Zpravodaj 3/2008

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 3/2008
ZPRAVODAJ 3/2008
www.samojed.cz
KLUB
MOJED
SA
 Tento „dort“ vytvořila a přinesla na samojedí tábor ochutnat
Andrea Tůmová.
Roman Tůma předává diplom paní Otičce. 
30. 7. 2008 opustila tento svět po krátké těžké nemoci jedna ze zakládajících členů Samojed klubu
paní Zdenka Karová.
I přes svůj velmi krásný věk se stále aktivně účastnila výstav či samojedích táborů, věnovala se chovu
samojedů a také canisterapii, díky které rozradostňovala nejen dětské dušičky.
Všem, kterým rozdávala sílu a radost, bude moc chybět.
Na titulní straně: fotky ze zářijového samojedího víkendu 2008
Obsah
Výbor SK informuje....................................................................................................................................................................5
Usnesení výroční členské schůze Samojed klubu konané 6. 9. 2008 v Roudné u Soběslavi..........................6
Zápis z výroční členské schůze Samojed klubu konané dne 6. září v Roudné u Soběslavi.............................6
Termíny závodů pro plnění pracovní třídy........................................................................................................................7
Termíny výstav v roce 2009.....................................................................................................................................................8
MVP Brno 28.06.2008–29.06.2008 .....................................................................................................................................8
Světová výstava Stockholm, Švédsko 03.07.2008–06.07.2008 ................................................................................9
MVP Oberwart, AT 19.07.2008–20.07.2008 . ...................................................................................................................9
MVP Szombathely, HU 19.07.2008–20.07.2008 . ........................................................................................................ 10
NVP Mladá Boleslav 19.07.2008–20.07.2008 . ............................................................................................................. 10
KV ÖCNHC Hartberg, Rakousko 20.07.2008 ................................................................................................................ 11
KV Brno-Žebětín 26.07.2008 ............................................................................................................................................. 11
MVP Bratislava 16.08.2008 ................................................................................................................................................. 11
MVP Bratislava 17.08.2008 ................................................................................................................................................. 12
KV Brno-Líšeň 23.08.2008 .................................................................................................................................................. 13
MVP Mladá Boleslav 30.08.2008–31.08.2008 .............................................................................................................. 13
KV Rybníky u Dobříše 06.09.2008 ................................................................................................................................... 13
1. Samojedský tábor SKS 12.–15.09.2008, Mošovce................................................................................................... 14
Speciální výstava SKS Mošovce 13.09.2008 ................................................................................................................. 14
MVP České Budějovice 27.09.2008–28.09.2008 ......................................................................................................... 17
MVP Wróclaw 27.09.2008–28.09.2008 ........................................................................................................................... 17
Speciální výstava severských psů Nové Město na Moravě 12.10.2008 . ............................................................ 18
Úspěchy členů.......................................................................................................................................................................... 19
Nová bodová tabulka: Klubový šampion a Ranking................................................................................................... 20
Světové setkání samojedů................................................................................................................................................... 21
Plemenná kniha Samojed 2007 – 2. část........................................................................................................................ 22
Závody Hrob u Teplic............................................................................................................................................................. 25
Třítisícovka pro samojedího důchodce........................................................................................................................... 25
1. Prolog Lysá hora 15.3.2008 (31 km)............................................................................................................................. 28
Jednooký vlk 8.–11.5.2008 (92 km)................................................................................................................................... 29
Dogtrekking.............................................................................................................................................................................. 31
Agility........................................................................................................................................................................................... 32
Smutná Fany 2.......................................................................................................................................................................... 33
Ostříhat? NIKDY!....................................................................................................................................................................... 36
Rodinná psí pouta – 10. část............................................................................................................................................... 37
Praktická oftalmologie psa - dědičné choroby............................................................................................................. 39
Pyometra - hnisavý zánět dělohy...................................................................................................................................... 40
Humoresque Snowy Xamba (30.1.2000–1.9.2008)..................................................................................................... 41
Vzpomínka na paní Zdenku Karovou............................................................................................................................... 43
Představujeme chovného psa............................................................................................................................................ 46
SAMOJED KLUB
www.samojed.cz, www.samojed-klub.cz
VÝBOR
Předseda:
Ota Janko
Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
tel.: 283 981 022
775 140 009
[email protected]
Členové:
Ing. Alena Pešková
Dlouhá Ves 119, 582 22 Přibyslav
tel.: 602 419 512, 774 996 611
[email protected]
Martin Slepička
Železná 85, 266 01 Beroun
tel.: 311 610 757, 606 766 988
[email protected]
Miroslava Veselá
Žďárská 422/18, 184 00 Praha 8
[email protected]
REDAKČNÍ RADA
Ing. Petra Velanová -PVC. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč
Místopředseda: Roman Tůma
tel.: 608 160 110, tel./fax: 568 820 900
Kutnohorská 31/44, 109 00 Praha 10 [email protected]
tel.: 272 705 464
Anna Pešková
606 951 002
Dlouhá Ves 119, 582 22 Přibyslav
[email protected]
tel.: 774 996 615, 603 113 483
Eva Podzimková
Pokladník:
[email protected]
Mělnická 80, 277 13 Kostelec n. L.
tel.: 777 040 214
Jaroslava Janková
[email protected]
Mělnická 205, 250 65 Líbeznice 2
tel.: 283 981 022, 604 456 277
Poradce chovu: Hana Němcová
[email protected]
Újezd nade Mží 38, 330 33 Město Touškov
Kontakt na ČMKU:
tel.: 776 857 240
Plemenná kniha č. 1 – ČMKU
[email protected]
pí Libuše Pečená
Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Renata Piskacisová
Jednatel:
tel.: 234 602 273, 602 216 874
Sadová 320, 790 55 Vidnava
tel./fax: 234 602 277
tel.: 584 435 075, 739 062 975
[email protected]
[email protected]
KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE
Jaroslava Janková
Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
tel.:283 981 022
[email protected]
Mgr. Jana Trnková
Křišťálová 11, 466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 314 161
Příspěvky do Zpravodaje zasílejte na adresu:
Petra Velanová, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč
nebo e-mailem na adresu: [email protected]
Za původ a obsah příspěvku ručí jeho autor.
Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Publikovat články ze Zpravodaje SK je možné jen s
výslovným souhlasem redakce a autora.
Roční členství v Samojed klubu je 400 Kč. Přihláška
je ke stažení na www.samojed-klub.cz nebo Vám ji
zašleme po vyžádání na Vaši adresu.
Číslo účtu: 2775150257 / 0100
©Logo, sazba:
Ing. Petra Velanová, C. Boudy 514/3, 674 01 Třebíč
Příspěvky neprošly redakční ani jazykovou úpravou
a za jejich obsah zodpovídá autor. Názory Výboru ani
Redakce se nemusí shodovat s názory autora.
Č
as se nachýlil, léto vzalo konečně roha a podzim se pohodlně rozvalil po kraji. Po počátečním pestrobarevném blouznění vystřízlivěl tradičně do šediva a po ránu matlá jinovatku na trávu i přední skla
aut. Což je sice otrava při cestě do práce (například), zato samojedi se konečně dočkali slušných provozních
teplot. Opět nám běží závodní sezóna a ti blázniví z nás běhají s ní (případně tlačí káru a před ní ještě nespolupracující spřežení). Ti ještě bláznivější při tom přespávají ve stanech, aby si pořídili pokud možno kvalitní
a trvanlivou rýmu (ehehe, někdo těmhle sebedestruktivním činnostem říká otužování).
Každopádně si nenechte zkazit podzim nevlídným počasím a taky svoje hafany pořádně provětrejte, ať si
užijou, než se zas udělá teplo.
annii, [email protected]
Výbor SK informuje
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2009 ČINÍ 400 KČ A JE TŘEDA, ABY BYL
ZAPLACEN DO KONCE LEDNA 2009!!
Na složence je jako variabilní symbol uvedeno číslo, které je zároveň členským číslem každého člena. Toto
číslo uvádějte v případě dalších plateb (krycích listů, bonitace, pracovní třídy) jako variabilní symbol za
dvojčíslím rozlišujícím účel platby.
Identifikace plateb
Pro rozlišení účelu platby a plátce je určen šestimístný variabilní symbol ve tvaru XXYYYY.
2 číslice XX rozlišují účel platby:
10 členský příspěvek (400,- Kč)
21 vystavení krycích listů pro majtele feny (200,- Kč)
22 vystavení krycích listů pro majitele psa (100,- Kč)
31 bonitace (300,- Kč)
41 pracovní třída (100,- Kč)
4 číslice YYYY rozlišují plátce – člena klubu, uvádějte členské číslo uvedené na složence.
Nečlenové platí za bonitaci, pracovní třídu, krycí list a krytí dvojnásobek ceny.
Opravy z minulého Zpravodaje:
Doplnění k bonitaci v Ml. Boleslavi 2008
Uchovněna byla také fena Bellatrix Quantalix DKK 0/0, ch. E. Horáčková, maj. S. Bogdanová
Klubová výstava KSP Mšec u Nového Strašecí 2008
Titul Klubový vítěz získala fena Anscheila Janská Studánka, ch. Z. Karová, maj. S. Bogdanová.
Benjamínek Bílý Křemínek
Správné tel. č. na majitele Marešovi je 606 780 279.
Co připravuje Samojed klub na rok 2009
 Jarní samojedí víkend (podzimní víkend se v roce 2009 konat nebude!)
 Klubovou výstavu
 Speciální výstavu
 Účast na Světovém střetnutí samojedů.
Poděkování
Jménem celého výboru bych chtěl veřejně poděkovat Petře Velanové a Martinu Mrákotovi za velmi pěkné vytvoření nových vebových stránek Samojed klubu.
Ota Janko.
Usnesení výroční členské schůze Samojed klubu konané dne
6. 9. 2008 v Roudné u Soběslavi
Výroční členské schůze se zúčastnilo 19 členů Samojed klubu.
Výroční členská schůze zvolila:
1) ověřovatele zápisu z výroční schůze Samojed klubu a usnesení výroční schůze Samojed klubu – Evu
Podzimkovou
2) návrhovou a mandátovou komisy ve složení:
a. Miroslav Rakus - zapisovatel
b. Roman Hofreiter
c. František Petráš
Výroční členská schůze schválila:
1) program výroční členské schůze
2) rozpočet samojed klubu za rok 2008
3) předběžný rozpočet na rok 2009
4) plán práce výboru Samojed klubu na rok 2009
Výroční členská schůze neschválila:
1) přijetí nového člena Marcely Knápkové za člena Samojed klubu
Výroční členská schůze vzala na vědomí bod
1) zprávu předsedy o činnosti výboru Samojed klubu
2) zprávy členů výboru Samojed klubu
3) zprávu Kontrolní a revizní komise
Toto usnesení výroční schůze Samojed klubu bylo schváleno 19 hlasy.
Ověřila: Zapsal:
Eva Podzimková Miroslav Rakus
Zápis z výroční členské schůze Samojed klubu konané dne
6. září v Roudné u Soběslavi
Schůze se zúčastnilo 19 členů.
Výroční členskou schůzi zahájil místopředseda výboru Samojed klubu Roman Tůma. Schůzi řídil rovněž
Roman Tůma. Seznámil přítomné s návrhem programu výroční členské schůze:
1. Zahájení
2. Návrh a schválení programu VČSCH
3. Volba ověřovatele zápisu a usnesení (Eva Podzimková)
4. Volba Mandátové a návrhové komise a zapisovatele (Roman Hofreiter,Miroslav Rakus, František Petráš
5. Zpráva předsedy klubu
6. Zpráva pokladní o finanční situaci klubu
7. Zpráva poradkyně chovu
8. Zpráva místopředsedy klubu
9. Zpráva jednatelky
10. Zpráva kontrolní a revizní komise
11. Schválení rozpočtu pro rok 2008
12. Návrh a přijetí plánu práce pro rok 2009 (psí tábor, 3x Zpravodaj, 2x bonitace, KV + SV, Účast na
světovém setkání samojedů Slovensko, členská schůze.)
13. Hlasování o přijetí Marcely Knápkové za člena Samojed klubu
14. Diskuze
15. Návrh a schválení usnesení.
16. Závěr
Ad 2) Výroční členská schůze schválila všemi hlasy návrh programu.
Ad 3) Výroční členská schůze na základě návrhu Výboru všemi hlasy zvolila ověřovatelkou zápisu a usnesení
Evu Podzimkovou.
Ad 4) Výroční členská schůze na základě návrhu Výboru všemi hlasy zvolila Mandátovou a návrhovou
komisi ve složení: Miroslav Rakus – zapisovatel, Roman Hofreiter, František Petráš.
Ad 5) Předseda Výboru Ota Janko přednesl zprávu o činnosti klubu.
Ad 6) Eva Podzimková přednesla zprávu o hospodaření klubu.
Ad 7) Hana Němcová přednesla zprávu poradkyně chovu.
Ad 8) Zprávu místopředsedy přednesl Roman Tůma.
Ad 9) Zprávu jednatelky přečetl Ota Janko.
Ad 10) Zprávu o činnosti Kontrolní a revizní komise přednesla Jaroslava Janková.
Ad 11) Výroční členská schůze všemi hlasy schválila rozpočet na rok 2008 a předběžný rozpočet na rok 2009.
Ad 12) Výroční členská schůze všemi hlasy schválila plán práce na rok 2009 (psí tábor, 3x Zpravodaj,
2x bonitace, klubová výstava, spec. výstava, účast na setkání samojedů Slovensko, výroční členská schůze).
Ad 13) Výroční členská schůze neschválila nadpoloviční většinou přijetí nové členky Marcely Knápkové.
Ad 14) Diskuze.
Poděkování Petře Velanové za tvorbu webových stránek Samojed klubu.
Účast na světovém setkání samojedů na Slovensku v roce 2009.
Ad 15) Miroslav Rakus přednesl návrh usnesení Výroční členské schůze Samojed klubu konané dne 6. září
v Roudné u Soběslavi. Usnesení Výroční členské schůze Samojed klubu bylo schváleno.
Ad 16) Výroční členskou schůzi zakončil Ota Janko.
Zapsal:
Miroslav Rakus v.r.
Zápis ověřil:
Eva Podzimková v.r.
Termíny závodů pro plnění pracovní třídy
Sledujte aktuálně na www.samojed.cz v menu Závody-sport –> Pracovní třída
29.11.–30.11.2008 - Běleč nad Orlicí
Odpovědná osoba: Ing. Alena Pešková, Dlouhá Ves 119, 582 22 Přibyslav
mob. 602 419 512, e-mail [email protected]
3.1.–6.1.2009 – Strážné
Odpovědná osoba: Ota Janko, Mělnická 205, 250 65 Líbeznice
mob. 775 177 839, e-mail [email protected]
31.1.–1.2.2009 - Děčínský Sněžník
Odpovědná osoba: Ota Janko
12.2.–15.2.2009 - Bolkov Krkonoše
Odpovědná osoba: Ota Janko
21.2.–22.2.2009 - Eduard u Jáchymova
Odpovědná osoba: Ota Janko
První samojedi, kteří splnili na dogtrekkingu podmínky pro zařazení do této třídy, jsou:
Casanova Vidnavská záře (ch. R. Piskacisová, m. Andrea a Roman Tůmovi) a Enngi O‘Shakira Vidnavská
záře (ch. R. Piskacisová, m. Radka Hoňková).
Gratulujeme!
Termíny výstav v roce 2009
Klubová výstava
11. 04. Mladá Boleslav, rozhodčí : Jaśkiewicz Anna, PL
Speciální výstava – pořádá Samojed klub
27. 09. Praha - Uhříněves, rozhodčí: Marušková Marie, CZ
Mezinárodní výstavy
07.–08. 02. Brno, 2x CACIB, rozhodčí: Kirill Barbosov - RU, Gustaaf van den Bosh - BE
25.–26. 04. České Budějovice, rozhodčí: Blümel Robert - A
02.–03. 05. Praha, rozhodčí: Klindrub Freddie - DK
23.–24. 05. Litoměřice, rozhodčí: Spoustová Petra - CZ
27.–28. 06. Brno, rozhodčí:Piotr Król - PL
29.–30. 08. Mladá Boleslav, rozhodčí: Belkin - RU
24.–25. 10. České Budějovice, rozhodčí: Pavlíková Ludmila - CZ
07.–08. 11. Praha, rozhodčí: Piskay Vladimír MVDr. - SK
Národní výstavy
09.–11. 01. Olomouc, rozhodčí: Jančík Leoš, Ing. - CZ
04.–05. 04. Ostrava, rozhodčí: Frnčová Lenka - CZ
13.–14. 06. Klatovy, rozhodčí: Pečená L., Seidlová K., Hořák K. - CZ
19.–20. 07. Mladá Boleslav, rozhodčí: Soleckyj Szpunar Viva Maria - PL
17.–18. 10. Brno, rozhodčí: Ovesná Božena, Mgr. - CZ
Světová výstava 8. října 2009, Bratislava, rozhodčí: Tabo Giovanni Battista, IT
Klubová výstava Samojed klubu Slovensko 9. října, Bratislava, rozhodčí: John a Kathy Ronald, USA
Změna rozhodčích vyhrazena!
MVP Brno 28.06.2008–29.06.2008
Rozhodčí: Ing. Ivana Síbrtová, přihlášených psů: 10, zúčastněných psů: 10
PSI – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC BALDWIN BLOOM Orleansnow, 26.06.2007, o: DARK DAPPER DAN Strážce severu,
m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Alena Hamanová
PSI – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC res. CACIB CHEERS FOR AZI Yoshi and Us, 01.05.2005, o: Ch. KEVIN Kartuš, m: ABSOLUTE
XAMBA Yoshi & Us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Jiří Janků
V2 res. CAC Sammantic LARS, 08.02.2005, o: Arctic Aivik RUSSIAN TERYKY, m: Sammantic INDIA,
ch: Bruns Barbara. + Stamp Wolfgang, D, m: Bruns Barbara. + Stamp Wolfgang, D
V3 ELL CIDD Zátoka snů, 21.06.2004, o: Ich. Snowmist CHARMING CLOWN, m: ANKARA Zátoka
snů, ch: Romana Hrabáková, m: Antonín Černý
PSI – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC CACIB BOB 5. BIG Ch. DIAMOND'N'XAMBA Yoshi and Us, 07.04.2006, o: Taimyr Taro
deL'ile Blanche, m: Ch. Humoresque SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Marcela Knápková
V2 res. CAC H-Aljoscha White-Dog-Farm-Stone, 28.05.2005, o: Credimi Mare Antonio, m: Belina
White-Dog-Farm-Stone, ch: Chtistiane Steindl, m: Hugo Pusch, A
FENY – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC DRY DREAM BULLA Chatanga, 07.09.2007, o: Tuulian JAINEN JALOKIVI, m: AGÁTA z
Dřetovické loučky, ch: Anna Jaśkiewicz, PL, m: Anna Jaśkiewicz, PL
FENY – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC res. CACIB ANIKA APPLE Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská záře,
m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Ludmila Křížová
V2 res. CAC Sammantic MELODY, 21.02.2007, o: Vanderbilt Playin'It Cool, m: Arctic Aivik RHAPSODY
IN BLUE, ch: Bruns Barbara. + Stamp Wolfgang, D, m: Bruns Barbara. + Stamp Wolfgang, D
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC CACIB CALINKA Bílý křemínek, 10.12.2005, o: CZECH CLOWN CLIO Strážce severu,
m: Ch. ALINKA Bílý křemínek, ch: Ludmila Průšová, m: Alena Vlčková
Světová výstava Stockholm, Švédsko 03.07.2008–06.07.2008
Počet přihlášených psů 59, zúčastněných 47. Rozhodčí
Coxall Clare, Velká Británie + výběr BOB.
Světový vítěz, BOB Cabaka’s Yacker of McCoy, chov.+maj.
Gitte Morell + Kim Jensen, Dánsko (foto )
Světový vítěz mladých Winter Day’s Grand Ilussion,
23.8.2007, O: Dollardance Wind Of Denali, M:
Navarana, chov. Soininen Marja-Liisa, maj. Vainio Marjo,
Finsko
Světový vítěz veterán Lejonbols Millennium, 27.11.1999,
O: Eucham’s Azzla Arctour, M: Lejonbols Snowstar Of
X-Masday, chov. Ohlsson. Eva o Björne, maj. Lundgren
Ann, Švédsko
Počet přihlášených fen 58, zúčastněných 45. Rozhodčí
Holm Gunnel, Finsko.
Světový vítěz Pilgrimage Snowball, 6.8.2005, O:
Damirazin Zimzalabim, M: White Smile Santa-Lucia,
chov. Ello Pulk, maj. Renald Kronbergs, Estonsko
Světový vítěz mladých Rajumas Aurora, 24.4.2007, O: Cabaka’s Eagle of Warpaint, M: Rajumas Lille Me,
chov+maj. CHS Rajumas, Norsko
Světový vítěz veterán – fena Norrskens Polar Silvas Cornette,16.04.2000, O: Acegim’s Heart Of Stone, M:
Storm Frost Silva, chov. Forsberg Villemo, maj. Carlquist Petra, Švédsko
MVP Oberwart, AT 19.07.2008–20.07.2008
Rozhodčí: Ing. Leoš Jančík, CZ, přihlášených psů: 8, zúčastněných psů: 7
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CACA CACIB Jch. ARTAX ARAMIS Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská
záře, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: manž. Šiškanincovi
– zkrácený výpis – kompletní je na stránkách www.samojed.cz
MVP Szombathely, HU 19.07.2008–20.07.2008
Rozhodčí: Guido Vandoni, I,
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC res. CACIB Jch. ARTAX ARAMIS Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská
záře, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: manž. Šiškanincovi
– zkrácený výpis –
NVP Mladá Boleslav 19.07.2008–20.07.2008
Rozhodčí: Josef Němec, přihlášených psů: 11, zúčastněných psů: 10
PSI – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 DON Bílý křemínek, 07.02.2008, o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA Bílý křemínek,
ch: Ludmila Průšová, m: Stanislav Zikán
PSI – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC BALDWIN BLOOM Orleansnow, 26.06.2007, o: DARK DAPPER DAN Strážce severu,
m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Alena Hamanová
PSI – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC Amkida's ZOLO OF VENUS, 04.05.2001, o: Snemark's BOSS LIGHTYEAR, m: Swedsam's
NIGHTFLIGHT TO VENUS, ch: Marie Lillé, m: Marcela Knápková
V2 res. CAC Jch. BARON z Dřetovické loučky, 28.05.2006, o: URAL z Tagmowego Gniazda,
m: Ch. HESKY z Měsíčního světla, ch: manž. Šiškanincovi, m: Andrea Nováková
PSI – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC, Národní vítěz, BOB, 5. BIG Porthos
Boschi Vecchi, 26.08.2004, o: Polar Legend
LEONARD, m: Polar Legend GRACEKELLY, ch: Corrado
Pelizzoli, IT, m: Jaroslava Janková (foto )
FENY – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 DÁJA Bílý křemínek, 07.02.2008, o: SKYPER
PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA Bílý křemínek,
ch: Ludmila Průšová, m: Ludmila Průšová
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN1
BELLA
MIA
Jamamba,
30.12.2007,
o: ALAS Tikibara, m: Ch. ANSCHEILA Janská studánka,
ch: Stanislava Bogdanová, m: Jaroslava Janková
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC, Národní vítěz BALTAJA Quantalix,
22.06.2006, o: ALAS Tikibara, m: QUIZZI Jamamba,
ch: Eva Horáčková, m: Lucie Zelenková
V2 res. CAC CALINKA Bílý křemínek, 10.12.2005,
o: CZECH CLOWN CLIO Strážce severu, m: Ch. ALINKA
Bílý křemínek, ch: Ludmila Průšová, m: Alena Vlčková
FENY – třída veteránů (od 8 let)
V1 Nejlepší veterán ELIZA z Měsíčního světla,
14.06.1999, o: GIMY Alatna CS, m: AAIKA Moravia
Cabaro, ch: Pavel Lněnička, m: Ludmila Průšová
10
KV ÖCNHC Hartberg, Rakousko 20.07.2008
Rozhodčí: Erwin Deutscher, AT, přihlášených psů: 14, zúčastněných psů: 14
PSI – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 Best Baby ICE RIVER MEZEN Yoshi and us, 25.03.2008, o: BENJI OF XAMBA Yoshi & us,
m: Smiliesam SHAKIRA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana Fulierová, SK
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC, Klubový vítěz EDEN EVER AZI Yoshi & us, 28.10.2006, o: Ich. Snowmist CHARMING
CLOWN, m: ABSOLUTE XAMBA Yoshi & Us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Fa. Adelhofes-Baar, AT
FENY – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 Best Baby, BIS Baby ICE MAIDEN SMILE Yoshi and us, 25.03.2008, o: BENJI OF XAMBA Yoshi
& us, m: Smiliesam SHAKIRA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Hazel Fitzgibbon
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN1 BIS Puppy HEAVEN SENT to Yoshi and Us, o: Disco's Zulu Dancer, m: Ch. Humoresque SNOWY
XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana Fulierová, SK
FENY – třída veteránů (od 8 let)
V1 Best Veteran, Klubový vítěz, BOB, res. BIS Ch. Humoresque SNOWY XAMBA, 30.01.2000,
o: Aramis, m: Roybridge Snow Dancer, ch: Toini + Tuula Hämäläinen-Pratt, Fin, m: Ing. Jana Fulierová, SK
– zkrácený výpis –
KV Brno-Žebětín 26.07.2008
Rozhodčí: Petr Řehánek, přihlášených psů: 3, zúčastněných
psů: 3
PSI – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 DASTY Bílý křemínek, 07.02.2008, o: SKYPER
PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA Bílý křemínek,
ch: Ludmila Průšová, m: Ida Růžičková (foto )
FENY – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 DIXI Bílý křemínek, 07.02.2008, o: SKYPER PRINCE
di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA Bílý křemínek, ch: Ludmila
Průšová, m: Radka Laštovičková
FENY – třída veteránů (od 8 let)
V1 Vítěz třídy, Nejlepší veterán ELIZA z Měsíčního
světla, 14.06.1999, o: GIMY Alatna CS, m: AAIKA Moravia
Cabaro, ch: Pavel Lněnička, m: Ludmila Průšová
MVP Bratislava 16.08.2008
Rozhodčí: Péter Harsányi, Maďarsko, přihlášených psů: 9, zúčastněných psů: 7
PSI – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN ICE RIVER MEZEN Yoshi and us, 25.03.2008, o: BENJI OF XAMBA Yoshi & us, m: Smiliesam
SHAKIRA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana Fulierová, SK
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC, res. CACIB Jch. ARTAX ARAMIS Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská
záře, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: manž. Šiškanincovi
11
PSI – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC, CACIB Sammantic LARS,
08.02.2005, o: Arctic Aivik RUSSIAN
TERYKY, m: Sammantic INDIA, ch: Bruns
Barbara. + Stamp Wolfgang, D, m: Bruns
Barbara. + Stamp Wolfgang, D (foto )
FENY – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN ICE MAIDEN SMILE Yoshi and
us, 25.03.2008, o: BENJI OF XAMBA Yoshi
& us, m: Smiliesam SHAKIRA, ch: Ing. Jana
Fulierová, SK, m: Hazel Fitzgibbon
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN 3. BIS Puppy HEAVEN SENT to
Yoshi and Us, o: Disco's Zulu Dancer,
m: Ch. Humoresque SNOWY XAMBA,
ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana
Fulierová, SK
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
VD D-BLANCHE XAMBA Yoshi and Us, 07.04.2006, o: Taimyr Taro deL'ile Blanche, m: Ch. Humoresque
SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Petra a Martin Henčelovi, SK
FENY – třída veteránů (od 8 let)
V1 BOB Ch. Humoresque SNOWY XAMBA, 30.01.2000, o: Aramis, m: Roybridge Snow Dancer,
ch: Toini + Tuula Hämäläinen-Pratt, Fin, m: Ing. Jana Fulierová, SK
MVP Bratislava 17.08.2008
Rozhodčí: Tibor Havelka, Slovensko, přihlášených psů: 7, zúčastněných psů: 5
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC, res. CACIB Jch. ARTAX ARAMIS Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská
záře, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: manž. Šiškanincovi
PSI – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC, CACIB Sammantic LARS, 08.02.2005, o: Arctic Aivik RUSSIAN TERYKY, m: Sammantic
INDIA, ch: Bruns Barbara. + Stamp Wolfgang, D, m: Bruns Barbara. + Stamp Wolfgang, D
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN 2. BIS Puppy HEAVEN SENT to Yoshi and Us, o: Disco's Zulu Dancer, m: Ch. Humoresque
SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana Fulierová, SK
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 D-BLANCHE XAMBA Yoshi and Us, 07.04.2006, o: Taimyr Taro deL'ile Blanche, m: Ch. Humoresque
SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Petra a Martin Henčelovi, SK
FENY – třída veteránů (od 8 let)
V1 BOB Ch. Humoresque SNOWY XAMBA, 30.01.2000, o: Aramis, m: Roybridge Snow Dancer,
ch: Toini + Tuula Hämäläinen-Pratt, Fin, m: Ing. Jana Fulierová, SK
12
KV Brno-Líšeň 23.08.2008
Rozhodčí: Karel Hořák, přihl. i zúčast. psů: 3
PSI – dorost (6–9 měsíců)
VN DON Bílý křemínek, 07.02.2008, o: SKYPER
PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA Bílý křemínek,
ch: Ludmila Průšová, m: Stanislav Zikán (foto )
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN DIXI Bílý křemínek, 07.02.2008, o: SKYPER
PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA Bílý křemínek,
ch: Ludmila Průšová, m: Radka Laštovičková
FENY – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 Vítěz třídy mladých, Krajský vítěz BIGGY
BOOGIE Orleansnow, 26.06.2007, o: DARK
DAPPER DAN Strážce severu, m: BELIEVE'N
XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková,
m: Roman Vaněk
MVP Mladá Boleslav 30.08.2008–31.08.2008
Rozhodčí: Petr Broukal, přihlášených psů: 6, zúčastněných psů: 5
PSI – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC, CACIB, BOB Jch. BARON z Dřetovické loučky, 28.05.2006, o: URAL z Tagmowego
Gniazda, m: Ch. HESKY z Měsíčního světla, ch: manž. Šiškanincovi, m: Andrea Nováková
V2 res. CAC, res. CACIB BENJAMÍNEK Bílý křemínek, 10.12.2004, o: Laubuurin VENKA VONKA,
m: ELIZA z Měsíčního světla, ch: Ludmila Průšová, m: Dagmar Marešová
FENY – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC BIGGY BOOGIE Orleansnow, 26.06.2007, o: DARK DAPPER DAN Strážce severu,
m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Roman Vaněk
V2 F-SAMMY O'ANGIE Vidnavská záře, 06.10.2007, o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: Ch.
ANGIE Tamandaré, ch: Renata Piskacisová, m: Jana Černá
FENY – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 ARWEN ARABELLA Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská záře, m: BELIEVE'N
XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Iva Svobodová
KV Rybníky u Dobříše 06.09.2008
Rozhodčí: Marie Marušková, přihlášených i zúčastněných psů: 3
PSI – dorost (6–9 měsíců)
VN DON Bílý křemínek, 07.02.2008,
o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA
Bílý křemínek, ch: Ludmila Průšová, m: St. Zikán
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN DÁJA Bílý křemínek, 07.02.2008,
o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: Ch. ALINKA
Bílý křemínek, ch: Ludmila Průšová, m: Ludmila
Průšová
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 Vítěz třídy, Krajský vítěz Ch. ALINKA Bílý
křemínek, 16.11.2003, o: ALBERT od Krčků CS,
m: ELIZA z Měsíčního světla, ch: Ludmila Průšová,
m: Ludmila Průšová (foto )
13
1. Samojedský tábor SKS 12.–15.09.2008, Mošovce
Tak konečne sme mali aj my svoj vlastný samojedský tábor! Kto sa zúčastnil, myslím že si predĺžený víkend
so samojedmi užil, kto sa nezúčastnil môže naozaj ľutovať, lebo bolo bez zveličovania SUPER!
V piatok sme sa zoznámili (zas a znova) pri táboráku, super špekáčkach (vďaka patrí našim špekáčkovým
sponzorom Henčelovcom) a rôznych nápojoch. Debatovalo sa až do zmrznutia (trošku sa nám ochladilo).
V sobotu ráno sme trošku zmrazený chystali Špeciálnu výstavu (ale našim severanom severák vyhovoval),
samojedský obchodík (vďaka Okošovcom za všetko!), občerstvovaciu stanicu (vďaka všetkým, ktorí prispeli,
najmä Palinovi Pangrácovi, Ondruškovým, Múdrym, Klačanským, Marcele Knápkovej - všetkým nám
chutilo!). Po tradičnej výstave nasledovali tradičné záverečné súťaže a po obede tradičné preteky, tentoraz
nazvané „Xambina púť“, o pohár Humoresque Snowy Xamby. Počet pretekárov bol veľký, čo je super,
každému sa ušla odmena, víťazom super poháre, ktoré venovala Xambina rodina: Fulierovci-Žampachovci.
Večer sme sa zišli na posedení a členskej schôdzi, kde sa konali ďalšie súťaže, rodinka Múdrych zorganizovala
pre železných mužov a ženy súťaž v zatĺkaní klincov a pre tých mladších tu bola súťaž v nafukovaní balónikov. V tombole sa vyhrávali pekné ceny a potom sa ešte dlho debatovalo pri dobrom vínku.
Nedeľa bola venovaná prednáške a skúškam canisterapie (všetci zúčastnení ju zložili, gratulujeme!) a potom
už len a len súťažiam: vtedy na severnom póle (prekážková agility dráha), weightpulling, špekáčkový beh,
súťaž poznaj svojho samojedka. Rozdali sa všetky ceny a navečer sme išli na super prechádzku do krásneho
okolia Mošoviec.
Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri organizácii, ako aj všetkým zúčastneným a sponzorom.
Dovidenia na ďalšom tábore!
Ing. Jana Fulierová
Speciální výstava SKS Mošovce 13.09.2008
Rozhodčí: Milan Bíroš, SK, přihlášených psů: 30, zúčastněných psů: 26
PSI – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 BOB Baby, BIS Baby ICE RIVER MEZEN Yoshi and us, 25.03.2008, o: BENJI OF XAMBA Yoshi
& us, m: Smiliesam SHAKIRA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana Fulierová, SK
VN2 ANUBIS OF SKY Zmysel života, 14.06.2008, o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: ELFIN ERA
O'AZI Yoshi and Us, ch: Martina Michalková, SK, m: Saška Tarabíková, SK
VN3 BIS 3. Baby puppy ELIÁŠ Zasněžené údolí, 01.05.2008, o: Ch. CASANOVA Vidnavská záře,
m: BALADYN-BARBARA Naděje snů, ch: Hana Němcová, m: Peter+Mia Rychtárech
VN4 ARCO Sunshining, 25.03.2008, o: Ich. Snowmist HOORAY HEDIDIT, m: AIDA Biela Radosť,
ch: František Krňan, SK, m: Libor Páleník, SK
PSI – dorost (6–9 měsíců)
VN1 BOB Puppy, BIS Puppy H-DANCER XAMBA Yoshi and Us, o: Disco's Zulu Dancer, m: Ch.
Humoresque SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Peter+Mia Rychtárech
PSI – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC, CC, BIS Junior, BOS- Res. BIS GOOD SPELL OVER Yoshi and us, 13.12.2007, o: Taimyr
Taro deL'ile Blanche, m: C-XAMBA FOR AZI Yoshi & us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Erik+Manuela HolmMelby, SLO/NOR
V2 G-TARO OF XAMBA Yoshi and Us, o: Taimyr Taro deL'ile Blanche, m: C-XAMBA FOR AZI Yoshi &
us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Erik+Manuela Holm-Melby, SLO/NOR
V3 FLOWER POWER OF Yoshi & us, 12.07.2007, o: BENJAMIN od Chvojnice, m: BEST OF XAMBA
Yoshi & us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Dr. Jana Víznerová, SK
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC, CC, VŠV Kjeborg A'Flaming Star of Siko, o: Disco's Zulu Dancer, m: Bjellakis Jewel Brigit,
ch: Borghild+Kjetil Hagen, m: Erik+Manuela Holm-Melby, SLO/NOR
PSI – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC, CC ELL CIDD Zátoka snů, 21.06.2004, o: Ich. Snowmist CHARMING CLOWN, m: ANKARA
Zátoka snů, ch: Romana Hrabáková, m: Antonín Černý
14
PSI – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC, CC Ch. DIAMOND'N'XAMBA Yoshi and Us, 07.04.2006, o: Taimyr Taro deL'ile Blanche,
m: Ch. Humoresque SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Marcela Knápková
pes Kjeborg A'Flaming Star of Siko a fena Amy Biela radosť
V2 res. CAC Ich. Snowmist CHARMING CLOWN, 19.01.2001, o: Humoresque Sapporo, m: Roybridge
Snow Dancer, ch: Riitta Tuomaala, FI, m: Ing. Jana Fulierová, SK
PSI – čestná třída
V1 CH. AMKIDA´S ZOLO OF VENUS, 5.4.2001, O: Snemark’s Boss Lightyear, M: Swedsam’s Nightflight to
Venus, CH: Lillé Marie, M: Knápková Marcela
FENY – třída štěňat (3–6 měsíců)
VN1 ICE MAIDEN SMILE Yoshi and us, 25.03.2008, o: BENJI OF XAMBA Yoshi & us, m: Smiliesam
SHAKIRA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Hazel Fitzgibbon
VN2 ARTEMIS OF ELFI Zmysel života, 14.06.2008, o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: ELFIN ERA
O'AZI Yoshi and Us, ch: Martina Michalková, SK, m: Karolina Fuhrmannová, SK
VN3 BOS Baby Puppy, Res.BIS Baby Puppy AEROBUBBLE ELFI Zmysel života, 14.06.2008,
o: SKYPER PRINCE di Casa Kaly, m: ELFIN ERA O'AZI Yoshi and Us, ch: Martina Michalková, SK, m: Andrea
Okošová, SK
VN4 4. BIS Baby Puppy AISHA Sunshining, 25.03.2008, o: Ich. Snowmist HOORAY HEDIDIT,
m: AIDA Biela Radosť, ch: František Krňan, SK, m: František Krňan, SK
N ANGIE Sunshining, 25.03.2008, o: Ich. Snowmist HOORAY HEDIDIT, m: AIDA Biela Radosť,
ch: František Krňan, SK, m: František Krňan, SK
15
FENY – dorost (6–9 měsíců)
VN1 BOS Puppy, res. BIS Puppy HEAVEN SENT to Yoshi and Us, o: Disco's Zulu Dancer, m: Ch.
Humoresque SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Jana Fulierová, SK
FENY – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC, CC, VŠVm, Res.BIS Junior F-XAMBA NILEK Yoshi & us, 12.07.2007, o: BENJAMIN od
Chvojnice, m: BEST OF XAMBA Yoshi & us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Milka Múdra, SK
V2 COMEDY OF LIFE Ketty Kelly, 19.10.2007, o: Vanderbilt's Rockhard Playhard, m: BAMBI OF
XAMBA Yoshi & us, ch: Rastislav Pavlo, SK, m: Laura Gallyová, SK
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC, CC, VŠV, BIS-BOB AMY Biela radosť, 06.03.2006, o: ASTERIX ARAMIX Yoshi & us, m: Ch.
BARBRA O'YACKER Vidnavská záře, ch: Ing. Pavol Pangrác, SK, m: Ing. Pavol Pangrác, SK
V2 res. CAC D-BLANCHE XAMBA Yoshi and Us, 07.04.2006, o: Taimyr Taro deL'ile Blanche, m: Ch.
Humoresque SNOWY XAMBA, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Ing. Petra a Martin Henčelovi, SK
FENY – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC, CC Ch. BARBRA O'YACKER Vidnavská záře, 22.02.2004, o: Cabaka's YACKER OF
McCOY, m: Ch. ANGIE Tamandaré, ch: Renata Piskacisová, m: Ing. Pavol Pangrác, SK
FENY – třída veteránů (od 8 let)
V1 CC, BIS Veterán QUEEN ELIZABETH Jamamba, 05.10.1998, o: OMAR Jamamba, m: KOMTESA
Jamamba, ch: Stanislava Bogdanová, m: Marcela Knápková
Záverečné súťaže
Dieťa a pes
Všetci prví!!! Janka Žampachová, Ninka Múdra, Saška Tarabíková, Lukáš Vízner, Jakubko Klačanský
Junior handling
BIS Junior handler
Denisa Řeháková
Res.BIS Junior handler Laura Gallyová 3.BIS Junior handler Ester Víznerová
4. BIS Junior handler Aneta Krčmová
Chovateľské skupiny
BIS: Yoshi and us, chovateľ: Ing.Jana Fulierová, SR (foto )
16
NAJ...
Pes
Sučka
Pohyb
Good Spell Over Yoshi and us
Artemis of Elfi Zmysel Života
Hlava
Diamond´n´Xamba Yoshi and us
Amy Biela Radosť
Kožúšok
Good Spell Over Yoshi and us
Comedy of Life Ketty Kelly
Oči
Anubis of Sky Zmysel Života
AeroBubble Elfi Zmysel života
Kostra
Diamond´n´Xamba Yoshi and us
Barbra O´Yacker Vidnavská Záře
Úsmev
G-Taro of Xamba Yoshi and us
F-Xamba Nilek Yoshi and us
Samojed sympaťák
Diamond´n´Xamba Yoshi and us
Heaven Sent to Yoshi and us
MVP České Budějovice 27.09.2008–28.09.2008
Rozhodčí: Ludmila Pavlíková, přihlášených psů: 7, zúčastněných psů: 5.
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC BY ARCTIC CHALLENGE TINY'GLOO of Winky Bow-Wow, 13.12.2006, o: Arctic Aivik
RUSSIAN TERYKY, m: Pat’Icy’k Tinikit, ch: E. Ligniert-Tillier, FR, m: Lenarczyk Iwona + Nowak Jacek, PL
PSI – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC, res. CACIB Jch. ARTAX ARAMIS Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská
záře, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: manž. Šiškanincovi
V2 res. CAC BENJAMÍNEK Bílý křemínek, 10.12.2004, o: Laubuurin VENKA VONKA, m: ELIZA z
Měsíčního světla, ch: Ludmila Průšová, m: Dagmar Marešová
PSI – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CAC, CACIB, BOB, BIG H-Aljoscha White-Dog-Farm-Stone, 28.05.2005, o: Credimi Mare
Antonio, m: Belina White-Dog-Farm-Stone, ch: Chtistiane Steindl, m: Hugo Pusch, A
FENY – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 ARWEN ARABELLA Orleansnow, 26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská záře, m: BELIEVE'N
XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Iva Svobodová
MVP Wróclaw 27.09.2008–28.09.2008
Rozhodčí: Uwe Fischer, D, přihlášených psů: 12, zúčastněných psů: 11.
PSI – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 Vítěz mladých BALDWIN BLOOM Orleansnow, 26.06.2007, o: DARK DAPPER DAN Strážce
severu, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela Knápková, m: Alena Hamanová
FENY – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 Vítěz mladých, BOB Junior, BOB, 2. BIG DRY DREAM BULLA Chatanga, 07.09.2007, o: Tuulian
JAINEN JALOKIVI, m: AGÁTA z Dřetovické loučky, ch: Anna Jaśkiewicz, PL, m: Anna Jaśkiewicz, PL
FENY – třída šampionů (od 15 měsíců)
V1 CWC, CACIB KISS ME AND LOVE ME Chatanga, 16.10.2005, o: KISS ME AGAIN dei Monti della
Vena, m: AGÁTA z Dřetovické loučky, ch: Anna Jaśkiewicz, PL, m: Anna Jaśkiewicz, PL
– zkrácený výpis – kompletní na stránkách www.samojed.cz
17
Speciální výstava severských psů Nové Město na Moravě
12.10.2008
Rozhodčí: Karel Hořák, přihlášených psů: 10, zúčastněných psů: 10
PSI – třída mladých (9–18 m.)
V1 CAJC, Vítěz Speciální výstavy
mladých Amkida's LIGHTING
THUNDER OF IDIJ, 12.04.2007,
o: Nalletorpet's IDIJ VIRVELVIND,
m: Amkida's FROZEN FREIJA OF
ULVA, ch: Marie Lillé, m: Marcela
Knápková
PSI – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC BALDWIN BLOOM
26.06.2007,
Orleansnow,
o: DARK DAPPER DAN Strážce
severu, m: BELIEVE'N XAMBA
Yoshi & us, ch: Marcela Knápková,
m: Alena Hamanová
PSI – třída otevřená (od 15 m.)
V1 CAC, Vítěz Speciální výstavy,
BOB, BIS Amkida's ZOLO OF
VENUS, 04.05.2001, o: Snemark's
BOSS LIGHTYEAR, m: Swedsam's
NIGHTFLIGHT TO VENUS, ch: Marie Lillé, m: Marcela Knápková (foto )
V2 res. CAC CHEERS FOR AZI Yoshi and Us, 01.05.2005, o: Ch. KEVIN Kartuš, m: ABSOLUTE
XAMBA Yoshi & Us, ch: Ing. Jana Fulierová, SK, m: Jiří Janků
VD3 CZECH CLOWN CLIO Strážce severu, 21.11.2003, o: BARUK vom Fliethbachtal, m: QUEEN
ELIZABETH Jamamba, ch: Jindřich Knápek, m: František Klusot
Čestná
V DIAMOND’N‘XAMBA YOSHI AND US, 7.4.2006, O: Taimyr Taro de L‘Ile Blanche, M: Humoresque
Snowy Xamba, CH: Fulierová Jana, M: Marcela Knápková, CZ
FENY – třída mladých (9–18 měsíců)
V1 CAJC, Vítěz Speciální výstavy mladých
BIGGY BOOGIE Orleansnow, 26.06.2007,
o: DARK DAPPER DAN Strážce severu,
m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us, ch: Marcela
Knápková, m: Roman Vaněk
V2 BUFFY BUTTERFLY Orleansnow,
26.06.2007, o: DARK DAPPER DAN Strážce
severu, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us,
ch: Marcela Knápková, m: Anna Salavcová
FENY – mezitřída (15–24 měsíců)
V1 CAC ASHLEY ALLIS Orleansnow,
26.10.2006, o: BUCK OF YACKER Vidnavská
záře, m: BELIEVE'N XAMBA Yoshi & us,
ch: Marcela Knápková, m: Alena Hamanová
FENY – třída otevřená (od 15 měsíců)
V1 CAC, Vítěz Speciální výstavy BALTAJA Quantalix, 22.06.2006, o: ALAS Tikibara, m: QUIZZI
Jamamba, ch: Eva Horáčková, m: Lucie Zelenková (foto )
18
**************************************************************************************************************
Výsledky a fotky z výstav: Fulierová Jana Ing., Knápková Marcela, Piskacisová
Renata, Průšová Ludmila, Šiškanincová Iveta.
**************************************************************************************************************
Úspěchy členů
Fena Calinka Bílý křemínek, chov. Průšová Ludmila, maj. Vlčková Alena,získala titul Český šampion.
Fena Eliza Z Měsíčního světla, chov. Lněnička Pavel, maj. Průšová Ludmila, získala titul Český Veterán
Šampion.
Fena Enngi O’Shakira Vidnavská záře obsadila 10. místo v seriálu MČR v dogtrekkingu. Se svým trekkparťákem páníčkem Oldou ušli 7 longových závodů, kde našlapali 650 km a vylezli do výšky 24 km a dále
získala certifikát „Canisterapeutická fena“.
Fena Glow Arctic Star Yoshi and us, chov. Fulierová Jana, Ing., maj. Lenarczyk Iwona+Nowak Jacek, PL,
získala titul Evropský vítěz mladých a titul BOB Junior - Evropská výstava Budapešť, Maďarsko
Fena Heaven Sent to Yoshi and us, chov.+maj. Fulierová Jana, Ing. SK, získala titul BIS Puppy (dorost)
- Klubová výstava ÖCNHC Hartberg, res.BIS Puppy + 3. BIS Puppy - Duodanube Bratislava
Fena Humoresque Snowy Xamba, chov: Toni Tuula Hämäläinen, maj: Jana Fulierová, Ing., SK, získala
titul res.BIS - Klubová výstava ÖCNHC Hartberg.
Fena Ice Maizen Smile Yoshi and us, chov. Fulierová Jana, Ing., maj. Fitzgibbon Hazel, Velká Británie,
získala titul BIS Baby (štěně) - Klubová výstava ÖCNHC Hartberg.
Fena Queen Elisabeth Jamamba, chov. Bogdanová Stanislava, maj. Knápková Marcela, získala titul BIS
Veterán - Klubová výstava SKS Mošovce.
Pes Baldwin Bloom Orleansnow, chov. Knápková Marcela, maj. Hamanová Alena, získal titul Český
Junioršampion.
Pes Cheers for Azi Yoshi and us, chov: Fulierová Jana, Ing., maj: Janků Jiří získal titul Český šampion.
Pes Diamond´n´Xamba Yoshi and us, chov. Fulierová Jana, Ing., maj. Knápková Marcela, získal titul
Český Grandšampion.
Pes Good Spell over Yoshi and us, chov: Fulierová Jana, Ing., maj. Marta Bandur, SLO, získal titul BIS
Junior - Speciální výstava SKS Mošovce.
Pes H-Dancer Xamba Yoshi and us, chov: Fulierová Jana, Ing., maj. Peter a Mia Rychtárech+Yoshi and us,
SK, získal titul BIS Puppy (dorost) - Speciální výstava SKS Mošovce
Pes Ice River Mezen Yoshi and us, chov: Fulierová Jana, Ing., maj: Fulierová Jana, Ing., SK, získal titul BIS
Baby (štěně) - Speciální výstava SKS Mošovce.
Fena Enngi O’Shakira Vidnavská záře, chov. Piskacisová Renata, maj. Hoňková Radka a pes Casanova
Vidnavská záře, chov. Piskacisová Renata, maj. Tůmovi Andrea a Roman splnili v dogtrekkingu jako první
samojedi v ČR podmínky pro zařazení do pracovní třídy.
KSP - Klub severských psů
SKS - Samojed klub Slovensko
ÖCNHC - Rakouský klub pro severská a japonská plemena
Blahopřejeme !!!
Pokud byste se rádi pochlubili titulem svého mazlíčka, zašlete kopii ocenění, diplomu či titulu na
e-mail: [email protected], nebo na adresu: Renata Piskacisová, Sadová 323, 790 55 Vidnava.
19
Nová bodová tabulka: Klubový šampion a Ranking
známka/výstava
Oblastní/ Národní/
Krajská Speciální
Klubová výstava
Klubová bez Meziná- Světová/
se zadáváním
zad. CAC a rodní Evropská
Klubového vítěze/ Klub. vítěze
Klubová výstava se
zadáváním CAC bez
zadáv. Klub. vítěze
Velmi nadějný
1
2
3
2
3
9
Výborný 1
3
4
5
4
5
12
Výborný 2
2
3
4
3
4
9
Výborný 3
1
2
3
2
3
6
1
Výborný 4
1
2
2
3
CAJC, CAC
5
10
10
30
r.CAC
3
5
5
15
CACIB
20
20
40
r.CACIB
10
10
30
BOB
10
20
30
20
30
50
BIG
5
10
15
10
15
30
BIG II.
4
8
13
8
13
28
BIG III.
3
6
11
6
11
26
BIG IV.
2
4
9
4
9
24
BIG V.
1
2
7
2
7
22
BOD/r.BIS/BOS
5
15
20
15
20
40
20
25
20
25
50
BIS
10
Oblastní, Krajský vítěz
3
Vítěz třídy, mladých
2
Klubový vít. mladých
15
Klubový vítěz
25
Národní vít., Nejlepší
pes/fena
5
Vítěz Speciální v. (mladých)
10
Evrop., Svět. vít. (mladých)
10
5
75 (60)
Renata Piskacisová, Sadová 323, 790 55 Vidnava
[email protected]
20
Světové setkání samojedů
V letošním roce se začal náš Klub připravovat na Světové setkání, které se uskuteční ve dnech 8.-11. října
příštího roku v Bratislavě, a které pořádá Samojed klub Slovensko. Spolu s tímto setkáním se uskuteční
Světová výstava psů a Klubová výstava Samojed klubu Slovensko.
Náš klub byl osloven a pozván na tuto akci, účast přijal. Informace k tomuto Setkání byly uveřejněny ve
Zpravodaji číslo 2/2008.
Prosíme, věnujte pozornost některým změnám!
Světová výstava bude probíhat ve dnech 8-11. října 2009, samojedi se posuzují ve čtvrtek, Klubová výstava
SKS proběhne v pátek.
Ubytování je nutné z důvodu obrovského zájmu zajistit si již nyní a to POUZE e-mailem:
[email protected] u paní Gašparové. MUSÍTE uvést, že jste účastníci Světového setkání
samojedů.
Na Světové setkání zatím přijalo účast 13 klubů:
Samojed klub Slovensko, náš Samojed klub, dále kluby z USA, z Austrálie, z Nového Zélandu, z Estonska,
z Belgicka, z Fínska, Slovinska, Kanady a 3 kluby z Anglie.
Je třeba upozornit, že byly změněny termíny jednotlivých akcí, přičemž přesný časový rozvrh bude uveřejněn později, podle počtu přihlášených klubů.
V pátek na Klubové výstavě budou posuzovat dlouholetí chovatelé samojedů manželé John a Kathy Ronald
z chovatelské stanice Seadog z Ameriky.
Světová konference o samojedech pak proběhne v sobotu. Dopoledne proběhnou prezentace jednotlivých
klubů, odpoledne speciální prezentace a diskuze. Seznam přednášejících bude postupně upravován dle přehlášených.
Zatím přijaly pozvání SKS tito hosté: Dr. Renata Fossati, Itálie (canisterapie), Tuula Pratt, Finsko (samojed jako všestranný pes), Pam Tailor, Anglie (změny samojedů od minulosti po současnost), Dr. Frank
Comhaire, Belgie (dysplazie), Judy Elford, Kanada (různé standarty samojeda ve světě), Dr. Lorna Kennedy,
Anglie (výskyt dědičně podmíněné cukrovky u samojedů).
Každý klub bude mít svůj stánek, kde je možné prezentovat nejrůznější upomínkové předměty a propagovat
tak nejen český Samojed klub, ale i chov v České republice. Pokud budete mít zájem propagovat jakýmkoliv
způsobem Klub nebo svou chovatelskou stanici, obraťte se prosím na mne. Dále bychom přivítali Vaše
nápady na propagaci Klubu formou upomínkových předmětů s logem Samojed klubu nebo se samojedským motivem.
Večer na závěr Světového setkání bude uspořádána slavnostní večeře a tombola. Výtěžek bude věnován na
záchranu samojedů - Samoyed Rescue.
Během celého víkendu bude probíhat prezentace nejúspěšnějších samojedů jednotlivých klubů, ať už ve
výstavním či sportovním poli.
V pátek a v sobotu budou po celé dny probíhat odběry vzorků DNA samojedů pro výzkum organizace
SCARF.
V pátek proběhne Soutěž o Nejkrásnější samojedí dort. Nutno dodat, že na historicky prvním Světovém
setkání tuto soutěž vyhrál právě dort našeho Samojed klubu.
Při přípravě prezentace našeho Samojed klubu na Světovém setkání bych tímto chtěla požádat o spolupráci
nás všechny. Jde o jedinečnou příležitost, jak se ukázat světu, představit naše chovatelské stanice, odchovy,
výstavní a sportovní úspěchy našich samojedů.
Chtěli bychom poděkovat dosud přihlášeným sponzorům.
Velmi významný finanční obnos poskytl pan Rakus, dále významnou pomoc nabídla
paní Vávrová, paní Petrášová a paní Průšová. Děkujeme!!!
A těšíme se na další sponzory! ☺
21
Plemenná kniha Samojed 2007 – 2. část
Ch. stanice: z Bílých strání
Chovatel: Ota Koudelka
Otec: DORIAN Aiaskima
Matka: ARJA RŮŽENKA od Amundsenových přátel
CMKU/S 1874/07
CMKU/S 1875/07
CMKU/S 1876/07
CMKU/S 1877/07
CMKU/S 1878/07
AKELA z Bílých strání
ARNY z Bílých strání
ATREJ z Bílých strání
AKASHA z Bílých strání
ARWEN z Bílých strání
Ch. stanice: z Kamenného údolí
Chovatel: Petr Trávníček
Otec: CROMWELL CASIDY Strážce severu
Matka: JONY z Měsíčního světla
CMKU/S 1879/07
CMKU/S 1880/07
CMKU/S 1881/07
CMKU/S 1882/07
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Datum narození: 11.08.2007
CAR Z Kamenného Údolí
CÉZAR Z Kamenného Údolí
CARMEN Z Kamenného Údolí
CILLI Z Kamenného Údolí
Ch. stanice: z Měsíčního světla
Chovatel: Pavel Lněnička
Otec: FRAM z Měsíčního světla
Matka: Laubuurin AAMUN AUER
CMKU/S 1883/07
CMKU/S 1884/07
CMKU/S 1885/07
CMKU/S 1886/07
CMKU/S 1887/07
CMKU/S 1888/07
CMKU/S 1889/07
CMKU/S 1890/07
Datum narození: 20.07.2007
Pes
Pes
Fena
Fena
Datum narození: 25.08.2007
UBARS z Měsíčního světla
UGORO z Měsíčního světla
UNCAS z Měsíčního světla
UPPY z Měsíčního světla
URSUS JIMMY z Měsíčního světla
USIR z Měsíčního světla
ULMI z Měsíčního světla
UTIRA z Měsíčního světla
Ch. stanice: Amkida's
Chovatel: Marie Lillé
Otec: Nalletorpet's IDIJ VIRVELVIND
Matka: Amkida's FROZEN FREIJA OF ULVA
Pes
Pes
Pes
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Datum narození: 12.04.2007
CMKU/S 1891/-07/07
Amkida's LIGHTING THUNDER OF IDIJ
IMPORT Z: S 55119/2007 X.07Knápková Č.Voda
Ch. stanice: Vidnavská záře
Chovatel: Renata Piskacisová
Otec: SKYPER PRINCE di Casa Kaly
Matka: Ch. ANGIE Tamandaré
CMKU/S 1892/07
CMKU/S 1893/07
CMKU/S 1894/07
CMKU/S 1895/07
CMKU/S 1896/07
CMKU/S 1897/07
22
Pes
Datum narození: 06.10.2007
FILIP DEER SKY Vidnavská záře
FINN O'SKYPER Vidnavská záře
FRODO O'SKYPER Vidnavská záře
FIONA O'ANGIE Vidnavská záře
FLÉRA O'ANGIE Vidnavská záře
FRENN O'ANGIE Vidnavská záře
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Chovatel: Renata Piskacisová
Otec: SKYPER PRINCE di Casa Kaly
Matka: Ch. ANGIE Tamandaré
CMKU/S 1892/07
CMKU/S 1893/07
CMKU/S 1894/07
CMKU/S 1895/07
CMKU/S 1896/07
CMKU/S 1897/07
CMKU/S 1898/07
FILIP DEER SKY Vidnavská záře
FINN O'SKYPER Vidnavská záře
FRODO O'SKYPER Vidnavská záře
FIONA O'ANGIE Vidnavská záře
FLÉRA O'ANGIE Vidnavská záře
FRENN O'ANGIE Vidnavská záře
F-SAMMY O'ANGIE Vidnavská záře
Ch. stanice: Janská studánka
Chovatel: Zdeňka Karová
Otec: Porthos Boschi Vecchi
Matka: XÉNIE Jamamba
CMKU/S 1899/07
CMKU/S 1900/07
CMKU/S 1901/07
CMKU/S 1902/07
CMKU/S 1903/07
CMKU/S 1904/07
CMKU/S 1905/07
Datum narození: 24.11.2007
DANT Janská studánka
DERIK Janská studánka
DINGO Janská studánka
DAISY Janská studánka
DEBIE Janská studánka
DIONA Janská studánka
DORIS Janská studánka
Ch. stanice: Jamamba
Chovatel: Stanislava Bogdanová
Otec: ALAS Tikibara
Matka: Ch. ANSCHEILA Janská studánka
CMKU/S 1906/07
CMKU/S 1907/07
CMKU/S 1908/07
CMKU/S 1909/07
CMKU/S 1910/07
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
Pes
Pes
Pes
Fena
Fena
Fena
Fena
Datum narození: 30.12.2007
BABY BLUE Jamamba
BACCARA Jamamba
BALLANTINES Jamamba
BARBARELLA Jamamba
BELLA MIA Jamamba
Fena
Fena
Fena
Fena
Fena
Podzimní samojedí víkend – hodnocení
V Soběslavi se i tentokrát sešla parta bezva lidí – takové to zdravé jádro, jak já říkám.
Počasí: tak to bylo tentokrát vskutku letní, v neděli se naštěstí sluníčko schovávalo za mraky, což bylo příjemné, protože se pořádaly závody.
Jídlo: letos nevařili pro všechny stejnou stravu, ale mohli jsme si objednat v restauraci minutky. Šikanincovi
dovezli gril, na kterém opékali dobroty a kdo měl zájem, dostal ochutnat. Večer při táboráku si mohl každý
ještě opéci špekáčky.
Psi: 15 rodin přivezlo dohromady 45 samojedů – byli mezi
nimi veteráni i štěňata.
Páníčci: celkem nás bylo 40
– nejmladší Daneček (2 a půl
roku) a nejstarší paní Otička
(68let). Paní Otička se také
zúčastnila soutěže „Správná
dvojka“, při níž zvládla i jízdu
na koloběžce se psem a sklidila
za to náš velký obdiv.
23
Poděkování: hlavnímu sponzoru firmě PURINA PRO PLAN, manželům Šiškanincovým za pěkné dárečky
do soutěží a Otovi za skleněné poháry. Samojed klub sponzoroval do pohárů „náplň“ v podobě různých psích
pamlsků a každá rodina dostala pohár jako dárek za účast.
Dík patří i Romanu Tůmovi, že napsal všechny diplomy (i když se při tom rozčiloval) a také jeho ženě, která
prokázala výtvarné nadání a vytvořila sendvič v podobě samojedí hlavy.
Poznámka: na členské schůzi jsme také uctili minutou ticha památku naší bývalé členky Zdeny Karové. Její
smrt se dotkla nás všech, co jsme jí znali jako velmi vitální a společenskou. Budeme na ni vzpomínat jako na
průkopnici canisterapie se samojedy, která tomuto koníčku věnovala nemalou část svého života.
Výzva: chtěla bych jménem výboru vyzvat i ostatní členy, aby odhodili zábrany, udělali si čas a přijeli se odreagovat od všedních starostí na jarní samojedí víkend v roce 2009, a poznat tam další přátele a milovníky psů.
Termín a místo bude upřesněno v prvním čísle Zpravodaje v roce 2009. Budeme se na vás těšit !
Přeji všem hezkou bílou zimu, příjemné prožití Vánoc a doufám, že i nadále zachováte přízeň SAMOJED
KLUBU.
Mějte se moc hezky a brzy na viděnou.
J. Janková
Výsledky závodů:
Káry: (foto )
1.
2.
3.
4.
Ota Janko
2,09
Vojta Němec
2,35
Petr Šiškaninec 3,06
Roman Hofreiter 4,08
Agility:
1. Gábina Svejkovská
2. Iva Svobodová
3. Eva Vávrová
4. Petr Šiškaninec
5. Ota Janko
6. Vlasta osička
7. Hana Němcová
8. Barča Sveykovská
9. Pavlína Osičková
10.Petra Alblová
11.Čeněk Rakus
12.František Petráš
13.Hana Petrášová
14.Iveta Šiškanincová
15.Jana Paříková
16.Andrea Nováková
17.Vojta Němec
Běh:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Martin Slepička + Bady
Eva Vávrová
+ Horray
Vojta Němec
+ Era
Hana Vávrová + Akim
Gabča Sveykovská+ Dailee
Barča Sveykovská + Arwen
Andrea Nováková+ Baron
24
3,09
3,2
3,28
3,55
3,56
4,25
4,42
Běh děti:
1. Vítek Svoboda a Arwen
1. Marcelka Kamešová a Chinuk
1. Daniel Tůma a Elpinka
Koloběžky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Martin Slepička
Jana Paříková
Roman Tůma
Iva Svobodová
Hana Němcová
Petr Šiškaninec
+ Bady
+ Dač
+ Casínek
+ Arwen a Dailee
+ Alaska
+ Baron a Hasi
7. Barča Sveykovská + Arwen a Dailee
8. Čeněk Rakus
+ Arny
9. Vlasta Osička
+ Miky
10. Petra Alblová
+ Duberry
11. Pavlína Osičková + Binah
Závody Hrob u Teplic
První říjnový víkend 4.-5.10.2008 se uskutečnil
7. ročník závodů psích spřežení na suchu v Hrobu
u Teplic.Kat. C2 byla opět velmi dobře obsazena
závodníky se samojedy. Trať byla v první polovině dosti
rychlá a kamenitá,v té druhé ťapali pejsci do mírného,
ale skoro 3km dlouhého kopečka podél potoka.Těsně
před cílem bylo tradičně hrobské bahýnko, kde i
cyklisté museli slézat z kola. Trať měřila celkem 6350
metrů.Večer bylo tradičně posezení ve stanu, na zahřátí
hrála Country kapela. V neděli se uskutečnilo druhé
kolo za velmi příjemného chladivého počasí. Po obědě
proběhlo vyhlášení
daných kategorií,
kde každý účastník
bez rozdílu pořadí
obdržel velmi pěkné ceny. Netradičně byla vyhlášena kategorie nejstarší musher závodu.
V mužích tuto cenu obdržel Ota Janko, tímto mu chci i pogratulovat za
krásné umísťení v tomto závodě.
Výsledky Kat. C2: Spřežení samojedů
3. JANKO OTA (foto )
4. PEŠKOVÁ ANNA (foto )
5. PEŠKOVÁ ALENA
6. SLEPIČKA MARTIN
Spozdravem Martin Slepička
Třítisícovka pro samojedího důchodce
V Alpách uprostřed divoké přírody naleznete bezpočet třítisícových vrcholů, kam se můžete vydat společně
se svým psím kamarádem. Letos jsem se s Amandou vydala do Jižního Tyrolska v severní Italii. Naším cílem
byla hora na jižním okraji Zillertálských Alp, severně od Brixenu, 3132 m vysoký Wilde Kreuzspitze.
Tůru jsem vybrala technicky jednoduchou s ohledem na smutnou skutečnost, že Amandě táhne na 10. rok a
má za sebou 3 těžké operace. Jako vždy i letos, jakmile vyskočila z auta a nasála voňavý alpský vzduch, rázem
omládla a ožila. Tady tak moci žít až do konce života. Ve svěžím vzduchu, daleko od veder, na pastvinách
ve společnosti krav a spousty svišťů.
Výchozím bodem bylo nejvýše položené parkoviště v divoké soutězce Rio di Valles ve výšce 1700 m. Cesta
z parkoviště na Brixner Hutte (2344m) je na 1,5 hodiny a je velmi pohodlná. Amanda to vyťápla v pohodě.
Chata je ideální pro psy. Má dřevěnou terasu, na které se Amanda vyvalila a zůstala tam pod nebem plným
hvězd a za zvuků kravských zvonců a horských bystřin až do rána.
25
Purina-PP-Salmon&Rice-SENSITIVE - inzerce 2008 - A5 - CZ.qxp
6.5.2008
12:07
Stránka 1
JAK MŮŽETE OCHRÁNIT SVÉHO CITLIVÉHO PSA?
VYSOCE TOLEROVANÉ KRMIVO
Výzkumy ukazují, že více než 60% nesezónních kožních problémů u psů je způsobeno potravními alergiemi, proto chovatelé doporučují
Pro Plan® Sensitive (losos a rýže), kompletní řadu receptur pro citlivější štěňata, dospělé psy, dospělé psy malých plemen i starší psy.
Pro Plan® Sensitive (Puppy, Adult, Adult Small, Senior) je jediná řada krmiv pro citlivé psy, jejíž hlavní složku tvoří maso z lososa,
a zároveň neobsahuje složky běžně vyvolávající kožní alergie.
Purina Pro Plan® Sensitive koupíte
ve specializovaných chovatelských
potřebách a u veterinárních lékařů.
PRO PLAN® CHRÁNÍ A VYŽIVUJE ZÁROVEŇ
Navštivte www.proplan.cz
nebo kontaktujte výhradního distributora pro ČR:
Samohýl, a.s., tel: 481 653 111, e-mail: [email protected]
26
Počasí nám přálo. Na tůru jsme vyrazily už v 7 hodin ráno, neb jsme měly
před sebou dlouhý okruh. Výstup na
vrchol Wilde Kreuzspitze do výšky
3132m,sestup k Wilder See a přes
Labesebenalm k Rio di Valle a zpět
na parkoviště. Amanda to na vrchol
vyběhla jako za mlada. Zato já jsem
měla trochu problém najít své mládí.
Ve výšce kolem 3000 m se projevily
první příznaky špatné aklimatizace
– točila se mi hlava, zvedal se mi
žaludek, tlouklo mi srdce, cítila jsem
fyzické vyčerpání. Nakonec jsem ten
pověstný druhý dech přece jen chytla,
vylezla až nahoru a rozhlížela se s Amandou kolem na z mraků vystupující alpské velikány Stubaiských
a Zillertálských Alp na severu a Dolomit na jihu. Wilde Kreuzspitze je především vyhlídkový vrchol.
Z vrcholu jsme sestoupily ke krásnému, horskému jezeru, kde jsme si odpočinuly. Byly jsme tu samy v nádherné, divoké přírodě. Všechno bylo tak v pohodě. Následoval nekonečný sestup až k autu. Z vrcholu
to bylo převýšení 1400 m. To bylo příliš jak pro mě (byla jsem po artroskopii kolena), tak pro Amandu.
Posledních 400 výškových metrů jsme toho obě měly plné kecky. Amanda se už jen vlekla a vypadala jakoby
za sebou měla týdenní přechod alpského hřebene. Jako v těch filmech o psech, co se vrací domů přes hory a
doly. Tlapky měla špinavé a mlela z posledního. Naštěstí jsme v záplavě turistů nad parkovištěm nepotkaly
žádného ochránce zvířat.
Ještě tentýž večer jsme jely domů. Z Brixenu do Prahy je to teď celé po dálnici, takže to frčí. Dopoledne na
vrcholu a před půlnocí doma v Praze. Všechno se zrychluje.
Lenka Galejová
27
1. Prolog Lysá hora 15.3.2008 (31 km)
Je polovina března a přiblížil se první dogtrekkingový závod. Patří do seriálu Tour de Beskydy, jmenuje se
Prolog okolo Lysé hory a je dlouhý 31 km. Tak jsme se s nadšením přihlásili. Beskydy známe a kolem Lysé
hory je to pěkné.
Za 3 dny po přečtení itineráře tratě mi bylo mdlo, protože název okolo Lysé hory neměl nic společného
s tím, že na vrchol Lysé se jde 2x. No budiž, přece jen máme něco nachozené a alespoň zjistíme, jak
na tom jsme fyzicky. Noc před startem jsme strávili v penzionu Sluníčko, kde byli i další dva závodníci,
Roman Minárovič s Dally, která se hned skamarádila s naší Enngi, a Vašek Pudil s československým vlčákem
Nikem.
Nadešel den startu. Přijela další spousta závodníků a bylo na nich vidět, že někteří amatéři zrovna nejsou.
10:15 - Start závodu. Asi po dvou minutách jsem zůstal sám s Romanem, který řekl, že závodit nebude a jde
se projít, a tak jsme šli spolu. První kilometry jsme šli svižně, ale svaly na lýtkách a moje vnitřní klimatizace,
která jela na plné pecky, mi sdělovaly, že to takhle dlouho nepůjde. Po počátečním stoupání, které mělo být
mírné (tělo na to mělo jiný názor), přišlo klesání, které mi velice pomohlo k regeneraci, ale při stoupání
směrem na Lukšinec bylo znát, že Romana brzdím a zásoba sil jde ke dnu. Přicházíme na Lukšinec, je to
špatné. Už nemůžu. Posílám Romana dále a dívám se na cestu dolu směrem k penzionu.
Vypiji Redbull, ale křídla nikde. Avšak něco uvnitř mě nenechá vzdát, a tak se sunu krok za krokem směrem
k vrcholu. Ale krizím není konec. Vcházíme na náledí a navíc Enngi ukazuje svou radost ze sněhu tím, že
běhá ze strany na stranu, a já kloužu za ní. Povzbudivé jsou i hlášky turistů, kteří jdou z vrcholu a říkají:
„Vy se máte, že Vás do kopce táhne psík,“ Kdyby tak věděli, „jak táhne“.
Šnečím tempem pokračuji k vrcholu a předbíhají mě další závodníci. Nevím, kolik jich je za mnou, a je
mi to jedno. Chci jen vylézt na vrchol a končím. Pak už podruhé na Lysou nepůjdu a přiznám to. Zvoní
telefon, volá mi Radka, že Roman Baláž už je v cíli.
Nemůžu sice moc mluvit, ale sděluji jí, že končím, jen
vyjdu na vrchol.
A je to. Po několika minutách jsem nahoře. Vítají mě
usměvavé polské dogtrekkařky, ke kterým přisednu
a sděluji, že jdu dolů. Zjistil jsem, že ani nemají mapu
a neví, jak dále. Je půl jedné. Vstáváme a každý chceme
jít svou cestou, ale nějak se mi to pořád nechce vzdát
a dokonce i nohy jsou nějak v pohodě. Rozhodnuto jdu dále! „Tenhle závod se nevzdává,“ říkal Roman na
startu.
Cesta z Lysé směrem na Zimný je pohodová. Ve sněhu
stačí před sebe jen dávat nohy a kilometry ubíhají.
Otočka na Zimném – jde se zase zpět 2 km na Lysou.
Jenže, jak se šlo dobře dolů, tak špatně se jde nahoru. 10
cm rozbředlého sněhu dělá své – krok vpřed, půl kroku
zpět. Já „blbec“ už jsem mohl být před cílem – ale co na
to svědomí? Teď bude čisté, pokud dojdu.
A je tu Lysá hora podruhé. Už vím, že to dokážeme! Přicházíme k severní sjezdovce. No paráda, na lyžích bych
tu teda nejel… Tak hezky na zadek a dolů, to byla jízda!
Jenže je tu ještě jedno kruté místo, kde se musí dávat
pozor. Asi 500 metrů zledovatělé úzké stezky nad roklí,
a ještě se zde křižuje spousta turistů.
28
Ale jde to, a teď nás čeká jen 10 km klesání směrem k penzionu. Tyhle kilometry se už šly s úsměvem a
docela lehce. Symbol slunce nad penzionem nás přivítal po 6 hodinách a 25 minutách, ale na tom nesejde.
Důležité je, že jsme s Enngi došli. Byla v tom ale síla vůle nevzdát, táhnutí Romanem prvních 12 km a
pomoc polských závodnic, které mě psychicky vzchopily díky tomu, že neměly mapu a nechtěl jsem je
nechat bloudit.
A o tom to je. Ty pomůžeš mně a já zase tobě. I když je to závod, jsme přece všichni přátelé.
Oldřich Honěk a sněžná princezna Ennginka (Enngi O'Shakira Vidnavská záře)
Jednooký vlk 8.–11.5.2008 (92 km)
Přišel den našeho prvního longu 92 km Vysočinou. O nic se nejedná, ale nějaká nervozita je, je to přece
jen závod!
Po přihlášení jsme obdrželi podrobnou mapu a itinerář, tak se může začít studovat. Samozřejmě, že Devět
skal a Žákova hora (dva nejvyšší vrcholy) následují po sobě, jak jsem předpokládal, tak to bude paráda.
Avšak jak jsem zjistil později, nebyly tím nejhorším místem.
Nadešlo ráno, noc nebyla nic moc a i u snídaně má člověk scvrklý žaludek. Čas 7:26 – start a jde se na věc,
manželka Radka mě doprovodila asi 500 metrů a pak jsme zůstali sami s tratí a hned s asi 300 metrovým převýšením. Zkouším udržet tempo s nějakou skupinou,ale je to takové rozházené, několik trekařů jsem předběhl
já a několik jich zase mě, s tím jsem počítal, ale že mezi nimi bude i 73letý děda, to je trochu silné kafe.
Nějak docházejí síly už na začátku a navíc Enngi dělá své psí kusy a běhá ze strany na stranu, ta má síly
dost, ale pomoci mi do kopce, to ne. Naštěstí přichází nějaká rovinka, kde se dají zregenerovat síly. A je to
potřeba, protože přichází další dvě stoupání a po příchodu na Starkov mám propocené trika i vestu (když
jsme vycházeli, bylo 5 st.).
Piju kávu a šilhám po číslech na odvoz
mrtvol - ale to přece nejde po 10 kilometrech, a tak jdeme dál. Cestou se pár trekařů
shlukne, a tak sem tam dáme řeč. Zhruba
na 13. kilometru zdravím nějakou slečnu
a o pár vteřin později jsem málem vlečen
po zemi, jelikož z křoví vyběhla srna a
hned za ní zajíc, a to bylo něco pro Enngi
, naštěstí jsem to ustál a pokračujeme dál,
slečna, kterou jsem zdravil, se jmenuje
Pavla, přidala se k nám, a tak jsme vytvořili povolenou dvojici. Seznamovací řeč
nám pomohla ke zdolání několika dalších
kilometrů ,vyfotili jsme se u památníku
posledního zastřeleného vlka a došli jsme
až na první kontrolní bod 2Okm.
Kousek za ním u Zuberského rybníku
jsme poprvé odpočívali, začínají se dělat Zde byl dne 2. ledna r. 1830 zastřelen revírníkem V. Marzikem ze
puchýře a tak přezouvám boty, napadla Stříteže VLK, který vážil 88 funtů a jest na hradě Pernštejně vycpán.
mě myšlenka, jaký to asi bude pocit, když
mi bude do cíle zbývat 22 km, uvidím. Hezká hospůdka a jedno pivo nám měly dodat nových sil. Bohužel
bylo to úplně opačně, následujících 13 km bylo strašně těžkých a když jsme došli na 35. km, kde byla
restaurace s jídlem, bylo to jako vysvobození – už nikdy nepiju Starobrno! Dali jsme si řízek, čekali jsme
skoro 1,5 hodiny, ale ten sednul.
29
Kolem 16. hodiny vyrážíme dále, teď nás čeká Devět skal. Posíleni dobrým obědem dostáváme do nohou
další kilometry, které teď docela dobře ubíhají. Naším cílem je dostat se do tmy na Velké Dářko, kde uděláme větší odpočinek.
V cestě nám však stálo pár kopců a hned první výstup na Malinskou skálu nám dal pěkně zabrat, bylo to
sice asi jen 0,5 km stoupání, ale se slušným převýšením po různě velkých pískovcových balvanech. Jak jsme
v hospůdce krásně oschli, tak jsme teď byli komplet propocení.
Pavla, se kterou jsem šel od 13. kilometru, jde také svůj první long a ona i její dva čtyřnozí přátelé se drží
statečně, a tak to spolu zkusíme dojít až do konce. Po krátkém odpočinku na Malinské skále jdeme dál,
čeká nás Devět skal. Nakonec to ale není tak hrozné, jsme už poměrně vysoko a nejde se až na vrchol. Na
Žákovu horu je sice táhlé stoupání, ale jde to, a i výstup na Zubov je celkem bezproblémový. Máme jiného
nepřítele – začíná být tma.
[Malinská skála] [Dářko]
Nasadíme čelovky, ale dostali jsme se do polomu (největším nepřítelem lesa jsou lesáci), kde se ztratila
značka – zmatek?- zatím není důvod ,před několika lety jsme tady jezdili na dovolenou, a tak to tady trochu
znám, vím, že musíme dolů. Dobrá věc se podařila, značka se našla a před námi jsou pouliční lampy vesničky Škrdlovice. U hospod sedí několik pejsků od trekařů, kteří už tady jsou, ale my chceme až na Dářko,
je to už jen kousek.
A jsme tady, je 23:00, dáváme pejskům najíst a sami také něco sníme, zjistil jsem, že ta dršťková polévka,
kterou nesnáším, je docela dobrá. Další krásný okamžik přichází, když nám řekli, že teče i teplá voda a
můžeme se osprchovat. Sprcha byla sice skvělá, ale horší už zjištění, že se není do čeho utřít, a tak obětuji
tričko. Podobně je na tom i Pavla.
Vyjít z vyhřáté sprchy do 4 stupňů není žádná lahoda, a tak i Pavla souhlasí s tím, že raději půjdeme dále,
než se třepat zimou ve spacáku. Odbila půlnoc. My máme za sebou 52 km a vyrážíme směrem na Radostínské rašeliniště, ale ještě musíme na loděnici najít kontrolní bod. Cesta teď hezky utíká, je to po rovině a
hezkou lesní cestou. Občas na nás z křoví zasvítí oči psů bivakujících trekařů, je to docela zajímavý okamžik,
jen člověk musí doufat, že to jsou opravdu psi…
Po kládách, které se jemně houpou, je cesta příjemná, až najednou za sebou slyším žuchnutí, otočím se a
vidím, jak Pavla zapadla až po kolena do nějaké díry. Když vylezla, měla oči vykulené jak sova, vysoukala ze
sebe větu, že tam nebylo dno a bylo to pořád měkké. Od té doby jdeme opatrněji a díváme se více pod nohy.
Další cesta už byla bezproblémová, z Radostína do Vojnova Měštce a Herálce se jde po asfaltce, takže jsem
rád, že to jdeme v noci. Nepálí slunce a není vidět, jak je dlouhý kopec před námi, takže je to i psychické
plus. Opět scházíme na lesní cestu a kolem 3. hodiny ranní na Pavlu přichází spací krize. Není divu - na
rozdíl ode mě není zvyklá být vzhůru v noci, ale zažehnal to povzbuzující prostředek, a tak v poklidu lesa
sledujeme, jak na obzoru nenápadně vychází slunce.
Ve 04:10 zazpíval první ranní pták a je už docela vidno, vcházíme do chladného údolí ,kde se snáší opar nad
rybníkem Kuchyně. Před námi je však ještě pár stoupání a hned první je opět na Devět skal, tentokrát až
na vrchol. Stoupání je celkem poklidné a na vrcholu si dáváme snídani. Horší je, že po bolesti krční páteře,
která mě sužuje už od 20. kilometru (hold na těžký batoh nejsem zvyklý), mi začíná být špatně od žaludku a
začíná se jít těžko.Vzpomněl jsem si na Zuberský rybník, když jsem přemýšlel jaké to bude a až bude chybět
22 km do cíle. Teď to vím, nic moc.
Žaludeční stav trvá asi 12 km, ale vidina cíle je již blízko, do cíle nám zbývá jen 10 km, nebo ještě?
Cesta vede z kopce do údolí, kde nás čeká pořadatelská kontrola, a také zjišťujeme, že nejsme v hloubi startovního pole, ale hýbeme se někde kolem 20. místa. Tak to je nová síla do nohou a vyrážíme na posledních
7 km, jako bychom teď vystartovali.
Ovšem po přejití něčeho, co se podobalo mostu, nám brzo spadnul hřebínek, táhlé pětikilometrové stoupání na Buchtův kopec bylo nekonečné, a taky se začalo dělat teplo. Na vrcholu jsme na pokraji sil a
představa,že to co jste na 5 kilometrech vyšli, teď musíte na 2km zase sejít, je děsná, ale vždyť je to už jen
30
2 km! Pavla se na chvíli zasekla, ale po pár snad povzbuzujících slovech se zase rozešla směrem k cíli, vždyť už
je to takový kousek. Nohy pálí jako čert, ale je to tady, penzion Krásné je opět tady a s ním cíl po 27 hodinách a 10 minutách, neboli po 92 kilometrech. Teď je na řadě sprcha a odpočinek, ale spát se nechce. Jsme
plní dojmů a Pavla, které ze začátku někteří kamarádi předpovídali, že po 15 kilometrech vzdá, je unavená,
ale nadšená.
Vše to vyvrcholí druhý den ,kdy je vyhlášení, kde jsme obsadili celkově 22. a 23. místo z 90 účastníků, a to
po tom, co jsme měli za cíl alespoň dojít, byl velký úspěch. Někteří trekaři říkají, že už po půlhodině se
těší na další long, přiznám se, že mi to trvalo 2 dny, ale přišlo to, a podobné to asi bylo i u Pavly, která mi
napsala, že také chce jít i na ty další treky, a bude ráda pokud zase půjdeme spolu.
Takže za měsíc a půl Hanácká štreka!!!
Oldřich Honěk a sněžná princezna Ennginka (Enngi O'Shakira Vidnavská záře)
Dogtrekking
Dogtrekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné
vzdálenosti v časovém limitu.
Psovod je se psem při dogtrekkingu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo
vede psa pouze na vodítku (či střídáním obou variant). V žádném případě není možno jít se psem "na
volno" (ani krátkodobě).
Dogtrekkingové akce jsou obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekking lze respektovat podnik na 80
km. Jsou etapové (různé místo startu a cíle), nebo respektují
pouze časový limit.
Účastníci jsou odkázáni sami na sebe a před započetím podniku
podepisují prohlášení, jímž ztvrzují, že vstupují do akce výhradně
na vlastní nebezpečí a že jsou si vědomí úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.
Dogtrekkingové akce jsou organizovány podle Soutěžního řádu
dog-trekkingu a tyto akce probíhají vždy v souladu s Řádem na
ochranu zvířat při svodu - závodech v dogtrekkingu, který byl
schválen Ústřední komisí pro ochranu zvířat a bylo mu přiděleno
číslo jednací 19918/2005-11020.
Pes by měl mít postroj, nejlépe tažný. Zjednodušeně řečeno
existují dva druhy tažných postrojů: s tzv. dlouhou zádí (SLED)
a s tzv. krátkou zádí (GUARD).
GUARD: pes je na něm lépe ovladatelný, někdy se proto postroj
označuje také jako vodicí. Záleží na konkrétním typu postroje –
někdy má očko pro uchycení canicrossové (CC) šňůry hned mezi
lopatkami psa, někdy kus za nimi. Nejdále však zhruba v půli
zad. Další výhodou postroje typu guard je, že je alespoň částečně
seřizovatelný, takže pejsek v něm může trochu poporůst. Také se
někdy říká, že na dogtrekking a canicross je vhodnější, protože
CC šňůra jde od hřbetu psa poměrně nahoru k pasu psovoda.
SLED: pes v něm má lépe rozložený tah na celé tělo. Ale je v něm také hůře ovladatelný, protože očko
na uchycení CC šňůry je až u kořene ocasu, a pokud pejska potřebujete někam popotáhnout, postroj se
ochotně shrne a pes se pak špatně ovlivňuje pomocí vodítka. Někdy se říká, že tento postroj je vhodnější pro
sporty jako tahání saní nebo třeba koloběžky, protože CC šňůra pak jde relativně rovně od hřbetu psa. 31
Osobně dávám na dogtrekking přednost postroji typu guard. Přeci jenom pejsků potkávám cestou hodně a
je třeba se některým vyhnout. Jindy je třeba psa usměrnit na lávku či jinou úzkou cestu, pokud potřebuji,
aby mi pes šel „za patami“ a netáhl mě s kopce, pak se ani jemu postroj neshrnuje a lépe ho navedu, kde
ho chci mít.
Organizátoři dogtrekkingové akce vždy již v propozicích uvedou povinnou výstroj. Způsob kontroly uvede
pořadatel rovněž v propozicích. Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku.
Vždy jsou v předepsané výbavě bivakovací potřeby (spací pytel a karimatka- event. alumatka či hamaka),
strava pro psa a člověka, plastikové láhve na pitnou vodu, miska pro psa, čelová svítilna a příslušná mapa
dané oblasti. Organizátor sám rozhodne uvede-li do povinné výstroje ještě další vybavení. Pořadatel dle
charakteru akce může doporučit další výstroj (která není povinná nepodléhá kontrole).
Účastníci se po trati pohybují jednotlivě nebo maximálně ve dvojicích. Rovněž bivakovat mohou jednotlivě
nebo ve dvojicích. Je možno tolerovat pouze skupinky, které se utvoří krátce po startu nebo při předcházení.
organizátoři stanoví časový limit - do kdy je nutno akci dokončit. Ti účastníci, kteří akci dokončí po
uplynutí nejsou zařazeni do konečné klasifikace. Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí. Některé
(etapové) akce předepisují cílová etapová místa, do nichž je třeba dorazit - rovněž v časovém limitu. Většinou je pouze stanoven celkový časový limit a účastník si sám (dle aktuálních potřeb svých a svého psa) zvolí
bivakovací lokality i potřebnou délku odpočinku. Povolené je i doplňování zásob z místních zdrojů.
Účastníci jsou rozděleni do kategorií:
DTM1 - muži do 40-ti let,
DTM2 - muži nad 40 let,
DTW1 - ženy do 35-ti let,
DTW2 - ženy nad 35 let
Pro ty, kteří si to chtějí vyzkoušet, se pořádají také MID závody, kde je délka tratě 40-50km a nebo tak zvané
turistické tratě, kde délka tratě nepřesahuje 20km.
Dogtrekking je sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např.
orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa. Což je jedním z nejdůležitějších
předpokladů zdárného absolvování závodu.
U dogtrekku jde především o pobyt v přírodě a o zážitky člověka se psem, které jsou jedinečné a nedají se
napodobit ani nahradit.
Pes dává svému pánovi vše, co má, svou lásku, své srdce, svůj život, a za to chce pouze lidskou přítomnost,
a to je právě to, co mu můžeme při dogtrekkingu dát.
Roman Tůma
Agility
Agility je velmi oblíbený sport. Nejdůležitější je naučit chodit pejska střídavě u levé a pravé nohy, hodně si s
ním hrát, hlasitě se radovat i z malého pokroku a hodně, hodně chválit a odměnovat hračkou, pamlskem.
Agility se dělí do 3 kategorií:
SMALL - do 34 cm kohoutkové výšky
MEDIUM - od 35-42,99 cm
LARGE - od 43 cm kohoutkové výšky.
Překážky:
skokové - většinou se používá povel HOP
skok daleký - HOPLÁ
tunely - pevný tunel a látkový - povel SKRZ nebo TUNEL
slalom- tyčky jsou od sebe v řadě, povel- SLA-LOM, nebo SEM-TAM
kruhová překážka - povel KRUH-HOP.
32
Zónové překážky:
houpačka - povel BUM, BÁC
áčko - povel ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
kladina - povel HORE
Tyto zónové překážky je nejlépe začít cvičit na vodítku. Každá zónová překážka má barevné konce, kde se
musí dbát, aby pejsek šlápnul aspoň jednou packou na barevný pruh.
Samozřejmě je na každém psovodu, jaký bude povel používat. Uvedla jsem jen ty nejčastější používané
povely.
S Ennginkou jsem začala asi v 7 měsících chodit nejprve na kurz agility, moc jí to bavilo. Hlavně tunely, ty
měla nejraději, skokové překážky jenom proletěla, protože byla ještě mladá, aby skákala. Skákat překážky by
se mělo až po 1 roce pejska (kvůli případnému vyšetření kloubů).
Ennginka byla totiž strašně moc neposedné štěňátko a byla hodně akční, to byl hlavní důvod proč jsem s ní
začala na agility chodit. Byla hodně vnímavá strašně rychle se naučila nové povely - samozřejmě , že vše bylo
formou hry. Balónek a pískací hračky jsem vždy měla u sebe. Jednou jsem jí hodila pískací hračku a už jsem
jí nemohla chytit, měla obrovskou srandu z toho, jak za ní utíkám a nejen Enngi, ale všichni na cvičáku, a
věřte mi, že já po 15 minutách jsem na ní začala být už i naštvaná, ale Enngi byla spokojená.
Nebo se mi nejednou stalo: ...stojím na parkůru, kouknu na Enngi, dám povel HOP a Enngi místo aby
skočila, uviděla, že někdo nový přichází na cvičák, tak ho utíkala přivítat a já tam stala a nevěřila, co mi ten
můj miláček zas provedl. Copak to jde
se na ní zlobit, když přijde, usměje se na
mě, čumáček mi dá na rameno a jakoby
řekne, tak už můžeme? Odběhneme
parkůr jakoby se nic nestalo. Ennginka
je opradu hodně temperamentní slečna
samojeda a agility jsou pro ní jak dělané
přímo na míru. A taky umí vymýšlet
různé lumpačiny a moc dobře ví, kdy
to nejméně čekám. Je to prostě moje
zlatíčko, na které se nedá ani pořádně
zlobit, stačí úsměv a už mě má omotanou kolem pacinky.
Radka Hoňková a sněžná princezna Ennginka (Enngi O'Shakira Vidnavská záře)
Smutná Fany 2
V minulém čísle jsem si přečetla článek od paní Horáčkové z CHS Quantalix. Chtěla bych navázat na některá fakta, která jsou ve článku zmiňována. Samozřejmě jsou věcí názoru a v dnešní demokratické době má
každý právo na vlastní názor, aniž by za to byl nějak postihován.
Jak bylo správně nazváno hloupostí – nákup štěněte bez PP. Toto nezodpovědné chování nejen lidí, kteří
štěňata bez PP produkují, ale především těch, kteří je kupují (bez poptávky není nabídka) můžeme někdy
nazvat záměrem (kdy kupec ušetří nemalé peníze), jindy jen nezkušeností.
Zájemcům o bezpapíráky se vždy snažím vysvětlit, proč samojeda s PP nebo proč dotyčný samojedy bez
PP produkuje. Samozřejmě nevěřím, že se všichni obrátí na dobrou cestu, ale občas se mi to podaří. A je to
má velká osobní výhra!
Své známé bych se rozhodně od koupě štěněte bez PP jakéhokoliv plemene, a tím podpory množitelů,
pojem „horší a lepší množitel“ neexistuje, snažila odradit. Raději jim doporučím rok počkat a našetřit si na
pejska s PP. Ale to je věc názoru.
33
Také bylo vzpomenuto, jestli odchovaný pátý vrh je pro fenku dost nebo ne. Škoda, že paní Horáčková
neměla více odvahy napsat konkrétní jména. Dle mého názoru se jednalo o narážku i na naši chovatelskou
stanici. Na své fence Angie Tamandaré jsem odchovala pátý vrh, podle mě je to maximum, a to pouze
s ohledem na celkovou kondici fenky. Pokud jsem zatím měla možnost, do chovu jsem si vždycky vybrala,
podle svého nejlepšího uvážení, fenku zdravou, silnou, s výbornou psychikou. Kolik vrhů odchová chovatel
na feně je pouze věcí chovatele, toto není dáno v Chovatelském řádu, jde pouze a jen o chovatelovu zodpovědnost, je-li fena fyzicky i psychicky schopna vrh zvládnout, byť se bude jednat i o její první vrh.
A nic důležitějšího mi neleží na srdci více, než zdraví mých dětí, všech, dvounohých i čtyřnohých.
Toto také bylo předmětem „diskuze“ některých chovatelů (naštěstí jich je jen minimum), ať už na výstavách
či táborech. Škoda, že tyto „diskuze“ neprobíhají za účasti dotyčného, kterého se problém týká, ale vždy se
probírá chov toho chovatele, který není přítomen. Každý chovatel má svůj způsob chovu, svůj způsob ubytování psů, odchovu štěňátek atd. Je to každého věc, ať se to někomu líbí nebo ne. Proč si každý nezamete
raději před „svým dvorem“, než se snižovat k pomluvám??? O co vlastně některým jde??? O chov samojedů
nebo o zničení a pomlouvání konkurence, která je např. úspěšnější na výstavách, závodech nebo chovu???
Pomluvy nikdy nepramení ze skutečných údajů, šiřitel nemá zájem na tom, informace si ověřit, či požádat
pomlouvanou stranu o vyjádření. Asi by se někteří nad sebou měli zamyslet! Samojedi si takovéto chování
svých páníčků nezaslouží!!!
Určitě se najdou nepřející chovatelé, kteří mě považují za množitelku. Pravda je ta, že se s manželem v podnikání musíme hodně ohánět, abychom tu naši smečku KVALITNĚ uživili (mluvím o granulích nad
90,- za 1 kg, kvalitní vitamíny - celoročně kloubní výživu nebo multivitamíny, na jaře a podzim regenerační
vitamíny) a abychom mohli financovat tu spoustu výstav, kterou za rok objezdíme. Naši samojedi jsou
zdraví, netrpí žádnými onemocněními, nejsou jim podávány žádné léky včetně antibiotik, pravidelně navštěvují veterináře na preventivní prohlídky nejen na očkování.
Má fenka měla vrhy po 1 roce nebo 1,5 roce. Vždy se jí dostávalo a dostává maximální péče ještě zvýšenou
před každým vrhem i po něm. Je udržována ve skvělé fyzické i psychické kondici. Před každým jejím vrhem
jsem se vždy rozhodovala, zda bude schopna bez problémů štěňátka odnosit, porodit a postarat se o ně.
Vždy jsem toto konzultovala s veterinářem. Důležitou roli v mém rozhodování také bylo, zda štěňátka po
mé fence neměla nějaké opakované vady - nevyrovnanou bojácnou či agresivní povahu, zdravotní problémy
či jiné vady. Má fenka většinou rodila 15-20 hodin s tím, že si dělala pauzy na venčení, jídlo i spánek. Vždy
rodila sama, bez mé pomoci, pouze s mou nepřetržitou asistencí a s „veterinářem na mobilu“. Nikdy jsem jí
během ani po porodu nedávala oxytocin či jiné chemikálie nebo podpůrné prostředky. Všechna její štěňátka
se narodila živá a zdravá.
Samojedům se věnuji 9 let, a to nejen svým. Sleduji linie rodokmenů u nás i v zahraničí, snažím se sbírat
zkušenosti nejen u svých vrhů, ale i u vrhů v jiných, včetně zahraničních, chovatelských stanicích. Netroufám si tvrdit, že jsem zkušená chovatelka, vždy se budu učit, ale některé fenky předvedené na výstavách nebo
táborech by neměly mít ani třetí vrh, a to nemám na mysli exteriér dle standardu, to si snad každý umí
udělat obrázek sám, ale fyzické kondice fenek, obtloustlé sádelnaté gaučové povalečky s apatickou povahou
nebo vyhublé vystresované nekvalitně krmené feny nebo dokonce feny agresivní. Bere mě hrůza, že na
těchto „chudinkách“ bude někdo chovat, byť jen jeden vrh. Není třeba mluvit o tom, že fena svou povahu
předává převážné části svého potomstva. Doma je každý samojed generál, ale až v cizím prostředí se pozná
jeho skutečná povaha. A nemluvím o OPAKUJÍCÍCH se vadách po některých fenách či spojeních.
Není tedy na místě považovat někoho, kdo odchoval na fence 2 nebo 3 vrhy, za SUPER chovatele (přitom
fena je v katastrofálním psychickém i zdravotním stavu) a toho, který odchoval 4–5 vrhů, za ŠPATNÉHO
(fena je ve vynikající kondici, nadále může pracovat ve spřežení nebo úspěšně se účastnit výstav či jiných
sportů). Jak můžeme vědět, že chovatel, který odchoval na fence 3 vrhy, by jich neodchoval 5 nebo více?
Nebýt nějaké nečekané události, např. nádor na mléčné žláze či zánět dělohy a následná kastrace, nebo
následné opakované „nezabřeznutí“, a to již po prvním nebo druhém vrhu a tím ukončení role matky?
A můžeme si vůbec dovolit kritizovat chovatele, kteří nakryjí fenky následující hárání (myšleno hárání
po půl roce), avšak pouze jednou za kalendářní rok? Vždyť to má Samojed v Chovatelském řádu!!! Proč
místo „klepů a drbů“ někdo z přítomných nenavrhnul na členské schůzi změnu v bonitačním řádu???
34
Příklad: Chovná fena nesmí být nakryta dříve než uplyne nejméně 10 měsíců od předchozího porodu, a to
i v případě úhynu vrhu, narození pouze jednoho štěněte apod. Sledování a dodržení této ochranné lhůty je
povinností majitele feny. Nebo: Chovná fena smí být nakrytá pouze 1x během 12ti měsíců, atd.
A nejedná se pouze o jednu CHS, pokud si paní Horáčková pročítá Plemennou knihu pozorně, určitě jich
našla více, včetně dlouhé minulosti některých současných CHS. A určitě také zjistila „fintu“ některých
rádoby chovatelů, kteří sice odchovají na jedné fence 2-3 vrhy s PP, ale další i 3 bez PP (produkce štěňat
bez PP je nekontrolovatelná, papírově jednodušší a možná i výdělečnější než chov s PP), což není nikde
evidováno a dotyční si myslí, že na to nikdo nepřijde. A podle oněch „kritiků“ tito „množitelé“ také spadají
pod ty SPRÁVNÉ A ÚŽASNÉ chovatele???
Pokud krytí fenky následující hárání doporučí veterinář jako léčebnou metodu např. po porodu císařským
řezem (kvůli srůstům) nebo po zánětu dělohy (majitel se rozhodne pro léčbu, která je nákladnější než kastrace), také budou tito chovatelé označeni jako ti ŠPATNÍ??? Podle plemenné knihy nezjistíte důvod, proč
byla fenka nakryta následující hárání.
Pokud fenka hárá po 10–11 měsících, kam „oni kritici“ zařadí chovatele, kteří ji nakryjí další hárání a nikdo
se nedozví, jestli je to hárání první nebo druhé?
Samozřejmě, tady jde o chovatelskou etiku, nejde o to něco chovatelům nařizovat, ale chovatele vychovávat. Pokud však někdo neporuší Chovatelský řád, který jsme si sami odsouhlasili, pokud neznáme veškeré
důvody konkrétního jednání chovatele, není možné ho veřejně či nijak oficiálně kritizovat či odsuzovat!
A to ať už je náš osobní názor na danou věc jakýkoliv.
A Smutná Fany?
Na uvedeném článku velmi zarazila věta „další jméno a chovatelskou stanici neuvádím záměrně“.
PROČ??? Popisují se tam smutné a prosebné oči Fany. Proč tedy nikdo nekontaktoval okamžitě její chovatelku? Adresa i telefon se při dobré vůli dají zjistit kdekoliv. V první řadě, kdo by přeci mohl Fany pomoci, je
její chovatelka! Místo nabídnutí pomoci byla situace vyřešena zcela českým způsobem: nezájmem a napsáním článku beze jmen, který vyzněl spíše jako pomluva (omlouvám se, ale to je můj názor). A Fany by
zůstala bezmocná v množírně!!!
Ono je snadné odsuzovat chovatele za to, jaké páníčky svým štěňátkům našli. Teď nebudu psát o těch,
kterým to je opravdu jedno, svá štěňata „nacpou“ každému, s přibývajícím věkem i za velmi nízkou cenu
nebo dokonce zdarma (v inzerátech na internetu není problém zjistit, za kolik chovatelé štěňátka nabízejí),
čímž spíše je odsuzují k tomu, že na nich někdo bude chovat bez PP).
Z vlastní zkušenosti mohu napsat, ať se snažím si nové zájemce „proklepávat“ sebevíc (s novými zájemci se
kontaktuji osobně ještě před zamluvením štěněte, někdy se jedná o zájemce na doporučení jiného chovatele
atd.), stalo se mi, že jsem „narazila“. Dodnes jsem vděčna paní Karové a paní Velanové, že místo nějakého
článku zvedly telefon a informovaly mě o osudu jednoho z našich štěňátek.
Naštěstí žádné z našich štěňátek není týráno, všechna jsou zdravá (bohužel ani našim „dětičkám“ se nevyhnula tragická neštěstí), ale mohu to zaručit do budoucna? Lidé jsou šťastni, pořizují si samojeda z lásky, po
několika letech může v rodině nastat jakákoliv situace (rozvod, úmrtí) a může se stát, že to odnese i pejsek.
Mohu tomu jako chovatelka nějak zabránit? Byla bych velmi ráda, kdyby ano. Snažím se pravidelně majitele
našich štěňátek kontaktovat, pokud si změní telefonní čísla, pak píši dopisy. Ale pokud mi neodpoví? Nebo
se přestěhují? Může nastat situace, o které se nedozvím, a věřte, že budu vděčna, pokud mi někdo sdělí, že
se s našimi štěňátky někde děje něco špatného.
Někteří chovatelé samojedů mezi sebou cítí závist, nevraživost včetně pomluv, alespoň dle jejich vlastního
chování. Zde se rozhodně nedá o chovatelích hovořit.
Mezi chovateli a majiteli samojedů máme nejen „ony kritiky-závistivce“, ale i velmi dobré známé a kamarády, kteří s námi sdílí stejné pocity. Setkáváme se spolu na výstavách nebo táborech, navzájem se porážíme
ve výstavních kruzích, chlubíme se, jak krásná máme štěňátka, ale nezávidíme si, ani se nepomlouváme,
protože samojed je tak úžasné plemeno, že tyto lidské vlastnosti k němu nepatří. Naopak snažíme se jeden
druhému pomoci či poradit. V životě chovatele mohou nastat různé situace, jednou jste nahoře, za chvíli
35
dole, a věřte, že stačí pouhé zavolání kamarádky, její povzbuzení a hned je vám lépe a bezvýchodná situace
vám připadá snadnější.
Přeci chov samojedů s PP je o zdraví, povaze, „jistotě“ otce, ale také o identifikaci jedince. Právě díky
čipu nebo tetování můžeme samojedovi pomoci. O to víc nerozumím tomu, pokud Smutná Fany nebyla
neznámá, proč jí nikdo OPRAVDU nepomohl??? Stačilo zvednout telefon nebo napsat e-mail.
Samojed je rodinný pes a jako jedna velká rodina by měli fungovat i jejich páníčci – pomáhat si, radit si,
respektovat se.
Závěrem chci jen dodat, že rozhodně nemám v úmyslu kohokoliv urazit. Snažím se jen argumentovat na
uvedený článek, uvést dostupná fakta a pohled „druhé strany“, což bohužel „těm kritizovaným“ není většinou umožněno, ať už je můj názor na uvedené otázky jakýkoliv. Pokud má někdo zájem se mnou diskutovat
o mém názoru, o naší etice chovu, nebo shání informace o naší CHS, můžete mě kontaktovat přímo, budu
vděčná, než naši CHS a naše samojedy probírat za mými zády. Děkuji!
Renata Piskacisová - Vidnavská záře (www.samojed.net)
Ostříhat? NIKDY!
Všichni majitelé samojedů dobře znají
typickou siluetu samojeda s jeho nádherným kožíškem, jehož hlazení nám přináší
tolik pohody a radosti. I já jsem pyšná na
to, když naši samojedi mají pěknou srst.
Pravda, v období línání nám dávají jejich
kožichy zabrat, protože je třeba vyčesávat starou srst. Na zahradě to vypadá jako
když tam někdo vysype chmýří pampelišek a ani sousedi nepřijdou zkrátka, ale na
druhou stanu jako materiál na stavbu ptačích hnízd je psí srst určitě ideální. Mně
však nastal problém u naší Tikinky, která
pravděpodobně v důsledku hormonálních
změn po kastraci přestala línat. Její srst
byla tak hustá a dlouhá, že se nedala normálním hřebenem vůbec rozčesat. Koupila
jsem si takzvaný „prořezávací“ hřeben, ale
ani ten mi práci neusnadnil, ba naopak
Tikinu to s ním ještě víc tahalo. Zkoušela
jsem i různé drahé rozčesávací spreje, avšak
bez výsledku. Na vnitřní straně stehen se
jí tvořily koule zcuchaných chlupů, které
jí musely vadit i v pohybu. Při česání
trpěla ona i já. Když nastaly horké letní
dny, bylo mi jí vždy líto, protože na sobě
nosila takový „tlustý kabát“. Veterinářka
i někteří chovatelé radili ostříhat. Ostříhat
samojeda? Nikdy!
Až loni na jaře, kdy ostatní psi začali „krásně“ línat a já opět zápasila s její srstí, jsem si s myšlenkou Tikinku
ostříhat začala pohrávat i já. Říkala jsem si, že to bude sice moje ostuda, protože všichni určitě řeknou, co
jsem to za majitelku, která není schopná rozčesat psa, ale tady už nešlo jenom o rozčesání. Tikinka začala
mít zarudlou kůži, protože hustá srst, když občas promokne, špatně prosychá a tím pádem dojde k zapaření.
Ota byl zásadně proti stříhání. Ale on neměl hřeben na psa nikdy v ruce, takže neměl tušení, o čem mluvím.
36
I já jsem stále váhala, ale když přišly horké letní dny, bylo rozhodnuto. Zavolala jsem známé psí kadeřnici
a zeptala se jí, jestli někdy stříhala severského psa. Smála se, a jestli prý to myslím vážně, že tedy přijede.
Začala srst nejprve zkracovat nůžkama a pak musel přijít na řadu strojek. Ostříháním se odstranila veškerá
nečistota, která se jí v dlouhé srsti držela, včetně vosin, které měla zapíchané v kůži. Srst byla tak hustá, že
připomínala ovčí rouno. Tikinka celou dobu držela, jako kdyby tušila, že se jí uleví. Když jsem jí vypustila
na zahradu, začala se radovat a poskakovat jako štěně a taky jako štěně ve svém novém plyšovém kožíšku
vypadala. Bylo také zajímavé, jak ostatní psi okamžitě poznali změnu, všichni se k ní nahrnuli a začali jí
očichávat. Cítili známý pach, ale ten vzhled je mátl. Trvalo jim celý den, než si na ní zvykli. Tikinku jsem
druhý den ještě vykoupala ve speciálním hojivém šamponu, aby se jí podrážděná pokožka zklidnila. Byla
z ní čupr holka. Ota, když jí viděl, tak se zhrozil, co jsme to s ní udělali, ale většině lidí se Tikinka líbila. I vy
můžete posoudit, jak jí letní zástřih „alá westík“ slušel.
J. Janková
Rodinná psí pouta – 10. část
Aneb slasti a strasti dog handlera (pomocníka u psů)
Mým životním cílem je být tak dobrý člověk, za jakého mě už považuje můj pes. (Neznámý zdroj)
ARTIKA. Tak se jmenuje naše první fena samojeda z Itálie z chovatelské stanice White Noblesse a říkáme
jí „Tiki“.
Pořídit si fenu mezi tři psí chlapáky (špic Míša už byl v té době v psím nebi, dožil se skoro 16 let) se mi moc
nechtělo. Stále jsme váhali, až nás náhoda svedla dohromady s dlouholetou chovatelkou samojedů z Itálie
Renatou Fossati. Řekli jsme si, že když fenu, tak alespoň dovezeme novou krev. Chtěli jsme dovézt štěně
z její chovatelské stanice Corno Bianco, ale bohužel to nevyšlo. Když jsme však v roce 1999 byli u paní
Fossati na návštěvě, byla zrovna v tu dobu k odběru štěňata v chov. stanici White Noblesse. Nebylo to od
jejího domu daleko, a tak jsme se rozhodli, že se na štěňata pojedeme podívat. Samozřejmě jsme neodolali
a vybrali si ze tří fen právě Artiku. Nebyli jsme ale připraveni na to, že povezeme domů štěně, a tak nás
chovatelka musela na cestu vybavit vodou, miskou a vodítkem. Také jsme neměli tušení, co je třeba mít
k převozu štěněte do České republiky (měli jsme jen očkovací průkaz), a tak nám dali ještě s sebou dřevěnou
bedýnku, abychom do ní mohli Artiku pro jistotu schovat, až budeme přejíždět přes hranice. Bedýnku jsme
přikryli bundami a jen se modlili, aby nezačala kňučet, až nám budou kontrolovat pasy. Byla však vzorná
spolujezdkyně a spala. Ulevilo se nám, až když jsme ji „propašovali“ do Čech.
Tikinku si oblíbila celá naše
rodina. Dobře poslouchala na
přivolání, což u severských psů
nebývá častým jevem, a už v mládí
na ní bylo vidět, s jakým nadšením
bude běhat. Její příchod do smečky
měl jedinou chybu. Malamut Eluk
začal být vůči Arnymu silně dominantní a tomu se Elukovo časté
napadání přestávalo samozřejmě
líbit. Ota se těšil, jak bude běhat
se „čtyřkou“, ale bohužel to nebylo
možné. Eluka jsme nechali sice
vykastrovat, ale jeho povaha se
nezměnila. Došlo to tak daleko,
že tito dva rivalové museli být do
konce svého života úplně odděleni.
37
Artika
Malamuta nahradila v zápřahu Tikina, která byla oproti malamutovi daleko snaživější a chytřejší. Velmi
brzo se naučila všechny povely a stala se z ní perfektní vůdčí fena. Měli jsme z ní opravdu radost. Plánovali
jsme si, bude-li chovná, že ji nakryjeme Arnym a že z tohoto spojení by se mohli narodit potomci, kteří
budou dobří do zápřahu. Ovšem člověk míní a příroda mění. Tikinka bohužel chovná být nemohla, protože
měla špatnou dysplazii kyčelních kloubů. Byli jsme z toho zklamaní, ale nedalo se nic dělat. Začala jsem jí
přidávat do krmení vitamíny na klouby, nechali jsme ji také vykastrovat a Tikinka mohla závodit bez problémů dál. Ještě jsme tuto skutečnost oznámili chovatelce do Itálie a čekali jsme, jak se zachová. K našemu
překvapení odepsala, jestli chceme, že až bude mít štěňata, nechá nám za Artiku jinou fenu zdarma.
PAN MAŠÉR. Otovi nezbylo nic jiného, než opět závodit jen s „trojkou“, ale už s čistě samojedí. Naše bílé
trojspřeží začalo dosahovat díky Tikince ještě lepších výsledků než předtím. Ota nemusel ničeho litovat,
protože na většině závodů stával na stupních vítězů. Někteří lidé, co dělají tento sport, se divili, jak je
možné, že tyto bílé koule dokáží běžet také celkem rychle. Chodili se na naše psy dívat z blízka, protože
se jim zdáli být těžcí. Byli ale překvapeni zjištěním, že je dělá mohutnými jenom jejich huňatá srst, která
klame. Přiznám se, že jsem také pečlivě odměřovala porce granulí, aby neztloustli, protože jak známo, tlustým psům se špatně běhá. Můj názor je, že pes má mít stále tak trochu hlad. Arny, Eluk a Baro byli krmeni
hovězím masem s rýží střídavě s granulemi a když už přibyl čtvrtý pes (Artika), začala jsem dávat jenom
granule. V naší rodině je to zařízené tak, že každodenní práci kolem psů mám na starost já, a to nejen doma,
ale i na závodech. Ještě před odjezdem na závody musím samozřejmě vše sbalit, jak pro psy, tak pro nás,
uvařit pro ně vývar a hlavně na nic nezapomenout, aby se páníček nezlobil. A na závodech tomu není jinak,
psy musím před startem pořádně napojit (právě vývarem, ten jim lépe chutná) a také dobře vyvenčit. Většina závodních psů dělá potřebu na stake-outu, ale já naše psy venčím jednotlivě na vodítku. Pan mašér Ota
pak jen přijde, a zeptá se: „Kakali všichni?“ Na tuto otázku vyžaduje vždy kladnou odpověď. A běda, když se
nám to někdy nepodaří. Už v cíli začne láteřit, že některý z nich po cestě kakal, přitom se mu psi zamotali a
ztratil tak drahocenné minuty. A hádejte, kdo za to může?! Někteří závodníci řeší tento problém svérázným
způsobem – zavedením zápalky (namočené do projímadla) do konečníku. Tak na takovou metodu bych
v životě nepřistoupila, ale jinak se snažím dělat vše pro to, aby naši psi byli maximálně v pohodě. Před
startem jim masíruji nohy, nenechávám je ani zbytečně štěkat, protože i tím se pes unaví, a po dojetí do cíle
dostávají vždy pochvalu a piškoty za dobře odvedenou práci.
38
Starat se o naše čtyřnohé kamarády je mým koníčkem a když pak vidím, že moje snaha přináší dobré
výsledky, mám radost dvojnásobnou. Patřím k lidem, kteří razí heslo: „Má-li to být uděláno dobře, udělej
to sám.“ A když je náhodou musí někdo v určité činnosti zastoupit, tak raději jdou a vše ještě zkontrolují.
To se týká právě mě a mé péče o naše bílé miláčky. Věřím tomu, že psi dokáží moji snahu ocenit (možná
lépe, než moje drahá polovička), a proto je mým přáním, aby se mezi mnou a psy vytvořily velmi křehké
psí vztahy – VKPV!
Pokračování o VKPV příště. J. Janková
Praktická oftalmologie psa - dědičné choroby
Veterinární oftalmologie je disciplína s úzkou návazností na podrobné vyšetření celkového stavu organismu,
s velkými nároky na odborné znalosti veterinárního lékaře a na přístrojové vybavení jeho ambulance. Vyšetření oka je vždy nutná součást komplexního celkového vyšetření organismu, protože na očích se můžeme
setkat jak s projevy celkového onemocnění (psinka, alergie, diabetes mellitus, intoxikace, hepatitis, dehydratace, přítomnost parasitů), tak s projevy postižení očního bulbu a jeho přídatných ústrojí.
Důležitou součástí oftalmologického vyšetření je získání podrobných anamnestických údajů, majitel odpovídá na otázky týkající se vzniku onemocnění , jeho příčin, průběhu a doby trvání, celkového chování
pacienta, výskytu onemocnění u ostatních zvířat v chovu či vrhu, dále prostředí, v němž pacient žije, a jeho
pracovního vytížení.
Celá řada onemocnění oka je spojena s genetickou predispozicí a tak znalost zatížení jednotlivých plemen
oftalmologickou problematikou je nezbytně nutný předpoklad pro stanovení správné diagnosy a prognosy.
Dědičnost jednotlivých onemocnění je pečlivě zkoumána a sledována. Jednou z nejvýznačnějších světových
organizací, zabývající se genetickou vazbou, je neprofitární organizace CERF / Canine Eye Registry Foundation/, která od roku 1974 shromažďuje informace o genetické predispozici u všech plemen.
První místo v řadě dědičných chorob oka zastává zcela jednoznačně onemocnění sítnice, označované jako
progresivní retinální atrofie / PRA / . Jedná se o postupné odumírání specielních buněk, vystýlajících oční
kouli a odpovědných za příjem světelných paprsků. Tomuto onemocnění je v západních zemích věnována
značná pozornost.
Zjednodušeně řečeno, existují dvě základní formy tohoto onemocnění: - generalizovaná a centrální, lišící se
nejen klinickým nálezem, ale i formou dědičnosti. Generalizovaná se projevuje atrofií v periferních částech
sítnice, středová část je nezměněna . Tato je však postižena při onemocnění psa formou centrální. První klinické příznaky progresivní retinální atrofie jsou majitelem pozorovány za šera a v době snížené viditelnosti.
Pes se hůře orientuje, naráží do překážek , zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka
psa / výrazné při fotografování - psovi „svítí oči“/, zhoršuje se i periferní vidění psa. Poslední fází je zakalení
čočky, což ještě více znemožní transparenci světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku.
Dědičnost tohoto druhu PRA je autosomálně recesivní, tj.jedinci postižení touto nemocí musí být v daném
znaku recesivně homozygotní. Jedinci geneticky zdraví jsou dominantně homozygotní, ale největší hrozbou
populace jsou heterozygoti, kteří jsou klinicky zdraví přenašeči PRA a nejdou odlišit od dominantních
homozygotů. Proto jedinou cestou je kontrola populace s preferencí klinicky i geneticky zdravých zvířat.
Diagnostika tohoto onemocnění je vázána na specializovaná pracoviště vlastnící fundus kameru, či elektroretinograf, kterými lze diagnostikovat onemocnění ještě před vlastními klinickými příznaky. Např. u pudlů
největší frekvence klinických projevů je mezi 3.-5. rokem stáří, ale technika je může odhalit už od 9. měsíců.
Terapie PRA neexistuje, pouze přísná selektivní nebo preferenční opatření mohou zkvalitnit populaci plemene.Výskyt je různý podle stáří a plemenné příslušnosti / u kolie a irského setra se projevuje před 6 měsíci,
u knírače,pudla,samojeda a husky ve středním věku stáří /.
V souvislosti s PRA se často setkáváme s kataraktou, tj.zákalem čočky .Toto onemocnění se patrně dědí
recesivně s výskytem v nejrůznějším věku zvířete. Kromě dědičného původu onemocnění, však lze výskyt
katarakty pozorovat i při orgánových onemocněních / diabetes mellitus/ a fyziologicky ve vyšším věku
jedince. Chirurgické odstranění je nejspolehlivější terapie katarakt. Lze se také setkat s luxací či subluxací
čočky vzniklé poškozením závěsného aparátu čočky s možností hereditárního původu. Také na rohovce,
39
spojivce, slzném aparátu, čočce, duhovce i na aparátu zabezpečujícím proudění tekutin v oku se můžeme
setkat s celou řadou hereditárních onemocnění.
Protože frekvence výskytu geneticky přenosných onemocnění je značná / jen u plemene americký kokršpaněl je popsáno 23 genetických onemocnění očního aparátu /, ve většině západních zemí je jim věnována
značná pozornost s úmyslem rychlého a plošného ozdravení chovů, relativně vysoce zamořených těmito
onemocněními. Již od útlého věku jsou štěňata vyšetřována očním specialistou a přísně dokumentován
stav jejich očního aparátu. Ten je pak dokladován při prodeji štěňat, při jejich bonitacích a v neposlední a
nejdůležitější řadě v době zařazení do plemenitby. Po celou dobu působení psa v plemenitbě je vyšetření
periodicky opakováno a dokladováno fotodokumentací.
Také v naší republice je vyšetřeno již několik stovek psů , většinou špičkových jedinců plemen, kde se popisuje zvýšený výskyt PRA (pudl, irský setr, anglický a americký kokršpaněl, retrievři, tibetský teriér a další
tibetská plemena, bobtail, papilon, švýcarský ovčák, čínský chocholatý pes a j.) a v některých klubech se
chovatelé snaží preferovat výběrovým chovem jedince exteriérově ale i zdravotně na výši. Všechna zde vyšetřená zvířata obdrží protokol o vyšetření s celosvětovou platností a fotodokumentaci vyšetřeného očního
pozadí předvedeného psa, přičemž kopie a druhý snímek je zde archivován .Vlastní vyšetření se skládá z
klinického vyšetření završeného prohlídkou očního pozadí kamerou KOWA - 2 s fotografickým záznamem.
Trvá asi 10-20 minut a je prováděno za plného vědomí zvířete.
Problematika oftalmologie je u psů velice rozsáhlá a je jenom dobře, že i čeští chovatelé mají možnost diagnostiky uvedených onemocnění a že s pomocí veterinární služby dojde ke genetické kontrole a zkvalitnění
populace plemen psů.
MVDr. Jiří Beránek
Předseda komise pro posuzování DOV Prezident České asociace veterinárních lékařů malých zvířat posuzovatel vrozených genetických vad očí
Pyometra - hnisavý zánět dělohy
Pyometra neboli hnisavý zánět dělohy je plíživě probíhající onemocnění a majitelé jej často zaznamenají
až v rozvinutém stádiu. Představuje potenciálně smrtelné onemocnění charakterizované nahromaděním
patologického obsahu v děloze s následnou celkovou intoxikací, případně sepsí (otravou krve). U fen toto
onemocnění patří k nejčastějším a nejvážnějším poruchám reprodukčního systému.
Vznik
Pyometra vzniká jako komplikace předchozí nadměrné hormonální stimulace děložní sliznice estrogeny
projevující se tzv. glandulární cystickou hyplerplazií endometria, což představuje zmnožení a zvětšení žlázek
vnitřní výstelky dělohy - endometria. Následně dochází účinkem progesteronu k nadměrné produkci děložního sekretu, jeho hromadění v děloze a následně k infikování obsahu.
 Zánět dělohy se vyskytuje především u starších fen, které nikdy nerodily.
 Je častou komplikací po aplikaci estrogenů např. při umělém přerušení gravidity během prvního týdne po
nakrytí nebo po opakované aplikaci hormonálních preparátů pro oddálení říje.
 Pyometra se sekundárně může vyskytnout i při odumření plodu v děloze, při zadrženém lůžku po porodu,
vzácně i při extrauterinní (mimoděložní) graviditě.
Projevy
Příznaky se obvykle objevují 1 – 3 měsíce po hárání. V počátku je možné pozorovat zvýšené pití a zvýšené
močení, snížení chuti k jídlu a případně zvracení. S rozvojem onemocnění je patrná apatie, únava a spavost,
úplné nechutenství, hubnutí, průjem, dehydratace a slabost pánevních končetin. Teplota může být dlouho
normální. V pokročilých stavech nastupuje výrazná dehydratace, neschopnost pohybu, bezvědomí a úhyn
zvířete.
40
Podle průběhu rozlišujeme pyometru uzavřenou a otevřenou.
 Uzavřená pyometra je naopak forma se zavřeným děložním krčkem a bez výtoku. Hromadění obsahu v
děloze se může projevit zvětšením břicha.
 Otevřená pyometra je charakterizována otevřeným děložním krčkem a výtokem děložního obsahu. Výtok
z pochvy může být krvavý od řídce růžového až po hustý hnědočervený nebo hnisavý, který bývá žlutý, šedý
nebo zelený. Výtok většinou zapáchá.
Diagnostika
K diagnostice pyometry využíváme vyšetření poševního výtěru, sonografické vyšetření pohlavního a močového ústrojí a ev. RTG vyšetření. Vhodné je také vyšetření krevního obrazu a biochemický rozbor krve. V
některých případech se diagnostika doplní např. o sedimentaci krve, vyšetření moči... Stav je třeba odlišit
od abnormální říje (prodloužená nebo rozdělená říje), gravidity, abortu, patologických stavů v pochvě a
močovém ústrojí atd.
Terapie
Léčba pyometry vyžaduje stabilizaci vnitřního prostředí podáváním infúzních roztoků a zamezení rozvoje
bakteriální infekce podáváním antibiotik. Pyometru je možno řešit v zásadě dvěma způsoby, chirurgicky
(operací) nebo konzervativně (pouze podáváním léků).
 Chirurgické řešení znamená ovariohysterektomii (vynětí vaječníků a dělohy). Tento způsob se používá v
případech uzavřené pyometry, u starších fen a u fen v pokročilých stavech onemocnění. Dále se užívá i ve
většině ostatních případů z důvodů většího bezpečí pacientek.
 Konzervativní léčba připadá v úvahu u mladých fen, kde má majitel zájem na zachování plodnosti, podmínkou je otevřená forma pyometry. Hlavním cílem konzervativního ošetření je vypuzení patologického
obsahu z dělohy. K tomu se používá opakovaná aplikace prostaglandinu PG2alfa, což je látka, která má
uterotonický (dělohu stimulující), luteolytický (vlivem jejího účinku dochází k zániku žlutého tělíska a tím
i zabránění další tvorby progesteronu), v menší míře také cervikorelaxační efekt (uvolnění krčku děložního).
Pro zesílení luteolytického efektu se terapie doplňuje podáváním látek s antiprolaktinovým účinkem (např.
bromokryptinu). Aplikace PG2alfa je však doprovázena nežádoucími vedlejšími účinky, jako je neklid,
zrychlený dech, slinění, zvracení či průjem. Tyto nežádoucí projevy odeznívají většinou do 60 minut po
aplikaci.
Prognóza
 Prognóza uzavřené pyometry je dobrá, pokud je léčba zahájena včas. Pokud však majitel přivede fenu až v
pokročilém stavu, je prognóza dubiózní tedy nejistá.
 U otevřeného zánětu dělohy se průměrná úspěšnost konzervativní terapie pohybuje kolem 65 – 70 % a
opětovný nástup onemocnění se může kdykoli opakovat. Proto se doporučuje nakrýt fenu hned při další říji
a 25. den po krytí přivést fenu k sonografickému vyšetření pro potvrzení gravidity a vyloučení pyometry.
Zpracovala Ing. Jana Fulierová
Humoresque Snowy Xamba (30.1.2000–1.9.2008)
Bol to šok, pretože ona - verná svojej povahe - ničím nenaznačila, že ju oslabuje zákerná choroba. Bola
prvým našim psíkom, ktorý nám zomrel v náručí.
Humoresque Snowy Xamba – Svetová Víťazka 2006, Medzinárodný šampión, Šampión SR, ČR, PL, Junioršampión SR, mnohonásobný Klubový Víťaz (SR, ČR, PL, AUT, HU), mnohonásobný Klubový šampión,
Víťaz špeciálnych výstav, Víťaz rankingov, BIS a BOG umiestnenia ...,
- držiteľka Canisterapeutického certifikátu, aktívne pracovala v canisterapii,
- matka 29 šteniatok v 4 vrhoch (ktoré získali napr. tieto tituly: Európsky Víťaz, Int.CH, CH. a Jun. CH.
krajín: SK, ČR, Ruska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Talianska, Chorvátska, Slovinska, Rakúska, Luxemburska, Holandska, Belgicka, Baltický šampión, Grand šampión, BIS víťazi, Kluboví Víťazi, BIS, BOG víťazi....
+ Canisterapeutické certifikáty,
41
- celkovo doteraz jej detičky získali 24 Junior šampionátov, 26 šampionátov a 6 Medzinárodných
šampionátov), pričom najstaršie majú 5 rokov a
najmladšie 9 mesiacov,
- typická predstaviteľka plemena samojed, vždy
usmiata, hrdá, krásna, inteligentná, výmyselná a tvrdohlavá,
- milovaný člen našej rodiny po celých 8,5 roka.
Ako k nám prišla
Malé dvojmesačné šteniatko samojeda nám už
svojim príchodom, resp. príletom z Fínskeho
Oulu potvrdilo, že bude mediálnou hviezdou a
že kdekoľvek sa objaví bude vždy pútať obrovskú
pozornosť. Po príchode na letisko do Viedne nám
totižto milí rakúski úradníci oznámili, že žiadny pes
týmto lietadlom nepriletel, čím rozpútali obrovské
zbesilé hľadanie prepravky s Xambou od Fínska
až po Rakúsko. Malá Xamba sa nakoniec za pár
nekonečných hodín našla v nákladovej hale, kde si
užívala zaslúženú pozornosť. Nikdy nezabudneme
na to, ako sme ju prvý raz uvideli v letiskovej hale,
klietka otvorená, ona stála na velikej drevenej krabici obkolesená vysmiatymi robotníkmi, a kývala
chvostíkom od šťastia.
Ako víťazila
Víťazila nielen na výstavách, ale aj v oblasti chovu a canisterapie. Bola úžasným výstavným psíkom, sen
každého vystavovateľa: vždy vynikala svojím hrdým postojom, ale aj neustávajúcim vrtením chvostíka
(zázračné piškótky!), víťazila neuveriteľnou krásou a svojou osobnosťou. Bola úžasná a oddaná mama, ktorá
sa nechcela pohnúť od svojich šteniatok (v tomto prípade nepomohli ani piškótky). A bola úžasný canisterapeutický pes, ktorý dokázal svojimi trikmi rozosmiať postihnuté deti (jej heslom bolo: za piškótku čokoľvek). Z množstva výstav nám najväčšiu radosť urobila na Svetovej výstave v Poznani 2006, kedy nielenže
vyhrala titul Svetovej Víťazky, ale aj všetci jej potomkovia, ktorí sa takisto zúčastnili – a to v hojnom počte!
- buď triedu vyhrali alebo boli v triede druhý. Nikdy nezabudneme na to, ako nakoniec spolu s troma
synmi stála ona ako hrdá mamina na stupňoch víťazov v BIS odchovov.
Ako pomohla
Keď sme Xambiku z Fínska doviezli, počet vrhov samojedov na Slovensku bol už určitú dobu na nule.
Na výstavách ste mohli vidieť len zopár samojedov, z toho dvaja boli naši: zakladateľ našej stanice Yoshi a
Xamba. Ľudia si mýlili našich samojedov s inými plemenami, záujem o nich bol minimálny. (Xambikin
zápis v plemennej knihe bol č. 193, dnes zapisujeme šteniatkam čísla nad 300). Xambina krv koluje takmer
v každom Slovenskom samojedovi. Len vďaka nej sa počet bielych usmievavých severských medvedíkov
zvýšil a neustále zvyšuje už o jej vnukov a pravnukov! Bola zakladateľkou moderného chovu samojedov na
Slovensku. Napriek všetkému bola neuveriteľne skromná a nenáročná, vždy optimistická a šibalská, a to aj
vo veteránskom veku. Jej typická samojedská povaha a krása sa prenáša aj na jej potomkov a tak nám „malé
Xamby“ robia a budú robiť radosť aj naďalej. Sme pyšní na všetkých jej potomkov, ktorí ju reprezentujú na
Slovensku i v mnohých krajinách sveta. Nikdy nezabudneme, pretože aj naďalej žije vo všetkých svojich
potomkoch.
Keď odišla
Bol to šok, pretože ona - verná svojej povahe - ničím nenaznačila, že ju oslabuje zákerná choroba. Bola
prvým našim psíkom, ktorý nám zomrel v náručí. Tá bolesť sa nedá slovami popísať. Priznám sa, že som
netušila koľko ľudí ju malo takisto rado a aký veľký mala svoj fanklub, a to nielen na Slovensku, ale doslova
42
na celom svete. Až keď som čítala to množstvo mailov a kondolencií, počúvala a videla ľudí plakať keď o
nej hovorili, až keď som uvidela to množstvo ľudí, ktorých sa jej odchod dotkol, až vtedy som pochopila, že
Humoresque Snowy Xamba nikdy neodíde.
Dva týždne po smrti Xamby organizoval Samojed Klub Slovensko Špeciálnu výstavu a Samojedský tábor
v Mošovciach – na mieste, kde sa Xamba v roku 2000 zúčastnila na prvej výstave. Preteky nazval športový
referent„Xambina púť“, jeho priateľka navrhla krásne diplomy s jej portrétom . Xamba sa na nás dívala aj z
obálky výstavného Katalógu. Naša ekonómka pripravila krásnu nástenku s jej fotkami - úsmevnými momentkami. Náš webmaster venoval celý svoj honorár na Nadáciu Humoresque Snowy Xamby, ktorú navrhol založiť
na spolufinancovanie nákladných veterinárnych zákrokov pri záchrane samojedov. Naša referentka pre canisterapiu pripravila spomienku na Xambu pre
kynologickú tlač. Celý klub venoval Xambe
nádherný pohár a diplom za BIS in Memoriam, pretože sa tejto výstavy už nemohla
zúčastniť a ako bolo povedané v príhovore
„určite by to zasa celé vyhrala“ :-)
Vtedy v roku 2000, pred 8 rokmi, bol na
výstavu prihlásený jediný samojed. Teraz
ich tam bolo počas víkendu takmer 50,
z toho len 8 neboli potomkovia Xamby.
V súťaži chovateľských skupín sa predviedla skupina 12 samojedov – Yoshiovcov,
potomkov Xamby. Celá výstava i tábor bol
usporiadaný na jej počesť a bude sa odteraz
usporadúvať každý rok.
Ďakujeme za prekvapenie, ktoré nám členovia Samojed Klubu týmto pripravili.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám zavolali
či napísali a povedali nám slová útechy
a krásnych spomienok na našeho výnimočného samojedka. Bola to naozaj rozlúčka vo veľkom štýle hodným kráľovny
- HUMORESQUE SNOWY XAMBY.
A ďakujeme Xambe – za všetko.
Jana Fulierová, Mário Žampach a Janka Žampachová a všetci potomkovia Xamby v ch.st. Yoshi and us
Vzpomínka na paní Zdenku Karovou
Dne 30.07.2008 nás po krátké a těžké nemoci opustila paní Zdenka Karová.
Paní Karová byla jedním ze zakládajících členů Samojed klubu, veškerý svůj volný čas věnovala psům pro
nás nejkrásnějším - samojedům.
„Pracuji v ústavu sociální péče. Nejdříve jsem pracovala jako vychovatelka, a pak, když jsem šla do důchodu,
jako pradlena. Od mládí jsem milovala psy, moji miláčci byli pudlové. Často jsem dětem v ústavu o nich
vyprávěla. Právě před devíti lety za mnou přišel vedoucí ústavu s nápadem pořídit našim dětem psa a jestli
jsem ochotna se s dětmi o něj starat. Volba padla na roční fenku samojeda Qantanu z chovatelské stanice
Jamamba (Kvinta)“ - úryvek ze článku Žijí s námi už devět let od paní Karové, publikovaný v Pes přítel
člověka 9/2008.
ÚSP Hajnice byl svého času jediným zařízením s léčebnou metodou - canisterapií, která je založená na
práci se psy.
V červenci 2003 se zúčastnila Mezinárodního semináře o zooterapiích, který pořádalo Brněnské sdružení
"Filia" pod vedením PhDr. Lacinové, kde načerpala informace v oblasti canisterapie. Již v září téhož roku
43
Kvinta získala certifikát „Canisterapeutická fena“ a paní Karová, to jí bylo již 68 let, certifikát „Psovod
canisterapeutické feny“. Sama začala pořádat nejrůznější besídky o této činnosti, kde předávala své získané
zkušenosti. Na výstavy či besídky si vozila vlastnoručně vyrobený panel s fotografiemi z canisterapie. Vždy
zde měla spoustu obdivovatelů a návštěvníků, kterým vyprávěla o této lékařské metodě, jenž je pro mentálně postižené nesmírně důležitá.
Při léčebné činnosti jí pomáhal také samojed Ugaš Jamamba, který byl do ústavu jako tříměsíční darován
paní Bogdanovu. Fyzická zdatnost klientů ústavu se díky její práci a za pomocí samojedů velmi rychle
zlepšovala.
Později si v téže chovatelské stanici zakoupila i fenku Xénii a založila chovatelskou stanici Janská studánka.
Mimo ústav dojížděla paní Karová s Xenou i do Základní speciální školy v Trutnově. V roce 2005 byla u Kvinty bohužel zjištěna rakovina. Paní Karová se s její ztrátou jen velmi těžce vyrovnávala, ale přesto si dál plnila povinnosti vůči „svým“ dětem, „polohování“ po Kvintě převzal Ugašek, který
do té doby pracoval ve škole se školáky.
„Polohování je pro psa
velice namáhavé. Dítě
leží na podložce, hlava
na polštáři. Pes si
lehne na bok a na jeho
břbet se dají mohy
dítěze tak, aby kolonní
jamky byly přesně na
hřbetě. pak se dítě
přikryje. Přikrytý je
i pes, kerému kouká
spod deky jen hlava.
Pes se nechá ležet 1520 min. Pak se odvolá
a dítě zůstane ještě cca
20 minut přikryté,
aby nedostalo teplotní
šok. Po celou dobu
musím Ugaše sledovat. Pokud klidně leží,
pravidelně dýchá, je vše v pořádku. Jakmile ale zvedne hlavu, okamžitě ho odvolám. V žádném případě ho
nesmím nutit, aby ležel dál. Zvednutím hlavy mi dává na vědomí, že je unavený a držet ho násilím by mu
polohování znechutilo. Vše musí být na bázi dobrovolnosti.“ - z uvedeného článku.
Ve své chovatelské stanici odchovala paní Karová čtyři Xeniny vrhy, z nichž si z vrhu „B“ nechala fenku
Benitu.
Paní Karová se i přes svůj velmi krásný věk stále aktivně účastnila výstav či samojedích táborů. Jak se sama
vyjadřovala, práci s dětmi velmi milovala a měla radost z toho, že spolu se svými samojedy může rozdávat
lásku dětským dušičkám.
„Přála bych si, aby nás psovodů bylo víc. Vždyť je tolik dětských domovů, ústavů, speciálních škol, domovů
důchodců. Tam všude by bylo možné ulehčovat život těm, kteří se potřebují pomazlit, pohladit psa, přitulit
se k němu. Mně se podařilo získat za sebe náhradu - mladého vychovatele v našem ústavu. Málo platné, ale
v letošním roce 2008 to bude 9 let, co v našem ústavu žijí naši samojedi, a mně bude třiasedmdesát. Musím
myslet na to, kdo to po mně převezme... - z uvedeného článku.
Zpracovala Piskacisová Renata, foto včetně 2. strany obálky Zdenka Karová
44
Inzerát: ch. st. Orleansnow přijímá záznamy na plánované spojení.
Otec: BISS Amkida´s Zolo of Venus – import SWEDEN, zcela nepříbuzný pes! DKK 0/0 (HD A), oční
vyšetření negativní na všechny oční choroby (9/2008). Velmi přátelská a veselá povaha, využíván též ve
sportu. Zola nabízíme i ke krytí!!
Matka: Avril Alba Orleansnow (CH.Buck of Yacker Vidnavská záře X JCH.Belive´n Xamba Yoshi and
us ), DKK 0/0 (HD A), oční vyš. také negativní. Junior šampion CZ, Klubový junior šampion KSP, Best
Puppy, r.BIS Puppy.
Zolo byl do naší stanice pouze zapůjčen k obohacení chovu nejen v Čechách. Zabydlel se velmi dobře
i přes svůj již vysoký věk a těší se z každé společnosti. Macy je velmi energická, živá a přátelská psí slečna.
Předpoklad zdravých a silných jedinců. Datum odběru 1/2009.
Amkida‘s Zolo of Venus
Avril Alba Orleansnow (Macy)
Kontakt: Marcela Knápková, Červená Voda 134, 561 61 Czech
Mobil: 777 001 048, e-mail: [email protected], www.orleansnow.cz
Inzerát: ch. st. Sněhový zázrak přijímá záznamy na štěňátka narozená
19.10.2008 z tohoto spojení:
M: CH. Calinka Bílý křemínek, DKK 1/1 - Český Junior šampion, Český šampion, krajský vítěz,
1x BOB, 1x CACIB, 4x CAC, 4. BIG.
O: ICH. Benji of Xamba Yoshi and us, DKK 0/0 (HD A) - Junior šampion ČR, SK, Klubový Junior
šampion, Klubový šampion ČR, A, HU, Interšampion, Šampion Rakouska, BOB, BOS, 2. BIG, 3. BIG.
Předpokládáme zdravá štěňátka s přátelskou povahou s výrazným pigmentem a kvalitní srstí.
Odběr polovina prosince 2008.
Kontakt: Alena Vlčková, Ratibořská 124, Opava 5
Mobil: 605 507 808, e-mail: [email protected], www.snehovyzazrak.estranky.cz
45
Inzerát: ch. st. Vidnavská záře přijímá záznamy na štěňátka – vrh „G“.
M: CH. Ester O’Shakira Vidnavská záře - DKK 0/0, vyšetření očního pozadí negativní (včetně glaukomu)
– foto vlevo.
O: CH. Cheers for Azi Yoshi and us - DKK 0/0, vyšetření očního pozadí negativní – foto vpravo.
Rodiče mají vynikající vyrovnané a velmi přátelské, mazlivé povahy, jsou zdraví, výstavně úspěšní.
Štěňátka jsou odchována v rodině s dětmi a s jinými samojedy, výborná socializace. Chovatelský servis
samozřejmostí, stálý kontakt. Pouze do dobrých rukou! Hledáme milující a tolerantní páníčky! Nezávazná
návštěva velmi vítána. Datum narození: 6. října 2008, datum odběru: začátek prosince.
Kontakt: Renata Piskacisová,
Tel.: 739 062 975, 584 435 075, e-mail: [email protected], www.samojed.net
Představujeme chovného psa
BARON z Dřetovické loučky
CMKU/S/1774/06/08, DKK 0/0
Narozen: 28.5.2006
Otec: URAL z Tagmowego gniezda
Matka: HESKY z Měsíčního světla
Baronek má typickou samčí hlavu s tmavým mandlovým okem, s malým správně neseným uchem a
černým sytým pigmentem.
Je plnochrupý a má nůžkový skus. Má standardní formát těla, silný krk a silný dobře vyvinutý trup.
Dobře nasazený a nesený ocas.
Výborné úhlení obou párů končetin. Pohybová mechanika je výborná, s plynulým prostorným krokem.
Baronek je velmi živý, přátelský a temperamentní pejsek. Žije se svojí paničkou v rodinném domku
v Dolních Břežanech u Prahy
Výstavní úspěchy: 3x CAJC, 3x CAC, 1x Res. CAC, 1x CACIB, 3x BOB, ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION, BIS 1/nejlepší mladý pes výstavy /, Klubový vítěz mladých, Klubový vítěz, Vítěz Speciální výstavy.
Pokud se Baronek líbí Vaší samojedí slečně, prosím kontaktujte jeho paničku.
Adresa: Andrea Nováková
Zvonková 85 , 252 41 Dolní Břežany
Tel.: 606 950 232
E-mail: [email protected]
Více také na www.samojed.websnadno.cz v sekci VRH A‚ B.
46
1. Prolog okolo Lysé hory (Oldřich Honěk)
Vrcholové foto Wilde Kreuzspitze (Lenka Galejová)

Podobné dokumenty