Kateřina Jarošová – žáci 7. A, B, C

Transkript

Kateřina Jarošová – žáci 7. A, B, C
leden 2007
Kateřina Jarošová – žáci 7. A, B, C
V hodině AJ jsme se nechali inspirovat blížícím se udělováním cen Oscar
a Český lev, vymysleli jsme krátký příběh, určili jsme role, scény a pomocí
fotoaparátu jsme se rozhodli vytvořit fotoseriál. Pod fotografie, které tvoří
základ našeho příběhu, jsme napsali text a fotografie doplnili „mluvícími
bublinámi“ tak, aby komiks dával smysl a byl srozumitelný i pro ostatní - text
jsme totiž společnými silami přeložili v hodinách anglického jazyka.
Podívejte se sami (viz FOTOGALERIE) – určitě jednou získáme i toho
Oscara....
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com