FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR Féderation internationale

Transkript

FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR Féderation internationale
FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR
Féderation internationale des Communautés Éducatives
REGISTRAČNÍ LIST
pořadatele Regionálního kola
Nejmilejšího koncertu
pro rok 2012
region:části kraje Vysočina,části kraje Zlínského a
kraje Jihomoravského
Adresa pro zasílání přihlášek:
FEDERACE DĚTSKÝCH DOMOVŮ ČR
Sušilova 25, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
[email protected]
UZÁVĚRKA pro dětské domovy: 9. března 2012
Typ akce:
Regionální kolo Nejmilejšího koncertu
datum konání: 26. 3. 2012
A/ INFORMACE O PŘIHLAŠOVANÉM dětském domovu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Typ akce: Regionální kolo Nejmilejšího koncertu
Region:části kraje Vysočina,části kraje Zlínského a kraje Jihomoravského
Datum konání: 26. 3. 2012
Místo konání: Náměšť nad Oslavou
Název dětského domova: Dětský domov, Náměšť nad Oslavou, Krátká 284
Ředitel DD: Bc.Hana Švecová
Tel.:
568 620 082
mobil:721 052 930
e-mail: [email protected]
Jednatel akce: Bc. Sylva Hedbávná
Tel.:
568 620 082
mobil:
e-mail: [email protected]
Jaké významné akce Váš DD v minulosti pořádal - uveďte:
a/
Oslavy 80. výročí založení DD
b/
Dny otevřených dveří pro veřejnost
Údaje zpracoval:
ředitel DD:
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
Bc. Sylva Hedbávná
Bc. Hana Švecová
Podpis:
Podpis:
-2-