Stáhnout - Bolzano

Transkript

Stáhnout - Bolzano
Přehled vlastností oceli 20MnCr5 ( 20MnCrS5 )
Druh oceli
TDP
Dřívější označení
Použití
Chemické složení v % hmot.
( rozbor tavby )
Dovolené odchylky ve od
rozboru tavby ve výrobku
4)
1.7147 (1.7149)
Nízkolegovaná ušlechtilá mangan-chromová ocel k cementování
ČSN EN 10084
20MnCr5 ( 20MnCrS5 ) podle DIN 17210, 14 221 podle ČSN
Středně namáhané díly motorových vozidel a strojní součásti určené k cementování s vyšší pevností v jádře. Prokaluje do hloubky ca 40 mm.
V porovnání s 16MnCr5 má vyšší prokalitelnost a vyšší pevnost v jádře při nižší houževnatosti.
Si
P
S 1)
C
Mn
Cr
Mo
Ni
Al
max.
max.
max.
Při kontrolované velikosti
0,17 –
1,10 –
1,00 –
austenitického zrna 0,015-0,050
0,40
0,035
0,035
0,22
1,40
1,30
(informativně; není uvedeno
v normě).
± 0,02
Mechanické hodnoty
v jádře referenčního vzorku
po kalení a popuštění při
o
150-200 C
(uvedené hodnoty nejsou
2)
součástí EN 10084)
±0,05
+ 0,03
+ 0,005
-
-
Průměr mm
Rp0,2 min MPa
Rm MPa
A min %
Z min %
KCU min. J.cm
d ≤ 11
11< d ≤ 25
930
685
1225 – 1570
930 – 1225
7
8
-
18
20
25 < d ≤ 40
540
785 - 1080
9
-
Zpracováno na střihatelnost (S)
Hodnoty tvrdosti HB
pro stav :
± 0,05
+ 0,005
Žíháno na měkko (A)
max. 255
max. 217
Stav po válcování
Stav po normalizaci
ca 260
5)
25
Zpracováno na rozmezí
tvrdosti (TH)
Zpracováno na feritickoperlitickou strukturu (FP)
170 - 217
152 - 201
Žíháno na globulární cementit (vhodné pro tváření za studena)
5)
ca 240
-2
5)
max. 185
Vzdálenost od plochy kaleného čela v mm
Druh
Meze
3)
Prokalitelnost
H
HH
HL
Tvrdost v HRC
1,5
3
5
7
9
11
13
15
20
25
30
35
40
max.
49
49
48
46
43
42
41
39
37
35
34
33
32
min.
41
39
36
33
30
28
26
25
23
21
-
-
-
max.
49
49
48
46
43
42
41
39
37
35
34
33
32
min.
44
42
40
37
34
33
31
30
28
26
25
24
23
max.
46
46
44
42
39
37
36
34
32
30
29
28
27
min.
41
39
36
33
30
28
26
25
23
21
-
-
-
Pásy prokalitelnosti
Popouštěcí křivka (referenční vzorek průměr 10 mm).
55
700
650
600
550
500
450
50
1,5
3
5
7
9
11
13
15
20
25
30
35
40
10
400
HLmax
15
350
20
Rp0,2
300
HHmin
25
Rm
250
H HL min
30
200
35
150
H HH max
40
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
100
45
MPa
Tvrdost v HRC
50
Teplota popouštění ve st. C
Vzdálenost od kaleného čela v mm
Technologické vlastnosti
Tváření za tepla
Doporučené rozmezí teplot pro tváření za tepla : 1100 až 900 oC
Obrobitelnost
Teplota
Teplota kalení
Teplota
kalení na
na povrch oC
popouštění
o
b)
b)
o
c)
jádro C
C
650 až
850 až 950
860 – 900
780 až 820
860
880 až 980
150 až 200
700
650 1 hod.
olej (voda)
olej (voda)
o
o
o
Body přeměny : Ac1  730 C, Ac3  830 C, Ms (základní materiál)  390 C, Ms (cementovaná vrstva)  200oC
Uvedené podmínky jsou doporučené.
a)
při jednoduchém kalení se ocel kalí z teploty cementace nebo nižší (závisí na tvaru výrobku).
b)
druh ochlazovacího prostředku závisí na př. na tvaru výrobku a na podmínkách ochlazování.
c)
doba popouštění minimálně 1 hod.
Pro dobrou obrobitelnost je výhodný stav FP. Zlepšenou obrobitelnost vykazuje ocel 20MnCrS5 se zvýšeným obsahem S.
Střihatelnost
Ocel je střihatelná za studena ve stavu po válcování
Normalizační
žíhání oC
Tepelné zpracování
1)
Žíhání na
měkko oC
Isotermické
žíhání oC
Teplota
cementace oC
a)
Teplota kalení
pro Jominyho
zkoušku
870 ( prodleva
ca 0,5 h )
Obsah síry u oceli 20MnCrS5 je 0,020 až 0,040 % s dovolenou úchylkou v hotovém výrobku ± 0,005 %.
Slouží k průkazu dosažitelnosti mechanických hodnot v jádře referenčního vzorku odpovídajícího průřezu po kalení a popuštění. Údaje jsou převzaty z literatury.
Rp0,2 – mez 0,2; Rm - pevnost v tahu; A – tažnost (počáteční měřená délka Lo = 5,65So); KCU – nárazová práce, zkušební těleso KCU s U-vrubem.
3)
Pro ocel objednanou bez požadavku na prokalitelnost jsou hodnoty informativní.
4)
± znamená, že u jedné tavby smí být překročena horní nebo spodní hranice rozmezí rozboru tavby, ale nikoli obě současně.
5)
Uvedené údaje jsou informativní a nejsou součástí EN 10084.
2)

Podobné dokumenty

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano Nízkolegovaná ušlechtilá nikl-chrom-molybdenová ocel k cementování ČSN EN 10084 21NiCrMo2 (21NiCrMoS2) podle DIN 17210 Ocel je určena pro konstrukční díly menších rozměrů, ale složitějších tvarů pr...

Více

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano Pro dobrou obrobitelnost je výhodný stav FP po případě stav A.

Více

Stáhnout - Bolzano

Stáhnout - Bolzano Velmi namáhané strojní součásti s cementovaným povrchem . Cementovaná vrstva po tepelném zpracování dosahuje na povrchu tvrdosti 62 až 64 HRC, zatímco jádro cementované součásti je i při relativně ...

Více

Přehled vlastností oceli 42CrMo4

Přehled vlastností oceli 42CrMo4 uvedené hodnoty musí být dosažitelné po odpovídajícím tepelném zpracování (zušlechtění) též u oceli dodávané ve stavu po válcování nebo ve stavu měkce žíhaném. Prokazují se na referenčním vzorku od...

Více

ENGINEERING Ostrava

ENGINEERING Ostrava ČSN EN 10083-3 Oceli k zušlechťování – Část 3: technické dodací podmínky pro legované oceli 5 Údaje pro objednávku 5.1 Povinné údaje Viz EN 10083-1:2006, 5.1. 5.2 Volitelné požadavky V této normě j...

Více

assets/files/TP/MOP_ Tycova_ocel/EN_10084/MOP_TDP

assets/files/TP/MOP_ Tycova_ocel/EN_10084/MOP_TDP závadu dalšímu zpracování a mohou být přeneseny i na hotový výrobek. Přípustnou hloubku vad určuje uživatel podle zamýšleného způsobu zpracování ( obrábění, tváření za tepla, tváření za studena) a ...

Více

Jominiho zkouska prokalitelnosti

Jominiho zkouska prokalitelnosti stejnorodost austenitizace i na velikost austenitického zrna při kalení).  ochlazovací prostředí, stav povrchu oceli a rozměr i tvar kaleného výrobku.

Více

assets/files/TP/MOP_ Tycova_ocel/EN_10083

assets/files/TP/MOP_ Tycova_ocel/EN_10083 Za vhodných podmínek (při zamezení místního namáhání, předehřátím, za použití nožů s profilem přizpůsobeným výrobku apod.), jsou všechny oceli střihatelné ve stavu žíhaném na měkko (+A). Hodnoty tv...

Více

podle ČSN s ocelemi podle norem EN

podle ČSN s ocelemi podle norem EN Ocel k zušlechťování. C60 je zařazena mezi oceli jakostní a je proto ekvivalentem oceli 12061. C60E je zařazena mezi oceli ušlechtilé a oproti 12061 poskytuje vyšší a rozsáhlejší jakostní záruky uv...

Více