offer their customers the
channel on a pay-per-night basis.
Three great channels, designed to maximize cable operators revenue.
Contact details: Jiří Maršál, Playboy TV, GSM: +420 731 71 3 941, Tel./Fax: +420 222 733 679
[email protected]
23
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 24
19.4.2007 15:32:18
ROHDE & SCHWARZ is an internationally operating company dealing with development, production and sale
of wide range of electronic devices for professional applications. The company is seated in Munich and currently
has 6400 employees. More than 80% of the total R&S production, exceeding EUR 1 bilion, is being exported
worldwide.
In the Czech Republic, the company is represented by its subsidiary, ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.,
providing complex trade services as well as service and support, and by production facility ROHDE & SCHWARZ
závod Vimperk, s.r.o. with 440 employees.
R&S company is a stable technological leader in all the below stated Þelds of application:
Test & Measurement;
Radiocommunication Systems;
IT Security;
Radio And Monitoring Systems;
Trunked Radio;
Broadcasting.
ROHDE & SCHWARZ - Praha, s.r.o.
Evropská 2590/33c
160 00 Praha 6
Tel.č.: 224 311 232
Fax: 224 317 043
E-mail: ofÞ[email protected]
www.rohde-schwarz.cz
ScientiÞc Atlanta, a Cisco company, is a leading supplier of digital content contribution and distribution
systems, transmission networks for broadband access to the home, digital interactive set-tops and subscriber
systems designed for video, high-speed Internet and voice-over-Internet-Protocol (VoIP) networks, and worldwide
customer service and support.
ScientiÞc Atlanta is widely recognized for its expertise in video delivery, which many view as an art as much as
it is a science. ScientiÞc Atlanta’s products, systems solutions and people enable service providers to transform
themselves into “experience providers” that deliver an exciting, innovative entertainment, information and
communications experience for consumers. The digital environment where video, data and voice services with
mobility have converged has created
‘The “Connected Life” that we are helping to shape and deliver.
More information about ScientiÞc Atlanta is available at:
ScientiÞc-Atlanta Europe NV http://www.saeurope.com
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 25
24
19.4.2007 15:32:19
Spektrum - The documentary channel broadcasts eighteen hours a day from 8:00 a.m. to 2:00 a.m. with Czech
dubbing. Documents of renowned world authors gained great popularity and channel Spektrum became one
of the most watched stations. Spektrum offers programs close to all family members. Program structure of the
channel is formed by documents in these genre blocks identiÞed by colour stripes on the screen:
NATURE
SCIENCE
STYLE
HISTORY
TRAVELLING
ARMY
green
blue
violet
brown
red
grey
The channel is distributed via cable, satellite and ADSL.
www.spektrumtv.cz
SPI INTERNATIONAL is an international Þlm distribution company based in New York with local ofÞces in
Poland, Czech Rep., Slovakia and Hungary. We work with the movie from it’s theatrical release through video
and DVD release to all forms of TV distribution. In the territories where we have our local ofÞces we participate
in production of Þlm projects and TV programs.
SPI International CE
Matúškova 10
831 01 Bratislava
Tel: +421 2 54 65 08 24
Fax. +421 2 54 79 36 53
Cell: +421 903 398 650
www.spi-Þlm.eu
SPORT1, the new best friend of sport lovers in the Czech Republic and Slovakia, has already gathered hundreds
of thousands of viewers who can regularly follow the German, Italian, Spanish, French, Dutch and Scottish
football leagues along with the best matches of the FA Cup, DFB Pokal, leading boxing and football oriented
magazines and last but not least the programmes of Chelsea TV and Manchester United TV that allow everyone
to experience once again greatest moments of the two Premier League giants. SPORT1 brings you the best sport
action from the stadiums around the world!
Tune in now!
Technetix is a growing successful €60m (2006) pan-European company, operating almost exclusively in the
broadband cable market. We have operations all across Europe. Our customers are all the main broadband cable
operators. The group brings with it 28 years of leadership in the development and supply of cable TV systems,
products, and supply chain management services developed speciÞcally for this market. We deliver high quality
broadband products on demand, faster and more cost-effectively. The company has 180 staff based in sales
ofÞces and warehouses throughout Europe in the United Kingdom, Austria, Balkans, Belgium, Denmark, France,
Hong Kong, the Netherlands, Poland, Spain and Russia.
www.technetix.com
25
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 26
19.4.2007 15:32:19
T-Mobile Czech Republic has been operating in the Czech market since 1996. Since its establishment, the
company has placed emphasis on the quality of services offered and excellent customer service. As of 31 December
2006, 5.049 million customers were using T-Mobile services. The company continues to strengthen its No. 1
position in the business segment.
T-Mobile Czech Republic operates a public mobile communications network on the GSM standard in the 900 and
1800 MHz bands and is also authorized to operate a UMTS network. T-Mobile was the Þrst operator in the Czech
Republic to launch this third-generation technology on 19 October 2005 under the name Internet 4G.
T-Mobile is a member of the international telecommunications group T-Mobile International. Thanks to T-Mobile’s
international presence, customers can count on the worldwide availability of their favourite services and take advantage
of uniÞed, favourable prices of calls when abroad. For more information, please visit http://t-mobile.cz.
YOUR CONTENT PARTNER FOR ADULT ENTERTAINMENT: TOTAL MEDIA
We have extensive experience built up over 8 years specialising in the adult entertainment industry and have the
unique position to supply many genres of adult entertainment to the vast majority of cable, satellite and ADSL
operators throughout Europe.
Adult Entertainment at its Þnest from one source:
A mix of hardcore and softcore offerings rating from high end glossy branded channels through to
amateur channels. Our softcore channel Blue Hustler and hardcore channels Hustler TV and XXX Xtreme
are available to cable, satellite and ADSL operators across Europe.
A full Video-on-Demand offering that includes a large library of hardcore, softcore and other genres. We
work closely with the operators to provide help and guidance setting up their VOD service, deÞning
refresh rates, title and genre selection.
Mobile phone clips and pictures
Our content complies with EU regulations and our channels operate with European Broadcast Licences. Our
goal is to work closely with our customers, listening to their needs and offering a ßexible service.
Contact details:
Zonemedia Czech, s.r.o.
Radlická 608/2, 150 00 Prague 5
[email protected]
www.zonemedia.net
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 27
26
19.4.2007 15:32:19
Travel Channel now available with Czech audio.
Launched in 1994, Travel Channel is now the largest pan-European TV channel dedicated to the world of travel,
broadcasting 18 hours a day in 14 languages to over 95 countries across Europe, Africa and the Middle East.
Entertaining, practical, informative and inspirational, Travel Channel presents a uniquely panoramic and objective
perspective on the travel experience, providing something for everyone, from trekking adventures to Þve-star
luxury. Whether you are planning a trip or simply love armchair globetrotting, Travel Channel’s exciting mix of
programming gives you the inside view with an expert eye on the latest travel news and trends.
www.travelchannel.co.uk
For further information please contact:
Lada Dobrkovská
e-mail: [email protected]
GSM: +420 739 058 224
Martina Zvířecí
email: [email protected]
GSM: +420 731 173 869
Masarykovo nám.18
Jílové u Prahy 254 01
tel: +420 222733679
fax: +420 222733679
TV Paprika, the Þrst thematic gastronomy channel in Central-Eastern-Europe was launched in 2004 with the
clear and very important aim to present, promote and help preserve the culinary traditions of the region. Turning
to the channel the people always get what they expect: information, ideas and advice as to what to make for
lunch or dinner, which places are worth visiting, which restaurants are the best in the region. From the shows
of TV Paprika wannabe cooks may learn the know-how of cooking everyday meals and the preparation whole
menus for special occasions not only from professional Hungarian chefs, but from world-famous celebrity chefs
like Jamie Oliver, Gordon Ramsay or Kylie Kwong. May it be the cooking of traditional Hungarian meals, making
of Italian pasta, tasting of wine, preparing sushi or enjoying a cup of coffee, on TV Paprika everyone will Þnd
something pleasing to the eye and to the palate!
TV Paprika - a bite of happiness!
TV DEKO is the Þrst topic-oriented television channel in Central Europe which addresses one of the most
important areas of our lives: our homes and our time spent at home. Interior decoration, home construction,
remodeling, needlework, do-it-yourself, garden design, landscaping, architecture and design – all in one TV
channel. From the programs of TV DEKO, the viewers can learn new ideas and information which make their
everyday lives and chores easier. TV DEKO will show how to take the furniture set into the living room, how to
drive a nail into the wall or plant a hedge in the garden or how to decorate an old glass aiming a modern and
trendy object.
Let’s do it together, shaping our homes, our gardens with our own hands!
Contact details:
[email protected]
gsm: +420 724 165 646
27
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 28
19.4.2007 15:32:20
The leading global French-language network
www.tv5.org
Reception TV5MONDE Europe
Satellites / Hotbird 6 / Astra 1H / Hotbird 7
Program
24 hours a day, 7 days a week
Films and series, from classic to recent releases, police series to great drama series. Major cinematographic
events, great directors and actors through movie marathons. News: six hours of daily newscasts on the hour,
round-the clock news coverage. Sport, children’s fare, entertainment, fashion, food, documentaries. The best of
French-language television
Learning and Teaching
One third of the French teachers within TV5MONDE’s broadcast area use its programs as a supplement to
pedagogical tools. This effective approach allows students to learn French in a true-to-life, dynamic context.
Learning and Teaching with TV5MONDE means being in direct contact with the language as it is spoken today
Contact CR: Štěpánka Červenková
Tel: +420 604 688 114 Fax: +420 251 819 039
e-mail: [email protected]
UPC Česká republika, a. s. is a member of the UPC Group in the Czech Republic, members of which also
include Karneval Media, Forcable and TES Wireless. UPC Česká republika is the leading Czech provider of cable
television, broadband Internet and voice services. UPC Česká republika was also the Þrst, and is now the largest,
company to offer digital satellite television in the Czech Republic. In 2006 UPC ČR serviced a total of 740,000
homes with approximately 2.2 million inhabitants and there were 550,000 subscribers to individual services. UPC
Česká republika, a. s. is a consolidated daughter company of Liberty Global, Inc. (NASDAQ: LBTYA, LBTYB).
UPC cable television offers over 40 television channels, of which more than 30 are in Czech or Slovak. The UPC
Direct digital satellite television service covers the whole of the Czech Republic and offers around 200 channels,
tens of which are broadcast in Czech. Its Internet services are divided into 8 price and quality categories surveys
show that these have long been considered to be the best in their Þeld. UPC ČR’s telephone services rank among
the most value-for money and high quality services in the Czech telecommunications market.
www.upc.cz
VECTOR is an European leader in designing and manufacturing technically advanced solutions for building
a network infrastructure.
It has a stable position on the market due to almost 20-year-experience in the business, innovation and high
team competences.
VECTOR supplies solutions that are individual, professional and entirely matched to Client requirements.
VECTOR product line PROGRESS and Light Flash II are the complex product offer for building dependable optical
transmission systems and RF.
http://www.vector.com.pl
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 29
28
19.4.2007 15:32:20
Viasat is a part of Modern Times Group MTG AB, an international broadcasting group with television as its core
business. MTG is the largest Free-TV and Pay-TV operator in Scandinavia and the Baltics.
In Czech Republic and Slovakia, MTG operates both Pay and Free TV operations. In early 2005, Viasat launched
the thematic documentary channels Viasat History and Viasat Explorer.
Czech Republic and Slovakia- 3 channel offerings on 2 frequencies!
Viasat History – is a uniquely positioned channel in Central and Eastern Europe, focused exclusively on history.
Viasat Explorer – the channel with the documentaries that explore the world around us. It is exciting,
thrilling, adventurous, fast, extreme, shocking and sexy.
Spice – a channel block produced by Playboy and distributed exclusively through Viasat in
Central & Eastern Europe. It is offered as an add-on block on the same signal as Viasat Explorer.
About Zonemedia
Based in London, Zonemedia is one of the leading international broadcasters, distributors and representatives
of thematic television channels. The company was founded in 1991 and today has 18 ofÞces and studios
throughout Europe, the United States, Asia and Latin America.
Zonemedia owns and operates six thematic channels: Zone Reality, Zone Europa, Zone Romantica, Zone Club,
Zone Horror and Zone Fantasy, which are broadcast in over 125 countries in 22 languages, with over 150 million
paying subscribers. In addition, Zonemedia has a successful channel representation business and currently
represents over 30 international channels from such companies as Viacom, Turner, Hallmark, MTV, Discovery
and Eurosport. Zonemedia also has a program distribution business and continues to acquire formats, series and
specials from leading producers around the world.
Zonemedia is 90% owned by chellomedia, a division of Liberty Global, Inc.
Contact details:
Zonemedia Czech, s.r.o.
Radlická 608/2, 150 00 Prague 5
[email protected]
www.zonemedia.net
29
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 30
19.4.2007 15:32:20
ISDN Server
ACES s.r.o.
Brdlíkova 286/1c, Praha 5, 150 00
tel. +420-720380051
mobil +420-602353400
http://www.isdn.cz
A monthly magazine with essential law informations for all legal profession, apart for advocacy, justice and
notary, following after 1999.
A monthly providing the latest news and practical, authoritative advice to legislative in Czech republic and European
union from the all part law. Právní zpravodaj giving in-depth news, statistics, and analysis of trends extra in the civil
and bussines law. Origin have law information from law on technologie and electronic comunication. The focus of the
Právní zpravodaj is on current legal issues in judicial decisions, law reform, legislation, legal research, legal information,
law information technology and practice. Contributions to the Articles, Comments, Case Notes, Legal Education
and Information. Pravní zpravodaj is a legislative law review which focuses on analysis and news of legislative and
law in power. The one of primary purpose of the Právní zpravodaj is to provide a forum for debate of timely issues of
law stature. Articles authors are solicited from among public known lawyers who inßuence politics too.
SITA a.s. Slovak News Agency is the largest private provider of complex information
services in Slovakia. It is a modern information medium based on an independent news agency.
SITA was established as a news agency in 1997 with the aim of providing current, balanced, and politically
impartial information from the economic and political sphere. Since the beginning the agency had the idea that
it would deliver information not only through other media, but also directly without time delay and Þltering to
people who make decisions in the political sphere or in business.
We are prepared to offer individual information solutions to future clients. This gives them the opportunity to
enter with their needs and comments already in the phase when a concept of targeted news reporting is created.
Our solutions are based on active approach in relation to clients.
Our goal is to be a quality information source for our partners that will provide them complete, fast, relevant, and
undistorted information. We hope you will Þnd a good partner in our agency for long-term cooperation.
TECHNOLOGIES & PROSPERITY is a professional Czech-English magazine on electronic
communications and business for middle and top management of ICT corporate users, telecommunication
service providers, technology suppliers, banks and utilities. It is focused predominantly on issues of electronic
communication applications in large corporations, medium businesses and public administration. Basic facts:
10th year tradition, circulation more than 5.000, more info: www.tapmag.cz.
TUESDAY Business Network is a membership-based association providing a platform
to meet, exchange knowledge and information and gain insight over trends in the Þeld of technologies and their
application to increase process effectiveness. TUESDAY Business Network wants to connect these categories
and help market players to reach their strategies and goals more effectively and faster, through its events, other
activities and expertise presented by its representatives, members and Advisory Board—a counselling body
represented by high-proÞle, business-oriented and talented personalities.
www.TUESDAY.cz
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 31
30
19.4.2007 15:32:21
O asociaci ČAKK
Česká asociace kompetitivních komunikací sdružuje největší kabelové komunikační společnosti
a alternativní operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele
technologií a poradenské Þrmy. Asociace si klade za cíl přispět k budování moderní infrastruktury
a informační společnosti v České republice. Současnými řádnými členy asociace jsou společnosti UPC
Česká republika, Karneval Media, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic, BT Global Services, SELF servis
a SATT.
Asociace dále sdružuje dvě desítky přidružených členů z České republiky a ze zahraničí.
Asociace vznikla v roce 1998. Založily ji přední společnosti poskytující služby kabelových komunikací
v ČR - Kabel Plus, Kabel Net Holding a Dattelkabel (dnes součástí UPC ČR), Intercable CZ a TES Media.
Dalšími zakládajícími členy byly HBO ČR, dodavatel programů, a společnost Hughes Network Systems,
dodavatel telekomunikačních technologií. ČAKK vystupovala až do konce roku 2001 pod názvem Česká
asociace kabelových komunikací.
ČAKK je aktivním členem asociace CABLE EUROPE (www.cable-europe.eu), která byla založena již
v roce 1955.
About CACC
Czech Association of Competitive Communications (CACC) associates providers of alternative electronic
communications networks and of broadband services.
Established in 1998 under the name of Czech Association of Cable Communications. In December 2001
the Board of Directors decided to change the name to Czech Association of Competitive Communications
in order to reßect reaching the Þnal stage of the CACC transformation process that aimed at becoming
a strong, modern, pro-European and respected association of alternative electronic communication
networks and broadband services.
Current regular members of the association are UPC Czech Republic, Karneval Media, SELF servis,
SATT, HBO, LICA, T-Mobile Czech Republic and BT Global Services. Our key aim is to represent and
protect all interests of competitive elcom companies and to be the main driving force in the creation
of an open and competitive electronic communications market in the Czech Republic. We want to be
a united voice of the whole industry and contribute to the creation of liberalised environment free from
unnecessary regulation and political inßuence.
CACC is an active member of CABLE EUROPE www.cable-europe.eu
31
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 32
19.4.2007 15:32:21
PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA ČAKK
Název společnosti: ………..………….……………………..………..………………………………………………………..
Poštovní adresa:.…………………….……………………….….……..………………………………………………………..
Fakturační údaje:…….……………………………………………………..………………………………………………………
IČ/DIČ:
……………………….……………………..…….…………………………………………………………………………
Typ členství: ……………………..……………………………….………………………………………….………………………
Podle článku 3.3. Stanov ČAKK se shora uvedená společnost přihlašuje za řádného (přidruženého)
člena České asociace kompetitivních komunikací.
Současně prohlašuje, že s těmito Stanovami ČAKK souhlasí.
Datum:
Podpis/podpisy statutárního zástupce/zástupců společnosti:
Přílohy:
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 33
32
19.4.2007 15:32:21
CACC MEMBERSHIP APPLICATION FORM
Company Name: ……………………..………………….…………………….…………………………….…………………..
Postal Address: ………………………….……….……………………….………………………………………………………..
Invoice Address: ………………………….…….…………………………………………………………………………………
VAT number: ………………………………….………………………….…………………………………………………………
Membership Category: ………………………..…………………………………………………………….……….…………
Under the Section 3.3. of the CACC Articles the hereinbefore named company applies hereby for
ordinary (associated) membership of the Czech Association of Competitive Communications.
At the same the said company declares that it is in full agreement with the CACC Articles.
Date:
Signature/s of the statutory representative/s of the company:
Annexes:
33
Česká asociace kompetitivních komunikací ~ Czech Association of Competitive Communications
Vodičkova 41, 110 00 Praha 1, Czech Republic, Tel: +420 224 152 120, fax: +420 224 152 121, e-mail: [email protected], http://www.cacc.cz
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 34
19.4.2007 15:32:21
©2007 Ernst & Young. All rights reseved.
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd 35
19.4.2007 15:32:22
Nabídněte svým předplatitelům jedinečný balíček erotické zábavy
Lehká erotika
jen pro dospělé *
Opravdové dovádění
holek odvedle **
Non-stop hardcore akce ***
Právě nyní máte jedinečnou příležitost představit svým zákazníkům jednoznačně nejlepší balíček
zábavy „pro dospělé“ na celém evropském trhu – to nejlepší od proslulé, exkluzivní a profesionální
značky Hustler v kombinaci s pravým amatérským dováděním XXX Xtreme.
Již stovky kabelových, DTH a IPTV platforem po celé Evropě si vybraly naše televizní služby, protože
divákům nabízejí nejvyšší standard zábavy pro dospělé s nepřekonatelně pestrou programovou
paletou.
Hustler TV je synonymem nejúspěšnějších filmů a nejprodávanějších erotických formátů. Divákům
nabízí mnohem víc než kterákoli jiná značka erotického průmyslu na trhu, a to každou noc v soft
i hard verzi. K tomu přiřaďte svět „amatérů“ XXX Xtreme, pečlivě vybraný materiál zachycující
tvrdou necenzurovanou erotiku z reálného života z různých koutů světa. XXX Xtreme, protipól
vysokorozpočtových snímků Hustler TV, je jeho ideální kombinací.
Pokud Vás tato nabídka zaujala a chtěli byste exkluzivní svět Hustler TV a zábavy pro dospělé zprostředkovat i svým zákazníkům, kontaktujte nás na [email protected] nebo [email protected]
Rádi Vám zašleme další podrobnosti.
Další informace získáte také na www.hustlertveurope.com
* Program Blue Hustler disponuje nizozemskou vysílací licencí a je dostupný každý den od 23.00 do 5.00
** Program XXX Xtreme disponuje nizozemskou vysílací licencí a naladíte ho non-stop
*** Program Hustler TV disponuje nizozemskou vysílací licencí a je dostupný buď ve své noční verzi
(každý den od 23.00 do 05.00) nebo non-stop
Zástupcem pro ČR a SR je společnost Zonemedia Czech, s. r. o., Radlická 608/2, 150 00 Praha 5,
tel. +420 251 081 333, [email protected]
HustlerObalka_final.indd
2
CACC_katalogo_A4_2007_final.indd
36
4.4.2007 15:32:23
23:03:47
19.4.2007

Podobné dokumenty